Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1214 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft_lijndun
zondag | 24 april 2016 | 09h11 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avalex_20160424.jpg

avalex.nl - Start van testfase afval scheiden in binnenstad Delft

Op donderdag 21 april komen de gemeente, bewonersverenigingen, DUWO Studentenhuisvesting en studenten samen om naar de afvalscheidingsproblematiek in de historische binnenstad van Delft te kijken. Samen verwachten zij tot een oplossing te komen die aansluit bij de wensen van de inwoners en overige betrokken partijen. De gemeente Delft, Avalex, studenten van de TU Delft en Design Innovation Group gaan deze oplossingen testen. In de binnenstad is het lastig om grondstoffen te scheiden door gebrek aan ruimte binnens- en buitenshuis en de smalle, drukke straten. Innovatieve ideeën zijn daarom nodig om tot hogere scheidingspercentages te komen.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 22 april 2016 | 03h18 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_krakeelpolderweg_fietsparkeren_stoep_20160422184830.jpg

Delft, Krakeelpolderweg.
Ruimtegebrek om fietsen en scooters te parkeren. Waar moet ze anders staan?
Wel, offer een autoparkeervak op om voetgangers de ruimte te geven!
Motto: de stad is er voor de voetgangers en de fietsers.
harrie fruyt van hertog

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Raadsgriffie Delft:
Wethouder Ferrie Förster heeft in de voortzetting van de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 april herhaald dat de gemeenteraad het laatste woord heeft over het bouwplan voor het clubgebouw van Laga. De studentenroeivereniging wil het gebouw aan de Nieuwelaan uitbreiden en moderniseren.
... De SP vond in de commissie weinig gehoor ...
... GroenLinks vindt dat er op de huidige plek aan de Nieuwelaan geen sprake kan zijn van een zorgvuldige inpassing.
... Onafhankelijk Delft sprak zich uit tegen het plan.
... STIP liet weten de vergunningaanvraag van Laga af te wachten.

AUTOLUW-PLUS
De SP stelde de commissie voor om een debat te houden over een milieuzone voor benzinescooters in de binnenstad. De SP voelt er veel voor om in de binnenstad alleen elektrische scooters toe te staan.
Onafhankelijk Delft kondigde twee moties aan. De fractie wil het college de opdracht geven om de invoering van een milieuzone voor scooters te onderzoeken en daarnaast wil Onafhankelijk Delft dat het college het gemeenterrein aan de Staal geschikt maakt als parkeerterrein voor touringcars.

FIETSPARKEREN
... telt het gebied, na de opening begin 2017 van de Coendersstalling, in totaal zo’n 10.000 parkeerplekken voor fietsers.

delft_lijndun

delft_sidder_2016_foto_ris.jpg

Raadsgriffie Delft:
VWO5-leerling Uki Ognjanovic van het Stanislas College is op vrijdag 22 april door een driekoppige jury van raadsleden aangewezen als ‘best debatterende raadslid’ tijdens de vergadering van Scholieren In De DelftsE Raad oftewel SIDDER. De jury wees de leerlingen die D66 vertegenwoordigden aan als beste fractie.

De VVD-wethouder lag onder vuur toen hij door CDA-woordvoerder Uki Ognjanovic werd gewezen op uitspraken van premier Rutte over een visie en een blauwdruk. De wethouder herpakte zich door fijntjes te wijzen op zijn wekelijkse kaartavond met de premier. Dat maakte indruk.
(red. Lennart Harpe geeft hier de jeugd het verkeerde voorbeeld. Harpe laat zien dat 'liegen' in de politiek heel normaal is! Uit betrouwbare bron is mij bekend dat Rutte helemaal niet van kaartspellen zoals het spelletje 'zwartepieten' houdt. In het weekend speelt hij liever piano. Uki moet nog bijleren dus om zijn politieke tegenstanders af te bluffen. hfvh)

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 27 april 2016 | 03h18 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_oude_delft_zuidwal_voetgangerstunnel_onder_kapelsebrug_20160419135820.jpg

Delft. De voetgangerstunnel langs de Oude Delft onder de Zuidwal.

onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga
Tunnel vol graffiti
Martn Stoelinga: ik loop er regelmatig met mijn kleinkinderen doorheen en het is een grote troep met achtergelaten drugszakjes en bierblikjes. Je moet er zeker niet 's avonds alleen komen.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_bus_op_de_markt.jpg

Touringcars terug op de markt

TU Noord blogger:
Na jaren van discussie, voorbereiding en overleg met ondernemers en bewoners in het centrum leek de oplossing gevonden. Laat de toeristen uitstappen op de Koepoortplaats bij het New Hampshirehotel en parkeer de bussen in het Zuidplantsoen. De bus rijdt vier keer heen en weer, van A13 naar Koepoortplaats, van Koepoortplaats naar Zuidplantsoen, van Zuidplantsoen naar Koepoortplaats en weer van Koepoortplaats naar A13. En dat zo’n 90 keer per dag.

delft_lijndun

delft_poster_zuidplantsoen_touringcars_gewoon_niet_doen.jpg

Erik van Hunnik ,voorzitter TU Noord :
De belangenvereniging TU Noord verzet zich tegen het touringcar parkeren op het Zuidplantsoen. Er is al veel informatie beschikbaar over de gemeentelijke plannen en de bezwaren van de omwonenden en belangenvereniging.
Wij hebben een speciale pagina gemaakt als dossier. Lees verder: Dossier Zuidplantsoen

delft_lijndun

David van Dis, raadslid CDA:
Lidl in Kruisstraat:
Voor het CDA is het helder: dit plan moet van tafel! Volgende week in de raad praten we er verder over.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 21 april 2016 | 03h19 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_reinier_de_graafweg_005_sloop_b_gebouw_bethel_zichtbaar_20160420142804.jpg

Delft, Reinier de Graafweg. De ontmanteling van het B-gebouw (Bethel Ziekenhuis) begint zichtbaar te worden. Hier komt straks de parkeergarage.
harrie fruyt van hertog

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Raadsgriffie Delft:
De omwonenden van Kruisstraat 71 maakten in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 19 april helder dat ze mordicus tegen de bouw van een grote supermarkt (red. Lidl) in hun buurt zijn. Ze vonden gehoor bij de commissie. Ontwikkelaar Kennemerland heeft de braakliggende grond gekocht van de gemeente en wil op het terrein van de voormalige bibliotheek en beweegtuin een gebouw neerzetten waarin ruimte is voor een supermarkt.

Buccaneer.
De drie insprekers die namens zichzelf en namens buren aan de Paardenmarkt en Oostplantsoen spraken, vrezen niet alleen voor geluids- en verkeersoverlast, maar ze zijn ook bang dat het karakter van de buurt onherstelbaar zal veranderen met de komst van een restaurant dat doordeweeks tot 1.00 uur ’s nachts open mag zijn en in het weekend tot 2.00 uur ’s nachts. Ze zouden liever zien dat de openingstijden beperkt werden van 11.00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds en dat de Buccaneer geen gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheid om daar twaalf keer per jaar van af te wijken.
Een overzicht vragen en antwoorden over de horeca Buccaneer

delft_lijndun

Peter van de Stadt, verslaggever AD Delft:
Lidl Kruisstraat
Een vijftal bewonersverenigingen en de historische vereniging Delfia Bataforum: ze zijn allemaal fel gekant tegen de komst van een Lidl-supermarkt van 1200 vierkante meter aan de Kruisstraat, hartje stad. Inspraak willen in plannen van de gemeente, of ze in z'n geheel dwarsbomen: dinsdagavond gingen er honderden bewoners figuurlijk voor liggen.

delft_lijndun

delft_kruisstraat_lidl_delft.jpg

Jan Peter de Wit, raadslid OD:
Autoverkeer en dus Lidl supermarkt weren uit binnenstad
Ik wil een autovrije binnenstad. Lopen en fietsen. Dus ook in winkelgebied De Veste. De kruisstraat moet ook ze snel mogelijk wandel gebied worden. Dus geen groot winkelbedrijf als de Lidl waar klanten met de auto naar toe gaan. En ook geen aan- en afvoer van goederen met grote vrachtwagens. Als OD in het college komt zullen wij het autoluw gebied snel uitbreiden.

