delft_lijndun
zondag | 5 juni 2016 | 00h36 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_

De vertrouwenscommissie ontvangt kandidaat-burgemeesters in het Valk restaurant Nootdorp. Op de foto zien we van links naar rechts: David van Dis, Jos van Koppen, Raymond Jeene, Lennart Harpe, verscholen Bart Smals, Maurits Bongers, Martin Stoelinga en Aad Meuleman. Foto DOZ 20160605.

Jesper Neeleman, redactie Delft op Zondag
Delft op Zondag op jacht naar de ketting - en meer...
Een burgemeestersbenoeming speelt zich af op de achtergrond. Plots is de beste man of vrouw er. Hoe komt een gemeente tot een nieuwe burgemeester? Wordt dit bekokstooft in de achterkamertjes? Delft op Zondag-redacteur Jesper Neeleman besloot de proef op de som te nemen en zelf te solliciteren naar het ambt van burgemeester van Delft. Op jacht naar de ketting.

Een gek idee. Zo begon het, in het najaar van 2015. Als ik zo'n serie verhalen over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester maak, kan ik ook zèlf solliciteren. Ik opper het idee bij collega's. We lachen. Ze stellen voor iemand te laten solliciteren die wèl kans maakt een ronde verder te komen.

Donderdag 7 januari
Ik klim in de pen en schrijf een korte en krachtige brief. Een nieuwe burgemeester? Ik ben de man. Niemand kent de stad zo goed als ik. Van directeuren tot daklozen: ik ken ze. Keuze voor een journalist als burgemeester onlogisch? Welnee. Winston Churchill en Benito Mussolini begonnen ook als journalist. De rest is geschiedenis. 'Durft u met mij geschiedenis te schrijven? Ik wel', schrijf ik dapper.

Lees meer ...

Dinsdag 19 januari
M'n telefoon gaat. Een medewerker van het kabinet van de commissaris van de Koning. Er is een probleempje. Ik heb een fractievoorzitter als referent. Die zitten in de vertrouwenscommissie en dat is niet de bedoeling, vertelt ze. Ook per mail wordt dit nog eens uitgelegd. Bovendien moet ik 'voor de administratie' aangeven of ik tot een bepaalde partij behoor of partijloos ben.
Een uur na het telefoontje heb ik een andere referent bereid gevonden. Nog dezelfde dag komt een persbericht van de provincie Zuid-Holland binnen. Ik lees dat de sollicitanten – 14 mannen en 6 vrouwen – variëren in leeftijd van 32 tot 63 jaar. 'Vier van hen zijn lid van het CDA, één van D66, één van GroenLinks, zes van de PvdA, één van de SP, vijf van de VVD en twee sollicitanten zijn niet aan een politieke partij gebonden. Elf sollicitanten zijn burgemeester (geweest) en drie sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.'
De concurrentie is moordend. Lange tijd hoor ik niks. Niks officieels. Ik hoor vooral vrienden en familie, die regelmatig vragen of er al een reactie binnen is.
Zoals verzocht stuur ik ze m'n hoogst behaalde diploma. Bovendien moet ik een document ondertekenen waarin ik toestemming geef mijn justitiële gegevens te mogen inzien. Opdat we geen boef als burgemeester krijgen.

Maandag 14 maart
Net als ik al bijna ben vergeten dat ik had gesolliciteerd, belt iemand van de provincie. Geen idee wie. Ik grijp naar een pen en papier. Ik wil precies opschrijven waarom ik ben afgevallen. 'Kun je woensdag 6 april naar het provinciehuis komen voor een sollicitatiegesprek met commissaris van de Koning Jaap Smit en chef kabinet José Hilgersom?', wordt me gevraagd. Huh? Ja, zeker. Staat genoteerd. Ik zal er zijn. 'U krijgt binnenkort per post een schriftelijke bevestiging', sluit ze af.
Ik wacht geduldig op die brief. En zwijg tegen iedereen. Je weet nooit of je in de maling bent genomen. Een week later volgt inderdaad die brief. Een bevestiging. Nu wordt het serieus. Zit ik daar straks, te vertellen dat Delft mij nodig heeft. Interessant doen over mezelf. Het voelt alsof ik als zaterdagvierdeklasser een oefenwedstrijd tegen Manchester United moet spelen. Maar de bal is rond - en Leicester City staat bovenaan.

Dinsdag 5 april
De keuze voor een pak is niet lastig. Ik heb er één. Zes jaar geleden gekocht voor de bruiloft van een stel dat alweer gescheiden is. Ook voor mij stond de tijd niet stil. De broek is te klein. Met veel geweld en gewurm worstel ik me erin. Ik kan nog net ademhalen. Ik bestel alvast een taxi. Een Delftse. Ik mag op kosten van het rijk allerlei kosten declareren. Zo kan ik onderweg naar een nieuw avontuur alvast één van m´n punten uitvoeren: landelijk geld in de Delftse economie pompen.

