delft_lijndun
zondag | 16 oktober 2016 | 04h40 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Filmpje van de dag

Heipalen voor de Spoorzone
Een vrachtwagen van J. van den Berg & Zn., transport en montage, draait vanaf de Krakeelpolderweg de Jacoba van Beierenlaan in om de heipalen van Lodewikus Voorgespannen Beton in Oosterhout af te leveren voor woningbouw in de Spoorzone.

delft_lijndun

Foto van de dag

delft_phoenixstraat_parkeren_scooters_dominos_pizza_20161015162637.jpg

Delft, Phoenixstraat. Afgelopen zaterdagmiddag stonden de bezorgscooters van Domino's Pizza keurig op rij geparkeerd op de stoep. Er was voldoende ruimte vrij gelaten voor passerende voetgangers.
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

overlast brommers bij pizzeria
het college van burgemeester en wethouders van Delft, A.H. Hekker l.b.

Geachte heer Fruyt van Hertog,

In uw schrijven gericht aan de wethouder Harpe geeft u aan overlast te ervaren van het haaks parkeren van brommers en stinkende vuilcontainers aan de Phoenixstraat. De brommers en containers behoren toe aan Domino's. U geeft tevens aan dat de naburige exploitant Bradys hierover ook heeft geklaagd bij de gemeente en u vraagt zich af wanneer de gemeente handhavend gaat optreden.

Naar aanleiding van uw klacht hebben wij de door u geschetste situatie onderzocht en hebben de overlast ook geconstateerd. Inmiddels hebben wij de exploitant van Domino's gesproken en hebben handhavend opgetreden. Wij blijven de komende periode toezicht houden op de situatie en indien nodig treden wij opnieuw handhavend op.

Hoogachtend,

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161016_1.jpg

(97)"Luid klokjes, klingelingeling"
Arie van der Veen, webcolumnist


Morgen is het weer zondag en dan luiden de klokken over stad en land. Of die roepstem leidt tot meer kerkgang is de vraag. Maar de klokken luiden. Presentie van de kerk in de stad en in het dorp zou men kunnen zeggen. Op vrijdag klinkt steeds vaker en luider de oproep tot gebed in de moskee. En dat nu is de SGP een doorn in het oog of in het oor. Wellicht zelfs in het hart ! En de vraag is of daar wat in zit in dat ongemak.

Ogenschijnlijk schuurt de oproep van SGP-leider Van der Staay aan de vrijheid van godsdienst. Wel erg gemakkelijk schuift hij het klokgelui onder de Nederlandse of Europese cultuur. Tot de Europese waarden behoort toch ook de vrijheid van godsdienst ? Raakt de moskeeoproep dan aan de openbare orde ? Ik waag het te betwijfelen. Wel heeft hij een punt als je luistert naar de inhoud van de moskeeoproep in de openbare ruimte. Want waartoe wordt opgeroepen ? Wie het arabisch niet machtig is. weet het niet ! Laten de moskeeën vertellen waartoe ze oproepen. Als dat is tot inkeer, gebed en vrede ! Dan is dat mooi !

Het Allah al Akbar en het Ere zij God, in zekere zin zijn ze complementair. Laten we ons niet verleiden tot de strijd wie het hardste luidt in de openbare ruimte. Die openbare ruimte wordt religieus al steeds leger. Nee, de oproep tot inkeer, gebed en vrede, moge een gezamenlijke zijn. Voor de gelovigen en de burgers. Daar heeft de samenleving wat aan. En dat is ook een mooie Nederlandse waarde: verdraagzaamheid, of verbroedering en trouw ! Misschien wel net zo'n belangrijk cultuurgoed als het luiden van de klokken.

En daarom ook weer voor morgen: Luid klokjes, klingelingeling. Doe de boodschap horen..... Een boodschap van inkeer, gebed en vrede. In stad en ommeland !

delft_lijndun

delft_avdv20161016_2.jpg

(96) De kiesvereniging van 2 euro
Arie van der Veen, webcolumnist


Eigenlijk is het nieuws groter dan het lijkt. En toch is het zo ! De PvdA heeft zich tijdelijke getransformeerd tot een kiesvereniging. En dat is wat anders dan een politieke partij. Iedereen, neem ik aan, mag zich aanmelden voor 2 euro en meestemmen over de lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Het partijkader lijkt gepasseerd te worden, de gesloten cirkels doorbroken. Tenminste als deze uitnodiging response krijgt.

Het is nog al niet wat om een partij open te stellen voor buitenstaanders die opeens mogen meestemmen over de lijsttrekker. Men zou het kunnen zien als een teken van kracht, meer steun voor de interne kandidaten Samsom of Asscher. Maar wat als Monasch de ontevredenen mobiliseert en werkelijk een andere koers afdwingt. Dan is een breuk of implosie van de PvdA naderbij.

