delft_lijndun
vrijdag | 13 mei 2016 | 02h01 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_buitenhofdreef_002_rabobank_uitreiking_le_comteprijs_2015_20160512203144.jpg

harriefruytvanhertog.nl - Uitreiking Le Comteprijs 2015

Weblog door harrie fruyt van hertog

Winnaars zijn geworden Koos en Els van de Horst met hun renovatieproject aan de Antonie Heinsiusstraat. Geheel naar mijn verwachting en ik stel het op prijs dat de commissie en een meerderheid van de lezers van de Krant op Zondag mijn mening delen.
Ik ben benieuwd of Koos de oorspronkelijke tuintjes voor de voorgevel ook nog in ere herstelt.


Voor meer over het project en foto’s zie:
Renovatie voormalige arbeiderswoningen aan de Anthonie Heinsiusstraat

Nominaties:
Nominaties 2015

delft_buitenhofdreef_002_rabobank_uitreiking_le_comteprijs_koos_vd_horst_bedankt_2015_20160512203757.jpg

delft_lijndun

Citaten ...

Sjoerd Hartholt, verslaggever BB
Gemeente Apeldoorn gaat aan de hand van data voorspellen welke jongeren kans hebben om in de criminaliteit terecht te komen. Dit doen zij door data zoals aangiftes, inkomensprofielen en schoolverzuim per wijk in kaart te brengen, zo schrijft De Stentor.

delft_lijndun

Hans Weber, redactie NEN
De meeste kermisattracties in ons land zijn veilig. Maar bij 124 kermisattracties die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht, blijkt dat 34 niet aan alle eisen voldoen.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 12 mei 2016 | 03h15 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_markt_delft_landmachtdagen_2016_takelwagen_diamond_1943_kn2145_20160511151107.jpg

Landmachtdagen 2016 in Delft
Deze Diamond takelwagen uit 1943 met kenteken KN-21-45 is in beheer bij de Rekwisieten Commissie.

delft_lijndun

Landmachtdagen 2016 in Delft

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Operatie Steenbreek
Betrokken steden
Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Amersfoort, Eindhoven, Maastricht, Leiden, Leiderdorp, Haarlem, Nijmegen en Zaanstad zijn de elf icoonsteden die aangesloten zijn bij Operatie Steenbreek. In deze steden wordt gestart met de activiteiten. Interesse om aan te sluiten? Lees hier de voorwaarden om aan te sluiten bij de campagne.

Guido van der Wedden, Lid Commissie Stedelijk water en watersysteem Algemene Waterschapspartij Delfland
Helaas raakt de spoorzone nogal versteend. Voorbeeld: de nieuwe trambaan komt in asfalt te liggen, in plaats van gras.... Dat kan anders, zie http://www.operatiesteenbreek.nl/ waar andere steden aan mee doen!

delft_lijndun

Martin Stoelinga, raadslid OD
AD Delft: Martin Stoelinga “die 4000 handtekeningen gaan we zeker halen”

TOP

delft_lijndun
woensdag | 11 mei 2016 | 00h01 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_westlandseweg_000_tramperron_20160510145533.jpg

Delft, Westlandseweg.
Aanleg van het tramperron met witte stenen.
Geen kruimeltje groen meer te bekennen.
Alles wordt kil uitgevoerd in beton en asfalt.
Geld is op in Delft en de hoveniers worden weggestuurd.
redactie hfvh

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160511.jpg

linkedin.com - (61) Naar Rome

Weblog door Arie van der Veen

De komende week bezoek ik Rome. Hoofdstad van het vroegere Romeinse Rijk, en hoofdstad van de RK-kerk, het Vaticaan. En dat bezoek komt op een mooi moment. Een mooie plek om na te denken over het afscheidswoorden van de secretaris-generaal van de PKN in Nederland ds. Arjan Plaisier. In een afscheidsinterview in het Nederlands Dagblad pleit hij voor een federatieve samenwerking tussen de RK-kerk in Nederland met de Protestanten. Hij doet dit binnen het kader van de voorbereiding van 500 jaar viering van de Reformatie in 2017. Een intrigerend thema ! De oecumene. En dat nu uit de mond van de hoogste protestant in Nederland. Eerder pleitte hij al voor de invoering van het bisschoppelijk model in de PKN. Eerder uit nood: witte vlekken van ongeloof in het land, dan vanuit een principiele keuze voor een ambtsopvatting.

