delft_lijndun
zondag | 2 oktober 2016 | 02h08 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_gelekaart.jpg

Wat betreurde wethouder Harpe?

Weblog door Aad Meuleman, raadslid SB

In de gemeenteraad van 29 september 2016 werd de handelswijze van wethouder Harpe besproken. Hij weigerde een door de raad op 2 juni 2016 aangenomen motie inzake buslijn 62 uit te voeren. Hij betreurde de gang van zaken, maar wat betreurde hij nu eigenlijk. Het proces of het feit dat hij de motie niet had uitgevoerd? Dat bleef onduidelijk.

Het ging bij deze discussie niet zozeer om de inhoud van de motie als wel om het feit dat het college dan wel de wethouder geweigerd heeft deze motie uit te voeren. Ook het moment waarop het college de raad informeerde de motie niet te willen uitvoeren, aan het begin van het zomerreces na de laatste raadsvergadering, riep vraagtekens op. Het college had dit voor de laatste raadsvergadering in juni 2016 al kenbaar kunnen maken. Dan had de gemeenteraad nog een mogelijkheid gehad om tijdig hierover nog in debat te kunnen gaan. Kennelijk een bewuste actie om de raad te laat hierover te informeren.

In de commissie betoogde de wethouder dat het college bevoegd is een eigen standpunt in te mogen nemen. Dat herhaalde de wethouder tijdens de raadsvergadering. Dat klopt, maar de wethouder ging voorbij aan het feit dat niet het college of de wethouder, maar de gemeenteraad het hoogste orgaan is in deze stad. Onze fractie had niet de indruk dat de wethouder uitsloot dat het college in de toekomst eventueel een motie die door de raad wordt aangenomen weer niet zal uitvoeren. Dat kan niet!

Bijzonder was de inbreng van mevrouw Bocker (VVD) die de aandacht probeerde af te leiden door over de inhoud van de motie te beginnen. Slim probeerde zij hiermee haar wethouder 'uit de wind te houden'. Je mag toch van een partij als de VVD verwachten dat de D, die staat voor democratie, ook geldt als je het niet eens bent met een motie, maar de meerderheid van de gemeenteraad de motie wel aanneemt. Dan rechtvaardigt het niet om een motie naast je neer te leggen.

Dat het proces binnen de Metropoolregio het mogelijk maakt dat een wethouder binnen de MRDH een ander standpunt mag innemen dan de eigen gemeenteraad is een slechte zaak. Delft praat met één mond en de mening van de gemeenteraad is hierin leidend. Zo simpel is dat!

Dat de wethouder dit betreurde ging naar ons mening meer over het proces dan over het feit dat hij de mening van de raad naast zich neer had gelegd. Dat was ook de reden dat wij kenbaar maakten, dat ons vertrouwen in deze wethouder een deuk heeft opgelopen. Een gele kaart dus! De wethouder is dus gewaarschuwd.

In ieder geval zullen wel afspraken worden gemaakt om het huidige proces te veranderen, zodat de gemeenteraad en onze inwoners in het vervolg tijdig hun standpunt kenbaar kunnen maken voordat een definitieve beslissing wordt genomen.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_sb20161002.jpg

Bram Stoop, raadslid SB
Stadsbelangen Delft niet wanhopig!
...
De rest van de collegepartijen maakte het echt te bont. Groen Links meende dat de maatregelen die wij noemden alleen voor gemeenten zijn, die wanhopig zijn. Dat spant toch echt de kroon. Groen Links gaf daarbij ook nog even aan dat de camera’s toch binnen een dag gesloopt zouden zijn. Het kan toch niet zo zijn, dat raddraaiers bepalen wat er in een wijk gebeurt? Kortom men bagatelliseert het gewoon en laat de bewoners, zoals mevrouw van der Woude van de VVD ook fijntjes aangaf, gewoon in de steek. Juist de bewoners zijn in wanhoop en een stevig optreden van de gemeente laat juist lef zien. Het moment van praten met deze raddraaiers is wat onze fractie betreft voorbij.
...
Als Groen Links het over wanhoop heeft, dan heb ik wel een puntje waar ze wanhopig van zouden moeten worden als je de woordvoerder van de studentenpartij Stip heb gehoord tijdens dit agendapunt. Het STIP-gemeenteraadslid was namelijk langs de kapper op de Chopinlaan gelopen en constateerde daar dat deze zijn stoep had schoongeveegd en gelijk had hij gezien dat dit op de hele omgeving effect had. Deze student (tijdelijke inwoner van onze stad) snapt dus echt niet waar het om gaat.
...
Al met al was de vergadering om 01.45 uur afgelopen en hadden we weer een avond achter de rug waar alles weer van tevoren was voor besproken door college partijen. Zelfs mensen, die via de webcast mee hebben gekeken, zijn stomverbaasd wat er gebeurde tijdens deze raadsvergadering. Democratie anno 2016? ja in Delft wel.

delft_lijndun

delft_delfia_kantine.jpg

Aad Meuleman, raadslid SB
Sportpark Delfia verdwijnt
De gemeenteraad heeft bij meerderheid ingestemd met het voorstel van het college om het sportpark Delfia in de Buitenhof op te heffen. Een onbegrijpelijke beslissing van raadsleden die helemaal niets hebben met de historie van deze club en er ook niets vanaf weten.
... Onze motie werd niet aangenomen. Een dom besluit van de gemeenteraad.

delft_lijndun

delft_frank_van_vliet2.jpg

Frank van Vliet, fractievoorzitter GL. Foto RIS Delft.