Woensdag 6 april
Drie kwartier te vroeg arriveer ik op het provinciehuis. Ik mag wachten in de Delta, een kantine-achtige wachtruimte. Ik lees in het AD over het Oekraïne-referendum. Een kwartier voor het grote gesprek pak ik nog even m'n A4'tje erbij. Hierop puntsgewijs waarom ze mij moeten kiezen. Echte Delftenaar, weet alles van de stad, met iedereen door één deur, verbinder. Dat werk. En wat ik anders zou doen. Stoppen met prestigeprojecten. Check. Gesprekken aan gaan. Luisteren. Zichtbaar zijn. Zoveel mogelijk wegblijven uit kantoorruimtes. Check. Verbinden, verbroederen. Hoewel wars van verkiezingsclichés bedenk ik me tijdens het lezen dat dit óók wel een verkiezingsprogramma lijkt. Blijkbaar ontkom je er niet aan. Misschien toch maar vooral benadrukken hoe anders ik ben dan de krijtstreeppakmensen.
Even later brengt een medewerker me naar boven. Op naar dat achterkamertje. Hoe zou het eruit zien? Boven mag ik weer wachten. In een kamertje. Op een eenzitter. Om het extra eenzaam te maken. Rechts van me kijkt Koning Willem-Alexander me aan. Alsof hij wist dat dit de dag was waarvan ik niet wist dat 'ie komen zou. In de vensterbank een relatiegeschenk van de gemeente De Lier. Verderop een vitrinekast vol relatiegeschenken uit verdere oorden. Genoeg tijd het allemaal goed te aanschouwen, want ik wacht voor m'n gevoel al tien minuten. Geen idee hoelang het echt is, want m'n telefoon staat uit. Zou Aboutaleb, toen hij solliciteerde voor burgemeester van Rotterdam, hier ook tien minuten naar muren, Willem-Alexander en souvenirs hebben zitten staren? Zou het een test zijn, kijken of ik er straks meteen kordaat iets over zeg? Dan gaat de deur open. Jaap Smit en ik kijken elkaar aan. "Meneer Neeleman, komt u mee."
Drie kwartier later verlaat ik het kamertje weer. "Zo, u heeft lang de tijd gekregen", zegt een vrouw die me begeleid naar de lift. "Ging het goed?", vraagt ze. "Niet echt", antwoord ik. "Maar dat had ik ook niet verwacht." Ze vindt Delft een geweldige stad, vertelt ze. Dat bevestig ik. Terwijl ik op m'n taxi wacht app ik familie en bekenden dat ze op dag van mijn benoeming wellicht toch iets anders kunnen gaan doen.

Vrijdag 15 april
Paniek. Ik wil m'n taxibonnetjes declareren, maar het uitgebreide declaratieformulier is – na een flinke opruimronde thuis – onvindbaar. Moet ik die financiële injectie in de Delftse economie straks nog zelf betalen. Het leuke aan besturen is natuurlijk dat je met andermans geld werkt. Ik heb al twee luxe ritjes mogen genieten hoe fijn dat is. Als het betrekking krijgt op je eigen portemonnee, is het niet leuk meer. Dat lijkt nu te gebeuren. Zal ik met knikkende knieën vragen of ze nog zo'n formuliertje kunnen sturen, nog beter zoeken of m'n verlies nemen? Ik kies het eerste.

Donderdag 19 mei
Na een weekje vakantie kom ik 's avonds thuis. Op tafel een stapel post. Het enige dat ik open is een brief van de Provincie Zuid-Holland. Het sprookje is uit. Ik ben niet door naar de volgende ronde. De jacht op de ketting is gesloten. De reden wordt niet gemeld. Als ik vragen heb, mag ik Huub Halsema, voorzitter van de vertrouwenscommissie, mailen. Die zal de vrijdag en zaterdag erop echter druk zijn met de sollicitatiegesprekken die deze dagen gepland stonden, zoals me eerder per brief was gemeld. Op een geheime locatie, dat wel. Ik had ze bij voorbaat al niet vrijgehouden. Dat scheelt.

Maandag 23 mei
"Ik snap er niks van. Ik vond donderdag een brief van de provincie waarin stond dat ik niet door ben naar de volgende ronde", grap ik tijdens de wekelijks vergadering tegen collega's. Leo laat een foto zien van alle Delftse fractievoorzitters plus wethouder Harpe aan een lange tafel: de vertrouwenscommissie. Heeft 'ie vrijdagavond gemaakt. In het Van der Valk Hotel in Nootdorp. "Even lachen voor de Delft op Zondag jongens", zei hij er nog bij. Ze waren hier één etmaal om sollicitanten te ondervragen en met elkaar te beraadslagen wie het moet worden. Het vinden van de juiste burgemeester is geen sinecure. Daar moet je even tijd voor nemen. Dit feestje is aan mij voorbij gegaan. Gelukkig voor mij hebben we de foto nog.
Het weekend erop zijn wederom twee dagen lang gesprekken met kandidaten die de tweede ronde wèl hebben gehaald. Daarna zouden ze er volgens de planning wel uit moeten zijn.

