Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
januari 2016 | POLITIEKDELFT.NL |

NIEUWJAARSBORRELS 2016

delft politiekdelft_nieuwjaarsborrel_2015.jpg

19-01-2016  Belangenvereniging Binnenstad Noord
De nieuwjaarsreceptie van de Belangenvereniging Binnenstad Noord zal plaatsvinden op dinsdagavond 19 januari, in het Rietveldtheater; deze plek is te vinden op Rietveld 49 (op het pleintje). U bent welkom vanaf 19:30 uur.

Zie overzicht: alle nieuwjaarsborrels 2016

TOP

delft
zaterdag | 16 januari 2016 | 02h11 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Een interview vorig jaar met Tom Wagemans door harrie fruyt van hertog.

STADSBORREL DELFT
Vrijdag 22 januari 2016

Rietveld Theater
Rietveld 49
2611 LH Delft
17.00 – 20.00 uur


Op vrijdag 22 Januari 2016 organiseren het Rietveldtheater en de Stichting Delft Quality wederom de maandelijkse Stadsborrel Delft.

De deur gaat open om 17.00 uur en vanaf 17.30 is er gelegenheid om een idee, een vraag of een oproep te pitchen richting raadsleden of andersom. Meldt dit aan via stadsborrel@gmail.com.

De stadborrel is er voor alle Delftenaren, maar natuurlijk ook voor iedereen die zich bij Delft betrokken voelt. Dit kan zijn namens een organisatie, (sport) vereniging, een stichting of bedrijf zijn.

De stadsborrel is een ontmoetingsplaats met als doel een laagdrempelig contact met de Delftse raadsleden te bewerkstelligen. Maar ook onderling contact leggen is een van de opties.

De Stadsborrel wordt maandelijks gehouden op de vrijdag voor de Gemeenteraadsvergadering.

Actuele onderwerpen zoals “de nieuwe burgemeester”, het evenementenbeleid, het onderzoek naar het financiële gebeuren van de laatste jaren komen aan bod. Maar ook specifieke vragen, die belangrijk zijn voor de individuele burger, een vereniging of bedrijf.

Actuele informatie is te vinden op
https://www.facebook.com/StadsborrelDelft

TOP

delft
zaterdag | 16 januari 2016 | 01h54 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Rotte kies #V&D in Zuidpoort moet zo snel mogelijk weg om gebied weer vitaal te maken @GemeenteDelft @ADDelft pic.twitter.com/iXMk6fInYB

— Zuidpoort (@Zuidpoort) 15 januari 2016

TOP

delft
zaterdag | 16 januari 2016 | 01h40 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Christiaan Baljé in #Delftcentraal over zijn commerciële plannen met het @vermeercentrum pic.twitter.com/Vh9Z8V1ZND

— stadsradiodelft (@stadsradiodelft) 13 januari 2016

TOP

delft
zaterdag | 16 januari 2016 | 01h33 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_delftmarketsquarefromnewchurch.jpg

delft.d66.nl - Welke rol is er voor de gemeente?
...
De overheidsrollen zijn samengevat in een overheidsparticipatieladder, met als treden (van weinig naar veel bemoeienis): loslaten (vrije markt), faciliteren (bijv Prinsenkwartier), stimuleren (bijv theater), regisseren (bijv inkoop jeugdzorg), reguleren (bijv voorschrijven bouwhoogte). Samengevat: Delft loopt de ladder niet verder op dan nodig.

De hele nota is hier te lezen: http://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-documenten_3587/item/college-van-bw-nota-rolneming-delft-vasthouden-en-loslaten_54160.html

TOP

delft
zaterdag | 16 januari 2016 | 01h21 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

cda.nl/zuid-holland/delft - Onderhoud van Delftse wijken moet beter!
...
2 leden van het CDA deden een wijkschouw (Go&See) door de wijken Voorhof en Buitenhof en maakten daarvan een helder document (zie hier), waarin goed duidelijk wordt waar jarenlange bezuinigingen toe hebben geleid. Voor andere wijken zal dit niet heel anders zijn, het CDA ontvangt hier ook signalen van. Het CDA roept Delftenaren op om voorbeelden naar het CDA te blijven sturen van verloedering en achterstallig onderhoud in hun wijk. Het CDA zal het college van B&W blijven bevragen om meer te doen voor de andere wijken van Delft.