delft_lijndun

Erik van Hunnik, voorzitter Belangenvereniging TU Noord:
touringcarparkeren Zuidplantsoen
... Wat ons betreft dringt u als raad aan op een betere oplossing waarbij de grasklinkers aan het Zuidplantsoen weer plaats maken voor de grasmat die er eerst lag en de touringcars een plekje buiten het park krijgen toegewezen.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 20 april 2016 | 03h40 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_oude_delft_zuidwal_voetgangerstunnel_20160419135115.jpg

Delft. De voetgangerstunnel langs de Oude Delft onder de Zuidwal. Zo juist is het looppad in de tunnel schoon gespoten door de firma Useforself uit Delft. De aanwezige graffiti moest voorlopig blijven omdat de betekenis nog achterhaald moet worden. Verfraaiende graffiti heb ik niets op tegen en mag van mij hier blijven.
harrie fruyt van hertog

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160420.jpg

linkedin.com - (49) Het is stil aan de Schie

Webcolumn door Arie van der Veen

Velen zal het ontgaan maar de procedure voor de benoeming van de burgemeester in Delft loopt nog. Zelfs Plasterk twittert er niet over ! Ik had verwacht dat er al gelekt was uit een bepaalde hoek. Niet nader te noemen. Maar of men houdt zich aan de afspraken of men durft niet ! Dat laatste zou goed het geval kunnen zijn nu tegelijk het proces tegen Jos van Rey loopt. Klankborden noemde hij het, en ik denk dat hij gelijk heeft. Natuurlijk is er kontakt tussen kandidaten en lokale prominenten. Zo lang men zijn mond maar houdt. In Delft is dat nog de vraag, want wie wil er nu burgemeester van Delft worden ? Een stad zonder geld, zonder echte uitbreiding en niet de parel, maar de paria in de regio ? Ik heb vanuit het CDA-circuit wat namen aangedragen, maar de echte kandidaten willen niet. Een te groot afbreukrisico, tijdens de procedure en daarna. Het zal toch niet zo zijn dat er helemaal geen kandidaten zijn ? En dat er daarom niet gelekt wordt? Ik denk dat de angst voor aangifte en een procedure er diep in zin. In die zin heeft de commissaris de zaak goed onder controle. Misschien gaat Delft voor zichzelf creating history schrijven. Voor het eerst een procedure die niet fout gaat en waar geen ruzie uit voorkomt. Alvast een tip voor Plasterk: Delft creating history-twitteren. Tenminste als hij nog minister is. Ik hoop niet dat hijzelf kandidaat voor Delft is.

delft_lijndun

Citaten ...

bestuur VVD Delft:
Hatte van der Woude uitgeroepen tot raadslid van de week!
De Nederlandse vereniging voor raadsleden heeft Delfts raadslid Hatte van der Woude uitgeroepen tot raadslid van de week.

delft_lijndun

Hatte van der Woude, raadslid VVD in Raadslid.nu:
In Delft heb ik in 2013 een werkgroep Sociaal Domein opgericht waarin raadsleden van alle politieke kleuren zitten, en waarin iedereen een beetje zijn eigen specialiteit heeft. Dat helpt.

delft_lijndun

Maurits Bongers, raadslid SP:
Als het aan wethouder Förster ligt komt er een grote grauwe mega-supermarkt in de binnenstad. Maar er was heel veel weerstand van bewoners en de gemeenteraad. Ook de SP ziet zo'n mega-supermarkt absoluut niet zitten. "Er komt met zo'n supermarkt veel overlast van af- en aanrijdende auto's en vrachtwagens. Zo'n grote supermarkt is bedoelt voor grote boodschappen en hoort dus niet thuis in de binnenstad."

delft_lijndun

Jan Peter de Wit, raadslid OD:
AD Delft: Topsalaris van directeur Spoorbedrijf OBS onder de loep

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 19 april 2016 | 00h38 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Nog even en 'DE TERINGCARS' zijn verleden tijd!
hfvh

delft oudelangendijktouringcars20140327142937.jpg

Delft, Oude Langendijk. Het economisch belang van alleen even een kopje koffie drinken op de Markt wordt zwaar overschat. Het algemeen belang weegt zwaarder, weg met de stank en geluidsoverlast op de 'Rode Loper'. Dat is mijn mening. Kom maar op met je onderzoeksrapport.
harrie fruyt van hertog

