delft_lijndun
zondag | 3 juli 2016 | 07h14 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Straatje van Vermeer
Onafhankelijk van Wim Weve schreef Alex Mustert al eerder dat de locatie van het het Straatje van Vermeer niet klopte. Gisteren bezorgde Alex zijn bespiegelingen met wederom onder andere een stukje over Johannes Vermeer. Ik vertelde hem dat Wim Weve ook zijn twijfels over het straatje had geuit in het AD Delft. Oh ja, dat wist ik niet zei Alex. Weet je Weve was een studiegenoot van mij op Bouwkunde. Echter ik heb mijn studie niet afgemaakt en werd toen directeur van het 'Sprookjes Museum'.
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

delft_lijndun

delft_alex_mustert_20160617182603.jpg

Straatje van Vermeer - Bespiegelingen door Alex Mustert, amateur-bouwhistoricus

delft_alex_mustert_bespiegelingen_20160702_002.jpg

delft_lijndun

Over 'Sterren-Hotels' met busparkeergelegenheid door Alex Mustert

delft_alex_mustert_bespiegelingen_20160702_001.jpg

TOP

delft_lijndun
zaterdag | 2 juli 2016 | 00h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Herman Rosenberg, verslaggever AD Delft
Vermeer verzon een deel van het straatje
... De Amsterdamse hoogleraar Frans Grijzenhout concludeerde eind vorig jaar op grond van bronnenonderzoek dat Het Straatje bestaat en dat het geliefde stadsgezichtje van Vermeer zich bevond ter plekke van de huidige panden Vlaming­straat 42-44. Deze conclusie is op zijn minst gedeeltelijk onjuist, stelt de Delftse bouwhistoricus Wim Weve.
... Weve licht zijn bevindingen op zondag 10 juli toe in het Prinsenhof.

delft_lijndun

Lieke van Rossum, raadslid SP Delft
De SP voert actie voor het Algemeen Zorgfonds zonder eigen risico.
... Zaterdag 2 juli staan we vanaf 12 uur ook op het Bastiaansplein om mensen te vragen of ze het initiatief willen steunen.
... Als genoeg mensen het plan steunen, kan de politiek er niet meer omheen, en komt dat Zorgfonds er gewoon.

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
Mevrouw J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart wordt de nieuwe burgemeester van Delft. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 2 september 2016.

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 30 juni ingestemd met de Kadernota 2016. In deze nota schetst het college de kaders voor de programmabegroting 2017-2020 die na het zomerreces aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
... Het college wil de kansen die Deetman voor Delft ziet via een Parelfonds verzilveren. Uit geraamde overschotten voor 2016 en 2017 wordt hiervoor zeven miljoen euro opzij gezet. Daarvan is vijf ton bedoeld om in de tweede helft van 2016 verschillende initiatieven op gang te brengen in samenwerking met partners en co-financiers in de stad en de regio. Deze aanpak kreeg de steun van de raadsmeerderheid van D66, STIP, GroenLinks, PvdA, VVD, Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen.
... De motie Alle parels van SP en Stadsbelangen, kreeg de steun van alle fracties behalve Onafhankelijk Delft. Het college moet volgens die motie het Parelfonds benutten voor alle wijken van Delft en alle lagen van de Delftse samenleving.
AFSCHEID
Aan het begin van de vergadering nam burgemeester Bas Verkerk afscheid van de D66-raadsleden Anne Bos en Kim Huijpen. Bos verhuist met haar gezin voor enkele jaren naar Londen en Huijpen verlegt haar aandacht van de raad naar werk en gezin. De burgemeester sprak warme woorden over hun inzet en betrokkenheid bij de raad en bij de stad. Huijpen was naast raadslid ook voorzitter van de commissie Ruimte en Verkeer en van het presidium. De raad besloot dat Aad Meuleman die functies gaat overnemen.
delft_boris_van_overbeeke_raadslid_d66_20160630.jpg delft_andre_jongeling_raadslid_d66_20160630.jpg
De zetels in de D66-fractie werden donderdagavond overgenomen door Boris van Overbeeke en André Jongeling.