Fractie GL Delft
Met ingang van 1 oktober is Frank van Vliet de nieuwe voorzitter van de GroenLinks-fractie in de Delftse gemeenteraad. Frank volgt Fleur Norbruis op, die de fractie vanaf 2008 leidde.

Frank van Vliet is al geruime tijd actief binnen GroenLinks en is vanaf 2014 raadslid met in zijn portefeuille onder andere financiën, economie, gemeentelijke organisatie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en vluchtelingen. Daarnaast is hij werkzaam als projectmanager bij APPM Management Consultants.

delft_lijndun

Amsterdam. Slalommen langs een busje op de Zeedijk. Foto Rink Hof.

Michiel Couzy, redactie Parool
Gemeente start offensief tegen foutparkeren busjes
Het is een van de grootste ergernissen in de stad: foutgeparkeerde busjes. Maar ja, we willen ook allemaal morgen ons vandaag bestelde pakje krijgen.
...
Foutgeparkeerde bestelbusjes staan in de top drie van de grootste ergernissen, naast drukte en overlast door fietsers, blijkt uit recent onderzoek van de gemeente.
-----

delft_stadslogistiek_pd20150119.jpg

update:
Ideetje voor Delft
Op internet bestelde pakjes voor de binnenstad bundelen en dan met een elektrisch voertuig bezorgen. Ik heb het nog niet gezien in Delft.
Bezorging met voertuigen rijdend op fossiele brandstof op termijn niet meer toestaan!
harrie fruyt van hertog
redactie politiekdelft.nl

delft_lijndun

delft_nuon_solar_team_20161001.jpg

Redactiew nuonsolarteam.nl
WINNEND WERELDKAMPIOEN ZONNERACEN BREEKT RECORD
Het Nuon Solar Team heeft opnieuw bewezen de meest efficiënte zonnewagen ter wereld te kunnen bouwen. Vandaag wonnen de Delftse studenten na een spannende race de SASOL Solar Challenge in Zuid-Afrika. Met een totaal van 4717 kilometer op de teller verbraken zij het wereldrecord aantal kilometers gereden in een zonnerace.

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
Verslag raadsvergadering donderdag 29 september 2016

delft_lijndun

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Sint Sebastiaansbrug
'Een armzalig gedrocht' zegt Peter Jonquière van de belangenvereniging De Brug moet Beter.
Eric van Hunnik van de belangenvereniging TU Noord: ik begrijp niet wat onze bestuurders bezielt.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 30 september 2016 | 03h27 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160930.jpg

(86) Vindicat atque Polit

Weblog door Arie van der Veen, webcolumnist

In de afgelopen jaren hoorde ik regelmatig mooie en positieve verhalen vanuit de Groningse studentensociëteit. Deze sociëteit kent als naam Mutua fides (wederzijds vertrouwen) en is de huiskamer of thuisbasis van het Groningse studentencorps: Vindicat atque Polit (handhaaft en beschaaft !). Dezer dagen kwam de sociëteit negatief in het nieuws met vrouwonterend gedrag en zwaar letsel tijdens de groentijd. Er is reden tot zorg !

Meestal is het rustig rond de sociëteiten. Ik volg die van Amsterdam, Groningen en Delft. Het is een oefenplaats voor het gewone (toekomstige) leven. Men sluit er vriendschappen (voor het leven) in jaarclubs, disputen, besturen. Allemaal mooie plekken om te oefenen in verantwoordelijkheid en leiderschap. Jazelfs in vriendschap, trouw en beschaving!

Mutua fides: wederzijds vertrouwen. Dat is een belangrijke uitgangspunt en is toch een basis voor samenleven (ook als studenten). En daar past volgens mij niet in dat men scorelijstjes (bangalist) van (eerstejaars) vrouwelijke leden bijhoudt. En die ook nog publiceert. Mutua fides, dat is ook het vertrouwen dat men fysiek respectvol met elkaar omgaat. En dat is iets anders dan een nieuw lid hersenoedeem bezorgen

Vindicat atque polit ! Of te wel handhaaft en beschaaft ! Zowel het een als het ander staat nu in de spotlights. Handhaven betekent toch ook het naleven van de mores ! En niet alleen het handhaven van de eigen autonomie van de sociëteit ten opzichte van de universiteit.... En tja, beschaaft ! Betekent dat (elkaar) beschaving bijbrengen ?

Dan is er nog wel wat te doen daar aan de Grote Markt. Het bestuur van de Universiteit en de Hogeschool, jazelfs de minister beginnen zich druk te maken over de waarden en normen aldaar. Een sociëteit die stelt te functioneren op basis van mutua fides en zeker een corps dat zelfs het 'polit' pretendeert als vereniging, moeten schoon schip maken.

