delft_lijndun
zondag | 22 mei 2016 | 03h29 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Bevoorrading AH Mercuriusweg Delft II

delft_avdv20160522_2.jpg

linkedin.com - (66) Tussen Dinkel en Regge en de Schie

Weblog door Arie van der Veen

Tussen de Dinkel en de Regge is het goed mis. Daar ligt Twente en de plaatselijke FC. Wie daar wel eens geweest is, ziet een machtige veste, gesponsored door Grolsch. Vakmanschap is meesterschap werd daar gepredikt, maar helaas de veste is naar nu blijkt op zand gebouwd. Niet op de Twentse gronden, maar op een basis van list en bedrog. En nu zit men met de gebakken peren. Dromen van structureel meedoen aan de Champions League, en ontwaakt uit een boze droom naakt nu de Jupiler-league en of nog erger het amateurvoetbal. Ons schone en nijvere Twente, in handen gekomen van verkeerde bestuurders, en iedereen keek er naar en deed er maar al te graag mee !

In het verleden ben ik er regelmatig geweest en verwonderde mij over de pracht en praal in de bussinessclubs. En van binnenuit werd de boodschap gepredikt: we zijn een Championsleagueclub en zo behoort men zich hier te gedragen. Wat dat ook maar betekent, in ieder geval een dure rekening. En dan volgt de schok, want uiteindelijk is er een rechtsstaat in Nederland en de KNVB kent een licentiecommissie. Deze commissie heeft bestuurlijk een wijs oordeel geveld, terug naar de Jupilerleague, uithuilen en opnieuw beginnen. Wat ze daar ook roepen ! Twente mag nog blij zijn dat men úberhaupt nog een licentie krijgt. Alle medeclubs in de eredivisie voor de gek gehouden !

Het mooie en nuchtere (FC)Twente ontspoord, en nu in verwarring. Een politiek-maatschappelijk casus daar tussen Regge en Dinkel. En gelijk moest ik denken aan de parel aan de Schie, de gemeente Delft. Een groot Stadskantoor bouwen als parel in het Nieuwe Delft, vooral in de ogen van de bestuurders, Het volk werd niks gevraagd of genegeerd. En ook daar zit men op de blaren. De burgers mogen betalen, net zoals straks de supporters van Twente. Maar FC Twente zie ik eerder promoveren, dan Delft stijgen in de index voor gemeenten. En maar neerkijken op Heracles en Go Ahead Eagles, daar in Twente. Straks beiden in de eredivisie. Net zoals in Delft, neerkijken op Gouda, Westland en Zoetermeer. Wat is hoogmoed toch een gevaarlijke eigenschap in de politiek en de topsport.

Kieken wat het wordt, is een typisch gezonde Twentse houding, dat zal het in Enschede nu ook worden. Hoog spel met juridische procedures, en als het een loterij wordt, dan kent die ook vele nieten. Wordt vervolgd. Tussen de Regge en Dinkel, en ook aan de Schie.

delft_lijndun

delft_avdv20160522.jpg

linkedin.com - (65) Over Denk(en) en doen

Weblog door Arie van der Veen

Commotie in weldenkend Nederland. Sylvana Simons, knuffelallochtoon van DWDD stapt in de politiek en wel voor de allochtonenpartij DENK ! Wat een schok. Twitter slaat op tilt en voor dat je het weet is zij afgeserveerd en uitgezwaaid. En toch geef ik haar en haar partij een goede kans. Eigenlijk is er sprake van de emancipatie van de allochtone kiezer en daarvoor is ons kiesstelsel zeer geschikt. Immers de meeste partijen zijn ontstaan vanuit een emancipatiemotief. Was het bij de katholieke kiezers eind negentiende eeuw niet hetzelfde ? Ultramontanisten (zie die van over de bergen komen) werden ze genoemd in liberale en protestante kringen. De lange arm van Rome zou hen leiden, en is dat nu niet net zo ? Zeker in PvdA-kringen zal men zich bezorgd maken, in de steden ontstaan met succes allochtonenpartijen, kijk eens in Rotterdam en nu staat men aan de poort van de Haagse politiek. De twee kamerleden van DENK kwamen zelf (vrijwel) op eigen kracht in de kamer. En straks gaan ze voor zichzelf. Op jacht naar de allochtonenkiezers, die jarenlang door de PvdA gekoesterd zijn als stemvee.

DENK heeft een punt, namelijk opkomen voor de vaak achtergestelde allochtone kiezer, en dat is een mobilisatiemotief, en daarbij kunnen ze wel eens ver komen. En daar speelt ook het religieuze motief een belangrijke rol bij. Dat ze daarbij een allochtoon TV-gezicht gevonden hebben, maakt het voor hen alleen maar kansrijker. En ik vind dat Sylvana in de kwestie Umar een punt heeft. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar kent juridisch en moreel haar grenzen, en die worden zo gemakkelijk vergeten in het correcte neo-liberale denken. En belediging van een vreemd staatshoofd mag gewoon niet, en hoort niet. Kijk maar wat er juridisch gaat spelen in Duitsland.

DENK is de islamistische tegenhanger van de SGP. En een nieuwe tak in de veelkleurige politieke samenleving. Zeker waar de gevestigde partijen zich genoeglijk voegen in het koekoek-eenzang lied er is er alle reden om zich te verenigen als minderheidsgroep in een politieke beweging. Ik zou de DENK-beweging maar serieus nemen.

In Delft zou het onzinnige anti-islamreferendum wel eens een extra trigger zijn om daar ook DENK op te richten of te laten groeien. Allochtonen nemen het terecht niet dat ze gediscrimineerd worden. Sylvana krijgt met graagte nu de zwarte Piet toegeschoven. Zwarte Piet, hoe zit dat ook al weer, materieel toch een symbool van discriminatie? En straks een politiek en electoraal issue. Sylvana kan op TV mooie huizen verkopen, en ze durft zich te roeren in het heilige der heiligen van de neo-liberale kerk bij DWDD. Ik geef haar goede kansen !

