Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 23 januari 2016 | 08h07 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Groningen: een comfortabele binnenstad!
Zonder auto's en zonder verkeersborden!
Mijn motto: de stad is er voor de voetgangers en fietsers!
hfvh

delft_groningen_gelkingestraat.jpg

Groningen, Gelkingestraat.

gemeente.groningen.nl - GEMEENTE GRONINGEN: BESTEMMING BINNENSTAD 01/2016
...
Het ruim baan maken voor de voetganger en de fietser in de binnenstad is onze ambitie. Dit wordt momenteel op enkele specifieke routes en locaties bemoeilijkt door de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer. Daarom is het op lossen van deze knelpunten noodzakelijk. Dit kan alleen door het verschuiven van verkeersstromen.
...

TOP

delft
zaterdag | 23 januari 2016 | 07h25 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_pollergedoe.gif

-----

delft.groenlinks.nl - Zorg om de autoluwe binnenstad

door Fleur Norbruis, raadslid GroenLinks
...
GroenLinks vindt dat het bij de entrees tot de binnenstad duidelijk moet zijn dat de toegang voor auto's verboden is. Veel duidelijker dan nu, want automobilisten zien zelfs kans om boven op pollers te rijden. Als de pollers worden weggehaald is er geen zichtbare barriere meer. Toch mag er geen twijfel bestaan dat automobilisten alleen met ontheffing het autoluwe gebied in mogen. Het college wijst echter op het advies van de Kwaliteitskamer (een soort welstandscommissie) dat zegt terughoudend te zijn met inrichtingsmaatregelen (borden, palen, stoplichten). GroenLinks wil liever een extra bord bij de entrees van het autoluwe gebied, dan onduidelijkheid en daarmee heel veel auto’s in de binnenstad. Al die auto’s doen meer afbreuk aan de monumentale binnenstad dan een enkel bord.

TOP

delft
zaterdag | 23 januari 2016 | 07h05 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Gemeente faciliteert en Harpe doet parkeerterrein cadeau!
Raadsleden niet slapen: zie Amsterdam als voorbeeld!
Beter: particulier betaald-parkeren aan de stadsrand.
Laat de markt zelf maar het verdienmodel ontwikkelen!
hfvh

delft_logo_gemeenteraad_20150930_580x107.jpg

ris.delft.nl - WEREN TOURINGCARS ZORGT VOOR ZOET EN ZUUR

In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 21 januari door bijna alle fracties steun uitgesproken voor het collegebesluit om vanaf oktober 2016 de touringcars te weren uit de binnenstad van Delft en de bussen te laten parkeren op het terrein aan het Zuidplantsoen.
...
Alle fracties reageerden blij dat de bussen eindelijk uit de binnenstad verdwijnen, maar het besluit om het Zuidplantsoen aan te wijzen als parkeerplek voor de touringcars riep veel vragen op. De SP sprak over een besluit met het zoet voor de binnenstad en het zuur voor het Zuidplantsoen.

TOP

delft
zaterdag | 23 januari 2016 | 06h00 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Milieu vervuilende voertuigen tot aan de rand van de stad.
Dit geldt dus ook voor de touringcars!
In de stad alleen duurzaam transport.
hfvh

delft_rik_grashoff_gl.jpg

delft.groenlinks.nl - Rik Grashoff bezoekt Grotius College

door Rik Grashoff, GroenLinks lid Tweede Kamer
...
De aftrap van het project Duurzaamheid door de heer Grashoff vindt plaats op dinsdag 26 januari a.s., 12.45-13.30 uur. Locatie: Juniusstraat 8.

TOP

delft
zaterdag | 23 januari 2016 | 05h01 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Wel of geen uitgevoerde motie?
Dat maakt voor de bewoners weinig uit!
Uiteindelijk hebben zij het belastinggeld opgebracht.
hfvh

delft_overschie.jpg

guidovanderwedden.ning.com - Provincie betaalt alsnog mee aan kadeverbetering Overschie

door Guido van der Wedden, Fractie Algemene Waterschapspartij Delfland

De provincie Zuid-Holland gaat naar aanleiding van een motie uit 2014 van de Algemene Waterschapspartij (AWP) nu alsnog ruim drie ton meebetalen aan de overversterking door Delfland in Rotterdam Overschie.

