delft_lijndun
zondag | 9 oktober 2016 | 07h22 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_buitenwatersloot_straat_aansluiting_brug_verzakt_20161004150205.jpg

Delft. Op de Buitenwatersloot is de straat bij de aansluiting op de voetgangersbrug verzakt.
Oppassen dat je hier je enkels niet breekt in het donker. De verzakking is niet zo verwonderlijk.
Voor zover ik het kan beoordelen is de kade in zeer slechte staat door achterstallig onderhoud.
Per twitter heb ik de foto doorgestuurd aan de @gemeentedelft.
harrie fruyt van hertog
redactie politiekdelft.nl

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_aantal_ambtenaren_2016_delft_od20161009.jpg

Minder PvdA, Minder Ambtenaren

Weblog door Jan Peter dde Wit, raadslid OD

Het aantal ambtenaren in Delft daalt gestaag. 750 fte (voltijds werknemer) minder in 2018. Het was feest voor de ambtenaren in de grote PvdA steden. De Partij van de Ambtenaren. Zo ook in Delft. Regelzucht op alle vlakken. Wel zeven locaties met allemaal afzonderlijke geheel zelfstandige Koninkrijkjes. Door naar één stadhuis te gaan is daar snel een einde aan gekomen. Die dalende trend is trouwens landelijk. Veel taken zoals vroeger de reiniging, gemeente belasting en sociale werkvoorziening zijn geprivatiseerd. Maar ook de automatisering zet door.

De daling van het aantal ambtenaren houdt gelijke trend met het aantal PvdA stemmers in Delft. De staat zorgt niet meer van de wieg tot graf voor je. Dat moet jezelf doen. De gemeente richt zich nu meer op haar kerntaken. Van de daling van 750 fte is ongeveer 60% door krimp en 40% door het uitplaatsen van taken. Die 60% krimp is bizar veel. Veel nietsnutten en uit het raam kijkers dus. Dat wil nog niet zeggen dat het allemaal goedkoper wordt. De inhuur van externen nu 80fte, zal daardoor toenemen. Er is bij nieuwe zaken te weinig of geen expertise meer aanwezig. En dat is duur. De vraag is of de privatisering niet doorschiet. De Kinderboerderijen verzelfstandigen zijn daar het voorbeeld van. En nu het beheer van de begraaf plaatsen. Dit klein grut zet geen zoden aan de dijk.

De Delftse ambtenaren krijgen lucratieve regelingen aangeboden om minder te werken. Zo is daar de 60/80/100 regeling. Dat is 60% werken, 80% salaris en 100% pensioen opbouw. Of de 80/90/100 regeling. Voor deze laatste op 15 september gestarte regeling zijn al 37 aanmeldingen. De PvdA zorgt goed voor zijn vriendjes. De dalende trend van het aantal ambtenaren is al 12 jaar gaande. Door halsstarrig vasthouden en prestigezucht zitten we nu met een veel te groot nieuw stadskantoor.

delft_lijndun

delft_cameratoezicht_sb20161009.jpg

Overspannen fracties over cameratoezicht

Weblog door Aad Meuleman, raadslid SB

In de commissievergadering van de commissie EFB werd de wijziging van artikel 151c van de Gemeentewet besproken. Deze wijziging biedt de burgemeester meer mogelijkheden om, indien nodig, gericht en flexibel cameratoezicht in te zetten bij situaties van ernstige overlast. Dat de burgemeester dat op een zorgvuldige wijze en alleen moet doen als er sprake is van noodzakelijkheid, proportionaliteit en het toezicht ook moet worden uitgevoerd in een samenhangend pakket van maatregelen spreekt voor zich. Ook dat de burgemeester de raad hierover direct informeert.

Zoals verwacht waren het vooral de coalitiepartijen Groen Links, PvdA, D66 en STIP die vinden dat als er sprake zou zijn van een ernstige situatie, dat eerst een discussie in commissie en/of gemeenteraad moet plaatsvinden en de burgemeester dan pas al dan niet toestemming krijgt om cameratoezicht in te zetten. Deze partijen staan echt buiten de maatschappij. Met al hun gepraat in de afgelopen jaren is bijvoorbeeld de situatie rond de Griegstraat nog steeds niet opgelost. Zij sluiten hun ogen voor het feit, dat cameratoezicht enerzijds preventief werkt, criminaliteit voorkomt en bovendien sneller leidt tot het oppakken van daders. En zeker als er sprake is van een dreigende situatie moet je niet uitvoering gaan kletsen, maar direct actie ondernemen.

Zeker als een burgemeester het advies krijgt van de veiligheidsdriehoek om in te grijpen. Denken de raadsleden van genoemde partijen dat zij het allemaal beter weten dan de veiligheidsdriehoek? Waar zijn deze partijen bang voor? De PvdA-fractie kwam met privacy op te proppen. Een oubollig argument. De hele wereld is momenteel te volgen. Via facebook, IPhone, twitter en overal hangen camera’s. In welke winkel je ook komt. Zou het dan juist als het gaat om criminaliteit wel een probleem zijn? Groen Links snapt er al helemaal niets van. En waar is STIP bang voor? Dat de ontgroeningstaferelen bij studentenverenigingen in beeld komen? Bovendien hebben deze partijen kilo’s boter op hun hoofd. De automobilist mag wel in de binnenstad met camera’s worden vastgelegd en kenteken parkeren vinden deze partijen ook geen probleem. Hoe inconsequent kun je zijn?

