Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 15h14 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hulphond2.jpg

Géén hulphond voor Aletta Hekker, wethouder financiën voor D66!
Ik had verwacht dat David van Dis Hekker een echte hulphond zou
aanbieden, zodat Hekker eindelijk de weg kan vinden in het financiële doolhof.
hfvh

-----

cda.nl/zuid-holland/delft - Inbreng CDA bij Algemene Beschouwingen

door David van Dis, fractievoorzitter CDA
...
Tussen al dat wereldnieuws was er de afgelopen weken nóg een opvallend bericht. Het gaat weer goed met Delft! Artikel 12 is van de baan! De Delftse financiële problemen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Er volgde een paginagrote advertentie in de Delft op Zondag waarin de grootste coalitiepartij zichzelf feliciteerde met dit prachtresultaat. Het meest opvallende was eigenlijk nog dat de coalitiepartijen geen boot hadden gehuurd voor een rondvaart door de Delftse grachten, om zich door een dankbare Delftse bevolking toe te laten juichen.

TOP

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 11h39 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_fleur_norbruis_20140400.jpg

delft.groenlinks.nl - Een duurzame en sociale kennisstad

door Fleur Norbruis, fractievoorzitter GroenLinks

Voorzitter, collega-raadsleden en beste aanwezigen,
Een paar weken geleden las ik een stukje in de krant ...

... een bereikbare stad, vooral per fiets en openbaar vervoer. Werk dus aan goede fietsroutes en voldoende fietsenstallingen ...

TOP

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 03h33 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_joelle_gooijer_ris_2014.jpg

delft.christenunie.nl - Algemene beschouwingen over de begroting 2016

door Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie.

“Wir schaffen das!” Zo reageerde Angela Merkel vorige week in een interview, waarin haar gevraagd werd of Duitsland de enorme toestroom van vluchtelingen aan kan. “Wir Schaffen das” – het zal ons lukken. En dat vraagt veel inspanning van haar als bondskanselier, maar ook van de samenleving en van Europa. Het roept ook weerstand op. Maar wel is duidelijk dat zij, als leider van Duitsland uitspreekt dat ze de wil, de intentie én de overtuiging heeft dat het zal lukken. Dat is politiek leiderschap.

TOP

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 03h14 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bart_smals_vvd2014.jpg

vvddelft.nl - Politieke beschouwingen 2015

door Bart Smals, fractievoorzitter VVD
...
De keuze voor nog andere aanvullende bezuinigingen, ook in het sociaal domein is logisch. We denken dan ook dat met dit nieuwe pakket de bezuinigingen meer evenredig in de uitgaven van de gemeente neerdalen. Een jaar geleden was er geen draagvlak voor, maar nu draagt ook het sociale domein bij aan het herstel van Delft. We hebben duidelijk niet gekozen voor de weg van de minste weerstand door alleen maar lastenverhogingen.

Dat brengt me bij de kwijtscheldingen. We zien dat in toenemende mate mensen en bedrijven hun belastingaanslagen mogen verscheuren. Bij een andere bestuurslaag, het waterschap, liep dit zo de spuigaten uit dat zij er korte metten mee gemaakt hebben. Maar ook in Delft is het groeiende. Kortom, de mensen die netjes hun rekeningen betalen, betalen meer omdat er ook mensen zijn die hun rekeningen niet betalen. De groep die alles moet opbrengen en betalen wordt steeds kleiner. En dat zijn ook nog mensen die over het algemeen het minste gebruik maken van alle voorzieningen die van dit geld worden betaald.

Volgens de site van de gemeente kunnen mensen kwijtschelding aanvragen voor: Afvalstoffenheffing, rioolheffing, watersysteemheffing, zuiveringsheffing, leges huisvesting, id kaarten en paspoorten. Het is veel logischer deze zaken wel gewoon te laten betalen, of in ieder geval een gedeelte ervan, om vervolgens, als dat echt nodig is, eventuele inkomenssteun te laten lopen via het loket dat er voor is: de bijzondere bijstand. Zoals het nu gaat wordt er inkomenspolitiek bedreven via het kwijtscheldingsbeleid van bijvoorbeeld Avalex.