In de politiek gaat het altijd om droom en daad, en alles wat er tussen zit. DENK(EN) en DOEN ! En dat laatste is voor de DENK-musketiers de uitdaging. Het ontwikkelen van een voldragen politieke boodschap, op basis van een emancipatiemotief. Een boodschapper hebben ze al, nu werken aan de boodschap ! We gaan het volgend jaar zien. Marchouch, en Yucel van de PvdA en de andere politiek-correcte allochtonen zullen wel zenuwachtig worden. En terecht !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_mercuriusweg_voedselbank_inzamelactie_ah_20160521163929.jpg

harrie fruyt van hertog, weblog
Inzamelactie door protestantse wijkgemeente vierhoven voor de Voedselbank Delft.
Bas Verkerk vervulde zijn voorbeeldfunctie.
Zie foto's op weblog.

Bjinse Dankert en Peter van de Stadt, verslaggevers
... Het was CDA-fractievoorzitter David van Dis al opgevallen dat een nieuwe tegenvaller met kleine lettertjes in gemeentelijke stukken was aangekondigd, maar dat in de persberichten hierover met geen woord is gerept. ,,Het is opvallend dat de gemeente hier niet over spreekt en dat ze het enkel heeft over herstel en veel nieuwe investeringen. Terwijl er dus ook nog nieuwe gaten zijn. Alsof er de afgelopen jaren niets is gebeurd en er niet genoeg uitdagingen over zijn gebleven."
Een woordvoerder van de gemeente laat na verzoek om verduidelijking slechts weten dat het om uitgaven gaat voor 'de inrichting van de openbare ruimte'. Pas na de zomer wordt bekend hoeveel extra geld de gemeente bij moet leggen.

TOP

delft_lijndun
zaterdag | 21 mei 2016 | 00h47 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_cameretten_kiepbakfiets_jaren_zestig_gemeentereiniging_amsterdam_de_emauspoort_20160520160833.jpg

harrie fruyt van hertog, weblog
Gezien op de Cameretten.
Een gerestaureerde kiepbakfiets uit de jaren zestig.
Toen in gebruik bij de gemeentereiniging van Amsterdam.
De eigenaar van Hotel de Emauspoort fietst er een rondje mee.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Griffie gemeenteraad Delft
Verslag overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur donderdag 19 mei 2016
In een technische presentatie schetsten financieel deskundigen van de gemeente het meerjarenbeeld dat hoort bij de Kadernota die de commissie op donderdag 16 juni politiekinhoudelijk bespreekt. Het duurt nog jaren voordat Delft weer helemaal financieel gezond genoemd kan worden, maar de gemeente is inmiddels op de goede weg.
... voor de gemeentelijke IT-diensten werden door verschillende fracties vraagtekens gezet.
... Een meerderheid van de commissie wil dat de Nationale Ombudsman de gemeentelijke ombudsfunctie blijft uitvoeren.

delft_lijndun

Sjoerd Hartholt, redacteur Binnenlands Bestuur
Gemeenten ondervinden problemen met archiveren van informatie die op verouderde wijze is opgeslagen, zoals op floppy’s, taperecorders en cd-roms. Informatie uit het verleden is daardoor moeilijk vindbaar, niet doorzoekbaar en soms geheel ontoegankelijk. Dat blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur onder eindverantwoordelijken voor het gemeentelijk archief. De ruime meerderheid van de 26 ondervraagden gaf bovendien in de correspondentie aan informatie te missen in de archiefbewaarplaatsen.
... Dertien van de zesentwintig ondervraagden geven aan ‘soms’ of ‘vaak’ moeilijkheden te ervaren. Informatie die overgeplaatst moet worden is door verouderde soft- en hardware ontoegankelijk, niet vindbaar en bovendien niet doorzoekbaar, zo geven de geïnterviewden aan. Genoemde voorbeelden van moeilijkheden zijn CD/DVD-drives, maar ook floppy’s zoals Floppy Disk 5.25 en 3.5, tapes, bijbehorende taperecorders en verouderde versies van Windows.
... Ongeveer de helft van de eindverantwoordelijken voor het archief geven aan dat ambtenaren zich niet voldoende bewust zijn van het belang van goede archivering, door hun bewustzijn te beoordelen als ‘matig’ of ‘onvoldoende’.

delft_lijndun

delft_regie_huisvesten_statushouders.jpg

Saskia Buitelaar, redacteur Binnenlands Bestuur
Het rijk moet gemeenten meer zeggenschap geven over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. De roep om regie weerklinkt uit een peiling onder wethouders en ambtenaren van – vooral kleine en middelgrote – gemeenten. Ze willen ruimte voor kleinschalige noodopvang en flexibiliteit om snel creatieve huisvesting te realiseren.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 20 mei 2016 | 00h20 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_heineken.jpg

Redactie Verkeersnet
Heineken zet in Amsterdam 8 elektrische vrachtauto’s in. De vrachtwagens rijden op stroom, die is opgewekt met de zonnepanelen op het dak van distributievestiging Heineken Amsterdam.
De volledig elektrische 13 tons vrachtwagens worden ingezet voor de distributie van het horeca-assortiment. Naast wagens met Heineken-uitstraling, rijden er nu ook 3 Amstel-wagens op groene stroom.

