delft_lijndun
vrijdag | 16 september 2016 | 06h02 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_epedelec.jpg

Redactie verkeersnet.nl
Speedpedelec lastig in wettelijke regels te vatten
In Nederland was vorig jaar 1,2 procent van de verkochte elektrische fietsen een speedpedelec. In Duitsland ligt dit op 2 procent. In totaal werden daar 11000 speedpedelecs verkocht in 2015, evenveel trouwens als er elektrische auto’s verkocht werden. Maar ook in Duitsland worstelt men met de vraag hoe de speedpedelec is in te passen in de wetgeving. In Nederland zal de speedpedelec – de snelle 45 km/uur fiets – in 2017 wettelijk worden bestempeld als bromfiets.
... Over de manier waarop de speedpedelec in ons land precies in de wet zal worden verankerd, is verder nog niet veel bekend.

delft_lijndun

Stephan Brandligt loco-burgemeester namens het college van burgemeester en wethouders van Delft
Update Kentekentoegang binnenstad
Geachte leden van de raad,
Sinds 1 juni dit jaar handhaven wij de toegang tot de autoluwe binnenstad met behulp van kentekentoegang. De pollers die de binnenstad afsloten, zijn vervangen door camera's die kentekens registreren.
... In de bijlage van deze brief vindt u informatie over het aantal uitgestuurde waarschuwingsbrieven, de locaties en het aantal recidive overtredingen.

delft_lijndun

delft_waarschuwingstekens_autoluw_delft.jpg

Onopvallende waarschuwingsdopjes in het wegdek bij binnengaan autoluwgebied.

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Pollervrij maken autoluwe binnenstad is VVD prutswerk
... VVD wethouder Harpe heeft de pizza- kebab- en giro’s-bezorgtoko’s in de binnenstad een ontheffing gegeven.
... De 1400 waarschuwingen per maand tonen aan dat het huidige systeem niet goed werkt. De slachtoffers zijn dus weer voornamelijk toeristen en bezoekers aan onze binnenstad. het kan niet de bedoeling zijn dat die straks een bekeuring van €90 op de mat vinden als aandenken aan Delft.

delft_lijndun

Herman Rosenberg, redactie AD Delft
Directeur Museum Prinsenhof Delft weg
Patrick van Mil vertrekt als directeur van Museum Prinsenhof Delft. Hij is per 1 december benoemd tot directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar. Het vertrek komt op een verrassend moment.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 15 september 2016 | 02h54 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_vacature.jpg

Vacature afvalkoerier

Weblog door Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

De Belangenvereniging Binnenstad Noord is de belangenorganisatie voor het noordelijk deel van de Delftse binnenstad. De vereniging zet zich in voor het behoud en de bevordering van een goed woon-, leef- en werkklimaat in dit deel van de binnenstad en komt op voor de belangen van de bewoners. BNN is per direct – door plotseling gewijzigd beleid gedwongen – voor twee dagdelen per week op zoek naar een energieke

AFVALKOERIER (v/m)

Wat ga je doen?

Je bent dinsdag en woensdag vanaf 6:30 aanwezig in het werkgebied, in eerste instantie Rietveld, Houthaak en Vlamingstraat - mogelijk op termijn uit te breiden met andere grachten, en transporteert stapels papier, kartonnen dozen en afvalzakken van die grachten naar aangewezen hoeken. In voorkomende gevallen bel je bij bewoners aan die door leeftijd dan wel andere oorzaken een minder goede lichamelijke conditie hebben dan wel minder matineus zijn ingesteld, herinnert hen aan de naderende ophaal, en verzoekt hen het papier dan wel de afvalzak(ken) te overhandigen. Je brengt de zakken terstond naar de verzamelplekken. Mocht Avalex niet meer langskomen, dan breng je de zakken en de stapels papier naar de ondergrondse containers op de Paardenmarkt.

Wat bieden we je?

Een vriendelijke glimlach van de bewoners. Een kopje koffie in de loop van de ochtenden. Eerste keus bij het uitzoeken van (grof)vuil voor eigen gebruik. En een keer per jaar eregast op onze ALV.
Op termijn willen we ons sterk maken voor salariëring uit de opbrengsten van de door burgers betaalde gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Wat verwachten we van je?

