Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1214 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft_lijndun
zaterdag | 2 april 2016 | 16h09 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160402.jpg

linkedin.com - (39) Over kerktorens

Webcolumn door Arie van der Veen

Ik zag een filmpje over de toren van de Nieuwe Kerk in Delft en moest gelijk aan de toren van Deventer denken. De toren van de Lebuinus is opgesierd met vier uitspraken die heel goed passen bij het openbaar bestuur in Deventer en in Delft.

Consule, Vigila, Fortis Age en Fide Deo. Of te wel: overleg, wees waakzaam, handel met kracht en vertrouw op God. Jaren geleden heb ik voor Elco Brinkman een toespraak geschreven aan de hand van deze vier thema's. En het aardige is, deze passen bij de windstreken. Voor Delft zou het volgende kunnen gelden:

Consule: de blik naar Den Haag, want daar moet het geld en de herindeling vandaan komen. Vigila, weest waakzaam op de positie van Delft in de regio, vooral Oostwaarts. Naar het zuiden, Fortis Age: aanpakken die Jihadstrijders in Voorhof en Buitenhof. En fide Deo, richting het Westland want daar wonen nog de meeste gelovigen. Of het helpt, waag ik te betwijfelen, want het bestuur in Delft is noch waakzaam, nog overlegt het. Een handelen met een sterke arm, Ho maar! Daarom toch maar fide Deo: vertrouw op God en bidt Hem dat de Prinsenstad uiteindelijk gered wordt. Laten we hopen dat Andries Heidema (CU-burgemeester van Deventer) meedoet in Delft bij de burgemeesterskandidaten, dan is er tenminste nog een die bestuurt op basis van het fide Deo !

TOP

delft_lijndun
zaterdag | 2 april 2016 | 12h36 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Restauratie Nieuwe Kerk Delft: De Burgemeester over de toren
Kijk voor meer informatie op http://www.restauratienieuwekerkdelft.nl

TOP

delft_lijndun
zaterdag | 2 april 2016 | 00h58 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Referenda niet meer van deze tijd!
Hup Aad, afvoeren die handel.
Een mooie taak voor SB.
De VVD steunt het al.
hfvh

delft_kieskompas_2016_referendum_oekraine_resultaat.jpg

De onzin van referenda wordt mij steeds duidelijker. Met de aankomende landelijke gekkigheid en daarna mogelijk ook het plaatselijke referendum gedoe, zal ik niet meedoen. In het eerste geval beslist het Europees Parlement en wel of geen AZC in Delft bepaalt de Rijksoverheid.
Mijn oplossing: gewoon niet gaan stemmen!
harrie fruyt van hertogCitaten ...

Griffie, ris.delft.nl:
verslag van de raadsvergadering op donderdag 31 maart 2016.

Griffie, ris.delft.nl:
De afweging dat een referendum (red. geen AZC in Delft) voor onrust zou kunnen zorgen, bracht de ChristenUnie tot een tegenstem, net als twee leden van de CDA-fractie en ook de PvdA stemde tegen. Andere fracties gingen aarzelend akkoord. Alleen bij Onafhankelijk Delft was er geen sprake van aarzeling. Die fractie wees erop dat de beslissing over geen AZC in Delft nu bij de bewoners ligt.

Herman Rosenberg, verslaggever AD Delft:
Delft houdt over enige maanden een referendum over de vraag of er in de stad een asielzoekerscentrum mag komen. De gemeenteraad heeft daar dondergavond met veel tegenzin toe besloten.

Aad Meuleman, raadslid SB:
In de raadsvergadering van 31 maart 2016 stond het inleidend referendumverzoek ‘geen AZC in Delft’ op de agenda, die inwoners hadden ingediend. Onnodig leidde dit verzoek dat een debat dat nergens op sloeg en zelfs een schorsing van ca. een uur opleverde.

