koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl   TOP

NIEUWJAARS­BORRELS 2017

delftpolitiekdelftnieuwjaarsborrel2015

Zie overzicht: alle nieuwjaarsborrels 2017


zaterdag 14 januari 2017 14h33 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-utrecht-rijnkade-005-jan-bakers-architecten

Utrecht. Herontwikkeling van gebouw aan de Rijnkade door Jan Bakers Architecten.
Let op de 'hekjes' op de hoge kadewand langs de gracht.

HERONTWIKKELING VOORMALIG V&D UTRECHT

Jan Bakers, architect

Aan de Rijnkade in Utrecht ligt het voormalige V&D pand uit de jaren '70. Het gebouw van zo'n 34.000 m2 is bijna in zijn geheel opgenomen in het winkelcentrum Hoog Catharijne. Door het faillissement van de V&D en de herontwikkeling van het winkelcentrum ontstond er een noodzaak om het verouderde gebouw te vernieuwen.

Naast de programmatische inpassing van mogelijke nieuwe huurder(s) wordt ook de gevel gerenoveerd. De modernistische eigenschappen uit de jaren '70 blijven bewaard maar zullen eigentijdser worden afgewerkt en aansluiten op de omliggende (nieuw)bouw. De passage aan de Rijnkade onder het gebouw wordt gesloten ten faveure van winkelruimte en zal daarin bijdragen om de leefbaarheid aan de singel terug te brengen!


zaterdag 14 januari 2017 01h23 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-westlandseweg-040-brandweer-20060726182314a

Delft, Westlandseweg 40, straks Ireneboulevard.
Globale waarde indicatie: jaarhuur circa 870.000 euro met een
kapitalisatiefactor >10 dan verkoopwaarde minimaal >9 miljoen. hfvh

Westlandseweg 40

Burgemeester Marja van Bijsterveldt voor het college van b&w van Delft

Geachte leden van de gemeenteraad,
Door het vertrek van het ambtelijk apparaat uit het kantoorpand aan de Westlandseweg 40 ("het Werkplein") naar Het Nieuwe Stadskantoor is het kantoorpand in 2016 grotendeels leeg komen te staan en zal het begin 2017 bijna volledig leeg staan, met uitzondering van de helft van de 5de verdieping die is verhuurd aan XVR Simulation B.V. (hierna: XVR). Aangezien de kantoorruimte niet meer benodigd is voor de huisvesting van ambtenaren wordt het pand, zoals afgesproken in het vigerende vastgoedbeleid om de vastgoedportefeuille zoveel mogelijk te verkleinen, afgestoten.

... Voordat het verkoopproces zal worden gestart, zal het pand worden getaxeerd. Bij een verkoop zullen minimaal de kosten (boekwaarde + investeringsbijdrage + verkoopkosten) moeten worden terugverdiend.


vrijdag 13 januari 2017 05h06 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-markt-000-zingende-stembus-20100206-112808a

Delft. De zingende stembus op de Markt.

Onderzoek live opkomst weergave tijdens verkiezingen

Burgemeester Marja van Bijsterveldt voor het college van b&w van Delft

In de raad van 2 juni 2016 heeft u het initiatiefvoorstel 'Elk stembureau telt' van Onafhankelijk Delft aangenomen. In dit voorstel draagt u het college op om te onderzoeken of live opkomstweergave op de dag van een referendum of verkiezing mogelijk gemaakt kan worden.

...

De Delftse oplossing
We hebben gezocht naar een oplossing om met beperkte middelen toch op een verkiezingsdag de opkomst van kiesgerechtigde te monitoren. We gaan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in Delft met een eigen pilot beg innen. We gaan bij 12 stembureaus (25%) de opkomst monitoren. Dit is een representatief percentage voor de opkomst in Delft. Op vier momenten op de dag (10:00 uur, 14:00 uur, 16:00 uur en 19:00 uur) geven 12 voorzitters van de stem bureaus de opkomst van de stemgerechtigde door via een WhatsApp groep. De uitkomst wordt daarna via diverse (social)media kanalen gecommuniceerd (website, Twitter en facebook van de gemeente). Het bereik en de reactie worden gemonitord. Hierdoor krijgen we ook inzicht in hoe de informatie gedeeld wordt.


donderdag 12 januari 2017 16h43 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-brde-20170112

quer-Special mit Harry Lesch: Blick in die Zukunft

Michiel Goudriaan, webcolumnist

Bovenal een ieder een geweldig Nieuwjaar!

Of Delft (Nederland) het wil of niet, natuurlijk moeten we een beleid voor een toekomst kunnen formuleren. . . liefst met de hele wereld. (Toekomstige academici Nederland is erg klein, ga naar veel symposia/ congressen in het buitenland!!)

Dus kijken naar Harry, die iets wil laten zien over de toekomst mede van Delft en wat de TUD er mee kan doen. . . . nooit weg!

Misschien dat Europese politici het tegen werken door auteurs rechten landelijk te houden (Europa bestaat in politieke zin nog lang niet!) In het buitenland is NPO niet te zien en wij kunnen karig dingen zien uit heel Europa.