TOP

delft
vrijdag | 15 januari 2016 | 01h55 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hartvandelft.jpg

linkedin.com - Webcolumn Arie van der Veen: Har(d)(t) voor Delft!

Hedenavond sprak ik even met mijn buur(t)genoot, de PvdA-voorzitter Damen over de stand van de burgemeestersbenoeming> Ik suggereerde wat namen, maar het is was donker. En Ernst is niet alleen in het gewone leven ontzichtbaar, maar zeker bij avondlicht slecht zichtbaar. Ik zei hem dat de essentiële vraag is of de nieuwe burgemeester hart voor Delft heeft. Natuurlijk iedereen heeft zijn voorkeuren. Maar ikzelf ben zeer geporteerd van de oud-burgemeester van Schipluiden. Die naast oud-minister van OCW nu ook lid van de raad van toezicht is van EUR. Eigenlijk is ze langzamerhand Metropoliet. Pas prima in het bestuurlijk monstrum van de metropool Den Haag-Rotterdam. Dat wordt nog opletten voor Pavel Vokurka.


lees meer ...

Maar alles leuk en aardig met een nieuwe burgemeester. Het gaat om de gemeenteraad en het college in Delft. En daar is het niet best meegesteld. Beheerders van een lege schatkist. En een reproductie van een doekje van Vermeer, en de bodem van de schatkist wordt weer verder verlaagd. Het lijkt de nieuwe A-4 wel !

Neen, het wordt tijd voor iets nieuws. Alle partijen in Delft hebben afgedaan, sinds het rapport van de externe commissie onder leiding van (ambtenaar) van Rossum. Het wordt tijd voor een nieuwe beweging, met Hart voor Delft. En hard tegen de gevestigde orde. De PvdA, gemagrinaliseerd. VVD, handelaren in onroerend goed. D66, allemaal klant bij van der Leeuw, opticiens. D66, de pollpartijen en de rest doet niet echt mee.

Neen, een nieuwe beweging, en nieuwe fractie Hart voor Delft, dat wordt de toekomst. En waarom ? Omdat het om mensen gaat. Saskia Bolten c.s. herinnneren zich nog wel die slogan.

TOP

delft
vrijdag | 15 januari 2016 | 01h27 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Goeroe Hans Buskes kijkt de Delftse koe in de kont!
Vanaf mei 2008 was Hans 22 maanden adviseur van de burgemeester.
Waarom maakt de gemeente eindeloos propaganda voor deze mindmapper?
hfvh

delft_mindmapoplossingenraadsonderzoek.gif

delft.nl - VOORKOMEN IS BETER DAN REPAREREN

Vorige week is het Onderzoek Grote Projecten gepresenteerd. Hans Buskes mindmapte met het rapport in zijn hand 7 oplossingen om drama’s als de spoorzone te voorkomen. Zes vragen hierover.

TOP

delft
donderdag | 14 januari 2016 | 15h46 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

linkedin.com - Webcolumn Arie van der Veen: Over de Lowa en andere ongemakken

Deze week was ik aangewezen op het openbaar vervoer, in het bijzonder de NS. Ik heb er weer van genoten. Dankzij de juffrouw van de koffie heb ik nu een powercell-oplader voor mijn mobiele telefoon. Nooit meer een lege mobiel. En verder was het weer afwachten. Ik leer de veel van een meerijdende machinist, die mij vertelde dat het gebrek aan samenwerking tussen en NS en Prorail een van de grootste problemen is. Hij noemde als voorbeeld een Lowa. Dat is een toestemmingsformulier voor machinisten om te mogen rangeren. Vroeger een belletje naar een collega, tegenwoordig en procedure. "Laat ons weer afwachten" zo noemde hij dit bureaucratisch monstrum.

