Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
december 2015 / januari 2016 | POLITIEKDELFT.NL |

NIEUWJAARSBORRELS 2016

delft politiekdelft_nieuwjaarsborrel_2015.jpg

02-01-2016  Gemeente Delft
Het college van B en W nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2016 van 17.00 - 18.30 uur op het stadhuis aan de Markt.
Let op: de ingang is aan de achterzijde.

Zie overzicht: alle nieuwjaarsborrels 2016

TOP

delft
zaterdag | 26 december 2015 | 20h01 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_postzegel_straatje_van_vermeer.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Voedselbank en mantelzorgers betalen het Straatje van Vermeer

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft
...
Namens de fractie van Onafhankelijk Delft wens ik alle verstandige Delftenaren een gezegend Kerstfeest en alvast een gezond en gelukkig 2016.
...
Vrolijk Kerstfeest en een gezegend 2016. Op Onafhankelijk Delft kunt u wél rekenen!

TOP

delft
zaterdag | 26 december 2015 | 01h46 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_nijmegen_overbrugging_1936.jpg

Straks in Delft: Sint Harpebrug, kosten 20 miljoen euro

door Alex Mustert, Klokkenluider Professor “M“

TOP

delft
zaterdag | 26 december 2015 | 01h31 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bram_stoop_vuurwerk.jpg

twitter.com - Bram Stoop op twitter

Bram: moeten jullie eens goed luisteren! Wij zijn bang voor deze rotzooi!
In de raad en commissies is Bram altijd minder duidelijk tot nietszeggend.
Nu heeft hij een punt en hij schiet raak!
Stadsbelangen voor vuurwerkvrije zone's in Delft?
Doe er wat mee man, mobiliseer de Delftse politiek!
Troef GroenLinks Delft af.
hfvh

TOP

delft
vrijdag | 25 december 2015 | 17h00 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Koning: we moeten ons niet laten beheersen door angst
De koning stond in zijn kersttoespraak stil bij de zorgen van veel Nederlanders over de toekomst en de vragen over hoe we onze eigen manier van leven kunnen beschermen.

nu.nl - Integrale tekst kersttoespraak koning Willem-Alexander
...
Bij grote uitdagingen komt het erop aan te laten zien waar we samen voor staan: onze democratie en onze rechtsstaat. Essentieel daarin is dat mensen in hun waarde gelaten worden en in vrede van elkaar kunnen blijven verschillen. Vrede is niet voor gemakzuchtigen.
...

TOP

delft
vrijdag | 25 december 2015 | 16h45 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_kerstboom_en_kerstballen.jpg

stadsbelangendelft.nl - Fijne Feestdagen toegewenst!
Bestuur en fractie van de politieke groepering Stadsbelangen Delft wensen onze inwoners fijne Kerstdagen toe en een positief 2016!

TOP

delft
vrijdag | 25 december 2015 | 13h45 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_vermeer-groot.jpg

delft.christenunie.nl - Het Prinsenhof en Straatje van Vermeer

door Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie

Vrijdagavond 18 december jl. moest de gemeenteraad van Delft in een extra ingelaste vergadering halsoverkop besluiten over een extra investering van 2,2 miljoen die nodig is voor de beveiliging van het Prinsenhof. In diezelfde vergadering is besloten over het voorstel van het college om dit voorjaar het Straatje van Vermeer een aantal maanden in Delft ten toon te stellen. Dit voorstel zou eerst pas in januari 2016 behandeld worden, maar werd nu een maand naar voren gehaald in verband met de samenhang met het eerstgenoemde voorstel. In een hele korte tijd moet je dan als raadslid besluiten over grote hoeveelheden geld. Het is lastig om snel alle informatie boven tafel te krijgen die nodig is om een goed besluit te nemen en om deze investering af te wegen tegen andere (belangrijke) zaken in de stad.
...
We hebben met het voorstel voor de komst van het Straatje van Vermeer wel ingestemd omdat dit ons een mooie kans lijkt voor Delft en museum Het Prinsenhof. Onze kritiek betreft de wijze waarop de besluitvorming tot stand moest komen en niet de inhoud van het voorstel om het Straatje naar Delft te halen. Maar het was (en is) een lastig besluit. We hopen dat de tentoonstelling van het Straatje van Vermeer veel goeds (en geld) oplevert voor het Prinsenhof en voor onze stad.

