delft_lijndun
zaterdag | 9 juli 2016 | 07h02 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_markt_bas_verkerk_harrie_fruyt_van_hertog_afscheidsreceptie_20160708180545.jpg

harriefruytvanhertog.nl - Burgemeester Bas Verkerk gedag zeggen

Weblog door harrie fruyt van hertog

Veel bezoekers kwamen afgelopen vrijdagmiddag van 17:00 tot 19:00 burgemeester Bas Verkerk gedag zeggen. Zelf behoorde ik ook tot die bezoekers. Ik maakte voor het eerst kennis met Bas toen hij Delft alvast verkende met zijn vrouw en kinderen voordat hij officieel in dienst trad als burgemeester van Delft.
Delft is politiek een moeilijk bestuurbare stad en ik vind dat Bas er 12 jaar lang in geslaagd is op positieve wijze richting te geven.
Bas bedankt voor je inzet en gewoon doorgaan.
Ik kom je nog wel tegen in Delft.

delft_lijndun

Citaten ...

Herman Rosenberg, verslaggever AD Delft
Voorlopig nog geen bon bij rijden in binnenstad
Automobilisten en scooteraars die het autoluwe gebied in de Delftse binnenstad inrijden kunnen dat voorlopig ongestraft doen. Zelfs de aangekondigde waarschuwingen zijn nog niet verzonden.
... mensen die in de 'waarschuwingsfase' voor een tweede keer worden betrapt, de klos zijn. Zij krijgen dan wel een bekeuring.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 8 juli 2016 | 00h40 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160708_2.jpg

linkedin.com - (75) Jeruzalem een mensenstad

Weblog door Arie van der Veen

Tom Mikkers is een bijzonder mens. Hij was enige tijd predikant in Delft. En aan de Oude Delft, hield hij bijzondere preken, voor een kleine groep gelovigen. Hij was daar voorganger van de Remonstranten. Met op het orgel Jan. J. van den Berg. Bij zijn afscheid als algemeen secretaris van de Remonstrantse broederschap laat hij van zich horen. Hij wil een couplet schrappen uit het nieuwe Liedboek. Lied 737 vers 19: De negers met hun loftrompet, de Joden met hun ster, wie arm is, achteropgezet, de vromen van oudsher.

Hij lijkt daarmee een punt te hebben, want wie spreekt er nog over negers ? Zeker in deze tijd van Zwarte Piet ? En toch is dat de niet de essentie. Het gaat namelijk over Jeruzalem, mijn vaderstad en moederhuis. Of om het transgender te zeggen: Jeruzalem de mensenstad ! En daar is plaats voor iedereen. En vooral ook voor gelovigen die leven vanuit vergeving, zelfinzicht en berouw. En daar passen juist de beelden van de negers met hun loftrompet en de Joden met hun ster . Want is dat beeld hen niet vooral aangedaan door de indertijd heersende (christelijke) klassen ?

De negers met hun loftrompet die in armoede en discriminatie de lofzang voortzetten, tegen de verdrukking in ? De Joden die gestigmatiseerd werden met hun ster ? Allemaal schandvlekken in de (christelijke) geschiedenis. En toch zijn ze allen welkom in het (nieuwe) Jeruzalem. Vers 10 luidt: Want hier is alle zoet vermengd met gal en bitterheid. Geluk wordt altijd weer gekrenkt, hoe nijpen schuld en spijt. Vers 10 is de verbinding naar vers 16. En wie dat eerdere vers wil zingen zal altijd denken aan vers 16. De negers met hun loftrompet, de joden met hun ster: hoe nijpen schuld en spijt.

Tom Mikkers zet ons aan het denken, elke keer als we lied 737 inzetten. En wellicht is het beter om vers 16 niet te zingen, maar te zwijgen indachtig vers 10. Laat het vooral staan in de verwachting van vers 2: Daar is geen pijn en geen verdriet, geen afgunst en geen nijd. Angst en armoe zijn er niet maar altijd vrolijkheid. Zo wordt het nieuw Jeruzalem een mensenstad: een vaderstad en moederhuis !