Er zijn verschillende scenario's te bedenken bij dit nieuwe plan. Of het wordt een groot succes en de flitsleden stromen binnen, en wellicht blijven ze ook, en de uitslag blijft neutraal beide kampen trekken nieuwe leden en stemmers. Een tweede mogelijkheid: er stromen allerlei flitsleden in om zich (georganiseerd) tegen Asscher en Samsom te richten. En ze zoeken een alternatief in Monasch of een andere kandidaat.

Een derde mogelijkheid is een kampenstrijd die eigenlijk onbeslist eindigt, of in een bloedbad. Dat is afhankelijk van de vraag of de leden die afgehaakt zijn, bereid zijn zich er nog een keer mee te bemoeien.....

Het spel is op de wagen, en heeft met de kandidatuur van Monasch (en eventueel nog anderen) een nieuwe dimensie gekregen. En de toeschouwers kunnen voor 2 euro meespelen. Een krasloterij ? Een attractie ? Of echte politieke vragen ?

In D66, SP, Groen-Links zullen ze het met belangstelling volgen. De PvdA als een kiesvereniging, voor menig "gestaald" lid zal het een gruwel zijn. Of het echt een succes wordt, de tijd zal het leren. Voorlopig lijken mij de risico's groot. Maar ja democratie is niet voor bange mensen. Toch zullen Spekman, Samsom en Asscher zich nog wel een keer achter de oren krabben. De regie loslaten en niet sturen: dat is toch niet echt iets voor de PvdA !

delft_lijndun

delft_avdv20161016_3.jpg

(95) Diederik, Jacques en Lodewijk
Arie van der Veen, webcolumnist


Wie deze drie namen leest: Diederik, Jacques en Lodewijk denkt toch eerder aan een hockeyteam dan aan de voornamen van de kandidaat-PvdA-lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017! En ze klinken inderdaad anders dan de leiders van weleer: Joop, Ed en Wim etc... Maar goed tijden veranderen. De PvdA maakt zich op voor een lijsttrekkersverkiezing.

En mijn gedachte is dat Jacques het feestje van Diederik en Lodewijk komt verstoren. Met kreten als "voorgekookt", en "matchfixing", bevestigt Jacques Monasch wat hij vindt van de huidige PvdA-partijleiding. Ik schreef daarover al eerder een column, met als titel: "Jacques en het einde van een volkspartij".((38), maart 2016). En daar lijkt het toch wel op. Een lijsttrekkersverkiezing heeft de charme van het democratische gehalte, ledeninvloed. En het is soms wenselijk na een crisis hiermee opnieuw het vertrouwen te winnen en te bevestigen. Nu lijkt het vooralsnog een mediashow. Er is een fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de facto de politiek leider. Er zijn ministers, jazelfs is er een partijbestuur. Waarom dan verkiezingen ? Om de positie van de huidige leider te herbevestigen ? Of juist mee af te rekenen ? Of komt er een koersdiscussie, zoals Monasch wenst en dat vlak voor de verkiezingen ?

Waar de VVD de resultaten van 4 jaar kabinetsbeleid gaat koesteren, en blijkens de recente peilingen als succes gaat incasseren, lijdt de PvdA er aan. En eerlijk is eerlijk, de PvdA heeft vier jaar lang compromis op compromis gesloten, met de VVD. En hoezo nu dan opeens afstand nemen ? Anders dan om electorale redenen ? Terwijl er harmonieus is samengewerkt in het kabinet ? Afgezien van kritiek van enkele (oud-)senatoren ?

De tweestrijd tussen Asscher en Samsom is eigenlijk niets meer dan een beautycontest: wie komt het aardigste over bij de kiezers (vooral buiten de eigen kring) ? Inhoudelijk kan ik mij geen verschillen voorstellen. Ze zijn beiden hoofdverantwoordelijk voor de koers in de afgelopen jaren. Nu Monasch zich heeft gemeld, komt er wel een diepere laag in beeld. En die kan potentieel gevaarlijk zijn voor de PvdA. De vraag komt namelijk op: Waar staan we als PvdA (nog) voor ? " Een club van hoogopleide neo-liberalen gevestigde mensen, die hun achterban verloren hebben. Een Groen-Links-light", zo noemde Monasch zijn eigen partij(genoten). Ga daar maar eens aanstaan ! En tegelijk ziet men D66 en GroenLinks, de PvdA-kiezers wegsnoepen. Want het origineel smaakt beter dan de light-versie. De tradionele achterban is richting PVV en SP gelopen. En door emancipatie en ontwikkeling zijn de kinderen van de vroegere kaderleden allang bij de VVD binnen. Zie hier de versplintering op links, en de erosie van de PvdA.

Een existentiële discussie over richting en koers van de PvdA lijkt nodig, zeker in de ogen van Monasch. Maar dat is wel een beetje laat, een half jaar voor de verkiezingen. En met wie zou die gevoerd moeten worden ? De PvdA is in crisis, gemaskeerd door het regeren. Vergelijk het CDA in de periode rond 2010-2012. Regeren, met al zijn compromissen kan een partij kapotmaken. Terwijl de Haagse bestuurders denken goed te doen, loopt het volk in het land massaal weg. Wat dan rest na verkiezingen is uithuilen en opnieuw beginnen, meestal in de oppositie.

