koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP

delft_lijndun
zondag 20 november 2016 07h34 week 47 politiekdelft.nl    TOP

Een boze witte vrouw in Delft ... wat een meut!   hfvh

Begrotingsvergadering Delft 10-11-2016
In de Delftse begrotingsvergadering 2017 toonde miep Willy Tiekstra van de PvdA in de Politieke Arena haar lange tenen aan Aad Meuleman van Stadsbelangen.

delft_lijndun
zondag 20 november 2016 07h25 week 47politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161120.jpg

(115) Over boze witte mannen
Arie van der Veen, webcolumnist

Vanochtend werd ik verrast door de oprichting van een nieuwe politieke partij, genaamd STERK. Opgericht door twee redelijk bekende CDA-kaderleden uit Zuid-Holland. De een Jan de Visser, uit Maassluis deed een paar jaar geleden nog mee als kandidaat-partijvoorzitter. De ander, uit Waddinxveen ken ik als een betrokken en competent partijlid. Ik dacht gelijk: Hoezo STERK, weer twee boze witte mannen ? Die verongelijkt hun gelijk gaan zoeken met een eigen partij. Veel succes lijkt me, en voorlopig hebben ze het nog druk met hun website.

Boze witte mannen zijn op eens in ! Het schijnt dat ze uit beeld waren bij de gevestigde media, en nu komen ze opeens vol in beeld. Ik herinner me nog vele boze mannen uit de LPF-gelederen begin jaren 2000. En die vielen vooral boos over zichzelf en elkaar heen. Waar zijn ze eigenlijk gebleven ? En wat te denken van alle afscheidingen van de PVV. Lokale partijen die uiteenvallen ? Allemaal boos op elkaar.

In Delft en in andere gemeenten zijn al jaren lokale partijen. Partijen die ageren tegen de macht, en in zekere zin een tegenstem vertegenwoordigen. Inhoudelijk stelt het niet veel voor, en de hypes vliegen je om de oren. Boze witte mannen, met of zonder snor. De lokale partijen bij elkaar vormen tegenwoordig de grootste groep zetels in het lokaal bestuur in Nederland. In verschillende gemeenten vormen ze inmiddels de grootste fractie: Deventer, Alkmaar, Hilversum etc. Het zou interessant zijn om na te gaan, of deze fracties nu ook de boze witte mensen vertegenwoordigen, of dat ze een onderdeel van de (zittende) macht geworden zijn. Met allerlei multiculturele doelen, afhankelijk van de samenstelling van de gemeente. Er zijn ook gemeenten waarin inmiddels een veelheid van fracties, eenmanspartijen en afsplitingen ontstaan zijn. Daar is men vooral boos op zichzelf. Vergelijk bijv. Enkhuizen.

Het grootste probleem in politieke zin lijkt mij het gebrek aan samenbindende kracht, o.a. door eenvormigheid van de kandidaten, van de middenpartijen en de implosie van die partijen. Gecombineerd met een meerpartijenstelsel in Nederland, zonder kiesdrempel, en er is zo een formele basis voor een veelheid aan partijen en partijtjes, boos of niet.

Boze witte mannen ! Ze zijn er altijd geweest en ergens werd hun boosheid opgevangen of gekanaliseerd. In de voetbal, het cafe, de motorsport, of gewoon vissen. Is dat nu opeens veranderd ? De vermeende grote ergernis van de boze mannen was de linkse politiek, en die is op zijn retour. Bestaat die boze witte man eigenlijk wel of is deze geschapen door de media zelf ? De media vooral in verwarring of bezig met zichzelf nu ze de aftocht van Clinton niet voorzien hebben.

De boze witte man in de politiek: Misschien is het proces tegen Wilders wel de ultieme casus. Ik heb me altijd verbaasd over het starten van dit proces tegen Wilders. Een hoop rumoer en aandacht, met wat voor resultaat ? Voorlopig alleen maar vrij spel voor Wilders, om zich (nota bene als gekozen volksvertegenwoordiger) af te zetten tegen de rechtsstaat. Waarbij de rest zwijgt omdat de zaak onder de rechter is. Voer voor boze witte mannen ?

Alles wat aandacht krijgt groeit. Groeit in omvang en kracht. Wilders groeit en bloeit op het gebrek aan nuance en een overvloed aan aandacht. Laten we teruggaan naar waar Nederland sterk in is. De nuance, de redelijkheid, de vrijheid en het wederzijds respect. Noemden we dat (vroeger) niet waarden en normen ? Boze witte mannen, leven en wonen ook, wellicht zelfs samen met (minder) boze witte vrouwen en kinderen. En dat is ook geven en nemen.

Ongenuanceerd je gelijk halen werkt niet. Wegkijken ook niet. Eigenlijk allemaal onderwerpen die passen in het politieke debat. En dat wordt gevoerd de komende maanden in de aanloop naar de verkiezingen. Voor witte boze mannen, voor 'hoogopgeleiden', voor elites en voor de gewone 'zwijgende' meerderheid. Daar is democratie voor, en binnen die democratie kan men zich verenigen en de stem laten horen. Zelfs STERK mag mee doen.

Een parlementaire democratie, met een meerpartijenstelsel heeft zo zijn voordelen. Het geeft ruimte aan de breedte van het politieke spectrum. Maar dan moet je wel meedoen en stemmen. En daar ontbreekt het nog al eens aan bij boze mensen.

Het systeem geeft ruimte aan veelkleurigheid. Allemaal mooi. Toch lijkt het mij wel tijd voor een kiesdrempel en maatregelen tegen het afscheiden van een fractie met medeneming van de eigen zetel. Het dwingt de boze mannen, wit of gekleurd in dit geval tot enig nadenken en afleiding van hun boosheid. En dat heeft ook wel weer zijn voordelen.

STERK, een leuk maar kansloos project lijkt me. Liever intern de discussie aangaan en zo nodig je verlies aanvaarden. Terug naar de nuance, daar wordt een ieder beter van !

delft_lijndun
zondag 20 november 2016 07h12 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft_sb20161120.jpg

Dat mag STIP in Delft bewijzen!
Bram Stoop, raadslid SB

In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein van dinsdag 15 november jl. stond de Woonvisie 2016 – 2023 op de agenda. Namens Stadsbelangen Delft vroeg ik bij dit onderwerp aandacht voor onze ouderen, de overlast van studenten en de ongewenste verkamering, die ten kosten gaat van onze Delftse inwoners.