En Tom Mikkers zingt vrolijk mee, met Luther, Bach, Arminius en Gomarus. Want met die laatsten is de Remonstrantie begonnen. En Jan J. van den Berg op het orgel.

delft_lijndun

delft_avdv20160708.jpg

linkedin.com - (74) Over 'prachtburgemeesters'

Weblog door Arie van der Veen

Vorige week bezocht ik een conferentie van het ministerie van BZK in Den Haag. Los van de gezellige ontmoeting met oude bekenden uit het bestuurlijke circuit, intrigeerde het thema mij. Het thema was "Proeftuinen". Ter versterking van de economische groei, moet het openbaar bestuur zich herinrichten. Met name rond de intergemeentelijke samenwerking, het regionaal bestuur en samenwerking met het bedrijfsleven. Eigenlijk is het de oude vraag naar bestuurskracht op regionaal niveau en wie daarover moet gaan, maar beter hoe dat effectief kan werken. Dezer dagen is er al gelijk een mooi voorbeeld vanuit de Metropool Rotterdam-Den Haag, met zijn miljardenbid. En wie gaat dat betalen ?

Wat mij weer duidelijk werd is de belangrijke rol van burgemeester in het regionale krachtenspel. En die rol is ook in de achterkamer(tjes) van het bestuur, maar daarom niet onbelangrijk. De burgemeester van de grootste gemeente, als trekker van de regionale samenwerking.

En met die burgemeesters van grote steden is iets aan de hand. Het valt op dat er steeds meer CDA-ers worden benoemd op plaatsen waar voorheen geen schijn van kans (meer) voor hen was. Ik noem: Alkmaar, Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Delft en nu Haarlem. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk, voorgedragen in Haarlem. Weer een rood bolwerk gevallen, zou je (vroeger) zeggen. Maar het ligt anders. Het CDA is in de grote steden als machtsfactor gemarginaliseerd. De PvdA is geen spilpartij of dominante factor meer. En de VVD houdt zich rustig, na vele benoemingen. En tenslotte D66 zit er niet politiek in, maar kiest voor de beste kandidaat. Daarmee is het speelveld veranderd, en is er plaats voor verbinders. Verbinders op lokaal niveau, maar ook op regionaal niveau en soms met een landelijke uitstraling. Jos Wienen heeft de afgelopen jaren namens de gemeenten een uitstekend verhaal gehad over de opvang van asielzoekers. Zakelijk en betrokken, en daarbij niet schuwend Wilders de spiegel voor te houden en af en toe staatssecretarissen te manen. Het verbaast mij niets dat hij nu naar Haarlem gaat.

Prachtburgemeesters zijn burgemeesters die zichtbaar zijn in de lokale samenleving, gezag hebben in de raad, en in het college. Daarmee kan je ook in de regionale proeftuinen uit te voeten. Want het gaat toch altijd om samenwerking en veel minder om (machts-)structuren. Blijkbaar waait er een andere wind in bestuurlijk Nederland. En dat biedt ook kansen in de Proeftuinen: in Zeeland waar de samenwerking ver te zoeken is. In Amsterdam, waar de uitdagingen enorm zijn. Maar ook in de metropool Rotterdam-Den Haag. Geen proeftuin, want daar pakt men gelijk door. En legt een forse rekening bij het kabinet, en partners in de regio. Ben benieuwd of daar ook verbinders zitten. Of beter gezegd: bestuurders die verantwoordelijkheid nemen. Want daar is behoefte aan !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_bastiaansplein_000_straattekening_straatje_vermeer_ferrie_foster.jpg

Wethouder Ferrie Föster STIP gaf 2,3 miljoen uit om het echte 'Straatje van Vermeer' in Prinsenhof Delft op te hangen. Komende zondag mag de Delftse belastingbetaler de attractie 'gratis' bezoeken.

Redactie Stadskrant Delft
Gratis naar Vermeer
Op zondag 10 juli luidt Museum Prinsenhof Delft de laatste week in dat Het straatje van Vermeer in Delft te zien is. Daarom is het museum deze dag gratis toegankelijk. Er zijn die dag ook diverse activiteiten georganiseerd. Na 17 juli, de laatste dag van de tentoonstelling Vermeer komt thuis, vertrekt Het straatje weer naar Amsterdam.

delft_lijndun

delft_campus_delft.jpg

Campus in Delft.

