delft_lijndun
vrijdag | 10 juni 2016 | 03h13 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_hugo_de_grootstraat_schoolreisje_freinetschool_bab_vios_touringcars_20160609083238.jpg

harrie fruyt van hertog, redactie PolitiekDelft.nl
Schoolreisje
Met 8 touringscars van Bab-Vios gaan de kinderen van de Freinetschool donderdag 9 juni op schoolreis.
De kleutergroepen gaan naar Avifauna en de groepen 3 tot en met 8 gaan naar Safaripark Beekse Bergen.
Jammer dat de laatste buschauffeur van de kolonne op de VOP, voetgangersoversteekplaats staat geparkeerd.
Ook lieten sommige chauffeurs de schoonste milieumotoren met Euro-6 gewoon doordraaien gedurende de wachttijd.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Linda Böcker, raadslid VVD Delft
Scheurbrommers op de bon
... Nieuw is dat nu ook de brommers en scooters worden geflitst en beboet.
... Wel is nu de pakkans vergroot en dat gaan de brommers, waaronder de vele (pizza)koeriers, wel merken in de portemonnee.

delft_lijndun

Linda Böcker, raadslid VVD Delft
Vergunningsaanvraag restaurant Buccaneer
... Tot grote verbazing van de VVD dienden coalitiepartijen PvdA en GL een motie in die oproept om te komen tot consensus met de buurt en als dat niet lukt de vergunningsaanvraag af te wijzen. Een onmogelijke opdracht aan hun eigen college. Allereerst zal het nooit lukken om iedereen tevreden te stellen in deze zaak, wat consensus onmogelijk maakt. En ten tweede moet het college de vergunning toetsen aan wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en daarin speelt het komen tot consensus geen rol. Uiteraard zou het mooi zijn als ondernemer en de buurt nog nader tot elkaar kunnen komen, maar als dat niet lukt is dat geen reden om de vergunning te weigeren.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 9 juni 2016 | 03h22 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_hugo_de_grootstraat_000_dsc_uitstekend_object_20160608140222.jpg

harrie fruyt van hertog, weblog
Precariobelasting, geld voor het grijpen
Al weken hangt er een uitstekend object met letters DSC aan het raam bij een studentenwoning aan de Hugo de Grootstraat. Hoe makkelijk kan het zijn om hier precariobelasting voor te gaan heffen bij de woningeigenaar.
Alleta Hekker D66 gaat liever onderdanig praten met de organisaties. Zonde van de tijd die geen cent oplevert. Studentenreclame valt ook niet onder de ontheffing bij de reclameverordening.
Hup Aletta, ga aan de slag.
Het kan nog gekker hoor! VVD collega Lennart Harpe is druk in de weer om parkeerplaatsen voor touringcars te regelen. Niks en niemand hoor ik er over wie die kosten gaat opbrengen? De Delftse politiek die slaapt, het geld ligt voor het grijpen.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Aletta Hekker, college van burgemeester en wethouders Delft
Bij het vaststellen van de gewijzigde reclameverordening in november 2015 heeft u zorgen geuit over de toename van aankondigingen en reclameuitingen van studentenverenigingen. Wij hebben u toegezegd om met verenigingen te overleggen over het zoveel mogelijk beperken van het plaatsen van borden en spandoeken in de binnenstad.
... De studentenverenigingen hebben toegezegd zich ervoor in te spannen om reclame voor de vereniging en verenigingshuizen te beperken tot de ontvangstweek en de daarop volgende kennismakingstijd, dat wil zeggen van half augustus tot half september.

delft_lijndun

Maurits Bongers, raadslid SP
BUS 62
De bus heeft nu een onlogische route. Maar het is voor veel ouderen in de wijk het enige openbaar vervoer in de buurt. De route moet dus verbeterd worden, in plaats van opgeheven!

delft_lijndun

David van Dis, raadslid CDA
... Wij kunnen stellen dat Delft met de voordracht van Marja van Bijsterveldt, ook de hoofdprijs heeft binnengehaald.

