koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


   TOP

delft_lijndun
zaterdag 3 december 2016 11h13 week 49 politiekdelft.nl    TOP

Gemeentelijk verslag van de Raadsvergadering
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Dit wist u niet.
Wat niet?
Dat de Gemeente elke raadsvergadering een journalist inhuurt voor een verslag op de website Gemeenteraad.
Ook commissievergaderingen. Bij elkaar minstens vier keer per maand. Maar meestal meer. Wat dat kost? Moet ik eens uitzoeken. Lekker makkelijk voor de raadsleden. Zeker van de coalitie. Die hoeven niks meer te schrijven. Dat wordt voor ze gedaan. Zo maak je luie raadsleden. Alle ruzies en stekeligheden komen niet door de censuur. Dan hou je het politiek correcte en saaie over.

delft_lijn_streepje_580x20.jpg

Foto: Weer vier nieuwe Stip raadsleden. De oude waren na één jaar op en futloos.

delft_od20161203_1.jpg

STIP
Onafhankelijk Delft stemde niet in met de toelating van de nieuwe fractieleden van de studentenpartij STIP. Raadsleden Michelle Corten en Matthias Floor. En commissielid Sybren van der Velde en Twan de Nijs.

 

delft_leeg.jpg


De Woonvisie
De Woonvisie 2016-2023 werd door alle fracties, behalve SP en Onafhankelijk Delft, aangenomen.

Foto: Ziet er fleurig uit maar niemand wil al die afval containers in zijn tuin of schuur.

delft_od20161203_2.jpg

Afvalstoffenverordening
In het eerste kwartaal van 2017 kan afvalinzamelaar Avalex starten met een pilot omgekeerd inzamelen in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder. De proef vloeit voort uit de herziening van de afvalstoffenverordening die door een ruime meerderheid van de raad donderdagavond werd aangenomen. Onafhankelijk Delft, CDA en Stadsbelangen Delft stemden tegen de herziening zoals ze eerder tegen omgekeerd inzamelen stemden. Het CDA kwalificeerde de situatie als “een zooitje” en diende met Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft de motie Per direct stoppen met omgekeerd inzamelen in. De motie werd niet gesteund door andere fracties. De motie van Onafhankelijk Delft om een wethouder in het algemeen bestuur van Avalex plaats te laten maken voor een raadslid werd ingetrokken, omdat hiervoor eerst een aanpassing nodig is van de regels die de raad heeft vastgesteld. Onafhankelijk Delft liet weten eerst de regels te gaan bestuderen om daarna wellicht opnieuw een soortgelijke motie in te dienen.

 

delft_od20161203_3.jpg

Rode loper
De rode loper die in de Breestraat ligt als proef om voetgangers ruim baan te geven en fietsen te weren, wordt niet zoals een motie van Onafhankelijk Delft voorstelde op Marktplaats gezet. De motie werd alleen gesteund door de SP. Wethouder Harpe liet weten dat de proef duurt tot eind december en dat daarna het resultaat wordt meegenomen in de fietsparkeernota. Hij voegde eraan toe dat in aanloop naar die nota ook wordt bekeken wat er gedaan kan worden met de inrichting van de Breestraat.

Foto: Onopvallende waarschuwingsdopjes in het wegdek bij binnengaan autoluwgebied.

delft_od20161203_4.jpg

Kentekentoegang
De motie Geen boeteregen binnenstad door slechte bebording kentekencontrole in plaats van pollers van Onafhankelijk Delft haalde ook geen meerderheid. De poging om pas boetes uit te delen na extra maatregelen om het aantal kentekenovertreders te laten dalen, werd alleen gesteund door het CDA. Andere fracties, waaronder GroenLinks en de VVD, spraken zich uit voor goede bebording en boetes. De PvdA vroeg tevergeefs aan de wethouder om een streefcijfer van het aantal auto’s dat in de autoluwe binnenstad wordt toegelaten. Wethouder Harpe nodigde de raad uit om zelf met een cijfer te komen. De PvdA nam die uitnodiging aan en liet weten met andere partijen aan de slag te gaan om met getallen te komen.

 

delft_od20161203_5.jpg

Steensoorten
Ook de derde motie Geen rommeltje aan steensoorten aan de Boulevard Westlandseweg die Onafhankelijk Delft indiende werd verworpen. De motie om uniform en sober bestratingsmateriaal te gebruiken in heel Nieuw Delft, werd door geen van de andere fracties gesteund.

delft_lijndun
zaterdag 3 december 2016 09h47 week 49 politiekdelft.nl    TOP

RUIME MEERDERHEID STEMT IN MET WOONVISIE
Griffie gemeente Delft

Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 december ingestemd met de Woonvisie 2016-2023. Deze visie beschrijft de aanpak van de gemeente om de komende jaren te komen tot een lokale woningmarkt, waarvan het huizenaanbod beter is afgestemd op de vraag van woningzoekenden.
...
NEGEN MOTIES
...
JONGERENCONTRACTEN
... De motie Jongerencontracten die de ChristenUnie indiende werd wel aangenomen. Onafhankelijk Delft en VVD stemden tegen, maar een meerderheid van de raad stemde er mee in dat het college in overleg moet met corporaties om te komen tot nieuwe woningcomplexen met jongerencontracten. Wethouder Raimond de Prez scherpte zijn eerder gedane toezegging over jongerenhuisvesting aan door te beloven dat hij dit meeneemt in de prestatieafspraken die met de corporaties gemaakt gaan worden.
...
KWALITEIT WONINGAANBOD
... De moties die de SP samen met enkele andere fracties indiende, werden door een meerderheid van de raad alle vier verworpen. De VVD stemde tegen alle moties. Die fractie zei, ondanks enkele kritische kanttekeningen, de Woonvisie te omarmen en de moties te zien als een verzwakking van de visie die het college had voorgelegd. De Woonvisie 2016-2023 werd door alle fracties, behalve SP en Onafhankelijk Delft, aangenomen.
...
AFVALSTOFFENVERORDENING
... De nieuwe manier van inzamelen moet zorgen voor een beter milieu en minder kosten.
Voorafgaand aan het debat gaf wethouder Lennart Harpe een toelichting ... Delft stemde als enige gemeente tegen ... Delft dat extra kosten op zich af ziet komen, laat het er volgens de wethouder niet bij zitten. Er wordt melding gemaakt bij de provincie en Delft gaat juridisch advies inwinnen voor eventuele vervolgstappen.
Het CDA kwalificeerde de situatie als “een zooitje” en diende met Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft de motie Per direct stoppen met omgekeerd inzamelen in. De motie werd niet gesteund door andere fracties.
...
RODE LOPER
De rode loper die in de Breestraat ligt als proef om voetgangers ruim baan te geven en fietsen te weren, wordt niet zoals een motie van Onafhankelijk Delft voorstelde op Marktplaats gezet. De motie werd alleen gesteund door de SP. Wethouder Harpe liet weten dat de proef duurt tot eind december en dat daarna het resultaat wordt meegenomen in de fietsparkeernota. Hij voegde eraan toe dat in aanloop naar die nota ook wordt bekeken wat er gedaan kan worden met de inrichting van de Breestraat.
...
STEENSOORTEN
Ook de derde motie Geen rommeltje aan steensoorten aan de Boulevard Westlandseweg die Onafhankelijk Delft indiende werd verworpen. De motie om uniform en sober bestratingsmateriaal te gebruiken in heel Nieuw Delft, werd door geen van de andere fracties gesteund.
...
PARKEREN OP ZONDAG
ChristenUnie, CDA en Fractie Van Koppen hadden, ondanks de steun van Stadsbelangen Delft en SP, onvoldoende steun in de raad voor hun motie Parkeren op zondag. De fracties wilden de parkeertijd op zondag verschuiven van 12.00 naar 13.00 uur, zodat kerkgangers geen last hebben van de parkeerregulering. Wethouder Harpe wees de fracties op alternatieven zoals het afzetten van bezoekers bij de kerk.
...
ZWERFJONGEREN
...
HAMERSTUKKEN
Bij het vaststellen van de hamerstukken lieten Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft aantekenen niet akkoord te gaan met de uitbreiding van parkeergebied C en tegen de scopewijziging te zijn in het Spoorzonegebied. Tegen die scopewijziging zijn ook de ChristenUnie, Fractie Van Koppen en SP. STIP en D66 lieten weten dat ze de aanbeveling uit het Rekenkamerrapport over de Delftse parkeergarages om de bijdrage aan Parking Delft te verlaten niet overnemen. Onafhankelijk Delft gaat verder niet akkoord met het verlengen van de starterslening en de nieuwe blijverslening.
...
WISSELING STIP
Burgemeester Marja van Bijsterveldt stond aan het begin van de vergadering stil bij het afscheid van de STIP-fractieleden Dorris Derksen en Victor Mensink. Zij maakten donderdagavond plaats voor Michelle Corten en Matthias Floor. Corten volgt Derksen op als fractievoorzitter. Sybren van der Velde en Twan de Nijs werden namens STIP benoemd tot commissielid/niet-raadslid. Onafhankelijk Delft stemde niet in met de toelating van de nieuwe fractieleden van STIP.