TOP

delft
vrijdag | 22 januari 2016 | 01h21 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_zondag3.jpg

christenunie.nl - Ruimere winkeltijden op zondag?

door Jabco Vreugdenhil, raadslid ChristenUnie

Winkels langer open op zondag? Bevoorrading van maandag tot en met zondag?
Op 4 februari zal in de gemeenteraad een voorstel worden besproken om winkels de mogelijkheid te geven op zondag langer open te zijn en winkels ook op de zondag te bevoorraden. De aanleiding voor dit voorstel is een verzoek van de Jumbo aan het Sebastiaansplein. Concreet wordt voorgesteld dat winkels open mogen zijn tot 20.00 ’s avonds in plaats van 18.00 uur en winkels de gehele dag bevoorraad mogen worden, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Aangezien heel Delft als toeristisch gebied is aangewezen zal dit gelden voor heel Delft.
...
De ChristenUnie wil graag weten hoe in de stad tegen de voorstellen wordt aangekeken. Om die reden houden we op deze website een peiling. De ontvangen reacties zullen wij meenemen in het debat over dit voorstel.


delft_Peiling2.gif

Naar de peiling

delft_peiling_cu_20160120.gif

TOP

delft
vrijdag | 22 januari 2016 | 01h10 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv1.jpg

linkedin.com - column Arie van der Veen: Vanaf het Noordeinde ... te Delft

De verhouding tussen kerk en politiek is een regelmatig terugkerend thema. Moet de kerk in het politiek domein spreken? Waarover dan en tot wie? Ik ben altijd terughoudend over dit thema. Op zich is het prima dat kerken, en zeker gelovigen getuigen. Maar belangrijker is dialoog, bruggen bouwen en met elkaar in gesprek blijven. Politiek de kerk intrekken is funest voor de kerk. En interne kerkpolitiek is nog meer bedreigend. Tweespalt, fractievorming. Voor dat je het weet heb je tegenstelling en afscheidingen. In de protestante wereld kennen we er alles.
...

TOP

delft_avdv1.jpg

linkedin.com - column Arie van der Veen: Over een bisschop in Arum

Over een nieuwe bisschop in Arum
Er speelt een interessante discussie in de Protestante Kerk in Nederland over het invoeren van bisschoppen in die kerk. Velen zullen met verbazing of verrassing deze discussie volgen. Het doet een beetje denken aan een grapje van Fons Jansen vele jaren geleden. Een pastoor en een dominee spreken elkaar: de dominee vraagt: Heeft U nog wat afgeschaft? Dan kunnen wij het invoeren! Ach ja een bisschop. Eigenlijk gaat om kerkelijke presentie in een tijd van secularisatie en kerkverlating.
...

TOP

delft
donderdag | 21 januari 2016 | 15h10 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft_adriaan_pauwstraat_afvalcontainer_ondergronds_20160121142304.jpg

Delft, Adriaan Pauwstraat.
Let op! Sinds vandaag je afval vanaf de rijbaanzijde in de container droppen.
Is raadslid Jan Peter de Wit tijdig ingelicht door wethouder Hekker?

-----

onafhankelijkdelft.nl - Vragen over geheimzinnige uitverkoop Avalex Bedrijfsafval bv

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
- Ik ben door Avalex dagelijks bestuurslid Aletta Hekker (D66) totaal nergens over geïnformeerd. ...
- Ik heb een bloedhekel aan die ondemocratische en ondoorzichtige Gemeenschappelijke regelingen. ...
- Waarom is dit niet vooraf aan de gemeenteraad voorgelegd of gecommuniceerd? ...
- Is dit te zien als zwart geld? ...

TOP

delft
donderdag | 21 januari 2016 | 09h27 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_pollergedoe.gif

Het Dordtse gemeenteraadslid Maarten Burggraaff (VVD) wil af van die beweegbare paaltjes in de binnenstad

Stadsbelangen: plaats één stoplicht/verkeerslicht.
Harpe: geen stoplicht, wij willen monumentale kwaliteit!
Raad kiest voor 'duidelijke borden in verschillende talen'.
hfvh

delft_vlaardingen_westhaven_poller_bebording.jpg

Vlaardingen, Westhaven.