Ouderen
Het vinden van de juiste balans in vraag en aanbod op de woningmarkt. Dat was een zorgpunt, dat de vertegenwoordiger van ouderenbond ANBO in zijn inspreektermijn naar voren bracht. Namens Stadsbelangen Delft gaf ik aan dat in sommige gemeenten ouderen een bonus krijgen als ze het huis verlaten om naar een gepaste (kleinere) woning te gaan. Hierdoor laten ouderen een grotere woning achter. Deze regeling kent men in Delft (nog) niet, zodat de verhuiskosten op de ouderen neer komen. Dat werkt vaak remmend om te verhuizen. Stadsbelangen Delft vindt dat ook in Delft een regeling moet komen om ouderen te stimuleren hun vaak veel te grote huis te verruilen voor passende woonruimte. Voorwaarde hierbij is wel, dat het niet zo mag zijn dat deze woningen dan omgebouwd gaan worden voor studentenhuisvesting. Er staan genoeg mensen uit Delft op de wachtlijst voor een woning, waarvan Stadsbelangen Delft vindt dat deze eerst aan de beurt zijn.

Studentisering en verkamering in Delft
Een bewoonster van de flat aan de A. Jacobsstraat vroeg aandacht voor de jarenlange overlast, die ze samen met haar medeflatbewoners ondervindt van de studentenflats tegenover haar flat en de nieuwbouw van studentencomplexen in de Antonia Veerstraat. De bewoonster gaf dan ook aan dat ze door de vele overlast van plan os om te gaan verhuizen. Buiten deze inspreker komen er maandelijks wel brieven op de mat van mensen die overlast ervaren van studenten in hun wijk of straat.

Een vertegenwoordigster van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft gebruikte haar inspreektijd om namens Delftse studentenverenigingen te pleiten voor meer communicatie en overleg met bewoners als zij overlast van studenten ondervinden. De studenten partij STIP vond dat natuurlijk ook een goed plan. De studentenverenigingen stellen onder meer voor om in een studentenhuis iemand verantwoordelijk te stellen voor de communicatie met de buurt.

Wat Stadsbelangen Delft betreft kan het niet zo zijn dat onze Delftse burgers met studenten in gesprek moeten gaan over oplossingen voor problemen die door studenten zelf worden veroorzaakt. Dat is politiek anno de jaren 70/80 van de vorige eeuw. Stadsbelangen Delft vindt dat de studenten, die naar Delft komen om te studeren, moeten integreren in de Delftse samenleving en zich simpel weg moet gedragen zoals wij dat ook moeten doen in onze stad. Stadsbelangen Delft vindt dat er een hardere lijn moet komen als het gaat om overlast naar vooral de verhuurder van studentenpanden. Met studenten in gesprek gaan is leuk, maar die zijn het na twee weken weer vergeten en na een aantal jaren weer weg. Dan komen weer anderen studenten daarvoor in de plaats. Stadsbelangen Delft heeft wederom benadrukt dat elke student die hier komt studeren niet per se tijdelijk in Delft hoeft te komen wonen. In overleg gaan met omliggende gemeenten om te zien welke mogelijkheden daar zijn voor studentenhuisvesting, lijkt ons dan ook geen slecht plan.

De politieke studentenpartij STIP zat weer netjes klaar om aan te geven, dat ze het gewoon niet snappen wat ik probeerde uit te leggen. U wilt studenten uit de stad jagen hoorde ik ook nog even tussendoor in een commentaar richting mij. Ze vinden net als de inspreker van de studentenvereniging dat er gepraat moet gaan worden. Mijn taalgebruik stond hen ook niet aan.

Dat hoorden wij ook al bij de Begrotingsraad aan de kant van de PvdA. ‘Als je niet tegen hitte in de keuken kan, verdwijn dan uit de keuken’, zou ik tegen STIP en PvdA willen zeggen. STIP zit natuurlijk in een moeilijk pakket, omdat ze zelf tijdelijk als student in Delft wonen. Dat maakt het nog ingewikkelder. Beter is het dat STIP zich opheft en als belangenvereniging zich aansluit bij de studentenvereniging(en). Zo kunnen ze dan namens hun achterban inspreken bij commissievergaderingen of bijeenkomsten. Nu is het dubbel op.

Het blijft mij verbazen dat ook bij dit punt tijdelijk in Delft wonende studenten het beleid mee bepalen van onze prachtige stad. Ik heb het namens onze fractie in ieder geval wederom geprobeerd uit te leggen. Ik kom tot de schokkende ontdekking dat men net doet of men het niet begrijpt of niet snapt. Dat laatste is nog erger als STIP het echt niet snapt. Dat heeft dan weer te maken met de binding met de stad die er bij veel studenten niet is.

Ik heb diverse mensen gesproken die de vergadering op de webcast van de gemeenteraad hebben teruggekeken en zij hadden mijn duidelijke boodschap wel begrepen! STIP zegt op hun website dat ze er zijn voor alle Delftenaren. Nog niet echt veel van gezien, maar dat mogen ze dan de komen tijd maar eens bewijzen.

delft_lijndun
zondag 20 november 2016 06h58 week 47 politiekdelft.nl    TOP

Sinterklaas intocht Delft 2016 met allemaal echte zwarte Pieten

Gelukkig zijn de Zwarte Pieten allemaal zwart in Delft
Jan Peter de Wit, raadslid OD

En ook geen demonstraties in de Nickersteeg. Denk dat Tweede Kamer partijtje met veel sympathie voor Erdogan en Desi Bouterse wil alle namen uit het Nederlandse koloniale verleden schrappen.
En het VOC beeld is ook nog heel. De Linksgekkies die onze historie allemaal racisme vinden zitten zeker nog vast. Lees De actiegroep De Grauwe Eeuw hebben afgelopen nacht de sokkel van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen beklad.

delft_lijndun
zondag 20 november 2016 06h44 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_eneco_splitsing_delft_od20161120.jpg

Onze bedenkingen tegen splitsing Eneco en Sebastiaansbrug
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Splitsingsplannen Eneco
... Helaas sta ik weer alleen. Na het opknippen van Eneco zal de volgende stap heus wel gezet worden. De aandelen zijn nu in handen van 23 gemeenten. Delft heeft 2,4% van de aandelen. Die zullen verkocht gaan worden om snel aan geld te komen. De Chinese investeerders stropen onze markt af om hier onze bedrijven te plunderen. FC Den Haag, afvalverwerker Van Gansewinkel en straks energie. Dat gaat honderden banen kosten. De grote uitverkoop.

