delft_lijndun
zaterdag | 6 augustus 2016 | 02h39 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_buitenwatersloot_buitenwaterslootfeest_met_varend_corso_20160801163603.jpg

Buitenwaterslootfeest zondag a.s. van 10:00 uur tot 18:00 uur
Vanaf 14:00 uur komt het Varend Coso 2016 langs.

Gemeente Delft - Varend Corso in Dewlft

delft_lijndun

Citaten ...

Wouter Boonstra, freelance journalist Binnenlands Bestuur
Gemeenten moeten zo rap mogelijk beginnen met de omslag naar een ambitieuze, communicatieve en radicaal transparante overheid. De gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip. Dat zeggen tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente Amsterdam.
Omslag maken
Gemeenten moeten inspelen op de digitale en creatieve informatiemaatschappij om de verbinding met de burger niet te missen.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 4 augustus 2016 | 03h15 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Lennart Harpe, wethouder VVD
brief aan: Guitar Shop Delft t.a.v. B. Mosterdijk Nieuwe Langedijk 15 2611 VG Delft
Geachte heer Mosterdijk,
We hebben uw brief ontvangen en we snappen dat u de inzameling van het oud papier en karton (OPK) mist.
Het stopzetten van de inzameling van OPK is een beslissing van een commerciële partij, Remondis. De gemeenteraad heeft hier geen enkele invloed op.
Wel sturen we deze antwoord brief ter informatie aan de raad.

Avalex verkoopt de inzameling van bedrijfsafval aan REMONDIS
Per 31 december 2015 heeft Avalex de activiteiten rond het inzamelen van bedrijfsafval verkocht aan het Duitse familiebedrijf REMONDIS. Avalex is opgericht door de deelnemende gemeenten om het huishoudelijk afval in te zamelen. Als een nevenactiviteit had Avalex ook een afdeling Bedrijfsafval. Deze afdeling hield zich bezig met de inzameling bij bedrijven, evenementen en met ongediertebestrijding.
... Huidige klanten van Avalex bedrijfsafval ontvangen bericht. Voorlopig zullen de afvalstoffen nog worden opgehaald door Avalex bedrijfsafval. Naar verwachting zal binnen een periode van een halfjaar de activiteiten zijn overgedragen aan REMONDIS.

delft_lijndun

Bjinse Dankert, verslaggever AD Delft
De twee waterspeeltuinen in Delft hangt een gevoelige en mogelijk kostbare tegenvaller boven het hoofd vanwege de belabberde kwaliteit van hun zwemwater. Omdat te hoge concentraties aan bacteriën in het water steeds weer blijven voorkomen, dreigen vanaf volgend jaar strengere regels.
...
Henk den Boer, voorzitter van de Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin in Tanthof, wil voorlopig nog niet te ver op de zaken vooruitlopen. Ik wil niet te pessimistisch denken, al zou het wel meer dan vervelend zijn als ons zwemwater bij de toets dit jaar een slecht oordeel krijgt.

Jet van der Duijn Schouten van Stadsboerderij BuytenDelft benadrukt dat zelfs bij een negatief zwemadvies de waterspeeltuin volgend jaar wel gewoon open mag blijven. Wat de uitslag straks ook mag worden, we blijven naar praktische oplossingen voor dit probleem zoeken, samen met het hoogheemraadschap.

delft_lijndun

Max van Dalen, inwoner van Delft
Delft, 2-8-2016
Geachte Gemeentebestuur, en Burgemeester en Wethouders van Delft,
Naar aanleiding van de vele geschreven artikelen over de problematiek rondom het parkeergebeuren mbt de touringcars die Delft aandoen, doe ik U de suggestie aan de hand om met Calve in conclaaf te gaan, en te bewerkstelligen een parkeerplaats op hun terrein, waarbij bewaking mogelijk is, en er zijn slagbomen. Het uitstappen en instappen van passagiers zou met enige inventiviteit kunnen plaatsvinden in de nabijheid van de watertoren.
Met een beetje brainstormen, en onze technisch vernuft van YES Delft, en steun van belanghebbende partijen zoals winkeliers en horeca, moet een en ander toch uitvoerbaar kunnen worden.
Verder denk ik dat het een goede zaak voor Delft zou zijn als bij de uitstapplaats toiletten worden geinstalleerd en zo ook toiletten naast de nieuwe kerk en weer heropening van de bisieklette ivm de vele gestolen fietsen, en de onmogelijkheden van het doen van aangifte daar de meeste buro's gesloten zijn of op afspraak werken.
Hoogachtend en met vriendelijke groeten

TOP

delft_lijndun
woensdag | 3 augustus 2016 | 06h24 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_werkkamer_aletta_hekker_loco_delft.jpg

Huis en werkkamer van Aletta Hekker voor 7 ton te koop.