-----

ris.delft.nl - Verslag van de commissie Ruimte en Verkeer dinsdag 19 januari 2016
...
Sint Sebastiaansbrug
De insprekers Floris le Conge Kleyn (belangenvereniging Zuidpoort) en Wim Philipsen (belangengroep De Brug Moet Beter) pleitten andermaal voor een brug die mooi is, in de omgeving past en waar de omwonenden weinig hinder van ondervinden. Beide insprekers willen het liefst een smallere, lagere en goedkopere brug.

POLLERS
Het plan van het college om de pollers in de binnenstad te vervangen door kentekenherkenning riep een hoop vragen op bij de fracties. Verschillende partijen spraken hun vrees uit dat auto’s makkelijker de binnenstad inrijden als onvoldoende duidelijk is dat ze niet welkom zijn. Nagenoeg alle fracties wezen wethouder Harpe op het belang van duidelijke borden, in verschillende talen, ook op de ring rond het centrum, die moeten voorkomen dat mensen zonder ontheffing toch het autoluw gebied inrijden. Stadsbelangen pleitte voor stoplichten. Maar die gaan er volgens de wethouder niet komen, omdat ze niet passen bij de monumentale kwaliteit van de binnenstad. Aan de huidige regels wordt niks veranderd, aldus de wethouder. Hij zei dat de informatie op de borden in het Nederlands en Engels zal zijn en dat bezoekers via de website van de gemeente in vijf talen geïnformeerd zullen worden. Het college komt binnen een jaar met een evaluatie van het nieuwe systeem.

TOP

delft
woensdag | 21 januari 2016 | 01h07 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_grafkelder_delft_negative.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Koninklijke bijzetting niet in vergunningen grote Markt evenementen

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Een Koninklijke bijzettingen wordt niet genoemd in de verleende vergunningen aan de Kermis, Taptoe of Flatstyle 2016. Stip wethouder Ferrie Förster wil geen schaatsbaan op de Markt want opruimen zou te lang duren bij een eventueel sterfgeval in het Koninklijk huis. Maar bij genoemde drie evenementen is geen harde eis opgenomen. Ik heb nu gevraagd om het draaiboek van de Koninklijke bijzettingen in te zien. Eens kijken wat daarin staat qua planning wat de Markt betreft. Ik kreeg het volgende antwoord van de bestuursassistent van Förster waarin ook mondeling geen vaste tijdsindicatie wordt gegeven.


lees meer ...

Geachte heer De Wit,

In de gevraagde vergunningen staat geen specifieke termijn waarbinnen de Markt vrij gemaakt moet worden in geval van een Koninklijke bijzetting.

Dat wordt bepaald en geregeld via het hiervoor opgestelde draaiboek en de noodverordening die in werking treedt bij overlijden van een lid van het Koninklijk Huis waaruit een bijzetting in de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk voortvloeit.

Met iedere organisator van een evenement wordt een gesprek gevoerd in het zogenaamde “dienstenoverleg” o.a. samen met de ketenpartners van politie en brandweer. Indien het een evenement op de Markt betreft, wordt de mogelijkheid van een eventuele koninklijke bijzetting en de eventuele gevolgen hiervan (zoals het volledig of gedeeltelijk annuleren van het evenement) altijd onder de aandacht van de organisatoren gebracht. Ook wordt in dit overleg aangegeven dat de Markt in een dergelijke situatie zo snel mogelijk moet worden vrijgemaakt.

In de verpachtingsadvertentie voor de Najaarskermis wordt onder het kopje bijzonderheden een voorbehoud opgenomen dat de Markt ingeval van een Koninklijke bijzetting niet beschikbaar is als kermisterrein.

In de bijlagen de vergunning voor Flatstyle, Najaarskermis 2015 en taptoe 2014. De laatste vanwege het feit dat er alleen in de even jaren een taptoe wordt gehouden, die is er in 2015 niet geweest.