delft_lijndun

delft_lijnbaan.jpg

Redactie De Architect
Open brief tegen Forumplan Rotterdam
Op initiatief van nazaten van wederopbouw-architect Jaap Bakema is een open brief geschreven aan het Rotterdamse college van B & W waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de nieuwe Forumplannen zoals die eind 2015 zijn gepresenteerd. In de plannen wordt de zuidelijke Lijnbaan bedreigd met sloop.
... De Lijnbaan is in de wederopbouwjaren ontworpen door Van den Broek en Bakema als woon- en winkelgebied waar hoogbouw en laagbouw hand in hand gaan en waar zowel auto als voetganger zich thuis zouden voelen. Samen met de warenhuizen aan het Binnenwegplein en de woonhoven is het Lijnbaankwartier een uniek stedenbouwkundig ensemble. Vanaf de bouw tot op de dag van vandaag kan het gebied zich verheugen op internationale aandacht vanwege haar unieke architectuur en stedebouw.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 19 mei 2016 | 00h01 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_hugo_de_grootstraat_nieuwe_glasvezelkabel_20160518091920.jpg   delft_hugo_de_grootstraat_nieuwe_glasvezelkabel_20160518153115.jpg

harrie fruyt van hertog, redactie PD
Even een nieuwe glasvezelverbinding de straat in. De aannemer ging vanochtend vroeg aan de slag en 's middags was de straat al weer dicht. Ik weet niet welke provider deze glasvezelkabel gaat gebruiken. Ziggo met zijn verouderde kabelnet krijgt steeds meer concurrentie op snelheid.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Yolanda de Koster, redacteur Binnenlands Bestuur
Gemeenten komen ruim een half miljard tekort op het budget voor werk en inkomen. Dat (10,5 procent) wordt mede veroorzaakt door het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid en de extra uitgaven voor de bijstand, die niet via het gemeentefonds worden vergoed.

delft_lijndun

delft_sk_20160518_referendum_azc.jpg

Scan van de papieren versie Delftse Post. Naar digitale Stadskrant 18 mei 2016.

Pauline Aarts, redactie Delftse Post
Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft maakt zich boos over de gang van zaken rond het referendum tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Delft.
... Onafhankelijk Delft vindt dat het Delftenaren opzettelijk moeilijk wordt gemaakt hun geluid te laten horen. Er liggen lijsten op zes locaties in Delft, maar die zijn slechts tot 16.00 uur geopend. Opzet, vindt Stoelinga, want mensen werken tot 17.00 uur.

delft_lijndun

delft_jolanda_gaal_cie_20160517.jpg

volg de webcast
Jolanda Gaal, raadslid OD tegen Stephan Brandligt, wethouder GL:
Wel een rare opmerking ...
Ik heb het nu over Werkse en wou graag dat u zich daarbij houdt ...

Griffie Delft: verslag commissie Sociaal Domein en Wonen
De begroting voor 2016 van Werkse laat onder meer een tekort zien van 662.000 euro.
... Onafhankelijk Delft kraakte enkele kritische noten over het salaris van de directie en over de noodzaak van nieuwe bedrijfskleding en een nieuw wagenpark. Van het CDA mag Werkse! meer aan kritische zelfreflectie doen. De VVD wilde graag weten waarom het tekort niet via de Reserve Sociaal Domein wordt gedekt. Ook spraken diverse fracties hun teleurstelling uit over het laat indienen van de begroting.

delft_lijndun

Uitnodiging van de ontwikkelaar van de Schoemaker Plantage
Beste buurtbewoner van Schoemaker Plantage,
Zoals je weet wordt de oude TNO-locatie de nieuwe woonbuurt Schoemaker Plantage. Graag willen wij het gebied meer onder de aandacht brengen van belangstellenden. Daarom organiseren wij as zondag 22 mei een picknick op het grasveld naast het oude poortwachtershuisje van TNO. Wij nodigen je graag uit om deel te nemen.
Mini festival Daan van Voldaan is erbij met zijn stoere Coffee Land Rover. Hij schenkt gratis koffie, thee en limonade met wat lekkers.
Ook Yannis en Esther van de Griekse Olijf zijn er. Zij delen kleine hapjes uit én verkopen er een paar voor een vriendenprijsje.
Om het geheel nog meer sfeer te geven, hebben we Impresariaat Willem ingeschakeld om livemuziek te verzorgen. (livemuziek van Rapaille) En wil je zelf je kunsten vertonen? Doen! Er is een open podium.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 18 mei 2016 | 00h541 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160517.jpg

linkedin.com - (64) Een schone dood

Weblog door Arie van der Veen

Terugkerend uit Rome wacht er weer een interessant onderwerp. Het mogelijke referendum in Delft over een AZC. Beter gezegd de goedkope truc van Stoelinga c.s. om het volk te mobiliseren tegen de Islam. Want daar gaat het hem om. En wat blijkt, niemand wil tekenen voor het referendum. Het volk is niet gek, wat Stoelinga ze ook voorhoudt. Er is geen voorstel tot inrichting van een AZC, geen aangewezen plek en geen aantal aangewezen vluchtelingen. Er is niks, en voor niks komt het volk niet opdagen. Het voorstel van Stoelinga gaat een schone dood sterven. Mooi dat Tijn Noordenbos wel 500 stemmen voor een AZC spontaan ophaalde.