Je hebt goede communicatieve vaardigheden, en bent in staat Avalex aan het lijntje te houden indien ze weer eens te vroeg langs komen om het papier/afval op de straathoeken op te halen en te bewegen een tweede keer terug te komen.
Je bent allesbehalve bang voor meeuwen en beschikt over een luide en schelle stem zodat je van grote afstand iets te enthousiast onderzoekende meeuwen in het afval op de straathoeken tot orde kunt roepen.
Je hebt scherp verkeerskundig inzicht, en weet de zakken zo te plaatsen dat de stoepen toegankelijk blijven voor voetgangers, de veilige doorgang van hulpdiensten gewaarborgd blijft en de bochten door auto’s genomen kunnen worden zonder fietsers aan te rijden.
Je kan uitstekend stapelen, en weet ook met harde wind het papier en de zakken zo te plaatsen dat er geen afval in de grachten verdwijnt.
Je hebt een voortreffelijke fysieke en mentale conditie, bent in staat vele malen de grachten op en neer te lopen met in beide handen een gevulde vuilniszak dan wel een stapel papier en bent in staat gemopper van bewoners op de gemeente en Avalex het ene oor in en het andere oor uit te laten gaan.
Je bent inspirerend en in staat om ondanks deze eenzijdige, niet overlegde, en verkeerd onderbouwde maatregel de bewoners te blijven motiveren voor omgekeerd ophalen.
Je spreekt Engels, en bent in staat de expats uit te leggen dat er nieuw afvalophaalbeleid is, en hoe dit werkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het gemeentelijke afvalophaalbeleid, kan je terecht bij de gemeenteraad van Delft. Sollicitaties kan je richten aan bestuur@binnenstadnoord.nl.

delft_lijndun

Citaten ...

Herman Rosenberg, redactie AD Delft
Oud-bestuurders op matje geroepen om grote projecten
De volgende aflevering van de bestuurlijke soap over de uit de hand gelopen Delftse 'grote projecten' komt eraan. Begin volgende maand worden vele betrokken bestuurders en ambtenaren ondervraagd.
... Vrijwel zeker is dat de oud-wethouders Grashoff (GroenLinks), Koning (PvdA) en Junius (CDA) een dringende oproep zullen krijgen ten stadhuize te verschijnen.

delft_lijndun

Lancering 'OnzeWippolder' op 22 september
In navolging van de online buurtplatforms ‘OnsTanthof’ en ‘Kijk op de Voordijk’, vindt op donderdag 22 september om 17:00 uur de officiële lancering van ‘OnzeWippolder’ plaats. Dit online buurtplatform vóór en dóór buurtbewoners bevat o.a. wijknieuws, hulp gevraagd of geboden, buurtverhalen, foto’s en informatie over de buurt. Wij nodigen jullie van harte uit in wijkcentrum Wippolder aan de Professor Krausstraat 50 om dit met ons te vieren en hier verslag over te leggen.

Het platform wordt feestelijk geopend door burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Raimond de Prez. Ook is er livemuziek door Richie Loman (deelnemer aan het tv-programma ‘Bloed, Zweet en Tranen’), en wordt er een buurtverhaal verteld door een bewoner. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel met hapjes en drankjes. De hele avond is gratis georganiseerd voor alle buurtbewoners.

Wij hopen jullie daar van harte te zien!
Vriendelijke groeten, ook namens alle buurtverbinders,
Chantal Schneiders
Communicatieadviseur

TOP

delft_lijndun
woensdag | 14 september 2016 | 03h28 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_snorfiets2.jpg

Marc Kruyswijk, redactie Parool
D66: De snorfiets moet de wereld uit
Verbied de snorfiets helemaal, vindt D66 Amsterdam. Namens stad en provincie draagt raadslid Jan-Bert Vroege dit punt aan voor het landelijke verkiezingsprogramma.
... Uit snelheidsmetingen blijkt dat het overgrote deel van de snorfietsen is opgevoerd en soms twee keer harder dan toegestaan over het fietspad scheurt. Dat is simpelweg gevaarlijk en daar moet iets aan gebeuren. De categorie als geheel moet worden afgeschaft.
... Nederland is een van de weinige landen in Europa waar helmloos gemotoriseerd verkeer is toegestaan.

delft_lijndun

Guido van der Wedden, bestuurslid AWP Delfland
Leo Boekestijn volgt mij per oktober 2016 op als algemeen bestuurslid bij Delfland namens de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland. Ik verhuis naar buiten het gebied, na er 7,5 jaar de belangen van de inwoners te hebben behartigd in het waterschapsbestuur. Westlander en gemeenteraadslid Leo Boekestijn neemt mijn zetel in. De Delftse ingenieur Poul de Haan wordt vaste vervanger in de commissievergaderingen van Delfland.

delft_lijndun

delft_deknipggbos.jpg

GG Bos Leehoeve 18 2614MH Delft Betreft: De scholen zijn weer begonnen.
... we hebben een nieuwe burgemeester die in tegenstelling tot de vorige hopelijk wel werk maakt van haar primaire taak om deze gemeente een veilige plek te maken voor haar inwoners.
... of het is natuurlijk gewoon toeval dat de heren en dames over het paard getilde ambtenaren eens een keer iets goeds deden voor de samenleving.
... Hoe lang laat u deze totaal onkundige, vernielende en verkwistende ambtenaren nog hun gang gaan?