De eerste bijlage betreft de advertentie waarmee de verpachting van de Najaarskermis wordt geregeld. Daarin staat onder het kopje Bijzonderheden dat de Markt mogelijk niet beschikbaar is als kermisterrein in geval van overlijden van een lid van het Koninklijk Huis.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, B.C. Bestuursassistent van wethouder Förster

Hier de vergunningen
vergunning Kermis 2016
vergunning Najaarskermis 2015
vergunning Taptoe Delft 2014
vergunning Flatstyle 2016

TOP

delft
donderdag | 21 januari 2016 | 00h30 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

linkedin.com - column Arie van der Veen: Uit Frieswijk

Deze bijdrage schrijf ik vanuit het romantische Salland. Daar ligt het mooie B&B de Timmer, met hartelijke gastvrouw en -heer. Warm aanbevolen !

In Hart voor Nederland pleit ik voor de invoering van een districtenstelsel naar Engels of Duits model. Principieel ben ik voorstander van een districtenstelsel, omdat het de band tussen kiezer en gekozene versterkt, maar er zijn meer argumenten.

lees meer ...

In mijn ogen loopt het parlementair stelsel, met evenredige vertegenwoordiging vast in Nederland. De opiniepeilingen regeren, het aantal zwevende kiezers wordt steeds groter, en de politieke partijen lopen op hun laatste benen. Het zijn grote woorden om te zeggen dat het land zo onregeerbaar is. Maar het heeft er alle schijn van. Het wordt tijd voor een structurele oplossing. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar het Duitse model, met twee stemmen voor de kiezer. Een op de landelijke lijst en één op een kandidaat. Er zijn 12 miljoen kiezers, dat betekent bij 150 zetels, 80.000 stemmen. Dat is ongeveer de schaal van Deventer of Delft. Natuurlijk zijn er politiek-technische argumenten voor de indeling van de districten, maar dat is van later zorg.

De huidige Tweede Kamerleden zijn vooral beleidsmedewerkers die een aantal jaren Kamerlid zijn om vervolgens een andere functie in het openbaar bestuur te aanvaarden. Politiek is wellicht hun passie, maar de eigen loopbaan staat voorop. Denk eens aan de nieuwe burgemeester van Capelle. of aan D66-vriend Schouw. Net geen kamervoorzitter geworden, en hupsa, naar de public affairs.

We moeten terug naar stabiliteit in de structuur, en daarom werken voor een zetel. In het CDA dachten we vroeger dat het districtenstelsel het einde van het CDA zou betekenen, maar niks is minder waar. Gegarandeerde zetels in Friesland, Overijssel, Limburg en Zeeland. In de Randstad wordt het knokken, en in Brabant vechten voor een zetel. En wat is daar mis aan. Wel zal zo n stelsel moeten leiden tot allianties. En daarvoor is Hart voor Nederland. In sommige delen van het land samen met CU-SGP. In andere delen wellicht met andere partijen. En vooral herkenbare kandidaten, met een getuigenis en een antwoord, zoals Piet Steenkamp al leerde. En bij zo n stelsel hoort een kiesdrempel. En daar waar kamerleden opstappen, direct nieuwe verkiezingen in een district.

Wel hoort bij zo'n systeem een kiesdrempel van 5%. Eerst kiezers werven, dan het parlement in.

Wat de Eerste Kamer betreft, heb ik niet direct een antwoord. In zekere zin is deze achterhaald. Anderzijds is een chambre de reflection niet verkeerd. Wat wel verkeerd is dat deze nu een keer per vierjaar wordt gekozen, Het oude systeem van een keer per drie jaar is beter.

Hart voor Delft en Hart voor Nederland is een beweging. En geen politieke partij. Het is een pogen om het vastgelopen politieke systeem weer aan de praat te brengen. Dat daarbij soms wordt teruggegrepen op ideëen van anderen is niet erg. Van Mierlo had het strategisch goed gezien. En wat de inhoud betreft dat is aan de politici van vandaag en voroal van morgen. May the best win !

