delft_lijndun
zaterdag | 16 juli 2016 | 06h07 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_nieuwelaan_naast_sint_sebastiaansbrug_mozaiek_tegels_nan_deardorff_mcclain_janet_veenendaal_20160715151919.jpg

harrie fruyt van hertog
Kunstenaars Nan Deardorff-McClain en Janet Veenendaal zijn de makers van het tegel-mozaïek op de voormalige 'HANK' muur van de woning aan de Nieuwelaan naast de Sint Sebastiaansbrug. Ik vroeg Nan of de linker bovenhoek ook ingevuld gaat worden, maar daar is nog geen zekerheid over.

delft_nan_deardorff_mcclain_20160715152316.jpg

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_logo_westerpop2016_2.jpg

westerpop.nl
Programma
Shows ...
Andere Koek!, Stalls (FRA), MAX MESER, enz.

delft_lijndun

Redacte Binnenlands Bestuur
Utrecht wil exploitanten van rondvaartboten vanaf 2022 laten loten voor een vergunning. De stad heeft negentien vergunningen te vergeven, maar er zijn op dit moment veel meer botenverhuurders actief.
... Vanaf 2022 zijn boten op benzine of diesel in de Utrechtse grachten verboden.

delft_lijndun

Joop Gravesteijn, voorzitter BV Binnenstad Noord
De Rietveldwaterkoetfamilie is niet meer. Deze zomer zag het ernaar uit dat er vijf jonge vogeltjes volwassen zouden worden, ...
... waarschijnlijk botulisme als doodsoorzaak

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 15 juli 2016 | 05h46 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Foto van de dag

delft_westlandseweg_jan_janssen_fiets_handhaving_20160714144025.jpg

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Binnenkort fietsen de handhavers van de gemeente Delft op Jan Janssen fietsen, die worden geleased bij Bike Totaal Wijtman.

delft_lijndun

Citaten ...

Joëlle Gooijer, fractievoorzitter CU
Kadernota 2016: over Parelfonds, Prinsenhof en meer
De ChristenUnie heeft bij de bespreking van de kadernota een voorstel gedaan voor het sneller verlagen van de lokale lasten in Delft. Behalve de VVD stemde de coalitiepartijen hiertegen. Daardoor blijft Delft voorlopig één van de duurste gemeenten van Delft.
... De coalitiepartijen, op de VVD na, stemden tegen dit voorstel. Deze partijen kiezen er dus bewust voor om de hoge OZB onnodig in stand te houden.

delft_lijndun

Burgemeester Bas Verkerk, college van burgemeester en wethouders van Delft
Proces en uitgangspunten uitgifte gemeentelijke locatie Staalweg
... In het ambitiedocument wordt oak de u eerder toegezegde mogelijkheid tot inpassing van touringcars opgenomen. Momenteel is een gemeente brede inventarisatie naar geschikte locatie(s) voor stallen van grate voertuigen gestart (waaronder touringcars). Hierin zal oak naar deze locatie gekeken worden. Het resultaat van dit onderzoek zal eind 2016 bekend zijn en dan zullen we u hierover verder kunnen informeren over mogelijke gevolgen voor deze locatie en procedure.

delft_lijndun

delft_vend_delft_2_20160408113712.jpg delft_vend_delft_1_20160408113659.jpg
delft_vend_delft_3_20160408114515.jpg delft_vend_delft_4_20160408114523.jpg

Delft, Gasthuislaan, Bastiaanpoort, Bastiaansplein.

Laura Kroet & Theo Paijmans, redactie AD Delft
Er komt een outlet van HEMA in het voormalige V&D-pand aan de Gasthuislaan. De winkel opent morgen haar deuren. Het is een tijdelijke oplossing voordat het pand waarschijnlijk wordt vervangen.
... Michiel Cleij, woordvoerder van MN, de pensioen- en vermogensbeheerder die eigenaar is van het pand: de outlet van Hema is een prima oplossing om de periode tot er gestart wordt met een nieuw plan te overbruggen. ... Er zijn plannen, maar die zijn nu nog in de voorbereidende fase. Uitgangspunt daarbij is nieuwbouw", zegt hij. Een combinatie van winkels en woningen. Zo zou het oude pand worden vervangen.