delft_lijndun
zaterdag 3 december 2016 09h40 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_stip20161203.jpg

Nieuwe STIP raads- en commissieleden
Fractie STIP

In de raadsvergadering van donderdag 1 december is de STIP fractie van samenstelling gewisseld. Twan de Nijs en Sybren van der Velde zijn onze nieuwe commissieleden. Matthias Floor en Michelle Corten hebben hun positie als commissielid verruild voor het raadslidmaatschap.
Met deze wisseling hebben we ook afscheid genomen van onze raadsledenVictor Mensink en Dorris Derksen. Zij geven na bijna drie jaar in de fractie het stokje door. In dit stukje stellen onze nieuwe commissieleden zich voor.

delft_lijndun
zaterdag 3 december 2016 09h21 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_vvd20161203.jpg

VVD maakt snelle inzet van camera's mogelijk: naar een veilige en leefbare Buitenhof
Dimitri van Rijn, commissielid VVD

De VVD-fractie vindt de aanhoudende overlast door jongeren in de Buitenhof onacceptabel. De overlast is te hevig, duurt al te lang en de maatregelen die reeds zijn ingezet blijken nog te weinig effectief. Wat de VVD betreft is de plaatsing van mobiele camera's, onder meer tijdens de jaarwisseling, een belangrijke stap in het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de Buitenhof. Door toedoen van de VVD is de snelle inzet van camera's nu ook daadwerkelijk mogelijk geworden.

delft_lijndun
vrijdag 2 december 2016 03h09 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_indegrachtuitdegracht_20161202.jpg

Een ruwe minimale schatting, op basis van een klein deel van de watergangen in Delft, geeft al 65 verdronken katten en 60 geredde katten per jaar aan. Dat zijn dus 10 incidenten per maand!
... Natuurlijk kan niet in een blink alles worden opgelost maar wij hopen dat in het voorjaar (april/mei ) 2017 gestart kan worden met fase 1 en vervolgens steeds per halfjaar de volgende fase gerealiseerd kan worden.

Delft: In de Gracht - Uit de Gracht
Bea van den Bos

From: trix
Sent: Friday, December 2, 2016 2:30 AM
To: redactie@politiekdelft.nl
Subject: uw nieuws over kat uit de gracht
Beste lezer,
Ik zag uw nieuws op politiek Delft over kat uit de gracht.

In Delft hebben wij onze naam gewijzigd in
In de Gracht - Uit de Gracht

Wilt u dit svp aanpassen zodat iedereen ons kan vinden?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Bea van den Bos
telefoon 06-41396260 (na 16.00 uur)
email btrixie@casema.nl
facebook https://www.facebook.com/IndeGrachtenUitdeGracht

delft_lijndun
vrijdag 2 december 2016 01h32 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161202.jpg

(126) Stadse fratsen
Arie Maarten Van der Veen, webcolumnist

Mijn interesse ging uit naar een onderwerp bij Standpunt.nl op NPO-radio 1. Een stelling werd daar geponeerd over de te grote invloed van de Randstad op het maatschappelijke debat. Er volgde een levendigde discussie. En dat is terecht.

Wie naar de NPO kijkt of de landelijke media volgt kan niet ontkennen dat de Randstad domineert. Je zou haast kunnen stellen dat men niet anders weet. Het beeld dat geschapen wordt is alsof heel Nederland spreekt over de thema's die daar worden opgevoerd. En dat iedereen daarmee bezig is. De Randstad, wat is dat eigenlijk ? Nominaal zijn het 7 miljoen inwoners, tegen 10 miljoen er buiten. De Randstad loopt van Amsterdam naar Rotterdam en van den Haag naar Utrecht, met uitlopers. En de druk om bij de Randstad te willen horen is enorm en vooral economisch en cultureel gedreven. En binnen de Randstad is de invloed van Amsterdam dominant.

Ik besteed niet graag aandacht aan de Zwarte Piet-discussie, maar buiten de Randstad is Zwarte Piet gewoon zwart. En dat blijft hij ook omdat er daar geen discussie is. En zo kan je nog wel meer voorbeelden noemen. Jan Terlouw had het gisteren over het touwtje aan de deur. In dit geval (nog) in Utrecht. Het touwtje buiten de deur, als teken van vertrouwen. Het zou interessant zijn om na te gaan of die touwtjes in de regio ook steeds meer verdwijnen, of leeft daar het gemeenschapsvoel en de burenhulp nog steeds voldoende ? En is de Randstad vooral met zichzelf bezig ?

De Randstad domineert het maatschappelijke debat. Maar dat is het wel het virtuele debat. Op twitter, facebook, TV en (nog) de kranten. De steden domineren ook in de hen omringende regio. Doe maar gewoon, en geen 'stadse fratsen', zo klinkt het regelmatig, als tegengeluid. En terecht.