delft_lijndun

Anne Bos, raadslid D66 Delft
Schriftelijke vragen
Betreft: Gebruik BSN-nummer
Geacht college,
Een gemeente is als overheidsinstantie gerechtigd om een BSN nummer te vragen als het nodig is om een specifieke taak uit te voeren.
Als een inwoner van Delft telefonisch contact opneemt met de gemeente Delft via het nummer 14015, dan wordt in het automatische belmenu, ongeacht de vraag van de beller, als startvraag gesteld het BSN nummer in te toetsen.
1. Bent u bekend met deze praktijk?
2. Indien u dit bekend is, vindt u dit wenselijk? Kunt u uw reactie toelichten?
Indien u het met D66 eens bent dat dit een onwenselijke praktijk is en een BSN nummer alleen gevraagd zou moeten worden, indien relevant om een vraag te beantwoorden:
3. Kunt u aangeven wanneer u deze praktijk gaat beëindigen?

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 1 juli 2016 | 02h17 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_verkerk_2.jpg

Griffie gemeente Delft
Op 15 juli eindigt de tweede ambtstermijn van burgemeester Bas Verkerk. Wilt u afscheid nemen van de burgemeester? Dat kan op vrijdag 8 juli. Op deze dag is er afscheidsreceptie voor alle Delftenaren. De receptie vindt plaats in het stadhuis aan de Markt en duurt van 17.00 – 19.00 uur.

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad neemt in een buitengewone raadsvergadering op maandag 4 juli afscheid van burgemeester Bas Verkerk. De Delftse raad staat in deze vergadering via verschillende toespraken stil bij twaalf jaar burgemeester Verkerk. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden, maar is wel thuis te volgen via de webcast. Aanvang 18.30 uur.

delft_lijndun

delft_buitenhof_zomerfestival_poster_2016.jpg

Bestuur rode-feniks.nl
Op zaterdag 9 juli vindt op het grasveld aan de Buitenhofdreef, tegenover de Wokmaster, het Buitenhof Zomerfestival plaats! Een super gezellig en leuk zomerfeest voor jong en oud. Opgezet vanuit vrijwilligers uit de Buitenhof wil het Zomerfestival een kant laten zien van de Buitenhof die er óók is: gezelligheid, samen leuke dingen doen, lekkere muziek, en lekker eten, multicultureel!
Festival voor jong en oud!
Het festival is van 12:00 tot 19:00 ...

delft_lijndun

Tom Zonneveld, raadslid SP
... Sinds vorig jaar verzorgen gemeentes zelf de jeugdzorg en de zorg voor ouderen en mensen die langdurig ziek zijn. Delft moet zorgen dat het geld dat het daarvoor krijgt van de overheid ook echt gebruikt voor de zorg. Dat gebeurt nu niet, er wordt niet voldoende gereserveerd voor als er iets meer kost dan vooraf bedacht.

delft_lijndun

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
OWEE: lunch op Nieuwe Plantage
... De laatste dag van de OWEE, donderdag 25 augustus 2016, wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Net als vorig jaar vindt deze plaats op het grasveld langs de Nieuwe Plantage, Iedereen zit voornamelijk op het gras.
... De bewoners waren vorig jaar tevreden met dit onderdeel.
... het stallen van fietsen hier geen probleem.

delft_lijndun

Wytze Patijn, stadsbouwmeester
Architectuurcafé: Mooie Bruggen!
m.m.v. IPV Delft op 06-07-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Laat je vanavond inspireren door mooi ontwerp. Het ontwerp van de Sebastiaansbrug stevent nu af op een saaie betonnen brug. Maar er zijn zoveel goede, mooie voorbeelden van bruggen die een toevoeging zijn voor de stad. En er is een Delfts bureau dat daarin veel ervaring heeft opgebouwd: IPV Delft. Zij tonen hun kunnen en inspireren je.