Gemeente Delft
Premier Mark Rutte heeft zojuist het investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwing’ ontvangen. Delft heeft hieraan actief meegewerkt; het programma bevat 40 projecten binnen Delft.
Rutte kreeg dit programma van de burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Jozias van Aartsen (Den Haag) namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en van Commissaris van de Koning Jaap Smit namens de Provincie Zuid-Holland, in bijzijn van de Delftse burgemeester Bas Verkerk en wethouder Ferrie Förster. Het investeringsprogramma heeft als doel de economie in het dichtstbevolkte gebied van Nederland te laten groeien, te vernieuwen en te verduurzamen.

delft_lijndun

Joost van der Sluis, Delftse actiegroep Nationaal ZorgFonds
Zorgverzekeraars besteden ieder jaar honderden miljoenen aan pogingen om Nederlanders te laten overstappen naar een andere verzekeraar. Het eigen risico in de zorg is opgelopen tot 385 euro per persoon. En ondertussen maken de verzekeraars jaarlijks gemiddeld een miljard euro winst. Geld dat niet wordt besteed aan goede zorg, maar verdwijnt in de zakken van de vier grote verzekeraars. Dat kan anders, volgens de Delftse actiegroep Nationaal ZorgFonds: er moet één nationaal fonds komen voor de zorgverzekering, zónder eigen risico.
... Dit plan is doorgerekend door het CPB en het kan echt.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 7 juli 2016 | 00h41 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Video van de dag

Burgemeester Bas Verkerk opent station Delft en Willem van Oranje tunnel.

Bas Verkerk: de aankomst van de eerste trein is een van de hoogtepunten voor mij als burgemeester. Het is niet makkelijk geweest om het voor elkaar te krijgen.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Pauline Aarts, eindredacteur Delftse Post
Afscheidsinterview burgemeester Bas Verkerk
Burgemeester Bas Verkerk neemt deze week na twaalf jaar afscheid van Delft. "Ik heb me met hart en ziel ingezet voor Delft en dat is te zien. Ik heb er altijd plezier in gehad over mijn stad te vertellen."
... "Na twaalf jaar is het goed om eens wat anders te doen", zegt Verkerk. "Je kunt teveel verbonden raken. Het is goed voor de stad om na al die jaren een andere persoon als burgemeester te hebben. Ook vanuit democratisch principe."
... We zijn een vitaal onderdeel van de Metropoolregio. We moeten zorgen dat het stedelijk belang gezien wordt in de EU, want stéden maken de banen."
... Wat heeft Verkerk in zijn agenda staan na de zomer? "Ik oriënteer me op werk. In de regio, in Europa, op het gebied van economie, technologie of stedelijke ontwikkeling. Daar ligt mijn interesse."

delft_lijndun

Karin, Christel, Dieuwke, Tessa en Nelly, dagelijks bestuur PvdA
Over “zorg” valt heel wat te bepraten bleek in het zorgcafé van 20 Juni.
Eerder raakten de JS in gesprek met mensen in de wijken tijdens de 3 vrijwilligersactiviteiten die met succes door Tessa en de JS werkgroep Delft werden georganiseerd. Zij waren om meerdere redenen een succes:
-mensen werden geholpen doormiddel van een wandeling, een gezellige maaltijd of een opgeknapte woning
-zij konden hun verhaal doen en wij luisterden en kregen input
-de vrijwilligers laten zien waar de PvdA voor staat: iedereen hoort erbij! In waarde-terminologie: we staan naast bestaanszekerheid en goed werk en verheffing ook voor binding. Mensen willen gehoord worden en ergens bij horen.
... Raimond vertelde enthousiast over de voordelen die ontstaan nu gemeenten meer taken zelf zijn gaan uitvoeren. Delft heeft daarbij gekozen om de veranderingen vorm te geven met de bestaande zorgaanbieders. Hierdoor zijn er weinig problemen ontstaan. Hij is trots op verschillende specifieke oplossingen die in Delft gevonden zijn zoals die voor de gewenste hulp bij het schoonmaken van het huis. Mensen die dat nodig hebben kunnen deze huishoudelijke hulp voor €7,50 per uur inkopen. De tijdelijke maatregel is nu permanent geworden.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 6 juli 2016 | 03h37 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_bas_verkerk_uitnodiging_afscheid_doz_20160703.gif

Uitnodiging: afscheid Bas Verkerk
vrijdag 8 juli2016 van 17:00 tot 19:00 uur Stadhuis Markt 87 Delft ingang achterzijde.

delft_lijndun

delft_afscheid_bas_verkerk_officier.jpg

Griffie gemeente Delft
Burgemeester Bas Verkerk is tijdens de buitengewone raadsvergadering op maandag 4 juli bij het afscheid van de gemeenteraad door commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit onderscheiden met een hoge Koninklijke onderscheiding.
Verkerk werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten voor Delft op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Smit roemde in zijn toespraak de vertrekkend burgemeester ook om zijn tomeloze inzet voor de stad.
Wethouder Aletta Hekker memoreerde ...
... Uit handen van de wethouder ontving Verkerk namens het college de erepenning van de gemeente Delft.