Een onzinnig voorstel van Stoelinga c.s. waaruit maar weer eens blijkt dat het populisme zijn grenzen kent. En dat openbaar bestuur een serieuze zaak is. Het is nog steeds onbegrijpelijk dat de meerderheid van de raad met dit onzinvoorstel instemde, Delft zou zich opnieuw te kijk gezet hebben. Nog los van het feit dat er helemaal geen geld is voor een referendum. Nu grijpt de bevolking in door gewoon het gedoe te negeren. Toch een teken aan de wand voor Stoelinga en de lokale partijen. Overal floreren die lokale partijen, zoals bijvoorbeeld in Rijswijk, door te luisteren naar wat er leeft onder bevolking en aanwezig te zijn daar waar het nodig is, en waar de landelijke partijen het laten liggen. Dat zou Stoelinga ook moeten doen. Maar als hij zich verslikt in landelijke thema's zonder lokale inbedding, dat zal het in 2018 met hem afgelopen zijn. Niet alleen zijn AZC-voorstel, maar ook zijn clubje sterft dan een schone dood. Het wordt tijd in Delft voor een nieuwe lokale partij, of gaan de landelijke partijen toch nog doen, waar ze originair voor bestaan ? Namelijk het volk vertegenwoordigen ? Geen AZC in Delft ? Een onzin vraag. Hoeveel populisten in Delft ? Dat is een betere vraag, en daar beslist de kiezer over, bij de stembus zoals dat hoort bij de verkiezingen.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_westerpop_2016_poster.jpg

René Steijger, promotor
Het programma van de komende editie van Westerpop is traditioneel op 2e Pinksterdag bekend gemaakt. Nieuwe locatie, nieuwe website, het kan allemaal niet op. Maar liefst 21 acts zullen in het weekend van 15 en 16 juli acte de presence geven. Ook dit jaar zijn er op Westerpop - zowel op vrijdag 15 juli als zaterdag 16 juli - twee podia. Naast vanzelfsprekend de Main Stage met vier bands op vrijdag en acht bands op zaterdag strijden op vrijdag 15 juli drie regionale bands om de Peter Tetteroo Bokaal op de PTB Stage.

delft_lijndun

delft_reinoud_plate_envelop_20160416.jpg

Envelop gedateerd: 20 april 2016.

Reinoud Plate, juridisch adviseur OD
Verraad door Jos van Koppen in gondelaffaire
... . Ik leerde dat mensen die zeggen dat ze het niet met de machthebbers eens zijn ondertussen vaak heel erg tegen de machthebbers opkijken. Ze willen maar wat graag bij de machthebbers in het gevlij komen. Dit betekent dat je als het er echt op aan komt niet op deze mensen kunt rekenen.

De redactie van PD vroeg Jos van Koppen om een reactie maar dat leverde geen duidelijkheid op. Op de kieslijst van Onafhankelijk Delft staat op 5 Plate R. (Reinoud) (m) en op 3 van Koppen J.F.M.T. (Jos) (m). Van Koppen heeft de zetel geroofd en Plate staat nu met lege handen (zakken).
Hallo Harrie,
Met enige regelmaat [1x per jaar?] zie ik een schrijfsel van Reinoud langskomen.
De tekst is niet nieuw, maar al enkele jaren oud.
Ik ga daar niet inhoudelijk op reageren en begrijp de bedoeling ook niet.
De tekst lijkt me wel uit de gedachtenwereld van Reinoud te komen.
Vr.gr.
Jos

Lees volledige brief Reinoud Plate ...

