Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1214 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 12 maart 2016 | 02h22 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160312.jpg

linkedin.com - Wijzer over de begroting

Webcolumn door Arie van der Veem

De begrotingswijzer van BZK is een mooi stukje werk. Inzage in de inkomsten en uitgaven van alle gemeenten. Ik vergeleek Delft met Deventer en Dordrecht. De laatste twee zijn vergelijkbaar met Delft in omvang en bestuurlijke opgave. En wat schetst mijn verbazing. De kosten voor het bestuur in Delft zijn veel hoger dan in die twee gemeenten. Zowel absoluut als per inwoner. Wie kan dat uitleggen. Deventer is een zelfstandige stad, met grote nieuwbouw en herontwikkeling van oude industriegebieden, oa. bij de haven. Dordrecht is een fiere stad met veel bedrijvigheid en o.a. Villa Augustus op een te herontwikkelen bedrijfsterrein. En Delft? Dat zucht onder een onmachtig bestuur dat ook nog een hoop geld kost. Natuurlijk weet ik dat het altijd de vraag is of cijfers helemaal vergelijkbaar zijn, maar toch. Hoe zit het echt. Dat is echt een vraag aan de gemeenteraad. De parel van de Randstad zucht onder een schuldenlast en een onkundig bestuur. Wie gaat er wat aan doen. Ik zou zeggen, de burgers aan het bestuur en het bestuur zelf aan zijn kosten. Heeft de cie-Deetman vergeten een vergelijking te maken?

TOP

delft
donderdag | 10 maart 2016 | 12h29 | week 12h16 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_begrotingswijzer_nl_2016.jpg

Bron: begrotingswijzer.nl/gemeente/delft - 2016

Bestuurskosten
De bestuurskosten onder het kopje politiek en dienstverlening in Delft zijn voor 2016 begroot op € 163,00 per inwoner. De hoogte van deze kosten loopt flink uit de pas. Om een voorbeeld te noemen: de gemeente Haarlem doet het voor € 50,00 per inwoner. Een mooie taakstelling voor het Delftse bestuur zou kunnen zijn: minimaal de bestuurskosten halveren. Het bestuur moet bij zichzelf te rade gaan en het is altijd moelijk om bij jezelf te beginnen met verder bezuinigen.
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
donderdag | 10 maart 2016 | 07h29 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Jan Peter de Wit OD: Het draaiboek is dus niet vertrouwelijk zoals burgemeester Bas Verkerk aangaf. Het is gewoon openbaar.

Herman Rosenberg AD Delft: Helemaal gerust was de gemeente er niet op, blijkens de herhaalde mededeling dat toehoorders zich dienden aan te melden voor de vergadering over de opvang van statushouders. Maar de vrees bleek ongegrond.

Frank van Vliet GL-Delft: Vluchtelingen, Welkom in Delft. Belangrijk om statushouders snel een woning te bieden. Weg uit de AZC's naar een plek in de samenleving.

Pieter Stienstra D66: voor vluchtelingenopvang heb je nodig een 'koel hoofd, een warm hart en veel wijsheid'

Joop Gravesteijn BBN: Buslijn 61. De werkgroep Oud en Jong van BBN heeft het advies gegeven de buslijn te laten bestaan en de huidige grote bussen te vervangen door kleinere milieuvriendelijkere bussen.

Gemeente Delft: KIJKEN IN HET STADSKANTOOR. Wilt u deelnemen aan de rondleiding op zaterdag 19 maart? U kunt zich tot uiterlijk woensdag 16 maart 2016 aanmelden met uw naam en adresgegevens via de website van Spoorzone Delft.

delft
woensdag | 9 maart 2016 | 12h20 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Verslag commissie SDW: een initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft om geen asielzoekerscentrum toe te laten in Delft. Dat voorstel werd door geen enkele fractie gesteund. (red. De Delftse populisten van Onafhankelijk Delft krijgen geen poot aan de grond. Stoelinga laat het afweten en de Wit mag het 'vuile' werk opknappen. Willen scoren met een AZC dat er niet komt!