Woensdag 1 juni
Figuurlijk heb ik aan het rode pluche geroken. Nu wil ik er op zitten. Letterlijk. Dus bellen we een woordvoerder van de gemeente. Of we misschien een foto mogen maken waarop ik op de stoel van Bas Verkerk zit, in de raadszaal. Hij zal het navragen. Een uur later word ik teruggebeld. Het mag niet. Wat wel mag, is een foto in de ontvangsthal of op het bordes, voor de deur van het Stadhuis. Ik kies voor het laatste. De woordvoerder is het ermee eens. "Dat is tenslotte ook de plek waar je poging eindigt…"

delft_lijndun
zaterdag | 4 juni 2016 | 04h19 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

harrie fruyt van hertog, weblog
Even naar de ALDI.
De tramrails worden vernieuwd op het kruispunt Westlandseweg/Papsouwselaan. Voor een bezoek aan de ALDI moet ik een behoorlijk stuk omlopen sinds de oversteek bij de Van Bleyswijckstraat naar de Fabrieksstraat weer is weggehaald. Na de zomer moet het kruispunt klaar zijn.

delft_papsouwselaan_plattegrond_aldi.jpg

delft_lijndun

Persbericht: Gezamenlijk gemeente Delft en Stichting BuytenDelft
Uitslag asbestonderzoek Stadsboerderij en Waterspeeltuin BuytenDelft bekend.
Op het terrein van de Waterspeeltuin en Stadsboerderij BuytenDelft in de Delftse Hout is tijdens grondwerkzaamheden, asbestverdacht materiaal gevonden. Onderzoek bevestigt dat de gevonden stukjes daadwerkelijk asbest bevatten. De resultaten zijn vandaag bekend geworden. Om de hoeveelheid asbest vast te kunnen stellen, start aanstaande maandag 6 juni een vervolg bodemonderzoek dat tot en met woensdag 8 juni duurt. Vooruitlopend op deze resultaten is de Stadsboerderij BuytenDelft tijdelijk en tot nader order gesloten voor publiek.
Vervolgonderzoek
Het vervolgonderzoek is nodig om exact vast te kunnen stellen om hoeveel asbest het gaat, waar de asbest ligt en wat voor soort asbest het betreft. Dit bepaalt welke maatregelen er genomen moeten worden en op welke termijn. De resultaten van dat vervolgonderzoek zullen dan minimaal 2 weken na de start van het vervolgonderzoek bekend zijn.
Informatie en een overzicht met vragen en antwoorden is te vinden op www.delft.nl/kinderboerderijen, www.buytendelft.nl

delft_lijndun

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
Motie over Buccaneer aangenomen
... De motie benoemt expliciet een aantal punten die volgens de indieners door de meerderheid van de bewoners als belangrijk worden gezien: ...

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
Uit gemeenteraadsvergadering donderdag 2 juni 2016
De raad stemde unaniem in met het initiatiefvoorstel Elk stembureau telt van Onafhankelijk Delft.
... verzoek van Onafhankelijk Delft aan het college om de mogelijkheid te onderzoeken om tijdens verkiezingen of referenda de live-opkomst weer te geven. Dat nodigt volgens de fractie mensen uit om te gaan stemmen. Alle fracties reageerden positief op het voorstel.
BUCCANEER
... Steun geven aan een mooi plan van een ondernemer of het plan afwijzen, omdat de bewoners geluids- en parkeeroverlast vrezen? Met de motie Consensus nodig bij vestiging restaurant Buccaneer probeerden PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en SP een middenweg voor alle betrokkenen te vinden. Dankzij de steun van Onafhankelijk Delft en CDA werd de motie door een raadsmeerderheid aangenomen.
... De motie draagt het college onder meer op om zich maximaal in te spannen om overeenstemming tussen de bewoners en de ondernemer te realiseren.
ZUIDPLANTSOEN
... De meeste fracties in de raad zijn het er, net als omwonenden, over eens dat het Zuidplantsoen niet de meest ideale plek in Delft is om toeristenbussen te parkeren. Wethouder Lennart Harpe hield de raad voor dat er op dit moment geen beter alternatief is. Het college wil het Zuidplantsoen de komende twee jaar gebruiken als parkeerplaats voor bussen. In de tussentijd wordt andere mogelijke parkeerplekken voor grote voertuigen in de stad onderzocht.

delft_lijndun

VVD Delft, bestuur
Terugblik: politiek café over ruimte en verkeer
... In het politiek café werden de leden meegenomen in een aantal vraagstukken op gebied van ruimte en verkeer door raadslid Linda Böcker en commissielid Hélène Bartelds. De onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn:
1. Masterplan rond Kruisstraat, Yperdek, Molshoop, et cetera. Dit is actueel naar aanleiding van de plannen van onder andere de Lidl;
2. Busparkeren op het Zuidplantsoen;
3. Verwijden van de reguliere bus van de Oude/Nieuwe Langendijk.

delft_lijndun

Aad Meuleman, raadslid SB
Welkom Marja!
... In een eerste reactie gaf zij aan blij en trots te zijn ...
... Stadsbelangen Delft is blij en trots dat zij het lef had om te solliciteren naar de functie van burgemeester in onze stad!

delft_lijndun

Maurits Bongers, raadslid SP
... SP, CU en CDA snappen wel dat er weinig passagiers gebruik maken van buslijn 62, dat komt door de route die de buslijn nu rijdt. Een andere route wordt dan ook voorgesteld. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juni zal blijken wie er aan het langste eind trekt. De ouderen of de kenniswerkers.