Toen ik in groep 8 van de lagere school zat was er bij mijn klasgenoteeen onvrede over de gang van zaken op school. Op het schoolplein werden hierover discussies gevoerd. Mijn klasgenoten besloten om een brief aan het hoofd van de school te schrijven. Mij werd gevraagd om deze brief te schrijven. Ik schreef de brief. In de brief had ik de grieven van mijn klasgenoten zo goed mogelijk verwoord. Bijna al mijn klasgenoten zetten hun handtekening onder deze brief. Vervolgens werd de brief naar het hoofd van de school gestuurd. De volgende dag kwam het hoofd van de school in onze klas. Hij keek streng. Eén voor één vroeg hij aan de ondertekenaars van de brief of zij het eens waren met de inhoud van de brief. De ondertekenaars van de brief antwoordden één voor één dat zij het niet eens waren met wat er in de brief stond. Tenslotte wendde het hoofd van de school zich tot mij en zei: “je hoort het, niemand is het met jou eens.” Waarschijnlijk heb ik op deze dag het meeste geleerd op de lagere school. Ik leerde dat mensen die zeggen dat ze het niet met de machthebbers eens zijn ondertussen vaak heel erg tegen de machthebbers opkijken. Ze willen maar wat graag bij de machthebbers in het gevlij komen. Dit betekent dat je als het er echt op aan komt niet op deze mensen kunt rekenen. Zelfs degenen die op het schoolplein de grootste mond hadden gehad durfden hun woorden niet te herhalen toen het hoofd van de school hen streng aankeek. Vele jaren later maakte ik in de gondelaffaire iets vergelijkbaars mee. Dat was toen Jos van Koppen zijn eigen fractiegenoten moreel in de steek liet. In de zomer van 2010 stelde Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft voor dat de gemeenteraad een raadsenquête zou houden over de gondelaffaire. Er was alle aanleiding voor een raadsenquête. Op 16 maart 2010 had het gerechtshof Martin Stoelinga namelijk in de civiele bodemprocedure over de gondelaffaire op alle punten in het gelijk gesteld. Het gerechtshof stelde toen dat er voldoende feitelijke grondslag was voor een beschuldiging van corruptie. Als er in een gemeente een zaak speelt waarvan het gerechtshof zegt dat er voldoende aanleiding is voor een beschuldiging van corruptie, dan behoort deze affaire tot op de bodem te worden onderzocht. Dat is heel erg belangrijk voor het vertrouwen van de burgers in de integriteit van het bestuur. Sinds 3 november 2005 verkondigden het college van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad steeds hetzelfde standpunt over de gondelaffaire. Dit standpunt kwam erop neer dat men geen verder onderzoek naar de gondelaffaire wilde doen omdat men alles al zou weten. De gondelaffaire werd al bijna vijf jaar door het college van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad genegeerd en doodgezwegen. Men zei alleen dat men niets meer over de gondelaffaire wilde horen. Dit versterkte het beeld dat het stadsbestuur kennelijk iets probeerde te verbergen. Er was in september 2010 een bijeenkomst in het huis van Martin Stoelinga om het voorstel van Martin Stoelinga voor de raadsenquête voor te bereiden. De gemeenteraadsleden Martin Stoelinga, Jolanda Gaal, Jos van Koppen en Jan Peter de Wit waren hierbij aanwezig. Verder waren er nog twee secondanten van Martin Stoelinga aanwezig. Tijdens deze vergadering waren alle aanwezigen het erover eens dat er een raadsenquête over de gondelaffaire moest worden gehouden. Jos van Koppen voerde het hoogste woord. Voor 16 maart 2010 had hij nooit iets met de gondelaffaire te maken gehad, maar na die datum wilde hij graag de indruk wekken dat hij er alles mee te maken had. Op websites verschenen toen regelmatig teksten van Jos van Koppen over de gondelaffaire. Bovendien wilde Jos van Koppen maar wat graag in de werkgroep uit de gemeenteraad zitten die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden. Vermoedelijk wilde hij zich belangrijk maken door een rol te spelen bij een zaak waar uiteindelijk zelfs de landelijke televisie aandacht aan zou besteden. De werkgroep die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden bestond uit tien gemeenteraadsleden waaronder Jos van Koppen. In december 2010 bracht deze werkgroep een unaniem advies uit om geen raadsenquête over de gondelaffaire te houden. Het argument hiervoor was dat men alles al wist. Dat was niet meer dan een herhaling van het standpunt dat de politieke vijanden van Martin Stoelinga al langer dan vijfjaar verkondigden. We waren dus weer helemaal terug bij af. Het meest schokkende was dat de werkgroep op geen enkele wijze aannemelijk had gemaakt dat er geen raadsenquête over de gondelaffaire nodig was. Men riep alleen maar heel hard dat alle feiten al boven tafel waren. Dat was het gelijk van de vismarkt. Er zitten hele rare kanten aan de gondelaffaire die nooit zijn onderzocht. We weten dat het Delftse college van B&W de juridische procedures van oud-wethouder Baljé tegen het gemeenteraadslid Stoelinga als meer zag dan een conflict tussen twee particulieren. Het college van B&W schonk de heer Baljé daarom een bedrag van 17.000 euro voor zijn rechtszaak tegen Stoelinga. Door de beschuldigingen aan het adres van de wethouder zou namelijk de reputatie van het gemeentebestuur als geheel zijn aangetast. De handelwijze die de heer Baljé aanleiding had gegeven om tot juridische stappen over te gaan, paste volgens het college van B&W in een reeks van incidenten, waarbij het beschadigen van personen aan de orde was geweest. Het Delftse college van B&W achtte het nodig dat dit gedrag stopte. De voorbeeldwerking die kon uitgaan van een eventueel positief resultaat van de procedure van de heer Baljé was daarmee volgens het college van B&W tevens een gemeentelijk en maatschappelijk belang. Helaas weten we niet op welke incidenten waarbij het beschadigen van personen aan de orde zou zijn geweest het college van B&W doelde. We weten ook niet welke personen erop hadden aangedrongen dat dit gedrag stopte. De gondelaffaire bevat nog veel meer onopgehelderde punten. Het staat als een paal boven water dat de gondelaffaire een echte doofpotaffaire is. Er is wel beweerd dat alle feiten over de gondelaffaire boven tafel waren voorzover deze feiten relevant waren voor de beantwoording van de door Martin Stoelinga geformuleerde onderzoeksvragen. Dat is een kletsverhaal. Martin Stoelinga had vier onderzoeksvragen voor de raadsenquête opgesteld. Deze onderzoeksvragen waren zeer globaal. Je kon er de hele gondelaffaire onder vatten. De derde onderzoeksvraag ging onder meer over het hier boven genoemde punt van