delft_lijndun

Herman Rosenberg, redactie AD Delft
Mooie woorden en geschenken. De politiek nam gisteravond afscheid van Bas Verkerk. Kritiek die eerder heeft geklonken, bleef nu achterwege.
... De hoogste gast - commissaris van de Koning, Jaap Smit - stal de show: ... De oud-predikant veegde in brede volzinnen alle kritiek die de afgelopen jaren op Verkerk en zijn wethouders is geuit van tafel.
... Uiteraard bleef onvermeld dat Verkerk er liever een derde termijn van zes jaar aan had vastgekoppeld. En dat de raad dat niet zag zitten. De fractievoorzitters verweten Verkerk, zo lekte uit naar deze krant vorig jaar, 'te weinig bezieling, te weinig charisma' te hebben en 'communicatief onhandig' te zijn.

delft_lijndun

delft_martin_stoelinga_onafhankelijk_delft_2014_ris_100x150.jpg

Martin Stoelinga, raadslid OD
Watertoren te koop vanaf €950.000 K.K.
... Het prachtige monumentale pand is gerenoveerd en de kosten hiervan zijn geschat op 300.000 Euro. De aankoop was een symbolische 1 Euro. Zoveel panden zijn door de gemeente Delft voor dit bedrag aangeboden en verkocht. Een schijntje, een lachertje!
... De gemeente Delft laat zich met een kluitje in het riet sturen als het uutkomt!!!
... Je dient een idee in dat goed klinkt! Je weet als indiener, dat deze opzet niet kan slagen, In ieder geval nooit uit de kosten kan komen, en laat vervolgens het object leeg staan. Dit tot er misschien een nieuwe koper komt opdagen, want het is tenslotte een mooi object.
... In dit geval is het zeker niet een stadsbelang, maar meer een doordachte inkoop verkoop truc gebleken, want de watertoren staat al een tijd te koop.
... Het riekt meer naar een handige zakendeal.

delft_lijndun

Yolanda de Koster, redacteur Binnenlands Bestuur
Gemeenten kunnen voorlopig niet ingrijpen in topsalarissen van bestuurders van gesubsidieerde instellingen. De Algemene wet bestuurswet (Awb) wordt op dat punt niet aangepast en er komt geen handreiking met modelaanpakken. Gemeenten moeten het dus doen met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en het daarbij behorende overgangsrecht ‘uitzingen’. Dat blijkt uit antwoord van minister Plasterk op Kamervragen van PvdA en D66.

delft_lijndun

Gjalt Annega, lid GL en DWARS
heeft een petitie gestart, waarmee hij de gemeente wil oproepen om voor fossielvrije stroom te kiezen. "Wij willen dat de gemeente Delft kiest voor een fossielvrij leveringscontract.

delft_lijndun

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
Wethouder doet bewoners toezeggingen over beëindigen grondwateronttrekking Delft Noord
... Wij zijn erg verheugd met deze toezeggingen van Wethouder Brandligt en wij hebben er volledig vertouwen in dat wij in onderling overleg dit probleem van de ongewenste effecten van de reductie zullen tackelen.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 5 juli 2016 | 02h43 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Sjoerd Hartholt, redacteur Binnenlands Bestuur
Rotterdam wil zijn inwoners dit najaar via DigiD hun stem laten uitbrengen in een referendum. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad. Het referendum wordt in november gehouden en gaat over de woonvisie voor 2030.
... Volgens Aboutaleb zijn er met DigiD aanzienlijk minder uitvoeringskosten voor het stemmen.

delft_lijndun

Delft op Zondag, redactie
De Delftse raadszaal lijkt wel een duiventil
... Een schande, vindt oppositiepartij Onafhankelijk Delft. Je wordt aangesteld voor vier jaar, dan moet je die periode op z'n minst afmaken, vindt fractievoorzitter Martin Stoelinga.
... Het is zoals het is en het kan. Wel is het zo dat het de stad, omdat ieder vertrekkend raadslid een Delfts blauw bord krijgt, geld kost. Daarom hebben weleens voorgesteld om wisselborden beschikbaar te stellen.

delft_lijndun

Jan Peter de Wit, raadslid OD
EU Last plenary for President Verkerk

TOP

delft_lijndun
maandag | 4 juli 2016 | 05h33 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_gedragscode_student_delft_sb.jpg

stadsbelangendelft.nl - Knuffelstudenten in Delft

Weblog door Bram Stoop (een geboren en getogen Delftenaar), raadslid Stadsbelangen

Vandaag werd ik geciteerd in een artikel van de Haagsche Courant editie Delft. Stadsbelangen Delft ergert zich al jaren aan het gedrag van studenten.Vooral de voorkeursbehandelingen die studenten in onze stad krijgen bij sommige zaken.