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Aletta Hekker D66 is de zomer burgemeester
... Ook om in de gaten te houden is dat loco burgemeester Hekker sinds 2 weken haar huis Te Koop heeft staan. Er is ook een woonverplichting in de eigen gemeente voor een wethouder.

delft_lijndun

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Schatrijke Ondernemersfonds betaal fietsenstalling Oude Langendijk
... Het zijn vooral de ondernemers die baat hebben bij een veilige fietsenstalling aan de Oude Langendijk. Meer bezoek is meer baat.
... Het initiatief van Ronald Kroon om op zaterdag de stalling open te houden is mooi. Maar een structurele oplossing is beter. En liefst met een toezichthouder die een normaal salaris verdient. Dat is dan weer een langdurig werkloze minder.

delft_lijndun

Bstuur GL Delft
Voor 7 euro met GL Delft naar de Jesse Meet-up in Amsterdam.
Wij willen Nederland veranderen. Een einde aan de ongelijkheid en het zaaien van tweedracht. Volgend jaar staan er belangrijke verkiezingen op stapel en de inzet van GroenLinks is helder: het moet en het kan anders.
Jesse Klaver zal dinsdag 6 september speechen in poppodium de Melkweg.
We verzamelen om 17:45 op station Delft en nemen de trein van 18:04 naar Amsterdam.

delft_lijndun

Herman Rosenberg, verslaggever AD Delft
Zware vrachtwagens mogen van het college van b en w op zondag toch winkels in de Delftse binnenstad blijven bevoorraden. De gemeenteraad was hier eerder tegen.
... David van Dis: het college probeert het laden en lossen op zondag er op een nare manier doorheen te krijgen.

delft_lijndun

Hans Bekkers, redacteur Binnenlands Bestuur
De verkoop van afvalbedrijf Attero zit een boel fracties in de Staten van Noord-Brabant en Limburg niet lekker. Zij dringen aan op een onderzoek of het afvalbedrijf in 2013 wel voor de juiste prijs is verkocht.
... Attero werd in 2013 verkocht door de aandeelhouders Brabant, Limburg, Overijssel, Groningen, Drenthe, Flevoland en 116 gemeenten aan participatiemaatschappij Waterland. De verkoopprijs bedroeg 170 miljoen euro. Nu gaan er geruchten dat er vanuit China belangstelling is het afvalbedrijf over te nemen. De Chinezen zouden er liefst zo’n 1 miljard euro voor op tafel willen leggen.

TOP

delft_lijndun
maandag | 1 augustus 2016 | 00h18 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160801.jpg

linkedin.com - (76) Zoete tonen uit de Prinsenstad

Weblog door Arie van der Veen

Dit weekend was Delft positief in het nieuws met het jaarlijkse Delft Chamber Music Festival. Topartiesten die prachtige kamermuziek speelden. Bijna geniaal. Zowel in het Prinsenhof als op de Markt. En naast de muziek tussen de besloten muren, ook delen in de openbaarheid: voor het volk, op de markt. Een prachtig voorbeeld van de noodzakelijke verbinding. Het was alsof ik de hand van Marja van Bijsterveldt al voelde. Verbinding maken tussen (het nogal eens elitaire en intern gerichte) cultuurgoed en de openbare cultuurbeleving. Delft heeft in zich om een prachtstad te zijn. Qua atmosfeer en beleving, maar daarvoor zijn wel mensen nodig. Vergelijk Alkmaar en Deventer. Over de grenzen van het beperkte eigenbelang samen voor de stad. En dat uitstralen ! Dat is de uitdaging en eigenlijk ook de opdracht voor een gemeentebestuur.