de achtergronden van de financiële ondersteuning van de heer Baljé voor zijn juridische procedures. Waarom heeft het stadsbestuur van Delft zo lang en tegen beter weten in oud-wethouder Baljé de hand boven het hoofd gehouden? Dat blijft een hele intrigerende vraag. Een journalist vroeg eens of het college van B&W van Delft soms zelf chantabel was. Zou de heer Baljé tegen de leden van het college van B&W hebben gezegd: alsjullie mij nu laten vallen, dan zal ik een boekje open doen over de dubieuze zaken waarjullie bij betrokken zijn? Ik weet niet of dat zo was, maar ik ben er wel van overtuigd dat er in 2005 meer aan de hand was dan we nu weten. Waarom heeft men zich met hand en tand verzet tegen een breed en diepgaand onderzoek naar de hele gondelaffaire? Blijkbaar heeft niet iedereen er belang bij dat alle feiten over de gondelaffaire boven tafel komen. Het blijft daarom een duistere zaak. De leden van de werkgroep die de raadsenquête moest voorbereiden hebben na december 2010 zoveel onjuistheden over de gondelaffaire verkondigd dat pijnlijk duidelijk is geworden dat zij zich nauwelijks in de gondelaffaire hadden verdiept. Het was van het begin af aan de bedoeling van de werkgroep om de gondelaffaire opnieuw in de doofpot te stoppen. Buitengewoon curieus was de rol die Jos van Koppen in de werkgroep had gespeeld. Nadat hij met zijn fractiegenoten had afgesproken dat er een raadsenquête over de gondelaffaire moest komen, stemde hij vervolgens als lid van de werkgroep tegen deze raadsenquête. Hij deed dit zonder enige vorm van overleg met Martin Stoelinga. Waarom handelde Jos van Koppen zo? De meest waarschijnlijke verklaring is dat Jos van Koppen iemand is die het graag met iedereen eens wil zijn. Hij wil bij de machthebbers in de smaak vallen en hij heeft geen ruggengraat. Jos van Koppen kijkt enorm op tegen burgemeester Verkerk. Het is erg belangrijk voor hem dat juist de burgemeester positief over hem denkt. Bovendien heeft Jos van Koppen geen greintje respect voor Martin Stoelinga. Hij vindt het daarom niet belangrijk om zich aan een afspraak met Martin Stoelinga te houden. Voor de haan drie keer had gekraaid liet Jos van Koppen Martin Stoelinga en zijn andere fractiegenoten als een baksteen vallen. Sindsdien zijn de gemeenteraadsleden van de andere partijen reuze aardig voor Jos van Koppen. Zij gunnen hem de “eervolle” functie van lid van het presidium van de gemeenteraad. Deze aardigheid zal wel schone schijn zijn. Niemand vindt verraders natuurlijk echt aardig, ook al kun je hen goed gebruiken tegen je politieke tegenstanders. Jos van Koppen vindt het echter geweldig dat hij in het presidium zit. Hij voelt zich een belangrijk man. Het is een stijl van politiek bedrijven die eigenlijk geen stijl is. Reinoud Plate De gondelaffaire De Delftse gondelaffaire ontstaat in het voorjaar van 2005 als Christiaan Baljé (VVD) zijn aftreden als wethouder aankondigt om in dienst te treden bij projectontwikkelaar Blauwhoed te Rotterdam. Pizzeriahouder Salvatore Daga beweert echter dat Baljé hem een subsidie van 40.000 euro had toegezegd voor de exploitatie van twee gondels in de Delftse stadsgrachten. Baljé ontkent dit. Daga was wel met twee gondels door de grachten gaan varen en had daarvoor een subsidie van 26.000 euro ontvangen. Daga toont op 28 april 2005 na de bespreking in de gemeenteraad van het vertrek van Baljé videobeelden aan drie Delftse gemeenteraadsleden waaronder Martin Stoelinga. Op de videoopname is te zien en te horen dat Baljé zich op 28 mei 2004 in het restaurant van Daga laat trakteren op pizza, glazen wijn, en inktvis, en met Daga spreekt over een mogelijke toekenning van subsidie aan Daga. Verder telefoneert Baljé met de Haagse wethouder Bas Verkerk (VVD). Baljé wisselt van gedachten met Verkerk over de kansen van Verkerk om burgemeester van Delft te worden. Tevens informeert Baljé bij Verkerk naar de belangstelling van de gemeente Den Haag voor een stuk grond in het Forepark ten behoeve van een parkeerterrein voor het ADO Den Haag stadion. Vervolgens belt Baljé de eigenaar van dat stuk grond, de ondernemer Willem Zegwaard, op. Baljé vertelt aan Zegwaard dat de gemeente Den Haag de grond heel graag wil hebben en hij adviseert Zegwaard om de maximale prijs te vragen. Baljé vraagt Zegwaard tenslotte om de winst in de campagne van Baljé te storten. Stoelinga maakt op 2 mei 2005 op de website van zijn partij melding van hetgeen hij op de videobeelden heeft gezien. Stoelinga vermeldt hierbij dat hij de indruk krijgt dat Baljé corrupt is. Burgemeester Bas Verkerk stelt in mei 2005 een intern onderzoek in naar de vermeende corruptie van Baljé. Hoewel uit dit onderzoek blijkt dat onder verantwoordelijkheid van Baljé in strijd met de regels een subsidie van 26.000 euro aan Daga is verstrekt, is de conclusie van het onderzoek dat Baljé zich niet heeft schuldig gemaakt aan corruptie. Later blijkt uit een rijksrecherche-onderzoek dat Baljé actieve bemoeienis heeft gehad met de toekenning van deze subsidie. Pizzeriahouder Daga verklaart bovendien dat hij Baljé zeven keer heeft getrakteerd op de beste wijnen en bijzonder eten om hem gunstig te stemmen. Baljé beweert dat zijn verzoek aan Zegwaard om de winst in zijn campagne te storten een grap was. De officier van justitie seponeert de zaak in september 2005. De partij van Stoelinga twijfelt aan de zorgvuldigheid en de integriteit van het onderzoek van burgemeester Verkerk. In een advertentie in de Delftse Post op 3 juni 2005 stelt de partij van Stoelinga in scherpe bewoordingen het wangedrag van Baljé en het onderzoek van Verkerk aan de kaak. Het college van B&W van Delft schenkt Baljé een bedrag van 17.000 euro voor in mei 2005 gemaakte kosten voor schadevergoedingsacties tegen Stoelinga en Daga. In juni 2005 biedt het college van B&W onder voorwaarden aan Baljé financiële steun aan voor een civiele bodemprocedure om geleden schade op Stoelinga te verhalen. De voorbeeldwerking die kan uitgaan van een positief resultaat van de procedure van Baljé tegen Stoelinga is volgens het college van B&W namelijk een gemeentelijk en maatschappelijk belang. Baljé accepteert de voorwaarden niet. Het college van B&W trekt het aanbod daarom in. Op 10 februari 2009 veroordeelt de voorzieningenrechter in Den Haag Martin Stoelinga tot het betalen van een schadevergoeding van 55.000 euro aan Christiaan Baljé wegens het verbeuren van dwangsommen. De Hoge Raad stelt Martin Stoelinga echter op 11 november 2011 in de civiele bodemprocedure over de gondelaffaire volledig in het gelijk.