Stadsbelangen Delft heeft alle vertrouwen in de aanpak van de burgemeester, die aangaf van haar bevoegdheid op zeer zorgvuldige gebruik te zullen maken en niets achter de rug van de gemeenteraad om te zullen doen.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_

Bestuur GL Delft
Simone de Jonge nieuwe voorzitter bestuur GroenLinks Delft
De Algemene Leden Vergadering heeft haar unaniem benoemd. Simone de Jonge is al geruime tijd actief binnen GroenLinks Delft. Ze is vanaf 2009 bestuurslid. Sinds 2012 is zij actief in de commissie Werving, Selectie en Functioneren en ze is campagneleider geweest bij de voorgaande verkiezingen.

TOP

delft_lijndun
zaterdag | 8 oktober 2016 | 03h36 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Interview onderzoekscommissie

delft_hugo_priemus_interview_onderzoekscommissie_20161007.jpg

Hugo Priemus mag twee van zijn boeken promoten in het interview-filmpje.
Decision-Making on Mega-Projects Cost–benefit Analysis, Planning and Innovation en
International Handbook on Mega-Projects.
Bekijk het interview op de
Webcast

PRIEMUS BOOK PROMOTING
door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft

Afgelopen vrijdag werd Hugo Priemus, Lid Raad van Commissarissen OBS 2007 - 2012 door de onderzoekscommissie Grote Projecten geinterviewd. Hugo beantwoordde de eerste vraag van Bert Brehm uitgebreid met een stukje college van de hoge school.
Hugo verwees daarbij naar zijn eerder gepubliceerde boeken. Voor wat hoort wat dacht onze Hugo. Voorzitter Bert Brehm had weinig in de gaten en liet het allemaal toe.
De onderzoekscommissie doet dus onderzoek naar 'Grote Projecten' waar al boeken vol over geschreven zijn.
Met andere woorden, Hugo zet de onderzoekscommissie compleet voor 'lul'.
Mijn conclusie: Zo snel mogelijk kappen met die verspilling van geld en moeite.

delft_lijndun

delft_overeenkomst.jpg

Maandag optreden ‘PlaybackShow’ Onderzoekscommissie

Weblog door Jan Peter de Wit, raadslid OD

Ik mag aanstaande maandag van 13:00 tot 13:45 voor de onderzoekscommissie Grote Projecten verschijnen. Ik mag mijn mening geven over de drie Grote Mislukkingen. Spoorzone/Stadskantoor, nieuwbouwwijk Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug/tramlijn 19. Samen met CDA raadslid Aad van Tongeren heb ik vanaf de start van de planvorming gestreden voor meer openheid en gezond verstand. In die strijd stonden we alleen. De gemeenteraad liep als een stel makke schapen achter herder Rik Grashoff (GroenLinks) aan. De gevolgen zijn bekend. Bijna een half miljard schuld en het eigen vermogen (€150 miljoen) foetsie.

Ik heb een Itemlijst gekregen. De commissie wil dat het geen ‘afrekenrapport’ wordt. Toch zou dat het meest leerzame zijn. Politiek wordt gemaakt door personen. Partijen zijn op sterven na dood. De Delftenaar wil weten wie verantwoordelijk zijn voor die grote stommiteiten. Dat mag dus niet en daarmee is de angel uit het onderzoek getrokken. Rik Grashoff stond aan de basis van al deze drie grote projecten. Het Rijk vond de viersporige tunnel pas in 2030 noodzakelijk. Dat duurde GroenLinks wethouder Rik Grashoff te lang. Met het Rijksgeld dat gereserveerd stond plus een Delftse bijdrage in totaal €344 miljoen ging hij (Delft) zelf de tunnel bouwen.

Het risico was volledig voor Delft. Hoe gestoord moet je zijn. Linkse megalomie en waandenken. Delft kon niet eens een fietstunneltje bouwen. Het Rijk lachte zich rot om die techniek idioten in Delft. Het Rijk straft nu alle Delftenaren decennia lang voor hun “politici” die onsterfelijk wilden worden. Een taakstraf van 80 jaar om onze mega schuldenlast af te lossen. Via de OZB natuurlijk. Dit is eigenlijk het volgende risicovolle grote project. Niet erg sexy en daarom weer dood

delft_lijndun

Citaten ...

ONDERZOEKSCOMMISSIE GROTE PROJECTEN INTERVIEWT BETROKKENEN
Griffie gemeente Delft

delft_aad_van_tongeren_twitterfoto.jpg delft_ernst_damen_twitterfoto.jpg delft_fleur_norbruis_twitterfoto.jpg delft_jan_peter_de_wit_twitterfoto.jpg delft_ronald_vuijk_twitterfoto.jpg
Drs. A. van Tongeren Ir. E. Damen Mv. F. Norbruis Ir. J.P. de Wit Mr. R. Vuijk

Maandag 10 oktober 2016
09.00 - 09.45 uur: commissieleden Frank van Vliet, Elwin van Beurden en Martina Huijsmans interviewen oud-raadslid dhr. A. van Tongeren
10.00 - 10.45 uur: commissieleden Frank van Vliet, Elwin van Beurden en Martina Huijsmans interviewen raadslid dhr. E. Damen
11.00 - 11.45 uur: commissieleden Frank van Vliet, Elwin van Beurden en Martina Huijsmans interviewen raadslid mevr. F. Norbruis
13.00 - 13.45 uur: commissieleden Ineke van Geenen, Elwin van Beurden en Martina Huijsmans interviewen raadslid dhr. J. P. de Wit
14.30 - 16.00 uur: commissieleden Ineke van Geenen, Elwin van Beurden en Martina Huijsmans interviewen oud-wethouder dhr. R. Vuijk

Dinsdag 11 oktober 2016
15.30 - 17.00 uur: commissieleden Jabco Vreugdenhil, Bert Brehm en Ineke van Geenen interviewen wethouder dhr. R. de Prez

