Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 5 december 2015 | 20h11 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lichtjesopdesloot_2015_1.jpg
delft_lichtjesopdesloot_2015_2.jpg

http://www.lichtjesopdesloot.nl - Lichtjes op de Sloot

TOP

delft
zaterdag | 5 december 2015 | 14h50 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft_logo_westerpop2016.jpg

DOORGANG WESTERPOP IN 2016 BEVESTIGD!

Westerpop gaat door in 2016! Dit heeft de organisatie van het Delftse popfestival bekend gemaakt. Nu een jaar de tijd te hebben genomen om een goede nieuwe locatie te vinden, heeft dit als gevolg gehad, dat er geen editie van dit bekende Delftse festival in 2015 heeft plaatsgevonden. Inmiddels heeft Westerpop een nieuwe locatie gevonden. Met de directie van het Stanislas College is een locatieovereenkomst getekend. De nieuwe locatie betreft wederom een sportterrein van een scholengemeenschap en is gelegen aan het Molenhuispad in Delft.

delft_westerpop2016_stanislas_nico_oksthoorn_sonja_de_kreij_rene_steijger.jpg
René Steijger namens Westerpop heft het glas op een mooie toekomst, met directeuren Sonja de Kreij en Nico Olsthoorn namens het Stanislas College.

Het festival heeft de intentie om voortaan als biënnale in de Delftse evenementenkalender terug te keren. Dit betekent dat het festival om het jaar zal worden gehouden, met de eerstvolgende editie op 15 en 16 juli 2016.

De organisatie is zeer verheugd dat het gelukt is na een zoektocht van een jaar, waarin in totaal zes locaties zijn bezocht op haalbaarheid. Dat de keuze op het Stanislas is gevallen heeft ook te maken met de ligging. Deze locatie ligt op loopafstand van het Centraal Station van Delft. Hierdoor kunnen er weer vele bezoekers vanuit de regio en van verder, het festival makkelijker komen bezoeken.

De mogelijkheden voor uitvoering van het evenement op deze nieuwe locatie zijn zeer goed te noemen. Aan de wens van de organisatie om gras onder de voeten te hebben, omringd door bomen, daaraan wordt ook op deze nieuwe locatie voldaan. De organisatie hoopt met dit gegeven, de kenmerkende sfeer die zo herkenbaar is voor het evenement, te kunnen blijven waarborgen.

Normaal gesproken vond Westerpop altijd in het laatste weekend van augustus plaats. Op de nieuwe locatie is gekozen voor een datum in juli. Zo heeft de grasmat meer tijd om te herstellen na het evenement, om in goede conditie het nieuwe schooljaar te kunnen aanvangen. Over het weer kunnen geen voorspellingen worden gedaan, maar wat vast staat is wel dat het festival eind augustus vaak geteisterd is geweest, door slechte weersomstandigheden.

In de aanloop naar de 26ste editie in 2016 zal er een jubileumboek worden uitgebracht, met daarin rijke illustraties, schitterende foto’s, mooie verhalen en tot de verbeelding sprekende anekdotes betreffende de afgelopen vijfentwintig edities. Voor directe omwonenden van de nieuwe locatie, is er informatie beschikbaar via de website van het festival. De organisatie hoopt naar de 26e editie een aantal kenwaarden mee te nemen. Zo is de intentie er, om naast de Peter Tetteroo Bokaal ook het Stage Europe Network te mogen vertegenwoordigen tijdens het festival op deze nieuwe locatie. Meer over het programma zal in het voorjaar van 2016 bekend worden gemaakt.

TOP

delft
zaterdag | 5 december 2015 | 14h42 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Persbericht
1 december 2015
Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof zoekt vrijwilligers

In de zomermaanden is er veel te doen geweest rond de toekomst van kinderboerderij Tanthof. Door de werkgroep kinderboerderij Tanthof is bij de gemeente een plan ingediend voor continuering van de activiteiten op de kinderboerderij en waterspeeltuin. Dit plan is door de gemeente Delft omarmd en de contractbesprekingen zijn in een afrondend stadium. Hiermee samenhangend heeft de inmiddels opgerichte Stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof met ingang van 1 december het beheer van de locatie van de gemeente overgenomen.

Om alles in goede banen te leiden zijn veel handen nodig en is de Stichting opzoek naar vrijwilligers, die het leuk en belangrijk vinden om te helpen met dieren voeren, maaien, snoeien, schilderen, klussen, kinderactiviteiten te organiseren of bedreven zijn in marketing en sponsoring.