delft_lijndun

delft_smartshuttle.jpg

Redactie verkeersnet.nl
Primeur bestuurderloze bus in Zwitserse Sion
... Niet alleen het bestuurderloos functioneren van de bus wordt getest in de twee jaar durende proefperiode, ook wordt bekeken hoe men kan inspelen op wensen van passagiers, bijvoorbeeld met ritten op aanvraag, vooruit boeken en het aanbieden van flexibele routes.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 30 juni 2016 | 07h47 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_sprookje_is_uit_voor_burgemeester_bas_verkerk.jpg

onafhankelijkdelft.nl - De roemloze val van VVD burgemeester Bas Verkerk

Weblog door Jan Peter de Wit, raadslid OD

Bas Verkerk kwam met een enorme geheime interne ruzie en vertrekt nu op dezelfde wijze. Al anderhalf jaar geleden lieten alle fractievoorzitters burgemeester Bas Verkerk als een baksteen vallen. Uiteraard in het geheim. Het was tijdens het gewone jaarlijkse voortgangsgesprek van de fractievoorzitters met Verkerk. Het initiatief van de “val” kwam van D66 en de PvdA. Maar het gemene was dat het al snel ‘uitlekte’ naar het AD. Verkerk moest zijn unanieme ontslag op aanstaande voet in de krant lezen. Hij kon niet anders dan zeggen dat hij geen derde ambtstermijn ambieerde. Wat een lafhartige Brutus streek hadden zijn coalitiegenoten hem geflikt. Vorige week kwam pas de aap uit de mouw. Verkerk was pislink op zijn zogenaamde vrienden. Dat Verkerk van mij en Stoelinga kon gaan, dat wist hij al jaren. Maar van de andere partijen kreeg hij elf jaar lang lof over zijn functioneren.

Het maakte hun niet uit dat hij pas na twee jaar in Delft kwam wonen, 86 bijbanen had, exorbitante taxirekeningen had, zijn EU Brussel standplaats, zinloze snoepreizen, een mislukte verzwegen sollicitatie bij de Rekenkamer had, de Gondelaffaire voor €320.000 afkocht aan Leefbaar voorman Stoelinga en stiekem zes jaar zijn zakken aanvulde met Haags wachtgeld. Met Verkerk had Delft het Haagse paard van Troje binnengehaald. In feite was er verlengd Haags bestuur in Delft. In het obscure Haagse borrelgenootschap ‘Le Cercle Cigogne’ werden de deals gesloten. Zo ook het nep herstelplan “Delft, Parel in de Randstad” van Deetman. Verkerk knipte en boog als een lakei voor de Haagse burgemeesters Wim Deetman en Jozias van Aartsen. Dus van mij verdient Verkerk geen ereburgerschap van Delft maar wel van Den Haag.

Verkerk liet Delft financieel kapot gaan aan Linkse ego’s met grootheidswaanzin. Viersporige treintunnel versnel plannen en een overbodig patserig peperduur nieuw Stadskantoor. De VVD heeft Bas Verkerk blijkbaar als een baksteen laten vallen. Verkerk zegt dat hij zich nu pas gaat oriënteren. Beetje laat. Iedereen weet dat je beter uit een werkende situatie kan vertrekken. Verkerk gaat vast wraak nemen op de gemene Delftse raad door langdurig wachtgeld te gaan trekken. galerij_burgemeesters_delftVerkerk wordt binnenkort wel bijgespijkerd in de galerij van Delftse burgemeesters. Bas was meer ambtenaar dan politicus. Liever op de achtergrond, visieloos en de uitstraling van een plumpudding.
Het saaie voortkabbelende verstandshuwelijk tussen Bas Verkerk en Delft is plots uit elkaar geknald.
Het sprookje is uit.

delft_lijndun

delft_markt087gunthernissen20140522174023.jpg

EP2014 : Stemmen in het stadhuis.
Gunt Niessen, lijsttrekker van Lijst 10, IQ de Rechten-en-Plichten-Partij.