TOP

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 02h58 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_dorris_derksen_stip_rv_20151015.jpg

stipdelft.nl - Algemene Beschouwing 2015: Innovatie ondersteunt herstel

door Dorris Derksen, fractievoorzitter STIP
...
Als laatste bedacht ik door dit fragment dat innovatie juist komt op plekken waar je het in eerste instantie niet verwacht. Ik geloof nog steeds niet dat we persoonlijk contact volledig kunnen vervangen door een zorgrobot, maar het zou zo maar kunnen dat de fractievoorzitter van STIP die hier over 20 jaar staat mij uitlacht om deze uitspraak.
...
De Spoorzone wordt aan de stad gekoppeld door het Agathaplein: een bruisende toegangspoort die de historische stad verdient. Het Prinsenkwartier is hier een grote factor in. Een initiatief dat draait zonder financiële hulp van de gemeente. (red. is de huur markt-conform?) En dat cultuur, ondernemerschap en techniek samenbrengt in een nieuwe culturele hotspot. Een initiatief dat met veel partners tot stand is gekomen, waaronder Het Collectief, TOP, Het Prinsenhof en Kadmium. Hier mogen we echt trots op zijn.

TOP

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 01h36 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Stadsbelangen Delft über alles! Maar niet heus.
Eén grote stadspartij kwam nooit van de grond.
Hé Aad, hoe zou dat nou komen?
Gebrek aan politiek leiderschap?
hfvh

delft_aad_meuleman_20151015_rv.jpg

Over droeftoeters!
Aad Meuleman is 'een gematigd sneu persoon en bovendien een tikkeltje treurig' (citaat Bas). Een echte droeftoeter! Met een droeftoeter bouw je dus geen feestje, laat staan een grote stadspartij!

-----

stadsbelangendelft.nl - Algemene Beschouwing ‘Droeftoeter of bruistablet’

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft
...
Stadsbelangen Delft heeft in de afgelopen jaren stelselmatig gewaarschuwd en verbetersuggesties gedaan. Niet voor de bühne, maar omdat wij oprecht menen, dat het de moeite waard was om onze waarschuwingen serieus te nemen en onze suggesties te onderzoeken. Bij een aantal zaken bleek dat wij het goed gezien hadden. Ik zeg dat niet om achteraf ons gelijk te halen, maar meer ruimte geven aan oppositiepartijen in plaats van coalitieblind navelstaren, zou deze raad geen kwaad doen. Echte democratie werkt alleen als de meerderheid ook bereid is om te luisteren naar de oppositie.

TOP

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 01h19 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lieke_van_rossum_20140400_100x150.jpg

delft.sp.nl - SOCIAAL HERSTEL EN SLUITENDE BEGROTING

door Lieke van Rossum

De SP kondigt een alternatieve begroting aan met een sociaal herstel en een sluitende begroting. Zo wordt voorgesteld om niet te bezuinigen op de zorg en zelfs extra te investeren in buurthuizen, de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanhof, DOK, de VAK en in armoedebestrijding.

Van Rossum: daarom maakt de SP een risicopost, zodat er in geval van nood snel geld beschikbaar is om het wegvallen van evenementen, activiteiten of voorzieningen op korte termijn op te kunnen vangen.

TOP

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 01h10 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_pvda.gif

pvdadelft.nl - FRACTIEBRIEF 4 oktober 2015

door Bert Brehm en Willy Tiekstra
...
Financiën
Tot slot problemen van een geheel andere orde: de financiële situatie van Delft. Het lijkt erop dat de artikel-12 status uit beeld verdwijnt. Dit voorjaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Delftse financiën gescand en een aantal aanbevelingen gedaan. Dat heeft gezorgd voor nieuwe inzichten in de tekorten en voor andere oplossingen. We kunnen de financiële problematiek daarom meer in eigen hand houden. Zónder dat daarbij het sociaal domein of concrete instellingen in de stad moeten worden afgebroken.

Wel gaat op voorstel van het college de OZB tijdelijk omhoog en wordt de hondenbelasting opnieuw ingevoerd. Ook geen leuke boodschap, maar het biedt wel perspectief. Vanuit een situatie waarin Delft flink op de schop genomen wordt - qua bouwen, qua financiën en in de zorg- en welzijnssector - werken we in een aantal (magere) jaren toe naar een sterke stad die de toekomst aan kan.

