delft_lijndun
zaterdag | 23 juli 2016 | 01h32 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Aad Meuleman, raadslid SB
Delftse wethouder Harpe onder vuur?
Hoewel de gemeenteraad zomerreces heeft, wordt duidelijk dat wethouder Harpe na het zomerreces het nodige heeft uit te leggen. Het gaat hier om het niet uitvoeren van de motie inzake buslijn 62 en de gang van zaken rond de vestiging van Lidl in de Kruisstraat.
... Los van de inhoud van de motie, legt het college (lees wethouder Harpe) de wens van de gemeenteraad naast zich neer. Dit kan de raad niet accepteren. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en het college moet besluiten van de raad uitvoeren.

delft_lijndun

Maurits Bongers, raadslid SP
Ik besloten om mij per direct terug te trekken uit de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio MRDH. Om de volgende redenen:
1. Het College, in de persoon van wethouder Harpe, heeft besloten om de door de Raad aangenomen motie tegen het inkorten van buslijn 62 niet uit voeren, ondanks ook nog een laatste poging van de indieners met een brandbrief om dat te voorkomen. Daarmee worden opnieuw de belangen van de ouderen in onze stad door wethouder Harpe geschaad, en de democratie omgevormd tot een soort “bananenrepubliek”. Immers wat blijft er van onze lokale democratie over als aangenomen moties door wethouder Harpe niet worden uitgevoerd.
...
... Ik wens geen deel uit te maken van ondemocratische organisaties.

delft_lijndun

Herman Rosenberg, redactei AD Delft
Tijd voor een Delfts museum voor het Delfts blauw
Onderzoek van Delft Marketing biedt een basis en het Prinsenhof wil het: een apart museum voor Delfts blauw. In Delft en niet in Den Haag.
... Patrick van Mil, directeur van Museum Prinsenhof Delft: ... Delfts blauw verdient een apart museum in een eigen gebouw in Delft.
... De Delftse gemeenteraad, zo bleek eerder dit jaar, heeft wel oren naar een Delfts blauw-museum en dan niet op het Voorhout. Uit recent onderzoek, uit­gevoerd in opdracht van Delft Marketing, blijkt dat Delfts blauw hét breekijzer is voor de toeristische markt in China.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 22 juli 2016 | 00h49 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_remondis_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - D66 wethouder Hekker verstopt Avalex Remondis opbrengst

Weblog door Jan Peter de Wit, raadslid OD

Vragen in de geest van artikel 22 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling regionaal reinigingsbedrijf Avalex (tot 1 januari 2015).
Datum 21 juli 2016
Nadere vragen over de verkoop van Avalex bedrijfsafval b.v. Aan het Duitse familiebedrijf Remondis Op 6 februari 2016 antwoordde Avalex DB lid Aletta Hekker op mijn vraag waarom de verkoopprijs van Avalex b.v. geheim was, met: “Uit privacy- en concurrentie overwegingen is in de koopovereenkomst opgenomen dat er geen uitspraken worden gedaan over de verkoopprijs. In de komende DB vergadering van 10 februari zal de geheimhouding en de informatieverstrekking aan de raad nader worden besproken. Over de resultaten hiervan zullen wij u nader informeren” Sindsdien heb ik niks meer vernomen van D66 wethouder Hekker en dan ga ik er vanuit dat de verkoopprijs nog steeds geheim is Nu lees ik in de recent uitgebrachte Jaarrekening 2015 dat de opbrengst (incidentele baat) 2,1 miljoen bedroeg en de kosten €290.000 bedroegen. Resultaat van de verkoop is dus € 1,81 miljoen.

Vraag 1 Waarom is dit verkoop bedrag maanden later wel openbaar gemaakt als deze geheimhouding in de verkoop overeenkomst is opgenomen?
Vraag 2 Wat waren de bruto omzetten en de netto resultaten van Avalex b.v. in 2014 en 2015?
Vraag 3 Wat was het eind eigen vermogen van Avalex b.v.?
Vraag 4 Hoe en waar kan ik controleren of hier sprake is van een goed deal?
Vraag 4 Waarom is er geen openbare verkoop procedure gevolgd? Bij de ondergrondse containers bij gestapelde bouw ligt het Grofvuil vaak weken voordat het opgehaald wordt. Vooral wegens het ontbreken van sociale controle. Ik bood een matras aan via de website en moest één week wachten voordat deze opgehaald werd. Om die eeuwige rotzooi bij de ondergrondse containers te voorkomen zou ik het logisch vinden als na aanmelden het grofvuil de volgende dag wordt opgehaald door Avalex.
Vraag 5 Wat is de afgesproken termijn in de dienstverleningsovereenkomst om aangemeld grofvuil op te halen in Delft (2015 en 2016)?
Vraag 6 Wat was in 2015 de gemiddelde wacht termijn waarin aangemeld grofvuil daadwerkelijk werd opgehaald?
Vraag 7 Hoe vaak wordt er gemiddeld genomen gecontroleerd bij ondergrondse containers op niet-aangemeld grofvuil? En hoe lang blijft dat illegale grofvuil dan nog op straat liggen?
Met vriendelijke groet

delft_lijndun

Citaten ...