delft_lijndun

Tom Zonneveld, raadslid SP
Buitenhof
... We lezen en praten veel over de buurt ...

delft_lijndun

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Brief: wij moeten voor jullie daden boeten
... De Asielzoekers worden in onze stad binnen gehaald en krijgen nog geld toe. Terwijl wij die al jaren in onze stad delft wonen erop achteruit gaan.
... Steeds meer wordt er van ons afgepakt. Hoever moet dit nog gaan.
... Gaat onwijs veel geld naar jullie salarissen.
... Maar wij al Burger ... worden alleen maar gekort.
Hoogachtend: C. Blikman

delft_lijndun

Huub Halsema en Christine Beld ,raadsleden D66
D66 trots op aanbeveling Marja van Bijsterveldt als nieuwe burgemeester.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 3 juni 2016 | 14h28 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

harrie fruyt van hertog, redactie PolitiekDelft
Kruising Westlandseweg, Krakeelpolderweg en Papsouwselaan Delft op 2 juni 2016. De aanleg van het definitieve tramtracé en de nieuwe openbare ruimte op de Westlandseweg begint goed zichtbaar te worden. Na de zomer zullen de werkzaamheden naar verwachting afgerond zijn en behoort het omlopen en omfietsen tot het verleden.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 3 juni 2016 | 06h08 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_marja_van_bijsterveldt_vliegenthart_anp.jpg

harriefruytvanhertog.nl - Nieuwe burgemeester voor Delft

Weblog door harrie fruyt van hertog

De gemeenteraad kiest voor Janneke Marlene (Marja) Bijsterveldt-Vliegenthart lid CDA als burgemeester voor Delft. De in Rotterdam op 27 juni 1961 geboren oud-verpleegster komt Delft verbinden. Deze toekomstige burgemeester zonder grenzen is genoeg gewend om vanuit de politieke EHBO pleisters te plakken.
Nog even de formele procedures doorlopen.
2 september 2016 gaat Marja van start.
Welkom in Delft.

delft_lijndun

delft_avdv20160603.jpg

linkedin.com - (72) De verbinder komt er aan

Weblog door Arie van der Veen

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart kandidaat-burgemeester van Delft. De verbinder is binnen. Op de fiets van Schipluiden naar de Westvest ! De raad van Delft mag zichzelf feliciteren met deze keuze. Een nieuwe lente, een nieuw geluid !

delft_lijndun

delft_marja_van_bijsterveldt_vvddelft.jpg

vvddelft.nl - Een nieuwe burgemeester voor Delft: Marja van Bijsterveldt

Weblog door Bart Smals, raadslid VVD

Donderdag 2 juni heeft de gemeenteraad besloten om Marja van Bijsterveldt als voorkeurskandidaat voor te dragen als burgemeester van Delft. De VVD Delft is blij met deze voordracht.

Marja van Bijsterveldt beschikt over een uitgebreid netwerk, maar ook over de juiste eigenschappen om Delft in rustig vaarwater te brengen. Om goed als burgemeester te kunnen functioneren moet je niet alleen over de bestuurlijke vaardigheden beschikken maar ook een burgervader voor de stad zijn. En we zijn ervan overtuigd dat zij in die beide rollen uitstekend zal functioneren.

Haar loopbaan laat zien dat zij zich thuis voelt in bestuurlijke setting op landelijk niveau, zoals bijvoorbeeld als Kamerlid of minister, maar ook op lokaal niveau, als raadslid en burgemeester. Het is daarom zonder twijfel dat zij van grote waarde voor Delft kan zijn. Maar Van Bijsterveldt heeft ook laten zien oog te hebben voor kleinere zaken, en een burgemeester zal zijn voor alle bewoners van Delft.

De VVD heeft er vertrouwen in dat zij Delft weer in een positieve “flow” kan brengen. Iets wat Delft goed kan gebruiken na jaren van financiële rampspoed!

Vanzelfsprekend zullen we met pijn in ons hart afscheid nemen van onze Bas Verkerk, maar we hebben er vertrouwen in dat we in Marja van Bijsterveldt een waardige opvolger hebben gevonden.

delft_lijndun

Citaten ...

Griffie gemeente Delft
Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (Marja) wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Delft. De gemeenteraad heeft dit op donderdag 2 juni in de raadsvergadering besloten na een voorstel van de vertrouwenscommissie.

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (54) heeft een bijzonder grote staat van dienst in het openbaar bestuur. Zij was eerder wethouder, burgemeester, staatssecretaris en minister van Onderwijs. Tevens was zij landelijk partijvoorzitter van het CDA. Sinds 2013 is zij directeur/bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds. Zij is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Schipluiden.

De voorzitter van de Vertrouwenscommissie is bijzonder verheugd een kandidaat aan te kunnen bevelen met een zeer uitgebreid netwerk, relevante kennis van de stad, een grote bestuurlijke ervaring (onder andere op het terrein van het onderwijs) en een aanstekelijk enthousiasme.

Met de aanbeveling van Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Via de Commissaris van de Koning doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht. De volgende stap in de procedure is een Koninklijk Besluit waarbij tot benoeming wordt overgegaan.