delft_lijndun

Bas Verkerk, het college van burgemeester en wethouders van Delft
Aan WMO-raad: Aanbiedingsbrief richtlijn kenteken parkeren en mantelzorg
... in een compacte stad als Delft, noodzakelijk het parkeren te reguleren om de stad zo goed mogelijk voor iedereen bereikbaar te houden.
... er voor zorgen dat mantelzorgers en zorgorganisaties niet onevenredig gehinderd wordt door parkeerbeleid.
... zullen wij wederom kijken welke oplossingen het beste passen. Wij staan daarbij altijd open voor uw suggesties.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 8 juni 2016 | 00h53 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Rob van Woudenberg, raadslid CDA Delft
Schriftelijke vragen: aanpak eenzaamheid
... Het CDA is bezorgd omdat ook in Delft veel inwoners eenzaam zijn.
... 39% van de Delftenaren matig of ernstig eenzaam.
... bewoners uit de wijken Voorhof en Buitenhof zijn in grotere mate eenzaam dan gemiddeld, net al allochtone bewoners en 65-plussers.
1. Is het college het met het CDA eens dat de eenzaamheid toeneemt onder onze inwoners?
...
14. Is er op de VO-scholen binnen onze gemeente aandacht voor eenzaamheid? ...
Wij zien uit naar uw reactie en danken u bij voorbaat voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,

delft_lijndun

delft_nieuwe_fractie_d66_20160600.jpg

Thomas van Arkel, fractiesecretaris D66 Delft
Persbericht D66: Nieuwe raadsleden en fractievoorzitter bij D66 Delft
De Delftse D66-fractie gaat van samenstelling veranderen. Anne Bos en Kim Huijpen worden op 30 juni opgevolgd door Boris van Overbeeke en André Jongeling. Daarnaast zal Christine Bel vanaf vandaag de rol van fractievoorzitter overnemen van Huub Halsema; beiden waren al raadslid.

Alledrie de wijzigingen hebben te maken met de balans werk/privé/raadswerk. Anne Bos gaat enkele jaren in London wonen vanwege het werk van haar partner. Kim Huijpen gaat vanwege gezinsuitbreiding de focus verleggen. En Huub Halsema heeft meer tijd nodig voor zowel zijn gewone werk overdag als mantelzorg.

De fractie heet iedereen welkom in de nieuwe rol. Voor Christine Bel is de voorzittershamer al vertrouwd, ook in de vorige raadsperiode hanteerde zij die enkele jaren.

delft_lijndun

delft_stemprinter.jpg

Olaf van Miltenburg, nieuwscoördinator Tweakers
De Tweede Kamer heeft een initiatiefwet van VVD-er Joost Taverne over het mogelijk maken van experimenten met elektronisch stemmen bij verkiezingen dinsdag verworpen. Kamerleden toonden zich bezorgd over de risico's met betrekking tot fraude en over de kosten.

delft_lijndun

Redactie Cobouw
Woningcorporaties zouden 30.000 van hun relatief dure huurwoningen moeten verkopen aan institutionele beleggers. Dat betoogt directievoorzitter Henk Jagersma van Syntrus Achmea Real Estate & Finance tijdens de opening van vastgoedbeurs Provada. Met de opbrengst kan grootschalige verduurzaming worden betaald.
... Daarna kunnen ze met het resterende vrijgekomen eigen vermogen investeren in “grootschalige verduurzaming van de bestaande voorraad en in de bouw van nieuwe starters- en seniorenwoningen.” Jagersma: De vraag naar dit type woningen is het grootst, vooral in de Randstad.

delft_lijndun

Joëlle Gooijer, raadslid CU
Mw. van Bijsterveldt voorgedragen als burgemeester van Delft
... Als burgemeester word je geacht een schaap met vijf poten te zijn. Een echt bestuurder, een lobbyist, met een groot netwerk, maar ook een verbinder, dienstbaar aan de samenleving, voorzitter van de raad, en van het college, portefeuillehouder veiligheid… Al met al een hele kluif.

delft_lijndun

Joëlle Gooijer, raadslid CU
Bus 62
In de raad van 2 juni hebben we ons hard gemaakt voor een deel van buslijn 62. De haltes langs de woonzorgcentra Abtsoude en Stefanna dreigen – in de plannen van de Metropoolregio voor 2017 – namelijk te sneuvelen. Wat de ChristenUnie betreft is dit onwenselijk en niet nodig. Gelukkig was een meerderheid van de raad dat, na een pittig debat, met ons eens. Onze motie, die we samen met SP, CDA en Jos van Koppen indienden, werd aangenomen met steun van GroenLinks en PvdA.

delft_lijndun

Elwin van Beurden, raadslid STIP
Buslijn 62
... De lijn is één van de slechts presterende lijnen in de regio, met een heel laag aantal in- en uitstappers vooral op het laatste stukje door de Voorhof. De lijn verbindt op dit moment geen logische bestemmingen met elkaar en rijdt maar één keer per uur. De frequentie van de lijn en de route zorgen ervoor dat de bus niet veel gebruikt wordt. STIP is op zich geen tegenstander van het optimaliseren van busroutes, een voorwaarde is wel dat Delft goed bereikbaar blijft.