Toch is het goed om naar de ontwikkelingen buiten de Randstad te kijken. Daar zullen mensen die ontwikkelingen op afstand volgen. Maar soms ook niet wanneer het hypes blijken te zijn. Bestendige ontwikkeling heet dat.

De Randstad domineert het maatschappelijke debat. Maar het aardige is dat in de regio dat debat vaak voor kennisgeving wordt aangenomen. En dat is verstandig ! Ook met de verkiezingen van maart in aantocht is het interessant om te kijken hoe de ontwikkelingen gaan. En bijvoorbeeld of het CDA zich als partij van de regio (verder) herstelt. En of de versplintering van het politieke veld zich ook in de regio voortzet.

Het maatschappelijke debat is prima. Zo lang er maar geluid en tegengeluid is. En intussen werkt men in de provincie. Men produceert en exporteert en maakt daar niet zoveel geluid bij. Greenports liggen in de provincie en zijn de motor voor agri-business. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt uitgerold, omdat men elkaar wat gunt, of kent. Meer in stilte dan voor de bühne.

Het maatschappelijke debat in Randstad is vaak veel geschreeuw en weinig wol. En voor die wol moet men in de regio zijn. En daar hebben ze vaak te weinig tijd om deel te nemen aan het debat. Of nog anders, ze hebben wel wat anders te doen. Namelijk geld verdienen.

delft_lijndun
vrijdag 2 december 2016 01h06 week 49 politiekdelft.nl    TOP

ZONNEVELD: MEER BETAALBARE HUURWONINGEN IN DELFT!
Tom Zonneveld, raadslid SP

Delftenaren die een betaalbare huurwoning zoeken opschepen met een enorme wachttijd. Dat is volgens de SP het gevolg van de ‘Woonvisie’ die de meerderheid van gemeenteraad vanavond vaststelde. De gemeente is van plan om meer dan 1000 betaalbare woningen te slopen of verkopen, en dure woningen te laten bouwen.
...
Zonneveld: “Delft moet een stad blijven van iedereen, niet alleen van mensen met geld.

delft_lijndun
donderdag 1 december 2016 23h50 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_alex_mustert_20160617182603.jpg

DELFT, Parel in de Randstad
Alex Mustert, lezersbrief

delft_alex_mustert_delft_parel_in_de_randstad_20161106.jpg

delft_lijndun
donderdag 1 december 2016 23h38 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_katuitdegracht.jpg

Kat uit de gracht
Redactie KUG

U kunt bewoners helpen door hen te wijzen op het bestaan van Kat uit de Gracht en op de vele oplossingen die al zijn gevonden om de risico's op verdrinking te verminderen.

delft_lijn_streepje_580x20.jpg

Dieren verdrinken in de grachten
Jolanda Gaal, raadslid OD

Al sinds enige tijd groeit het ongenoegen onder onze inwoners, dat dieren die in de gracht belanden, kansloos zijn. De wal is te hoog en daardoor verdrinken zij.
... Mensen houden van hun huisdier. Dieren welzijn, daar moeten wij in de politiek ook bij stil staan.

delft_lijndun
donderdag 1 december 2016 15h49 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_vvd_wethouder_lennart_harpe_brengt_restafval_weg_avalex_delft_od20161201.jpg

VVD wethouder Lennart Harpe doet voor hoe je straks je restafval naar de buurtcontainer brengt.

Omgekeerd afval inzamelen Avalex wordt grote mislukking
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Het D66, VVD, GL, Stip en PvdA college met steun van de SP drukken het omgekeerd inzamelen door. Dat wil zeggen dat het uiteindelijke doel is dat er bijna geen restafval (grijs) meer afgehaald wordt. Alle stromen moeten burgers thuis scheiden. In de twee proefwijken Hof van Delft en Harnaschpolder begint de proef. In de laagbouw woningen krijgen burgers een GFT, OPK (Oud Papier Karton) en PMD (plastic, Metaal, Drinkpakken) container. Drie dus. Het restafval moeten de mensen zelf wegbrengen naar een buurt restafval container in de wijk. De eigen grijze restafval container verdwijnt. Ook de ondergrondse voor restafval.
Doel is dat per adres maar 100 kg restafval per jaar wordt ingeleverd. Dat is 8,3 kg restafval per maand.
Ik scheid nu niks en heb als tweepersoonshuishouden ongeveer 15 vuilniszakken per maand. Dat moet blijkbaar terug brengen naar 1 vuilniszak. Ga ik niet doen. Ik wil geen drie afvalbaken in de keuken. Die is nu al te klein om je kont te keren. Bij gestapelde (hoog)bouw komen ook inpandige GFT, OPK en PMD containers. Of rolcontaners. Er komt één restafval container in de buurt.

Er is veel verzet in de regio tegen al die afvalbakken in je keuken. En ook verzet tegen al die containers in je tuin. Ook het inzamelritme wordt veel minder frequent. En wie wil nu met zijn restafval zak naar een buurtcontainer lopen? Het plan is zonder nul-meting. Er komt ook geen rapportage per gemeente. Er nemen zes gemeenten deel in Avalex. Delft is de grootste. Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Er valt per gemeente niet meer bij te sturen. Er zitten nogal wat risico’s aan het omgekeerd inzamelen. Een tegenvallende scheiding, dumpingen en vervuiling van grondstofstromen, hogere projectkosten, lagere service, tegenvallende grondstofprijzen en verandervermogen van personeel. Als iedereen in de Avalex gemeenten alles netjes gaat scheiden dan is de verwachte besparing 5,7 miljoen aan directe kosten. Er zijn investeringen nodig van €3,4 miljoen. En de totale transitiekosten bedragen €5,1 miljoen. Samen €8,5 miljoen. En dat aanloopverlies moeten de burgers weer opbrengen in de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bedraagt in 2017 €342/jaar voor een gezin en 218/jaar voor een alleenstaande. Daarmee behoren we tot de duurste gemeenten van Nederland. Als er al zoveel verzet is van grondgebonden woningen tegen al die grote containers in tuintjes. En het zelf wegbrengen van restafval. Dan zal het in de hoogbouw helemaal een mislukking worden. Ik woon in een maisonnette en gooi alles bij elkaar. Dat doet bijna iedereen in mijn blok. In de ondergrondse GFT container zitten enkel miljoenen fruitvliegjes.