Wensen St. Sebastiaansbrug
Een mooie lage goedkope vlakke en veilige stadsbrug (Onafhankelijk Delft).

delft_lijndun
zaterdag 19 november 2016 02h45 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161119.jpg

(114) Eeuwigheidszondag
Arie van de Veen, webcolumnist

Zondag a.s is het weer de laatste zondag van het kerkelijke jaar. In vele protestantse kerken het moment om de overledenen uit dat jaar te gedenken. In Rijswijk zullen we dezer dagen en vooral zondag ook mijn moeder herdenken. Haar naam wordt genoemd in de Oude Kerk in Rijswijk, van waaruit zij, in februari j.l. ook begraven is. Een mooi en indrukwekkend moment. In verbondenheid en in de eeuwigheid. Op dergelijke dagen voel je de kracht van het geloof en van de traditie. Zichtbaar gemaakt in de kerk en in de gemeente aldaar.

De kerk als plaats van samenkomst, viering en herinnering. Maar ook een plaats van hoop, rust en herbronning. De dood, het afscheid en het gemis. Het blijft toch een bijzonder fenomeen in ons leven en in onze samenleving. Dezer dagen nemen we in mijn woonplaats afscheid van twee verongelukte jongens. Zo maar, 's avonds tegen een boom.... en weg. Een gemeenschap in verwarring achterlatend. Mooi dat er dan op verschillende manieren uiting wordt gegeven aan het verdriet, maar ook aan het medeleven met elkaar. En ook als het geloof niet (meer) direct houvast biedt of een vorm van rouwverwerking geeft, vindt men ook manieren om een afscheid met elkaar te delen.

Eeuwigheidszondag: Over "Heer herinner U de namen", en misschien ook wel "O, God Gij droeg ons voorgeslacht, door nacht en stormgedruis!" Er zijn zovele manieren om zingend te gedenken, plaats en tijd gebonden. Zondag noemen we de naam van mijn moeder, en steken een kaarsje aan. Samen met anderen die een geliefde gedenken. Verbonden met elkaar, in de eeuwigheid.

En aansluitend wordt de Statenbijbel van mijn ouders in die kerk tentoongesteld, in een vitrine. Als herinnering aan hen, maar vooral aan het Woord dat hen voortdreef en inspireerde. Een blijvende herinnering, hopelijk voor vele jaren.

Eeuwigheidszondag, een bijzondere dag ! Zeker zondag in Rijswijk.

delft_lijndun
vrijdag 18 november 2016 23h35 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_schaatsbaan_beschikking_prestatiesubsidie_2015.jpg

Beschikking De Schaatsbaan BV (pdf, 81 kB)
Gemeente Delft

Onderwerp
Beschikking prestatiesubsldie 2015
act1viteitennummer:605892 / kostensoort: 442505
Geachte he~" Veischoor,
Voor 2016 hebt u een prestatiesubsidie van € 40.000,- aangevraagd voor het evenement DSW Schaatsbaan 2016/2017. Uw aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2336303.
...
Uitbetaling U maakt gebruik van de biënnaleregeling uit de beleidsregels 'Grote evenementen en festivals'. De helft van uw subsidie, €19.750,- is al in 2015 aan u uitbetaald. In 2016 ontvangt u de andere helft van uw subsidie; € 19.750.-.

delft_lijndun
vrijdag 18 november 2016 04h09 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_amsterdam_leidseplein_ijsbaan_20161118.jpg Amsterdam, ijsbaan op het Leidseplein.

delft_goudse_ijsbaan_20161118.jpg Gouda, ijsbaan op de Markt.

delft_schaatsbaan_2016_delft_od20161107.jpg Delft, omgeving ijsbaan 2016/17 Schoemaker Plantage. (foto Onafhankelijk Delft)

Dit jaar komt er weer een ijsbaan
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Ik vind het vreemd dat je je gemeentelijke subsidie voor een jaarlijks te organiseren ijsbaan mag opsparen als je een jaar overslaat temeer omdat de projectonwikkelaar ter plekke ook sponsor van de ijsbaan is en je hem daarmee helpt om zijn bouwlokatie te promoten. Alles met goedkeuring van een weer eens slapende gemeenteraad uitgezonderd Onafhankelijk Delft.
De altijd klagende organisator Robin Verschoor van Nota Bene: We hebben nog steeds een gaatje in de begroting ...
Fijn. En Delft heeft een gaatje in zijn hoofd herstel hand ...

delft_lijndun
vrijdag 18 november 2016 03h09 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_kunstwerk_combiwerk_sb20161181.jpg

Schriftelijke vragen: Het vergeten kunstwerk?
Aad Meuleman, raadslid SB

Zoals uw college bij de behandeling van de Programmabegroting 2017-2020 al aankondigde, overigens werd de Programmabegroting door onze fractie niet gesteund, wil Delft een kunstwerk ter waarde van 1 miljoen euro realiseren op het stationsplein. De terechte weerstand in de stad tegen dit voornemen neemt steeds meer toe. Het is niet uit te leggen dat een stad met nog zoveel schulden dergelijke voornemens presenteert
...
Het sculptuur kunstwerk is 6,5 meter hoog is toen in opdracht vervaardigd met een nieuwe techniek bij de Delftse firma Qcta Tube. Dit kunstwerk zou na enig opknapbeurt schitterend op een nieuwe verhoogde natuurstenen vierkant (zwart) blok kunnen staan van 3,5 meter hoog op de nog in te richten stationsplein/spoorzonegebied.

delft_lijndun
donderdag 17 november 2016 11h44 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_hugo_de_grootstraat_fietsen_20160622062021_a.jpg

Delft. Ook in de Hugo de Grootstraat is de 'verkamering' toegeslagen. Dat is te zien aan de hoeveelheden geparkeerde fietsen. hfvh
-----

Woonvisie 2016 - 2023
JOVD Delft e.o.

Beste raadsleden,
Het aantal studenten in Delft is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ondanks het leenstelsel, dat het aantal uitwonende studenten beperkt, is de vraag naar studentenhuizen ook gestegen. In de woonvisie 2016 - 2023 is te lezen dat van 2012 tot 2015 er 29% aan studentenhuizen is bijgekomen, maar dat dit nog niet de vraag verzadigt.

... het ‘verkameringsprobleem’ voornamelijk een storm in een glas water is.
Natuurlijk zijn er in sommige gebieden wel pieken te vinden, maar om hiervoor een omzettingsvergunning af te moeten geven, is een brug te ver.

delft_lijndun
donderdag 17 november 2016 06h12 week47 politiekdelft.nl    TOP

Poppenkast met Aad Meuleman en miep Willy Tiekstra

delft_poppenkast.jpg

Begrotingsvergadering Delft 10-11-2016
In de Delftse begrotingsvergadering 2017 toonde miep Willy Tiekstra van de PvdA in de Politieke Arena haar lange tenen aan Aad Meuleman van Stadsbelangen.

delft_lijndun
donderdag 17 november 2016 05h11 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161117.jpg

(113) Soms even rust nemen
Arie van der Veen, webcolumnist

Het aantrekkelijke van regelmatig een column schrijven is dat je direct kunt reageren op de actualiteit, en die vervolgens van een commentaar voorzien. De 'kijkcijfers' van mijn columns stijgen. Blijkbaar worden ze gewaardeerd, in ieder geval (goed) gelezen. Er gebeurt (zo)veel, en soms voelt het alsof we in een grote achtbaan zitten. We vliegen van hype naar hype. Door hoogte(n) en diepte(n), en die achtbaan komt niet tot stilstand.