Aad Meuleman, raadslid SB:
Ook onze fractie heeft grote vraagtekens over de wijze waarop dit verzoek is geregisseerd door Onafhankelijk Delft. Hun initiatiefvoorstel raakt kant noch wal en schept verwarring. Bovendien komt er geen AZC in Delft en is daar ook geen sprake van. Waarover moeten inwoners zich dan uitspreken? Over iets wat in Delft niet komt?

Griffie, ris.delft.nl:
STATUSHOUDERS Alle fracties, op Onafhankelijk Delft na, gingen akkoord met het voorstel om 400.000 euro uit te trekken voor de huisvesting en begeleiding in Delft van vluchtelingen met een verblijfstatus.

Griffie, ris.delft.nl:
PRINSENHOF Het onderzoek naar de beveiliging van Museum Prinsenhof Delft en het proces rond de tentoonstelling Vermeer komt thuis wordt deels intern en deels extern uitgevoerd. De fracties van Stadsbelangen, SP, CDA en Fractie Van Koppen dienden een motie in om het onderzoek volledig extern te laten uitvoeren, maar die motie kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft.

Herman Rosenberg, verslaggever AD Delft:
Hoewel er veel vragen zijn over de kostbare verbouwing van Museum Prinsenhof Delft, komt er toch geen volledig extern onderzoek naar alles wat er is gebeurd. (red. In zeg maar 65 werkdagen 2,2 miljoen euro besteden, dat is ruim 34.000 euro per dag. Wat is er nou precies gedaan voor dat geld? Geen raadslid dat het weet!)

Arie van der Veen, columnist:
Papadagmannen met baboefietsen en de boodschappen laten bezorgen door Albert Heijn. Hup Ernst Damen!delft_pd_20120407_buitenhof.jpg

Landelijke berichtgeving over de Buitenhof vier jaar geleden.
Lees onderstaand wat een briefschrijver heeft te melden.
Inderdaad, de Delftse politieke 'deskundigen' in de raad hebben geen zak uitgevoerd.
hfvh

ontwikkelingen in het Buitenhof

Tav het Gemeentebestuur en ter verdere distributie aan de plaatselijke politieke partijen.

Ook de leden van het Gemeentebestuur in Delft hebben de afgelopen dagen de verontrustende, schrijnende en gevaarlijke berichten over de ontwikkelingen in het Buitenhof beslist gelezen. Politici staan weer vooraan om hun mening te geven. En iedereen wist het natuurlijk al lang. Ze hebben het allemaal aan zien komen en veroordelen het. Maar waarom gebeurt er dan niets? Het verhaal 'geen mensen' gaat niet op. Zorg dat je de beschikbare mensen op het juiste moment op de juiste plaats hebt. En vooral: treed wat harder en adequater op en toon wat minder angsthazengedrag! Dit is een serieus maatschappelijk en sociaal probleem.

Helaas weten mijn vrouw en ik dit uit ervaring. Door heel vervelende familie-omstandigheden wonen twee van onze kleinkinderen in deze buurt. Als ze bij hun moeder zijn durven ze niet naar buiten vanwege dreigementen en pesterijen van allochtone schoffies. Dus spelen ze ook niet buiten. Dat doen ze als ze het andere weekend bij hun vader in Den Hoorn zijn. Dan kunnen ze weer los, maar moeten er wel weer 14 dagen op teren. Het is toch te gek voor woorden. Iedereen kent en onderkent het probleem, maar niemand grijpt in. Bang voor escalatie? Dat is precies waar dit vervelende tuig op inspeelt en misbruik van maakt. Ze lachen iedereen uit.

Twee heel bezorgde en verdrietige grootouders doen een klemmend beroep op de plaatselijke politiek. Ook onze kleinkinderen verdienen beter. Ze zijn al genoeg gestraft door de scheiding van hun ouders. We hopen ze binnenkort weer gelukkig te zien. Ook in het Buitenhof!