TOP

delft
vrijdag | 25 december 2015 | 13h26 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bram_gille_cie_lid_cu_20151200.jpg

delft.christenunie.nl - Even voorstellen: Bram, ons nieuwe commissielid

Vanaf de raadsvergadering van 17 december hebben we een nieuw commissielid in ons team: Bram Gille. Als introductie stelt hij zich graag aan u voor.

De eed is afgelegd, het is officieel: ik ben commissielid/niet-raadslid voor de ChristenUnie. Een mooie manier om voor de stad ook vanuit mijn ervaring en visie mee te denken over Delft en haar toekomst.
Voor wie mij niet kent een kleine schets. Sinds 1998 ben ik Delftenaar. Zoals velen als student de stad ontdekt, na mijn afstuderen besloten er te blijven. Met mijn vrouw en 2 kinderen woon ik inmiddels alweer 6 jaar net buiten onze mooie binnenstad. In het dagelijks leven bevind ik mij in de Haagse wereld als VWS-ambtenaar. Vanuit die rol heb ik te maken met een breed veld dat ook bij gemeenten terugkomt: de WMO, de wijze waarop de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog vorm krijgt (op 4 en 5 mei, maar zeker ook daarbuiten) en hoe die periode van betekenis kan zijn in actuele vraagstukken en sinds kort ook de zorg rond de grote groep vluchtelingen die als statushouder bij gemeenten binnenkomen. Hiernaast ben ik afgelopen jaren actief geweest in de Protestantse Kerk van Delft als jeugdouderling en neem deel aan de adviesraad van het bestuur van de de christelijke studentenvereniging C.S.R.


lees meer ...

Komende periode kunnen jullie van mij verwachten dat ik steeds een verbinding zal proberen te maken tussen ratio en hart. Het prachtige en unieke van de ChristenUnie ligt wat mij betreft namelijk in haar sociale christelijke politiek. Kijken naar de mensen om ons heen zoals Jezus ons voorhoudt. Daarbij besef je je ook direct dat mensen niet als vanzelf de goede keuzes maken, de (lokale) overheid kan dan vanuit een dienstbare rol met goede inhoudelijke kaders en middelen ondersteunen. Daarom had ons verkiezingsprogramma ook zo'n mooie heldere boodschap: Dichtbij, Dienstbaar, Delft. Zo'n dienstbare rol kan en moet wat mij betreft samengaan met een zakelijke, feitelijke insteek, vandaar de ratio. De noodzaak van de combinatie van de persoonlijke aspecten met een rechtvaardige, rationele en betrouwbare overheid kom ik in mijn werksituatie veel tegen. Ik hoop die ervaring ook voor Delft in te kunnen zetten.

Tot slot: de verkiezingsboodschap spreekt ook van "Dichtbij". Dat is wat mij betreft ook letterlijk. Voel je vrij om via een passend communicatiekanaal mij direct te benaderen. Met inhoudelijke problemen, creatieve vernieuwende ideeën, een constructief-kritische noot, een politieke kans of wat dies meer zij. Reactie is verzekerd.

Met groet,

Bram Gille
mail: bram@delft.christenunie.nl
mobiel: 0627852860

TOP

delft
donderdag | 24 december 2015 | 06h59 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_kerst2015.jpg

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2016.
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

TOP

delft
donderdag | 24 december 2015 | 05h49 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_pvda_krant_20151200.gif

paper.delftopzondag.nl - pvda in de Delft op Zondag

TOP

delft
donderdag | 24 december 2015 | 05h42 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_pvda_2015.gif

pvdadelft.nl - FRACTIEBRIEF 6

- Motie over armoede verdeelt coalitie
- VAK en DOK worden TCC; coöperatie voor vrije tijdsonderwijs
- Vluchtelingen in Delft