TOP

delft
woensdag | 20 januari 2016 | 00h19 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_arievanderveen.jpg

linkedin.com - column Arie van der VeWeben: Hart voor Nederland

Omdat het om mensen gaat
Dezer dagen had ik contact met een vooraanstaand CDA-er die meeschrijft aan het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma. Voor de sector Justitie en Binnenlandse zaken gaf ik hem een aantal bouwstenen:
Als titel: Hart voor Nederland: subtitel Omdat het om mensen gaat


lees meer ...

Voor de sector Binnenlands Bestuur en Justitie
1. Het departement van Justitie wordt weer Ministerie van Justitie. Het beheer van politie wordt neergelegd bij Binnenlandse Zaken.
Binnenlands bestuur:
1. Decentralisatie wordt bevorderd, echter niet meer met een kortingen.
2. De gekozen burgemeester wordt ingevoerd
3. Er komt een districtenstelsel volgens Engels model of Duits model
4. Herindeling wordt maatwerk (ook voor Delft)
5. Herverdeling Gemeentefonds (ook voor Delft)
6. Dualisme wordt geevalueerd(ook voor Delft)
7. Tussentijdse verkiezingen in gemeenten na een bestuurlijke crisis (ook voor Delft)
8. Referenda op nationaal en lokaal niveau worden bevorderd
9. Waar provinciale grenzen knellen worden ze opgeheven, en voor natuurlijke grenzen ingehaald (Deventer)
10. Weigerambtenaren worden gesteund.
Doelstelling is een programma in 100 punten.

TOP

delft
dinsdag | 19 januari 2016 | 19h39 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

20 Kandidaten voor burgemeesterschap in Delft
Kies: een vrouw met allochtone achtergrond!
Volg voorbeeld voorzitter Tweede Kamer!
Staat zo iemand op het lijstje?
hfvh

delft_khadija_arib_pvda_voorzitter_tweede_kamer_20160113.jpg

Khadija Arib PvdA is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer.

-----

zuid-holland.nl - 20 sollicitanten voor burgemeesterschap Delft

Voor het burgemeesterschap van Delft hebben 20 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 8 september 2016 in functie treden.

De sollicitanten - 14 mannen en 6 vrouwen - variëren in leeftijd van 32 tot 63 jaar. 4 van hen zijn lid van het CDA, 1 van D66, 1 van GroenLinks, 6 van de PvdA, 1 van de SP, 5 van de VVD en 2 sollicitanten zijn niet aan een politieke partij verbonden. 11 sollicitanten zijn burgemeester (geweest) en drie sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting in juni 2016 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor 1 van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature van eerste burger van Delft ontstaat per 15 juli 2016 door het aflopen van de ambtstermijn van de heer mr. drs. G.A.A. Verkerk, die heeft aangegeven dat hij niet voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen.

TOP

delft
dinsdag | 19 januari 2016 | 11h42 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_arum_gereformeerde_kerk.jpg

Herhaald bericht op verzoek van onze correspondent uit Arum
Lees ook zijn:
http://www.politiekdelft.nl/arie_van_der_veen_20100227_verzameld_werk.html

TOP

delft
dinsdag | 19 januari 2016 | 11h21 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Geert Wilders: “Wat de PVV betreft is het duidelijk: Onze grenzen moeten dicht voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen. Maar zolang dat niet gebeurt, zolang de islamitische testosteronbommen als een zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de AZC’s. Voor hen moeten de AZC’s gesloten instellingen worden, zodat geen enkele mannelijke asielzoeker nog de straat op kan en onze vrouwen worden beschermd.”

delft_martin_stoelinga_20160118_tweet.jpg
twitter.com - Martin Stoelinga over haatzaaiers op twitter

onafhankelijkdelft.nl - Taharrush aanranders komen straks ondergronds aan

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Tarrarush is een fenomeen dat de honderdduizenden asielzoekers uit moslim landen van Noord Afrika meenemen. Het in mannenmassa’s aanvallen, aanranden en verkrachten van ‘loslopende” vrouwen. Vrouwen mogen van moslims helemaal niet alleen lopen. Laat staan de vrouwen hier zonder lange regenjas en/of hoofddoek. Die zijn straks vogelvrij bij ons ondergrondse station. In ons ondergrondse station is het cameratoezicht gestopt. D66 Delft vindt de privacy van criminelen namelijk veel belangrijker. Ons ondergronds station maakt sowieso in de avond en nacht een onveilige indruk.