Guido van der Wedden BVOW: verslag inloopavond
Lees meer

Aanwezig:
Bestuur BVOW: Janny Gort (voorzitter), Guido van der Wedden (verslag) en Harry van Adrichem.
Verder: Douwe Bazuin en Natasja Paalvast (DOEL)
Wijkbewoners: Martine Venema, Jan de Vette, Mike Reuser, Niki Breedveld, Rubi Oro.
Afgemeld:
Coby de Koning, Henry.
1. Opening, mededelingen & post
Janny Gort opent de inloopavond en er volgt een korte voorstelronde. De bezorging van de nieuwsbrief
was een beetje verlaat en er was ook een storing in de mailbox, desondanks dank aan alle aanwezigen.
2. Terugkoppeling afgelopen tijd
De BVOW heeft sinds het vorige overleg niet stilgezeten:
- Er is een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan voor de zone ten noorden van het
station, tegenover De Bolk: dit bouwblok is naar onze mening te hoog. De raad besliste echter
anders. Jan snapt er niets van, vanaf het begin zijn in het platform spoor lagere hoogtes
aangegeven.
- Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief voor de kerst hebben zich drie enthousiaste
buurtbewoners gemeld voor het bestuur van de belangenvereniging.
- Er is naar aanleiding van de vorige inloopavond een brief uitgegaan naar de gemeente m.b.t. de
tarieven in de nieuwe Spoorsingelgarage waarin we stelden dat we het eens zijn met de meeste
punten, maar dat we € 650 erg veel vonden voor de huur van een plek in de garage. Reactie is
binnen. De gemeente houdt de tarieven echter hoog. De verwachting van de BVOW is dat de
garage daardoor minder optimaal gebruikt gaat worden.
- Er wordt veel geklaagd over wateroverlast in het park. Ondanks de drainage is het er niet beter
op geworden. Het is echter wel heel erg nat geweest afgelopen tijd, wat volgens de gemeente
de oorzaak is van dat het zo nat is. Jan ziet dat de mensen van Werkse weinig verstand van
groen hebben. Douwe zou mensen van stichting Doel die wel verstand van groen hebben
mogelijk in kunnen zetten, hij gaat hier achteraan (ACTIE).
3. Zorg in de Wijk/ De Lindehof
Martine woont sinds kort in de wijk, is bij de BVOW gegaan niet vanwege parkeren, wat ook belangrijk
is, maar omdat ze het belangrijk vindt om wat meer samenhang te creëren en met elkaar dingen te
doen. Ze heeft een achtergrond vanuit de zorg. Veel mensen die zorg krijgen moeten steeds meer zelf
doen. Wat zouden we als wijk samen met Doel kunnen doen.
Douwe Bazuin van Doel vindt het superleuk aanwezig te zijn. Er spelen veel projecten in De Wending,
dus hij zal vaker contact opnemen met de wijk. 
Het geven van een typering van OlofsbuurtWesterkwartier is heel lastig: de wijk is namelijk heel divers. 
Het is heel moeilijk de wijk te betrekken bij
wat Doel doet. Om dit toch te bereiken, zet hij heel veel projecten neer in het werk.
Douwe wil graag Natasja, deelnemer bij Doel, het woord geven, om te horen wat cliënten van GGZDelfland zijn.
Natasja is in 2012 na een depressie opgenomen, alcoholverslaafd geraakt, heeft daarna detox
ondergaan en is uiteindelijk na manisch geworden te zijn in contact gekomen met Douwe bij De
Wending voor een zinnige besteding. In De Wending is ze betrokken bij allerlei activiteiten, zoals:
- ‘De was en de koffie’, waarbij terwijl de was draait koffie gedronken wordt en creatief wordt
gedaan.
- Een ander project is ‘huisbezoek brandveiligheid’.
- Verder wordt er gezapt (zwerfafval pakker)
- Er is een klusjesman.
- Binnenkort wordt ook gestart met pilot een elektrisch karretje wekelijks plastic opgehaald. In
samenwerking met Ipse maatwerk en Avalex. Er wordt nog gezocht naar een locatie voor de
container. Niki: vroeger werd het glas opgehaald door mensen met een beperking. Douwe: het
is meer bedoeld voor mensen die immobiel zijn of lui, anderen kunnen het gewoon zelf naar de
container brengen.