H.A. Langeweg
Fransen van de Puttestraat 8
2613 CH Delft
huub.marianne@casema.nl

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 1 april 2016 | 02h59 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft_hugo_de_grootstraat_koolschijn_bouwmaterialen_20160331111116.jpg

Delft, Hugo de Grootstraat. Koolschijn Bouwcenter levert bouwmaterialen tot voor de 'deur'.

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_nieuwe_bril_ineke_van_geenen_cda_raadsvergadering_31_maart_2016.jpg
Ineke van Geenen, raadslid CDA:
Adviesraad, het CDA ziet dat de samenleving van de burgers zelf is.

Jan Peter de Wit, raadslid OD:
Nog steeds worden de sukkeltjes van de gemeenteraad in de maling genomen ... (red. Zo ook Martin Stoelinga en Jolanda Gaal, je parijgenoten, er komt geen tegen-woord uit.)

Huub Halsema, raadslid D66:
richting Onafhankelijk Delft, een raadsvoorstel indienen waarbij de ISLAM wordt afgeschreven.

Bas Verkerk, voorzitter gemeenteraad:
er is met elan gediscusseerd, dat heb ik wel geezien, de raad maakt goede vorderingen.

harrie fruyt van hertog, redacteur politiekdelft.nl :
de oppositie altijd tegen elkaar in (haantjes) en dualisme hebben ze nooit van gehoord. al jaren zo!

Pieter Jouke, Delftse cabaretier:
... het schilderij weer even terug is in Delft. Dat vraagt om extra toeristen en dat is weer extra geld in het laatje van de stad, de winkeliers en de horeca. (red. Straatje Vermeer ophangen kost gemeente Delft, de Delftse burger dus, ruim 2,2  miljoen euro)
delft_avdv20160401.jpg

linkedin.com - Over Jacques en het einde van een volkspartij

Webcolumn door Arie van der Veen

Toen ik in 1987 docent was aan het Koninklijk Instituut voor de Marine gaf ik les over politieke theorie, o.a. aan dienstplichtig reserve-officier Jacques Monasch. Thans kritisch PvdA-kamerlid, die zijn afscheid aangekondigd heeft. Hij verwijt de huidige PvdA een partij geworden te zijn zonder achterban. Een kaderpartij van hoogopgeleide nette mensen noemt hij zijn club. En niemand durft het uit te spreken. En gelijk heeft Jacques ! In Delft, Amsterdam overal. Nette bestuurders die elkaar de hand boven het hoofd houden. Politiek correcte papadagmannen met baboefietsen. Die zoals Ernst Damen de boodschappen via Albert Heijn thuis laten bezorgen. Dan hoef je niet met kiezers te praten zal Ernst wel denken. En helaas Jacques, ook met Van der Laan of Aboutaleb win je de verkiezingen niet. De PvdA als emancipatiepartij bestaat niet meer. Groenlinks light is het geworden. En vanuit Delft weten we waar dat toe leidt. Postmoderne regentencultuur. En gelukkig de kiezers zijn niet gek. In Sneek niet, en binnenkort in Delft ook niet meer. De PvdA is aan het einde van de groeicurve. De gewone man is gevlucht naar SP of PVV. Het middenkader naar D66. En wat rest is een zelfsturende club postmoderne neo-liberalen. En daar is al een partij voor. En dat is helaas niet de PvdA. Wouter Bos wordt met terugwerkende kracht bedankt. Succes Jacques met je nieuwe vooruitzichten. Je hebt het goed gezien, maar zag niet dat je zelf onderdeel van het probleem bent geworden. Wie doet straks het licht, of beter gezegd de rode lantaarn uit ? Als die uberhaupt nog brandt ?

TOP

delft_lijndun
donderdag | 31 maart 2016 | 01h59 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Raadsinformatie:
De gemeenteraad staat op donderdag 31 maart een lange raadsvergadering te wachten. ... De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Het bijwonen op de publieke tribune is alleen mogelijk voor bezoekers die zich voor afgelopen dinsdag hebben aangemeld. De vergadering kan wel rechtstreeks worden gevolgd via de webcast: http://webcast.nl/delft.