...

TOP

delft
maandag | 18 januari 2016 | 00h05 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_minister_plasterk.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Minister Plasterk grijp in om de Delftse democratie te redden

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dhr R. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag
datum 16 januari 2016
Onderwerp: Onwettige inperking recht van agendering door enkel raadslid c.q. partij
Geachte minister Plasterk,

Op voordracht van presidium voorzitter Kim Huijpen (D66) heeft de gemeenteraad van Delft op 17 december 2015 de commissieverordening 2008 zo gewijzigd dat een enkel raadslid of partij geen onderwerpen meer voor de overleg vakcommissie vergaderingen kunnen agenderen.


lees meer ...

Om iets voor de overleg vakcommissie vergadering te kunnen agenderen is vooraf steun van twee andere partijen nodig. Dit is gedaan om te voorkomen dat er teveel agendapunten op de raadsagenda staan. Dit is niet gedaan om de duur van de vergadering te bekorten want in Delft geldt al decennia de Wet van Klets. Dat wil zeggen ook al valt er niets te bespreken, dan gaan de raadsleden er eens goed voor zitten om de eindstreep van 12 uur nachts toch nog te halen.

Wil één partij toch iets bespreken, dan kan dat in het ‘Delfts Uurtje”. Daar krijgen partijen antwoord van de desbetreffende wethouder op hun vooraf ingediende schriftelijke vragen. Soort mondelinge afhandeling van schriftelijke vragen. Er is geen debat en geen inspraak van burgers mogelijk.

In de wet Dualisering gemeentebestuur van 2002 zijn er duidelijke taken en rechten van raadsleden vastgelegd. Zoals het recht van amendement. In de gemeentewet artikel 16 staat weliswaar dat de raad haar eigen reglement van orde vaststelt maar naar natuurlijk wel binnen de wettelijke regels.

In gemeentewet artikel 147 a lid 1 staat dat: een lid van de raad kan een voorstel voor een verordening of een ander voorstel ter behandeling in de raad indienen. Dus een enkel raadslid heeft rechten om zaken op de agenda van de raad te agenderen. Normaal gesproken wordt zo’n voorstel eerst in de desbetreffende vakcommissie besproken. Maar dat kan een enkel raadslid of partij nu niet meer. Het recht van amendement van één raadslid is niet meer van toepassing voor de vakcommissie. In mijn ogen is de nieuwe drempel van drie partijen voor agendering een onwettige en onwenselijke drempel.

Mijn partij Onafhankelijk Delft en ikzelf maakte vrij gedoseerd en weloverwogen en vrij weinig gebruik van het agenderen van burgerbrieven en andere voorstellen die uit onze achterban kwamen. Voor burgerbrieven is in feite de weg naar inspraak en behandeling in de overlegvergadering door een enkel raadslid of partij geheel afgekapt.

Gevolg van de nieuwe regels zijn dat niet alleen ik als enkel raadslid vrijwel monddood gemaakt ben maar ook burgers die een “klaag” brief naar de gemeente schrijven. Ook al geeft presidium voorzitter Kim Huijpen aan dat het maar een experiment voor een half jaar is dan nog vind ik dat te lang. Ik schat in dat straks negenennegentig procent van de agendapunten in de drie vakcommissies van college of coalitiepartijen zullen zijn.

Mijn vragen aan u over de nieuwe drie partijen agenderingsvoorwaarde zijn:
1 Vindt u dit een gewenste ontwikkeling?
2 Voldoet bovengenoemde wijziging aan de gemeentewet en de wet Dualisering gemeentebestuur 2002?
3 Wilt u ingrijpen om de democratie in Delft te herstellen?

In afwachting van u reactie, en ondertussen beperk ik mijn bijdragen in de vakcommissies enkel tot een voor- of tegenstem en totale boycot van het “Delfts Uurtje” als teken van doorlopend protest.