Als u de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof een warm hart toedraagt en het leuk vindt om vrijwilliger te worden voor een enkele klus of voor een dagdeel in de week, dan nodigen wij u uit naar de informatieavond te komen.

Deze zal worden gehouden in wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, en de inloop is vanaf 19.45 uur.

Geïnteresseerden kunnen ook contact leggen via vriendenkinderboerderijtanthof@gmail.com en de kinderboerderij is ook te volgen Facebook (vriendenvankinderboerderijTanthof) en Twitter(@vriendkbtanthof)

TOP

delft
donderdag | 3 december 2015 | 10h17 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_top_2015.gif

topdelftdesign.nl - Architectuurcafé: twee x Armamentarium

o.l.v. Wytze Patijn met Jan Pesman en Valerie Koppelle

op 09-12-2015 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Afgelopen jaar was spannend voor het Armamentarium. Het werd uiteindelijk verkocht door het Rijk inclusief een mooi nieuw plan. Het was het resultaat van een uitgebreide selectieprocedure waar 2 plannen over bleven: dat van de hand van Cepezed, dat uiteindelijk won en een plan van de ontwerpgroep Valerie Koppelle. Zij zullen beide plannen voor het voetlicht brengen tijdens het architectuurcafé.

TOP

delft
donderdag | 3 december 2015 | 10h10 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - Noodopvang vluchtelingen en statushouders

door Hatte van der Woude, raadslid VVD

Recent stemde de VVD tegen de onzorgvuldig opgestelde "Motie Vluchtelingen Welkom". Niet omdat we tegen vluchtelingen zijn, maar omdat we ze alleen willen opvangen als het goed en veilig kan. Veilig voor de stad en veilig voor de vluchtelingen zelf. De motie ging niet in op omvang, soort (crisis of nood) of lengte van de opvang, gaf geen financieel kader en zei niets over veiligheid. Geen enkele randvoorwaarde dus. Alleen maar emotie. En dat terwijl er geen verzoek van het COA lag.

TOP

delft
donderdag | 3 december 2015 | 10h07 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl - Tweede Kamer-achterkamer bepaalt politieke kleur en kandidaten nieuwe burgemeester

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De gemeenteraad is in opdracht van de commissaris van de Koning druk bezig met de opvolging van burgemeester Bas Verkerk (VVD). Een hele poppenkast voorstelling om de burger het idee te geven dat hij/zij iets in de melk te brokkelen heeft. Daar is niet veel van waar.

TOP

delft
donderdag | 3 december 2015 | 09h59 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_cda.gif

cda.nl/zuid-holland/delft - Spannende raad

De raadsvergadering van afgelopen donderdag 26 november werd onverwacht spannend. Opmerkelijk, gezien het feit dat de raad geen enkel besluit nam. Het was juist een besluit dat bijna werd genomen, dat spanning gaf. Het CDA zette bij monde van raadslid Rob van Woudenberg vol in op een extra bijdrage voor het nieuwe samenwerkingsverband van bibliotheek DOK en centrum voor de kunsten VAK. Wij schreven hier vorige week al over. (zie hier) De motie werd helaas verworpen.

TOP

delft
woensdag | 2 december 2015 | 11h43 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lambert_van_meerten.jpg

onafhankelijkdelft.nl - D66 college verpatst onze “Kroonjuwelen”

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Alle andere partijen in de gemeenteraad vonden het prima dat het voormalig Delfts Blauw tegelmuseum Lambert van Meerten onder de reële taxatieprijs wordt verkocht. De gemeenteraad geeft het voor een prikkie weg aan de schatrijke stichting Hendrick de Keijser. Ook onze motie om het via een openbare transparante verkoop te doen (zoals het Rijk alle monumenten te koop zet) kreeg geen enkele steun. De gemeenteraad geeft daarmee VVD wethouder Harpe een blanco check om al onze kroonjuwelen onderhands te verpatsen.

TOP

delft
woensdag | 2 december 2015 | 11h3900 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_armoede.gif

delft.sp.nl - HULP BIJSTANDSGERECHTIGDEN GAAT OP LAATSTE MOMENT NIET DOOR

door Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP

In overleg met Delftse hulporganisaties bij armoede kwam de SP onlangs met vijf voorstellen om armoede in Delft beter aan te kunnen pakken. Eén van die ideeën; waar de meerderheid van de gemeenteraad zich voor uitsprak, was om mensen met een uitkering de mogelijkheid te geven om hun vaste lasten als huur, zorg- en energiekosten automatisch in te laten houden.