Vorig jaar bezocht ik een avond op de Groninger sociëteit en aldaar werden jaarliederen gezongen, door vele opeenvolgende generaties (oud-)studenten. Men werd geacht te knielen. Achteraf ben ik blij dat ik niet meegedaan heb aan dat knielen. Knielen voor wie en wat ? Voor 'mutua fides' kan ik me dat nog voorstellen. Maar noch vindicat en noch polit in de vereniging, dat gaat mij te ver. Het wordt tijd om de sociëteit bij de tijd te brengen. Anders volgt er straks nog opnieuw de oprichting van een eigen vrouwelijke sociëteit. Deze heette indertijd 'Magna Pete' streeft naar het grote..... In de huidige tijd geen onrealistische ambitie (meer) voor vrouwen.

Studentencorpora zijn inmiddels toegevoegd aan het Nederlands immaterieel erfgoed. Dat schept verplichtingen ! Ik hoop dat ze daar in Groningen zich van bewust zijn. En in Amsterdam en Delft weten ze dat ook, neem ik aan.

Handhaaft de mores en beschaaft de leden. Laat dat de leidraad zijn.....

delft_lijndun

Citaten ...

delft_stip_fractie_wethouder_20160900.jpg

STIP komt met 5072 uitgebrachte stemmen, goed voor 4 rechtsgeldige raadszetels in de Delftse gemeenteraad.

Martin Stoelinga, raadslid OD
Studentenpartij STIP vertegenwoordigd momenteel 179 stemmen in de gemeenteraad van Delft
Ik ben de stemmen aan het tellen, waarmee de studentenpartij STIP met 4 zetels in de gemeenteraad, nu vertegenwoordigd is. De 'kopstukken' zijn vertrokken waardoor zij nu totaal 179 stemmen vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Delft, Dus de 4 samen komen nog niet aan de kiesdrempel, voor 1 zetel!!! Schande!! hopelijk gaat de minister hier wat aan doen. Doris Derksen 22 stemmen Victor Mensink 49 stemmen Falco Bentvelsen 81 stemmen Elwin van Beurden 27 stemmen

delft_lijndun

delft_elektrische_bus.jpg

Redactie verkeersnet.nl
Hermes test in regio Eindhoven grootste elektrische busvloot
Hermes start deze week met het testen van de nieuwe elektrische bussen die vanaf half december van dit jaar in Eindhoven en omgeving gaan rijden.
Met de start van deze concessie met 43 elektrische bussen start ook meteen de grootste elektrische busvloot van Nederland en op dit moment van Europa.
De bussen zijn gebouwd door VDL Bus & Coach, dat onderdeel is van de VDL Groep uit Eindhoven.

delft_lijndun

delft_rik_grashoff_kamerlid_groenlinks.jpg

Rik Grashoff, lid Tweede Kamer voor GroenLinks.
Dossier Rik Grashoff GroenLinks

Bestuur GL Delft
GroenLinks zoekt campagnehelden!
... In 2018 gaan we knallen bij de gemeenteraadsverkiezingen; we willen onze behaalde successen verzilveren.

delft_lijndun

Martin Stoelinga, raadslid OD
Breek een lans voor de sport
Ik ga even terug in de tijd, waarin ik in het jaar 2002 sprak in een heftig debat. Daarin herhaalde ik dat de heren politici Grashof, Groen Links en Torenstra, PvdA, crimineel handelden door 120 culturen in een klein stukje Delft te plaatsen en wel in de Buitenhof i.p.v. de nieuwe Nederlanders te verspreiden over de hele stad.

delft_lijndun

Hélène Bartelds, commissielid VVD Delft
Een brug is een brug
... De partijen zijn overeengekomen dat de laagste prijs het selectiecriterium is. Dit stemt de VVD positief, want immers een brug is een brug en voornamelijk functioneel.

delft_lijndun

delft_buitenwatersloot_327_topografische_kaart.jpg

Aletta Hekker, college van burgemeester en wethouders van Delft,
Convenant rondom Dansschool Wesseling
Geachte leden van de raad,
... Zowel Dansschool Wesseling als het college zijn daarop ingegaan. Het resultaat van de constructieve overleggen is een convenant met aanvullende afspraken dat door alle partijen wordt gedragen.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 29 september 2016 | 01h52 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160929.jpg

(85) Over coalities

Weblog door Arie van der Veen, columnist

Vaak heb ik mij met coalitievorming bezig gehouden. Het is een interessante materie die het waard is nader bestudeerd te worden. Daarbij is het van belang om te kijken naar wat er op lokaal en provinciaal niveau gebeurt, en welke gevolgen dat voor het landelijk heeft. De focus gaat meestal uit naar de grootste partij, immers deze heeft het initiatief. Maar minstens zo belangrijk is om te kijken naar de spilpartij, cq. het blok van partijen zonder wie niet geregeerd kan worden. Dan laat ik het wederzijds uitsluiten van elkaar nog even rusten. Interessant is dat D66 en SP elkaar blijken om te zoeken. De ervaringen van samenwerken op lokaal niveau: in Utrecht en Amsterdam, als die op provinciaal niveau: Noord-Brabant bieden blijkbaar aanknopingspunten om ook op nationaal niveau verder te verkennen. Belangrijk daarbij is om te vermelden, dat zij beiden samen in de Eerste Kamer goed zijn voor 19 zetels. (Bijna de helft van de benodigde 38 zetels.