Gunt Niessen, Wetenschapper DSM-Prijs-Winner

Gunt Niessen, Delft, Griegstraat 7 GuntNiessen@gmail.com
Aan de Raad van de Gemeente Delft
Dames en heren,
Ik ben geen onbekende persoon in Delft :
Ik ben DSM-Prijs winner een wereldwijd bekende innovatie-award
Ik ben wetenschapper
Ik ben ontwikkelaar onder meer van een efficiënte clean energie machine
Ik ben auteur van een reeks boeken daaronder Wespennesten van Bedriegers in Europa’s Machtorganen.. Hoe is het fenomeen te verklaren? ’ geschreven met brede achtergrondervaring, niet alleen in NL, maar ook in Duitsland en in Brussel (EU). Het boek is te lezen in bibliotheken, te koop in boekenwinkels.
Ik ben IQ-Partij-voorzitter , een partij van en voor wetenschappers en normale burgers.
Ik was IQ-kandidaat voor het EU-Parlement Programma--punt 1 : de Crimefighter-Computer CfC vaker benutten bij verdenking van bedrog en misdrijf. Kwade wespennesten via CfC oprollen. Japan doet dit sinds 20 jaar.

Moet ik mij met de reeks van mijn prestaties verbergen? Nee!
Maar nu lijkt het toch daarop. Want mij werd een misdrijf aangehangen. Echt!
Weliswaar een mini-mini-misdrijfje, (TOM-voorstel van het OM: 0 € geldstraf, 0 uur taakstraf), maar toch genoeg, om mij
een recht af te pakken: het recht, NL-pasport en kiesrecht te krijgen .
Het gebeurde via valse aangifte en verstekken van aanwezige bewijzen van mijn onschuld. Dat heeft met Recht niets meer te maken. Dat is puur machtsmisbruik van de beslissers. Een groot Wespennest van personen is betrokken, samenspelend, elkaar beschermend en dikke nadelen over mij heen zettend.

De kwade groep speelt de machtkaart.
Heeft de raad van de stad Delft meer macht dan de kwade groep?
En is hij bereid, deze macht voor een burger van Delft in te zetten, wiens burgerrecht duidelijk geschonden wordt? Burgemeester Verkerk heb ik 3 keer gevraagd. Hij heeft niet geholpen, maar nog meegeholpen, mijn burgerecht te schenden. Is hij deel van het wespennest? Welke wethouders zijn deel van het wespennest? (Motie van wantrouwen van de SP, jongst geleden …. ). De Raad heeft officieel meer macht dan de BM, kan de BM via motie van wantrouwen afzetten. Is (een commissie van) de raad bereid, een kleine stap voor mij te doen? Ik doe iets heel belangrijks voor de Raad: als wetenschapper werk ik aan opheldering van de structuren van kwade wespennesten, die zo veel schade maken. Ook in Delft.

Alles wat nodig is: de scherpe foto’s op tafel. Het OM heeft toegegeven, dat ze er zijn.
Een van de foto’s laat zien, dat de politie een oud armletsel heeft gefotografeerd: bloedingen in de huid met blauwe randen erom heen. De stelling is, dat deze bloedingen in de huid 15 minuut oud zijn. U weet, hoe lang het duurt, totdat blauwe randen ontstaan! Dagen! Omdat dit zo duidelijk is, moeten de foto’s worden verstekt. Maar ze blijven wel de basis van beschuldiging en aanklacht door politie en OM. Dit spagaat lukt alleen via machtsmisbruik: De foto’s verstekken en stellen: “Ze zijn het bewijs van schuld.” Terwijl ze het bewijs van een valse aangifte zijn en dus bewijs van mijn onschuld.
Ik heb geen letsels veroorzaakt. Heeft (een commissie van) de Raad van de stad Delft de macht, de foto’s uit de zwarte doos van politie en OM te halen en op tafel te leggen?