Verwacht wordt dat Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart op 2 september 2016 tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd als burgemeester door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 2 juni 2016 | 04h23 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160602.jpg

linkedin.com - (71) De eerste honderd dagen in Delft

Weblog door Arie van der Veen

De nieuwe burgemeester wacht in Delft een schone taak. Hij of zij zal zich presenteren als verbinder. Verbinder tussen de stad en haar bestuur. En dat is voorwaar nog niet zo eenvoudig. Wil dat lukken, dan zijn de eerste honderd dagen van zijn nieuwe baan van groot belang. De eerste honderd dagen kunnen een carriere maken of breken. Daarom enkele tips !

1. Ga met de fiets door de stad. Delft is een fietserstad, en op de fiets zie je het meest. Rij door de verschillende wijken en ervaar hoe burgers hun omgeving waarderen. Zo leert men de stad kennen.

2. Kom gelijk in de stad wonen. Nog niet in een permanent huis, maar ga op verschillende plekken in de stad wonen, om te voelen hoe het leven in de stad is.

3. Ga elke dag ergens anders koffie drinken en praat met burgers. Ga kamperen in de Delftse Hout.

4. Wordt voorzitter van de raad en toon aan dat de raad het hoogste orgaan in de gemeente is en bouw daar het gezag op

5. Laat je niet meeslepen met de dynamiek van het college. Maar neem een onafhankelijke positie in het college in. Boven de partijen.

6.Neem de onvrede in de oppositie serieus en overbrug de tegenstelling coalitie-oppositie die Delft al jaren in de tang houdt en bestuurlijk vaak blokkeert

7. Zie de TU als kroonjuweel van Delft, maar denk niet dat de TU-Delft, Delft is !

8. Communiceer via Twitter en Facebook over je aanwezigheid in de stad. Houd een openbaar dagboek bij, zodat mensen weten wat een burgemeester doet.

9. Rij een jaar niet in een dienstauto, maar neem de tram of bus. Op de fiets naar het stadhuis

10. Ga regelmatig naar de kerk, de Oude en Nieuwe Kerk en alle andere plaatsen van samenkomst en verbinding.

De nieuwe burgemeester moet een bruggenbouwer zijn. Geen pontifex maximus. Er zijn zovele verbindingen te leggen in de stad. De spoorzone mag dan gezien worden als verbinding tussen het centrum en andere delen van de stad. Maar het gaat niet alleen om fysieke infrastructuur. Het gaat om verbinding tussen mensen. En daarin moet een burgemeester zichtbaar zijn, In de stad en daarbuiten (randgemeenten). Wees aanwezig op plaatsen waar mensen zijn en waar ze de komst van het bestuur waarderen. China kan wel een jaartje wachten. Delft snakt naar verbinding. In Voorhof, Buitenhof, Tanthof en Poptahof.

En natuurlijk, commissaris van de grafkelder ! Dat is een verplichte nevenfunctie, en zo zijn er nog een paar. Maar Delft zit niet te wachten op een bijbanenkampioen. Zichtbaar zijn voor mensen, en vooral bereikbaar. Zo bouwt men gezag op en wordt men gedragen door mensen. Dat is de uitdaging in de eerste honderd dagen. En daarna gaat het vanzelf. Wat een uitdaging !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_hugopolitiek_nico_jouwe_aad_meuleman_wim_bot_aad_snaterse.jpg

Stadskrant Delft, redactie communicatie gemeente Delft
Praten over politiek
Gisteren is een nieuwe wekelijkse talkshow over de Delftse politiek van start gegaan bij Stadsradio Delft (106.3 FM en 92.9 op de kabel): 'Hugo! Politiek in Delft! Elke week ondervraagt presentator Nico Jouwe op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur een Delftse politicus over zijn of haar drijfveren en over actuele ontwikkelingen in de lokale politiek.
Oud-raadslid Wim Bot zal regelmatig aanschuiven om de Delftse ontwikkelingen te voorzien van analyse en commentaar. Gisteren was Aad Meuleman te gast, fractievoorzitter van Stadsbelangen.
Uitzending gemist?
De talkshow wordt telkens op zaterdag herhaald om 13.00 uur.
Volgende week dinsdag komt CDA-fractievoorzitter David van Dis langs.

delft_lijndun

Jolanda Gaal, raadslid OD
uitzending ‘Danny zoekt problemen’: Delft Buitenhof – Weg uit de Shit
Hoi Bas,
Wij staan er weer gekleurd op in Delft.
Heb je gekeken naar het programma op NPO 3, Danny zoekt problemen?
Nou Danny hoefde niet lang te zoeken in Delft. De problemen vonden Danny!!
Ben er echt doodziek van, dat dit in onze mooie stad allemaal gebeurt en dat jij en de raad dit gewoon door laten etteren.. Twee politiebusjes met personeel steeds aanwezig Hoe gek moet het worden?
Wat een respectloos tuig woont daar!
Wat zou je ervan denken om voordat jou burgemeesterschap stopt, nog even de bezem door die wijk te laten halen, als bedankje aan de stad? Dat hebben de beste brave burgers wel verdient vind je ook? Er wordt altijd poen uitgetrokken voor raddraaiers en tuig. Wanneer wordt er eens poen uitgetrokken voor brave burgers? Mensen die geen problemen veroorzaken en hun best doen er wat van te maken!
Je bent er je leven niet zeker in dat deel van de wijk en mensen, vooral ouderen, durven in de vroege avond, al niet eens meer naar buiten!!! Maar wel huur en belasting betalen..en dik! Kinderen durven niet buiten te spelen uit angst dat ze worden geintimideerd of bestolen van hun spulletjes!!!
Laat de minister hier anders maar orde op zaken laten stellen als het bestuur van Delft en politie faalt.
Ik ben echt laaiend en wil een gesprek!!!