Natuurlijk had ik weer een uur vertraging en een hele omrit, maar uiteindelijk kwam in weer in Delft terug. En ja hoor nog steeds geen loket. Hoe zielig is dat. Eigenlijk typisch Delfts denken. Een gebouw neerzetten, en niet nadenken over dienstverlening aan mensen. Ik wil hierbij Francine Houben oproepen, en snel een loketje ontwerpen. Het mag wat mij betreft in Delfts Blauw. En ga een keer in Deventer kijken. Daar is het weer prima geregeld. Service en tickets. Weten de toeristen ook waar ze moeten zijn.

TOP

delft
woensdag | 13 januari 2016 | 11h22 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Geachte raadsleden en college van Burgermeester & Wethouders,

Nu de onderzoekscommissie van de raad de incompetentie van politiek Delft van de afgelopen decennia heeft bloot gelegd op het gebied van grond- en vastgoed speculaties maak ik U attent op "mijn mail van 3 april 2015 , ingeboekt door de griffie, week 15 onder nr. 1866931" waarin ook een passage staat over de idiote hoeveelheid ambtenaren (ruim 2 maal de norm) die op de loonlijst stonden toen het programma van eisen is opgesteld voor het ontwerp van het nieuwe stadskantoor en het gebouw overeenkomstig dit programma van eisen inmiddels is gebouwd, respectievelijk wordt afgebouwd.


lees meer ...

Want naast het cowboy gedrag op de vastgoedmarkt van politiek Delft onder leiding van voormalig wethouder Rik Grashoff is de echte oorzaak van het bankroet van Delft onder gesneeuwd en dat is het onverantwoordelijke idiote personeelsbeleid sinds 1998. Een werkgelegenheids beleid/politiek met als resultaat dat vanaf 1998 binnen de kortste keren meer dan 800 extra ambtenaren op de loonlijst zijn gekomen en een tsunami van uitzendkrachten als ingehuurde adviseurs de loonkosten tot duizeling wekkende hoogte op voerden.

Met op het hoogte punt meer dan 1.500 fte.ambtenaren, meer dan twee maal de norm, waarbij nog de honderden uitzendkrachten en ingehuurde adviseurs moeten worden opgeteld hebben het eigen vermogen van Delft volledig uitgehold en heeft dit waterhoofd van ambtenaren meer dan 500 miljoen euro tot heden gekost (meer dan 40 miljoen euro per jaar) zonder dat de Delftse bevolking er maar iets van heeft gemerkt in hun dagelijkse leven buiten een gestadige afbouw van voorzieningen en service.
In de wetenschap dat het personeelsbestand met uitzendkrachten mee haast drie maal de norm had overschreden van 7 ambtenaren per 1.000 inwoners (zie Krant op Zondag van 24 juli 2011) hebben Uw rechtsvoorgangers ondanks deze kennis in een roes van horende doof en ziende blind gestuurd door grootheidswaanzin toch besloten om een volstrekt overbodig megalomaan stadskantoor te bouwen van maar liefst ca. 24.000 m2 bvo geschikt voor ca. 2.000 fte ambtenaren en daar wordt in het rapport in alle talen over gezwegen, kantoorruimten zonder 1 parkeerplaats welke aan de straatstenen niet te slijten zijn met als gevolg dat er minstens 40 miljoen euro door het riool is gespoeld richting de Schie en om het nog een graadje erger te maken moet de Delfts bevolking ook nog eens de komende 25/30 jaar ca. 3,5 miljoen euro per jaar extra betalen om de onrendabele ruimten te beheren.

Wat mij betreft kunt U de raadsenquete over de rampzalige vastgoed speculaties achterwege laten, daar de onderzoekscommissie in haar rapport al gehakt genoeg heeft gemaakt van dit wanbeleid maar i.p.v. daarvan zou het veel eerlijker en nuttiger zijn een raadsenquete te houden over het volkomen uit de hand gelopen en ongecontroleerde personeelsbeleid sinds 1998 met als fysieke erfenis het bovengenoemde megalomane glaspaleis met weliswaar de unieke mogelijkheid om de overbodige 16.000 m2 bvo te gebruiken voor de toch al geplande nieuwe raadzaal welke groot genoeg kan zijn om ruim 30.000 Delftenaren plaats te laten nemen op de publieke tribune.