Harry nodigt Natasja en Bazuin uit om ook op het Buitenwaterslootfeest aanwezig te zijn om hiervoor
promotie te maken.
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 2/3
Douwe benadrukt hoe belangrijk Doel is voor mensen met psychiatrische ziektes. Ze krijgen zo een
zinnige tijdbesteding. Doel werkt op maandag en donderdag samen met Ipse maatwerk.
Wat wil Doel van de wijk? Het is belangrijk dat de wijk met Doel in aanraking komt om samenhang met
elkaar te vinden. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld dat bewoners eens op de koffie
komen in De Wending, een andere optie is samen op pad gaan in de wijk, Doel wil ook graag het
verzorgingshuis ondersteunen, bijv. met het duwen van rolstoelen.
Martine: het is goed dat je als bewonersvereniging mensen stimuleert in de wijk dingen te doen. Ook het
negatieve beeld dat mensen erbij hebben moet weg.
Janny: Doel is erg onzichtbaar in De Wending, omdat ze boven zitten. Nodigt haar niet echt uit om aan
te sluiten.
Niki: er zijn veel mensen weggebleven uit de buurthuizen omdat er ten tijde van Breed Welzijn Delft veel
kapot is gegaan.
Guido: wat kunnen we als belangenvereniging doen? Doel kan bijv. een koffieochtend organiseren.
Elke dag tussen 9 en 16 uur kan er koffie gedronken worden in buurthuis De Wending met
stichting Doel. Buurtbewoners met een idee voor een gezamenlijk concreet project kunnen dan
langskomen bij Douwe om dit samen op te zetten. Contact opnemen kan ook per e-mail
d.bazuin@ggz-delfland.nl, of via 06-23426728. Het gaat om gezamenlijke projecten, dus niet
bellen om Doel een klusje te laten doen, maar om de klus samen te doen.
Voorbeelden:
- Het verzorgingshuis heeft al aangegeven dat op 30 maart voor de IVN-excursie
rolstoelduwers gezocht worden. Dit wordt opgepakt.
- Als er in een straat een fleuropactie is, vragen of deelnemers van Doel komen helpen.
Jan zit in de buurtbegeleidingsgroep van Perspectief aan de Spoorsingel. Aanstaande zaterdag is NL
Doet, als het goed is komt Perspectief helpen. Doel zou ook contact met Woonbron kunnen opnemen.
Martine: als ik in de buurt vertel waar we het vanavond over hebben, krijgt ze reacties als “ik wil zo’n
gast niet over de vloer”. Van dit beeld moeten we af. Het zou kunnen helpen om bijv. een foto te maken
bij een project en dat in onze nieuwsbrief te publiceren.
De BVOW kan helpen concrete projecten aan te dragen, maar ook de zichtbaarheid van Doel te
vergroten. Rubi: misschien ook een advertentie plaatsen in de nieuwsbrief van de BVOW? Martine: we
kunnen zorgen dat er 30 maart foto’s gemaakt worden als er rolstoelen geduwd worden.
5. Wvttk
Buitenwaterslootfeest met varend corso
Harry meldt dat er weer een Buitenwaterslootfeest komt, dit keer op zondag 7 augustus. Hij organiseert
het niet alleen dit keer. Het varend corso vaart voor het eerst in jaren ook weer door de straat. Als
mensen rondom de Buitenwatersloot mee willen doen, kunnen ze zich bij Harry melden:
hgc.vanadrichem@casema.nl
Jaarrekening
De jaarrekening sluiten we positief af. De waarderingssubsidie wordt afgeschaft, je kan alleen nog
projectmatig subsidie aanvragen. Voorbeelden: Buitenwaterslootfeest, een project in het
Wilhelminapark.
6. Rondvraag
- Jan: er is een nieuwe wijkagent, Willem Molenaar.
- Niki: hoe vragen we subsidie aan voor Fleuropacties nu die mogelijkheid vervallen is? Bijv. via
een staatcheque. Harry vertelt hoe je een straatscheque aanvraagt: zoeken op de site met
zoekterm ‘straatcheque’, dan krijg je een formulier. Er is een cheque per straat, van 250 euro.
- Guido vraagt van Douwe een kort stukje voor op de site.
- Jan: vanavond zou er een vergadering van platform spoor zijn, maar die is verzet naar eind
maart. Coby de Koning en Ron Leenheer zijn hierbij namens de BVOW.
7. Sluiting
Janny bedankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng

A81 03-06-2015 Inbrengen looproute Coenderstraat bij spoorzone Jan de Vette Vervallen
A83 09-09-2015 Rapportage onveilige verkeerssituaties afronden Janny/ Ron
A84 09-09-2015 Bekijken bestemmingsplan nabij De Bolk Allen Afgerond
A85 08-03-2016 Bij stichting Doel nagaan inzet mensen met
verstand van groen bij onderhoud gemeentelijk
groen
Douwe/ Henry
(Doel)
Belangrijke data 2016
Woensdag 30 maart, 10 uur IVN-lente-excursie Wilhelminapark
Dinsdag 12 april, 20 uur Bestuurswissel, supporters van schoon, De Wending
Dinsdag 7 juni, 20 uur Bewonersavond “evaluatie parkeren”, De Wending
Zondag 7 augustus Slootfeest met Varend Corso, Buitenwatersloot
Alle vergaderdata onder voorbehoud, kijk voor wijzigingen op 
http://www.bvowd.nl of bel of mail met de secretaris, 015-2147102.

TOP

delft
woensdag | 9 maart 2016 | 09h55 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Ook in de Delftse politiek op één uitzondering na
naastenliefde door hulp en ondersteuning!
hfvh

delft_predikant_ds_a_b_vroomans_cie_sdw_20160308.jpg

In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen werd op dinsdag 8 maart onder meer gesproken over de extra inspanning die Delft van het Rijk moet leveren om statushouders te huisvesten.
Volg het inspraakbetoog op de
Webcast - Predikant Ds. A.B. Vroomans

TOP

delft
woensdag | 9 maart 2016 | 08h52 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bb20160309.jpg

binnenlandsbestuur.nl - KOSTEN EIGEN BIJDRAGE VOOR NIET-MINIMA RIJZEN PAN UIT

door Yolanda de Koster
...
‘Mijn eigen bijdrage was 0 euro in 2014, € 3200,- naar verwachting in 2015 en in 2016 moeten we onze maximale eigen bijdrage van rond de € 12.000,- gaan betalen!!’, meldt de 44-jarige Sandra op de site van Binnenlands Bestuur.
...
‘Wij horen van verschillende cliënten dat gemeenten hen adviseren dan maar zelf zorg in te kopen.’ ‘Take it or leave it’, is een ander antwoord dat cliënten van medewerkers van de gemeente te horen krijgen. Absurd, stelt Voortman. Gemeenten zijn verplicht via een keukentafelgesprek met de cliënt naar een passende oplossing te zoeken.

TOP

delft
woensdag | 9 maart 2016 | 00h39 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Even 8m3 beton bezorgen!

delft_pootstraat_40tonner_met_cement_20160308135313.jpg

Delft, Pootstraat.

Een 40 tonner doorkruist het Westerkwartier. De chauffeur moet 8m3 betonmortel afleveren aan de Coenderstraat. Aan het einde van de Pootstraat loopt de chauffeur vast met het kolossale transport en hij moet achteruitrijdend terug. Later komt hij de Havenstraat uit en rijdt achteruit naar het afleveradres.
harrie fruyt van hertog

delft_coenderstraat_013_40tonner_met_cement_20160308141001.jpg

Delft, Coenderstraat.

TOP

delft
dinsdag | 8 maart 2016 | 21h45 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160308.jpg

linkedin.com - Over Lutjebroek, Luttelgeest en Underwood

Webcolumn door Arie van der Veen

Gisterenavond was er een bijeenkomst met Wim Deetman over de redding van Delft. En helaas het is het niet geworden. Wim Deetman, vroeger krachtpaster in de regio Den Haag. En tegenwoordig o.a. collectant in de Kloosterkerk. Deetman was voor mij altijd de Nederlandse Francis Underwood. Maar aan het kaartenhuis in Delft brandt hij helaas zijn vingers niet. De redding van Lutjebroek klonk gisteren en terecht. Hoe zo de redding van Delft. Deze stoffige parel van de randstad heeft andere redding nodig dan die Wim Deetman biedt. Wellicht dat hij met de collectezak langs provincie en rijk gaat. Maar waar is zijn briljante herindelingskracht gebleven. Het rapport over Delft lijkt meer op Luttelgeest. Intern gericht wensdenken en geen krachtig pleidooi voor de redding van Delft door herindeling. Delft mist kader en middenklasse. Rijswijk Buiten straalt als een parel en de Harnaschpolder en de Spoorzone liggen er bij als een doffe parel ! Dat is de realiteit. En dat is wat anders dan dromen over het nieuwe Delft. Het Rijk moet Delft te hulp komen en Delft moet zich zelf ontdoen van de luttele geesten. Dat is pas echte redding. Wat een mooie opgave!