delft_lijndun

Martine Venema, Secretaris Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Geachte bewoners en andere geïnteresseerden,
hierbij nodigen wij u uit voor onze inloopavond op 7 juni om 20 uur in buurthuis De Wending. Er staan drie onderwerpen op de agenda:

1. Grondwaterproblematiek in Olofsbuurt en Westerkwartier: Joop Gravesteijn komt onze wijk bijpraten over dit onderwerp. Zie ook dit artikel in Delft op Zondag: http://www.delftopzondag.nl/lees/81392/-gemeente-verandert-grondwater-zelf-en-is-dus-wel-verantwoordelijk-voor-sc

2. Huisvesting studenten en asielzoekers in het pand Bleijswijckstraat 93, zie ook dit bericht in Delft op Zondag: http://www.delftopzondag.nl/lees/81496/vluchtelingen-naar-van-bleyswijckstraat-

3. Evaluatie bewonersparkeren

Met vriendelijke groet,

TOP

delft_lijndun
woensdag | 1 juni 2016 | 02h07 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160601.jpg

linkedin.com - (70) Adieu Bas

Weblog door Arie van der Veen

Op donderdag 2 juni a.s. vergadert de gemeenteraad van Delft over de voordracht voor de nieuwe burgemeester. Als over die voordracht besloten is komt er materieel een einde aan het burgemeesterschap van Bas Verkerk. Hij blijft formeel nog tot 5 juli. Het is interessant hoe hij straks zelf terugkijkt op deze bewogen periode als burgemeester. Gestart als ambitieuze ex-wethouder van Den Haag. En hoe hij geëindigd is, dat is voor meerdere uitleg vatbaar. Alle elementen van een burgemeesterschap speelden een rol: verhuizen naar de nieuwe gemeente. Voorzitterschap van de raad en/of van het college. Bouw van een nieuw stadskantoor, de Spoorzone, de Gondelaffaire. Bedreigingen. Overal heerst toch een tragisch beeld. Delft een moeilijke gemeente. Permanent spanning in de raad, aangiftes over en weer. Geen geld, geen grond. De derde stad van Zuid-Holland of tenminste van de metropool. Maar fysiek en financieel achter in de rij.

Ik neem aan dat alle elementen, succes- en faalfactoren zijn meegewogen in de besluitvorming rond de nieuwe kandidaat. En voor mij staat daarbij voorop de rol van verbinder. Een verbinder tussen de stad en het bestuur. En tussen de verschillende bevolkingsgroepen. De afstand tussen het huidige bestuur en de stad is (te) groot. En het is Verkerk niet gelukt die kloof te dichten. Hoe vaak werd in de stad niet gehoord: wij willen een nieuwe van Walsum. Een burgervader !

De nieuwe burgemeester wacht een dankbare taak. Het vertrouwen tussen bestuur en stad te herstellen. Delft een plek te geven in het krachtenveld van de Metropool, en vooral de inwoners van Delft de trots op hun stad terug te geven. Dat is niet eenvoudig, want het is werk in uitvoering. De Spoorzone ligt nog open en Nieuw Delft bestaat vooral nog op papier. Toch verdient de nieuwe kandidaat steun en support. Zeker als de burgemeester unaniem wordt voorgedragen en er geen gedoe is rond de benoeming. En het lijkt dat het zo is.

Een adieu aan Bas en alvast een hartelijk welkom aan zijn opvolger. Benieuwd wie het wordt ! Wordt vervolgd.

delft_lijndun

Citaten ...

Redactie AD
Met nog een kleine twee weken voor de boeg lijkt de kans verkeken dat er een Delfts referendum komt over de wenselijkheid van een asielzoekerscentrum in de gemeente. Tot vorige week donderdag hebben slechts 145 mensen de moeite genomen hun handtekening te zetten om het initiatief voor het houden van referendum te ondersteunen.
... Het initiatief voor het houden van een referendum is een idee van Delftenaren Frans Verbeek en Carla van Tricht, en wordt door oppositiepartij Onafhankelijk Delft gesteund.

delft_lijndun

Maurits Bongers, raadslid SP
BUSLIJN 62 VOOR OUDEREN IN DE VOORHOF MOET BLIJVEN.
... Het argument om deze buslijn te schrappen is dat hij te weinig gebruikt wordt. SP, CU en CDA snappen wel dat er weinig passagiers gebruik maken van buslijn 62, dat komt door de route die de buslijn nu rijdt. Een andere route wordt dan ook voorgesteld. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juni zal blijken wie er aan het langste eind trekt. De ouderen of de kenniswerkers. Drie jaar geleden voerden SP, CU en het CDA ook al actie tegen het verslechteren van buslijn 62. Dit leidde tot een enorm succes, want de buslijn bleef bestaan.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 31 mei 2016 | 00h58 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160531.jpg

linkedin.com - (69) Over de gaypride

Weblog door Arie van der Veen

Dezer dagen bezocht ik verschillende activiteiten in de stad Alkmaar. Alkmaar is een levendige provinciestad, waar gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties samen werken aan het welzijn van de stad. Nieuwbouwprojecten, versterking van de centrumfunctie: o.a. een fantastische nieuwe bioscoop, filmhuis en casino. Alkmaar leeft!