TOP

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 00h35 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_d66_begroting_2016_leugens_en_bedrog_delft.gif


onafhankelijkdelft.nl - Begroting 2016 zijn Leugens en Bedrog

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Liegen en bedriegen, daar ga ik het vanavond over hebben Ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft voormalig D66 wethouder Vokurka al geweten dat het linkse financiële kaartenhuis zou instorten. Hij gaf oktober 2013 ruim een half jaar voor de verkiezingen al in het geniep opdracht tot de stresstest spoorzone. Ook benaderde hij in het geheim het Rijk voor kwijtschelding van 32 miljoen euro. Alles zonder de raad te informeren. Zelf nam hij voortijdig de benen, en zei dat alles op orde was. Dan ben je een leugenaar en bedrieger. Maar zijn D66 opvolger wethouder Hekker is geen haar beter. Zij verzwijgt bij haar nevenfuncties dat ze nog een Interim-management en Consultancy bv runt.


lees meer ...

Iedere bestuurder in Nederland is verplicht zijn nevenfuncties op internet openbaar te maken. Hekker doet dat niet. Dan ben je niet integer. Integendeel.

Liegen en bedriegen
Alles van D66 wethouder Hekker is tot nu toe afgekeurd, te laat ingediend of onvoldoende bevonden door toezichthouder de provincie. Maar ook een verborgen smeekbede aan Staatssecretaris Mansveld hield Hekker geheim. Een oerdomme brief waarin Hekker om kwijtschelding van onze mega spoorzone schulden vraagt. Ze begint met te zeggen dat het Rijk niet onze problemen moet overnemen. Nou ja? Dan krijg je natuurlijk nul op rekwest.

En wie laat Hekker met haar Huis Tuin en Keuken begroting nu wel betalen? Ja, de Delftenaar voor een Rijksproject. En wel nog tachtig jaar lang wordt 1 miljoen in de toekomstige begrotingen verschmertzt. Hekker noemt het zelf een boekhoudkundige truck en ze staat nu in heel Delft bekend voor haar creatief boekhouden. Maar Hekker heeft nog nooit enig verweer gegeven op onze tegenargumenten. Dan ben je geen democraat maar meer een doorgeefluik van de boekhouders.

Wij vinden haar een laffe ondergekwalificeerde nepwethouder van financiën.

Voorzitter de aanhouder wint uiteindelijk. Wij dienen wederom een motie van wantrouwen (lees onder) in tegen D66 wethouder Hekker.

Artikel 12
Artikel 12 is van de baan stond laatst in een pompeuze D66 advertentie. Zo houden we zeggenschap. Welke zeggenschap? Macht over niks maar wel persoonlijk eigenbelang want het zal deze periode wel duren. D66 maakt Delft kapot met die slappe voortmodderende aanpak.
Voorzitter
Alternatieven waar de Delftenaar niet de gebeten hond is, zijn er wel degelijk
Wij hebben twee oplossingen.
Iedereen in de schuldsanering weet dat je daar zo snel mogelijk vanaf moet. Wij kiezen in plaats van deze begroting voor het aanvragen van een Artikel 12 status. Wij moeten minimaal 44 miljoen euro uitkering eisen voor de spoorzone dan zouden we in drie jaar weer er bovenop kunnen zijn. De OZB stijgt volgend jaar met 9,1%. Dat is nu al 127% van het landelijk gemiddelde. Nog twee jaar en we zitten op 140%. En dat is net zoveel als bij Artikel 12. Geld krijgen is altijd beter dan geld betalen. Artikel 12 is beter voor Delft, maar inderdaad slecht voor de macht van D66.
Stille aandelen reserves aanbreken
De andere oplossing is een deel van onze Stille Reserves aanspreken.
Ja, Delft houdt nog steeds miljoenen aan aandelen achter de hand. aandelen_delft_2014Ons Eneco aandeel staat voor 121 miljoen euro in de boeken. Ons voorstel zou zijn om één derde van deze aandelen onderhands aan Rotterdam, Den Haag of het Rijk te verkopen. Dat scheelt een beetje dividend maar die winst wordt toenemend onzeker nu Eneco moet splitsen.
Het Rijk koopt zelfs halve schilderijtjes, dus dit zijn ze wel aan ons verplicht.
Dit stille speculeren met aandelen is sowieso wettelijk verboden en de winst wordt grotendeels gebruikt voor de linkse milieu hobby’s zoals windmolens en aardwarmte. Laten we ze zo snel mogelijk van de hand doen want dan pak je de hoofdprijs. Er is nergens een objectieve transparante analyse van deze alternatieven gemaakt. D66 wil geen slapende honden wakker maken. Wel is CDA burger Deetman en andere vrienden om een achterkamer adviesje gevraagd. Daarmee bruuskeert de D66 wethouder de gemeenteraad en zet de oppositie volledig buitenspel.