Woensdag 12 oktober 2016
09.30 - 11.00 uur: commissieleden Frank van Vliet, Elwin van Beurden en Bert Brehm interviewen oud-wethouder mevr. M. Junius
11.30 - 13.00 uur: commissieleden Frank van Vliet, Elwin van Beurden en Bert Brehm interviewen de voorzitter van de Raad van Advies voor de Spoorzone Delft dhr. H. de Jonge.
14.30 - 16.00 uur: commissieleden Ineke van Geenen, Bart Smals en Bert Brehm interviewen oud directeur van OBS (2008-2013) dhr. B.J. Kouwenhoven

Donderdag 13 oktober 2016
09.30 - 11.00 uur: commissieleden Ineke van Geenen, Martina Huijsmans en Elwin van Beurden interviewen wethouder dhr. L. Harpe
14.30-16.00 Ineke van Geenen, Martina Huijsmans, Elwin van Beurden interviewen oud-wethouder mevr. A. Koning

Vrijdag 14 oktober 2016
09.30 - 11.00 uur: commissieleden Frank van Vliet, Aad Meuleman en Jabco Vreugdenhil interviewen hoogleraar dhr. H. de Bruijn
11.30 - 13.00 uur: commissieleden Frank van Vliet, Aad Meuleman en Jabco Vreugdenhil interviewen directeur Randstedelijke Rekenkamer mevr. A. Hoenderdos
14.30 - 16.00 uur: commissieleden Bart Smals, Aad Meuleman en Jabco Vreugdenhil interviewen oud-wethouder dhr. R. Grashoff

De commissie houdt naast openbare interviews ook besloten gesprekken.

delft_lijndun

delft_wim_hamelink.jpg

Fractie SP
SP'ER HAMELINK NEEMT HET STOKJE OVER VAN BONGERS
Wim Hamelink zal eind oktober als gemeenteraadslid voor de SP worden geïnstalleerd. Hij neemt het stokje over van Maurits Bongers, die de afgelopen drie jaar SP-raadslid was.
Bongers was al lang betrokken bij de fractie en wil zich nu meer gaan richten op zijn andere bezigheden.
Hij hekelt het gebrek aan openheid van het college, bijvoorbeeld bij informatievoorziening aan de raad en kritische vragen over grote bouwprojecten. De SP bedankt Maurits voor zijn grote politieke bijdrage op het gebied van bouwprojecten en openbaar vervoer en zijn strijd voor een goede lokale democratie. Wim Hamelink is zeker geen onbekende: ook hij is een ervaren raadslid en activist binnen de partij.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 7 oktober 2016 | 01h17 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161007.jpg

(90) Over rekening en verantwoording

Weblog door Arie van der Veen, columnist

Een (gemeentelijke) rekenkamer heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Ontstaan vanuit mijn eigen bestuurlijke ervaringen. En nog steeds volg ik ontwikkelingen en onderzoeken van (gemeentelijke) rekenkamers met belangstelling. Zo nam ik kennis van de raadsenquête in de gemeente Haarlemmermeer naar het beruchte honkbalstadion, met de bijzondere klei van overzee. En zo zijn er wel meer onderwerpen en gemeenten te noemen. De gemeente Delft mag natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje.

En er is wel een lijn te trekken. Meestal zijn de verantwoordelijke bestuurders vertrokken als het onderzoek gedaan wordt. En achteraf valt er weinig verantwoording meer af te leggen en de rekening is voor de opvolgers. Over het nieuwe stadskantoor in Delft is al veel geschreven. Naast het feit dat het veel te groot blijkt te zijn, komt nu de vraag naar de dekking van de investering, o.a. door vervreemding van het bestaande vastgoed. En ook nu zal blijken dat dit vooral gebaseerd is op politiek wenselijke cijfers. Gevoed door politiek wensdenken, en vooral tunnelvisie vanwege doelrealisatie.

In vele gemeenten speelt dit zich af. Een combi tussen een verantwoordelijk wethouder, een directeur van een dienst, en wie stopt deze (vaak onverantwoorde) combi ? Dat is de vraag. 'Het is een goede zaak, het is goed voor de stad, we kunnen niet achterblijven ! 'En vooral er is een win-win situatie.' Zo klinkt het maar al te vaak. Wie straks de rekening mag betalen moge duidelijk zijn. En wie verantwoording aflegt dat is de vraag.

Getuigen van bestuurlijke moed en visie, zo wordt vaak het realiseren van grote werken gezien: met 'Nieuw Delft' als metafoor. En gedeeltelijk is dat waar ! En daar zit vaak ook de paradox. Ambitie, doelstellingen en realisatie. Vaak in jarenlange ontwikkelingsprojecten. Anderzijds gaat het op publiek geld en verantwoordelijkheden. Rekening en verantwoording !

Leerprocessen definiëren, dat is vaak het doel van rekenkameronderzoek. Wellicht ook leren van andere gemeenten. Toch wringt daar wat. Het moet toch ook gaan om verantwoording afleggen. Bestuurlijke verantwoording, zonder dat direct nu bestuurders weggestuurd moeten worden. De komende verhoren in het raadsonderzoek in Delft zullen dit spel weer openbaar maken. Hopelijk levert het leerpunten op ! En tegelijk komt de rekening op tafel. Wie die moet betalen, moge duidelijk zijn en tegelijk is er gebrek aan verantwoording. Een verantwoordelijk bestuur legt tijdens de rit verantwoording af. Daarom is er nog veel werk aan de winkel voor rekenkamers. Laten we het noemen leerpunten, maar vooral blijven werken aan een doelmatig en vooral effectief bestuur. Ook dit zal worden vervolgd.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_onderzoekscommissie_jabco_vreugdenhil_20161006_10h30.jpg

Jabco Vreugdenhil, raadslid CU en vandaag voorzitter van de onderzoekscommissie zwaait gedag. Kijk verder op de
Webcast

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft
Eind van de ochtend en begin van de middag heb ik het onderzoek grote projecten gevolgd. Voorzitter Jabco Vreugdenhil, raadslid CU start de ondervraging. Jabco neemt uitgebreid de tijd om iedereen vriendelijk te begroeten. Grappig, Vreugdenhil kan zijn handen niet stilhouden en lijkt steeds weer te zwaaien naar zijn toeschouwers.