Protestanten en Katholieken in één kerk ? Ik weet niet of men daar in Rome op zitten te wachten. Daar ziet men de reformatie toch meer als een uit de hand gelopen afscheiding. En afgescheidenen horen terug te keren in de Moederkerk. De bestuurlijke afweging van Plaisier kan ik wel volgen: beide kerken lopen organisatorisch en financieel op de achterste benen. Een uitzondering is de gereformeerde bond in de PKN. De andere protestantse kerken: Gereformeerde Gemeenten e.d. floreren. En dan op termijn samen ? Ik zie het nog niet een twee drie gebeuren. In Delft wordt in de studentenwereld oecumenisch samengewerkt, maar op dat micro-niveau is er al een wereld van verschil. In ambtsopvatting, achtergrond en cultuur. En zingen we echt dezelfde liederen ? En ervaren wie ook zo ? En dan hebben we het nog maar niet over het RK-kerkmodel, met bisschoppen en hierarchie.

Opdat zij allen één zijn ! Dat is de drijvende boodschap van de Oecumene. De praktijk is: meer water in elkaars wijn doen. En Wim Kan zei al: Oecumene, dat leidt juist tot meer kerken ! Reformatie 2017 is een mooi moment om de balans weer eens op te maken: wat betekent het (nog) om Protestant te zijn, Want zijn de waarden, en wat is nog de duiding van de dogma's en kerkelijke leerstellingen. Die vraag moet aan de orde komen, alvorens er überhaupt nadere samenwerking met de RK-kerk komt. En als daar uitkomt dat we eigenlijk niets meer voelen bij de protestantse waarden: van nuchterheid, persoonlijk geloof, spaarzin, wereldmijding, dan rest er niet veel meer.

Plaisier neemt afscheid met een boodschap, waarschijnlijk vooralsnog op persoonlijke titel. Het is wachten op de gemeenschappelijke brief van de PKN met de RK-kerk over de reformatie. In historisch perspectief een mooi moment om te spreken over kerkhereniging. Of het echt wat wordt moet ik nog zien. Wandelend over het Sint-Pietersplein een mooie plek om je te bezinnen over de toekomst van de Kerk. Zeker onder het gehoor van de nieuwe Paus. Wordt vervolgd !

delft_lijndun

Citaten ...

Wouter Serdijn, hoogleraar Bio-elektronica aan de TU Delft
op 11-05-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Wouter Serdijn is Hoogleraar Bio-elektronica en werkt aan miniatuur-elektronische apparaatjes die in ons lichaam communiceren met hart-, spier-, zenuw- en hersenweefsel. Deze electroceutica zijn de elektronische tegenhangers van farmaceutica en kunnen ingezet worden om de doven te laten horen, de blinden te laten zien, de lammen te laten lopen en een groot aantal hersenaandoeningen, zoals tinnitus (oorsuizen), epilepsie en Parkinson succesvol te behandelen.

delft_lijndun

Willy Tiekstra, commissielid PvdA Delft
Schriftelijke vragen PvdA inzake Wmo-overschotten gemeenten
... Belangrijkste verwijt aan de gemeenten is dat geld dat voor zorg bestemd is niet aan zorg wordt uitgegeven.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 10 mei 2016 | 01h23 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_phoenixstraat_004a_restaurant_bradys_20160506101008.jpg

Delft, Phoenixstraat 4A nabij hoek Binnenwatersloot.
'Belletje trekken' bij Bradys van restauranteigenaar Muhammad Azhar Shaikh.
Even een rustpunt voor een bak koffie op het zonnige terrasje!
Je komt ogen te kort om te zien wat er gaande is in de Spoorzone.
redactie hfvh