Hoogachtend Jan Peter de Wit, raadslid van Onafhankelijk Delft Diamantpad 25 2628SC Delft jpdewit@ziggo.nl www.onafhankelijkdelft.nl

Bijlage. De aangenomen wijzigingen van de commissieverordening 2008 omdat deze nog steeds niet bij overheid.nl zijn opgenomen

TOP

delft
maandag | 18 januari 2016 | 00h04 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv1.jpg

linkedin.com - Webcolumn Arie van der Veen: Over Kuyper, Lohman en Schaepman

Mijn grootste belangstelling op politiek gebied zijn biografieën. Met veel belangstelling las ik die over Beel en Romme, en niet te vergeten het vuistdikke boek over Mooie Barend (Wilfred Scholten).


lees meer ...

Wie over de oorsprong van het CDA meer wil weten leze de biografiëen van Kuyper en Schaepman. De laatste kwam uit Tubbergen. De eerste werd geboren in Maassluis. Mijn eerste spreekbeurt op school ging over dr. Abraham Kuyper.

In het CDA zeiden we altijd: de gereformeerden zorgen voor actie, de roomsen zorgen voor de stemmen. En de hervormden hebben de baantjes. En in de tijd van Kuyper was dat zeker zo. mr. J.F. de Savornin Lohman was gezien bij het hof. En zeker na de beroemde breuk met Kuyper kwam hij er beter vanaf dan (ruziemaker) Kuyper.

In het huidige CDA is het niet veel anders. Buma is in zekere zin de opvolger van Lohman. De rk-tak voor zover deze nog bestaat, hecht niet zo aan baantjes. Als men geen aansprekende kandidaten heeft, laat men protestanten voorgaan. Zoals: bij Biesheuvel, Brinkman en nu Buma.

Toch is de biografie van Schaepman het meest interessant. In staatkundige zin waren de RK-leiders altijd op zoek. En was er een innnige band met de clerus. Een 'wankele zuil' noemde Teulings het RK-volksdeel. En daarin heeft hij helaas gelijk gekregen. Het CDA van tegenwoordig is toch een soort nARP. In Delft is dat ook zo, en dat geldt ook voor Deventer, Rotterdam en bijvoorbeeld Overijssel. Overal gereformeerden, of protestanten aan het roer. En dan keert de wal het schip.

Het CDA zoals dat nu functioneert heeft electoraal weinig kans van slagen. Hervormden zijn goede bestuurders, maar geen campaigners. Daarom moet het huidige CDA goed kijken naar kandidaten. Kandidaten met een getuigenis, ver weg van Den Haag. Kijk maar eens in Garderen, Roermond of Den Bosch. We moeten op zoek naar mensen met charisma. Een nieuwe Lubbers, van Agt, of Piet de Jong. Mensen met een grote geest of een bescheiden hart (psalm 131)

Ik denk zelf vaak aan Hirsch Ballin. Of als hij te oud is aan Wopke Hoekstra. Mensen die in staat ziijn boven hum electorale limiet te uit te stijgen. De katholieke zuil bleek wankel. Maar roomsen zijn gemakkelijk weer te winnen. Zeker in het personalisme. Wat voor mij betekent: Omdat het om mensen gaat.

Het CDA heeft nood aan mensen met een hart. Daarom hart voor Nederland ! Op naar het CDA als open volkspartij. En de naam christen ? Het gaat om het Woord. Maar vooral om de daad. Sizzen is neat, maer dwan is een ding. Geen Woorden maar Daden ! Ook in het nieuwe CDA.