-----------------------------------------------------------------------------
Op 28 jun. 2016 16:13 schreef "Marianne van Loon" <M.vanLoon@nationaleombudsman.nl>:
Geachte heer Niessen,
U hebt bij ons het verzoek gedaan om het Openbaar Ministerie opdracht te geven aan u verschillende foto’s te verstrekken over een zaak waar u als verdachte bent aangemerkt.
Er is tegen u aangifte gedaan van mishandeling. Van de verwondingen van de twee slachtoffers zijn door de politie foto’s gemaakt. U trekt deze verwondingen in twijfel (u bent van mening dat het ‘oude’ verwondingen zijn) en wilt deze foto’s aan een medicus voorleggen. U zegt dat u op het politiebureau scherpe foto’s heeft gezien en u stelt dat het OM in het bezit is van deze foto’s en deze niet wil verstrekken.
U vroeg op 7 maart jl aan ons om hulp bij het bemachtigen van de foto’s. Ik heb daarop contact opgenomen met het Parket-Generaal. Ik heb hen gevraagd om aan het parket Den Haag te vragen welke foto’s zich in het strafdossier bevinden. Na moeizame pogingen heeft dit uiteindelijk geleid tot het verstrekken van de foto’s aan u per e-mail. Het bleek dat deze foto’s van dezelfde korrelige kwaliteit waren als de foto’s die u eerder hebt gezien.
U stelt dat tijdens de TOMzitting (red. Taakstraf-zitting Openbaar Ministerie) een toezegging zou zijn gedaan dat het OM u de foto’s zou verstrekken. Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen heb ik op 9 juni jl. nogmaals het Parket-Generaal gevraagd om bij het OM Den Haag na te gaan hoe het met deze toezegging zit. De secretaris die bij de TOMzitting stelt dat hij tegen u gezegd heeft dat hij alleen de foto’s uit het dossier heeft en geen scherpere versie. Die foto’s heeft hij u ook laten zien op de zitting. Bleek dat u de foto’s uit het dossier al in uw bezit had. Dat klopt want deze had het parket al naar aanleiding van onze interventie al aan u verstrekt. Conclusie is dat u de foto’s al in uw bezit heeft.
Wij zien op dit moment geen reden verdere pogingen naar het parket toe te ondernemen de scherpe foto’s te bemachtigen. De foto’s die in het dossier zitten zijn de foto’s waar de officier van justitie vanuit is gegaan. Op basis van de verstrekte informatie is verder onderzoek niet meer aan de orde.
Bovendien heeft inmiddels een TOM-zitting plaatsgehad. In een eerder stadium heb ik u geadviseerd om met een advocaat naar de TOMzitting te gaan. Dit advies hebt u niet opgevolgd en u bent zonder advocaat naar de zitting gegaan. De zaak tegen u is voorwaardelijk geseponeerd. U hebt daar weer om de foto’s gevraagd en u stelt dat gezegd is dat u de foto’s zou krijgen. U bent akkoord gegaan met het voorstel van de officier van justitie om de zaak voorwaardelijk te seponeren. In principe is daarmee de zaak tegen u afgerond. U had er ook voor kunnen kiezen om de zaak aan de rechter voor te laten leggen. In dat geval had u uw verweer vwb de foto’s voor de rechter kunnen voeren. Op dit moment ziet de Nationale ombudsman dan ook niet wat voor belang u heeft bij verstrekking van de foto’s.
Ik adviseer u advies in te winnen bij een advocaat en hem of haar te vragen wat nog in uw mogelijkheden ligt de foto’s die er volgens u moeten zijn in uw bezit te krijgen.
Met vriendelijke groet,
mevrouw mr. M.A. (Marianne) van Loon onderzoeker
Bureau Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag Telefoon +31 70 356 35 95 Fax +31 70 360 75 72 M.vanLoon@nationaleombudsman.nl

delft_lijndun

delft_frans_verbeek_carla_van_trigt_referendum_azc_delft.jpg

Reactie van Frans Verbeek en Carla van Trigt, aanvragers referendum geen ACZ in Delft

Redactie van het AD Delft.

De heren journalisten van AD Delft Peter van de Stap Journalist – Herman Rosenberg.

Geachte Peter en Herman, ik stuur jullie een reactie op het geplaatste artikel van de Fractie VVD in Delft.

Ik wil graag nog een reactie laten plaatsen, als dit mogelijk is, betreffende de fractievoorzitter van de VVD, de heer Bart Smals, waarin hij zijn afkeer van het Referendum laat blijken. Als kop van het artikel lees ik. VVD wil nu echt van Referendum af. Mijn reactie hierop is; Wij voorstanders van een Referendum, hoe beperkt en vol met tegenwerkende regels, in het nadeel van een aanvrager en stemmer,, wil het Referendum graag behouden.