Omgekeerd inzamelen in stedelijke dichtbevolkte gebieden met veel gestapelde bouw en flats gaat mislukken wegens het ontbreken van sociale cohesie en controle. De voorgestelde handhaving via Boa’s lukt al niet met illegaal grofvuil naast ondergrondse containers dumpen. Laat staan op gewoon afval. Het nagenoeg afschaffen van het inzamelen van restafval zal in de toekomst zeker betalen per zak worden. Diftar. Hoe meer restafval je aanbied des te hoger de afvalstoffenheffing. De ondergrondse buurtcontainers zijn er al geschikt gemaakt voor toegang met een pasje (zie onder). delft_lijn_streepje_580x20.jpg Motie
Per direct stoppen met Omgekeerd Inzamelen
De gemeenteraad van Delft, bijeen op 1 december 2016,
Constaterende dat de Avalex-gemeenten een keuze hebben gemaakt voor Omgekeerd Inzamelen als nieuwe afval-ophaalmethode;
Constaterende dat de eerste tegenvallende opbrengsten van Omgekeerd Inzamelen reeds bekend zijn, waardoor de belofte van lagere lasten vooralsnog niet waargemaakt kan worden;
Overwegende dat Avalex als geheel ook tegenvallers kent en er binnenkort een keuze wordt gemaakt voor een nieuwe organisatiestructuur;
Overwegende dat al deze veranderingen veel aandacht vragen van bestuur en organisatie, met alle (miljoenen-)risico’s van dien;
Overwegende dat het niet zo mag zijn dat het serviceniveau voor de burger daalt, de burger meer zelf moet doen, maar dat de afvalbelasting niet daalt of zelfs stijgt;
Verzoekt het college in overleg met de andere Avalex-gemeenten het besluit te nemen om per direct te stoppen met de uitvoering van en de investeringen in Omgekeerd Inzamelen, zodat Avalex eerst op orde kan worden gebracht en de burger niet minder service voor meer of dezelfde kosten heeft.
En gaat over tot de orde van de dag
David van Dis Aad Meuleman Jan Peter de Wit
CDA Delft Stadsbelangen Delft Onafhankelijk Delft delft_lijn_streepje_580x20.jpg Morgen dien ik in onderstaande
Motie Kritisch Raadslid in plaats van wethouder in het Algemeen Bestuur van Avalex
De gemeenteraad van Delft, bijeen in de raadsvergadering op 1 december 2016
Constaterende dat
op dit moment D66 wethouder Aletta Hekker namens Delft lid is van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Avalex;
wethouder Lennart Harpe namens Delft lid is van het Algemeen Bestuur.
Overwegende dat
gezien de financiële onduidelijkheid van het omgekeerd inzamelen en de achterblijvende begroting 2016 er steeds meer twijfels zijn of het DB in control is;
het Delftse college spreekt met één mond en wethouders zijn elkaars collega, een kritische afstandelijke transparante controle is daarmee in strijd;
een raadslid kan makkelijker zaken met de raad bespreken en advies vragen aan de gemeenteraad voor zaken van deze GR Avalex;
een raadslid is gewend kritisch te zijn en staat dichter bij de burger, en het is daardoor ook een betere directere democratische invulling;
de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland hebben elk ook een raadslid als lid van het Algemeen Bestuur.
Draagt het college op
om in het Algemeen Bestuur van de GR Avalex voor één van de twee collegeleden plaats te maken voor een raadslid (incl. een plaatsvervanger uit de raad).
En gaat over tot de orde van de dag.
Jan Peter de Wit, Onafhankelijk Delft

delft_lijndun
donderdag 1 december 2016 13h57 week 49 politiekdelft.nl    TOP

Woonreferendum Rotterdam ongeldig door te lage opkomst
Het Rotterdamse woonreferendum is geëindigd in een mislukking. Met 16,9 procent van de kiesgerechtigden was de opkomst nog nooit zo laag bij een stembusgang in de stad. Uiteindelijk stemde 72 procent tegen en 26 procent voor de Woonvisie 2030 van wethouder Schneider. De wethouder zei na de uitslag dat hij door wil gaan met de plannen om duizenden goedkope sociale huurwoningen te slopen en er duurdere huizen voor in de plaats te bouwen. De stad moet zo aantrekkelijker worden voor mensen met een hoger inkomen.Goed voor Rotterdam''Ik had het fijner gevonden voor de democratie als er een hoger opkomstpercentage zou zijn geweest'', aldus Schneider op Radio Rijnmond.

delft_lijndun
donderdag 1 december 2016 13h46 week 49 politiekdelft.nl    TOP

Woondebat Rotterdam: slopen of niet?
Redactie Rijnmond.nl

Moet er huizen weg in Rotterdamse wijken om de stad aantrekkelijker te maken voor mensen met een hoger inkomen? Of is het voldoende om alleen duurdere huizen bij te bouwen? Dat is de grote vraag bij het woonreferendum woensdag in Rotterdam.

Als het aan wethouder Ronald Schneider ligt gaan de komende vijftien jaar zo'n twintigduizend goedkope en slechte huizen tegen de vlakte en komen er dertigduizend huizen bij voor mensen met een midden of hoger inkomen.

Dat is volgens hem belangrijk. "In het verleden was het vaak zo dat als je in Rotterdam geboren was en je wilde beter gaan wonen dan kon je vaak de woning die je zocht niet vinden." Dat moet anders, zegt Schneider in het woondebat van RTV Rijnmond. Er moet voor iedereen wat wils zijn in de stad.

delft_lijndun
donderdag 1 december 2016 12h15 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161201.jpg

(125) Referendumdag
Arie van der Veen, webcolumnist

Het zal velen in het land wellicht ontgaan zijn. Maar vandaag is het referendumdag. Zowel in Arnhem als in Rotterdam wordt een (raadplegend) referendum gehouden. Plannen van het college voor nieuwbouw in een bepaalde polder in Arnhem-Zuid, liggen onder het oordeel van de burgers. In Rotterdam gaat het om een groot plan: sloop van 20.000 woningen en herbouw van 36.000 woningen. Eigenlijk is daar de oude discussie over de stadsvernieuwing weer terug. Met felle voor- en vooral tegenstanders van de Woonvisie.

Eerst verantwoordelijke wethouder voor de plannen in Rotterdam is wethouder Schneider. Hij is afkomstig van Leefbaar Rotterdam. En dat is interessant, is immers die partij niet de partij van de 'boze witte mannen en vrouwen' ? En die partij is nu alweer jaren aan de macht in Rotterdam. PvdA en VVD zijn daar verschrompeld. Voor het eerst mag een door Leefbaar gedomineerd college de confrontatie aan met de burgers via een referendum. En ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Welke bestuurder durft tegenwoordig nog op een ja te hopen bij een referendum ? Schneider is vol vertrouwen en hij heeft inhoudelijk wel punten. Structuurversterking van de stad. Mensen met hogere inkomens aantrekken en vasthouden. Rotterdam niet langer als armoedemagneet. Allemaal waar en op langere termijn belangrijk. Maar nu de korte termijn. Mensen moeten hun huis uit, vrezen hogere huren en inbreuk in hun sociale circuit.