TOP

delft
woensdag | 2 december 2015 | 11h34 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_schoneenergie2.gif

delft.groenlinks.nl - Verduurzaam 12 miljoen

GroenLinks wil de 121.380 aandelen Eneco die Delft heeft, met een boekwaarde van circa 12 miljoen euro, verder verduurzamen. Stroom in Nederland wordt steeds grijzer opgewekt. Bij Eneco, en vooral bij dochter Oxxio, valt er nog veel winst te behalen wat betreft duurzaamheid. Samen met fracties in andere gemeenten die aandelen hebben wil GroenLinks Delft de krachten bundelen om de stroomvoorziening verder te kunnen verduurzamen

TOP

delft
woensdag | 2 december 2015 | 11h29 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_dok.jpg

delft.d66.nl - Vrijtetijdseducatie gaat verzelfstandigen!

door Pieter Oskam, raadslid D66

Een lang gekoesterde liberale wens van D66 gaat in vervulling: de VAK vrijetijd (VAK VT) gaat verzelfstandigen. Er wordt een coöperatie opgestart waarin de meeste docenten van het vrijetijdsaanbod plaats nemen. De lessen worden vanaf 2018 gegeven in het gebouw van DOK. Zodoende blijft een breed cultuuraanbod in Delft behouden en kunnen de docenten hun werkzaamheden voortzetten. De besparingen die Delft hiermee realiseert is 1,2 miljoen op jaarbasis. Het past niet binnen de D66 visie van een Regie gemeente om een eigen Kunst en cultuurschool te beheren. De markt kan deze taken immers prima uitvoeren, zoals bijvoorbeeld muziekschool Rootz al jaren bewijst.

TOP

delft
woensdag | 2 december 2015 | 00h00 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_cu_20140700.jpg

delft.christenunie.nl - Vluchtelingen; Welkom in Delft?! (deel 2)

door Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie

In september heeft de gemeenteraad het college gemaand om zich pro-actiever in te zetten voor de (opvang van) vluchtelingen in Delft. Dinsdag 1 december praten we in de commissie Sociaal Domein met de wethouder verder over de plannen en acties van dit college. Kortgezegd komen deze plannen erop neer dat Delft niet mee wil werken aan noodopvang of de komst van een asielzoekerscentrum. Delft wil wel (versneld) vluchtelingen met een status huisvesten, zodat er plekken vrijkomen in asielzoekerscentra, en dat is hard nodig. Maar uit het dit weekend gesloten akkoord blijkt dat dit niet genoeg is. Er is ook meer (nood)opvangcapaciteit nodig.

TOP

delft
dinsdag | 1 december 2015 | 23h55 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hutspot.jpg

retailnews.nl - Minister wil af van scheiding retail en horeca

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil het onderscheid tussen een winkel en een café of restaurant opheffen. Hij heeft een voorstel ingediend om in de vier grote steden bij wijze van proef af te wijken van de huidige Drank- en Horecawet.

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben aangegeven vooral af te willen van de bepaling die het in één ruimte verkopen en ter plekke laten nuttigen van alcohol verbiedt. Wanneer de plannen doorgang vinden kan er in winkels in deze gemeenten bijvoorbeeld ook bier en wijn geschonken worden.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) ziet niets in het voorstel, omdat het alcoholmisbruik in de hand zou werken. De organisatie heeft inmiddels een brief naar de minister gestuurd met het verzoek van de proef af te zien.

Onlangs werd al bekend dat de gemeente Amsterdam de exploitatievergunning die voor horeca in mengformules als Hutspot moet worden aangevraagd gaat afschaffen. “De burgemeester zoekt daarmee naar mogelijkheden om mengformules beter mogelijk te maken”, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse PvdA-fractie na uitleg van Eberhard van der Laan.

Horeca in een mengformule mag momenteel maximaal twintig procent van de oppervlakte innemen. Dat was voor Hutspot te weinig om de horeca-afdeling winstgevend te maken, waardoor de conceptstore afscheid nam van de horecagelegenheid in zijn winkel op de Rozengracht.

TOP

delft
dinsdag | 1 december 2015 | 23h32 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_addelft.gif

ad.nl - Mogelijk detailhandel in cafés en restaurants

door Peter van de Stadt
...
Het college van b en w komt Hoogendijk tegemoet als het gaat om de oneerlijke verdeling en erkent dat steeds meer detaillisten hier gebruik van maken. Het gegeven dat in horecagelegenheden geen detailhandel mogelijk is en omgekeerd wel, noemt het college 'een regel, die niet meer past bij de huidige tijd', zo laat burgemeester Bas Verkerk namens het college in een brief weten aan Hoogendijk.