Welk politiek beleid hier achter steekt, geen idee! Het werkt in ieder geval veel positieve ontwikkelingen tegen!


donderdag 12 januari 2017 14h11 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-marja-van-bijsterveldt-gemdelft20170112

NIEUWJAARS­TOESPRAAK 2017

Burgemeester Marja van Bijsterveldt

Burgemeester Marja van Bijsterveldt hield op maandag 9 januari 2017 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Delft de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak.

... Afgelopen december hadden we in Delft drie kunstenaars op bezoek, afkomstig uit Jingdezhen in China. Dat is hemelsbreed meer dan 7.500 kilometer van ons vandaan! Bij Royal Delft maakten zij keramiek voor een expositie die vanaf april in Museum Prinsenhof Delft te zien zal zijn. Fantastisch vind ik dat. Maar voor samenwerking hoef je gelukkig niet per se tien uur te vliegen. We werken bijvoorbeeld ook uitermate vruchtbaar samen op regionaal niveau.


donderdag 12 januari 2017 13h16 week 2 politiekdelft.nl    TOP

Afdelingsvergadering & Nieuwjaarsborrel

bestuur van D66 Delft

Het bestuur van D66 Delft nodigt u uit voor de Algemene Afdelings Vergadering (AAV) van D66 Delft. Deze wordt gehouden op vrijdag 13 januari 2017.
We beginnen met de AAV om 19.00.
Wij nodigen u graag aansluitend uit om 20.00 om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar!
De locatie is de Bierfabriek op de Burgwal 45-49.


donderdag 12 januari 2017 00h16 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-sylvie-seubert-top20170112 delft-jeroen-pepers-top20170112

Sylvie Seubert, Huurdersraad Vidomes en
Jeroen Pepers, directeur Aedes

Derde debat Woonvisie Delft

Sylvie Seubert, Huurdersraad Vidomes en Jeroen Pepers, directeur Aedes

op 11-01-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
TOPdelft geeft extra aandacht aan de woonvisie van Delft. Op deze derde bijeenkomst zullen Jeroen Pepers (directeur Aedes) en Sylvie Seubert (Huurdersraad Vidomes) de rol van de woningcorporaties en de huurder bespreken.
Hoe staan corporaties er voor? Hoe komt de prijs van het wonen tot stand? Welke ruimte is er voor huurder en verhuurder? Wat betekent dat voor de woonvisie Delft?


woensdag 11 januari 2017 16h06 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-oude-delft-weesbrug-renovatie-20170110143509

Delft. De Weesbrug over de Oude Delft bij de Breestraat. Het achterstallig onderhoud wat al jaren goed zichtbaar is gaat eindelijk compleet aangepakt worden.

Weesbrug in slechte staat van onderhoud.

harrie p. fruyt van hertog

Eindelijk wordt de Weesbrug gerenoveerd. Delft is de duurste gemeente van het land om te wonen. Gezien de staat van onderhoud van de openebare kunstwerken zou je dat niet zeggen. Ook geen stoepsteen ligt vlak.


woensdag 11 januari 2017 07h24 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-gl20170111

foto onderschrift

Campagne: Huis aan Huis Delft

bestuur en fractie GL Delft

Op zaterdagochtend 21 januari, vindt de landelijke huis-aan-huisdag plaats. In het hele land gaan GroenLinks-leden dan de deuren langs. GroenLinks Delft doet uiteraard mee! We verzamelen die dag om 10:00 in de fractiekamer van GL Delft, aan de achterzijde van het Stadhuis.
10:00 - 13:00 Huis aan Huis
13:00 - 14:00 lunch en evaluatie
14:00 - 16:00 Gesprek met bestuur en fractie GL Delft
16:00 - 19:00 Nieuwjaarsborrel (bij DWH OutsiteDWH outsite)
Stuur een mail aan campagne@groenlinksdelft.nl en geeft aan welke ronden je meedoet.
Iedereen kan meedoen, je gaat altijd met een ervaren campainer samen.
En we leggen natuurlijk het gebruik van onze GLapp uit.
https://goo.gl/photos/aNcsYpBnDiHqgGw67


woensdag 11 januari 2017 07h06 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemeentedelft20170111

De investeringsagenda loopt tot en met 2019.

lnformeren over plan met voorgenomen acties duurzame mobiliteit

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens college van burgemeester en wethouders van Delft

Geachte leden van de gemeenteraad, In december 2015 is in het kader van de LVVP investeringsagenda 2016 - 2019 budget gereserveerd voor duurzame mobiliteit. De invulling hiervan was nog nader te bepalen. Tijdens de commissievergadering van 9 december 2015 heeft het college toegezegd om in het vierde kwartaal van 2016 een plan van aanpak te presenteren voor wat betreft duurzame mobiliteit waarin de ideeen en de voorgenomen acties met de raad worden gedeeld om inzicht te geven aan welke maatregelen de budgetten worden besteed.
Conform deze toezegging treft u in de bijlage het plan van aanpak met voorgenomen acties duurzame mobiliteit aan.


woensdag 11 januari 2017 06h52 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170111

Effecten uitvoeringsplan duurzame mobiliteit

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

De gemeente Delft heeft de ambitie in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de stad dan evenveel energie gebruikt als er wordt geproduceerd en dat die energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Ook vinden er geen CO2-emissies van fossiele bronnen plaats op Delfts grondgebied.


dinsdag 10 januari 2017 11h02 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-graffitie-hiphopinjesmoel-20170110

Delft. Fietsviaduct over de Schieweg.