Een uitdaging voor Leefbaar Rotterdam. de vroegere partij van Pim Fortuyn. De partij die de macht uitdaagde, zegt wat men denkt, en denk wat men zegt. De partij van de onbeperkte vrijheid van meningsuiting en lak aan de bestuurlijke mores. Althans zo was het. Nu moet men voorstellen verdedigen, wellicht compromissen. En vandaag de grote showdown. Besturen van een stad, zeker op het gebied van ruimtelijke ordening vergt visie, durf en daadkracht. En tegelijk draagvlak, tact en communiceren. De lokale partijen zijn de laatste jaren neergezet als ultieme voertuigen van de volkswil. Lokaal geworteld en beter in staat te proeven wat er in de samenleving leeft dan de (vaak electorale gemarginaliseerde) landelijke partijen . Vandaag moet blijken hoe dat uitpakt in Rotterdam.

In Arnhem is de situatie enigszins vergelijkbaar. Ook daar speelt de ruimtelijke ordening in het sterk verpauperde Arnhem-Zuid. Het blijft toch een punt, steden aan een rivier. Ook daar moet het bestuur de confrontatie met de burgers aan. En daar rennen de meeste lokale partijen graag hard weg voor het onderwerp.

Besturen in deze tijd op lokaal niveau. Complex en uitdagend. Leefbaar Rotterdam mag vandaag met de kaarten op tafel. Benieuwd hoe dat afloopt. En wellicht denkt de Rotterdammer wel, kan mij het schelen, ik kom niet opdagen ! Er is een opkomstdrempel van 30%.

Besturen per referendum, steeds meer politieke partijen zien daarin de oplossing van de (vermeende) kloof tussen kiezer en bestuur. In Rotterdam en Arnhem zullen we het vandaag zien. Het maakt de stedelijke ontwikkeling er niet intussen gemakkelijker op.

delft_lijndun
woensdag 30 november 2016 02h38 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161130.jpg

(124) Nieuwe wegen......Jacques ga naar Sneek !
Arie van der Veen, webcolumnist

Het CDA had in de jaren 90 van de vorige eeuw een poster met als titel: Nieuwe Wegen. Deze slogan verwees naar het rapport van het strategisch beraad uit 1995 met als titel: Nieuwe wegen, vaste waarden. Met deze slogan verloor het CDA in 1998 de verkiezingen. Het duurde 8 jaar voordat het CDA weer terug was aan de macht, mede dankzij Pim Fortuyn en de implosie van de VVD in 2002.

Nieuwe wegen ! Die wil Jacques Monasch inslaan. Nieuwe wegen, maar waar naartoe ? In 2012 haalde hij 2193 voorkeursstemmen. Nu mikt hij op tenminste anderhalf miljoen: '20 tot 30 zetels'. Ik ben bang dat Jacques opnieuw zijn hand overspeelt. En dat het nu echt einde oefening is. Eerst bedanken voor de PvdA-lijst, dan lijsttrekker willen worden. Vervolgens de macht opeisen. En toen het njet klonk, nu voor zichzelf beginnen, Het klinkt allemaal niet echt doordacht. Laat staan overdacht.

In ons overkokende medialand zag ik Monasch gisterenavond bij Pauw. Nog los van het feit dat ik het maar wat snel vind nu al bij Pauw ruim in de aandacht, terwijl in een zaaltje ergens verder weg Samsom en Asscher hun interne strijd verder voerden. Maar het viel mij op dat Monasch zelf een 'boze witte man' is geworden. Eigenlijk zit hij in de eerste fase van een rouwproces, na zijn scheiding van de PvdA. En mannen in een scheidingsproces doen soms, uit boosheid, domme dingen. Zoals hun hand overspelen, omdat ze niet door hebben dat het speelveld is veranderd.

De 12-punten van het team-Monasch zijn niet bijzonder en zijn snel bijeengeraapt. Alle 12 mooi en aandoenlijk. Hoogtepunt is de opheffing van het Europees Parlement. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen. Liefdevolle zorg, kleine klassen allemaal edele en terechte wensen. Wie is daar nu niet voor ? Over de werkgelegenheid hoor je hem niet.

De nieuwe wegen van Jacques missen de vaste waarden. En daarom lopen de nieuwe wegen van Jacques dood. Dat hij teleurgesteld over de ontreddering in de PvdA kan ik begrijpen. Dat hij teleurgesteld is dat hij dit niet kan of kon keren begrijp ik ook. Maar nu gaat hij op zoek naar kiezers die er niet meer zijn, of die allang ergens anders zijn. Zoals bij de PVV, de SP, of de VVD. En meehuilen tegen de elites spreekt mij niet aan. Hij komt er zelf vandaan, en heeft jaren maar al te graag aan meegedaan.

Een late bekering is altijd goed, maar een bekering tot wat ? Voorlopig alleen maar een radicalisering van zichzelf. Hij riep al dat hij de enige echte sociaal-democraat is. En dan is het ernstig.

Jacques koketteert mijn zijn Friese omgeving. Hij is er indertijd om electorale redenen naar verhuisd. Naar Sneek, tegenwoordig gemeente Sud-West- Fryslan. Het lijkt me voor Jacques goed dat hij daar een tijdje naar terugkeert. Rust zoeken aan het Sneekermeer. Lekker de boot schuren. En dan eerst nadenken over nieuwe wegen. Nieuwe wegen voor zichzelf, en tegelijk nadenken over de vaste waarden van de sociaal-democratie.

De sociaal-democratie is in zwaar weer. In Nederland, in Europa en zelfs in de VS. Afgedreven van de achterban, gevangen in het neo-liberalisme en de top(pen) van deze beweging zijn allang elitair. (Asscher, Bussemaker, Plasterk etc.). Jacques heeft een punt als hij verandering wenst. En wie wil veranderen, moet aansluiting zoeken. Niet in Den Haag, en niet via de macht. Maar van buitenaf, via de gewone mensen en dan samen opbouwen.

De nieuwe wegen van Jacques leiden hem voorlopig naar Sneek. Voor hem en voor anderen is dat beter. Rust nemen en heroriënteren. 20 tot 30 zetels dat is voor alle partijen tegenwoordig al een uitdaging. Ik verwacht dat Jacques niet eens de kiesdrempel haalt.

Het zou cynisch zijn om de beweging (nou beweging...) van Jacques te steunen, met als doel de PvdA nog verder de hoek in te drijiven. Dat hoeft niet meer, want dat doet die partij op dit moment zichzelf al aan. En daar heeft men Jacques niet meer voor nodig.

Ik ken Jacques Monasch sinds 1986. Heb hem verschillende keren ontmoet, en waardeerde zijn daadkracht en overtuigingskracht. Nu staat hij op een kruispunt van wegen. Hij ziet nieuwe wegen en die slaat hij in. Ik vrees dat het een doodlopende weg is. Als ik hem was, zou ik de afslag richting Sneek nemen. Jammer dat hij voor de PvdA bedankt heeft, anders was hij een potentiële CdK voor Friesland geweest.