De onverwachte overwinning van Trump heeft de publieke discussie in zijn greep. Op twitter, facebook etc. rolt men over elkaar heen. Opeens heeft de elite het gedaan. Hoezo de elite ? Die is er toch altijd geweest en blijkbaar heeft deze nu verzaakt. Allemaal meningen en oordelen, terwijl er nog maar echt weinig goede (kwantitatieve) analyses gemaakt van deze uitslag. Ik vergelijk het nog het meest met de opkomst van Fortuyn in 2002. Ook toen bleef de elite in verwarring achter. Pvda en VVD, Dijkstal en Melkert hadden de poet al verdeeld. En uiteindelijk gingen LPF en niet te vergeten het CDA er mee vandoor. Het is tijd voor een goede analyse in de VS. En niet alleen indebt jumping to conclusions ! En laten we niet vergeten dat Hillary het gewoon slecht gedaan heeft.

Hectiek, onrust en vooral onzekerheid. Er is veel over te zeggen, maar soms is even rust nemen beter. De PvdA-lijsttrekkersstrijd, de interne kritiek van Monasch, de opkomst van Denk. Allemaal onderwerpen om nader bij stil te staan. De marginalisatie van links en de onvrede op rechts. De behoefte aan staatsmanschap, wat dat ook maar betekent op dit moment. Zo maar wat onderwerpen die voorbij komen en noden tot een reactie.

We vliegen van hype naar hype. Aangejaagd door social media heeft dat zijn effect op de (echte) media. Krant en TV. Waar de nieuwsvoorziening doorschiet naar de sociale media, begint het uitgestelde oordeel in kranten te ontbreken. Niks beter dan een goed commentaar, of achtergrondverhaal. En de TV ? De publieke omroep onder vuur. En vanwege de Amerikaanse verkiezingen lijkt mij dat terecht. Ik vraag me wel eens af of men zich daar al realiseert dat Trump gewonnen heeft.

De publieke omroep, het zelfsturend voertuig van links-liberaal en politiek-correct Nederland. Aangeslagen door de overwinning van Trump bereidt men zich nu voor de op komende verkiezingen in Europa: Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ook daar zou enige rust en zelfreflectie goed zijn.

Iemand verwees gisteren naar de slogan van de (voormalige) PPR, (nu Groen Links): 'omdat het mensen gaat !' En dat geldt nog steeds. Omdat het om mensen gaat, niet om systemen, instituties, macht en belangen. Natuurlijk die spelen allemaal een rol en zijn vaak dominant. Zeker in de politiek. Maar uiteindelijk gaat het om mensen. En mensen hebben rust nodig, en kunnen soms gelukkig nuchter reageren. 'Het zal wel of morgen weer dag!'

De wereld van twitter, facebook, de jacht naar nieuws heeft soms rust nodig. Gewoon een dag (of meer) even niet kijken of liken. Even rust en bezinning. En genieten van de natuur, de rust of van elkaar. Morgen weer een dag !

........En tegelijk komen er ook mooie berichten langs: zoals Arre Zuurmond, gemeentelijk ombudsman in Amsterdam e.o. Overheidsmanager van het jaar. Omdat het hem om mensen gaat ! En zo is het ! Wel verdiend en gefeliciteerd !

delft_lijndun
donderdag 17 november 2016 04h48 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_gemeenteraad_delft_2016117.jpg

KRITISCHE KANTTEKENINGEN BIJ NIEUWE WOONVISIE
Raadsgriffie gemeente Delft

In een uitvoerig debat zijn in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 15 november door nagenoeg alle fracties kritische kanttekeningen en vraagtekens geplaatst bij de Woonvisie 2016 – 2023.
...
Een vertegenwoordigster van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft gebruikte haar inspreekminuten om namens Delftse studentenverenigingen te pleiten voor meer communicatie en overleg met bewoners als zij overlast van studenten ondervinden. De studentenverenigingen stellen onder meer voor om in een studentenhuis iemand verantwoordelijk te stellen voor de communicatie met de buurt.

delft_lijndun
donderdag 17 november 2016 04h25 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_ophef_icoon_od20161117.jpg

Telegraaf: Failliete stad wil echt icoon
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Telegraaf Haagland 16 november door Marieke van Essen
Een kunstwerk ter waarde van 1 miljoen euro heeft in noodlijdend Delft voor grote verontwaardiging gezorgd. Pikant genoeg zou het peperdure object een plek moeten krijgen in het nieuwe spoorzonegebied, dat de prinsenstad juist diep in de rode cijfers heeft gestort.
... De fractie Onafhankelijk Delft (OD) is verbijsterd. „Pure verkwisting ...
... Ook coalitiepartij VVD is kritisch. „Gezien de hoge lasten waar Delft mee kampt, is dit bedrag opmerkelijk”, ...

delft_lijndun
woensdag 16 november 2016 18h47 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft_pd20100531_pieter_guldemond_elektrische_scooter.jpg

-----

Honderdduizend elektrische voertuigen op de Nederlandse weg
Redactie Rijksoverheid.nl

Nederland heeft sinds deze maand honderdduizend elektrische auto’s, bedrijfswagens en motoren op de weg. Een automobilist in Rijswijk zal vandaag de sleutels van het honderdduizendste voertuig in ontvangst nemen. Elektrische voertuigen zijn populair; dit jaar steeg hun aantal in ons land met meer dan tien procent. Dat blijkt uit cijfers die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maandelijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) publiceert.

delft_lijndun
woensdag 16 november 2016 13h54 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft_kbws20161116.jpg

Persbericht wijkbijeenkomst over Kinderboerderij Tanthof
Henk den Boer, voorzitter Stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Henk den Boer <abtswoude@hetnet.nl<
Aan: redactie@politiekdelft.nl
Datum: 15 november 2016 om 15:12
Onderwerp: Persbericht wijkbijeenkomst over Kinderboerderij Tanthof op 23 november a.s.
Goedemiddag.
Onderstaand treft u een persbericht aan over de voor 23 november a.s. geplande wijkbijeenkomst over de Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof.