De PvdA-lijsttrekkersverkiezing is een wonderlijke. En ik doe geen voorspelling over de afloop of het electorale effect. De boodschap van Monasch lijkt mij hout te snijden. Waar staat de PvdA (nog) voor ? En het antwoord daarop is primair aan de leden. Hopelijk zijn er nog voldoende die zich daarover (vrij) kunnen uitspreken. Immers in een kaderpartij heeft bijna ieder lid wel een baantje en is dan gecommiteerd.

Diederik, Jacques en Lodewijk, ze klinken niet als PvdA, of als namen die het opnemen voor de 'verworpenen der aarde'. Wellicht wel als verwoorders van het 'redelijk willen', om de Internationale maar eens te citeren. Nee, als je de huidige PvdA ziet zou Ahmed, beter klinken. Maar ja, die wil niet !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_schaal17.jpg

Vacature Directeur Vervoersautoriteit MRDH (max. 40 uur)
F.C.A. van der Knaap, manager Bedrijfsvoering, Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal € 8204,00 bruto per maand (schaal 17) bij een volledige werkweek van 36 uur.

delft_lijndun

Overstap dagbesteding vrijwilligerswerk verbetert
Frank van Vliet, raadslid GL

... GroenLinks wil voorkomen dat mensen die geen indicatie meer krijgen voor dagbesteding thuis komen te zitten en uit beeld raken. Zo werken we als gemeente, Delft voor Elkaar en de aanbieders dagbesteding samen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

delft_lijndun

Verslag cie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 13 oktober 2016
Griffie gemeente Delft

Het jaarverslag over 2015 van Delft voor Elkaar
... Het jaarverslag had bij het CDA het beeld achtergelaten van een groot feest met gezellig helpende mensen.
het Jaarverslag schuldhulpverlening 2015
... De VVD waarschuwde andere fracties bij het bieden van schuldhulp niet te ver door te schieten in oplossingen. Een klantenbestand van 400 mensen en 3000 euro per jaar per klant is volgens de VVD een fors bedrag.
... Wethouder Stephan Brandligt liet de commissie SDW weten dat het college ... niet achterover gaat leunen.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 14 oktober 2016 | 00h44 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag (1)

delft_krakeelpolderweg_kabeltje_vergeten_20161013121437.jpg

Delft, Krakeelpolderweg.

Kabeltje vergeten
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Net nieuw aangelegde stoep al weer open. Waarom? Gemeente was een 'kabeltje' van de verkeerslichten vergeten. Ook opvallend het gebruik van de 'dikke' stoeptegels. Waarom? Minder onderhoud door robuustheid volgens zeggen.

delft_lijndun
vrijdag | 14 oktober 2016 | 00h44 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag (2)

delft_westlandseweg_gefreesde_stroken_wegdek_20161013121736.jpg

Delft. De nieuw ingerichte Westlandseweg is een 'auto allee van alure' geworden.

Gefreesde stroken in wegdek
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Overal in het Spoorzonegebied, de gemeente noemt het 'Nieuw Delft' zie je gefreesde stroken in het wegdek. Het nut ontgaat me, maar de ontwerper zal het wel van toegevoegde waarde vinden. Evenzo de 'witte stenen', waarschijnlijk een wat milieu vriendelijker kleurtje of zoiets. Ik ga er vanuit dat wethouder Lennart Harpe VVD het ook allemaal mooi vindt en hij extra het geld er graag voor over had. Functioneel heeft het alleen maar nadelen. Bijvoorbeeld straks onnodige hobbels in geasfalteerde fietspaden. Extra kosten bij opnieuw bestraten als er is een putje is gegraven. Wethouder Lennart zal er wel voor gestudeerd hebben?

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161014.jpg

(94) Over de staat van genade
Arie van der Veen, webcolumnist


Dezer dagen hield minister-president Rutte de Thorbeckelezing in Zwolle. Het thema was de regeerbaarheid van het land. Hij koos er voor om in te gaan op de plaats en rol van de minister-president. En de ontwikkeling van dit ambt door de jaren heen. Beginpunt was de staatsrechtelijke introductie van de ministeriële verantwoordelijkheid onder Thorbecke. Eindpunt van de lezing was zijn eigen functioneren in de context van wisselende meerderheden en minderheidskabinetten. (1848-2016)

Rutte is een echte historicus in zijn benadering, en hij schetst de grote lijn door de tijd van een toenemende rol en toenemend belang van de minister-president. Van wisselende voorzitters van de ministerraad onder Thorbecke, naar de eerste als zodanig benoemde minister-president Kuyper. Colijn en Drees worden niet vergeten. En tenslotte ontbreken de Jong en Zijlstra en Lubbers niet in de opsomming.