Redactie duic.nl
Spaanse pers verbaasd over Utrecht: “Er zijn 30.000 fietsparkeerplaatsen bij het treinstation”
De Spaanstalige editie van reismagazine CondéNast Traveler heeft een bezoek gebracht aan onze stad. Het omschrijft Utrecht als: ‘De vierde grootste stad van Holland, waar de bewoners de voorkeur geven aan de fiets als openbaar vervoer.’
... Verder schrijft Traveler dat het leven in de zomer draait om de restaurants, cafés en kleine boetiekjes. Parel van de moderne architectuur wordt het Rietveld Schröderhuis genoemd, ‘een van de schatten van deze stad’.

delft_lijndun

delft_boom_westplantsoen.jpg

Gemeente Delft
BOOM NOG NIET OM
In de Stadskrant Delft van gisteren stond: ‘Boom om’. Vandaag zou de monumentale vleugelnoot aan het Westplantsoen worden gekapt. Na spoedoverleg met bewoners volgt eerst nog extra onderzoek.
Afgelopen dinsdag constateerden medewerkers van de gemeente dat een grote zijtak van de vleugelnoot was gebroken. “De boom was al een attentieboom”, zegt Kees van Kampen, adviseur beheer openbare ruimte van de gemeente. “Dus we zijn meteen gaan kijken hoe gevaarlijk de situatie was.” Voor hem was het duidelijk: als je kijkt naar het gevaar van omvallen, is uit veiligheidsoverwegingen een kap gerechtvaardigd. De Bomenwacht, een onafhankelijk adviesbureau, was het daar na extra onderzoek mee eens. Van Kampen besloot een vergunning voor een spoedkap aan te vragen en informeerde de Bomenstichting hierover. Die drong, samen met buurtbewoners, eerst aan op overleg. Dat vond gisteren plaats.

ATTENTIE
De vleugelnoot is een zogenoemde attentieboom, omdat in 2012 bleek dat de boom besmet was met de dikrandtonderzwam. Een dergelijke zwam kan de boom dusdanig aantasten dat omvallen zo maar kan gebeuren. In overleg met de Bomenstichting is besloten de boom goed in de gaten te houden: geen driejaarlijkse controle, maar een jaarlijkse controle. Toen deze week zonder storm of hevige wind spontaan een grote zijtak afbrak, was het voor Van Kampen duidelijk: “Het is prachtige boom, die uit veiligheidsoverwegingen helaas gekapt moet worden. Op verzoek en aandringen van de bewoners en de Bomenstichting gaan we nu eerst kijken welke mogelijkheden er zijn om deze prachtige boom met aanvullende maatregelen te behouden.”

delft_lijndun

delft_lijndun

Lieke van Rossum, raadslid SP
TOPINKOMENS AAN BANDEN: DIRECTEURSSALARIS WERKSE VERLAAGD
... Dit gebeurde na een SP-voorstel om topinkomens bij (semi-)gemeentelijke organisaties aan banden te leggen.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 21 juli 2016 | 08h03 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_westplantsoen_to_hnr_150_spoedkap_boom_20160720160739.jpg

Delft, Westplantsoen. Monumentale boom tegenover huisnummer 150.

harrie fruyt van hertog
Gistermiddag kwamen de bewoners bijeen om duidelijk te maken dat de met spoed te kappen boom behouden moet blijven. De plantsoenambtenaren van de gemeente deden de toezegging een inmiddels gestart onderzoeksrapport eerst af te wachten. De voornaamste reden tot kap is het gevaar dat de boom kan opleveren bij omvallen en de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente. Van bewoners hoorde ik dat het een Oekraïense boom betreft die net na de tweede wereldoorlog werd geplant. Een boomdeskundige vertelde dat het groen onder de boom bewust niet wordt gemaaid voor wortelbehoud.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_knus_bijleveldt_gemeenteraad_delft.jpg