Te gemakkelijk wordt vaak gesteld dat partijen die lokaal en/of provinciaal met elkaar samenwerken, op nationaal niveau dat niet zouden kunnen. Het mooiste voorbeeld blijft toch de paarse samenwerking (vooral in de steden) op lokaal niveau, voorafgaand aan het paarse kabinet van 1994. Wat men niet geloofde dat kon in Den Haag, werd opeens werkelijkheid. Mede dankzij de lokale ervaring.

D66 en SP als blok in een coalitie, met bijvoorbeeld VVD en CDA. Dat lijkt een optie. Waarbij de PvdA en Groen-Links het nakijken hebben. Het is natuurlijk nog (te) vroeg om nu al te beschouwen. De campagne is net begonnen, maar het is interessant om te volgen of dit alvast voorsorteren is op mogelijke samenwerking. D66 manoeuvreert zich in de rol van spilpartij, en dat is tactisch handig. En de SP is toch zo langzamerhand wel eens toe aan regeren. Amsterdam, Utrecht en Noord-Brabant dat lijkt toch wel op voorsorteren.

Coalitievorming, een oud-holllands gezelschapspel, maar toch goed om te blijven volgen. Het zou zo maar eens werkelijkheid kunnen worden.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_company_webcast_logo.jpg

Griffie gemeente Delft
Vanavond kunt u vanaf 20.00 uur kijken naar de webcast van de raadsvergadering. De gemeenteraad bespreekt onder meer de afdoening van de motie vervoerplannen 2017, het voorstel Nota Reserves, voorzieningen en investeringen 2016 en de ontwikkelingen rond Kruisstraat 71.

delft_lijndun

delft_buslijn62.jpg

Joëlle Gooijer, raadslid CU
Bus 62 - Wethouder voert motie niet uit ...
Ondanks onze inspanningen zal buslijn 62 met ingang van de nieuwe dienstregeling niet langer langs de verzorgingshuizen Stefanna en Abtswoude rijden. De motie, die de raad op 2 juni aangenomen heeft om dit te voorkomen, heeft de wethouder niet uitgevoerd! De Metropoolregio besloten de OV-plannen ongewijzigd vast te stellen.
...
4. De wethouder zit met 22 andere wethouders aan tafel om te besluiten over de OV-plannen. Dat moet hij doen namens Delft. Het is zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Raad (en via de Raad de stad) haar mening kan geven over de conceptplannen. Het gaat immers wel over bushaltes die verdwijnen en niet meer terugkomen.
... vergat hij te vertellen, en gaf niet toe, dat hij zelf anders had kunnen handelen.
... In aanloop naar de raadsvergadering beraden we ons, ...

TOP

delft_lijndun
woensdag | 28 september 2016 | 03h17 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

delft_avdv20160928.jpg

(84) Naar een nieuwe burgemeester ?

Weblog door Arie van der Veen, columnist

In Binnenlands Bestuur van deze week sneed prof. Elzinga een interessant onderwerp aan. Hij schreef over de komende grondwetsherziening inzake de benoemingswijze van de burgemeester. Nu het voorstel aanvaard is (in eerste lezing) om de Kroonbenoeming te schrappen is het aan een nieuwe Kamer om straks met tweederde meerderheid hierover te stemmen. En de vraag is dan: Wat voor een burgemeester krijgen we ? En waartoe schrappen we de Kroonbenoeming ? In juni 2014 maakte het CDA een verrassende move. Buma was 'opeens' voor de gekozen burgemeester. Hij liet daarbij in het midden of deze rechtstreeks gekozen moet worden. De vraag is of deze voorkeur terugkeert in het nieuwe CDA-program. Ik waag het te betwijfelen.

Elzinga schrijft over de nieuw burgemeester als pouvoir neutre. Een gezagsdrager boven de partijen. En dat is het beeld dat in de afgelopen jaren sterker is ontstaan. Vergelijk o.a. de benoeming van CDA-burgemeesters in duidelijk niet-CDA-steden, maar ook het profiel van andere nieuw benoemden. Een neutrale figuur ! Als dat een brede wens is, dan is de vraag waarom de Kroonbenoeming eigenlijk zou moeten worden afgeschaft. Immers het achterliggende motief bij het schrappen daarvan was de invoering van de rechtstreeks gekozen (politieke geprofileerde) burgemeester. Zoals wel vaker, haalt de (gewijzigde)werkelijkheid het lopende politieke proces in. En natuurlijk spelen de vraagstukken van integriteit, openbare orde en veiligheid een rol bij de keuze voor benoeming of verkiezing van de burgemeester.