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160510_2.jpg

linkedin.com - (60) Europadag

Weblog door Arie van der Veen

We kennen in mei veel vier- en gedenkdagen. Wellicht is Moederdag tegenwoordig wel het meest gevierd. Maar denk ook aan 4- en 5 mei. En sommigen gedenken 6 mei als sterfdag van Pim Fortuyn. Echte Feyenoorders denken aan 6 mei 1970: de Europacup. Europa heeft 9 mei feest en dat zal velen ontgaan. Maar dat is niet terecht. Europa is niet best belangrijk. het is voor ons van levensbelang. Maar Europa blijft voor het grote publiek abstract en op afstand. Lekker afstand van Brussel nemen. Lekker gemakkelijk afreageren. En dat doen onze politici niet in de laatste plaats. Waarom vandaag geen toespraak van Rutte op radio en tv. Herdenken van de vrijheid en koesteren van de waardengemeenschap. Europa is niet iets vrijblijvend, het is een rechtsgemeenschap met afdwingbare rechten en plichten. Voor burgers en bedrijven. Het is en blijft een bijzonder experiment.

Het is eigenlijk niet te begrijpen dat het Europees project zo in de hoek waar de klappen vallen zich bevindt. Overal kraaien populisten de victorie, en maken ze gebruik van de vrijheden die Europa biedt, en tegelijk zetten ze zich er tegenaf. Brexit, Nexit, Oekranieverdrag en straks TTIP. Meestal regeert de onkunde en het onderbuikgevoel. De grenzen dicht, vluchtelingen terug ! En tegelijk genieten van het vrije verkeer van personen en goederen. Eigenlijk weet men niet waar men over praat. Ga eens in het Westland of bij Leiden kijken: bloemenexport allemaal Europa en afrekenen in euro's. Hoezo de grenzen dicht ? Spannen we een kabel over de Nieuwe Waterweg ?

Europa wordt niet beleefd, en vooral niet verkocht ! En dat is de opdracht aan de Europese en nationale politici. Het Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk kan wel eens het keerpunt zijn. Obama heeft niet voor niets gewaarschuwd ! Hoezo bilaterale handelsverdragen ? De Britten komen wel tot besef.

Europadag is een dag om bij stil te staan. Te gedenken in Europees vernabd dat we al meer dan 70 jaar vrede kennen en ongelooflijke welvaart en vrijheid. We moeten Europa koesteren, en nuchter blijven als dominee en koopman. De bureaucratie bestrijden, nieuwe wegen zoeken en vooral met een realistisch zelfbeeld. Misschien is Europa best belangrijk ! Maar ons realiseren dat we niet zonder Europa kunnen is van levensbelang. Hopelijk wordt de Europadag een vierdag. Geen vrije dag want er moet gewerkt worden: aan een beter Europa, een veiliger Europa en een socialer Europa. Dat is de opdracht aan politici en bestuurders. Wie dat niet ziet, heeft de eigen ogen of grenzen gesloten. Willen wij overleven in Europa, te midden van alle bedreigingen uit het Oosten en het Zuiden, dan moeten we pal voor Europa staan. En samenwerken in Atlantisch verband, wat de dwaalleraren over het TTIP ook kwaken.

Europadag 9 mei: een dag om te vieren: In Delft, Den Haag, Rome, Parijs en Berlijn. En dan vergeet ik nog die andere lidstaten. Wat een voorrecht om je Europeaan te voelen, en vooral om het te zijn.

delft_lijndun

delft_avdv20160510.jpg

linkedin.com - (59) Over 020

Weblog door Arie van der Veen

Afgelopen zondag maakte we weer een onwaarschijnlijke ontknoping van de voetbalcompetitie mee. Niet Ajax maar PSV werd kampioen. En over het gehele seizoen gezien is dat terecht. PSV speelde prima in de Champions League, had een brede selectie en een uitstekende technische en bestuurlijke staf. Wat mij het meest opviel was het gejuich uit vele kelen in de andere stadions toen de 1-1 bij de Graafschap bekend werd. Opeens was Ajax weer 020. Het door velen gehate 020. Een maand geleden juichte men nog overal voor Cruijff, en was zelfs stil. Nu bloeide de Ajaxhaat volop, en niet alleen in de Kuip.

Voetbal is en blijft volkssport nummer 1. Met al zijn emoties, clubliefde en clubtrouw. En als de gedoodverfde kampioen dan ten ondergaat geeft dat munitie voor veel (leed)vermaak. En die zondag in mei zal nog wel even in de herinnering blijven. Natuurlijk is het verdrietig dat Oranje straks niet in Frankrijk van de partij is. Want dan juicht het volk weer als één man, voor het door Ajax gedomineerde Nederlands elftal.