Onderstaand mijn twitters op #raad015. Geen enkele reacties van anderen gezien, kennelijk geen kijkers. Tweemaal mijn vraag aan @gemDelft hoeveel kijkers zijn er nu, wordt niet beantwoord.

Deze door de raad georganiseerde Jan Klaassen poppenkast is een beschamende vertoning. Je weet niet wat je meemaakt. Ondervragers waar het raadslid spelen al te moeilijk voor is gaan bestuurders ondervragen. Na de ondervraging van Ingrid de Bondt, toen gedeputeerde van Zuid-Holland was ik het al zat. Het derde echelon, het lachertje van Delft ondervraagt het hogere echelon. De Delftse raad bezit maar weinig kwaliteit.

Mijn idee: stoppen met die flauwekul nu dat nog kan. Gaat helemaal niets opleveren.

Bekijk Twitters op #raad015 van politiekdelft en volgers

delft_onderzoekscommissie_ondervraagt_ingrid_de_bondt_20161006_11h30.jpg

delft_lijndun

delft_pvda_logo_nieuwsbrief.jpg

De PvdA-fractie heeft haar negende fractiebrief aan de leden gezonden
Redactie: Ernst Damen, Marlies Swart en Willy Tiekstra

Over motie buslijn 62, Lidl Kruisstraat, je huishoudportemonnee en het Parelfonds.

delft_lijndun

delft_logo_gemeente_delft_20140700.gif

Marja van Bijsterveldt, college b&w
Uitstel toezegging onderzoek Prinsenhof
Geachte leden van de gemeenteraad,
In onze brief van februari 2016 (RIS kenmerk 2708516) meldden wij u dat het rapport Onderzoek Prinsenhof in september gereed zou zijn. De onderzoeksfase door het gemeentelijke auditteam en het externe bureau heeft langer geduurd dan vooraf ingeschat. Dit betekent dat op dit moment de wederhoorfase nog niet is afgerond. Wij stellen alles in het werk om het rapport begin november naar u toe te sturen.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 6 oktober 2016 | 02h56 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_oude_oude_delft_100_20160930145752.jpg

Grachttafel met paalgat
Met een studie werktuigbouwkunde is dat zo gefixt.
hfvh

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161006.jpg

(89) Over kerk en staat

Weblog door Arie van der Veen, webcolumnist

Over de verhouding, beter de scheiding tussen kerk en staat is veel geschreven. En het blijft een gevoelig onderwerp. Zeker in steden waar vaak een reflex heerst over het functioneren van de kerk. En soms een te optimistisch beeld over het functioneren, lees het realiseren van beleidsdoelen van de staat. In Delft is de nieuwe CDA-burgemeester druk bezig met haar 100-dagen tour. En één van de activiteiten is het gesprek aangaan met de geloofsgemeenschappen ter plaatse. Een prima initiatief ! En dan gaat het niet zo zeer over de scheiding tussen kerk en staat, maar veel meer over het aangaan van verbindingen, het zoeken naar de echte noden in de samenleving. De kerk heeft de mogelijkheid om in de haarvaten van de samenleving te komen. Ook via het uitvoeren van diakonale taken. En in die haarvaten merk je wat er echt speelt in delen van de samenleving, achter het decor van de beleidswerkelijkheden. En daarom is het goed dat een burgemeester kennismaakt met de kerken in de stad. En dat geldt ook andersom.

De scheiding tussen kerk en staat is formeel juist. Materieel is er veel meer over te zeggen en zal blijken dat sociaal gezien de staat niet zonder de kerk kan. Niet om zelf in de haarvaten van de samenleving te komen, daarvoor geldt toch ook de privacy. Maar wel om de noden in de samenleving in beeld te krijgen. En tegelijk te horen over de hoop die er bij mensen is om zich in te zetten voor die samenleving. Want hoe je het ook wendt of keert: als er echt iets aan de hand is, is een beroep op kerkmensen nooit tevergeefs. En dat geeft ook een goed gevoel. Voor de kerk om gezien te worden en voor de staat, lees de gemeente, dat er leven in de samenleving zit en blijft. Hoe groot de noden ook zijn. Een uitstekend initatief van Marja van Bijsterveldt om het gesprek aan te gaan. En wat mij betreft dat gesprek voort te zetten !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_poppenkast_maurits_bongers.jpg

Brief Maurits Bongers, raadslid SP
Delft, 4 oktober 2016,
Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Delft,
Mevrouw Van Bijsterveldt
Per adres de griffier
Geachte mevrouw Van Bijsterveldt,
Ik heb besloten om per direct mijn lidmaatschap van de Gemeenteraad van Delft te beëindigen.
Vriendelijke groeten, Maurits Bongers.

delft_lijndun

delft_delft_vesteplein_000_theater_de_veste_2007-06-07_a.jpg

Delft. Theater De Veste aan het Asvest 1.

Meest gastvrije theater van Nederland!
Delft gefeliciteerd! Theater de Veste is verkozen tot meest gastvrije theater van Nederland in de categorie grote gemeenten (100.000 - 200.000 inwoners). "We zijn blij en enorm dankbaar voor deze fantastische publieksprijs!"