'Bent U de machtigste man van het land ? ' Op deze vraag antwoordde Rutte ontkennend. En in formele zin heeft hij gelijk. Uiteindelijk ligt de staatsmacht bij de kiezer of in het parlement. Rutte schetst zijn rol als coordinator: bellend en sms-end (whatsapp?). En hij geeft aan dat zijn taak zwaarder wordt naarmate er meer overleg nodig is. En dan heeft hij het blijkbaar ook over contacten met bevriende of constructieve fractie(voorzitters), sociale partners e.d. Want hoe je het wendt of keert, het monisme bloeit en groeit nog steeds in Den Haag. En tegelijk wil iedereen met hem zaken doen. Dat is de kracht van Rutte. En geeft hem ook de grootste kans om terug te keren als premier na de verkiezingen. En daarnaast wijst hij terecht op zijn rol in Europa. Zeker ook ten tijde van het voorzitterschap. Een enorme klus als premier buiten de deur.

En dan over de sleetsheid of afbrokkeling in het ambt. Rutte citeert zelfs (A.M.) Donner. Over het afbladderen. Hij realiseert zich dat dit speelt. De kunst is dit vooral tijdig in te zien. 'Een ambt waarin men in korte tijd wordt opgebrand. En aan wie men soms nog terugdenkt', zo citeert Rutte hem. Om dan af te sluiten, of het geluk is dat men aan een premier terugdenkt ? Rutte noemt dat genade ! "Een staat van genade". Hij was al hervormd, citeert gereformeerde (calvinistische)denkers en eindigt rooms. Het premierschap als een staat van genade. Het lijkt wel Dries van Agt. En dan bijna met dezelfde relativering: 'ach de politiek, wij zijn slechts zandkorreltjes in de eeuwigheid !' Wat was Den Uyl toen kwaad !

Met de Thorbeckelezing geeft Rutte aan te weten hoe het huis van staat werkt. Hoe de politiek werkt en wat zijn rol er in is. Op dit moment de beste man op de juiste plek ! En dat is ook politiek ! Rutte onderweg als staatsman. En nog steeds in een staat van genade !

delft_lijndun

Citaten ...

De Telegraaf: Bankroet stad onder de loep
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Marieke van Essen: ... Al zijn het voor Junius vooral haar voorgangers en anderen die de oorzaak zijn van de puinhoop, zo werd gisteren tijdens het openbare interview in het stadhuis duidelijk. Hoewel het onder Junius’ verantwoordelijkheid kon gebeuren dat Delft maximaal zes miljoen euro in de nieuwe Sebastiaansbrug pompt en de provincie een fooi van een half miljoen euro bijlegt, herhaalde ze meerdere malen dat het ‘een gezamenlijk besluit van college en gemeenteraad’ was geweest. Een antwoord op de vraag welke rol zij had gespeeld, kwam er niet.

delft_lijndun

delft_vrachtwagentje_bbn20161014.jpg

Protocol logistiek positief ontvangen in raadscommissie
Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

... Wij zijn natuurlijk blij dat ons idee overgenomen is.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 13 oktober 2016 | 03h47 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_westsingel_gevaarlijke_kade_zandzakken_20160905141754.jpg

Delft. Kade Westsingel.

Zandzakken ter bescherming veiligheid fietsers
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Op de dag van de opening van het fietstunneltje onder de Zuidwal zag ik zandzakken staan op de kade van de Westsingel. Mijn gedachte was nog, dat is tijdelijk om de tunnel alvast te kunnen openstellen. Niet dus, wethouder Lennart Harpe VVD heeft de hekken wegbezuinigd. De tijd zal het leren hoe veilig de hoge kade zal zijn zonder enige bescherming. Zie maar uit het water te komen, er is geen enkele reddingsvoorziening aanwezig.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161013.jpg

(93) Over verkiezingsprogramma's
Arie van der Veen, webcolumnist


Vandaag werd het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma 2017-2021 gespresenteerd. Met als titel: 'keuzes voor een beter Nederland' . Wat opvalt is dat het een overzichtelijk programma is, gebaseerd op een vijftal (principiële) thema's. Hierbij is gestreefd om vanuit die principes, c.q. beginselen beleidsvoorstellen voor de komende vier jaar te maken. De VVD speelt op zeker met de (multi-interpretabele) titel: Zeker Nederland ! Voor D66 geldt het Kansen voor iedereen ! Waar CDA en VVD relatief weinig papier nodig hebben, weet D66 een fors boekwerk te presenteren. En daarnaast zwerft er nog een A4tje van de PVV.

Wat is nu eigenlijk het nut van een verkiezingsprogramma ? Is het mobilisatiekracht, kiezers werven ? Of toch vooral voorsorteren op coalitievorming ? Of de gekozen vertegenwoordigers binden aan de geformuleerde partijwil ? Laten we het maar op alle drie deze doelen houden. Waarbij de mobilisatiekracht en het werven van kiezers toch wel op de achtergrond zijn gekomen. Maar gelukkig vooral het CDA kiest nu niet voor een catalogus van wensen en eisen -rijp en groen- maar voor een inhoudelijke aanpak en het bewust ook openlaten van punten. Daarbij verwijzend naar bestaand beleid of ingenomen standpunten.