-----

Bjinse Dankert, verslaggever AD Delft:
Klap dreigt voor toerisme Delft door grote loopafstand
Delft dreigt jaarlijks duizenden toeristen de stad uit te jagen doordat touringcars straks niet meer de binnenstad in mogen. Buitenlandse touroperators vinden de loopafstand naar het centrum veel te groot voor hun klanten op leeftijd.
John Gillemans, eigenaar van restaurant Willem van Oranje aan de Markt: er zijn meer bedrijven die overwegen niet langer te komen.

delft_lijndun

delft_delft_city_shuttle_20160418.jpg

Delft City Shuttle
Er valt eigenlijk niets meer te klagen voor de ondernemers.
Ben je slecht ter been, dan kan je gebruik maken van de City Shuttle.
hfvh

delft_lijndun

delft_avdv20160418_2.jpg

linkedin.com - (48) De bisschoppen komen naar Delft !

Webcolumn door Arie van der Veen

Dit weekend was in Maastricht de investituur van de Orde van het Heilig Graf. Een mooi rooms feestje waarbij vele bisschoppen en andere prominenten aanwezig waren. Celebranten waren de de oud-bisschop van Rotterdam van Luyn en zijn opvolger mgr. van de Hende. Een bond gezelschap waarbij een aantal nieuwe ridders geslagen werden. Belangrijkste nieuws was dat de komende investituur in Delft is. In november 2017 hopen de ridders van het Heilige Graf naar de Prinsenstad te komen. Tijd om de stad op te ruimen. Bas kan nog even met de bezem rond gaan, en hopelijk is de Spoorzone dan op orde. Wie ook komt is ridder Tjeerd Visser. Van pastor in Delft, nu vicaris-generaal van het bisdom. Dat is nog eens een carriere voor een protestante jongen. Iedereen is welkom tijdens de viering. Martin Stoelinga waarschijnlijk in de biechtstoel, en Bas achterin de kerk als noviet. Ook de oecumenische werkers van het Noordeinde zijn welkom, als ze tenminste dan niet in het buitenland zijn. Het wordt een dolle boel, vol roomse pracht en praal. Dat is ook wel weer eens nodig. Delft is permanent bezig met creating history. Vooral in bestuurlijk opzicht. Nu kan het laten zien wat het echt voorstelt, onder herderlijk opzicht van monseigneurs en andere prelaten. Ben benieuwd wie er komen en wie we niet zien of willen zien !

TOP

delft_lijndun

delft_aards_cafe_rietveld_theater_20160422.jpg

From: Alice Koenen | OrganiVerde
Sent: Monday, April 18, 2016 8:29 AM
To: Alice Koenen
Subject: Uitnodiging 22 april 2016 - Aards café - dag van de aarde

Beste mensen,

Een nieuwe werkweek ...
Maar deze werkweek eindigt met ‘de dag van de aarde’.

Om deze week mooi af te sluiten nodig ik u uit om het Aards café bij te wonen, dat start om 14:00 uur in het Rietveld theater en eindigt om 17:00 uur om vervolgens over te gaan in de maandelijkse stadsborrel. Ook de stadsborrel zal in het teken staan van natuur en milieu.

Om ongeveer 15:30 uur komen kinderen een lied zingen in het teken van deze dag.
Meer informatie in de bijlage en op Facebook.

In het café zal verder aandacht gegeven worden aan thema’s rondom natuur en de zorg voor onze omgeving.
Welkom, om ook uw bijdrage te leveren ...