Het is zeker niet zo dat Stadsbelangen Delft tegen studenten in Delft is. Delft en studenten horen al decennia lang bij elkaar. De fractievoorzitter van STIP Dorris Derksen zegt dat Stip er niet is om alleen de belangen te behartigen van studenten. Dat klinkt natuurlijk gek en klopt ook niet. Deze partij bestaat alleen uit tijdelijk studerende en wonende studenten in Delft. Studenten die dus komen studeren en dan ook nog belangrijke beslissingen nemen over onze stad. Regelmatig is er een wisseling van de wacht waarna de raadsleden/studenten in het niets verdwijnen. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was het helemaal een vreemde situatie. Toen de verkiezingen voorbij waren, was ook direct de lijsttrekker vertrokken. STIP ging vervolgens als collegepartij weer over tot de orde van de dag als volgzame coalitiepartij van andere collegepartijen.

Natuurlijk brengen studenten gelukkig leven in de stad, maar er zijn ook grenzen. Zeker als het gaat om het alcohol ontmoedigingsbeleid voor jongeren. Studenten sociëteiten mogen tot vroeg in de morgen open zijn. Op zaterdag- en zondagochtend is het dan ook goed te zien als deze sociëteiten uitgaan en studenten lallend door de binnenstad lopen. Dit gebeurt overigens ook op doordeweekse dagen. Afgelopen jaren hebben diverse zaken plaatsgevonden, waar drank de oorzaak van was en wat vervolgens als incident werd afgedaan. En normale horecaondernemer, die een klant blijft schenken als hij dronken is, krijgt een vette boete. Maar dat geldt niet voor studentensociëteiten.

De bewoners in de binnenstad zijn het inmiddels zat. Het gedoe rond de bouwplannen bij LAGA is al vier jaar aan de gang zonder bevredigend resultaat. De voorzitter van de studentenvakbond roept vervolgens dat we niet moeten overdrijven. Studenten hebben tenslotte een grote meerwaarde voor de stad. Dat klopt, maar ik vind dat regelgeving ook voor studenten geldt. Gelijke monniken, gelijke kappen dus.

De verkamering in de binnenstad is wel degelijk een belangrijk punt. Ook als het gaat om brandonveiligheid in studentenhuizen. Een normale verhuurder wordt stevig aangepakt, maar studenten kennelijk niet. Studenten die mee willen denken over onze stad is prima, maar om als tijdelijke bewoners onze stad op te zadelen met besluiten, vind ik discutabel. Zoals de bewoners ook in het artikel zeggen, werkt de passieve houding van het stadbestuur door hun knuffelpartij met STIP hieraan mee. Het lijkt erop dat zaken met de mantel der liefde worden bedekt.

Stadsbelangen Delft heeft hierover al vaker aan de bel getrokken. Zijn studenten een meerwaarde voor de stad. Zeker, maar politiek gezien zou Stip gewoon een adviesorgaan richting gemeente moeten zijn. Niets meer en niets minder.


Zie ook onderstaande links.
http://district8.net/18-september-drie-studenten-onwel-tijdens-overdacht-bestuur-societeit-phoenix-delft.html
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7424#more-7424
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7382#more-7382

delft_lijndun

Citaten ...

Jurriaan Huisman, fractiesecretaris
Social return Parelfonds
GroenLinks vindt dat alle Delftenaren moeten kunnen meeprofiteren van de investeringen uit het Parelfonds. GroenLinks wil daarom de werkloosheid onder laaggeschoolden verminderen door een social return te vragen bij investeringen die vanuit het Parelfonds worden gedaan. In de raad van 30 juni heeft GroenLinks hiervoor een motie ingediend, die met brede steun is aangenomen. Op deze manier komen ook mensen die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt aan het werk.

delft_lijndun

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
De pollers bij de toegangen tot het autoluwplus gebied zijn vervangen door camera’s met automatische kentekenherkenning.
... Om de nieuwe situatie duidelijk te maken voor het winkelend publiek hebben de ondernemers in de binnenstad waaronder de Klis een kaartje laten maken waar alle info opstaat.

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!