Nieuwe graffiti in Delft

Valerie de Vliegh, fotografe op hiphopinjesmoel.com

Rewriters breidt uit naar Delft, check het eerste kunstwerk!
Rewriters startte twee jaar geleden om Rotterdamse street art in de picture te zetten. Dit resulteerde in een route inclusief app met meer dan dertig muurschilderingen in het centrum van Rotterdam. Binnen de route realiseerde Rewriters in samenwerking met lokale kunstenaars dertien muurschilderingen. Inmiddels zijn we ook actief in andere steden zoals Capelle a/d IJssel en Delft. In laatstgenoemde stad werd onlangs het eerste project gerealiseerd. Lucky Trifonas is verantwoordelijk voor het kunstwerk dat te zien is op de Schieweg in Delft. Fotografe Valerie de Vliegh legde het proces vast. Check en like Rewriters op Facebook om op de hoogte te blijven van meer projecten.


dinsdag 10 januari 2017 02h48 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-markt-087-marja-van-bijsterveldt-nieuwjaarstoespraak-2017010919h00

Delft, stadhuis Markt. Burgemeester Marja van Bijsterveldt richt haar nieuwjaarstoespraak 2017 tot de bewoners van Delft.

Nieuwjaarstoespraak 2017

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Ruim meer dan 100 burgers bezoeken de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Delft.
Burgemeester Marja van Bijsterveldt knipte de bijeenkomst in drie gedeelten.
Het tweede deel was onder andere alleen voor de bewoners van Delft.
Nieuw was, iedereen mocht vanaf 18h15 het stadhuis binnentreden via de hoofdentree.
Wat mij positief opviel, de meeste wethouders en fractievoorzitters waren er ook.
Om 19h00 hield de burgemeester haar nieuwjaarstoespraak voor de Delftse inwoners.
Delft maakt 'kleine stapjes' vooruit en in 2017 zal dat voor iedereen merkbaar zijn.


dinsdag 10 januari 2017 02h31 week 2 politiekdelft.nl    TOP

De Jaarwisseling in Buitenhof 2016 /2017

T.R en C.v.M, bewoners Wijk Buitenhof.

Vanuit de wijk Buitenhof willen wij U melden dat de jaarwisseling redelijk rustig verlopen is . In tegenstelling tot de jaarwisseling verleden jaar was er een groot verschil. Nagenoeg niets gesloopt en dat zou best wel eens kunnen komen door de vele maatregelen die genomen waren die avond en de strenge handhaving. Handhaving het hele jaar door is cruciaal. We zijn er blij mee en hopen dat deze acties aan het eind van 2017 herhaald gaan worden. Ook de burgemeester hebben wij vroeg in de oudejaars avond waargenomen in de wijk wat wij een perfecte actie vonden en ook erg waarderen!!!

... Ondanks de ervaring dit jaar vragen wij ons steeds meer af of een algehele landelijk vuurwerkverbod niet een betere keus moet gaan worden.


dinsdag 10 januari 2017 02h18 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170110

Prioriteit nodig voor maatregelen tegen verdere verkamering

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

... Ruim 5% van alle woningen in de binnenstad is inmiddels verkamerd, is door de gemeente berekend in het kader van de woonvisie. De verkamering is niet gelijkmatig over de binnenstad verdeeld; in enkele gebieden is het percentage veel groter. Verkamering kan tot diverse problemen leiden, zoals overlast (geluidshinder, fietsen) ...

... Daarbij zou ook de optie kunnen worden besproken de winkelruimte Choorstraat 32 in gebruik te nemen als fietsenstalling; qua bestemmingsplan mag dit. Dit zou dan een samenwerking tussen gemeente en aanvrager moeten worden. Dit om ook stallingruimte te creƫren voor de vele andere op straat geplaatste bewonersfietsen in de Choorstraat en Cellebroerstraat.


maandag 9 januari 2017 02h10 week 2 politiekdelft.nl    TOP

Slechte bestrating op het Westplantsoen.

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Lopen over de stoep op het Westplantsoen is oppassen. Te veel tegeles liggen schots en scheef. Het achterstallig onderhoud is goed te zien.


maandag 9 januari 2017 00h35 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-hof-van-delftlaan-adriaan-pauwstraat-westplantsoen-circulatieplein-fotoelroy-20170108_145305

Delft. Elroy: wegbelettering weg? Rotonde Adriaan Pauwstraat.

Drie rotondeborden zoek?

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Op de foto van Elroy zie je de rotonde Hof van Delftlaan, Adriaan Pauwstraat en Westplantsoen. Het plein functioneert nog prima. Iedereen snapt het. Het vierde rotondebord kan ook weg!


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!