Lutjebroek, leverde vroeger strijders voor het eeuwige stad en de paus, de Zouaven. Delft heeft ook strijders nodig. Niet voor de Jihad, maar voor de redding van de Prinsenstad. Wim Deetman laat het lopen. Laten er anderen opstaan. Francis Underwood als nieuwe burgemeester of liever nog Claire!

TOP

delft
dinsdag | 8 maart 2016 | 11h44 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Let op! Raadzaal vanavond volle bak.
hfvh

From: Rens Elst
Sent: Tuesday, March 8, 2016 11:05 AM
Subject: attendering toegang stadhuis Delft 8 maart commissievergadering Sociaal Domein en Wonen

Geachte journalist,

Bezoekers en insprekers die vanavond (dinsdag 8 maart) in het Delftse stadhuis de vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen bijwonen, hebben zich daar vorige week in verband met de beperkte ruimte op de publieke tribune voor moeten aanmelden. Bij de ingang van het stadhuis wordt aan de hand van een bezoekerslijst toegang verleend.

Als u vanavond de commissievergadering in het stadhuis wilt bijwonen, kan naar uw identiteitsbewijs en/of perskaart worden gevraagd. Alleen op vertoon daarvan hebt u toegang tot het stadhuis. De vergadering begint om 20.00 uur en kan ook rechtstreeks via http://webcast.nl/delft worden gevolgd.

Met vriendelijke groet,

Rens Elst
communicatieadviseur griffie
gemeente Delft
06 154 54 963

TOP

delft
dinsdag | 8 maart 2016 | 04h38 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Martin Stoelinga: Kortom, in de gondelaffaire was het heel duidelijk de rol van rechter van Rens om de gevestigde orde te beschermen tegen de oppositie. Dat voorspelt weinig goeds voor Geert Wilders. (red. Nou, lekker belangrijk voor Delft?)

Chris Verhoeven TU Delft: Wij organiseren in Delft volgend jaar de grootste robotconferentie ter wereld. Laat robots door de stad lopen, geef toestemming om drones te laten vliegen en laat roboteendjes in de grachten zwemmen.

TOP

delft
dinsdag | 8 maart 2016 | 03h14 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Otto Lopes Cardozo: Lutjebroek herstelt

delft_otto_lopes_cardozo_20081100_foto_stichting_stunt_2.jpg

Delft herstelt, zou het?

door Otto Lopes Cardozo

Gisteravond was ik aanwezig bij de presentatie van het project "Delft herstelt" door de heer Wim Deetman, voormalig burgemeester van Den Haag en oud-minister van onderwijs. Niet zomaar iemand dus en iemand, voor wie ik om die redenen wel respect heb. Tot gisteravond. Want het op zich goed bedachte plan zou waarschijnlijk wél kans van slagen hebben gehad, als het bijvoorbeeld had geheten "Lutjebroek herstelt" maar hoe moet het in onze gemeente gaan werken, want IN DELFT IS HET GELD OP!

Toen ik dit dan in deze woorden hardop zei, was het even stil, een licht applaus klonk en vervolgens werd ik erop aangevallen door onder andere de wethouder: het was allemaal niet zo erg, het viel best mee en ik zag het te somber in. Welnu, beste lezer, hopelijk gelooft u mij als ik vertel, dat ik er vannacht letterlijk niet van kon slapen, want Delft is al meer dan zestig jaar mijn stad, de stad waar ik woon en waar mijn sociale leven zich afspeelt. Ben ik de enige, die zich zorgen maakt over deze financiële janboel, waarvan u lezer en ik de gevolgen ervaren met de torenhoge gemeentelijke belastingen? Of ben ik te vergelijken met het kind, dat de waarheid sprak in het sprookje van "de kleren van de keizer"? Dat het (spoedig) economisch herstel van Delft in mijn ogen ook een sprookje lijkt, staaf ik met de volgende voorbeelden.