delft_lijndun

Hans Bekkers, redacteur Binnenlands Bestuur
De gemeente Amsterdam zet ambtenarenpensioenfonds ABP onder druk om niet langer te investeren in de fossiele industrie. Ermee doorgaan, brengt volgens burgemeester Eberhard van der Laan ‘de pensioenen van de deelnemers ernstig in gevaar.’
... Van der Laan: ‘Indien het ABP niet binnen een redelijke termijn de beleggingen in fossiele industrie beëindigt, brengt dat de pensioenen van de deelnemers ernstig in gevaar.’
... Ook internationaal groeit het verzet tegen fossiele belangen. Zo hebben Stockholm, Seattle, Melbourne, Oslo en Berlijn hebben zich gecommitteerd om fossielvrij te worden.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 14 juli 2016 | 02h05 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Brainport Network: Arbeidsmarkt
Het netwerk van zes triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland en de provincies Noord-Brabant en Limburg bundelen hun krachten om Zuidoost-Nederland als open innovatie regio van Europa nog verder uit te bouwen. Een regio waarin door de unieke combinatie van open innovatie en toptechnologie oplossingen worden bedacht en gemaakt voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. In Brainport Network pakken we regio-overstijgende thema’s gezamenlijk op en delen we relevante kennis. Deze werkwijze is bottom-up en gericht op het behalen van concrete resultaten. De thema’s arbeidsmarkt, kapitaal en Europa zijn de eerste speerpunten.

brainportnetwork.nl
Een overzicht van de actuele nieuwsitems:
Kennisinstellingen bekijken de zaken het liefst globaal’ - Emile Aarts
Nu investeren in grensoverschrijdende samenwerking' - Sjraar Cox
Zorgen dat we de regio als krachtbron gebruiken' - Peter Thuis
Gewoon doen; dat is de weg die we moeten gaan als Brainport Network’ - Elies Lemkes

delft_lijndun

delft_aletta_hekker_twitter_vulling_papierbak_20160712.jpg

TOP

delft_lijndun
woensdag | 13 juli 2016 | 00h20 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Saskia Buitelaar, redacteur Binnenlands Bestuur
Dat woningcorporaties gemeenten voortaan kunnen passeren bij het verkopen van huurwoningen, ondermijnt de mogelijkheden voor gemeenten om beleid voor hun woningmarkt te maken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert teleurgesteld op het besluit dat de Tweede Kamer hierover eind vorige week nam.
... Gemeenten willen vanuit een bredere woonvisie voor een langere termijn beleid en prestatieafspraken maken. Verkoop van sociale huurwoningen en geliberaliseerde woningen is daar een belangrijk onderdeel van. Dat individuele corporaties gemeenten hierin kunnen passeren is een verlies voor het maatschappelijk belang waar gemeenten voor staan.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 12 juli 2016 | 01h45 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

David van Dis, raadslid CDA
... Eind mei nam de Delftse gemeenteraad een motie aan, waarin werd opgeroepen om met een alternatief te komen voor het verdwijnen van buslijn 62 door de wijk Voorhof. Op 1 juli werd de gemeenteraad echter onaangenaam verrast, toen het college bekend maakte de motie niet uit te willen voeren, en daarbij allerlei argumenten gebruikte die onjuist waren.
... Wethouder Harpe heeft hierbij de Delftse gemeenteraad geschoffeerd door een aangenomen motie niet uit te voeren.
... In september zal de gemeenteraad bij de eerste mogelijkheid deze kwestie bespreken. Het kan niet zo zijn dat een college moties van de raad niet uitvoert, zeker als die zo politiek gevoelig zijn. En zeker niet als de raad voor voldongen feiten komt te staan en niet meer kan corrigeren. Dat wordt eind september een spannend debat.