Het zou plezierig zijn als u daar aandacht aan zou kunnen besteden.
Met vriendelijke groet,
Henk den Boer
Voorzitter Stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof
--------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT.
Op woensdag 23 november a.s. zal in wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, aanvang 20.00 uur, een bijeenkomst worden gehouden als terugkoppeling naar de wijk van een jaar beheer van de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof door de Stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof.

In november 2015 heeft de gemeente Delft het beheer van de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof overgedragen aan de Stichting. Doel van deze bijeenkomst is dan ook te horen hoe de bewoners dit hebben ervaren, suggesties te doen voor verbetering enz. zodat beheerders, de Stichting en vrijwilligers dit mede als uitgangspunt voor de komende periode kunnen meenemen.

Facebook: Kinderboerderij Tanthof
Internet: www.kinderboerderijTanthof.nl

delft_lijndun
woensdag 16 november 2016 11h13 week 47 politiekdelft.nl    TOP

Begrotingsvergadering Delft 10-11-2016
In de Delftse begrotingsvergadering 2017 toonde miep Willy Tiekstra van de PvdA in de Politieke Arena haar lange tenen aan Aad Meuleman van Stadsbelangen.

Strijd in de politieke arena
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Willy Tiekstra, raadslid PvdA valt Aad Meuleman aan op zijn woordgebruik.
Mijn vraag: wat doe je eigenlijk in de raad als je zo sensitief bent?
Aad Meuleman pareert heel netjes de 'chantagepoging' van Tiekstra.
Na zesminutenenachtenveertigseconden is de slotstand 1-1.

delft_lijndun
woensdag 16 november 2016 11h13 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft_wvb20161116.jpg

Gemeenten werpen onnodige drempels op voor vragen van burgers
Redactie Wij verdienen beter

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om niet bereikbaar te zijn per e-mail. Uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten van Wij Verdienen Beter blijkt dat 76 gemeenten op hun website enkel nog een formulier hebben staan voor burgers om online contact op te nemen. Dit is een toename van 13 procent ten opzichte van 2015 van gemeenten die niet meer bereikbaar zijn per e-mail.

delft_wvb_bereikbaarheid_20161116.jpg

delft_lijndun
woensdag 16 november 2016 02h59 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161116.jpg

(112) Over pluspunten
Arie van der Veen, webcolumnist

In de luwte van het politieke geweld in het midden en op rechts, bloeit een bijzonder politiek fenomeen: 50-plus. Een partij met een duidelijke missie en een doel. Opkomen voor de ouderen. Meer in het bijzonder de gepensioneerden. En dat is geen kleine doelgroep, nog steeds groeiend en politiek in toenemende mate van belang.

De partij 50-plus lijkt zijn zaken nu goed op orde te houden. Een 'heibelvrije' lijst is gepresenteerd. En wat opvalt is dat men uit alle hoeken en gaten van andere partijen mensen gevonden heeft. Mensen die willen beginnen aan een tweede of derde (politieke) carriere. Tegelijk maakt men een handige verbinding naar de lokale partijen, in dit geval Hilversum. En de voormalige presentatrice van de Ojevaarsjo, is nu nummer 2 op de lijst. Doorontwikkeling zullen we het maar noemen. Mensen uit de fiscaliteit, de vakbeweging, journalistiek, oud-kamerleden en jazelfs een oud-staatssecretaris vullen de lijst. Er is blijkbaar iets te halen daar.

In de polls wordt 50-plus winst voorspeld. En dat lijkt mij realistisch. De doelen van de partij geven houvast aan mensen, via een eenduidig belang. En eigenlijk is er maar one single-issue: de ouderen steunen en de pensioenen behouden. In een verwarrende tijd een aantrekkelijke boodschap. De vraag wie dit allemaal moet betalen, wordt niet beantwoord, maar dat is het voorrecht van zo'n belangenpartij.

50-plus is een interessant fenomeen. De lijsttrekker wordt zijn dubieuze (pensioen)verleden niet (meer) aangerekend. Met zijn zoetgevoosde stem lokt hij ouderen naar het pensioenparadijs. En toch heeft hij een punt. In de politiek is het moeilijkste (en gevaarlijkste) om te tornen aan verkregen rechten. Al of niet in beton gegoten. Hypotheekrenteaftrek, waardevast pensioen en AOW-leeftijd. Allemaal principia waaraan getornd is de laatste jaren. Macro-economisch te bevatten, in macrotermen zoals een houdbaar stelsel, begrijpelijk. Maar wat betekent het voor mensen individueel, en wat biedt hen nog houvast ? Al met al voldoende bron voor onvrede en protest, in een omgeving waarin de instituties steeds meer wegvallen.

Op die golven, van (bedaard en vaak ingehouden) protest deint 50-plus mee. En dat is kansrijk. Want het is de kans voor effectieve beïnvloeding. Voor pensioenen en pensions, zo noemde de gemeente Apeldoorn zich vroeger. En dat geldt nu voor 50-plus. Pensioen en pension, geld en een dak boven het hoofd, voor de oude dag. Of de ouderen de verkiezingen gaan beslissen is nog de vraag. Dat zij een grote rol gaan spelen staat vast. 50-plus heeft zijn huiswerk gedaan. Een partij met gestolde ervaring van politieke (getemde) dieren.

De andere en zeker de zittende partijen, zijn uitgedaagd. En 50-plus doet mee, met herkenbare kandidaten met een relevante achtergrond. Benieuwd hoe ver ze komen. Van de ouderen zijn we (gelukkig) nog niet af. Of de lijst heibelvrij is zal moeten blijken en of de partij aan tafel schuift bij de formatie ook.

Deze verkiezingen zijn de (laatste) kans voor 50-plus. Als is het maar omdat Jan Nagel ook een dagje ouder wordt. We gaan het zien in maart a.s. Voor pensioen en pension: 50-plus.

delft_lijndun
woensdag 16 november 2016 02h50 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft_rommel_sb20161116.jpg

Avalex rommelt aan het ophaalbeleid
Ellen Vendrig, Stadsbelangen Delft

Onderstaande notitie op het gewijzigde vuilnis ophaalbeleid geeft precies aan waarom Stadsbelangen Delft tegen het voorstel was om over te gaan tot omgekeerd inzamelen. Volgende week wordt in de commissie RV de herziening afvalstoffenverordening besproken in verband met het gewijzigde beleid. Stadsbelangen Delft zal niet akkoord gaan met deze onverstandige herziening van deze verordening. Fractie Stadsbelangen Delft
...
Nascheiden van afval is goedkoper en effectiever, volgens Raymond Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, zie link: https://www.businessinsider.nl/raymond-gradus-plastic-scheiden-in-de-fabriek-is-goedkoper-626462/.