Het wordt tijd om het Delftse evenementenbeleid te toetsen aan zijn potentie die verbinding tot stand te brengen. Zowel gericht op de eigen bevolking als ook op het oppoetsen van het eigen imago als Parel van de Randstad. En daar hoort de publieke cultuur bij. Marja heeft een bijzondere opdracht dat waar te maken. Delftdag, mooi weer spelen, het Westlands corso. Teveel om op te noemen. Maar leg daarin een focus op de sterke punten: net als Deventer: boekenmarkt, Dickensfestival en Deventer op Stelten ! Allemaal ontwikkelde parels aan de oevers van de IJssel. Laat de Schie ook bloeien in Nederland festivalland ! Ik pleitte al eerder voor een canalpride (Alkmaar) door Delft, en zo is er meer.

delft_lijndun

Citaten ...

De Delfiade komt eraan, 21-30 oktober 2016.
Tom Wagemans, 33 jaar Evenementenorganisaties

Goede middag,
Na het succes van de Delftse Keramiek Dagen zijn we vol enthousiasme gestart met het opzetten van de Delfiade.
Het worden 10 dagen vol activiteiten verspreid over de hele stad.
Bijvoorbeeld: De Youthbank Delft organiseert de Delftse Skippybal kampioenschappen.
Delftse Mozaïekactiviteiten,Concert Prometheus,Workshop Plateel schilderen bij Royal Delft, Delft Actie Graffiti , Zwerfvuil dag.
Wil je of jouw organisatie meedoen of jullie activiteiten laten opnemen in de agenda?
Neem contact op of vul de inschrijfformulieren in.
Delft Ceramica, Delfiade, Delft Historica, Onderwijsmarkt, Kerstmarkt Delft,Touroperating Dirk Costerplein 265 2624 VC Delft Tel: 015 261 27 56 Mobiel: 06 2315 2314 Websites: www.delfiade.eu www.facebook.com/delfiade www.delftceramica.nl

delft_lijndun

delft_oude_langendijk_fietsenstalling_ronald_kroon_foto_jesper_neeleman.jpg

Ronald Kroon gaat onbewaakte fietsenstalling kraken – en bewaken. Foto Jesper Neeleman

Jesper Neeleman, redactie DOZ
De fietsenstalling aan de Oude Langendijk wordt zaterdag 30 juli weer bewaakt. Door Ronald Kroon. Het voormalig gemeenteraadslid is het zat dat niemand zich over de stalling ontfermt en neemt het heft nu in eigen hand.

... Recent riep Herman Weyers, directeur van het Vermeer Centrum op, om met ideeën te komen om de stalling weer bewaakt te krijgen. Dat deed Kroon, maar hij en Weyers zijn het bepaald niet eens over de manier waarop. "Ik wil het volgens de regels en via de Gemeente Delft doen", zegt Weyers. "Ronald wil en kan daar niet op wachten. Hij is duidelijk iemand van geen woorden maar daden. Ik vind dat er een betere oplossing moet komen, maar kan hem niet tegenhouden."

delft_lijndun

Herman Rosenberg, redactie AD Delft
Geen bewaking? Dan doe ik het zelf wel
Absurd, vindt hij het. En hij niet alleen. Ook de Fietsersbond en ondernemers zijn er boos over: het staken van de bewaking in de fietsenstalling op de Oude Langendijk in het hart van de Delftse binnenstad.
Ronald Kroon vindt dat het tijd is voor actie. De ondernemers en de fietsersbond piepen wel, maar doen niets. Ik wel. Zaterdag bewaak ik van 10.00 tot 17.00 uur de stalling. Ja, je krijgt een bonnetje en je hoeft er niet voor te betalen. Ik heb al een bonnenboekje gekocht.

delft_lijndun

redactie DOZ
De sloot gaat het Varend Corso weer een ouderwets hartelijk welkom geven
Betty Koene en Anja Lander gaan er zondag 7 augustus samen met talloze andere bewoners en ondernemers weer een feestje van maken op de Buitenwatersloot.

delft_lijndun

delft_breestraat_018_bul_super_peter_ottens.jpg

delft_lijndun

Redactie DOZ
Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft heeft het College van B en W vragen gesteld over Het Reactor Instituut Delft. De bewaking hiervan is ondanks de de terreurdreiging minimaal en dat moet anders, vindt De Wit.
... Die in Delft is een proefreactor. Er liggen radioactieve stoffen, die kun je gebruiken voor een vuile bom. Als je radioactief jodium of cesium gebruikt en in de stad laat ontploffen, is het daar voor eeuwen besmet.

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!