Achterliggende gedachte bij de introductie van de rechtstreeks gekozen burgemeester is de discussie over de partijvorming. En het vermeende effect van zo'n verkiezing op die partijvorming. Coalitievorming, partijkartels etc. En eigenlijk is dat de echte discussie die gevoerd moet worden. Wat is (nog) de legitimatie van het (lokaal) bestuur of de lokale democratie als de (landelijke)partijen bijna leeggelopen zijn op lokaal niveau. En de opkomstpercentages steeds meer dalen. In de VVD werkt men nu met regionale netwerken in een poging om de boel (op lokaal niveau) in de touwen te houden. En in vele gemeenten zijn de lokale partijen de grootste. Maar dat is (nog) niet terug te zien in de kleur van de burgemeesters.

Als we tot de conclusie komen dat het draagvlak voor de (lokale) democratie en meer in het bijzonder het partijstelsel op zijn einde loopt, dan is het zaak om naar de structuren te kijken. Dan lonkt de personendemocratie. Of men wil of niet.

Eigenlijk is de discussie die na de verkiezingen start in het parlement over de benoemingswijze van de burgemeester een fundamentele discussie over de inrichting van ons democratisch (lokaal) bestuur. In de verkiezingscampagne zal het minder aan de orde komen. Maar laten we de politici er maar eens op bevragen en het debat aangaan.

Als die discussie niet opbloeit is het debat over de benoemingswijze van de burgemeester toch vooral een wassen neus. De gewenste pouvoir neutre, als boven de partijen staande burgemeester, is het best geborgd met een Kroonbenoeming. Waarom de zaak overhoop halen, als er geen echte actuele nut- en noodzaakdiscussie gevoerd is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

delft_lijndun

Citaten ...

Verschijnen voor Onderzoekscommissie 'Grote Projecten'

Martina Huijsmans, Voorzitter van de onderzoekscommissie
Geachte heer De Wit,

In de periode van april tot en met december 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar een drietal grote projecten in de gemeente Delft, te weten de Spoorzone/HNK, de Sebastiaansbrug en de Harnaschpolder. Bij de behandeling van deze rapporten in februari 2016 werd duidelijk dat de gemeenteraad van de gemeente Delft een vervolgonderzoek wenste dat gericht is op nadere duiding van de feiten en de verankering van geleerde lessen. Om dit te realiseren heeft de raad opnieuw een onderzoekscommissie Grote Projecten aangewezen. Deze commissie laat zich in de uitvoering van het onderzoek ondersteunen door het onderzoeks-en adviesbureau Necker van Naem.

U bent over dit onderzoek geïnformeerd door middel van een informatiebijeenkomst of per brief. Daarin is ook aangegeven dat de onderzoekscommissie u, gelet op uw kennis van en/of betrokkenheid bij één van de projecten, mogelijk zou benaderen voor een interview.

Namens de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Delft wil ik u bij deze kenbaar maken dat zij graag met u spreekt op maandag 10 oktober van 09:30 tot 11:00 uur. Het interview zal plaats vinden in het Stadhuis van de gemeente Delft en zal in openbaarheid worden afgenomen. Het interview betreft een groepsinterview waarbij wij eveneens E. Damen, F. Norbuis en A. van Tongeren zullen uitnodigen. U zult geïnterviewd worden door drie leden van de onderzoekscommissie. Voorafgaande aan het interview kunt u zich melden bij de secretaris van de onderzoekscommissie, de heer Herweijer.

Bijgaand ontvangt u het onderzoeksprotocol. Hierin staat informatie over de aard van het interview en de werkwijze (zoals de verslaglegging). Een week voorafgaande aan het interview ontvangt u van Necker van Naem informatie ten behoeve van uw verdere voorbereiding. De onderzoekers zullen u informeren over de onderzoeksopzet en sturen u een itemlijst met de gespreksonderwerpen.

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze uitnodiging dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de onderzoekscommissie, Martina Huijsmans of met de contactpersoon van het onderzoeksteam, Gijs Corten, via e-mail: gijs@necker.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bijlage: Onderzoeksprotocol Grote projecten in Delft

delft_lijndun

delft_lennart_harpe_ballon.jpg

VVD wethouder Lennart Harpe met proefballon.

Peter van de Stadt, redactie AD Delft
Gemeente woest op vakbonden
FNV en CNV betichten Delft ervan 'eenzijdig een slecht sociaal plan op te leggen aan haar werknemers'. De gemeente is hier woest over en ontkent.
... Harpe ambtenaren in het kader van bezuinigingen of privatisering (zoals bij de zwembaden) opzadelt met slechte arbeidsvoorwaarden.
... Harpe 'zich gedraagt als een onfatsoenlijk werkgever'.
... noemt Harpe 'arrogant, omdat hij niet, zoals het hoort in gemeenteland, op een gelijkwaardige basis wil onderhandelen'.
... Wethouder Lennart Harpe reageert namens het college woedend.

delft_lijndun

delft_pvda_logo_persbericht.gif

Persbericht

Politiek café op 5 oktober 2016

Waarom daalt de werkloosheid in Delft niet?
Is er soms spraken van een stijging van het aantal werklozen?

De PvdA Delft/Midden-Delfland maakt zich ook zorgen over deze niet snel dalend aantallen werklozen in onze stad en in de omliggende gemeenten.