Waarbij de belangrijkste vraag moet zijn, wat hebben die meer dan 800 overbodige ambtenaren en die honderden uitzendkrachten/adviseurs in hemelsnaam uitgevoerd/gepresteerd vanaf 1998 tot heden voor de Delftse bevolking in het licht dat al het werk op dit moment door 675 fte ambtenaren moet worden gedaan?

Uw antwoord en van het college van B&W tegemoet ziend, teken ik,
Hoogachtend,

A. Th. van Wissen, Delft.
delft_ad_20110724_zorgen_hnk_van_wissen_ernst_damen.jpg

TOP

delft
woensdag | 13 januari 2016 | 11h14 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_arum_gereformeerde_kerk.jpg

linkedin.com - Webcolumn Arie van der Veen: Ode aan Piet Steenkamp
...
Ik vroeg mij af waarom het CDA, bij de teloorgang van de VVD zo slecht scoort. Dat komt toch vooral door het selectiemechanisme. Teveel Den Haag en te weinig Delft, Den Bosch, Roermond en Utrecht. Wil het CDA zich herpakken dan past daarbij om terug te keren naar Piets getuigenis.

TOP

delft
woensdag | 13 januari 2016 | 02h44 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

9 jaar meer uitgeven dan ontvangen, 141 miljoen.
De raadsleden keurden alles goed, ook Aad meuleman.
Raadsenquete voegt niets extra meer toe aan rapport PRC.
Straatje van Vermeer 2,2 miljoen hoor ik je niet over Aad? hfvh

-----

delft_financien.gif

stadsbelangendelft.nl - Nieuwe poll: Horen onder ede?

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen

... De vraag rijst in hoeverre het zinvol is om toch een raadsenquete te houden. Wat levert dat meer op dan wat nu bekend is?

TOP

delft
woensdag | 13 januari 2016 | 02h14 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_werkse.gif

stadsbelangendelft.nl - Delft: Werkse onbehoorlijk!

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen

Recentelijk kreeg ik een casus onder ogen van een inwoner van onze stad. Hij was niet op een afspraak verschenen bij Werkse en aan deze persoon werd dezelfde dag een forse maatregel opgelegd zonder dat er wederhoor plaatsvond.
...
Stadsbelangen Delft zal het college schriftelijke vragen stellen over hoe de gemeente Delft en Werkse invulling geven aan de Behoorlijkheidswijze van de Nationale Ombudsman.


-----

Redactie door harrie fruyt van hertog
Onderstaand de maatregelenverordening.
Teamlijder heeft conform gehandeld.
Zie artikel 4, 5 en 15, unaniem goedgekeurd door de raad op 16 oktober 2014.
Wanneer de genomen maatregel onterecht blijkt dan zal gemeente Delft de opgelopen schade hopelijk vergoeden.
hfvh

zoek.officielebekendmakingen.nl - Gemeenteblad: Maatregelenverordening Participatiewet 2015
De Raad van de gemeente Delft;
- heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders van Delft van 14 oktober 2014;
- houdt rekening met artikel 8, aanhef en het eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet;

Op basis hiervan besluit de Raad:
- de Maatregelenverordening Participatiewet 2015 vast te stellen, en
- tegelijk in te trekken de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2013,

TOP

delft
woensdag | 13 januari 2016 | 01h36 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Vuurwerkvrije straten als bewoners dat willen!
Draagvlak onderzoek per DIP en meldpunt openen.
Handhavers krijgen bij afsteken informatie via twitter.
hfvh

cda.nl/zuid-holland/delft - CDA pleit voor vuurwerkvrije zones in Delft

door Rob van Woudenberg, raadslid CDA

Het CDA Delft pleit voor de mogelijkheid van vuurwerkvrije zones. Delftenaren moeten de mogelijkheid krijgen om bij de gemeente aan te geven welke plekken vuurwerkvrij zouden moeten worden. Bij voldoende draagvlak, kan dan door de gemeente een zone worden ingesteld waar het afsteken van vuurwerk niet meer mag. Dit moet ook de mogelijkheden voor de politie om in te grijpen bij ongeoorloofd vuurwerk afsteken, vergroten. De aanpak kan zo effectiever worden.