delft_lijndun

delft_od_secondant_reinoud_plate_delft.jpg

OD secondant Reinoud Plate beet zich als een Pitbull vast in de Gondelaffaire en dat laat hem nooit meer los.

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Ingezonden: Verraad door Jos van Koppen in de Gondelaffaire
Reinoud Plate: “Voor de haan drie keer had gekraaid liet Jos van Koppen Martin Stoelinga en zijn andere fractiegenoten als een baksteen vallen”

delft_lijndun

Het buurtcomité Westlandhof Delft
Pleitnotitie mbt Dansschool Wesseling zoals ingediend bij Commmissie Bezwaarschriften
... Deze aanpassing verandert verder ook niets aan het feit dat de onjuiste procedure wordt gevolgd, het geluidsonderzoek op basis van onjuiste aannames is uitgevoerd en parkeeroverlast niet zal worden voorkomen.

delft_lijndun

bewoner Buitenhof
... En dit wordt zeker gevoed als ik de verhalen van de gemeente lees en hoor waarin er zonodig met zachte hand moet worden opgetreden. Als er een uitleg bij zou zijn waarom men van mening is dat zachte hand gaat werken, dan zou ik er wat meer begrip voor hebben, maar op dit moment is dat begrip ver te zoeken. Zeker als je tegenwoordig van steeds meer plaatsen hoort waar jongeren voor soortgelijke overlast lijken te zorgen en mensen er wanhopig van worden.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 17 mei 2016 | 00h01 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

Welkom in Delft

delft_poppenkast_stoelinga_20160516.jpg

harrie fruyt van hertog, weblog
Het Delftse keffertje: het is gewoon sabotage. Dit pikken we niet.
Tot en met donderdag 12 mei plaatsten al 94 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening voor: Geen AZC in Delft.
Martin Stoelinga, raadslid Onafhankelijk Delft: de 4000 handtekeningen gaan we halen!

harrie fruyt van hertog: ik maak er geen 'geheim' van!
In Nederland hebben de meeste mensen zelf genoeg om te kunnen delen.
Ook in Delft is voldoende rijkdom om vluchtelingen op te vangen!
Welkom in Delft.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160516.jpg

linkedin.com - (63) Rome aan de Schie

Weblog door Arie van der Veen

Rome is niet alleen het centrum van de klassieke oudheid, of centrale plaats van de Rooms-Katholieke Kerk. Niet alleen hoofdstad van Italië en residentie, het is ook een gemeente. En de stad Rome is failliet. En staat onder toezicht van de Italiaanse regering. Een artikel-12 status heet dat in Nederland. En onwillekeurig gingen mijn gedachten uit naar Delft. Niet het Athene, maar het Rome aan de Schie. Grote publieke investeringen, grote risico's en de burgers moeten bloeden. Zo is het in Rome, zo is het in Delft. Scheuren in het wegdek, het onkruid overal en overvolle vuilniscontainers. Hoe komt dat toch ? Komt dat doordat beide gemeenten lijden onder een groot verleden ? Delft was ooit residentie met het Prinsenhof, in Rome heersten toen de Pausen. Hoe het ook zij, de historie is voor de toeristen en de burgers mogen bloeden voor het onderhoud. In Rome kregen de burgers een tijdelijke ozb-verhoging met een opbrengst van 4 miljard euro. En kennen we in Delft ook geen tijdelijke ozb-verhoging ? In Rome is deze nog steeds tijdelijk niet afgeschaft.

Maar er is ook een lichtpunt. En dat is privaat ondernemerschap en initiatief. Een lichtend voorbeeld daarvan is (mijn oude overbuurman) Koos van de Horst, winnaar van de le combte-prijs in Delft. Particulier vervallen panden opknappen in de Heinsiusstraat. Terwijl de straat daar ook openligt en het vuilnis is opgeslagen naast de containers. Van de burgers moet je het hebben, als de overheid het af laat weten. Zo is dat in Delft, en zo is dat in Rome ! En allemaal nog even extra ozb betalen, het is maar tijdelijk. En in de politiek is tijdelijk.... (het kwartje van Kok) bijna eeuwig. Het lijkt Rome wel, de eeuwige stad.

delft_lijndun

Citaten ...

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Bijeenkomst bewoners en restaurant Buccaneer Paardenmarkt
De bewoners komen as donderdag nog bij elkaar voor hun definitieve standpunt.

delft_lijndun

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
Restaurant Buccaneer Paardenmarkt
BBN vindt het belangrijk dat er een omwonendengroep gevormd is, die de plannen kritisch volgt, en in gesprek is gegaan met de aanvrager en met de politiek.

delft_lijndun

Gemeente Delft
Op verschillende plekken in de Delftse binnenstad hangen geluidsmeters. Die meters meten permanent het geluid op die locatie. Op bovenstaande kaart ziet u waar deze geluidsmeters hangen en hoeveel decibel (dB(A)) er gemeten wordt. De metingen zijn ‘real time’ en geven dus de huidige geluidsbelasting weer. Als u op de meting klikt, krijgt u 3 grafieken te zien. Die geven de geluidsmetingen van afgelopen dag en afgelopen week en afgelopen maand weer.

delft_lijndun

J.T. Gravesteijn, voorzitter BBN,
A. Jonquière-Kamps, voorzitter BV De Oude en De Nieuwe Delf, 
D. van Seters, vice-voorzitter BV Zuidpoort.

... Daarom vragen wij uw aandacht voor het onderwerp handhaving op geluid bij evenementen en horeca.
... Tevens vragen wij aandacht voor het feit, dat nog steeds niet de registraties van alle Munisense‐ geluidmeters zijn te raadplegen op www.delft.nl/geluid en dat wij twijfels hebben over de gegenereerde waarden van de meter voor het Stadhuis.

delft_lijndun

Guido van der Wedden, waterweblog
Hogere Overgaagbrug
... Onderzoek in elk geval de mogelijkheden, voordat je besluit dat verhogen van de brug geen optie is. De signalen vanuit de omgeving zijn in elk geval duidelijk, iedereen wil een hogere Overgaagbrug, nu de gemeente nog!