delft_lijndun
woensdag 16 november 2016 02h35 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft_studenten_od20161116.jpg

Hebben enkel TU studenten voordeel aan de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders en Individuele Studietoeslag?
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Schriftelijke vragen volgens artikel 39 RvO van de gemeenteraad
Aan het college van B&W
Betreft: Onderzoek naar het nut en noodzaak en kosten regelingen waar vermoedelijk enkel TU studenten extra voordeel aan hebben zoals Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) en Individuele Studietoeslag voor Arbeidsbeperkte Jongeren (IS).
Geacht college,
...

delft_lijndun
woensdag 16 november 2016 02h07 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft_btn20161116.jpg

‘Cordon sanitaire’ rond Zeeheldenbuurt
Erik van Hunnik, voorzitter TU Noord

Er wordt gewerkt aan het riool in de Zeeheldenbuurt. Dat is eens in de vele jaren noodzakelijk. Maar juist nu wordt er op twee belangrijke toegangswegen in de wijk aan het riool gewerkt, de Mijnbouwstraat/Mijnbouwplein én de Julianalaan (West). Door deze gelijktijdige afsluiting is de Zeeheldenbuurt bijzonder slecht bereikbaar.
Is dit nu slim bedacht door de gemeente of ontbreekt er de regie?

delft_lijndun
woensdag 16 november 2016 01h21 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft_cda20161116.jpg

CDA Delft zet mantelzorgers in het zonnetje!
Rob van Woudenberg, raadslid CDA

... Uit deze oproep zijn twee mensen gekozen die een bedankje hebben gekregen: Olaf Holland en Paul Jeunink. Paul is al jaren de steun en toeverlaat van zijn vrouw sinds bij haar Parkinson werd geconstateerd. Olaf staat altijd klaar om mensen, die daar zelf niet toe in staat zijn, van en naar de kerk of andere uitjes te rijden.

delft_lijndun
dinsdag 15 november 2016 13h07 week47 politiekdelft.nl    TOP

delft_bb20161115.jpg

ROTTERDAM BETAALT VERVOER NAAR VUURWERKSHOW
Redactie BB

Mensen die tijdens de jaarwisseling de vuurwerkshow in de buurt van de Rotterdamse Erasmusbrug willen bekijken te kijken, mogen er gratis met de metro naar toe. Dat hebben de gemeente Rotterdam en vervoersbedrijf RET maandag laten weten.
...
Het Nationaal Vuurwerk is komende jaarwisseling voor tiende keer in Rotterdam. Bezoekers zijn vanaf 22.30 uur welkom in de omgeving van de Erasmusbrug om het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar in te luiden. De grootste vuurwerkshow van Nederland start om precies 00.00 uur. De show wordt uitgezonden via RTL. (ANP)

delft_lijndun
dinsdag | 15 november 2016 | 02h21 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161115.jpg

(111) Over Rutte en zijn Pieten
Arie van der Veen


De Sint is weer in het land. En gelukkig met Pieten van verschillende snit. Het lijkt wel of elk deel van het land tegenwoordig zijn eigen Pieten kent. En wat maakt het uit ? De kinderen steken vol geloof hun handen uit, en een kinderhand is gauw gevuld. Diversiteit, geen eenheidsworst, en geen dictaat van boven. Leven en laten leven ! Dat past bij Nederland !

Veel interessanter is eigenlijk de invulling van de rol van (zwarte) Piet. Vroeger de strenge knecht van de Sint, en toen had niemand het over zijn kleur. En nu de grote uitdeler..... de gart en de roe zijn vervangen door snoepgoed en een volle zak kadootjes.

De Sint en zijn Pieten, die gedachten had ik dezer dagen bij de presentatie van de VVD-kieslijst voor maart 2017. Enorm opgeschoond, doorselecteren heet dat tegenwoordig. En de vraag is nu welk beeld dit oplevert. In de eerste plaats verdwijnen vele kameraden van Rutte van het eerste uur. Nu opnieuw en sinds 2006 (10 jaar geleden) voor de vierde keer trekt Rutte de lijst. En dat is op zich al een prestatie, zij het niet zonder risico's. Maar goed hij is premier en lijkt behoorlijk in bonus.

De rest van de lijst, zowel nieuwe kandidaten als terugkerende kamerleden, lijken wel uit een mal te komen. Het zijn eigenlijk allemaal witte Pieten, en een enkele met een roetveeg. Witte Pieten, met witte boorden: uit de financiële wereld, de advieswereld en uit het openbaar bestuur: wethouders en een enkel raadslid. Is dit nu de lijst waar je de verkiezingsstrijd mee wint, of is het vooral voorsorteren op een vernieuwde en stabiele (regerings)fractie ? Dat Ton Elias daarbij niet in het plaatje past (letterlijk) kan ik mij voorstellen. Er is ook een tijd van komen en en een tijd van gaan.

De VVD-lijst valt op door eenvormigheid en waarschijnlijk eensgezindheid. Hoe dat zich verhoudt tot herkenning bij de kiezers moet blijken. Men zal wel alles op de lijsttrekker zetten. En gaan voor de premiersbonus. In het CDA hebben we hetzelfde indertijd gezien, en hopelijk valt de lijsttrekker (als merk en blikvanger) niet tegen ! Want dan is Leiden in last !

Kandidaat-kamerleden als Pietjes, lees als hulpjes van de lijsttrekker. Dat houdt een electoraal risico in. Maar dat kan men bewust nemen. Kamerleden met de roe en de gart voor de regering is een beeld dat (staatsrechtelijk) straks beter past. Immers dat is hun rol: controleren. En dat past zeker beter op het moment dat de lijsttrekker met snoepgoed strooit, en later blijkt dat de zak, als premier, toch niet gevuld is.

Pietjes met de roe en de gart ! Zo werkt de volksvertegenwoordiging. En die Pietjes kunnen vele kleuren hebben, rood, groen, met roetvegen. En blanke Pietjes. Van die laatsten liever niet teveel, zeker niet exclusief! Pietjes van allerlei soort en kleur, dat hoort in een representatieve (parlementaire) democratie. En er is er zelfs één met waterperoxide in zijn haar: een geblondeerde Piet. Diens roe en gart zijn maar al te bekend. En nu maar hopen dat al die nette VVD-Pietjes, en anderen de (goede) toon kunnen vinden, en vooral het gehoor. En nog beter, de juiste boodschappen opzuigen en aan de Sint, lees Rutte doorgeven. Dat is campagnevoeren !

De VVD neemt bewust een risico met deze kandidatenlijst. Zeker ook na Trump. Hopelijk is men (vooraf) niet al te zeer overtuigd van de zege. Dat waren Hillary c.s. ook. En zelfgenoegzaamheid is nog altijd een slechte en gevaarlijke richting in de politiek.