Wij willen nu echt af van de VVD fractie in de gemeente Delft., om de volgende punten. het referendum is en blijft toch een mogelijkheid iets aan de kaak te stellen, hoe teleurstellend ook Het referendum over het AZC ook is heel slecht verlopen. Toch hebben wij dit met hart voor onze stad en plezier uitgevoerd. Volgens deze VVD fractievoorzitter is er al een mogelijkheid voor de burgers, invloed uit te oefenen op de lokale politiek. Delft is volgens dezelfde persoon te klein voor dit instrument. Het is beter dat de raad zelf de verantwoordelijkheid neemt en draagt voor de besluitvorming. Inperken van de democratie door de VVD!!! Met democratie in de naam Een Referendum houden is volgens deze voorzitter een hoop gedoe, een hoop tijd en een hoop geld.

Meneer de fractievoorzitter. Als eerste had de VVD, maar in de afgelopen 12 jaar daar maar aan gedacht, dan zaten wij burgers niet met nagenoeg de duurste stad opgescheept, Door allerlei verhogende maatregelen om maar geen artikel 12 gemeente te worden. Jij hebt het over de mogelijkheid om als burger invloed uit te oefenen, Bovenvermeldde maakt duidelijk wat inspraak betekent. Helemaal niets. Er zijn de afgelopen jaren fout op fout gemaakt. Project Sebastiaan brug. De infrastructuur voor een tram te laten rijden is aanwezig, maar ja die vervloekte Sebastiaan brug. die geen tram kan dragen. Ja dat heeft al bergen geld gekost.

Het afsluiten van de binnenstad met Pollers. Zal best wat gekost hebben. Laten wij het maar niet over de kosten van auto bezitters hebben, die hun auto total loss reden. En nu na velen jaren en kosten, opruimen maar die handel. En nu camera bewaking. Dat kost uiteraard weer handen vol geld. Een nieuw digitaal betaalsysteem voor het binnen harken van te duur parkeren in Delft. Zo kunnen wij nog wel even door gaan.

Het Referendum is nog iets om aan de burgers te vragen of zij na willen denken over het onderwerp. Want de invloed waar u het over hebt voor een burger, dat is duidelijk te zien. Delft is als leefbaarheid weer 10 plaatsen gezakt. Ga daar maar mee aan de gang., en laat het Referendum nog maar met rust.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 29 juni 2016 | 00h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Griffie gemeente Delft
De gemeenteraad neemt in een buitengewone raadsvergadering op maandag 4 juli afscheid van burgemeester Bas Verkerk.

delft_lijndun

delft_turbineweg_012_rataplan_opening_20160701.jpg

rataplan.nl
Opening Rataplan Delft vrijdag 1 juli
Wij nodigen u van harte uit om samen met ons op vrijdag 1 juli om 13 uur aanwezig te zijn bij de opening van Kringloopwinkel Rataplan Delft.

delft_lijndun

delft_watertoren_cod.jpg

camera-obscuradelft.nl
Historie. Cultuur. Techniek. Bedrog!
... Camera Obscura Delft geeft je een magnifiek beeld over Delft en de verre omgeving.
... Zie dingen die er niet zijn ...
... Binnenkort in de beroemde watertoren van Delft!

delft_lijndun

delft_van_leeuwenhoekpark.jpg

Marc du Pon, projectleider Park
Bovenop het dak van de nieuwe Willem van Oranjetunnel komt het nieuwe stadspark in het centrum van Delft: het Van Leeuwenhoekpark. Dit park - een gebied van ongeveer 600 meter lang en 40 meter breed - biedt kansen uit te groeien tot iets bijzonders voor Delft. Wat er allemaal in het nieuwe park kan ontstaan, daar denken en doen veel partijen aan mee. Variërend van Delftenaren, organisaties tot bestuurders. Op deze manier wordt het park ook echt van de stad. En Delft zou Delft niet zijn als er geen aandacht is voor vernieuwende, slimme en duurzame toepassingen die in het park een plek kunnen krijgen.
lees interview: Van Leeuwenhoekkwartier (VLHK)

delft_lijndun

A.Th.van Wissen, burger Delft
Geacht leden van de raad,

Wethouder Lennart Harpe heeft U namens het college van B&W uitgenodigd om bijgepraat te worden over de aanleg van het van Leeuwenhoekpark op 5 juli as.