Voetbal is beleving en passie. En dat hoort in een veelkleurig land. Terecht is er kritiek op de media. Studio Voetbal wordt al jaren Ajax-TV genoemd, en zakte gisteren door het ijs. Blijkbaar was de autocue voor Tom Egberts niet aangepast. Een half programma zeuren over Ajax, terwijl PSV er met de buit van doorging. Het lijkt wel op de politiek. Politiek-correcte Ajax praat, terwijl het volk juicht om de nederlaag. Vanavond groot feest in Eindhoven, benieuwd of de NOS er bij mag zijn.

En intussen genieten we in Rotterdam, in Delft en andere delen van het land van de beker voor Feyenoord, en straks drie clubs uit Rotterdam in de hoogste divisie. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zo gaat het in de sport. En enige kritische zelfreflectie bij Ajax zou niet verkeerd zijn. De godenzonen zijn daar toch (tijdelijk) afwezig. Wat is voetbal toch leuk. Kan niet wachten op het nieuwe seizoen. Jammer dat Blind c.s. de weg naar Frankrijk niet hebben kunnen vinden. Hoewel,was PSV-icoon Hiddink daar ook niet debet aan.

Gewoon volgend jaar Coolsingel. Dat is een hoop die levend blijft en dat hoort ook bij voetbal. En in Amsterdam en Eindhoven mag men ook weer hopen. Het was nog lang onrustig in Eindhoven. En scheidsrechter Makkalie kan weer rustig gaan slapen. Kwam het toch allemaal weer goed.

delft_wt20160510.jpg

pvdadelft.nl - pact tegen de armoede

Weblog door Willy Tiekstra, commissielid PvdA

De PvdA heeft 8 jaar geleden het Pact tegen de Armoede ondertekent. Vanzelfsprekend zou ik zeggen want de idealen van de PvdA en het doel van het Pact tegen de Armoede liggen helemaal in elkaars verlengde: we trekken ons het lot aan van mensen onder de armoedegrens. Armoede wordt actief gesignaleerd en geagendeerd in het ombudsteam.

Maar bij ondertekenen alleen houdt het voor ons niet op. We willen het Pact tegen de armoede actief steunen. Dit kunnen we op verschillende manieren doen. Regelmatig wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de ondertekenaars van het Pact. Eén van de actuele vragen is “Hoe zorgen we dat een nieuw komende statushouder beter ontvangen wordt?” We willen verkennen of het mogelijk is een actievere bijdrage te leveren aan het Pact tegen de Armoede. Leden die willen meedenken en meedoen zijn van harte welkom. Neem contact op met willy.tiekstra@gmail.com of nelly.de.ridder@zonnet.nl

delft_lijndun

Citaten ...

Verzoek om referendum Geen AZC in Delft
Stand per 4 mei: 9 handtekeningen

Griffie gemeente Delft
Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met woensdag 4 mei negen kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet. Hiervoor zijn 4000 handtekeningen nodig.
De handtekeningenlijsten liggen sinds maandag 2 mei gedurende zes weken op verschillende rolstoeltoegankelijke locaties in de stad. Dit zijn: ...

TOP

delft_lijndun
maandag | 8 mei 2016 | 00h01 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_oude_langendijk_fietsenstalling_20160506142730.jpg

Delft, Oude Langendijk.
Afgelopen vrijdag veel fietsen in de stad. De meeste stallingsplekken waren overvol. Ik hoorde geruchten en het is onduidelijk of de fietsenstalling op de Nieuwe Langendijk blijft bestaan? Afwachten maar. (redactie hfvh)