TOP

delft_lijndun
maandag | 16 mei 2016 | 00h01 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

Buon appetito

delft_krakeelpolderweg_050_il_italiano_delicatessen_20160514191645.jpg

harrie fruyt van hertog, weblog
Wandelend op de terugweg naar huis met de AH-boodschappen in de box op de rollator zag ik dat Il Italiano aan de Krakeelpolderweg 50 voor het eerst was geopend.
Ik had het koud en kreeg het idee wat te eten bij deze echte Italiaan. Hij is aan het 'proefdraaien' want nog niet alles is op orde. De bedoeling is afhalen, maar ter plaatse nuttigen kan ook. Je kan er ook Italiaanse delicatessen kopen, zie 'winkel' op de website. Ik zag meer personeel dan klanten in de zaak. Echter, het waren familieleden die kwamen feliciteren met de opening.
Ik liet me adviseren door de vriendelijke serveerster, de dochter van de eigenaar, wat ik het beste kon eten en drinken. Het werd een pasta met een pittige tomatensaus en daarbij een flesje Sanpellogrino Aranciata.
Ik wilde casata-ijs als toetje. Komt er aan ... voor de volgende keer.
Mijn conclusie: top kwaliteit en zeer betaalbaar!
zie prijslijst Pasta en Pizza

delft_krakeelpolderweg_050_il_italiano_pijslijst_pasta_20160514001.jpg
delft_krakeelpolderweg_050_il_italiano_pijslijst_pizza_20160514001.jpg

delft_krakeelpolderweg_050_il_italiano_delicatessen_20160514184108.jpg

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160515.jpg

linkedin.com - (62) Pinksteren in Rome

Weblog door Arie van der Veen

Dezer dagen liep ik langs de Spaanse trappen in Rome. Bijna vergeten dat de Feyenoordsupporters de Barcaccia-fontein een tijdje geleden nog vernielden. Toch wel plaatsvervangende schaamte, de Hofpleinvijver is nog daar aan toe, maar van cultuurgoederen blijf je met je fikken af. Rome, de stad van de oudheid, de stad van de christelijke cultuur, de stad van de heerlijke atmosfeer. Met recht de eeuwige stad, je voelt je daar verbonden met de wereld in een tijdlijn van meer dan twee millennia. Het Forum Romanum, het Collosseum, duizend kerken. En dan heerlijk slenteren in een roes van eeuwigheid.

En dan kan je niet om het Vaticaan heen. Hoofdvestiging van de wereldkerk, en met vele duizenden op Pinksterochtend naar de Paus luisteren. Deze Paus, een bron van inspiratie, gezag en hoop. Overal lacht zijn vriendelijke gezicht je in de stad toe. Ik begreep dat er al vele bisschoppen, jazelfs kardinalen nerveus en ongerust zijn om zijn vernieuwingsdrang. Een bron van hoop voor de wereld dat is hij. Als opvolger van Petrus, met een boodschap van bekering, barmhartigheid en vergeving. Juist nu van zo groot belang. Een woord van verzoening, liefde en trouw waar de wereld naar smacht. En dat is de boodschap van de vriendelijke paus. Herstellen en koesteren van de waarden, en niet steeds opnieuw hameren op de normen. Morgen vieren we op het St. Pietersplein uitstorting van de Heilige Geest, met Pinksteren. En het is die geest die mensen al die eeuwen voortdrijft. De geest in het onweerstaanbaar woord, als teken voor de wereld. In Rome gepersonificeerd in de Paus, als leider van de Wereldkerk, Wat een verantwoordelijkheid ! Moge de Paus zelf ook gesterkt worden door de Geest van Pinksteren en nog jarenlang met zijn vrolijkheid, blijdschap en geloof een bron van hoop en inspiratie vormen, voor mensen op het Sint-Pietersplein en daarbuiten. Jazelfs voor de supporters van Feyenoord ! Want die wisten niet beter.

delft_lijndun

Citaten ...

Gerrit Jan Valk, commissielid CDA Delft
Schriftelijke vragen ‘Brandveiligheid in kamergewijs verhuurde woningen’
... 1. Deelt het College de zorg van het CDA dat veel huurders maar ook hun buren nog steeds gevaar lopen slachtoffer te worden van brand omdat in kamergewijs verhuurde woningen vaak onvoldoende brandveiligheidsmaatregelen zijn genomen?
... 10. Heeft de Gemeente de afgelopen tijd zelf bewoners van kamergewijs verhuurde woningen voorgelicht, of handhavend opgetreden? Zo ja, hoe? Zo niet, waarom niet en is het College van plan dit alsnog te gaan doen?
Wij zien uit naar uw reactie en danken u bij voorbaat voor uw antwoord.

delft_lijndun

Herman Rosenberg, verslaggever AD Delft
Referendum AZC
... De initiatiefnemers van het Delftse referendum, dat is gericht tegen de eventuele komst van een asielzoekerscentrum (azc) beschuldigen de gemeente van 'tegenwerking'.
... Martin Stoelinga, fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft, is het volledig eens met Verbeek, maar gaat nog een stap verder. Het is gewoon sabotage. Dit pikken we niet. We tekenen hiertegen protest aan bij de minister van binnenlandse zaken.

delft_lijndun

delft_aris_schellinkhout_tijn_noordenbos_doz_20160511.jpg

redactie Delftse Post
Handtekeningenactie 'AZC in Delft OK'
Op maandag 9 mei hebben Aris Schellinkhout en Tijn Noordenbos dik 550 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Verkerk. Deze actie “AZC in Delft OK” was bij Aris spontaan ontstaan nadat in maart 400 handtekeningen waren aangeboden om een referendum aan te vragen waarmee een AZC zou kunnen worden tegengehouden.
De weerstand tegen een AZC komt volgens Aris voornamelijk voort uit angst voor het onbekende.

delft_lijndunhtml5 logo Valide CSS!