Tijdens het lezen van de uitnodiging brief d.d.21 juni jl. zou een niets vermoedende buitenstaander de indruk kunnen krijgen dat het minstens om een park gaat zo groot als het 341 ha grote Central Park in New York of het 47 ha grote Vondelpark in Amsterdam of het 18 ha grote Westbroekpark in Den Haag of het 5 ha grote Westplantsoen in Delft maar geachte leden van de raad het gaat slechts over 2 stuks groen stroken van amper 0,5 ha ( 5.000 m2 ) en een groenstrook van niet meer dan 0,9 ha ( 9.000 m2 ) fysiek gescheiden door een verkeersader van ca. 50 M1 breedte, een strook groen niet groter dan de groen strook tussen de Nieuwe Plantage en het Koningsplein en zelfs een 0,5 ha ( 5.000 m2 ) kleiner dan de Wallertuin.

Om deze twee groen stroken in te richten heeft wethouder Lennart Harpe een van de grote animators van het drie maal te grote nieuwe stadskantoor, een man die gewend is groot te denken, een circus van ambtelijke en civiele werkgroepen in het leven geroepen ieder met hun eigen deskundigheid die naast een reeks van rapporten en aanbevelingen ook nog eens 10 stuks landschapsarchitecten laten opdraven om een presentatie te komen doen of dat het daad werkelijk over het Central Park in New York gaat waarbij geld blijkbaar nog steeds geen rol speelt.

Geachte leden van de raad als U na afloop van de interactieve raadssessie van de grootse verhalen en spannende vergezichten van wethouder Lennart Harpe bekomen bent is het goed om te weten dat er van een park totaal geen sprake is, zelfs niet van een plantsoen, nee het gaat over twee kleine smalle stroken groen niet groter dan een kleine villa tuin, die beplant moeten worden overeenkomstig het advies van de afdeling groen van Delft te weten " MINDER MAAIEN " van 23 juni jl een advies waar uitdrukkelijk in staat vermeld dat Delft de natuur spontaan haar werk laat doen om meer biodiversiteit te verkrijgen in het openbare groen met een vegetatie van de " Urtica Dioica " of te wel de mans hoge brandnetel afgewisseld door de " Carduus " de oksel hoge distel aangevuld met de " Rhinanthus " een parasiet onder de planten die alle wortels van alle planten in de buurt o.a. gras vernietigd en deze vegetatie af te biezen met een kaalslag strook van ca. 1 M1 breed langs de looppaden die hooguit 2 maal per jaar worden gemaaid met een monstertruck zoals een bewoner uit het Tanthof in de " Delft op Zondag " jl. zo kernachtig verwoorden.

Dus waarom dat opgetuigde circus van ambtelijke werkgroepen, waarom maar even 10 stuks landschapsarchitecten laten opdraven, waarom toch steeds die grootheid waanzin als de uitkomst van de inrichting al vast staat volgens het rapport,
"MINDER MAAIEN"

Hoogachtend,

delft_lijndun

Lennart Harpe, college van burgemeester en wethouders
Van Leeuwenhoekpark — Nieuw Delft
Vervaardigen Basisdocument Programma van Eisen
Rond 3 onderscheiden thema's zijn er verschillende activiteiten georganiseerd met als doel het betreffende thema met zoveel mogelijke relevante informatie te laden. Zo is er rond het thema Techniek en Beheer input gevraagd van meerdere gemeentelijke disciplines (Welzijn, Civiele Techniek [ontwerp en beheer], Verkeer, Planeconomie, Veiligheid, 10R, Stedenbouw, Vergunningen, Duurzaamheid, etc.) zowel schriftelijk als in een startbijeenkomst. Voor het thema Innovatie is een innovatietafel georganiseerd, waarin met een groot aantal deskundigen aan de hand van 3 thema's (energie-transitie, smartcity en valorisatieprogramma deltatechnologie & water) is gediscussieerd over de toepassing van innovatieve thema's in het Park en dus ook in het Programma van Eisen. Rond Kwaliteit en Functionaliteit, is een grootschalige inspiratie-bijeenkomst georganiseerd waarin vele belanghebbenden en belangstellenden uit Delft — na een inhoudelijke inleiding van de supervisor en de stadsbouwmeester — zich hebben gebogen over de vraag wat zij nu verwachten van het functioneren van het Park. Met behulp van externe informatie zoals de beperkingen op/rand de Spoortunnel van ProRail en de adviezen t.a.v. de bodemopbouw op de tunnel is in samenwerking met Witteveen+Bos en enkele betrokkenen van OBS het Basisdocument Programma van Eisen vervaardigd.
...