Partycentrum KNUS in de Delftse Hout

onafhankelijkdelft.nl - Twee maanden zomerreces is genoeg raadsuitje

Weblog door Jan Peter de Wit, raadslid OD

Na wat email vragen aan presidium voorzitter Meuleman blijkt de kennismakingsbijeenkomst in KNUS met de nieuwe burgemeester Bijleveldt ineens een raadsuitje te zijn. Raadsuitjes of dit soort “onder-elkaar” diners doe ik nooit aan mee. Ik hou afstand tot alle ‘politici’. Dat is de enige manier om als super kritisch raadslid objectief te overleven. Het zijn mijn vrienden niet en zullen het ook nooit worden. Doen alsof daar doe ik niet aan mee. Donderdag avond 29 september is al een raadsvergadering en gecombineerd met mijn werk is dat al zwaar genoeg. Ben dan blij als het vrijdag weekend is.
Jan Peter de Wit

——– Doorgestuurd bericht ——–
Onderwerp: RE: Kennismakingbijeenkomst met nieuwe burgemeester op vrijdag 30 sep. a.s. v.a. 14.00 u.
Datum: Mon, 18 Jul 2016 22:36:02 +0200
Van: Aad Meuleman mailto:ameul@ziggo.nl
Aan: ‘jan peter de wit’ mailto:jpdewit@ziggo.nl
CC: Raymond Jeene mailto:rjeene@delft.nl

Hoi Jan Peter,
Vanuit het fractievoorzittersoverleg werd de wens geuit om betrokken te zijn bij de activiteiten rond de installatieraad en kennismaking met de burgemeester. Hieruit is de wens naar voren gekomen om de kennismaking raad en nieuwe burgemeester op een vrijdag te organiseren in plaats van het jaarlijkse raadsuitje. Dit raadsuitje was oorspronkelijk gepland op 2 september, maar kon nu geen doorgang vinden in verband met de installatie van de burgemeester op die avond. Ik hoop van harte dat je er dan wel bij bent, ondanks dat het vrijdagavond is. Zoals al jaren gebruikelijk wordt het raadsuitje altijd op de laatste vrijdag van het zomerreces georganiseerd. Voor zover ik weet, zijn er niet eerder opmerkingen gemaakt dat dergelijke activiteiten op een vrijdag worden georganiseerd. Op een avond of in het stadhuis de kennismaking doen, is ook niet ter sprake gekomen. In ieder geval zal ik het onderwerp om activiteiten voor de raad op een vrijdag overdags in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg en presidium ter sprake brengen. Het is zeker niet de bedoeling om raadsleden op voorhand uit te sluiten. Integendeel. Zelf moet ik ook een vrije dag opnemen. Bij wijze van uitzondering doe ik dat die dag. In deze situatie is ervoor gekozen om niet de hele vrijdag in te plannen, zoals gebruikelijk was, maar vanaf 14.00 uur. Ik zou het top vinden als je in ieder geval dan aan het eind van de dag kan aansluiten. Voor wat betreft de kosten het volgende. Deze worden betaald van het raadsbudget, waarin de kosten voor het raadsuitje zijn begroot. Ik heb begrepen dat de kosten binnen deze begroting blijven. Ik zal Raymond vragen jou over de hoogte daarvan te informeren na terugkeer van zijn vakantie (15 augustus 2016). Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat wel.
Met vriendelijke groet,
Aad

Van: jan peter de wit [mailto:jpdewit@ziggo.nl]
Verzonden: maandag 18 juli 2016 18:54
Aan: aad meuleman mailto:ameul@ziggo.nl
CC: Griffie mailto:Griffie@Delft.nl
Onderwerp: Fwd: Kennismakingbijeenkomst met nieuwe burgemeester op vrijdag 30 sep. a.s. v.a. 14.00 u.

hoi aad
wie gaat dit betalen? en welk bedrag is hier voor uitgetrokken? en waarom niet gewoon in het stadhuis? en waarom niet ‘s-avonds zodat werkende raadsleden niet op voorhand buitengesloten worden? en waarom op vrijdag want als ik dan uit m’n truck stap dan is het eindelijk weekend?
mvr gr jan peter

——– Doorgestuurd bericht ——–
Onderwerp: Kennismakingbijeenkomst met nieuwe burgemeester op vrijdag 30 sep. a.s. v.a. 14.00 u.
Datum: Fri, 15 Jul 2016 12:00:13 +0000
Van: Griffie Delft mailto:Griffie@Delft.nl

Niet van groot belang maar toch om evt. verwarring te voorkomen: 16 juni in de eerste zin hieronder had uiteraard 16 september moeten zijn. Het gaat er echter om dat 30 september in uw agenda komt te staan. Excuus voor deze “mailboxvervuiling”!