TOP

delft
maandag | 18 januari 2016 | 00h03 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

COUNTERVAILING POWER ... door wie?
De partijen hebben de ballen zelf in de boom gehangen.
hfvh

delft_lieke_van_rossum_vz_cie_onderzoek_grote_projecten.jpg

Ir. Lieke van Rossum SP.

ris.delft.nl - ONDERZOEK GROTE PROJECTEN

Zie: Raadsvoorstel Onderzoekscommissie Grote Projecten Delft 12 januari 2016
Raadsvoorstel
Aan de gemeenteraad
Onderwerp : Aanbevelingen Onderzoekscommissie Grote Projecten Delft
Gevraagde beslissing:
...
c. Het college op te dragen om te onderzoeken of de positie van de financiële kolom/controlorganisatie van de gemeente Delft voldoende geëquipeerd is om als countervailing power te kunnen functioneren en voor eind 2016 over de resultaten te rapporteren aan de gemeenteraad.
Hoogachtend,
Ir. L. van Rossum , voorzitter.
drs. R.G.R. Jeene , griffier.

TOP

delft
maandag | 18 januari 2016 | 00h02 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_telefoonfoto.jpg

stadsbelangendelft.nl - Aanpak welzijnswerk Buitenhof onvoldoende.

door Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen
...
Toen ik op oudejaarsnacht 2015/2016 hoorde dat het weer raak was in het Buitenhof, vroeg ik mij af wat er eigenlijk veranderd was in al die jaren. Vele duizenden euro’s zijn al in deze wijk geïnvesteerd en toch was het weer raak. Ik weet dat er veel mensen in deze wijk veel goed werk verrichten,
maar denk dat er toch iets anders aan de hand is.
Vertelt men wel alles en hebben de organisaties wel voldoende informatie over wat er in deze wijk écht aan de hand is. Waarom hangt er nog steeds geen camera?
...
Een wijk waar de werkloosheid het hoogst is in Delft en bekent staat om uitrijzende Syrië-gangers en criminaliteit. In de politiek krijg je natuurlijk vaak signalen van bewoners in onze stad. Dat was ook nu weer het geval is. Na het laatste ‘incident’ tijdens Nieuwjaarsnacht hoor je vervolgens dat het hele jaar stevig wordt ingezet in de wijk en dat bewoners erbij betrokken worden. Vooral de politieke partijen die al vele jaren het welzijnsbeleid domineren, sluiten hun ogen voor wat er in deze wijk aan de hand is. Ik verdenk ze er zelfs van dat ze niet weten wat daar gebeurt. Eén ding is zeker. Met dit beleid help je de jongeren uit deze wijk niet. Te veel jongeren zijn nog buiten beeld en zitten of hangen op de bank.
...
Wij hopen dat deze contacten ertoe leiden dat bewoners in deze wijk zich weer zichtbaar veilig kunnen voelen. De conclusie tot op heden is, dat het Welzijnswerk en al het geld dat hieraan is besteed in deze week onvoldoende heeft opgeleverd. Er is dus nog veel werk te doen in deze wijk.

TOP

delft
maandag | 18 januari 2016 | 00h01 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_arie_van_der_veen_linkedin.jpg

linkedin.com - Webcolumn Arie van der Veen: Hart voor Delft

Over het Hart voor Delft
Een politieke beweging starten is één ding. Maar inhoud geven is een ander chapiter. Vandaar dat een 10-puntenplan past bij zo'n beweging. En het aardige is dat andere fracties zoals het CDA of Stadsbelangen deze punten kunnen internaliseren (red. Het zich als zodanig eigen maken van de groepswaarden en -normen).
Ik noem de volgende punten waar Hart voor Delft staat:
1. Delft wordt Koninklijk, gezellig en innovatief. Iedereen is welkom!
2. Het beheer van de stad staat voorop. Binnen 4 jaar wordt het achterstallig onderhoud opgelost.
3. Het stadskantoor wordt verhuurd: de lege ruimten
4. De commissie-Deetman wordt uitgenodigd om te komen met herindelingsplannen. Rijswijk-Buiten en Rijswijk-Vrijenban komen onder Delfts gemeentebestuur
5. Maximaal 4 wethouders
6. Verkeersmaatregelen in de openbare ruimte worden met de burgers besproken en gemonitoord
7. De burgemeester wordt voorzitter van het presidium
8. Het Dickensfestival komt naar Delft
9. Vrij parkeren op zondag
10. De komende vier jaar wordt de OZB stap voor stap verlaagd. Delft gaat dalen in de lijst van duurste gemeenten.

TOPhtml5 logo Valide CSS!