TOP

delft
dinsdag | 12 januari 2016 | 02h48 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Omgekeerde wereld.
Veel auto-asfalt en te weinig fietspad-tegels.
hfvh

delft zuidwal_000_fietspad_20130413_150409_b.jpg

Delft, Zuidwal. Volgens de CROW-normen is dit net nieuwe ZOEF-pad te smal.

-----

verkeersnet.nl - Fietspaden te smal

Fietspaden zijn overvol en bovendien zijn de meeste fietsers aan het bellen of whatsappen. Zijn het vooroordelen? De SWOV zocht het uit.
De SWOV plaatste op acht drukke fietspaden (4 in Den Haag en 4 in Amsterdam) een paar weken lang videocamera’s. Die registreerden aantallen fietsers en snelheden. En een analyse van de beelden gaf uitsluitsel over het type fiets (al dan niet met krat, bakfiets, snorfiets) en of de berijder van de fiets zich risicovol gedroeg.

TOP

delft
dinsdag | 12 januari 2016 | 02h24 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_jumbo.gif

http://www.binnenstadnoord.nl - Binnenstad verder open voor vrachtverkeer?

B&W stellen voor dat voortaan ook op zondag winkels in de binnenstad bevoorraad mogen worden met vrachtwagens. Dat schuurt met de toegezegde integrale visie op vrachtverkeer in de binnenstad. Tijd voor een pas op de plaats.
...
Het raadsvoorstel brengt naar onze mening het woon- en leefklimaat in de binnenstad in gevaar. Slechts een kleine groep mensen zit te wachten op het verlengen van de winkeltijden. Daarnaast is voor zover ons bekend ook de middenstand niet enthousiast. Het grootste bezwaar hebben wij tegen het op zondagochtend vanaf 9.00 mogen bevoorraden. Hiermee verdwijnt de enige dag van de week zonder vrachtverkeer.

TOP

delft
dinsdag | 12 januari 2016 | 02h07 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lennart_harpe.jpg

vvddelft.nl - Review en Preview

door Lennart Harpe, wethouder VVD

Zoals zoveel mensen heb ook ik rondom de feestdagen in december teruggekeken op het voorbije jaar 2015 en mij afgevraagd wat 2016 zal gaan brengen. Binnen de portefeuilles waar ik verantwoordelijk voor ben is vorig jaar veel gebeurd en zijn de nodige resultaten geboekt.
...
Als kers op de verkeerstaart werd eind december de A4 geopend. Na 60 jaar discussie kwam de ingebruikname van de 7 kilometer lange snelweg geen dag te vroeg ...
...
Met ingang van 2016 staat Delft niet meer onder preventief toezicht, maar dat betekent niet dat de problemen opgelost zijn. Wij zullen nog keihard moeten werken aan het opbouwen van een adequate financiële reserve (inclusief voldoende investeringsruimte) en het verlagen van de stadsschuld.

TOP

delft
maandag | 11 januari 2016 | 02h46 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Otto Lopes Cardozo:
Afvallige Jos tast de geloofwaardigheid van de vertrouwenscommissie ernstig aan!

delft_otto_lopes_cardozo_profielschets_bm_jos_van_koppen_doz_20151220_p37.jpg

Bericht overgenomen uit de Delft op Zondag van 20 december 2015 pagina 37.

Maakt Jos van Koppen straks de overstap naar de VVD?
Bij OD wordt de zetelrover gezien als een verrader!
hfvh

delft_markt_nieuwjaarsreceptie_vvd.jpg

Markt. Nieuwjaarsreceptie VVD bij Lunchcafé Van 9 tot Zeven!

TOPhtml5 logo Valide CSS!