Ruud Lek, commissielid VVD:
Ouders en pandjesbazen kopen huizen en splitsten de woning op om de kamers apart te verhuren. Door de hoge huurprijzen is dit ook nog eens een lucratieve business. Om het evenwicht in de binnenstad te behouden, wil de VVD verkamering niet op zijn beloop laten en waar nodig reguleren.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 30 maart 2016 | 02h38 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160330.jpg

linkedin.com - Na Pasen

Webcolumn door Arie van der Veen

Een bewogen Paasweekend was het. Terwijl vele kerkgangers genoten van de Paasdiensten, anderen van de Passiemuziek, draaide de wereld gewoon door. De huldeblijken aan Cruijff waren enorm en indrukwekkend. Bijna van bovenmenselijke proporties. Toch wel stof tot nadenken. Confrontaties in Brussel bij de herdenkingen, dat geeft ons ook te denken.

Het meest schokkend was de arrestatie van terreurverdachten in Rotterdam. In een anoniem flatgebouw, waar vroeger de gereformeerde kerk aan Tidemanstraat stond. Het kan verkeren. Het geweld en de dreiging komen steeds dichterbij. Een enorme uitdaging aan het bestuur en de samenleving om alert te blijven, en tegelijk de dialoog aan te gaan. In Rotterdam-Middelland, maar ook in Delft. En eigenlijk in alle steden waar mensen zo maar anoniem kunnen wonen, met vreemde kostgangers over de vloer. We zijn in oorlog zei Rutte op een onbewaakt moment. In oorlog met een onzichtbare en vaak ongrijpbare vijand. In Parijs, in Brussel en nu ook in Rotterdam. Krachtig overheidsbeleid is nodig, om een verdere tweedeling tegen te gaan. Tegelijk ligt er een enorme opdracht aan de samenleving. Hopelijk helpt het (verkondigde)Paasevangelie van lijden, genade en verzoening om die dialoog aan te gaan. Laten we daarvoor bidden, ook na Pasen !

TOP

delft_lijndun
woensdag | 30 maart 2016 | 02h35 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Jan Peter de Wit, raadslid OD:
VVD wethouder Harpe bluft de leugens maar wat weg en weet dat het voor de meerderheid van de gemeenteraad allemaal te moeilijk is. En zo is er niets veranderd. Nog steeds worden de sukkeltjes van de gemeenteraad in de maling genomen bij grote projecten.

Esther Walstra, redactie BB:
De ambtenaar van nu moet digitaal inzicht hebben, over een netwerk beschikken, hoogopgeleid én creatief zijn.

George Evers, arbeidsmarktonderzoeker:
Vooruitstrevende gemeenten. In Zaandam bijvoorbeeld Daar kwamen ambtenaren door cijfers van de dierenambulance erachter dat dierenmishandeling vaak een voorbode is van huiselijk geweld.

Ronald Plasterk, Minister:
Groep ouderen zonder internet neemt af. De Unie KBO gaat bij hun berekening uit van 1,2 miljoen 65+’ers die geen toegang hebben tot internet. Dat is gebaseerd op de cijfers van het CBS uit 2013. Het CBS komt in 2015 tot 692.270 65+’ers.

Lennart Harpe, Wethouder:
De realisatie van de derde stalling kan nu worden meegenomen bij de planontwikkeling voor Nieuw Delft in de directe omgeving van het station. (lees persbericht)

Persbericht gemeente Delft: Delft kan derde ondergrondse fietsenstalling bouwen

Het ministerie van I&M heeft een subsidie van 3,5 miljoen euro toegezegd voor de realisatie van een derde ondergrondse fietsenstalling bij het station. Delft kan hiermee ook in de toekomst voorzien in de groeiende behoefte aan stallingsplaatsen. Volgens de prognose zijn in 2030 ruim 10.000 stallingsplekken nodig. Met de derde fietsenstalling is het mogelijk om op termijn alle fietsen ondergronds te stallen.