TOP

delft
donderdag | 24 december 2015 | 05h27 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_vacature_burgemeester_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Alert! solliciteer snel naar vacature Delftse burgemeester

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Al die mensen die mij vroegen hoe ze moesten solliciteren om burgemeester van Delft te worden, moeten opschieten.. Richt je brief aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander der Nederlanden -en adresseer de brief aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De digitale sollicitatiebrief moet voor vrijdag 15 januari binnen zijn via DigiD. Dat staat op de site van de provincie Zuid Holland.
...
Verkerk is vorig jaar al op schandalige & geniepige wijze door de fractievoorzitters aan de kant gezet. Verkerk heeft niet eens een kans gekregen. De reconstructie van de “Val van Verkerk” moet ik nog maken.

TOP

delft
donderdag | 24 december 2015 | 05h17 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_ferrie_forster_patrick_van_mil_straatje_vermeer_delft.jpg

Vlnr. directeur museum Prinsenhof, Stip wethouder Ferrie Förster en het Straatje van Vermeer.

onafhankelijkdelft.nl - Stip wethouder Förster heeft ons belazerd en bedonderd

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Ik vond het eerdere voorstel om het Straatje van Vermeer naar Delft te halen al te ver gaan. Dit kostte €600.000 voor de benodigde beveiliging/verbouwing en €885.000 voor de tentoonstelling. Maar nog geen maand later blijkt dat de beveiliging na bestudering door “onafhankelijke externen” een bizar bedrag van €2.248.045 nodig is. Dat is een overschrijding van 1,65 miljoen.
...
En zo begint weer een nieuwe periode van verkwisting en verspilling van D66, VVD, PvdA, GL en Stip. In plaats van schulden aflossen en lasten verlagen gaat de Delftse politieke elite weer een te grote broek aantrekken.

TOP

delft
woensdag | 23 december 2015 | 06h08 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gl_201501.gif

delft.groenlinks.nl - Globaal bestemmen in de Spoorzone
...
GroenLinks heeft de laatste maanden voortdurend haar zorgen geuit over het globaal bestemmen. Wij, als raad, stellen eigenlijk alleen nog lengte, breedte en hoogte van de gebouwen vast. Daarna is het aan marktpartijen om verdere invulling te geven aan ontwikkelingen binnen de ruime kaders die in het bestemmingsplan en het Integraal Ontwikkel Plan (IOP) worden meegegeven. We hebben het college gevraagd om met ons mee te denken en een modus te vinden waarin de raad zo volledig mogelijk wordt betrokken bij alles wat zich in het Spoorzonegebied afspeelt. Inmiddels hebben we een brief van het college ontvangen - we praten in het nieuwe jaar verder over de rol van de raad.

TOP

delft
woensdag | 23 december 2015 | 05h50 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_leeuwenhoekkwartier_noord_delft_de_hoeksteen.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Van Leeuwenhoekkwartier Spoorzone volgeplempd met hoogbouw

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Ik heb tegen het bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord gestemd omdat het veel te massaal met hoogbouw is volgeplemd. Massale gebouwen van tussen de 22 en 42 meter hoog zorgen voor een nieuwe tweedeling tussen de binnenstad (Westvest) en het Westerkwartier. Het zogenaamde wandelpromenade en stadspark komen ingeklemd te liggen tussen kille hoge gebouwen.

TOP

delft
woensdag | 23 december 2015 | 03h28 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

De Delftse politiek doet niets en laat het gebeuren!
Ruime meerderheid bevolking is tegen vuurwerk!
GroenLinks Delft: waar is de vuurwerkvrije zone?
hfvh

delft_

Hoe meer vuurwerkvrije zones hoe beter.
http://www.stand.nl/stellingen/Binnenland/Hoe-meer-vuurwerkvrije-zones-hoe-beter

-----

ad.nl - Artsen roepen massaal op tot vuurwerkverbod

door Victor Schildkamp en Peter Winterman

Nederlandse artsen roepen massaal op tot een verbod op consumentenvuurwerk. Achttien verenigingen van onder meer plastisch chirurgen, oogartsen en kinderartsen vinden de huidige viering van oud en nieuw niet in verhouding staan tot de vele gewonden, schade en overlast, zeggen zij in een manifest dat naar kabinet en Tweede Kamer gaat.