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe ! Of te wel, wie meer presteert mag meer verdienen. Dat was een oude VVD-leuze. En daar is nog steeds weinig mis mee. Beter dan als Sinterklaas beloven uit te delen, en het vervolgens het niet te doen ! Terwijl de Pietjes zonder roe en gart daarbij teleurgesteld afdruipen. Of nog erger het verhaal van de Sint blijven uitdragen terwijl ze hetzelf niet (meer) geloven.

Sinterklaas en zijn Pieten, het verhaal blijft boeien: ieder jaar weer.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_gl20161115.jpg

Meer diversiteit in de gemeentelijke organisatie
Frank van Vliet, raadslid GL


GroenLinks gelooft in de kracht van diversiteit van de mensen in Delft. De verschillen in de stad zorgen voor innovatie, creativiteit en flexibiliteit. Daarom vroegen wij het College om de diversiteit ook in alle lagen van de gemeentelijke organisatie te bevorderen.

delft_lijndun

delft_vvd20161115.jpg

VVD wil oneigenlijk gebruik van kwijtschelding aanpakken
Dimitri van Rijn, raadslid VVD Delft


Delft is een stad met hoge lasten en daardoor één van de duurste steden van Nederland. Als VVD vinden wij solidariteit belangrijk. Wij vinden dat degenen die het moeilijk hebben en hun hoofd niet boven water kunnen houden moeten worden geholpen. Solidariteit werkt echter twee kanten op. Wij constateren namelijk dat een kleine groep burgers financieel steeds zwaarder wordt belast. Zo zien wij niet alleen dat de OZB de afgelopen jaren fors is gestegen, maar ook is het zo dat de betalende groep burgers steeds zwaarder financieel wordt belast vanwege een toename van kwijtschelding van schulden van anderen.

delft_lijndun

delft_stip20161115.jpg

Begrotingsraad 2016: Voorzichtig investeren
Sybren van der Velde, fractielid STIP


Donderdag 10 november is de Begroting 2017-2020 goedgekeurd door de raad. Deze begroting is er zicht op herstel en er is ruimte gemaakt om weer te gaan investeren via een Parelfonds. STIP steunt deze lijn omdat we zo in kunnen spelen op kansen om het Delfts herstel te versnellen.

delft_lijndun

delft_gl20161115_2.jpg

Gemeente kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Frank van Vliet, raadslid GL


De gemeente moet goederen en diensten op een maatschappelijk verantwoorde manier inkopen. Dat is de strekking van de motie die GroenLinks tijdens de begrotingsraad heeft ingediend en die met een ruime meerderheid is aangenomen door de raad.

delft_lijndun

delft_bb20161114.jpg

MILIEUZONE ROTTERDAM ZORGT VOOR SCHONERE LUCHT
Redactie BB


De instelling van een milieuzone om vervuilende auto's uit het centrum van Rotterdam te weren heeft merkbaar resultaat. Het verkeer stoot nu al 20 procent minder roet uit. Dat blijkt uit een vrijdag bekendgemaakte, tussentijdse evaluatie van de gemeente in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO en de milieudienst DCMR.
...
Oldtimers Oldtimers van veertig jaar en ouder zijn overigens automatisch toegestaan in de milieuzone. Zij hoeven geen ontheffing aan te vragen, zoals bijvoorbeeld wel geldt voor foodtrucks en kampeerauto's. (ANP)

TOP

delft_lijndun
maandag | 14 november 2016 | 02h44 | week | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_euros_sp20161114.jpg

Hoe de behandeling van de begroting op een teleurstelling uitliep.
Joëlle Gooijer en Jabco Vreugdenhil, raadsleden CU


Niet de burger, maar de coalitiediscipline stond centraal in de bespreking over de begroting 2017. Voordat de begroting van de gemeente Delft zou worden behandeld in de vakcommissies, hadden wij samen met het CDA en Stadsbelangen 18 voorstellen gedaan voor andere keuzes. Onze “meedenk”-begroting was bedoeld om constructief mee te denken en de begroting aan te passen op onderdelen waar ons inziens het anders kon en moest.

Zo wilden we al in 2017 starten met het verlagen van de OZB, wilden we meer geld voor initiatieven in de Buitenhof, meer geld uittrekken voor kinderen die vanwege armoede niet kunnen sporten en meer capaciteit inzetten voor handhaving van bijvoorbeeld geluidsoverlast en alcoholgebruik door minderjarigen.

Onze voorstellen konden in grote mate op sympathie rekenen van andere partijen. Verschillende coalitiepartijen gaven aan dat de opgaven die wij noemden, herkenbaar waren en dat zij daar ook graag iets mee zouden doen. Het was dan ook teleurstellend dat deze partijen hieraan direct toevoegden dat ze het nu te vroeg vinden om andere keuzes te maken. En in het voorjaar, bij de bespreking van de kadernota of daaraan voorafgaand, zouden we het maar moeten bespreken. Terwijl we nu de begroting voor 2017 bespraken en er dus nu keuzes gemaakt moesten worden voor volgend jaar.

Het leverde ons het gevoel op dat de coalitie wel keuzes mag maken, maar de oppositie niet. Het teleurstellende daarin is dat de inhoud niet voorop staat, maar het proces. De coalitie had de begroting al volledig uitonderhandeld en accepteerde geen enkele verschuiving. De VVD gaf tijdens het begrotingsdebat ruiterlijk toe dat ze als coalitiepartij geen ruimte had om van de gemaakte afspraken af te wijken. Wat heeft een begrotingsbehandeling dan nog voor zin vragen we ons af. Andere argumenten die door coalitiepartijen werden genoemd zoals “het is nu te vroeg om keuzes te maken” of “we moeten voorzichtig zijn om nog meer geld uit te geven” komen dan erg gezocht op ons over. Het debat eindigde met een stemming over de begroting. We hadden laten zien dat er – met de financieel sluitende meedenkbegroting – betere alternatieven voor de stad waren. Omdat geen van onze wijzigingsvoorstellen op steun van een coalitiepartij kon rekenen, en de begroting dus ongewijzigd in stemming kwam, hebben we tegen gestemd.