delft_lijndun

delft_ow1.jpg

Fleur Norbruis, raadslid GL
Nieuwe Omgevingswet: aandacht voor ruimte én welzijn
... De Omgevingswet biedt een prachtige kans om samen met alle inwoners weer eens na te denken waar we met Delft naartoe willen als het gaat om de invulling van de fysieke ruimte. En daar zou de notitie van het college over moeten gaan - hoe gaat Delft dat doen. Hoe wordt de stad daarbij betrokken?

delft_lijndun

delft_zelfrijdende_bus2.jpg

Bastiaan Vroegop, redactie Numrush
In Appelscha gaan vanaf vandaag zelfrijdende busjes de weg op
... Maar hé, het begin is er. De Friese busjes zijn misschien wat klein, zeldzaam en langzaam, maar het is wel weer een belangrijke stap op dit vlak. De bussen gaan toeristen door de natuur heen begeleiden, maar Minister Melanie Schultz-Van Haegen denkt nu al na over meer mogelijkheden. Zo denkt zij dat mensen met een lichamelijke beperking hier veel aan zullen hebben.

delft_lijndun

delft_preceyes.jpg

Hilde de Laat, redactie Technisch Weekblad
De Nederlandse chirurgierobot Preceyes – een spin-out van de TU/e – heeft zijn eerste oogoperatie succesvol uitgevoerd in het John Radcliffe Hospital in Oxford (GB).
... De test wordt voortgezet met elf andere oogpatiënten; bij succes wordt de robot in productie genomen.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 13 september 2016 | 03h24 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Ismail Ilgun: Juliette Rot, Youstoub, Fijne Vrienden In De Buurt! - HoodVlog #33

Mark Rutte VVD over Zaanse hangjongeren: gewoon tuig van de richel, pleur op!
Sybrand Buma, de fatsoensrakker: Mark Rutte moet op zijn taalgebruik letten.
Premier Rutte is niet gediend van de kritiek die Sybrand van Haersma Buma heeft geuit op zijn recente uitspraken. Volgens de premier kan Buma ‘beter zijn muil houden’.

delft_buurthuis.jpg
Geert Wilders: En hier is jullie buurthuis! En nu optiefen!

delft_lijndun

Jolanda Gaal, raadslid OD
VLOGTUIG
Als dit de tendens is dat zulk tuig een podium krijgt als bij Vloggers dan is dat het einde ... de aanhangers aantallen van dit vlog zijn hoog Wat is dit voor signaal naar onze samenleving? Intimidatie provocatie bedreigingen aantijgingen enz. Is dat wat dit tuig wil? Niks doen achterover leunen en mensen/bestuurders bedreigen? Ga dat in het Iand van herkomst doen dan ... dat durven zij niet want dan zit je in de bak!!!!
Er moet keihard tegen opgetreden worden en de politie moet keiharde mensen in dienst nemen en hen voorzien van de juiste materialen EN macht!!

delft_lijndun

Hatte van der Woude, raadslid VVD Delft en Dimitri van Rijn, commissielid VVD Delft
Buitenhof: een ouderwets gebrek aan opvoeding
Voor de zoveelste keer is de problematiek in Buitenhof besproken, deze keer in de commissie Sociaal Domein van 6 september 2016. Buitenhof is een wijk met jeugdoverlast, zoals we er veel meer kennen in Nederland. Wie heeft niet deze week de beelden van Poelenburg -een wijk in Zaandam- gezien, waar jongeren de politie treiterden en journalisten bedreigden? Poelenburg, een van de 40 beroemde Vogelaarwijken waar honderden miljoenen van uw belastinggeld in zijn geinvesteerd sinds 2008 ...
...
Toch is Nederland voor alle groepen een land vol kansen. Alleen, je moet die kansen natuurlijk niet zelf gaan verspelen door intimiderend tegen mensen te gaan doen en dat op internet te zetten.
...
Wat hier aan de hand is, is een gebrek aan opvoeding en normbesef. ...

TOP

delft_lijndun
maandag | 12 september 2016 | 01h19 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_buitenhof1.jpg

Duurzame aanpak problemen Buitenhof noodzakelijk

Weblog door Joëlle Gooijer, raadslid CU

De hardnekkige problemen in delen van de wijk Buitenhof waren onderwerp van gesprek in de commissievergadering Sociaal Domein van dinsdag 6 september. Diverse insprekers illustreerden met hun verhaal de overlast die ze nog steeds of opnieuw ervaren.
We zijn blij dat het college conform het verzoek van de ChristenUnie inzet op de structurele verhoging van het onderhoudsniveau van de wijk én op betere handhaving – die bereikbaar en zichtbaar is voor wijkbewoners.