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160508.jpg

linkedin.com - (58) Een nieuw huis voor de stad

Weblog door Ariew van der Veen

Het gemeentebestuur van Rijswijk heeft een belangrijk besluit genomen. Het bestuur en zijn diensten keert terug naar het oude stadhuis. Met een echte raadszaal en niet meer in een verbouwde kantine vergaderen. De keuze in Rijswijk is politiek ingestoken, en terecht. Een issue bij de raadsverkiezingen en het bestuur heeft geluisterd. Dat het wat mag kosten, klopt ! Maar een gemeente met reserves kan zich wat veroorloven. Nieuw elan in Rijswijk, na de mislukte vrijages met Delft. Men kwam er gelukkig snel achter dat dat een failliete bruid is, die vooral uitwas op het tafelzilver. Het nieuwe stadhuis moet een huis voor de stad worden, en zo hoort. Een gebouw met uitstraling als huis van het bestuur, en dat is wat anders dan een kil stadskantoor. Het is nog even wachte n tot 2023, want Rijswijk komt haar huurafspraken na. Maar dan herstelt het marmeren paleis van Boogaards zich. Mede dankzij de centjes uit Rijswijk-Buiten. En Delft ? Dat zucht 80 jaar onder de bijdrage aan de spoortunnel en zoekt huurders voor het halflege stadskantoor en kopers voor de leegkomende panden. Veel succes wens ik hen daarbij ! En tja, herindeling ? Dat lijkt ver weg in deze regio. En Delft heeft het er zelf naar gemaakt. Die parel blinkt alleen aan de Westvest, en weinig in de regio meer.

delft_lijndun

Citaten ...

Griffie gemeente Delft
Referendum AZC
Op 31 maart gaf de gemeenteraad groen licht voor het inleidend referendumverzoek Geen AZC in Delft. Dit verzoek voldeed aan de Referendumverordening.
De volgende stap is het indienen van een definitief referendumverzoek: een verzoek dat wordt gesteund door 4.000 kiesgerechtigde Delftenaren. Die steun moet binnen 6 weken worden opgehaald: de indieners moeten uiterlijk op 9 juni 4.000 handtekeningen van kiesgerechtigde Delftenaren hebben opgehaald die het referendumverzoek ondersteunen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het definitief referendumverzoek en waar handtekeningen gezet kunnen worden om dit verzoek te ondersteunen.
... Het inleidend referendumverzoek hangt samen met het initiatiefvoorstel Geen AZC in Delft van de fractie van Onafhankelijk Delft. Via een referendum wordt de kiesgerechtigde bevolking van Delft om advies gevraagd over de vraag of de gemeenteraad voor of tegen het voorstel van Onafhankelijk Delft moet stemmen.
Voor volledige informatie zie verder de website van de gemeente.

delft_lijndun

delft_deal.jpg

Aad Meuleman, raadslid SB
College Delft loopt 1,2 miljoen mis?
... Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

delft_lijndun

redactie Delft op Zondag
Kinderboerderij Tanthof is nu vijf maanden in handen van een groep vrijwilligers. Zij knapten de voorziening afgelopen tijd al enigszins op, maar kritiek is er ook. De kinderboerderij is namelijk minder vaak open dan voorheen.
... Volgens Henk den Boer heeft het bestuur zich niet verkeken op de hoeveelheid werk die komt kijken bij het runnen van een kinderboerderij en waterspeeltuin. "Het is ongeveer uitgekomen zoals we hadden verondersteld." Maar, voegt hij eraan toe: "Het is best heavy als je daarnaast ook een baan hebt. We zijn echter nog even optimistisch als toen we begonnen. Het zal in elk geval plezierig zijn als we een beheerder hebben gevonden die permanent aanwezig kan zijn." Helpende handen zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de Facebookpagina of kinderboerderijtanthof@gmail.com.

delft_lijndun

Henk de Kat, journalist Delft op Zondag
Delft heeft een afkoopbedrag van 1,2 miljoen euro laten glippen in de soms heftige onderhandelingen met waterschap Delfland over stopzetting van de grondwaterwinning op het vroegere Gist-terrein.
De gemeenteraad werd daarover niet ingelicht. De raad is ook niet geïnformeerd over een brief van B en W aan waterschap Delfland waarin akkoord wordt gegaan met het geheim houden van afspraken over de aanpak van het grondwaterprobleem.

delft_lijndun

Leo Quack, nachtburgemeester
... Verder ben ik me aan het inzetten om een Delftse boot voor het Varend Corso te regelen, maar dat is nog geen sinecure. Het is een prachtige mogelijkheid om Delft weer eesns positief te promoten, net als de Taptoe trouwens. Ik hoop dat we zo'n boot met vereende krachten van de grond kunnen krijgen.

delft_lijndunhtml5 logo Valide CSS!