Grote steden (meer dan 200.000 inwoners)
1. Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam
2. DeLaMar Theater, Amsterdam
3. Beatrix Theater, Utrecht

Grote gemeenten (100.000 tot 200.000 inwoners)
1. Theater de Veste, Delft
2. Zaantheater, Zaandam
3. Theater de Maaspoort, Venlo

Middelgrote gemeenten (50.000 tot 100.000 inwoners)
1. De Goudse Schouwburg, Gouda
2. AGORA Theater, Lelystad
3. Isala Theater, Capelle a/d IJssel

Kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners)
1. De Rijswijkse Schouwburg, Rijswijk
2. Parkgebouw Rijssen, Rijssen
3. Theater Het Kruispunt, Barendrecht

delft_lijndun

delft_bb20161006.jpg

Sjoerd Hartholt, redacteur Binnenlands Bestuur
VEERTIG PROCENT GEMEENTEN HEFT PRECARIOBELASTING
Veertig procent van de gemeenten heeft een tarief vastgelegd in de verordening voor precariobelasting, die kan worden opgelegd aan nutsbedrijven met ondergrondse kabels en leidingen.
... De precariobelasting voor nutsnetwerken wordt uiteindelijk afgeschaft. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving te kunnen opvangen. Dat heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) in juni bekendgemaakt. Precariobelasting voor onder meer terrassen blijft wel bestaan.

delft_lijndun

delft_onzewippolder_logo.jpg

PERSBERICHT- Een dorpsplein dat online verbindt
Online buurtplatform ‘OnzeWippolder’


Buurtbewoners van de Wippolder kunnen elkaar nu nog makkelijker vinden via het online buurtplatform ‘OnzeWippolder’. Met een druk op de knop lanceerde burgemeester Marja van Bijsterveldt op donderdag 22 september dit nieuwe buurtinitiatief officieel. Net als Tanthof (onstanthof.nl) en Voordijkshoorn (kijkopdevoordijk.nl) heeft de Wippolder een online dorpsplatform dat buurtbewoners verbindt.

Voortaan kan de hele buurt op www.onzewippolder.nl berichten, oproepen, agenda-items, nieuwtjes of advertenties plaatsen. Buurtbewoners, winkeliers, stichtingen of andere organisaties zijn hiermee online direct met elkaar verbonden. Zo is het veel makkelijker om vraag en aanbod te delen.

Profiel aanmaken
Wie iets wil delen of aanbieden, moet eerst een profiel aanmaken op de website. Daarna zie je veel buurtbewoners die ook graag meer contact willen. Inmiddels hebben 65 buurtbewoners zich aangemeld, maar we hopen dat veel meer buurtbewoners zich melden: “We zijn heel blij met de opkomst op de feestelijke lancering. Natuurlijk zijn we vereerd dat de burgemeester er was, maar het is juist ook heel leuk dat er zoveel buurtbewoners en ondernemers aanwezig waren. Het is al erg leuk om te zien dat het aantal inschrijvingen tijdens en na de lancering flink is toegenomen, hopelijk zullen er nog veel meer bijkomen in de komende tijd, zodat het online dorpsplein ook echt gaat leven in de wijk", zegt buurtverbinder Bianca Bodde-den Uijl.

Ruim 100 buurtbewoners
Wethouder Raimond de Prez, presentator Bruun van der Steuijt, zanger Richie Loman en actieve buurtbewoners Leo Vijverberg en Rob Bouman maakten de avond tot een groot succes. De ruim 100 aanwezige buurtbewoners luisterden vervolgens onder het genot van een hapje en drankje van de inspirerende buurtverhalen en de prachtige nummers van Richie Loman.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 5 oktober 2016 | 05h18 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_westlandseweg.jpg

Leegstand Westlandseweg Gemeentekantoor kost nu al €26.613 per maand

Weblog door Jan Peter de Wit

Hoewel op Funda al 6 maanden staat dat er 5930 m2 te huur is zegt de gemeente dat er maar 2775m2 leeg staat van het voormalig gemeentelijke sociale dienst. Uit de beantwoording van mijn vragen blijkt dat zogenaamd nog niet alles verhuisd is. Al zeggen de foto’s op Funda heel wat anders. De huidige leegstand kost €26.613 per maand. Het overbodige gemeentekantoor staat sinds 1 februari 2016 bijna leeg. Dus de leegstandskosten bedragen totaal nu al €212.904, En dat loopt nog snel op. In 2006 kostte het kantoor €13,5 miljoen plus 3 miljoen inrichtingskosten. Samen €16,5 miljoen. De huidige boekwaarde is €8,34 miljoen. In 10 jaar tijd een halvering van de geïnvesteerde waarde. Bizar, weer een mega flop van voormalig GroenLinks wethouder Rik Grashoff en D66 burgemeester Hein van Oorschot dus.

De gemeente zet het kantoor Westlandseweg eerst Te Huur want ze denken dat het dan makkelijker verkoopbaar is. Stel dat de gehele 6688m2 kantoor eind dit jaar leeg komt te staan. Dan kost dat de gemeente €64.000 per maand. Dat zijn pas bedragen. Onder druk van huisvesting van de Brandweer is toen ondoordacht en gehaast één door een project ontwikkelaar gestaakt plan overgenomen. In 2006 was het al financieel onhaalbaar en nu lijkt het erop dat het ook een fors miljoenenverlies zal worden. De gemeente moet zich verre houden van vastgoed speculatie. Er is niks geleerd want ook het Nieuwe Stadskantoor is willens en wetens ook te groot gebouwd. Dit HNK zal nu al deels verhuurd moeten worden. Dat wil zeggen als er huurders zijn. Zo niet dan ook daar leegstand.