Nauwelijks was het verscherpte toezicht van provincie opgeheven, of pets er werd even 2,4 miljoen euro aan het volgende prestigeobject gespendeerd: beveiliging van het Prinsenhof vanwege de komst van een echte Vermeer naar Delft. Als ik iets niet kan betalen, dan koop ik het niet, maar het gemeentebestuur denkt hier anders over. Het is immers niet hun geld, nee het is het onze. Toen de gemeenteraad de kans leek te krijgen om aard en ontstaan van de gigantische tekorten te onderzoeken door middel van een raadsenquête, werd deze afgeserveerd.

Naar mijn idee wil men daar de waarheid niet onder ogen zien. Omdat Delft de spoortunnel (op zich wel een goed plan) eerder wilde hebben dan gepland, moest Delft meebetalen. Maar er komen nu alweer extra kosten bij, net als bij de Harnaschpolder. De financiële rampspoed ten aanzien van het gebouw bovenop het nieuwe treinstation is genoegzaam bekend. Enfin, dit verhaal worde een aaneenschakeling van begrotingsnarigheid over onze prachtige stad Delft, waarvan treinreizigers nooit meer iets kunnen zien, tenzij ze uitstappen.

De kwaliteit van deze gemeenteraad werd mij ook getoond in het gedoe rond raadslid Jos van Koppen: iemand die uit een fractie stapt en dan toch in de raad blijft zitten, pleegt in mijn ogen hoe dan ook kiezersbedrog, en dan wordt zo iemand ook nog eens toegelaten in de vertrouwenscommissie voor het kiezen van de nieuwe burgemeester van Delft. Hoe ongeloofwaardig wil je het hebben? Zeker nadat ik enige tijd geleden de man in mildere bewoordingen probeerde over te halen om die positie op te geven.

Nog steeds zie ik burgemeester en wethouders met een taxi naar het werk komen. Nu gun ik de taxi-ondernemers de verdienste, maar laat het dan niet ons geld zijn. Meer dan zestig jaar leef ik hier in Delft, mijn stad en onze stad, ik zei het u lezer. Ik kan niet anders, en waar zou ik heen moeten? Van de flat afspringen is geen optie, want ik hecht aan het aardse leven en ik heb een beetje hoogtevrees. In iedere andere gemeente in Nederland wordt een bestuur, dat er althans naar mijn idee zo op los leeft op de vingers getikt met als uiterste maatregel de artikel 12 status. In Delft gebeurt dat niet en waarom niet? Simpel in mijn ogen, het failliet van Delft zou een ontzaglijke klap in het gezicht van ons Koningshuis zijn, want al hun (voor)ouders liggen bij ons in de Nieuwe Kerk Zou de stad Breda nu wellicht een beetje gniffelen, wanneer men de geschiedenisboeken leest? Daarom kan het bestuur zijn gang gaan en wij burgers staan erbij en kijken ernaar, zoals het kinderliedje zegt.

In een brief aan de Commissaris des Konings heb ik deze onderwerpen ook te berde gebracht en ik kreeg netjes antwoord: ambtelijk, dat wel, ik zou me tot de gemeenteraad moeten wenden. Dat heeft geen zin, is me gebleken, en dus wil ik ook voor geen goud in het bestuur van ons fantastische Delft met echt veel potentie o.a. de TU. Wat ik u lezer en wellicht ook burger van Delft wil vragen, is of u zich kunt vinden in mijn kritische bezorgdheid of dat ik een te somber gestemde eenling ben en als zodanig een roepen de in de woestijn. Voor een reactie zeg ik u bij deze alvast dank.

TOP

delft
maandag | 7 maart 2016 | 00h03 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Het 'lachertje' tussen Rotterdam en Den Haag.
Ja hoor! Delft weer eens in de achterhoede.
Bestuurlijk onvermogen goed zichtbaar.
Misschien even Deetman bellen?
hfvh

delft_anthonie_heinsiusstraat_laadpaal_20140722204226_a.jpg Laadpaal
Mijn persoonlijke referentiepunt is de laadpaal op de Antonie Heinsiusstraat. Enige wat ik er van kan zeggen is dat de bezetting zichtbaar is toegenomen. Studenten van de TU-Delft ontwikkelden inmiddels de Nuna 8. Het motto van de gemeente Delft zou moeten zijn: fossiele brandstof de stad uit! Echter: de politiek laat het compleet afweten.
hfvh