Verkiezingsprogramma's kennen een beperkte houdhaarheid. Daarom is het ook wijs ze enigszins globaal te houden. Eigenlijk zijn het meer kapstokken om standpunten aan op te hangen of te toetsen. En daarnaast kennen ze concrete standpunten: invoering dienstplicht, afschaffen leenstelsel bij de een of algehele lastenverlichting bij de ander.

Interessant bij de VVD is dat naast het verkiezingsprogramma, dat vrij neutraal is, een pamflet is verschenen van de lijsttrekker Mark Rutte. Mijn plan, mijn ambitie (voor Nederland). Daarin wordt het persoonlijke politiek. En verbindt de lijsttrekker zich aan zijn persoonlijk verwoorde ambitie, zonder al te concreet te worden. Of zijn programma zelf echt concreet is, is overigens de vraag. Het lijkt wel op:Kies de Minister-President !

Verkiezingsprogramma's vormen een (eerste) stap in het proces van verkiezingen. Ze markeren de lijn van partijen en houden een opdracht aan de kandidaten in. Of ze ook beloftes, wellicht profetiëen inhouden dat valt nog te betwijfelen. Mark Rutte heeft van beloftes doelstellingen gemaakt en dat is wel zo wijs. Vooral in Nederland coalitieland. Toch is het goed, nodig en wenselijk dat er programma's gepresenteerd worden. Dat is toch een wezenlijke taak van een politieke partij, naast kandidaatstelling. Laten we hopen dat de inhoud -het geheel van plannen op basis van opvattingen- centraal komt te staan in de campagne. Boven de personendiscussie en de machtsvraag 'Wie met wie ?'

Met de verkiezingsprogramma's wordt het speelveld ingekaderd. Met de lijsten komen de poppetjes op het veld. Zo kan het (schaak)spel beginnen. Verkiezingen:' het proces om meningsverschillen te benadrukken en persoonlijkheden tegenover elkaar te stellen', zo formuleerde Donner, vice-president van de Raad van State het. Om daarna in de (in)formatie te komen 'tot vredesonderhandelingen na een oorlog'. De marges in Nederland zijn klein. Als ik de verkiezingsprogramma's nu zie passen die in die marges. (afgezien van het PVV-A4tje) Daarmee zijn de verkiezingsprogramma's toch ook (weer) een voorsorteren op coalitieonderhandelingen.

Wat zijn nu de beste keuzes voor Nederland ? Of hoe krijg je een 'Zeker Nederland' of 'Kansen voor Iedereen'? Dat is uiteindelijk de uitkomst van de verkiezingen en de waarde die men toekent aan de uitslag. En dan is men weer in coalitieland beland. In een zeker Nederland, maken wij de beste keuzes, waarbij er kansen zijn voor iedereen. Of zoiets !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_kade_fietspad_westvest_1_delft_od20161013.jpg

Kade zonder barrière gevaarlijk bij fietspad Westvest
Jan Peter de Wit, raadslid OD

... Als je plots moet uitwijken rij je zo de gracht/plomp in.
... Een afzetting met een hek zoals langs de Schie lijkt mij het meest logische. Maar dat zullen ze wel niet gedaan hebben omdat studenten daar dan hun fietsen tegenaan gaan kwakken.

delft_lijndun

delft_neus_sb20161013.jpg

Controle Provincie bij MRDH wassen neus?
Harrie van Adrichem, commissielid SB

Naar aanleiding van de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van de MRDH heeft de Provincie Zuid Holland de MRDH laten weten de stukken voor kennisgeving aan te nemen. En dat ondanks diverse zorgelijke opmerkingen hierover. Men maakt kritische opmerkingen, maar de Provincie doet er verder niets mee.

delft_lijndun

"ten alle tijden"

Bruikleenovereenkomst Van Bleyswijckstraat 85
Vastgoed, Behandeld door Chantal van de Graaf

... In de overeenkomst staat nadrukkelijk vermeld dat de overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn ten alle tijden kan worden beeindigd en dat bij beeindiging u geen aanspraak kan maken op een vervangende ruimte of op enige financiele vergoeding.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 12 oktober 2016 | 06h19 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161012.jpg

(92) 8 november

Weblog door Arie van der Veen, webcolumnist

De Amerikaanse presidentverkiezingen spreken meestal tot de verbeelding als een soort ultieme politieke show. Ook in Nederland is er altijd veel belangstelling voor. Maar het lijkt dit jaar wel anders. Ik proef langzamerhand afkeer van dit politieke spectakel. En eigenlijk desinteresse. Want waar gaat het eigenlijk (nog) over ?

De twee kandidaten: Clinton en Trump zijn impopulair in de eigen partij. Clinton omdat ze de verpersoonlijking van de politieke macht en elite uit Washington is. En Trump omdat hij juist de elite uit zijn eigen partij heeft weerstaan, en tegelijk veel te ver gaat. En zeker dit laatste is toch wel een brug te ver. Vrouwen en minderheidsgroepen wegzetten. Buitenlandse partners bruskeren en het kan niet op ! En dat in een land dat zich nog steeds de grootste democratie, maar in ieder geval de leider van de Westerse wereld mag noemen. Nee, geen inhoud alleen persoonlijke verdachtmakingen en aanvallen....