Jacques, het ga je goed ! En neem jezelf in acht. Dromen van 20 tot 30 zetels mag. Jazelfs van de meerderheid (een oude PvdA-droom). Als het maar bij dromen blijft !

delft_lijndun
dinsdag 29 november 2016 08h23 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161129.jpg

(123) Over christelijke politiek
Arie van der Veen, webcolumnist

Dit weekend stond in het teken van de christelijke politiek. In de eerste plaats vanwege het CU-verkiezingscongres. Maar ook in verband met de presentatie van het boek van Sybrand Buma. En zelfs in het congres van de partij van de Dieren, klonk er iets in terug.

Christelijke politiek, wat is dat eigenlijk ? Wie naar een congres gaat van de Christen-Unie (CU) weet dat al snel. Samen bidden, samen zingen en de dogma's bevestigen, en de vijanden (vooral de neo-liberalen) duiden. Rutte's preek van de leek werd weggezet als een 'schmieren van de christelijke kiezers' ? Hoezo geen persoonlijk geloof van de premier ? Ik zou er juist blij mee zijn. En beoordeel hem verder op zijn daden !

'Tegen het cynisme', naar een nieuwe moraal. Zo luidt de titel van het boek van Buma. Als een man van christelijk-historische huize analyseert hij de ontwikkeling van de samenleving, en keert hij zich tegen de tijdgeest. In die zin is hij een echte opvolger van Groen van Prinsterer. 'Hij keert zich tegen de Goden dezer eeuw'. En eigenlijk is hij ook van de houding: Niet de majoriteit, maar de autoriteit. En dat is belangrijk. Want het gaat uiteindelijk om gezag. Gezag gebaseerd op vertrouwen, en niet op de helft plus één.

Christelijke politiek is een gevoelig onderwerp. Daar waar men in de CU er mee voorop loopt, toch vooral ook voor de eigen kiezers, zwijgt het CDA er (te) vaak over. Buma keert gelukkig in zijn boek terug naar de begrippen waarden en normen. Maar of hij deze nu baseert op de christelijke normen of meer op de burgerlijke waarden is mij niet geheel duidelijk. En is de zorg voor de kosmos, zo duidelijk zichtbaar bij de partij voor de Dieren ook niet christelijk of beter gezegd religieus gefundeerd ?

Enige jaren geleden schreef ik met een groep mensen het CDA-Appel 3.0. En eigenlijk is dat nog steeds actueel. Christelijke politiek is niet zenden of evangeliseren. Laat staan de ander direct de maat nemen op zijn (persoonlijk) geloof. Christelijke politiek is een zoektocht: van horen, roepen, getuigen en dienen. Deze vier werkwoorden verwoorden een houding en een zoektocht.

-Horen: echt luisteren wat er in de samenleving speelt. En de valse tonen onderkennen. En inderdaad dan hoor en zie je veel cynisme;
-Roepen: nagaan of je echt roeping voor de publieke zaak ervaart. Of dat er alleen maar wat geroepen wordt voor het eigen belang. Denk ook aan afscheidingen van politieke partijen, eigen f(r)acties en deelbelangen;
-Getuigen: Als je je laat leiden door waarden, door een boodschap, dan mag je die ook uitdragen. Geef rekenschap van de hoop die in je leeft. Ook in de politiek.
-Dienen: politiek bestuur is en blijft een ambt. Tot uw dienst. Maar niet U vraagt en wij draaien.

Christelijke politiek is vooral Zien ! Zien wat er om je heen gebeurt. Wat er achter je rug gebeurt en vooral vooruit kijken. En soms wellicht wanhopig naar boven kijken.

Buma kijkt in zijn boek vooral terug. En dat is christelijk-historisch begrijpelijk. De samenleving heeft zich organisch ontwikkeld en soms met grote schokken. De wetgeving loopt daar achteraan. Maar waar het nu op aankomt is een opbeurende toekomstvisie te schetsen. Een visie van hoop en vertrouwen.

Die visie kan je verbinden met de genoemde vier werkwoorden. Maar vooral met het (werk)woord Zien ! Wat zien we om ons heen ? Inderdaad veel cynisme. Veel twijfel en onthechting. Kiezers vluchten in peilingen, peilingen als dagkoersen op de beurs. 'Anders en beter!', klonk indertijd de succesvolle boodschap van Balkenende. Dat is een recept tegen het cynisme.

'Beproeft het nieuwe, behoudt het goede !, een wijs woord van de apostel Paulus. Rutte citeerde het niet voor niets in zijn preek van de leek. Tegen het cynisme, toch de verandering en de vernieuwing. En soms gewoon even rust.

Buma heeft de uitdaging opgepakt meer van zichzelf te laten zien. Zijn persoonlijke geschiedenis en zijn drijfveren. Of hij nu conservatief of reactionair (in neutrale termen) is laat ik in het midden. In ieder geval zoekt hij vanuit zijn afkomst naar een houvast in onrustige tijden. Saevis tranquillus in undis, was vroeger een leuze van Willem van Oranje, en werd Colijn ook toegedicht. Rustig te midden van de woelige baren. En misschien is dat wel het mooiste beeld van christelijke politiek. Een politiek die zich baseert op (oude) waarden. Die zich niet laat meeslepen door de waan van de dag. Die gezin en familie waardeert, die tradities koestert. En tegelijk die midden in de samenleving ziet, en ziet dat er veel kraakt en schuurt. En ondanks dat werkt aan oplossingen en perspectief biedt !

Christelijke politiek vraagt om een antwoord naar waar je voor staat en waar je staat. De christelijke waarden zijn een stevig fundament en een blijvend richtsnoer. Voor samenwerking, beoordeling en vooruitkijken.

Buma heeft geschreven over zijn stevige basis, en zijn noblesse oblige. Laat hij dan vooral getuigen van zijn roeping, zijn dienstbaarheid. Maar vooral. als hij meent te horen wat er in de samenleving speelt, zijn boodschap zichtbaar te maken en daar de woorden en daden bij kiezen.

Voor een nieuwe moraal ? Prima, maar niet als #hashtag. Nee, een nieuwe moraal, vooral als waarden-georienteerde boodschap voor de toekomst. Zien ! En gezien worden ! Dat is moderne beeldcultuur. Maar echt zien vraagt om visie ! En dat is de uitdaging.

Niet de majoriteit, maar de autoriteit. Het gaat uiteindelijk niet om de (rondvliegende) zetels. Het gaat om een inhoudsvolle boodschap, die leidt tot gezag. En daarvoor moet je samenwerken met alle positieve krachten. Inderdaad tegen het cynisme, maar vooral voor een betere en vooral rechtvaardigere maatschappij. Voor meer naastenliefde, begrip en respect.

Christelijke politiek is niet erg meer in de mode, en nog al eens pretentieus. Toch ligt daarin voor het CDA de ultieme kans. Immers de christelijke boodschap is er voor iedereen ! Daarom: Horen, roepen, getuigen en dienen. En vooral Zien ! Hoe dat afloopt....dat zullen we in maart 2017 wel zien.