Daarom een debat over het onderwerp van de stijgende werkloosheid. Deelnemende sprekers zijn de Delftse Wethouder, de vice voorzitter van FNV Jong en een tweede Kamerlid van de PvdA.

Welke oplossingen zijn beschikbaar?
Belangstellenden kunnen aan dit debat deelnemen.

Daarom houdt de PvdA op 5 oktober 2016 dit debat Café en Restaurant 't Boterhuis, Markt 15-17 te Delft.
Het programma is :
Om 17.00 uur is de start, daarna om 18.00 uur eten wij gezamenlijk een hapje(voor eigen rekeningen en s.v.p. aanmelden). Vervolgens om 19.30 uur start het debat.
Om 21.30 uur einde debat en start napraten en borrelen. Aanmelden kan via
campagne.pvdadelft@gmail.com

delft_lijndun

delft_roboat_20160918.jpg

Mischa Brendel, redactie technischweekblad.nl
Autonome 'Roboat' in de grachten
Als het aan de TU Delft, Wageningen University and Research en het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology ligt, is dit in de nabije toekomst werkelijkheid. Vanaf 2017 moeten de eerste prototypes van de Roboat in de grachten van de Nederlandse hoofdstad varen.

delft_lijndun

delft_gevel.jpg

Redactie Bouwwereld
Test met geveltypes op TU Delft
Onderzoekers van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft hebben een concept bedacht waarbij gebruikers gebouwonderdelen niet in bezit krijgen, maar leasen. Dit jaar testen ze het idee uit op de campus van de TU Delft. De vier gevels, die samen met een consortium van bedrijven zijn ontworpen, variëren van een concept voor een tijdelijke oplapbeurt tot een hoogwaardige circulaire gevel.
... Een vinding uit Yes!Delft, SolarSwing Energy, zorgt met een transparant zonnepaneel voor dynamische zonwering, die geïntegreerd is in de ramen.

delft_lijndun

delft_antwerpen_havenhuis.jpg

Redactie dearchitect.nl
Havenhuis Antwerpen - Zaha Hadid Architects
Als een glinsterende diamant zweeft het nieuwe onderkomen van het Havenbedrijf Antwerpen boven van de voormalige brandweerkazerne in Haven Kattendijk. Zaha Hadid Architects won de competitie voor het nieuwe hoofdkantoor met een uitgesproken verticale uitbreiding boven een monumentaal pand.

delft_lijndun

delft_openhaard_hout_bram_stoop.jpg

Werkgroep Rookoverlast, www.houtrookoverlast.nl
Geachte fractie,

Zojuist kregen we op ons meldpunt Rookoverlast een noodkreet. De vuurkorven worden steeds populairder en er wordt van alles opgegooid. Inmiddels gaat de SP kamervragen stellen n.a.v. ons persbericht www.maassluis.nu/nieuws/houtrook-grote-kans-op-kanker-door-chroom-6/

De meeste mensen die ons bellen weten niet waar ze terecht kunnen. Vaak doet de politie niets met deze klachten. Ook begrijpelijk omdat daar veel op bezuinigd wordt.

Wij willen u uw aandacht vragen voor de bijlage. Ook hebben we onderzoek gedaan naar de VNG wat een zeer besloten club is. Wij hebben begrepen uit betrouwbare bron (gemeente) dat de VNG tegen betere regelgeving is omtrent houtstook. Een andere VNG lid neemt houtrook totaal niet serieus en zegt dat er andere problemen zijn. Met vriendelijke groet,

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 27 september 2016 | 03h26 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_hugo_de_grootstraat_groene_muur_20160926161640.jpg

harrie fruyt van hertog - Groene muur
Door bezuiniging op het weghalen van onkruid regelt de natuur zelf bij mij voor de pui een 'groene muur'.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160927.jpg

(83) 7-7-0-0-21 21-2

Weblog door Arie van der Veen, columnist

Over getallen is veel te zeggen. Ook over hun duiding. Maar wie bovenstaande getallen noemt in en rond 010 (Rotterdam) weet gelijk waar het over gaat. Feyenoord ongenaakbaar aan kop in de competitie 2016-17. Bij vele Feyenoordfans heerst nog ongeloof. Is dit werkelijk waar ? Dromen van de Coolsingel en aftellen. Ja het is waar en het lijkt steeds meer werkelijkheid te worden.

" Feyenoord, Feyenoord wat gaan we doen vandaag ? " Jaren klonkt dit lied tegen beter weten in. Als er gezongen werd: "Wij gaan winnen alleen met hoeveel is de vraag." En die vraag werd vaak beloond met verlies. Dit seizoen zit tot nog toe alles mee. En vooral de teamgeest en de wil om te winnen vallen op. Af en toe heb ik contact met de technisch-directeur van Feyenoord en daar blijkt ook optimisme en vertrouwen.

Sinds 1969 ben ik fan. Ik maakte 6 mei 1970 bewust mee, en altijd voel ik de emotie als ik langs de Kuip rijd. In 1999 was ik er bij op de Coolsingel, in mei 2016 mochten we de beker toejuichen op het het bordes. En nu gewoon blijven winnen ! Wat gaan we doen vandaag ? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag. En die laatste vraag wordt steeds beter beantwoord. 21-2 ! Nooit vertoond !