Aan: Raadsleden; Commissieleden/niet-raadsleden; College van B&W; GMT-leden; Raadsgriffie

Op dinsdag 28 juni jl. heeft de raadsgriffier u geïnformeerd over een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe burgemeester op vrijdag 16 juni a.s. in de middag en avond (zie hieronder). Omdat dit niet mogelijk bleek te zijn op 16 september wordt deze bijeenkomst verplaatst naar vrijdag 30 september. De bijeenkomst zal plaatsvinden bij KNUS (Delftse Hout) vanaf 14.00 uur tot in de avond (t/m diner). Een programma volgt later. Ik hoop u allen te zien tijdens deze bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
Aad Meuleman
Voorzitter presidium

delft_lijndun

Citaten ...

Esther Walstra, redacteur Binnenlands Bestuur
BURGEMEESTERS MISSEN ESSENTIËLE COMPETENTIE
Bruggenbouwer, verbinder, mensen-mens. Het zijn allemaal bestuurcompetenties die van belang zijn voor het burgemeesterschap. Maar anno 2016 is kennis van moderne technologie essentieel. Volgens deskundigen is er echter geen één burgemeester in Nederland die kan bogen op een bèta-achtergrond. En van alle overheidsbestuurders is slechts 11,6 procent een bèta. De debacles rondom ICT-implementatie zijn een klinkend voorbeeld van wat er vervolgens mis kan gaan.

delft_lijndun

Redactie Delftse Post
Maak stalling weer bewaakt
Herman Weijers van Stichting Vermeer Cewntrum Delft roept ondernemers, instellingen en particulieren op om mee te denken over het open houden van de bewaakte fietsenstalling aan de Oude Langendijk.
... Marien Vermeer, voorzitter Fietsersbond Delft: er zouden daarom meer bewaakte stallingen in de stad moeten zijn, niet minder.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 20 juli 2016 | 07h35 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

David van Dis, raadslid CDA
Zomerverrassingen (deel 3): Laden en lossen op zondag
Het komt vaak voor dat colleges tijdens het zomerreces nog belangrijke brieven sturen aan de gemeenteraad. Op die manier kunnen vervelende mededelingen niet meer snel worden besproken in gemeenteraadsvergaderingen en is de hoop dat eventuele ophef snel weer verdwijnt.
... De gemeenteraad is, naar nu blijkt, op het verkeerde been gezet. Het college wilde blijkbaar altijd al laden en lossen op zondag toestaan en probeert dit er op een nare manier doorheen te krijgen. Dit schaadt het vertrouwen tussen raad en college. Het CDA zal hier na het reces een stevig debat voeren met het college.

delft_lijndun

delft_zelfrijdende_bus.jpg

Redactie Binnenlands Bestuur
Een test met een zelfrijdende bus die gedeeltelijk op de openbare weg reed, is geslaagd. Het ging maandag om een proefrit over een busbaan tussen Schiphol en Haarlem, dus buiten een afgesloten testcircuit.
... een zeer positieve houding van betrokken overheden en marktpartijen waren doorslaggevend in de keuze van Daimler AG voor Nederland ...

delft_lijndun

Dorien Vervoort, redactie ZDNet.be
TU Delft bouwt ’s werelds kleinste harde schijf met enorme opslagdensiteit
Voor het eerst zijn wetenschappers er in geslaagd een systeem te ontwikkelen waarin een bit data per atoom kan worden opgeslagen. Een team onderzoekers van TU Delft heeft met deze techniek geheugen kunnen maken van 1 kilobyte, terwijl de grootte beperkt blijft tot 100 nanometer breedte. Met een opslagdensiteit van 500 terabits per vierkante inch is de harde schijf 500 keer efficiënter dan commerciële varianten.
... Hoe efficiënt de harde schijf is, besef je wanneer je naar de uitleg van Sander Otte luistert. “In theorie laat de opslagdensiteit toe om alle boeken die ooit door mensen zijn gemaakt te schrijven op een postzegel,” vertelt de wetenschapper.

delft_lijndun

delft_westplantsoen_plattegrond.jpg

Boomkap dikke boom Westplantsoen.