Bijzonder was de Gaypride. Een week waarin het doel is om de acceptatie en integratie van transgenders, homo- en biseksuele inwoners te vergroten in Alkmaar en omstreken. Hoogtepunt daarin is een tocht met boten door de kanalen in het centrum van de stad. Ik mocht meevaren met een boot van de VVD-Alkmaar. Een vrolijke bedoening met een sambaband. Als calvinist eerst even wennen, maar het zijn gezellige mensen die VVD-ers. Het CDA schitterde helaas door afwezigheid. Andere partijen, zoals Groen Links, PvdA en D66 voeren vrolijk mee.

Het is een prima initiatief zo'n gaypride. Vrolijk en toch ingetogen, het is daar geen Amsterdam. En het is mooi dat mensen, die zich vaak in de marge van de samenleving gedrukt voelen, daar zich letterlijk kunnen tonen aan de bevolking van de stad, die ruim aanwezig was aan de kades van de grachten. Ik werd met ontferming bewogen, en zo hoort het. In onze diverse samenleving heeft iedereen recht op zijn plek. En iedereen mag uitkomen voor zijn overtuiging of geaardheid. Zeker in deze tijd waarin de vrijheden onder druk staan. De gaypride was een statement: van respect, tolerantie en samenleven.

Al varend over de grachten in Alkmaar dacht in aan Delft. Ook een hele geschikte plek voor zo'n rondvaart. Met de bootjes langs de Oude Kerk, de Westvest en andere historische plekken. Is de stad van Willem van Oranje uiteindelijk ook niet een stad van tolerantie ? En goed bevaarbaar.

Alkmaar gaf met de gaypride een lokaal en regionaal statement. We kennen al roze zaterdag die jaarlijks wisselend in verschillende gemeenten gevierd wordt. Met een vaartocht door de grachten krijgt de gaypride een gezicht. In Amsterdam en Alkmaar. Wanneer volgen Delft en andere steden? Het is echt tijd voor een statement: van tolerantie, ontferming, mededogen, maar vooral ook voor samen plezier maken in een stad ! Het was nog lang gezellig en niet eens onrustig op het Waagplein !

delft_lijndun

Citaten ...

Griffie gemeente Delft
De gemeenteraad bespreekt in de raadsvergadering op donderdag 2 juni het voorstel van de vertrouwenscommissie over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van Delft. De raadsvergadering begint hierdoor niet om 20.00 uur, maar om 18.30 uur.
De behandeling van dit voorstel vindt in beslotenheid plaats. Het besluit van de raad over de aanbeveling wordt vervolgens in het openbare deel van de raadsvergadering bekendgemaakt. De voorzitter van de vertrouwenscommissie legt dan ook een verklaring af.

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met donderdag 26 mei 145 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet.

delft_lijndun

Redactie ROVER
Reiziger vindt Rotterdam CS, Delft en Valkenburg meest gastvrije stations
... Rover vroeg aan de leden wat een station tot een gastvrij station maakt en welke stations hier een positief voorbeeld van zijn. Tijdens de ledenvergadering van Rover op zaterdagmiddag in Ermelo werden de winnaars door Ronald Nomes, directeur Stations van ProRail, bekend gemaakt. Naast winnaars Rotterdam, Delft en Vakenburg werden er certificaten uitgereikt aan de best gewaardeerde stations in de categorieën groot, middelgroot en klein: stations Amsterdam CS, Utrecht CS, Zutphen, Ede-Wageningen, Overveen, Dalfsen, Deurne en Ommen.
... Ook de stationspiano wordt opvallend vaak genoemd als welkom vermaak.
... ”Na jaren van bouwellende nu een prachtig ontworpen net station met een welkome uitstraling: mooie hal, modern, ruim”, stelt een reiziger over station Delft. “Op Delft voel ik mij zeer welkom. Licht en overzichtelijk en altijd wel reuring”, vindt een andere reiziger, “makkelijke toegang tot de stad en de enorme fietsenstalling is direct vanuit het spoor bereikbaar”.