Wethouder Lennart Harpe is bijzonder blij met de toegezegde subsidie: “De realisatie van de derde stalling kan nu worden meegenomen bij de planontwikkeling voor Nieuw Delft in de directe omgeving van het station. We kunnen de derde stalling straks ondergronds verbinden met de twee andere stallingen. Dit biedt forenzen veel comfort en houdt de stationsomgeving bovengronds vrij van gestalde fietsen. Hiermee hebben we een prachtige oplossing voor het fietsparkeren, zowel voor de korte als de lange termijn.”

Op dit moment beschikt Delft nog over één ondergrondse fietsenstalling met 5000 plekken en over een tijdelijke buitenstalling met 3700 plekken. De ondergrondse stalling is zo populair dat deze regelmatig vol is. Aan de achterzijde van het oude stationsgebouw is de tweede stalling in aanbouw met 2700 plekken. Deze stalling kan in de eerste helft van 2017 in gebruik worden genomen. De gemeente hoopt dat de derde stalling begin 2019 klaar is.

De investeringskosten van de derde stalling zijn begroot op 7,6 miljoen euro. Vanuit regionale en provinciale subsidies is 2,8 miljoen euro beschikbaar. Met de subsidie van 3,5 miljoen euro draagt het ministerie fors bij in de totale kosten. De resterende kosten betaalt de gemeente.

Jan Peter de Wit, raadslid OD:
En de mensen die ondertekend sowieso de tekst van het initiatiefvoorstel niet kenden of konden kennen zie ik eigenlijk geen steekhoudend argument genoemd dan een niet onderbouwde kwalificatie van ‘te ver’. Desalniettemin trekken we bij deze de tekstwijzigingen terug en houden we de oorspronkelijke tekst in stand.

Joëlle Gooijer, raadslid CU:
Bij de actie NLdoet! op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart viel op dat het onderhoud aan de opstallen in Tanthof nogal te wensen over liet. (red. opmerking: bij de verkoop van het object zijn de lusten en lasten overgegaan op de nieuwe eigenaar. Achterstallig onderhoud is duidelijk geen verborgen gebrek.)

Laurens Beijen, voorzitter Referendumkamer Delft:
Conclusie De Referendumkamer concludeert, dat de Referendumverordening Delft 2009 zich niet verzet tegen het honoreren van het op 17 maart 2016 ingediende inleidende referendumverzoek naar aanleiding van het initiatiefvoorstel "Geen AZC in Delft".

TOP

delft_lijndun
maandag | 28 maart 2016 | 00h02 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
Mijn resultaat kieskompas
hfvh

delft_kieskompas_2016_referendum_oekraine_resultaat.jpg

kieskompas.nl - START

TOP

delft_lijndun
maandag | 28 maart 2016 | 00h01 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Ed Hoogendijk, Voorzitter Horeca Nederland:
Dat vind ik echt belachelijk. Als je een terras van 14,1 vierkante meter hebt, dan wordt dat 15.

Laurens Beijen, voorzitter van de referendumkamer:
verwacht dat dat advies volgende week dinsdag gereed is. Verbeek en Van Tricht zeiden weinig vertrouwen te hebben in de woorden van het college. Ze willen dat de raad een besluit neemt om de komst van een AZC nooit toe te staan.

Raimond de Prez, wethouder en Diny de Bresser, Pieter van Foreest:
Stadsgesprek over “De staat van Zorg en Ondersteunen” in Delft op 30-03-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft.

Jan Peter de Wit, raadslid OD:
Red de democratie, help GEENPEIL bij Oekraïne referendum.

Bram Stoop, raadslid SB op twitter:
PieterStienstra Prettige paasdagen en droom lekker verder.

TOPhtml5 logo Valide CSS!