Feyenoord kampioen ? Het komt steeds dichterbij. Ben vol vertrouwen, maar blijf benieuwd !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_markt_000_vrachtwagen_20110602_221213_b.jpg

Delft. Het stadhuis op de Markt.

David van Dis, raadslid CDA
CDA Delft : Raadsvergaderingen horen in het oude stadhuis op de Markt
Over een ruim halfjaar is het nieuwe stadskantoor helemaal klaar. Wat het CDA betreft benutten we dat gebouw zo goed mogelijk, wordt het een aangename werkplek voor onze ambtenaren en bovenal een handige, prettige ruimte voor de inwoners van Delft. Een geopperde mogelijkheid was om in het nieuwe stadskantoor ook een nieuwe raadszaal te bouwen. Daar is het CDA geen voorstander van.
... Daarnaast wil het CDA dat het Stadhuis in publieke handen blijft. Het stadhuis is van ons allemaal en daar moet je niet een commerciële functie van maken.

delft_lijndun

Robbert Jan van der Veen en Stella Groenewoud
De gelukkige stad, is het mogelijk om geluk te ontwerpen?
op 28-09-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
De Gelukkige Stad gaat niet over 'wat' je maakt, maar vooral over 'met wie en voor wie' je het maakt.

delft_lijndun

delft_hatte_van_der_woude_vvd_rv20140925.jpg

Hatte van der Woude, raadslid VVD
Betreft: ontslag als gemeenteraadslid per 10 november 2016
... Nu ik nieuwe uitdagingen rondom werk krijg verwacht ik dat die combinatie gaat knellen, waardoor ik wellicht me niet meer altijd maximaal voor de raad en de stad kan inzetten.

delft_lijndun

delft_regi_blinker.jpg

Regi Blinker begon als amateur bij Delfia.

Aad Meuleman, raadslid SB en Martin Stoelinga, raadslid OD
Motie behoud sportpark Delfia
... af te zien van het herplaatsen van het sportpark Delfia,
en voor het bezuinigingsbedrag ad € 8.397,00 een alternatieve oplossing te vinden binnen de sportportefeuille,

TOP

delft_lijndun
maandag | 26 september 2016 | 03h07 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_daling_eigen_vermogen_policy_research_corporation.gif

PvdA heeft van Delft een doodzieke anorexia patiënt gemaakt

Weblog door Jan Peter de Wit, raadslid OD

Volgens D66 wethouder Hekker begint patiënt Delft weer wat aan te sterken. Dat lijkt zo want in het begrotingsoverzicht 2017 ontbreekt onze Stadsschuld. Ondanks dat de rente en aflossing enorme bedragen zijn (€25 miljoen) worden ze weggelaten. In achttien jaar besturen heeft de PvdA ons in totale armoede weten te storten. Partij van de Armoede, Allah en Anorexia. Er zit helemaal geen vlees op onze botten. Delft is vel over been. Op een totale begroting van €340 miljoen staat een stadsschuld van €350 miljoen. Zogezegd staat Delft onderwater. En in 2017 neemt de stadsschuld enkel toe richting €380 miljoen.

De jarenlange verliezende PvdA zit immers nog steeds in het college. Ziekelijke verkwisters zijn het. Het eigen vermogen van Delft hebben ze er totaal doorgejaagd met prestigieuze projecten. Van €156 miljoen naar €15 miljoen in 2014. De GL parasieten verbrasten heerlijk mee. Nog vele decennia zal de enorme stadsschuld Delft in de bedelstaf houden. Temeer daar er geen cent te verdienen valt op al die armzalige studenten. De kroon spant een tunnel-lening van €80 miljoen die we in 80 jaar afbetalen. Met kortlopende vaste rentes. De huidige lage rentestand zorgt ervoor dat we we niet verzuipen. D66 wethouder Hekker kan door de lage kunstmatige ECB rente bluffen dat het allemaal beheersbaar is. Dat is tegen beter weten in. Als in de toekomst de rente fors gaat stijgen, zal krijgt Delft weer op een streng honger dieet moeten.

De PvdA heeft willens en wetens Delft financieel compleet gesloopt. Elk jaar meer uitgeven dan er binnenkomt. Tot de bodem in zicht is en dan nog diep het rood in. De rooie stad Delft. De PvdA verdient een keiharde schop uit het college. Ooit had de PvdA veertien zetels. Ondanks bakken geld strooien, daalde hun zetelaantal ver de diepte in naar vier. Wat een sukkels. Het zou triest voor Delft zijn als D66 en de nieuwe burgemeester Bijsterveldt met die rode bloedzuigers door blijven lopen. Zo te zien wel.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_bruggen_faradayweg_rijnweg.jpg