En nu is het debat achter de rug en gaan we “weer over tot de orde van de dag” zoals de laatste zin van voorstellen standaard luidt. Maar het cynisme en de teleurstelling zijn niet zomaar verdwenen. De burgemeester liet blijken dat te begrijpen en deed de oproep om gezamenlijk als oppositie en coalitie te gaan toewerken naar de kadernota en de begroting 2018. Daar gaan wij ons uiteraard op voorbereiden en als wij mee mogen denken, dan zullen we dat zeker doen. Wel zal de coalitie zich in de aanloop naar de begroting voor volgend jaar moeten bezinnen. Over de vraag hoe je elkaar binnen de coalitie ruimte kunt geven om goede voorstellen van de oppositie te steunen en hoe samen gewerkt kan worden met de constructieve oppositie. Als wij alleen een aai over de bol krijgen en bedankt wordt voor de geleverde inspanning, dan gaat dat ten koste van echte samenwerking. En die samenwerking is broodnodig om de krachten te bundelen, slimme keuzes te maken met het oog op de toekomst en iedereen in de stad mee te laten tellen.

Met deze oproep sluiten we af, gaan we weekend vieren en maken we ons op om volgende week toch weer op constructieve wijze te spreken over onder andere de woonvisie en de klachtenafhandeling door de gemeente. Want dat verdient onze stad!

delft_lijndun

delft_hetambacht.jpg

Programmabegroting Hamerstuk
Aad Meuleman, raadslid SB


Ondanks de vele complimenten en waardering van het college en coalitiepartijen voor de meedenkbegroting van het CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft, is de pijnlijke conclusie dat het dualisme in Delft nog steeds op monistische wijze vorm wordt uitgevoerd. De coalitiepartijen weigerden niet één van de 18 voorstellen uit de meedenkbegroting over te nemen. En dat, zonder dat het overnemen van ook maar één voorstel, tot negatieve consequenties zou hebben geleid voor de begroting.

Voorstellen om de OZB al vanaf 2017 te verlagen, extra budget voor onderhoud van de stad en Buitenhof of handhaving vonden geen gehoor. De coalitie wilden wel met de drie partijen bij de voorbereidingen van de Kadernota volgend jaar in gesprek over de voorstellen. Op geen enkele wijze werd concreet aangegeven over welke onderwerpen er dan zaken gedaan konden worden. Dat bleef politiek algemeen en vaag. Wel eisten de coalitie vooraf in ruil daarvoor dat we volledig akkoord moesten gaan met de Programmabegroting. Dat vond en vindt onze fractie een arrogante opstelling.

Dat schoot vooral de PvdA in het verkeerde keelgat. Onze bijdrage werd beledigend genoemd. Dat is vreemd, want al jarenlang is de Delftse coalitie cultuur dat er geen euro wijzigt in de aangeboden Programmabegroting. Dat is niet zuur, negatief of beledigend, maar simpelweg een weergave van de feitelijke situatie in Delft. Niets meer of minder.

De PvdA voelde zich zelfs beledigd, omdat wij in onze bijdrage duidelijk afstand namen van de politieke correctheid, die uiteindelijk nergens toe leidt. Dan heb je niets aan complimenten of waardering. Zeg dan direct dat je het simpelweg niet wilt. Dan is dat voor iedereen duidelijk en hoeft de gemeenteraad niet vier lange avonden de debatteren over de Programmabegroting, waarvan vooraf al duidelijk is dat er niets wijzigt.

Het continu negeren van signalen vanuit de oppositie is dan ook niet handig. We hebben gewezen op de consequenties, waartoe dat kan leiden. Dat hebben we de afgelopen week gezien. Door onze opmerking betoogde mevrouw Tiekstra, fractievoorzitter PvdA, dat wij daarmee een verwijzing deden naar de dubieuze handelswijze van de president van Amerika en termen als list en bedrog. Een uitspraak die zij dus zelf deed. Wij hebben deze uitspraak niet gedaan of bedoeld. De verwijzing had betrekking op wat er kan gebeuren als je serieuze signalen negeert. Het feit dat de uitkomst van een democratisch proces je niet bevalt, rechtvaardigt nog niet om uitspraken te doen over een dubieuze handelswijze of list en bedrog. Dat is pas echt beledigen richting Amerika en haar kiezers.

Het meedenken en besturen van de stad is niet alleen voorbehouden aan coalitiepartijen. Alle partijen in de raad, dus ook oppositiepartijen, hebben van hun kiezers de opdracht gekregen zich in te zetten voor onze stad. Dat blijft Stadsbelangen Delft ook doen ondanks de voorspelbare uitkomst bij de behandeling van deze Programmabegroting.

Het slotwoord van burgemeester van Bijsterveldt om met alle partijen in de raad samen de Kadernota op te werken gaf en geeft daar ook alle aanleiding toe.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_cyclehoop_bike_rack_gl20161114.jpg

Visie op fietsparkeren
Frank van Vliet, raadslid GL


GroenLinks wil dat de gemeente het fietsgebruik nog méér stimuleert. De fiets is een gezond, snel en schoon vervoermiddel. Fietsen moet aantrekkelijk zijn. Daarom wil GroenLinks goede fietsroutes en meer fietsenstallingen.
...
GroenLinks wil niet alleen onbewaakte, maar ook bewaakte stallingen. De stalling op de Oude Langendijk bij het Blauwe Hart is gesloten tijdens de grote bezuinigingsronde. Vrijwilligers bewaken deze stalling nu enkele dagen per week. Dat is heel mooi, maar GroenLinks vindt dit geen duurzame oplossing. Er is grote behoefte aan deze bewaakte stalling en daarom willen wij dat het college met een structurele oplossing komt. Al eerder hebben wij voorgesteld om een organisatie als DOEL of een andere sociale partner hier een rol te geven.

delft_lijndun

Allseas
André Steenhuis, Vice President innovatie Allseas


op 16-11-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Allseas is een bedrijf met vestigingen in Delft en talloze andere plekken in de wereld. Allseas bouwde het grootste schip ter wereld, de Pioneering Spirit. Het schip kan hele booreilanden ineens plaatsen en verwijderen en is onlangs in bedrijf genomen. Tot voor kort werd dit voor onmogelijk gehouden.

Allseas is eigendom van Edward Heerema, een van de vijf broers Heerema. De lezing wordt gehouden door André Steenhuis, vice president innovatie. De aanleiding voor dit project, het ontwerpproces en de mogelijkheden komen aan de orde.

delft_lijndun

delft_declaraties_uu_dub20161113.jpg

UU-bestuur zet declaraties op internet
DUB nieuws (Digitaal Universiteitsblad), Xander Bronkhorst, beheerder


Benieuwd hoeveel de Utrechtse universiteitsbestuurders spenderen aan vliegreizen, hotelkosten en zakendiners? Binnenkort staat het allemaal open en bloot op internet.

De leden van het College van Bestuur gaan hun declaraties periodiek publiceren en daarbij het doel van de gemaakte kosten vermelden. Hiermee hoopt het CvB een einde te maken aan de stroom verdachtmakingen door media die keer op keer wob-verzoeken indienen.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!