Binnenkort heeft de gemeente drie kantoor locaties te huur in de spoorzone. Ook het oude gemeentehuis aan de Phoenixstraat 16 (Plan van aanpak afstoten van gemeentelijke huisvestingslocaties voor en na ingebruikname van het nieuwe stadskantoor) het wordt een heel erg ondoorzichtige berekening van de nieuwe exploitatielasten van het Nieuwe stadskantoor. Geen raadslid zal dit nog kunnen volgen daar het afstoten van het voormalige vastgoed nog lang op zich zal laten wachten.

delft_lijndun

delft_avdv20161005.jpg

(88) Onrust op het reformatorische erf

Weblog door Arie van der Veen

De Evangelische Omroep was jaren een rustig bezit. Overzichtelijke programma's voor de eigen doelgroep: zoals Nederland Zingt, de Bijbelkwiz en God verandert mensen ! De EO richtte zich op het reformatorische erf, en zette zich vooral af tegen de (in hun ogen) steeds wereldser wordende NCRV. En inderdaad, vele NCRV-leden werden EO-lid of EO-steunlid. Maar nu is er onrust bij de EO. De onrust die zo bekend is bij christelijk-georienteerde organisaties: over richting en koers !

Wie tegenwoordig naar de EO kijkt ziet steeds meer "wereldse" programma's of programma's waarin de geloofstwijfel naar voren komt. Hij lijkt alsof de oude zekerheden aan het schuren zijn. Tel daarbij op de fusie of overname van de IKON, in de ogen van vele EO-leden wel een erg vrijzinnige omroep. En als de klapper voor velen de benoeming van Tom Mikkers als programmamaker. Mikkers was bekend als secretaris van de Remonstrantse Broederschap, gehuwd homo, en verlicht theoloog. Hij was o.a. predikant in Delft. En o.a. de man achter de radiospotjes van de Remonstranten.

Zoals het hoort in de EO roeren zich nu een aantal leden in een open brief. En zij maken zich zorgen over de koers en richting. Dat kan in een democratische ledenorganisatie. En tegelijk heb ik deja vu-gedachten. De discussie over de identiteit van christelijke organisaties is al zo oud als die organisaties zelf. Werd daarbij vanuit het emancipatiemotief strak vastgehouden aan de eigen waarden en ideologie, langzamerhand begon men te relativeren, te schuiven en te veralgemeniseren of te integreren. Een verschijnsel dat men bij vele (voormalige) identiteitsgebonden organisaties ziet en zag. Deels wordt dit door wet- en regelgeving veroorzaakt, door (overheids-)financiering, door technische ontwikkelingen. Maar ook door professionalisering. Vaak ontstaat afstand tussen de professionele organisatie en het (vrijwillig)kader. En vergeet niet de ontwikkelingen in de achterban zelf en de wisselwerking daarbij op de organisaties.

Eigenlijk was het een kwestie van tijd dat deze spanningen binnen de EO naar buiten zouden komen. Ook daar klopt de wereld aan de deur. En dat geldt ook in de andere reformatorische kringen. Daarbij opgeteld de macht van de (neutrale) NPO-netmanagers en zie, daar ligt de uitdaging voor het bestuur en directie van EO. Het 'Gij geheel anders', van de apostel Paulus, leidraad voor vele christelijke organisaties komt onder druk. Voor de EO ligt nu voor de uitdaging die bij vele andere christelijke organisaties ook speelde. Vasthouden aan het oude vertrouwde beginsel of de lastige en vaak onbestemde weg van de vernieuwing ingaan ?

De uitkomst van dit debat binnen de EO intrigeert mij. Immers het speelde sinds de jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw in mijn eigen protestant-christelijke kring(en). En het resultaat van debat of strijd was o.a. de oprichting van de EO ! Nu is deze zelf aan de beurt. En het zal mij benieuwen wat de uitkomst van dit debat wordt. Volgens de protestantse traditie zal er wel een afscheiding van komen. En tegelijk vernieuwt de EO zich o.a. aan de hand van Mikkers. Alleen de tragiek van die vernieuwing is vaak de veralgemenisering en vervolgens marginalisering. De ontwikkelingsgang van vele christelijke organisaties.

Geloofszekerheden en dogma's. Ze zijn zo vertrouwd en geven houvast in woelige tijden. Toch zijn ze geen rustig bezit als je ze in de buitenwereld vertoont. Hoe daar mee om te gaan ? Dat is de uitdaging voor de EO, als omroep. Maar in bredere zin voor vele reformatorische jazelfs protestante christenen. 'Gij geheel anders', de boodschap van Paulus. Intrigerend, maar vaak zo lastig. En zelfs pretentieus. We gaan het zien: in de EO en daarbuiten ! Om in mediatermen te spreken: Wordt vervolgd !

delft_lijndun

Citaten ...

Meet Kirobo Mini, the baby robot best friend of your dreams (CNET Update)

delft_lijndun

Michiel Couzy, redactie Parool
Centrum laat zonwering Haarlemmerstraat voorlopig met rust
De luifels in de Haarlemmerbuurt mogen voorlopig blijven hangen. Stadsdeel Centrum heeft de handhaving opgeschort vanwege het 'maatschappelijk debat', dat is ontstaan toen restaurants en winkeliers te horen kregen dat ze de markiezen weg moeten halen.
...
De markiezen moeten weg, omdat die in strijd zijn met regels die door de raad zijn opgesteld. En als het stadsdeel die regels handhaaft, hebben belangrijke fracties in diezelfde gemeenteraad commentaar. Moet Centrum de regels nu uitvoeren of niet?

delft_lijndun

delft_woonvisie.jpg

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
... ouderen willen graag in hun wijk blijven wonen ook als hun eigen huis daar niet meer voor geschikt is of geschikt te maken is. Dit om hun sociale netwerk te kunnen behouden. Dat geldt ook voor de mensen in de binnenstad. Daar kom nog bij dat de binnenstad relatief veel voorzieningen heeft. Er is daardoor behoefte aan appartementen voor deze categorie.