Met vriendelijke groet,

Alice Koenen
OrganiVerde

T 06 2805 6540 | E alice.koenen@organiverde.nl | Www.organiverde.nl

delft_lijndun

Marc Kruyswijk, verslaggever Het Parool :
Amsterdam: Fietspaden West verboden terrein voor snorscooter
... Het plan wordt door een grote meerderheid van de partijen gesteund: het initiatiefvoorstel is ingediend door GroenLinks, D66, SP, PvdA en de Piratenpartij. Alleen de VVD is tegen.

delft_lijndun
maandag | 18 april 2016 | 00h01 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

AZC in Delft OK
De teller staat op 343
Nog 57 emails te gaan en
Aris bezorgt ze bij Bas Verkerk
hfvh

delft_korte_geer_kanton_google.jpg

Delft. Het gebouw op de hoek Korte Geer, Breestraat waar het voormalig Kanton was gehuisvest, komt thans niet in aanmerking voor de opvang van vluchtelingen. hfvh (foto google streetview)

AZC in Delft OK

door Aris Schellinkhout, inwoner Delft

In de krant Delft op Zondag stond op 17 maart dat er 400 handtekeningen aan burgemeester Verkerk zijn aangeboden van Delftenaren die vinden dat er geen asielzoekerscentrum in Delft mag komen.
Vindt u dat ook? Dan hoeft u mijn oproep verder niet te lezen.
Of vindt u dat Delft wat ruimhartiger mag zijn? Dat we met 100.000 Delftenaren best een paar honderd mensen in nood kunnen opvangen? Plek genoeg, want het barst van de lege kantoren. Bijvoorbeeld bij station Delft Zuid.
Als u dat ook vindt, stuurt u mij dan
via aris@casema.nl een mailtje met 'AZC in Delft OK'.
Als ik meer dan 400 mailtjes krijg, breng ik die naar burgemeester Verkerk. Dan zijn er tenminste net zo veel ruimdenkenden als angsthazen in onze stad.

-----
From: Aris
Sent: Saturday, April 16, 2016 7:59 PM
To: redactie politiekdelft
Subject: Re: AZC in Delft OK

Hoi Harrie,

Leuk dit chatsite van politiek Delft.
... En leuk te zien dat mijn oproep wordt geciteerd.
Alleen heb ik van heel wat raadsleden, ..., nog geen reactie gekregen.
De teller staat nog maar op 343.
hartelijke groet,
aris

delft_lijndun

Waar is de aanlegsteiger?

HNk met de Westsingelgracht voor de deur kan je
per boot bereiken, wel een een ladder meenemen,
want er is ter plaatse nog geen aanlegsteiger.
hfvh

delft_westsingelgracht_boten_tweet_20160416_1.jpg
delft_westsingelgracht_boten_tweet_20160416_2.jpg

Naar bron: Twitter

delft_lijndun

delft_avdv20160418.jpg

linkedin.com - (47) 50 jaar D66

Webcolumn door Arie van der Veen

Dezer dagen congresseert D66 en viert bijna het 50 jarig jubileum. In oktober is het zover. Het is daarom mooi om aan de vooravond van dat jubileum als partij nog eens na te denken over bestaansreden en jazelfs bestaansrecht. Een partijmastodont, ook daar hebben ze die zei vandaag: We moeten het referendum afschaffen en ook kondigde hij het afscheid van Pechtold aan. Het begint nog een echte partij te worden, dacht ik. D66 de partij van het redelijk alternatief is een bestuurderspartij geworden. In vele steden, niet alleen in Delft. En wat valt op ? Technocratie en ambtenarenmacht. Hoezo vernieuwing. Postmoderne goedbedoelende mensen die ver weg van het echte leven staan. Druk met duo banen, baboefietsen enzovoort. En als ze aan de macht komen, zoals in Delft, snel weer wegwezen. Denk nog eens aan Lucas Vokurka, en vrouw en kinderen achterlaten. Hoe zou het met hem zijn in de Metropool. Het 50-jarige jubileum kan wel eens het begin van de neergang zijn. Te beginnen met het Oekraniereferendum en straks de verkiezingen van 2017. Neo-liberale verlichtingsdenkers, die nu in verwarring gebracht zijn. Door de kiezers en door de Islam. En als ik Pechtold was zou ik me afvragen of ik de kar nog een keer zou trekken in 2017. Ik wens Huub Halsema en zijn vriendjes en vriendinnen een hele fijn dag in Papendal. Ik zou maar niet vertellen dat er een referendum in Delft aankomt over het AZC. Anders wordt Edo Spier nog bozer.

TOP

delft_lijndun

Citaten ...