Tegen het cynisme ? Zeker, maar vooral voor een betere samenleving. Wellicht zelfs een beter Nederland.

delft_lijndun
dinsdag 29 november 2016 08h14 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_kentekentoegang_od20161129.jpg

Motie “Geen boeteregen Binnenstad door slechte bebording Kenteken controle in plaats van Pollers”
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Motie “Geen boeteregen Binnenstad door slechte bebording Kenteken controle in plaats van Pollers”
De gemeenteraad van Delft, bijeen in de raadsvergadering van 1 december 2016
Constaterende dat
sinds het weghalen van de pollers de bebording voor kentekencontrole van de verboden autovrije binnenstad zo onduidelijk is uitgevoerd
er in twee maanden tijd 7000 waarschuwingen zijn uitgedeeld aan auto’s en scooters
die auto’s en scooters blijkbaar nietsvermoedend de autoluw grens hebben gepasseerd
de helft van het aantal waarschuwingen aan de Nieuwe Langendijk is uitgedeeld
die kleine lampjes in het wegdek pas gaan oplichten wanneer het voertuig is gepasseerd
bezoekers van buiten en toeristen die vage bebording die te hoog hangt op onopvallende plaatsen helemaal niet zien door de drukte pas een boete wordt gegeven nadat één waarschuwingsbrieven is gestuurd.
in de waarschuwingsbrief het belangrijkste geven van het boetebedrag van €98 niet vermeld is de boete ten gunste van het CJIB, dus het Rijk komt

Overwegende dat
het doel een binnenstad zonder auto’s en brommers is en geen inkomstenpost van boetes van het Rijk die alleen maar ergernis en boosheid en een slechte reclame voor Delft is.
Draagt VVD wethouder Lennart Harpe op om
– Iedere overtreder minimaal twee waarschuwingsbrieven te sturen waarin het boetebedrag duidelijk vermeld staat.
– Tot extra maatregelen in de bebording en inrichting van de weg wordt overgegaan met als doel een zeer significante daling van het aantal overtreders
– Pas tot beboeting wordt overgegaan wanneer het totaal aantal waarschuwingen voor de zes ingangen onder de 100 per maand is gedaald.
en gaat over tot de orde van de dag,

delft_lijndun
dinsdag 29 november 2016 08h03 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_delft_rode_loper_vvd_anti_fiets_beleid_od20161129.jpg

Zet die “rode loper” Breestraat maar op Marktplaats
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Motie “Zet rode loper maar op Marktplaats”
De gemeenteraad van Delft, bijeen in de raadsvergadering van 1 december 2016
Op de stoep voor Basic-Fit aan de Breestraat is een rode plastic kunstgras loper op de stoep vastgespijkerd. Kosten €6000. Doel is dat fietsers moeten begrijpen dat hier geen fietsen gestald mogen want het is een rode loper voor voetgangers. In de boerenstad Groningen schijnt dit rode lapje wel afwerend te werken. Hier slaat het totaal niet aan want de rode loper staat elke dag vol met fietsen. Geen verschil. Voetgangers moeten om de fietsen heen en lopen dan de rijbaan op. Dat is nu gevaarlijk want auto’s en brommers rijden hard op deze sluiproute. De bezoekers van Basic Fit maar ook coffeeshop The Game moeten hun fietsen voortaan maar aan het Asvest en Achterom parkeren van VVD wethouder Harpe. Dat is een eind lopen en daar beginnen fietsers nu eenmaal niet aan. Die parkeren hun fiets zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming. Ook zijn de fietsnietjes bij Theater de Veste altijd vol. Het valt juist aan te moedigen dat bezoekers aan een sportschool met de fiets komen. Dit fiets- en sportontmoedigingsbeleid is ongewenst. Ook duurt deze korte termijn maatregel maar zes maanden kan er beter nu al mee gestopt worden.

Beter kan in samenwerking met de bewoners maar ook de ondernemers een plan gemaakt worden voor de Breestraat. in de Barbarasteeg zijn de smalle stoepen weg gehaald en moeten fietsers en voetgangers het wegdek delen Het is goed denkbaar dat dit woonerf concept op de gehele NS- Zuidpoort route van Barbarasteeg naar Bastiaansplein wordt voortgezet. Geen stoepen en één wandelgebied. Een echt plusnet wandelroute. Fietsen staan gewoon langs de gevels geparkeerd en auto’s zijn te gast en rijden stapvoets. Voetgangers (440 per uur) lopen gewoon op straat waar ze willen. De wethouder wil voor de lange termijn wachten op de ervaringen opgedaan in Amsterdam. Dat is onnodig uitstel. Delft (kennisstad) kan zelf wel beleid ontwikkelen om een aantrekkelijke wandel en fietsstad te worden en juist een voortrekkersrol te zijn voor andere steden.

Draagt VVD wethouder Lennart Harpe op om die rode loper op Marktplaats te zetten
in samenwerking met de bewoners, ondernemers en de belangenverenigingen tot een plan te komen voor een aantrekkelijke leefbare winkel Breestraat en verblijf en doorgaande wandelroute
en gaat over tot de orde van de dag

delft_lijndun
dinsdag 29 november 2016 07h55 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_vvd20161129.jpg

VVD wil oneigenlijk gebruik van kwijtschelding aanpakken
Dimitri van Rijn, commissielid VVD

... Het totale bedrag dat in de gemeente Delft wordt kwijtgescholden bedroeg in 2015 ca. 1,6 miljoen euro. Wij zetten ons als VVD niet alleen in voor een verlaging van de OZB, maar wat ons betreft wordt ook het kwijtscheldingsbeleid onder de loep genomen. Met het stoppen van kwijtschelden door het waterschap dient zich de mogelijkheid aan om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Delft.

Wij zijn als fractie benieuwd naar de effecten die het stoppen van kwijtschelden door het waterschap heeft op schuldhulpverlening en bijzondere bijstand in Delft. Op basis van dit inzicht kunnen wij een eerlijke discussie voeren over of het huidige kwijtscheldingsbeleid van de gemeente wel of niet voldoet.

delft_lijndun
maandag 28 november 2016 13h58 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_woonvisie_delft_top20161128.jpg

Stadsgesprek Woonvisie Delft
Redactie topdelftdesign.nl

op 30-11-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Eind oktober is de woonvisie van Delft gepresenteerd. De woonvisie heeft als ondertitel de Solidaire Kennisstad en bevat diverse voorstellen. Het meest in het oog loopt het voorstel de sociale huurvoorraad te reduceren en de voorraad studentenwoningen en duurdere woningen fors uit te breiden. De woonvisie is een goede gelegenheid om een stadsgesprek te organiseren over het wonen in Delft.