delft_lijndun

Victor Mensink, raadslid STIP
Schriftelijke vragen beveiliging e-mail
... - Voldoet de gemeente Delft aan de beveiligingsstandaarden voor e-mail? Zo nee, waarom niet en wanneer voldoen de gemeente hier wel aan?

delft_lijndun

Aletta Hekker, college van burgemeester en wethouders van Delft
Voortgang Sebastiaansbrug
... Conform afspraak hebben de drie opdrachtgevende partijen gezamenlijk gemeentewerken Rotterdam ingeschakeld voor de uitvoering van het integrale projectmanagement en de engineering van het project. De afgelopen maanden zijn besteed om de scope van het project scherp te definieren en een nieuw integraal programma van eisen op to stollen. Op dit moment wordt gewerkt aan het maken van het voorlopig ontwerp (VO). Naar verwachting is dat VO rond de zomervakantie gereed. Wij kunnen ons voorstellen dat in een raadscommissie kort na het zomerreces een toelichting op het ontwerp gegeven zal worden.

delft_lijndun

Aletta Hekker, college van burgemeester en wethouders van Delft
Ter kennisname zenden wij u het ontwerpbestemmingsplan Professor Schermerhornstraat.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 7 juni 2016 | 02h31 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_van_bleyswijckstraat_093_vm_kantoorpand_59_woonunits_statushouders_studenten_starters_20160606112947.jpg

harrie fruyt van hertog, redactie PolitiekDelft.nl
Dit kantoorpand aan de Van Bleyswijckstraat in eigendom van de gemeente Delft wordt verbouwd tot 59 woonunits.
Hier komen statushouders, studenten en starters te wonen.
Wat ik mij herinner van dit pand is mijn keuring voor militaire dienst rond 1965.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Redacte TOP Delft Design
Debatavond Nieuwe Omgevingswet
op 07-06-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
... De overheid wordt pro-actiever en ook burgers en ondernemers krijgen meer ruimte en andere verantwoordelijkheden. Onder de Omgevingswet bijvoorbeeld moet bij een nieuw plan al vroeg in het proces met belanghebbenden worden samengewerkt. Dit vraagt van bewoners en bedrijven die iets willen veranderen in de leefomgeving dat ze actief gaan overleggen met hun buurt.

delft_lijndun

Jan de Vette, voor Stichting Bewonersinitiatieven en Bewonerscommissie Krakeelpolder Westerkwartier
In de krant Delft op zondag van 29 mei stond een artikel over de opvang van vluchtelingen in het kantoorpand aan de Van Bleyswijckstraat 93. Er kunnen vrij eenvoudig 50 onzelfstandige woonunits worden gerealiseerd. Maximaal 20 daarvan zijn bestemd voor statushouders, de rest is voor studenten en starters.

Bij de belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier hebben de bestuursleden nog weinig buurtbewoners gehoord over het laatste nieuws. In het Westerkwartier zijn ongeveer 200 bewoners van Woonbron woonachtig. Als bestuur van beide organisaties zijn wij niet gelukkig met deze verdeling. De gemeente hoeft niet te zorgen voor studenten, dat doet DUWO wel. Dat er starters en statushouders in komen, daar zijn wij als bestuur van de Stichting en de Bewonerscommissie zeker voorstander van. Maar studenten beslist niet. Als we narigheid willen hebben moet je er studenten in zetten, dan komt er beslist narigheid.

Net als de BVOWD vinden wij als Stichting Bewonersinitiatieven en Bewonerscommissie Krakeelpolder Westerkwartier dat de bewoners van het Westerkwartier op een goede manier op de hoogte gehouden dienen te worden. Ook het schoolbestuur van de nieuwbouw en toekomstige bewoners dienen op de hoogte gesteld te worden van deze plannen. Net als Harry van Adrichem van de BVOWD denken wij dat er veel mensen komen te wonen in zo'n klein gebied.

Wij hopen dat de gemeente haar hersens gaat gebruiken om zoveel mogelijk te luisteren naar de huidige en nieuwe bewoners van dit gebied. Namens de Stichting Bewonersinitiatieven Hof van Delft en de Bewonerscommissie Krakeelpolder-Westerkwartier.

delft_lijndun

Griffie gemeenteraad Delft
Referendum: Geen AZC in Delft
Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met donderdag 2 juni 160 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet.

TOP

delft_lijndun
maandag | 6 juni 2016 | 01h35 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto's van de dag

delft_bram_ladage_junior

Poppetje gezien ... Kastje dicht ...
Bram Ladage Junior in actie!

delft_lijndunhtml5 logo Valide CSS!