TOP

delft
woensdag | 23 december 2015 | 03h01 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Belastingbetalers doen ondernemers 2,2 miljoen cadeau, zo'n 70 euro per huishouden, om 'Het Straatje' te kunnen ophangen! Hoezo Delft duurste gemeente? Politiek is gek!
hfvh

delft_logo_addelft.gif

ad.nl - Delftenaren wonen in 2016 in duurste grote gemeente

door Bjinse Dankert
...
Dat blijkt uit een vergelijking van deze krant tussen de aangekondigde woonlastenstijgingen in de 35 grootste gemeenten van Nederland. Delft neemt in deze lijst volgend jaar de koppositie in. Gemiddeld zijn inwoners van Delft in 2016 zo'n 825 euro kwijt aan gemeentelijke belastingen. Daarmee zijn inwoners van de prinsenstad net vijf euro meer kwijt dan de inwoners van Zaanstad, de gemeente die dit jaar nog de hoogste woonlasten van alle grote gemeenten rekende.

...
Opvallend genoeg maakt buurgemeente Den Haag goede kans om zich volgend jaar de goedkoopste grote gemeente te mogen noemen. Bewoners van de hofstad betalen in 2016 bijna 300 euro minder vergeleken met Delft.

TOP

delft
maandag | 21 december 2015 | 01h32 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_maurits_bongers_20140600.jpg

delft.sp.nl - €2.443.045 UITGEVEN IN TWEE DAGEN

door Maurits Bongers, raadslid SP

Wethouder Förster vraagt aan de raad om in twee dagen tijd akkoord te gaan met een uitgave van ruim €2,4 miljoen voor het naar Delft halen voor het Straatje van Vermeer en het beter beveiligen van het Prinsenhof museum. En dat terwijl de gemeente in financieel zwaar weer zit. Jarenlang leek de beveiliging van het Prinsenhof op orde was, omdat er bij de keuring ieder jaar keurig een krabbeltje werd gezet. Raadslid Maurits Bongers: "Blijkbaar heeft de verantwoordelijke voor de beveiliging jaren liggen slapen en daardoor wordt de Delftenaar nu opgezadeld met enorme kosten." Deze grote uitgave wekt bij de SP nog veel meer verbazing, omdat bij voorstellen die de SP doet om voorzieningen als buurthuizen, kinderboerderijen, DOK of VAK doet, het antwoord van het college steevast is dat we dat niet kunnen betalen. Bongers: "Laatst vroegen we eenmalig om twee ton voor DOK, maar dat was absoluut onbespreekbaar. Maar nu kan een uitgave van ruim €2,4 miljoen wel ineens."

Het originele plan om het Straatje van Vermeer naar Delft te halen is nog niet eens goedgekeurd door de raad, maar de afspraken met het Rijksmuseum zijn al gemaakt. Wethouder Förster moet daardoor naar buiten brengen dat de beveiliging van het museum niet op orde is om de tentoonstelling door te laten gaan. Bongers: "In feite is dit een advertentie voor inbrekers dat museum Prinsenhof onveilig is. De wethouder zet de raad daardoor onder hele hoge druk en goede besluitvorming wordt hiermee onmogelijk gemaakt."

TOP

delft
maandag | 21 december 2015 | 01h24 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - Onderweg naar een evenwichtige verdeling van de woonvoorraad in Delft

door Hélène Bartelds, commissielid VVD
...
We zijn onderweg naar een evenwichtige woonvoorraad, in de woningbouwmonitor is te lezen dat het aantal koopwoningen is gestegen. De doelstelling van maximaal 30% sociale huurwoningen uit de Perspectiefnota 2025 komt hiermee beetje bij beetje dichterbij. In de commissievergadering van november gaf de wethouder al aan dat het bijbouwen van sociale huurwoningen noodzakelijk in omliggende gemeenten en niet in Delft plaatsvindt.