Vragen die aan de orde moeten komen zijn:

Is het voorgestelde programma wel de juiste weg?
Zijn de woonlasten in Delft niet te hoog en hoe kunnen deze worden beperkt?
Welke voorzieningen missen we in Delft en hoe komen die tot stand?
Hoe kunnen we de participatie van bewoners een impuls geven?
Voor het stadsgesprek worden enkele sprekers uitgenodigd om hun mening te geven.
Iedereen is van harte welkom.

delft_lijndun
maandag 28 november 2016 00h12 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_top20161127.jpg

Spoorzonecafé #3: De openbare ruimte van de Spoorzone
m.m.v. OBS en Werkplaats Spoorzone

op 29-11-2016 om 20:00 uur in Prinsenkwartier
Een blik op de nabije toekomst: waar en hoe loop jij straks rond in de spoorzone? – Nu de inrichting van de Westvest zijn einde nadert, krijgen we een echte indruk van de inrichting van de straten en pleinen langs Westvest, Coendersstraat en Phoenixstraat. Vanavond lopen we rond in dit nieuwe gebied. Het Ontwikkelingsbedrijf toont de plannen en Werkplaats Spoorzone inspireert met hun ideeën en initiatieven.

delft_lijndun
maandag 28 november 2016 00h10 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_westlandseweg_od201611128.jpg

Stop met die onzinnige Nazcalijnen en witte stoepen Westlandseweg
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Motie, Geen rommeltje aan steensoorten aan de “Boulevard” Westlandseweg
De gemeenteraad van Delft, bijeen in de raadsvergadering van 1 december 2016
Constaterende dat de Westlandseweg als Boulevard wordt aangelegd met een veelheid aan soorten en kleuren bestrating die in de rest van het gebied niet lijken voor te komen.

Zoals stoepen met witte stenen die vast meer kosten dan gewone stoeptegels: Belgische rammelstrook kasseien in het midden van de fietsstraat: Massieve granieten klinkers (Favaco Granite Portugal) die in uitgefreesde lijnen schuin dwars door alles heen lopen. Het toepassen van witte stenen in de stoepen is verwarrend voor alle verkeersgebruikers. Witte stenen worden snel vies en grauw. Zeker met kauwgum plekken. Wit reflecteert de zon ook veel sterker. Als dat het verband is met een boulevard dan is dat wel een vergezochte illusie.
Die kasseien in de lengterichting van de fietsstraat zijn gevaarlijk voor fietsers en brommers en scootmobielen. Niet voor auto’s. Had die dan bij binnenrijden van de fietsstraat gelegd als snelheidsremmer. Die kasseien zijn ook een gevaarlijke hindernis voor ouderen met of zonder rollator

Die rare lijnen van enkel steens zware granieten klinkers die dwars door het asfalt, en straat stenen lopen doen denken aan de bekende Nazcalijnen in de pampa’s van Peru. Hier vallen ze totaal niet op en zijn het toekomstige valstroken door verzakkingen daar het geheel niet in Repac is gelegd. Een onzinnige dure tekentafel gadget die enkel met drone’s te zien zijn.

De gemeenteraad draagt het college op om te stoppen met die Nazcalijnen in heel “Nieuw Delft” die kasseien in het midden van de fietsstraat te vervangen door witte stenen verder in Nieuw Delft geen witte stoepen meer aan te leggen uniform en sober bestratingmateriaal in heel Nieuw Delft na te streven
En gaat over tot de orde van de dag.

delft_lijndun
maandag 28 november 2016 00h05 week 49 politiekdelft.nl    TOP

Rode loper en buslijn 61
De Belangenverenigingen Binnenstad Noord, De Oude en De Nieuwe Delf, en Zuidpoort

Aan: Het bestuur van de Stichting Centrum Management Delft (SCMD)
I.a.a: Het college van burgemeester en wethouders van Delft
De gemeenteraad van Delft

Delft, 25 november 2016
Kenmerk: BBN2016-17
Onderwerp: Rode loper en buslijn 61
Geacht bestuur,
De winkeliersvereniging Poort van Delft heeft een basisontwerp voor de herbestrating en herinrichting van Binnenwatersloot, Peperstraat en Oude Langendijk laten maken. Het ontwerp bestaat uit schetsmatige stukken die als tool dienen voor overleg en discussie. Dit om te komen tot een programma van eisen, en een door belanghebbenden breed gedragen schetsontwerp. Wij zijn zeer verheugd dat de ondernemers de geplande herbestrating van de Oude Langendijk aangrijpen als kans tot verbetering van dit gebied, het verhogen van de gastvrijheid en dat de SCMD dit project ondersteunt.

De Centrummanager heeft een vertegenwoordiging van de bewoners belangenverenigingen in de binnenstad uitgenodigd om hun reactie op het plan en verder ideeën te vernemen. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op woensdag 16 november. Hierbij waren aanwezig:
- Tom De Weerdt, Centrummanager;
- Michiel Klinkenberg, architect van het plan;
- Hans van Bodegom, namens Belangenvereniging Binnenstad Noord;
- Teun van der Heijden, namens Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf.
Eerst heeft de architect een toelichting gegeven op het plan, de uitgangspunten en de te bereiken doelen. Vervolgens zijn door ons opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan.
...

delft_lijn_streepje_580x20.jpg

Schetsen van het plan van architect Michiel Klinkenberg.

delft_mckarchitectuur_1.jpg delft_mckarchitectuur_2.jpg delft_mckarchitectuur_3.jpg delft_mckarchitectuur_4.jpg

DE POORT VAN DELFT
Michiel Klinkenberg, MCK architectuur

Een basisontwerp voor de herbestraten en herinrichting van de Poort van Delft; Binnenwatersloot, Oude Delft, Peperstraat, Koornmarkt, Oude langendijk. Het ontwerp bestaat uit schetsmatige stukken die als tool dienen voor overleg en discussie. Dit om te komen tot een programma van eisen, en een door belanghebbenden breed gedragen schetsontwerp. Het ontwerp zal niet in gaan op de bestaande situatie. Maar zich beperken tot de nieuwe opzet.

delft_lijndun
maandag 28 november 2016 00h01 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft_stationsplein_kopgebouw_nieuwdelft20161127.jpg

Voornemen tot gunning plan voor kopgebouw aan stationsplein
Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS)

Combinatie Smit’s Bouwbedrijf B.V. / Vink Bouw Nieuwkoop B.V. dient winnend plan ‘Antoni’ in voor kopgebouw aan stationsplein in Nieuw Delft.
Namens de Gemeente Delft heeft Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) het voornemen om de tender voor het kopgebouw aan de zuidwestzijde van het stationsplein te gunnen aan de combinatie Smit's Bouwbedrijf B.V. / Vink Bouw Nieuwkoop B.V. met het plan 'Antoni'.

Prominente locatie
De kavel waar het kopgebouw gerealiseerd zal worden ligt op een beeldbepalende locatie, in het hart van de stad: aan het stationsplein, naast het oude stationsgebouw en aan de Coenderstraat - één van de hoofdontsluitingswegen van het nieuwe stadsgebied. Ook flankeert het de twee nog te ontwikkelen parken: het Van Leeuwenhoekpark en park Spoorloos achter het oude stationsgebouw.

delft_lijndunhtml5 logo Valide CSS!