De Amerikaanse personendemocratie wordt nog al eens aangeprezen als alternatief voor de saaie (West-Europese) parlementaire democratie, met alle ingewikkelde compromissen. - Ik laat het parlementaire aspect van de democratie in de VS maar even rusten. Feit blijft dat het parlement juist daar veel macht heeft en dat de president veel minder kan dan ogenschijnlijk lijkt - Een personendemocratie waarin de een de ander zwart maakt en vooral stelt dat de beste plek voor de ander de gevangenis is ? Dat velen afhaken kan ik maar al te goed begrijpen. We mogen met het oog op de verkiezingen in Nederland in maart a.s. nog wel eens goed nadenken of we die kant verder op willen.....

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zouden moeten gaan over de grote vragen inzake economie (vrijhandel of protectionisme), de machtsbalans in de wereld, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, en ga zo maar door. Allemaal thema's van globale betekenis die ook ons raken. Zulke verkiezingen maken het waard om te volgen. En nu ? Moddergooien en zwartmaken ? Hoezo een debat ? Daarvoor komt men het bed 's nachts toch niet uit ?

Het is teleurstellend dat het niveau van de presidentsverkiezingen zo ver weg gezakt is. Geen inhoud, geen stijl. Kortom geen niveau ! Gelukkig wordt het vanzelf 8 november. Yes we can, dat was een boodschap van hoop enkele jaren geleden. Wat er van geworden is laat zich raden. They can not, lijkt het nu ! Laten we hopen dat het presidentschap van Clinton (aan het alternatief wil ik niet denken) een succes wordt, gelouterd en gelauwerd in het politieke handwerk.

Want dat is het uiteindelijk toch......handwerk. Ook in Amerika ! En misschien wel juist in Amerika want achterliggend is het de uitdaging de vastgelopen verhoudingen in Washington vlot te trekken. Trump is hard bezig de Republikeien verder om zeep te helpen. Hopelijk lost dat straks de patstellingen op. Is er toch nog iets goeds over Trump te zeggen. Laat het maar snel 8 november worden ! En dan zien we wel hoe het in maart bij ons afloopt. Ik hoop hier op een campagne met meer niveau en inhoud. Dat moet toch lukken !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_delftse_raadszaal_onderzoekscommissie_od20161012.jpg

Falende onderzoekscommissie 3 Grote Projecten
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Gisteren was ik dan om 13 uur aan de beurt ...
Achteraf dacht ik wat een slappe vertoning van de drie onderzoekscommissieleden. Voorzitter Frank van Vliet (GL), Ineke van Geenen (CDA) en Erwin van Beurden (Stip).
... Dit hele zogenaamde onderzoek is een farce. Zonde van 81.000 euro.

delft_lijndun

delft_od20161012.jpg

In de buurt: Delftenaar van de week
Jolanda Gaal, raadslid OD

“Dat mensen denken dat ik racistisch ben, daar heb ik nou zo de pest over in”, valt Jolanda Gaal (55) maar meteen met de deur in huis.
... Ik ben natuurlijk helemaal geen politica. Ik werk met mijn hart, niet met mijn verstand.
... Een burgemeester moet gewoon een kroeg in lopen en bij een tafeltje vragen: ‘Hallo, ik ben de burgemeester. Mag ik eens aanschuiven?’

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 11 oktober 2016 | 06h03 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_drone_jolandagaal20161011.jpg

Jolanda Gaal, raadslid OD ziet een drone vliegen ...
... Het verbaasde mij enigzins, omdat dit toch best wel een aanslag gevoelige plek is.
... Ik heb de gemeente Delft getwitterd ...

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161011.jpg

(91) Over de 'rooie' hond

Weblog door Arie van der Veen, webcolumnist

Dit weekend schreef Maurice de Hond een interessante bijlage bij peil.nl. zijn wekelijkse politieke peiling. Het is 40 jaar geleden dat hij zijn eerste peiling deed en deze werd uitgezonden "In de Rooie Haan", het indertijd spraakmakende radio-programma van de VARA. Dit jubileum was voor hem aanleiding om nog eens in te gaan op de wisselingen in het electoraat in die periode. En inderdaad het is ongelooflijk. Ik herinner me het gejuich en applaus als de PvdA boven de 50 of 60 zetels kwam in de Rooie Haan. En nu is 10 zetels al een uitdaging. Geroffel klonk als de confessionele partijen weer een nederlaag werd voorspeld. En daarover is het nu stil geworden met 13 zetels. In die jaren kreeg Maurice de bijnaam de 'rooie' hond.

Ik laat nu maar in het midden wat het waarheidsgehalte c.q. de betrouwbaarheid van de peilingen van de Hond is. Ik kan me niet herinneren dat hij de uitslag zelf ooit goed had, maar hij weet wel de trends te onderkennen en te beschrijven. En die zijn enerzijds versnippering en anderzijds strategisch stemmen. Zeker in de laatste jaren.