TOP

delft
maandag | 21 december 2015 | 00h57 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

De raad laat de inwoners opdraaien voor de tentoonstellingskosten.
De bijdragen van de ondernemers zijn tot nu toe nihil!
hfvh

delft_straatje_van_johannes_vermeer.jpg

Het Straatje van Johannes Vermeer.

ris.delft.nl - RAAD MAAKT WEG VRIJ VOOR HET STRAATJE

Nagenoeg alle oppositiepartijen, behalve de ChristenUnie, stemden tegen de voorstellen. Maar ook de coalitiepartijen hadden hun bedenkingen en kanttekeningen bij een proces, waarbij de raad onder tijdsdruk twee besluiten moest nemen waarmee veel geld is gemoeid.
Om de beveiliging in het Delftse museum structureel op orde te brengen en voldoende te beveiligen om topstukken zoals Het Straatje van Vermeer te kunnen exposeren, werd de raad vrijdag gevraagd akkoord te gaan met een investering van ruim 2,2 miljoen euro. Daarnaast vroeg het college aan de raad een extra bijdrage voor het museum van 195.000 euro en een risicoreservering van 400.000 euro. Met dat geld kan het Prinsenhof de tentoonstelling Vermeer komt thuis mogelijk maken. Deze expositie die Het Straatje omlijst, laat van 25 maart tot en met 17 juli 2016 de zoektocht naar de locatie van de huizen op dit schilderij zien. Veel voorbereidingen zijn al getroffen.

TOP

delft
maandag | 21 december 2015 | 00h36 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20151218.jpg

ris.delft.nl - Verslag raadsvergadering van donderdag 18 december 2015

Met onder andere: het bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord, Leerlingenvervoer, Evenementenbeleid, Subsidiebeleid, Parkeerstrategie Nieuw Delft en investeringsagenda LVVP.

TOP

delft
maandag | 21 december 2015 | 00h02 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_gemaalnootdorp.gif

guidovanderwedden.ning.com - Stichting gezocht voor koop oud gemaal Delftse Hout

door Guido van der Wedden, fractielid Algemene Waterschapspartij AWP

In 2012 besloot het college dan eindelijk dat verkoop de beste optie zou zijn. Vervolgens is het weer drie jaar stil geweest totdat 1 december 2015 een stuk werd besproken waarin het college voorstelt dat Delfland eerst een investering doet voor het saneren van de bodem, middels het aanbrengen van een isolatielaag. Na sanering wordt het gemaal door middel van een procedure van openbare inschrijving te koop gezet, waarbij het voor een marktconform bedrag moet worden verkocht. Een stichting met een ideële doelstelling heeft daarbij de voorkeur van Delfland. Wat ‘marktconform’ is, valt niet precies aan te geven. Het college verwacht dat het ergens tussen de 60.000 euro en 100.000 euro uitkomt.

TOP

delft
maandag | 21 december 2015 | 00h01 | week 52 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_ad_terriers_van_de_raadszaal_jpdewit_delft_20151219.gif

onafhankelijkdelft.nl - Algemeen Dagblad Delft: J.P. de Wit terriër Delftse raadszaal

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft.

Bron, Algemeen Dagblad editie Delft. Terriër van de raadszaal, ik krijg deze eervolle titel van AD journalist Peter Koop voor Delft. Een hele eer ineens maar ook een kritische noot. Ik krijg best veel voor elkaar, alleen veel later en meestal indirect.

Die titel viel ook ten deel in Den Haag aan Joeri Oudshoorn. Zoetermeer aan Daniëls Westhoek. Westland aan Peter Duijsens en in Wassenaar aan Ben Paulides. Ik feliciteer mijn evenbeelden met deze benoeming. Ga door met jullie vasthoudendheid want de beloning ligt na de Finisch

TOPhtml5 logo Valide CSS!