delft_lijndun

Hélène Bartelds, commissielid VVD
Pollers binnenstad vervangen door kentekenherkenning
... Dit is een langgekoesterde wens van de VVD.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 28 juni 2016 | 00h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_lijndun

Herman Rosenberg, verslaggever AD Delft
VVD wil nu echt af van referendum
... Een hoop gedoe, een hoop tijd en een hoop geld. Dat kostte de laatste poging om in Delft een referendum te organiseren. "Het werkt niet, het effect is nul. Je doet alleen maar alsof de mensen hierdoor inspraak hebben", zegt VVD-fractievoorzitter Bart Smals. En daarom stelt hij voor er maar helemaal mee te stoppen.

delft_lijndun

Erik van Hunnik, voorzitter BV TU Noord
Geschil over touringcars in het Zuidplantsoen loopt verder op
... Ook een groot deel van de gemeenteraad is ervan overtuigd dat het Zuidplantsoen niet geschikt is. Het terrein bij de Staal is daarentegen met beperkte aanpassingen veel beter geschikt te maken.

delft_lijndun

Redactie verkeersnet.nl
Prijzen Rotterdamse parkeergarages fors omlaag
... Rotterdam kiest er voor om geparkeerde auto’s minder prominent te laten zijn in het straatbeeld. Om meer auto’s in de garages te krijgen, stelt de gemeente onder andere speciale evenemententarieven in en gaan de prijzen voor parkeren in de parkeergarage fors omlaag.

delft_lijndun

Redactie verkeersnet.nl
Zweden neemt eerst elektrische weg in gebruik
... Het traject in Gävleborg is twee kilometer lang. De gebruikte techniek is vergelijkbaar met de bij light rail toegepaste techniek, met een bovenleiding op 5,4 meter boven het wegdek, hangend aan masten die om de 60 meter zijn opgesteld.
De hybride vrachtauto’s zijn voorzien van een stroomafnemer die tot een snelheid van 90 km per uur 750 volt kan afnemen.

TOP

delft_lijndun
maandag | 27 juni 2016 | 01h56 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_alex_mustert_20160626_saint_harpe_brug.jpg

Vermeer, binnenste-buiten

Weblog door Alex Mustert, Vermeerkenner

delft_lijndun

Citaten ...

Medewerkers TU en de gemeente
Stadsgesprek over ontwikkelingsvisie TU-noord gebied
op 29-06-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
De TU en de gemeente werken in overleg met stakeholders en belanghebbenden aan een integrale ontwikkelingsvisie voor het TU-noord gebied. Er wordt een open planproces doorlopen waarbij het eindproduct het resultaat is van de samenwerking tussen medewerkers TU en de gemeente en de gesprekken met stakeholders en belanghebbenden.

delft_lijndun

Fleur Norbruis, raadslid GL
Hoogste tijd voor een echte healing environment rond Reinier de Graaf
... In 2017 wordt de Reinier de Graafweg verbreed door de gemeente Delft. Er komt een aparte baan voor het openbaar vervoer. De weg krijgt een directe verbinding met de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam. Reden te meer om snel met de groene inrichting van het gebied te starten.

delft_lijndun

Gerrit Jan Vald, commissielid CDA
Belangrijkste debat van het jaar?
... Een gemeenteraad heeft een paar taken. Eén daarvan is de controle van het college. Besteedt het college het belastinggeld wel op een goede manier? Aan de juiste dingen? En heeft het ook opgeleverd wat de bedoeling was? De bespreking van de Jaarrekening is dus een belangrijk moment voor zowel het college als voor de gemeenteraad. Eén van de belangrijkste debatten van het politieke jaar.

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!