delft_lijndun

VVD nieuws
Peet (Traub), stukadoor: geef mij een gozer uit de Schilderswijk en ik zet hem panklaar op de arbeidsmarkt.
... Zes jaar geleden begonnen Peet en zijn broer Michel hun praktijkopleidingscentrum voor stukadoors. “Het bestond nog niet. En wat er niet is, moet je maken.” Het idee kwam voort uit idealisme. “Anders blijven die gasten hangen in hun ellende. Ik wil dat ze het beter krijgen. Opa heeft een uitkering, papa ook. Nou, dan wordt het tijd dat jij die trend doorbreekt en een echte baan vindt.”
... “Wij zijn niet altijd politiek correct. Bureaucratisch gelul is niks voor ons. Hoe meer er op papier staat, hoe meer stropdassen zich ermee bemoeien, hoe groter de kans dat het mislukt.

delft_lijndun

Laura Kors, verslaggever Radio EenVandaag
Ontkenning racisme is groot probleem in Nederland
... Maar hoe kan het dat Nederlanders zo heftig reageren als mensen dit aankaarten? Ten eerste hebben witte Nederlanders vaak sterk het gevoel moreel en cultureel superieur te zijn. Dat gevoel houden ze in stand door alles wat ongemakkelijk of onjuist is te ontkennen of weg te wuiven. "Het wijdverbreide verhaal is dat de Nederlandse cultuur heel goed, open en tolerant is, en dat Nederlanders eerlijke mensen zijn die altijd tegen onderdrukking hebben gevochten", zegt hoogleraar Gloria Wekker.

delft_lijndun

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Gevraagde beslissing:
Het college van B&W op te dragen om te onderzoeken of de live opkomst-weergaven op de dag van een referendum of verkiezing ook in Delft toegepast kunnen gaan worden.

delft_lijndun

Bewoner Wijk Buitenhof
Voortgaande verloedering rondom winkelcentrum Verdiplein.
...
Zwerfvuil overal waar je maar kijkt , en dan maar weer bellen naar de gemeente. Het wordt gelijk opgeruimd maar het is allemaal van korte duur.

delft_lijndun

Boy Mosterdijk, Guitar Shop Delft
Deze week kreeg ik een brief van Remondis/Avalex dat het project (leveren goederen en ophalen karton bij de ondernemers door Stadsslogistiek Delft) blijkbaar niet rendabel genoeg is en per 1 juni het karton maar een keer in de week (!) opgehaald wordt. We gaan helaas weer terug bij af, zodat ik karton voor een week moet vasthouden en weer buiten moet neerleggen. Dat geeft weer lekker een rotzooi in de straten door weggewaaid karton bij harde wind. Bovendien geeft het ook vervuiling van het straatbeeld naar de bezoekers van de stad.
... Het zou erg fijn zijn als de beslissing door Remondis behandeld zou worden in de gemeenteraad.

TOP

delft_lijndun
maandag | 30 mei 2016 | 02h02 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_sint_agathaplein_zaak_vol_smaak_festival_20160529184734.jpg

Zaak Vol Smaak Festival
Afgelopen zondag op het Agathaplein van 15-23 uur: muziek, studentengerechten en foodtrucks.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Aad Meuleman, raadslid SB
vragen nulmeting R. de Graafweg
Wij hebben begrepen dat de gemeente de huidige situatie, nadat het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen, als uitgangspunt wil hanteren voor de nulmeting, maar de bewoners vinden dat de nulmeting gebaseerd moet zijn op de situatie voordat het nieuwe ziekenhuis werd gebouwd.

delft_lijndun

Martin Stoelinga, raadslid OD
Geen AZC in Delft
Dit is oneerlijk en politiek onwaardig.
Tot nu toe hebben nog geen tweehonderd Delftenaren hun handtekening gezet voor een referendum over een asielzoekerscentrum in Delft. De benodigde vierduizend krabbels lijken daarmee onhaalbaar.
Om een referendum over de vraag 'wel of geen asielzoekerscentrum in Delft' van de grond te krijgen, moeten op maandag 13 Juni minimaal vierduizend handtekeningen zijn verzameld. Met nog twee weken te gaan ziet het er niet naar uit dat er nog 3800 Delftenaren de moeite nemen naar één van de zes locaties ie komen om hun krabbel te zetten.

Martin Stoelinga, fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft en fervent tegenstander van een asielzoekerscentrum op Delfts grondgebied, vindt het niet vreemd dat het zo stroef gaat. Het wordt de indieners en voorstanders van een referendum volgens hem onmogelijk gemaakt. "De gemeente wil natuurlijk geen referendum, dus werken ze dit zoveel mogelijk tegen. Delftenaren kunnen maar op zes plekken hun handtekening zetten, tot 4 uur 's middags. Maar dan werken de mensen nog." Op het Stadhuis kan ook op zaterdag worden getekend.

Volgens Stoelinga moest menig potentieel handtekeningzetter op zaterdag bij het Stadhuis echter teleurgesteld afdruipen omdat hier bruiloften of andere gelegenheden waren. "Dit is oneerlijk. Met landelijke verkiezingen zou zoiets ondenkbaar zijn. Het is ondemocratisch, oneerlijk en politiek onwaardig. Zeg dan gewoon dat je geen referendum wilt." Het lijkt schier onmogelijk dat de benodigde 3800 handtekening komende twee weken nog zullen worden gezet.

De Snor' zegt de handdoek echter nog niet in de ring te gooien. "Ik ben een gelovige jongen, ik ga door tot het einde."

delft_lijndunhtml5 logo Valide CSS!