TOP

delft
dinsdag | 1 december 2015 | 23h29 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_voorstelling_in_theater_de_veste_vak_2.jpg

delft.groenlinks.nl - GroenLinks wil toekomst voor cultuuronderwijs

De VAK cultuuronderwijs en DOK gaan in Delft samen verder als één instituut voor taal en cultuuronderwijs. Dit centrum komt in de huidige bibliotheek. De vrijetijdsafdeling van de VAK, die een breed aanbod aan muziek, dans, toneel en andere beeldende kunst in huis heeft, zal verder gaan als zelfstandige onderneming, en verhuist waarschijnlijk mee naar de huidige bibliotheek. Alles komt daarmee onder hetzelfde dak met theater de Veste als de overbuurman. De bedoeling is dat er daarmee een cultuurplein ontstaat. Overigens met dank aan alle betrokkenen, met name ook de docenten van de vrijetijdsafdeling. Zij hebben hier stevig hun schouders onder gezet, waardoor er nu een plan ligt waarmee dit aanbod voor de stad behouden blijft.

TOP

delft
dinsdag | 1 december 2015 | 22h40 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_dsm_logo_0.gif

binnenstadnoord.nl - DSM niet verantwoordelijk voor grondwaterproblemen Delft?

Gisteren gleed DSM Delft nieuws in onze brievenbus. Dit is een halfjaarlijkse uitgave van DSM Delft voor omwonenden, (oud)medewerkers en gebruikers van de locatie DSM Delft. Ons viel op een artikel op bladzijde twee met de kop “DSM is geen partij in grondwaterkwestie” (zie onderaan dit bericht het hele artikel). DSM reageert hiermee op een brief van de gemeente Delft aan het Hoogheemraadschap van Delfland . In deze brief wordt bepleit dat het Hoogheemraadschap blijft deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling beheer grondwater onttrekking Delft noord .

In het artikel in DSM nieuws wordt de visie gegeven van de DSM locatiedirecteur Frank Teewisse. Deze visie luidt in het kort als volgt. DSM onttrok op basis van een vergunning verleend door de provincie Zuid-Holland 12,5 miljoen m3 grondwater per jaar. Vanaf 2004 had DSM dit grondwater niet meer nodig. De provincie, de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland drongen er bij DSM op aan het oppompen voort te zetten, omdat anders de regio wateroverlast zou gaan ondervinden. “We hebben ondertussen aan de rechter gevraagd of een vergunning recht geeft op een bepaalde activiteit of dat die een plicht wordt” vertelt Teewisse. De rechter bepaalde in 2007 dat het een recht was en geen plicht. De verantwoordelijkheid voor het oppompen, inclusief het eigendom van de installaties, ging over naar de ‘gemeenschappelijke regeling’ van de provincie, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft. “Daarmee was voor DSM de kous af” stelt Teewisse vast.


lees meer ...

In 2000 hebben wij van Binnenstad Noord aan de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet gevraagd om over de grondwateronttrekking DSM een Nader advies als bedoeld in art. 39 GWW uit te brengen. In het advies van de Commissie staat: “Het aandeel van DSM-Gist in de zakking van het maaiveld ligt tussen de 10 en 40% van de totale zakking van het maaiveld met gemiddeld 37 cm vanaf 1916. Gelet op de grootte van dit aandeel is de commissie van mening dat de ondervonden vochtproblematiek mede wordt veroorzaakt door de grondwateronttrekking van DSM-Gist.”

DSM vindt dat zij na bijna 100 jaar grondwater onttrekken er gewoon mee kunnen stoppen en dat de gevolgen voor anderen zijn. Dit getuigt van weinig ethisch ondernemen. Dit staat ook in schril contrast tot wat er op de website van DSM onder het kopje 'In de regio' staat: “DSM Delft wil een actief lid van de Delftse samenleving zijn en een goede buur voor de mensen die dicht bij het bedrijf wonen en werken”.

Het zou overigens nog interessant zijn een parallel te trekken met het aardbevingsrisico’s door de aardgasonttrekking in Groningen. Daar is de NAM degene die – als concessiehouder – de schade moet betalen aan particuliere woningen (en gemeentelijk bezit). Is volgens deze parallel DSM niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan?

Wij wensen de gemeente Delft veel succes bij het overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland en DSM bij het gemeenschappelijk oplossen van het grondwaterprobleem.