Terecht wijst hij in zijn analyse op het probleem van meerpartijencoalities, wisselende voorkeuren en de rol c.q. de positie van de Eerste Kamer in weer een andere samenstelling. Eigenlijk stelt hij dat ons systeem van de representatieve democratie, gebaseerd op politieke partijen, met een stabiele aanhang sleets is, en op zijn laatste benen loopt. En daarover valt wel wat te zeggen. En dat geldt volgens de Hond voor alle stromingen.

In de NRC van dit weekend een vergelijkbare analyse van de uitstekende journalist Meeus, over uitstekende politici, lees bestuurders, zonder achterban. Ook daar gaat het om het democratische tekort. Eigenlijk is het politieke bestel verworden tot toneel. Waarbij de toeschouwers, kiezers, af en toe geinteresseerd toekijken en weer overgaan tot de orde van de dag. Verkiezingen worden dan momentopname met wisselende (dag)koersen. En dan komen we weer uit bij de Hond. Wie de uitslag kan voorspellen, mag het zeggen. Dagkoersen, strategisch stemmen en versplintering. Daarmee wordt de politiek toch vooral marketing, nog meer van personen dan van ideëen. En wie dat maar al te goed weten zijn Mark Rutte en de VVD. Daarom lijkt het mij dat zij de beste papieren hebben in maart.

Maurice de Hond is allang geen 'rooie'hond meer. Daarvoor is hij commercieel ook te slim. Maar ongeacht de kwaliteit van zijn peilingen, die wel degelijk invloed hebben, heeft hij zijn punt gemaakt. Het politieke partijensysteem loopt (inhoudelijk) op de achterste benen. En vraagt niet alleen om (groot) onderhoud, maar ook om herbezinning. Althans als de kiezers nog geinteresseerd zijn in democratie. Of is de politiek nog slechts marketing en PR ? We gaan het zien de komende maanden.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_westlandseweg_000_fietsstraat_2005-05-13_b.jpg

Delft. Westlandseweg met oorspronkelijke fietsstraat medio 2005. Foto PRODEO.

Fietsstraat Westlandseweg
Marien Vermeer, voorzitter Fietsersbond afdeling Delft e.o.

Het College van B&W
We zien dat de fietsstraat Westlandseweg nu weer wordt aangelegd. Als je een fietsstraat opbreekt en opnieuw aanlegt, verwacht je toch dat er net als voorheen rood asfalt wordt gebruikt.
Groot is onze verbazing dat hierbij nu gebruik wordt gemaakt van klinkers in plaats van rood asfalt. Bovendien worden er strepen in een andere klinkersoort schuin overdwars in aangebracht, alles in het zand en niet op een deugdelijke repak fundering. Dit betekent dat er een grotere kans is op allerlei zettingen en boomwortelproblemen. Verder constateren wij dat het rode asfalt nu gebruikt wordt om de nieuwe kruising bij de aansluiting van de Coenderstraat met de nieuwe Ireneboulevard ermee te plaveien.
We stellen u een aantal vragen waar we graag antwoord op willen hebben:
...

TOP

delft_lijndun
maandag | 10 oktober 2016 | 00h58 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_buitenspel_sb20161009.jpg

Wethouder Förster zet raad buitenspel

Weblog door Aad Meuleman, raadslid SB

De fracties van het CDA, CU, SP en Stadsbelangen Delft hebben in de commissievergadering EFB de aankoop van het restaurant Prinsenhof aan de orde gesteld. Wederom bleek dat wethouder Förster geen boodschap had en heeft aan de gemeenteraad. Het leren van lessen vanuit het verleden is niet de sterkste eigenschap van deze wethouder. Zonder toestemming van de gemeenteraad heeft hij het restaurant Prinsenhof gekocht voor € 180.000,–. Het geld hiervoor heeft hij uit de Algemene Reserves gehaald zonder daarvoor toestemming aan de gemeenteraad te vragen. Dat doet hij nu achteraf, terwijl de aankoop al is afgerond. Dit is niet de eerste keer dat deze wethouder deze truc uithaalt.