delft_benchmark_elektrisch_vervoer_20150300.jpg

binnenlandsbestuur.nl - GEMEENTEN ONVOLDOENDE VOORBEREID OP ELEKTRISCH RIJDEN

door Eric de Kluis

Dekkingsgraadanalyse
De benchmark is gedaan door de toekomstprognoses over de vraag naar elektrische auto’s te combineren met de gegevens per gemeente over het bestaande openbare laadnetwerk. Met een dergelijke dekkingsgraadanalyse wordt in beeld gebracht waar ‘zwarte vlekken’ in het netwerk zitten, waar het aantal palen nog te laag is en welke gebieden goed op weg zijn om aan die vraag te voldoen.

TOP

delft
maandag | 7 maart 2016 | 00h02 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Guido van der Wedden BVOW: nieuwsbrief 53, maart 2016

Bestuur Delft/Midden-Delfland PvdA: donderdag 10 maart de Algemene Leden Vergadering om 19:30 uur in wijkcentrum de Vleugel.

Jan Peter de Wit: Straatje van Vermeer. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het meer zelfpromotie is van Stip wethouder Förster en directeur Patrick van Mil van het Prinsenhof.

Fleur Norbruis GL: Nieuwe horeca op de Paardenmarkt. Een restaurant in deze rustige woonbuurt zal zeker voor overlast zorgen. Overlast van het terras, vertrekkende rumoerige gasten, afvalcontainers en verkeersdrukte van gasten, personeel en leveranciers, etc. (red. GroenLinks is erg voorbarig. Maximum geluid dat restaurant mag maken is bij wet geregeld. Stemgeluid vanaf het terras blijft buiten beschouwing.)

TOP

delft
maandag | 7 maart 2016 | 00h01 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logos_lfn_dok_f1818.jpg

PERSBERICHT

Meer geld beschikbaar voor lokale initiatieven in Delft?
Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst 14 maart, 15:30uur in de Bibliotheek DOK Delft, Vesteplein 100, 2611WG te Delft.

Steeds meer bewonersinitiatieven zijn onder andere als gevolg van bezuinigingen op zoek naar alternatieve organisatie- en financieringsvormen om lokale leefbaarheidsprojecten te realiseren. Tegelijkertijd gaan bewoners steeds creatiever om met het werven van middelen. Het oprichten van een lokaal fonds biedt een organisatie- en financieringsvorm om lokale projecten mogelijk te maken. Op 14 maart gaat het Lokale Fondsen Nederland in gesprek met bewoners over de mogelijkheden voor Delft.

In Nederland zijn inmiddels in meer dan 50 gemeenten lokale fondsen actief. Een lokaal fonds wordt opgericht om inkomsten te werven via fondsenwerving om daarmee lokale projecten te realiseren. Het kan daarbij gaan om projecten op het gebied van welzijn en zorg, kunst en cultuur, natuur en dieren of sport. Met een bijdrage van particulieren (giften/donaties/schenkingen/nalatenschappen) bedrijven, vermogensfondsen en subsidies is het lokale fonds in staat een vermogen op te bouwen, te beheren en te besteden.

“Lokale fondsen gaan een cruciale rol spelen in het succes van de gemeenschappen waar ze toe behoren. Dat gaat niet alleen om extra geld maar ook om aanvullende legitimiteit, financiering voor innovatie, additionele energie oproepen en gewoon een hele hoop lol.”
Prof. Dr. Lucas Meijs (Erasmus Universiteit)

Stichting Lokale Fondsen Nederland is opgericht om het aantal lokale fondsen in Nederland uit te breiden en de bekendheid te vergroten. Door het organiseren van inspiratiebijeenkomsten inventariseren we enerzijds de behoefte aan een lokaal fonds, anderzijds vergroten we de lokale betrokkenheid bij het initiatief. Inmiddels hebben de gezamenlijke lokale fondsen een vermogen van ruim € 20 miljoen beschikbaar voor de samenleving.
Wilt u kennismaken met Lokale Fondsen Nederland en meedenken over het Veenendaal Fonds dan bent u van harte welkom op 14 maart, van 15.30 uur tot 17.30 uur in de Bibliotheek DOK Delft, Vesteplein 100, 2611WG te Delft.

TOPhtml5 logo Valide CSS!