Even iets compleet anders
hondenbelasting_nee_vvd_eruit_ja_delftHondenbelasting NEE , VVD eruit JA Die hondenbelasting levert twee ton per jaar op. Maar als we VVD wethouder Harpe met zijn bestuurlijk gevolg ontslaan scheelt dat ook zomaar drie ton per jaar. loonkosten_wethouder_delftDe VVD zit totaal overbodig in dit college. Ook zonder VVD houdt het college nog een meerderheid. Liever VVD eruit dan die discriminerende ouderwetse hondenbelasting invoeren dus. De VVD zegt dat ze willen besturen en niet weglopen. Goed laten we dan de VVD wegsturen. De VVD liegt en bedriegt dat het gedrukt staat. Zij beloofden lastenverlaging van 10% maar we krijgen een OZB stijging van 9,1% vvd_delft_je_eigen_huis-is_geen_spaarpot_voor_de_gemeenteIs de VVD hun affiche vergeten met : “Je eigen huis is geen spaarpot voor de gemeente” of “Niet doorschuiven, maar aanpakken” Die hondenbelasting dient alleen om de begroting rond te krijgen. De hondenbezitter is de Sjaak. Ja, Wij sturen ook VVD wethouder Harpe weg want er valt toch jarenlang niks te besturen. De winkel voor de provincie runnen met drie caissières kan ook. vvd_delft_gewoon_keihard_liegen_ozbVoorzitter wij zullen daarom een motie van afkeuring indienen tegen VVD wethouder Harpe die feitelijk bedoeld is voor de VVD fractie.

Voorzitter. Ja, Wij zijn voor een grote sanering van dit college. Dit college geeft Delft de nekslag met hun kaalslag en tachtigjarige schuldenlast Wij zijn bereid om realistische bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wij zullen dat enkel doen zonder de veroorzakers van dit bankroet, de verliezers PvdA en GroenLinks. Deze twee rotte kiezen verzieken Delft al jaren. Ze hebben Delft nu lang genoeg verziekt en laten de Delftenaren de rekening betalen GA WEG

TOP

delft
zaterdag | 17 oktober 2015 | 00h10 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_amsterdam_centraal_tunnel_voetgangers_en_fietsers.jpg

at5.nl - Geen snorscooters door nieuwe fietstunnel CS

... De snorscooters kunnen worden geweerd omdat het gebied wordt aangemerkt als voetgangersgebied. Reden zou de geluids- en stankoverlast zijn.

... Litjens heeft het voornemen om de gehele openbare ruimte achter het Centraal Station scootervrij te maken. Volgens de krant is het een geste richting critici van de 'shared space', waarbij voetgangers, fietsers en snorscooters zich achter het station aan elkaar moeten aanpassen zonder voorrangsborden.

TOP

delft
vrijdag | 16 oktober 2015 | 11h43 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930_580x107.jpg

ris.delft.nl - Verslag raadsvergadering 15 oktober 2015 met Algemene Beschouwingen

ONAFHANKELIJK DELFT
... Daarnaast zei Jan-Peter de Wit dat Delft er ook goed aan zou doen om een deel van de stille reserves aan te spreken, door bijvoorbeeld een derde van de Eneco-aandelen te verkopen aan een andere overheid.

D66
... D66 wil verder meer dieselverkeer weren uit de binnenstad.

STIP
... De STIP-fractievoorzitter sloot af met het beeld dat er misschien een tijd komt dat er robots in de raadszaal zitten om de stad te besturen.