Ook bij het Straatje van Vermeer en de beveiligingsoperatie van het Prinsenhof zette hij de raad achteraf onder druk voor het bedrag van 2,2 miljoen euro. Het onderzoek hierna loopt nog en is vanwege vage redenen nog steeds niet afgerond. Wat wordt er achter de schermen besproken om straks een zo positief mogelijk beeld te creëren? Opvallend dat de directeur van het Prinsenhof ook ineens vertrekt. Het lijkt op eenzelfde soort ‘toevalligheid’ als toen de directeur van OBS eind 2013 plotseling vertrok en even later oud-wethouder Vokurka. Dit kan geen toeval meer zijn. Deze wethouder gaat gewoon zijn eigen gang en heeft lak aan de gemeenteraad. Hij kan dat doen omdat de coalitiepartijen PvdA, Groen Links, STIP, VVD en D66 hem zijn gang laten gaan. Stel dat deze partijen oppositiepartijen waren geweest en een wethouder vanuit de huidige oppositiepartijen dit had gedaan, dan was Delft in rep en roer geweest. Maar nu niet. De huidige coalitiepartijen doen er alles aan om zichzelf en hun wethouders in het zadel te houden. Zij vinden het geen probleem dat de gemeenteraad buitenspel wordt gezet door deze wethouder. Deze wethouder strooit met geld, wat Delft eigenlijk nog steeds niet heeft en zet een zeer goed initiatief van inwoners voor het behoud van de collectie van Nusantara simpel bij de prullenbak. De wethouder wilde geen drie maanden ruimte geven aan de initiatiefnemers om hun plannen verder uit werken, omdat dit een kostenpost zou zijn van ca. € 15.000,–. Maar hij heeft er geen probleem mee om met het grootste gemak 2,2 miljoen en € 180.000,– uit te geven.

De wethouder erkende dat deze gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdiende en dat hij hieruit lessen trok. Wat Stadsbelangen Delft betreft doet hij dat elders buiten de gemeenteraad en het college. De discussie hierover wordt vervolgd tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_diederik_samsom_pvda20161009.jpg

Persbericht
Diederik Samsom komt naar Delft


Op zaterdagavond 15 oktober komt Diederik Samsom naar Delft om in gesprek te gaan over zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017.
Het gesprek vindt plaats in buurthuis ‘t Voorhof, Herman Gorterhof 165. Iedereen is welkom. Vanaf 18.30 uur zijn de deuren open en het gesprek duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Vol = vol!

Samsom is de eerste kandidaat lijsttrekker die zich heeft gemeld. Op doorknokken.nl vertelt hij over zijn motivatie om opnieuw de PvdA-lijst aan te voeren. Samsom: “Vier jaar hard werken levert resultaat op. De werkloosheid daalt, de armoede neemt af, de hoeveelheid duurzame energie groeit snel en meer mensen krijgen een vast contract. Nederland herstelt. Maar we zijn er nog niet. Want nog niet iedereen profiteert van het herstel. En ons ideaal van één verbonden samenleving staat onder druk. Het is nu tijd voor een nieuwe toekomstagenda voor Nederland. Waarin onderwijs weer de belangrijkste investering van de overheid wordt. Die het ideaal van een volledig duurzame samenleving waarmaakt. En waarmee we samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen veilig is en zichzelf kan zijn, ongeacht je huidskleur, kleding, afkomst of religie. Samen met u wil ik doorknokken om deze agenda waar te maken. Er is nog zoveel te doen.”

Kandidaat lijsttrekkers kunnen zich tot 24 oktober melden. Als er twee of meer kandidaten zijn wordt de lijsttrekker gekozen door de leden van de PvdA. Deze ledenraadpleging vindt plaats van 24 november tot donderdag 8 december. Meer informatie is te vinden op www.doorknokken.nl.

delft_lijndun

delft_leo_quack_nachtburgemeester_doz_20161009.jpg

Leo Quack, nachtburgemeester
... We voeren 's avonds door de grachten en dan zie je weer hoe prachtig onze stad is. Om meer mensen hiervan te laten genieten, is het in mijn ogen zaak dat toeristen per bus bij het Blauwe Halt kunnen worden afgezet, anders moeten ze echt te ver lopen. Het zou zonde zijn als touroperators hierdoor Delft links zouden laten liggen, terwijl we net uitgeroepen zijn tot de favoriete stad van Zuid-Holland, wat toch voor 250.000 extra bezoekers beeft gezorgd. Moet je kijken wat bet voor de horeca oplevert, als zij allen een tientje uitgeven. Daarom denk ik dat het belangrijk is om mensen te blijven trekken.

delft_lijndun

delft_raadslid_nu_logo.jpg

Redactie raadslid.nu
Vindbaarheid raadslid op Twitter kan beter

Raadsleden die actief zijn op Twitter zijn niet altijd even goed vindbaar en herkenbaar.
Het beste zijn raadsleden op Twitter herkenbaar en vindbaar wanneer hun account de volgende gegevens bevat:
- een volledige voor-en achternaam,
- een duidelijke foto van het raadslid (+logo/naam van partij in de foto) en tot slot
- een biografie met daarin het woord ‘raadslid’/‘fractievoorzitter’ + partij + gemeente.
Dit blijkt uit het rapport ‘Raadsleden in 140 karakters’ van Utrecht Data School dat in opdracht van Raadslid.Nu is opgesteld.

delft_lijndun

delft_huiskamer.jpg

Hoe maken we Delft gezonder?
Lezing door Rinske Wessels

op 12-10-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Binnen de stad zijn de contrasten groot. Hoe kunnen verschillen in gezondheid en levensverwachting worden aangepakt? Maak jij Delft gezond, of ken je partijen die in Delft bijdragen aan een gezondere en meer sociaal inclusieve stad, kom dan deze avond langs en deel je visie!

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!