De ChristenUnie vindt het goed dat er voor de zomer rond de acute problemen een brede aanpak is gekomen: er wordt meer met overlastgevers gepraat, de zichtbare aanwezigheid van politie had effect, lik-op-stuk beleid helpt en het welzijnswerk is uitgebreid. Wat de ChristenUnie betreft is het zaak om door te pakken, omdat blijkt dat problemen snel weer de kop op steken. Bij alles wat er al gebeurt om de problemen aan te pakken en te voorkomen hebben we voornamelijk aandacht gevraagd voor de volgende punten:

1. Duurzame preventie: Focus niet te veel op losse projecten, maar investeer in duurzaam jongerenwerk, waarbij kinderen al vroeg in beeld zijn, zodat voorkomen wordt dat kinderen overlastgevers worden. De aanpak van basisschool de Horizon is daarbij een voorbeeld dat navolging verdient.

2. Echte samenwerking met andere partijen: Er wordt wel gepraat, maar coördinatie van de verschillende initiatieven in de wijk schiet te kort – waardoor soms op één avond op drie plekken activiteiten zijn voor dezelfde doelgroep, en op andere avonden helemaal niets te doen is. Ook vinden we dat er naast de subsidie aan Participe (Delft voor Elkaar) ook financiële middelen beschikbaar moeten zijn voor andere partijen die waardevol bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk.

3. Leren van andere wijken: Helaas is de problematiek in de Buitenhof niet uniek. Ook andere steden kampen met overlast en achterstand. Te weinig horen we terug wat we daarvan (kunnen) leren.

4. Verhogen onderhoudsniveau: De ChristenUnie pleit er al langer voor om het onderhoudsniveau van groen weer te verhogen. Uit de reactie van insprekers blijkt hoe belangrijk dit is voor de leefbaarheid van de wijk. We zijn blij dat het college nu ook inziet dat dit nodig is en hier geld voor vrijmaakt.

5. Handhaving: Uit de inspraakreacties bleek hoe belangrijk ‘handhaving’ is. Als burgers overlast melden, moet daarop gereageerd worden door de politie of door de gemeente. Bij de kadernota hebben we al aandacht gevraagd voor het gebrek aan handhavingscapaciteit. Er is toegezegd dat we daar dit najaar over verder praten. We zijn blij dat de nieuwe burgemeester de noodzaak hiervan ook inziet, en dat ze voortvarend én zichtbaar aan de slag gaat met een dag lang werkbezoek aan de wijk op 7 september. Een goed begin!

delft_lijndun

Citaten ...

delft_yesdelft_stip.jpg

Falco Bentvelsen, raadslid STIP
YES!Delft Labs is op 8 september geopend. Hier krijgen startende technologische bedrijven de ruimte om te groeien en kunnen bedrijven die laboratoriumruimte nodig hebben zich vestigen.
...
STIP vindt het belangrijk dat Delft met het economisch beleid inzet op de kansen die de stad dankzij haar unieke profiel heeft, dat is dé manier om op alle niveaus banen te creëren in Delft.

delft_lijndun

Redactie Rijnmond.nl
VIDEO: De nieuwe skyline van Rotterdam in 2020
Rotterdam krijgt over drie jaar een nieuwe skyline door de bouw van een 215 meter hoge toren en twee lagere woongebouwen. De Zalmhaventoren torent dan hoog boven de Euromast en Erasmusbrug uit.
De gemeenteraad ging donderdag akkoord met de bouw. Het complex gaat bestaan uit honderden appartementen in het Rotterdamse scheepvaartkwartier.

delft_lijndun

Bart Smals, raadslid VVD
Raad kiest in meerderheid voor pappen en nathouden
Ons initiatiefvoorstel om het Delftse referendum af te schaffen is in de commissie behandeld. Vrijwel iedereen in de raad is het erover eens is dat de huidige referendumverordening niet doet waar het voor bedoeld is. Maar helaas durft niet iedereen het aan om daar dan ook consequenties aan te verbinden.

delft_lijndun

Jolanda Gaal, raadslid OD
Bij deze mijn schriftelijke vragen aangaande de uithangborden van de diverse studentenverenigingen en makelaars.
...
Het is velen met ons een doorn in het oog, dat er een wildgroei is aan uithangborden om deze studenten te lokken. De borden hangen er ook het hele jaar door. Ook makelaars hebben een steeds vaker gebruik van uithang/klap borden. Aangezien ondernemers die een Delftsblauw bordje aan hun gevel hangen, precariobelasting moeten betalen,of voor een bord dat buiten staat, lijkt het ons niet meer dan normaal dat de borden als reclame voor onderneming gezien moeten worden en daarvoor dus betaald dient te worden.

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!