TOP

delft
maandag | 30 november 2015 | 08h56 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_station_delft_2014.jpg

foto wikiwand.com

rijnmond.nl - Architect Francine Houben krijgt cultuurprijs
...
Francine Houben ontwiep de onlangs geopende stationshal in Delft. Ze is momenteel bezig met de grootscheepse renovatie van de bibliotheek van New York, een project van 300 miljoen dollar. In Rotterdam staat onder meer de woontoren Montevideo op haar naam.

TOP

delft
maandag | 30 november 2015 | 08h49 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

verkeersnet.nl - Parkeren maakt plaats voor City Lounge in Rotterdam

De binnenstad van Rotterdam ontwikkelt zich tot een City Lounge, een ruimte waar het prettig verblijven is. Ruimte is schaars, dus meer groen en recreatieve activiteiten betekent minder ruimte voor parkeren op straat.

... De Droomstraat, de Rotterdamse variant van de Vlaamse Leefstraat, staat hierbij onder andere model.

TOP

delft
maandag | 30 november 2015 | 08h40 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

bron: http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=226315&f=aa32831ffcbe595de271674a9f7eb1e4&attachment=0&c=51154

vvddelft.nl - Over camera's, het station en 50 manieren om een evaluatie te lezen

door Hatte van der Woude, raadslid VVD

De VVD is blij met het prachtige, gezellige en lichte nieuwe station. In de raad van 26 november kreeg de VVD de toezegging dat de gemeente inzicht gaat geven in hoe de politie, NS en Prorail samen gebruik kunnen maken van de camera's die de NS en Prorail binnen in het station opgehangen hebben. De VVD wil verder, en dat werd ook toegezegd, dat de veiligheidssitautie gemonitord blijft worden. Als een gemeente tenslotte ergens over gaat, is het wel veiligheid.

Wat nu nog fijner zou zijn, is dat de situatie rondom het station net zo prettig wordt. Wij blijven pleiten voor vormen van toezicht op plekken die Delftenaren als eng ervaren. Een derde van Delftenaren boven de 55 staat 's avonds liever niet op het busplein. De bovengrondse fietsenstalling is 's avonds bepaald niet geliefd bij vrouwen. Het zijn maar voorbeelden uit de meest recente evaluatie, maar deze cijfers lokten zowel in de commissie als in de raad bij de meeste partijen geen enkele reactie uit. Terwijl men wel graag uren praat over muziekles of milieueducatie.

Niet dat we nu grote veiligheidsproblemen hebben in Delft, maar daar waar aandachtspunten zijn hoort een gemeente te handelen. Wat de VVD betreft hoeft dat niet per se met camera's, iemand die eens een rondje loopt is ook prima. Maar ook dat is onbespreekbaar. Bijzonder is verder hoe elke keer weer benadrukt wordt dat camera's "een zwaar middel" zijn. Volgens wie eigenlijk? Wat is er zwaar aan? Volgens de gegevens die de gemeente zelf heeft verzameld, heeft de Delftenaar er geen enkele moeite mee.

TOP

delft
maandag | 30 november 2015 | 08h34 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_klimaat_parade_gl.jpg

delft.groenlinks.nl - GroenLinks Delft @klimaatparade

Delft was op de klimaat parade! Bekijk de foto's voor een impressie.

Dank Anneklaar, Thijs, Joop, Walter, Marian, Enna, Geert, Gonny, Chris, Dominique, Clari, Willem, Dik, Harry, Ron, Fleur, Gjalt & Francien voor jullie aanwezigheid!

Met 18 personen uit Delft zijn we groter dan de PVDA en GL R'dam!

TOP

delft
maandag | 30 november 2015 | 00h15 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bus.jpg

stadsbelangendelft.nl - Eindelijk touringcars uit binnenstad

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen
...
Destijds liet oud-wethouder Junius (CDA) duidelijk merken geen voorstander te zijn van het weren van touringcars op de Nieuwe Langendijk. Er werden allerlei fake argumenten van stal gehaald, gebaseerd op aannames, die op geen enkele wijze waren onderbouwd. Geen woord werd besteed aan de nadelige situatie die touringcars veroorzaken voor bewoners en ondernemers op de Nieuwe Langendijk. Geen woord over verbetering van het klimaat daar, geen woord over het opheffen van onnodige filevorming op de Nieuwe Langendijk en geen woord over geluidsoverlast.

Gelukkig komt daar nu eindelijk verandering in. Nog niet definitief in 2016, maar in ieder geval worden vooruitlopend op het verbod voor touringcars vóór de start van het toeristenseizoen 2016 een aantal korte termijnmaatregelen genomen.

TOPhtml5 logo Valide CSS!