L. Beijen, voorzitter en A.P. Oostdijk, secretaris van de Referendumkamer Delft:
advies over de vraagstelling bij het referendumverzoek "Geen AZC in Delft"
Tekstvoorstel van de indieners van het referendumverzoek, de heer F.C. Verbeek en mevrouw C.G.M. van Tricht-Bakker luidt:
Vraagstelling:
GEEN ASIELZOEKERSCENTRUM IN DELFT
Antwoordmogelijkheid:
VOOR TEGEN

Advies van de referendumcommissie:
Vraagstelling:
In de gemeenteraad is voorgesteld om te besluiten de komst van een asielzoekerscentrum in Delft niet toe te staan.
Bent u voor of tegen dit voorstel?
Antwoordmogelijkheden: [ ] Ik ben voor dit voorstel.
[ ] Ik ben tegen dit voorstel.

(red. Sorry referendum-deskundigen, jullie manipulatieve tekst slaat nergens op. Je moet dan eerst een ingewikkelde zin lezen en dan voorstemmen om tegen te zijn. Gewoon straattaal gebruiken en dus de tekst behouden van de indieners. Mensen die het niet willen zijn TEGEN! hfvh)

delft_lijndun

Bjinse Dankert, verslaggever AD Delft:
Verwarring over vraag azc-referendum in Delft.
Van Trigt: ik snap ook niet waarom de gemeenteraad plots wordt genoemd, nu lijkt het alsof zij het referendum naar zich toetrekken. Maar dit referendum is een initiatief van burgers."

delft_lijndun

Ronald Vuijk, tweede kamerlid VVD:
Terugblik politiek café met Ronald Vuijk 13 april
... Over het referendum vertelde Vuijk dat het bij referenda makkelijker is om tegenstemmers te mobiliseren dan voorstemmers.

delft_lijndun

Jan Peter de Wit, raadslod OD:
Protest Paardenmarkt tegen nachthoreca Buccaneer
... Maar Stip heeft volledig lak aan de Delftse (klein)burgertjes. Dat geldt ook voor de elitaire PvdA bestuurders in Delft en dus kunnen Stip en de PvdA al 18 jaar lang prima samenwerken.
Lees ook de zienswijzen (bezwaarbrieven) van omwonenden.
(red. Leuk om in de binnenstad te wonen, maar het horeca-gebeuren hoort daar bij. hfvh)

delft_lijndun

Dimitri van Rijn, commissielid VVD:
Meer aandacht voor handhaving in Buitenhof
... Jarenlang is er door de gemeente, met steun van een groot aantal politieke partijen, een fors bedrag geïnvesteerd in pappen en nathouden.
... Daarnaast eist de VVD (mobiel) cameratoezicht op deze hotspot ...

delft_lijndun

Bas ter Weel, plv. directeur CPB:
Beta Balie Debat: De match tussen mens en machine
op 20-04-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Loonongelijkheid in Nederland en in andere landen neemt toe, waardoor hoog opgeleide werknemers uitlopen op de rest. Tegelijkertijd dalen de baankansen van mensen met een gemiddeld opleidingsniveau.

delft_lijndun

Herman Rosenberg, verslaggever AD Delft:
Tweede leven voor oude bibliotheek van TU Delft.
Ooit kwam hij er als student. Dondermiddag heropende Jeroen van der Veer (ex-Shell) de voormalige TU-bieb als opleidingscentrum voor de offshore energie en industrie. Het complex is in oude luister hersteld.

delft_lijndun

Herman Rosenberg, verslaggever AD Delft:
Nog geen camera's in veelgeplaagd Buitenhof.
... Het pleidooi van twee insprekers ('direct actie') uit de omgeving van het Verdiplein bleek aan dovemansoren gericht. ,,Ik woon hier 42 jaar, maar nu ben ik bang. Dat moet stoppen,'' aldus inspreker Van Meurs. Naar aanleiding van de opmerking van Verkerk dat er 'een lange adem' nodig is, zei inspreker Reiber dat hij er 'kortademig' van wordt. In de wijk veroorzaken groepen allochtone jongeren al jaren veel overlast.html5 logo Valide CSS!