Ron Leenheer, bestuurslid belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Beste leden,
Ons heeft het bericht bereikt dat de dikke boom aan het Westplantsoen morgen, 20 juni om 16.00, gekapt gaat worden.
Een en ander is door de gemeente goedgekeurd via een spoed kapvergunning.
Echter zonder eerst na te gaan of de boom gered kan worden, waar wij een lans voor willen breken.
Morgen zal de aannemer die de sloop moet uitvoeren allereerst een onderzoek instellen of de boom nog te redden is.
De lokale en nationale pers (het AD) zijn inmiddels op de hoogte gebracht van dit voornemen en hopelijk ook aanwezig.
Indien deze bijzondere boom ook u aan het hart gaat verzoeken wij u morgen om 16.00 dit ook kenbaar te willen maken door aanwezig te zijn op het Westplantsoen.
Tot morgen,

TOP

delft_lijndun
maandag | 18 juli 2016 | 02h25 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag (1)

delft_markt_keramiek_malproduct_wanda_entjes_hennep_porselein_20160717154515.jpg

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft
Keramiekmarkt
Porcelein met hennepzaad dat vocht kan opnemen. Nu nog een kunstwerk, maar Wanda Entjes vertelde mij als antwoord op één van mijn vragen dat ze onder anderen met bouwkundigen op zoek is naar een industriële toepassing.
http://malproduct.nl/afstudeer-project.

delft_lijndun

Foto van de dag (2)

delft_choorstraat_004_versiering_hekwerk_aj_prins_door_tijn_noordenbos_20160717152513.jpg

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Tijn Noordenbos, de Delftse 'hofkunstenaar' schildert in opdracht van A.J. Prins in 'kubisties-realisme' een versiering op het winkelrolluik aan de Choorstraat.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

cda.nl - Zomerverrassingen (deel 2): 2,5 miljoen euro weggespoeld

Weblog door David van Dis, raadslid CDA

In de serie Zomerverrassingen, om tijdens het reces toch op de hoogte te blijven van alles wat er in Delft gebeurt, vandaag deel 2: 2,5 miljoen euro weggespoeld.

In december vorig jaar werd de gemeenteraad van Delft geïnformeerd over het besluit van het Hoogheemraadschap van Delfland, dat wilde stoppen met het meedoen in het samenwerkingsverband met de gemeente Delft bij de Grondwateronttrekking op het DSM-terrein. Dat vond het CDA een opmerkelijk besluit van het Hoogheemraadschap, maar Delft kon er verder niets aan doen. Afgesproken werd dat de gemeente nu verantwoordelijk wordt voor het wegpompen van overtollig water, en Delfland betaalt ongeveer 7,5 miljoen euro aan Delft als bijdrage in de exploitatie en risico-afdekking. Buiten deze mededeling was alle informatie over de afspraken geheim.

Tot 3 juli dan. Krant Delft op Zondag komt opeens met het nieuws dat de afspraken toch openbaar worden gemaakt. Dit terwijl de gemeenteraad op 21 juni nog in het geheim vergaderde over dit onderwerp, het zou anders de financiële belangen van Delfland of de gemeente raken. Dit bleek nog geen 2 weken later dus onzin.

En wat blijkt? Van die 7,5 miljoen is ongeveer 2,5 miljoen euro bedoeld om toekomstige schadeclaims op te vangen. Goed dat hier rekening mee is gehouden, zou je zeggen. Inderdaad, maar dan moet je dat geld wel apart zetten. En dat is precies waar het mis gaat. De Delftse gemeenteraad stortte dit geld op 30 juni namelijk in het zogeheten Parelfonds (daar schreven wij al eerder over). 2,5 miljoen euro is op deze manier dus weggespoeld naar andere doelen. Mochten er claims komen voor de grondwateronttrekking (en die komen er, er is niet voor niets 2,5 miljoen apart gezet in de afspraak met Delfland), dan is er dus geen apart potje meer beschikbaar.

Had de gemeenteraad op 30 juni wel 7 miljoen in de pot Parelfonds gestopt als ze hadden geweten dat 2,5 miljoen eigenlijk bedoeld was voor schadeclaims? Dit dossier laat maar weer zien dat Delft en geheimhouding van stukken geen goede combinatie opleveren. Het CDA is onaangenaam verrast door deze ontwikkelingen en stelt schriftelijke vragen aan het college.

delft_lijndun

Citaten ...

Jan Peter de Wit, raadslid OD
D66 legt met Jaarrekening 2015 rekening bij komende generaties
D66 wethouder Hekker heeft haar politieke bestaan gered door het gigantische bedrag van €80 miljoen te lenen voor onze gift aan het Rijk voor de Spoortunnel.
... Lenen en de Nederlandse ouderen pakken.
... De rentepercentages zijn nu kunstmatig laag. Dus D66 wethouder Hekker kan nu zogenaamd zeggen dat het herstel is ingetreden.
... De OZB zal wel eens explosief kunnen gaan stijgen. Dat is D66 ten voeten uit. D66 staat voor niks. D66 is niks en zal niks Anders doen. D66 stemmers zijn net eendagsvliegen. Wisselen als One Day Fly’s in de raad. Leggen hun eitjes liefst in warme Linkse stront.

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!