delft_lijndun

delft_commissaris_foutparkeren_jaap_smit_delft.jpg

Jan Peter de Wit, raadslid OD
CdK Jaap Smit (CDA) is ook een onnozele Jihadisten knuffelaar
... Jaap Smit weet geen snars van wat er in Zuid-Holland gaande is in de achterbuurten. Smit is zo bang voor het klootjesvolk dat hij zijn aso BMW GT bij het Stadhuis afscheid van Verkerk fout parkeert op de Markt .
Cdk Jaap Smit kunnen ze beter de titel “Grote PaardenLul” geven. De GPL Smit schijt zijn broek vol als hij alleen door de Buitenhof in Delft of de Schilderswijk moet lopen. Deze Shariawijken zijn nog steeds hofleveranciers voor het Jihadisme, met of zonder geweld.

delft_lijndun

Bram Dorsman, Commissaris B (Gebouw) der D.S.R.V. 'Laga'
Laga: Terugkoppeling buurtgesprek 3 juni
... Het is bijzonder spijtig dat op het moment dat Laga de bewoners tegemoet komt in hun wensen wat betreft het ontwerp, de materiaalkeuze en het gebruik van de groenstrook, de bewoners met nieuwe (en veel verstrekkender) bezwaren komen: het wijzigen van het Programma van Eisen.
... We hopen van harte dat de Gemeenteraad onze moderniseringsplannen wil steunen.

TOP

delft_lijndun
maandag | 11 juli 2016 | 09h07 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_markt_leo_quack_bas_verkerk_20160708180245.jpg

Nachtburgemeester Leo Quack komt burgemeester Bas Verkerk en schtgenote gedag zeggen. Foto PRODEO.

Leo Quack, nachtburgemeester Delft
... Ook wil ik nog even stilstaan bij het afscheid van burgemeester Verkerk afgelopen vrijdag. lk denk dat deze man zijn werk harstikke goed gedaan heeft, maar regeren is nu eenmaal makkelijker als je geld hebt. En dat was er niet.

delft_lijndun

Lombok: auto's aan zonnepanelen als batterijen voor de wijk

Redactie DUIC
Het energiesysteem van de toekomst wordt in Lombok gelegd: “Utrecht loopt straks voor”
Er wordt groots gedacht in Lombok. De wijk krijgt de komende jaren een compleet eigen, duurzaam energiesysteem dat als voorbeeld moet gaan gelden voor de rest van de wereld. Stuwende kracht achter deze innovatie is Lombokker Robin Berg. Het kan zomaar zijn dat er in de wereldeconomie van morgen een Utrechts tintje zit.
... In Lombok bouwt Berg samen met meerdere grote partijen, als de gemeente, provincie, Stedin, Renault, Nissan en GE aan een volledig duurzaam, zelfvoorzienend energiesysteem. Hierbij wekken huizen met zonnepanelen stroom op en slaan die vervolgens grotendeels op in de batterijen van elektrische auto’s. Het bijzondere aan dit systeem is dat de energie in de auto’s terug geleverd kan worden aan de woningen, zodat er altijd energie beschikbaar is.

delft_lijndun

GG Bos, Leehoeve 18, 2614MH Delft, burger van Delft
Geachte burgemeester, wethouders en binnenkort meneer Verkerk,
... Binnenkort meneer Verkerk mag dan misschien alleen maar lof hebben ontvangen tijdens de speciale raadsvergadering afgelopen maandag, maar ik zie iemand met een houding zoals hier getoond met zeer veel liefde vertrekken. Het zou nog mooier zijn wanneer de verantwoordelijke wethouders volgende week vrijdag samen met hem de deur uitlopen.

GG Bos, Leehoeve 18, 2614MH Delft, burger van Delft
Geachte leden van de Raad,
... Bovenstaande beelden geven blijk van zoveel amateurisme dat je er slechts met ongeloof naar kan kijken en gewoon vergeet om te huilen. Dit is dus het werk van gemeentelijke adviseurs en overige gemeentelijke “deskundigen”, welken er al diverse malen mee zijn geconfronteerd dat hun meetlintjes niet kloppen. En doen of hun neus bloedt. Het mag dan ook nauwelijks verbazen dat dit niet de enige blunder is. Pak en beet tachtig meter verderop treffen we de volgende situatie aan:

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!