delft_lijndun

delft_schermerhorn.jpg

Frank van Vliet, raadslid GL
Draagvlak werkt!
In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest om bestemmingsplannen in het TU gebied. GroenLinks is daarom blij dat het meest recente bestemmingsplan, namelijk dat van de Professor Schermerhornstraat, in goed overleg tot stand is gekomen.
... GroenLinks vindt het een goed plan en is ook erg tevreden over het proces van overleg en samenwerking van de diverse partijen:

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 4 oktober 2016 | 03h47 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161004.jpg

(87) Over de tweestrijd

Weblog door Arie van der Veen, webcolumnist

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in maart 2017. Een klein half jaar nog te gaan. Toch komt de campagne dichterbij, en volgens sommigen is deze al begonnen. Tot de Kerst zal het nog wel rustig zijn. Na de jaarwisseling zal de campagne losbarsten. De vraag is nu of er een tweestrijd ontstaat. En wie nu eigenlijk de uitdager van Rutte wordt. De media zullen hopen op een tweestrijd. Alles is digitaal tegenwoordig, dus een keuze tussen twee kandidaten spreekt aan. En toch zijn er meerdere lijsttrekkers, en de partijen liggen tot op heden niet ver uit elkaar. Dat is lastig om in beeld te brengen.

Maurice de Hond peilde deze week de electorale kracht van Rutte, Wilders respectievelijk Asscher en Samsom. Niet alleen bleek dat Rutte een ijzersterke positie heeft opgebouwd, ook valt de zwakke positie van Samsom op. Alleen populair in eigen kring. Het CDA en D66 zijn uit beeld in deze peiling en waarschijnlijk ook in deze tweestrijd. Het is nog maar de vraag of ze aan grote TV-debatten mogen meedoen. Hetzelfde kan gelden voor de SP !

Dat campagnestrategen, vooral binnen de VVD aansturen op een tweestrijd is evident en begrijpelijk. Zeker in een tijd van strategisch stemmen en zwevende kiezers. De premierbonus lonkt opnieuw. In de PvdA moet men eerst nog duidelijk scheppen, waarbij de kansen voor Asscher stijgen met de tijd. Een tweestrijd met Wilders ? Ik waag het te betwijfelen, tenzij er zich onverwachte externe gebeurtenissen voordoen. Rutte zal zich als premier in dat geval positioneren boven de partijen. En zo zijn innerlijke tweestrijd proberen op te lossen.

Voor D66 en het CDA geldt dat zij zich moeten focussen op hun eigen punten. En vooral de eigen achterban moeten motiveren om te gaan stemmen. En misschien heeft de kiezer wel helemaal geen zin in een tweestrijd dit keer ! Dan ligt het veld open. Wel lastig voor de TV-makers. Maar ja. het is al jaren zo ! De Nederlandse kiezer stemt, maar kiest geen regering of coalitie !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_poppenkast_vokurka.jpg

ONDERZOEKSCOMMISSIE INTERVIEWT BETROKKENEN
De onderzoekscommissie Grote Projecten van de gemeenteraad houdt van maandag 3 tot en met maandag 17 oktober interviews met bestuurders en ambtenaren die betrokken zijn en waren bij de projecten Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug. De interviews met (oud-)bestuurders en experts zijn openbaar. Deze worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.
Donderdag 6 oktober 2016
11.30 - 13.00 uur: commissieleden Frank van Vliet, Jabco Vreugdenhil en Bert Brehm interviewen I. de Bondt
14.30 - 16.00 uur: commissieleden Frank van Vliet, Jabco Vreugdenhil en Maurits Bongers interviewen L. Vokurka
Vrijdag 7 oktober 2016
09.30 - 11.00 uur: commissieleden Bart Smals, Aad Meuleman en Bert Brehm interviewen H. Priemus
De commissie houdt naast openbare interviews ook besloten gesprekken. Het programma van de tweede interviewweek wordt later deze week bekendgemaakt.

delft_lijndun

delft_stadskantoor2.jpg

In het grote nieuwe Stadskantoor werken minder ambtenaren dan ooit werd verwacht.

A. Th. van Wissen, voormalig-projectontwikkelaar in DoZ
De mislukte projecten zijn niet de echte oorzaak van het failliet van Delft
...
Van Wissen klom recent in de pen en legde alle Delftse politieke partijen nog één keer uit dat de echte oorzaak moet worden gezocht in het 'waterhoofd aan ambtenaren' en het veel de grote kantoor dat voor hen werd gebouwd. En daar moet tijdens de openbare verhoren aandacht voor zijn, stelt hij. Volgens Van Wissen had Delft eind jaren '90 zo'n 700 fte aan ambtenaren op de loonlijst. "Dat is toen heel snel opgelopen naar 1500 fte", weet hij. Waarom? Dat weet ook Van Wissen niet. "Het was een idiote hoeveelheid. Inmiddels zijn er nog maar 685 man van over.

delft_lijndun

delft_robots.jpg

Redactie topdelftdesign.nl
Wie verleidt Agatha? - Kick-off robo-challenge
met Rosa Frabsnap, Guido Bevers, Frank Karrenbeld, Xander Peppelenbosch en Jeroen Ruiten op 05-10-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft Kan een robot verrassen en verleiden? Je gaat het vanavond meemaken. Door de innemend goede spreker over rabbit holes Rosa Fransman, door de geboorte van een nieuwe Delftse diersoort. En door twee workshops over 'verrassen' en 'robots maken' van Guido Bevers en Frank Karrenbeld. En we doen de kick-off van de Robo-challenge: het ontwikkelen van een verleidingsrobot voor het Agathaplein. Doe jij mee?