Peter van de Stadt, redactie AD Delft
Twee nieuwe bruggen door aanwas studenten
Twee nieuwe fietsbruggen over het water van de Schie, de Gelatinebrug en de Faradaybrug, moeten de forse groei van fietsverkeer richting de TU-wijk in betere banen leiden.
...
In een gemeenschappelijk onderzoek van TU en gemeente is geconcludeerd dat het spreiden van fietsverkeer over meerdere routes de oplossing is voor de fietsroutes', stelt burgemeester Marja van Bijsterveldt namens het college.
...
De Gelatinebrug ... in het verlengde moet komen van de Rijnweg
De Faradaybrug ... in het verlengde van de Faradayweg

delft_lijndun

delft_cie_onderzoek_grote_projecten_vz_lieke_van_rossum_sp_20160104.jpg

Voorzitter Lieke van Rossum heeft maandag 4 januari 2016 in de raadszaal het eindrapport van de commissie Onderzoek Grote Projecten gepresenteerd.
De samenstelling van de commissie werd in de raadsvergadering op 31 maart 2016 deels vernieuwd. Martina Huijsmans (D66), Ineke van Geenen (CDA), Frank van Vliet (GroenLinks) en Jabco Vreugdenhil (ChristenUnie) maakten al deel uit van de commissie. De nieuwe leden zijn Elwin van Beurden (STIP), Maurits Bongers (SP). Bert Brehm (PvdA), Aad Meuleman (Stadsbelangen) en Bart Smals (VVD). Martina Huijsmans (D66) is voorzitter, Maurits Bongers is haar plaatsvervanger.
-----

Jesper Neeleman, redactie DOZ
Veel onduidelijk over 'openbare' interviews
Delft maakt zich op voor een reeks openbare interviews met de hoofdrolspelers uit de soap rond het Delftse bankroet. Aan de vooravond van dit slotstuk van een groot onderzoek naar de drie mislukte grote projecten is veel echter nog onduidelijk.
...
Martina Huijsmans (D66), voorzitter van de onderzoekscommissie Grote Projecten, kon afgelopen week echter nog niet zeggen hóe openbaar die interviews precies zijn.
... Het worden geen strenge verhoren. "Meer een gesprek van: Hoe, ging dat toen?
Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft ... Ik erger me mateloos aan de gang van zaken ... We gaan nu een soort talkshow krijgen waar betrokkenen vrijwillig naartoe kunnen. Een fake-gebeuren. Het is de boel voor de gek houden.

delft_lijndun

delft_pvda_sep_16_1_pag_krntblg_ir_05.jpg

PvdA Delft nieuwsberichten

delft_lijndun

De Bilt. Burgemeester A.J. (Arjen) Gerritsen opent de vergaderingen altijd met een moment van bezinning.

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van De Bilt
b.Paragraaf 2 Orde der vergadering
b.Artikel 17 Opening vergadering; quorum
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur met een moment van bezinning, indien het daarvoor door de wet vereiste aantal leden van de raad blijkens de presentielijst aanwezig is.
Reglement van orde gemeente De Bilt

delft_lijndun

Linda Böcker, raadslid VVD
Motie lege bussen
In de commissievergadering Ruimte en Verkeer van 20 september sprak de raad over de route van buslijn 62. De oppositie en collegepartijen PvdA en GroenLinks dienden voor de zomer een motie in om lege bussen te laten rijden door de wijk Voorhof. De VVD vindt dit een niet uitlegbare verspilling van belastinggeld.

Het college heeft uitgelegd dat de motie niet wordt uitgevoerd, omdat het 65.000 tot 130.000 euro per jaar kost. De VVD vindt dat veel geld. Geld dat Delft heel goed voor andere zaken kan gebruiken. Wat wel duidelijker kan, is de gang van zaken rond de behandeling van de vervoerplannen voor bussen en trams van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Delft moet wel tijd hebben om een goede mening te vormen over de plannen, voordat ze zijn vastgesteld en dat is hier niet goed gegaan. Tijd voor een goed gesprek met de MRDH over de juiste volgorde der dingen.

delft_lijndun

delft_buitenwatersloot_de_blauwe_klipper_bart_smals_boot_20151020132113.jpg

Kapitein Bart Smals moet een VVD koers varen!

harrie fruyt van hertog, weblog
Motie buslijn 62, redactioneel commentaar
Met een stukje op de website van de VVD Delft verdedigt Linda Böcker de handelwijze van wethouder Lennart Harpe inzake de aangenomen motie buslijn 62. De motie is politiek en daar regeert de meerderheid. Onderliggende argumenten doen totaal niet ter zake. Sterker zelfs de reizigersvereniging ROVER wilde van buslijn 62 af. Reden: onvoldoende ouderen in de verzorgingstehuizen die gebruik maken van het OV.

De motie is willens en wetens genegeerd door de wethouder. Het arrogante gedrag van Lennart Harpe is politiek niet langer acceptabel. Ik stem VVD en wil dat graag zo houden. Mijn mening: Lennart, houd de eer aan jezelf! Stap op. Het steeds weer in de pas lopen met het college gaat de VVD stemmen kosten.

Kapitein Bart Smals moet ook duidelijk afstand nemen van het college en een VVD koers varen! Dat heb ik Bart al eens eerder vrijblijvend geadviseerd. Het vertrek van wethouder Lennart Harpe zal juist stemmen opleveren voorspel ik. Linda Böcker laat zien dat ze een politiek onbenul is en kan beter maar niet meer terugkomen in de raad bij GR2018.

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!