Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
woensdag | 21 oktober 2015 | 07h51 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_geen_azc_in_delft_a13.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Spandoek A13 Geen AZC in Delft

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Er is wel degelijk verzet gaande in Delft. Er is ook een twitter pagina geopend. VVD wethouder Harpe (vastgoed & grond) is druk doende, om de opdracht van de PvdA kliek van zowel lokaal als landelijk, braaf uit te voeren. Ik wens hem geen succes met het opnemen van nog meer statushouders in Delft.


@GeenAZCinDelft

TOP

delft
dinsdag | 20 oktober 2015 | 00h09 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Xenofoob:
iemand met angst en haat voor wat hem vreemd is!
hfvh

delft_kantongerecht_delft.jpg

Delft. Het voormalige Kantongerecht aan de Korte Geer.

onafhankelijkdelft.nl - De bezetting van Nederland is in Oranje begonnen!

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

... Het ergste is dat die mensen uit dat dorp door een zooitje linkse mooipraters worden weggezet als domme racisten, die niet moeten zeuren maar gewoon die arme mensen moeten accepteren.

TOP

delft
maandag | 19 oktober 2015 | 09h28 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_boom3.jpg

stadsbelangendelft.nl - Geen Kerstboom op markt Delft?

door Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

In het Algemeen Dagblad meldde Herman Weijers dat de Kerstboom op de markt er waarschijnlijk dit jaar niet komt. De heer Weijers gehuld in feestverlichting stelt in hetzelfde artikel, dat hij kan begrijpen dat de gemeente geen geld heeft. Hij vindt daarom dat de ondernemers de knip extra moeten trekken. Weijers lijkt het probleem dus bij de ondernemers te willen neerleggen.

In onze Algemene Beschouwingen heeft onze fractie expliciet aandacht gevraagd voor het aantrekkelijk houden van onze stad voor onze eigen inwoners. Geen Westerpop dit jaar, geen IJsbaan op de Beestenmarkt, een sobere invulling van lichtjesavond met als klap op de vuurpijl, eventueel geen Kerstboom op de markt. Waarom klopt Weijers niet aan bij het Ondernemersfonds?


lees meer ...

Op de site van het Ondernemersfonds staat onder andere:
Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen aanvragen bij het Ondernemersfonds indienen. Dit kan telkens tot uiterlijk 5 werkdagen voor de volgende vergadering van het bestuur van het Ondernemersfonds Delft. De volgende vergadering is 28 oktober as. zo lezen wij op de site van het Ondernemersfonds.

Hoe je het ook wendt of keert, zowel de IJsbaan als de Kerstboom in combinatie met lichtjesavond, is voor onze stad van groot belang. En zeker voor ondernemend Delft. Waarom stelt het Ondernemersfonds niet spontaan jaarlijks een vast budget ter beschikking voor deze belangrijke activiteiten? Van de heer Weijers begrijpen wij dan ook niet dat hij, voor zover ons bekend, geen beroep doet op het Ondernemersfonds. Dit fonds heeft jaarlijks € 750.000,– te besteden.

Er is nog tijd genoeg om een verzoek bij het Ondernemersfonds te doen en wij hopen dat dit ook gebeurd. Maar ook het college kan niet achterover blijven zitten. We hebben het over een bedrag van ca. € 7.000,– dat men te kort komt om een Kerstboom te regelen.

Wij roepen het Ondernemersfonds en de gemeente op ervoor te zorgen dat de Kerstboom er komt. Delft zonder Kersboom is toch als Delft zonder Straatje van Vermeer?

TOP

delft
maandag | 19 oktober 2015 | 00h01 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_anne_reitsma_fotografie.jpg

delfia-batavorum.nl - Lustrumfeest Delfia Batavorum 15 november 2015

Op zondag 15 november 2015 sluiten we het 16e lustrum van de vereniging af met een feestelijke avond in Theater De Veste, speciaal voor de leden van Delfia Batavorum. De avond begint om 19:30 uur met een ontvangst door het bestuur. Om 20:15 uur volgt het welkomstwoord door voorzitter Joris van Bergen, met aansluitend de toneelvoorstelling ‘De Vier Vrouwen van Willem van Oranje’. Tenslotte is van 21:45-22:30 uur de feestelijke afsluiting met een drankje en muziek.

Interesse? Alle leden van Delfia Batavorum zijn van harte welkom op het lustrumfeest, maar aanmelden is noodzakelijk. De capaciteit van de Theaterzaal is 500 zitplaatsen.
Aanmelden: Vóór 1 november 2015 via onderstaand formulier.
Kosten:
Leden gratis.
Niet-leden (partners van leden) € 8,- : te betalen op rekening NL84 INGB 0006 7734 73 Delfia Batavorum Excursies, onder vermelding van uw naam en ‘Lustrumfeest partnerbijdrage’.
Mocht uw partner geen lid zijn, maar toch graag meekomen dan is hij of zij uiteraard van harte welkom. Daarvoor vragen we echter een bijdrage van € 8,-. Hetzelfde bedrag dat u voor een tweede verenigingslid op hetzelfde adres betaalt! Even lid maken is dus ook een optie ⇒ zie Aanmeldformulier nieuwe leden.

TOPhtml5 logo Valide CSS!