TOP

delft_lijndun
maandag | 3 oktober 2016 | 01h30 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_kerkpolder_sb.jpg

Moeder Lieke en zuster Ineke

Weblog door Aad Meuleman, raadslid SB

In de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2016 werd het onderwerp privatisering Kerkpolder besproken. Niet zozeer de privatisering zelf, dat is een feit, maar hoe om te gaan met het personeel (in dienst van de gemeente) van zwembad Kerkpolder. Vooral de SP onder aanvoering van Lieke van Rossum had zich hier druk om gemaakt. Was dit echt gemeend of buhne politiek?

Als een ware moeder Teresa, gesteund door zuster Ineke van het CDA, paradeerde Lieke door de raadszaal, langs de publieke tribune waar de medewerkers, door haar opgetrommeld, van zwembad Kerkpolder zaten en na afloop van het debat op de wandelgang. Waarschijnlijk met een voldaan gevoel, maar de vraag is of zij nu echt het personeel van Kerkpolder heeft geholpen.

Bij dit onderwerp spelen twee zaken. De arbeidsvoorwaarden bij het in dienst komen bij een nieuwe werkgever en de instemmingsvereiste zoals de vakbonden willen. Over dit laatste punt verschillen de gemeente Delft en de vakbonden van mening. Dat was reden voor de vakbonden om deze kwestie voor te leggen aan de rechter en niet meer verder te praten met de gemeente Delft. Het kort geding dat de vakbonden hebben aangespannen volgt medio november 2016.

Hoewel ik ook vind, dat het mooi zou zijn als er gezamenlijke overeenstemming zou zijn, is het nu aan de rechter om hier een uitspraak over te doen. De gemeenteraad is hierbij op dit moment geen partij en dient zich dan ook terughoudend op te stellen in afwachting van de uitspraak van de rechtbank. Afhankelijk daarvan is de gemeenteraad eventueel weer aan zet. Bovendien is het ook de taak van de gemeenteraad de belangen van de gemeente te behartigen. Maar met kreten, zoals verwoord in de motie van de SP en CDA, als 'altijd overeenstemming bereiken' en 'alles in het werk zetten', heb je natuurlijk twee partijen nodig. En als dat echt niet lukt, dan blijft helaas de weg naar de rechter open.

Dan de kwestie van de arbeidsvoorwaarden. Met de privatisering komt het personeel in dienst van de nieuwe werkgever. Het is gebruikelijk dat een nieuwe werkgever het personeel overneemt op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden. Maar bij deze nieuwe werkgever is de CAO Zwembaden van toepassing. Overigens een CAO die wel met instemming van dezelfde vakbonden tot stand is gekomen. Opmerkelijk dat een badmeester/vrouw volgens deze CAO minder verdient dan een badmeester/vrouw in dienst van de gemeente Delft. Heeft de gemeente dan al die jaren te veel salaris betaald of hebben de vakbonden een slechte CAO afgesloten voor het personeel dat onder de CAO Zwembaden valt?

In ieder geval vind ik dat voor het huidige personeel, en overig personeel van de gemeente die ook met privatisering te maken krijgen, een goede aanvullende regeling afgesproken moet worden. Maar het kan toch niet zo zijn, dat dit betekent dat de gemeente dan tot de pensioengerechtigde leeftijd van alle personeelsleden alles 100% moet aanvullen? Juist van de SP, die prat gaat op zuinig omgaan met gemeenschapsgeld, is dat toch een bijzondere opstelling.

Stel dat het huidige personeel boventallig zou worden, dan heeft men nog maar twee jaar recht op een aanvulling. Daarna, als men nog geen baan heeft gevonden, volgt de Werkloosheidswet. Dan krijgt men een aanmerkelijke verlaging van inkomsten in vergelijking met het huidige aanbod van de gemeente, waarbij nu nog onderhandelingsruimte is voor partijen.

Toch heeft onze fractie de SP-motie gesteund. Vooral om de wethouder te bewegen om voor het kort geding in november 2016 de vakbonden weer aan tafel te krijgen. Nu maar hopen dat de vakbonden dat ook willen. Dat zou voor iedereen de beste oplossing zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

delft_lijndun

Citaten ...

Herman Rosenberg, redactie AD Delft
Bewoners wijzen Lidl af en kondigen acties aan
Als de gemeente het omstreden plan voor de bouw van een Lidl aan de Kruisstraat doorzet, stappen de omwonenden naar de rechter. Dat levert minimaal een jaar vertraging op.
... Pieter Birnage van de Molslaan: als we niet oppassen zitten we straks in onze oude binnenstad met een lange rij supermarkten plus alle verkeer en bevoorrading die daarbij horen.
... Floris le Conge Kleyn van de Belangenvereniging Zuidpoort: ik zou me als Lidl dan wel achter de oren krabben.

delft_lijndun

delft_vend_sb.jpg

Aad Meuleman, raadslid SB
Herziening bestemmingsplan binnenstad?
Terwijl de discussie over de Lidl supermarkt in de Kruisstraat zorgt voor de nodige ophef, krijgt deze discussie nog een extra lading. Inmiddels blijkt dat er mogelijk ook nog een extra supermarkt wordt gerealiseerd in het voormalige V&D pand in Zuidpoort. Dit kan omdat in het bestemmingsplan Binnenstad is aangegeven, dat detailhandel in dit gebied is toegestaan. Een supermarkt valt onder de omschrijving detailhandel.
... heeft oud STIP-wethouder Pieter Guldenmond bewust de gemeenteraad daarover niet geinformeerd.
... Zoals David van Dis aangaf in de raad: 'het moet toch niet gekker worden!'

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!