GROENLINKS
... GroenLinks is ook tevreden dat er niet wordt bezuinigd op de bijzondere bijstand.

PVDA
... De PvdA vindt de voorgestelde OZB-verhoging verdedigbaar ...

SP
... door haar fractie meerdere malen om meer duidelijkheid is gevraagd over de oorzaken van de financiële malaise van Delft.

VVD
... VVD-fractievoorzitter Bart Smals stelde dat mensen die wel rekeningen betalen meer betalen, omdat er mensen zijn die niet betalen. Zijn fractie vindt het logischer om de bijzondere bijstand te gebruiken voor mensen die die steun echt nodig hebben.

CDA
... Delft is er nog lang niet bovenop.

STADSBELANGEN
...Als de gemeente het stadhuis kan afstoten en de raad gaat vergaderen in het nieuwe kantoor dan levert dat volgens Stadsbelangen misschien geld op.

CHRISTENUNIE
... De ChristenUnie heeft geen bijzondere voorliefde voor honden, maar ook niet voor hondenbelasting. ... te onderzoeken of er precario op kabels en leidingen geheven kan worden.

FRACTIE VAN KOPPEN
... meer bezoekers zou trekken als er ... een hostel voor rugzaktoeristen zou zijn.

COLLEGE
Wethouder Aletta Hekker ... Ze had geen antwoord op de vraag van die fractie ...
... een nieuw precariotarief in te stellen, wees ze af. De kosten voor het leggen van kabels en leidingen zijn in het verleden afgekocht ...
... het voorstel om hondenbelasting in te voeren in 2016 verder wordt uitgewerkt.

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 20h39 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.
delft_alex_mustert_20151015_straatje_vermeer.gif

Alex Mustert - Stráátje van Verméér in historisch perspectief door Prof.'M' oct.2015

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 17h44 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Highway Teammate
Toyota Global Website
http://www.toyota-global.com/

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 14h58 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_markt_vrachtwagen_adri_en_zoon_bezorgt_visje_bij_visbanken_20090618.gif

Bron: politiekdelft.nl - wat visjes bezorgen per 40-tonner!

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 13h45 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_nieuwe_langendijk_vrachtwagens_stadsbelangen_20151013_120350.jpg

stadsbelangendelft.nl - Rode loper in Delft?

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft
...
Geen touringcars en geen vrachtverkeer op deze dijk. In plaats van dat het college daar nu echt werk van maakt, gebeurt er helemaal niets. Sterker nog: de Nieuwe Langendijk wordt zelfs verblijd met grote vrachtwagens.

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 04h02 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_delft_2016_geld_waar_vandaan_waar_naar_toe.gif

Stadskrant - Begroting 2016-2019 (pagina 3 en verder)

Een greep uit de reacties van de fractievoorzitters:

Huub Halsema, D66:
... D66 ziet graag dat het stadsbestuur tolerantie blijft uitstralen. En ook diegenen die niks met tolerantie hebben treden we met een open houding tegemoet. Want wetsovertredingen zijn te handhaven, maar de waardering voor verschillen tussen Delftenaren is niet met een verordening af te dwingen. ... Maar ook signalen voor bewustwording van verschillen, zoals een Regenboogzebrapad, helpen.

Ernst Damen, PvdA
... “De financiën van Delft staan er nog steeds niet goed voor. De problemen die de afgelopen jaren zijn ontstaan, zijn ook niet zomaar weg te poetsen. Maar: het keerpunt lijkt bereikt. Want door een aantal meevallers en wijzigingen in de wijze van begroten is het gat aanzienlijk kleiner geworden, en daarom blijkt dat we het tekort zelf kunnen oplossen.

Martin Stoelinga, Onafhankelijk Delft
... “We zijn tegen een asielzoekerscentrum in Delft. ..."

Bart Smals, VVD
... Een belangrijke reden voor de VVD om akkoord te gaan was dat we afgesproken hebben dat alle meevallers gebruikt zullen worden om zo snel mogelijk weer financieel gezond te zijn.

David van Dis, CDA
... Laten we nu ook niet doen alsof Delft uit alle problemen is. De risico’s naar de toekomst toe zijn nog groot. Ja, de begroting wordt weer sluitend.

Aad Meuleman, Stadsbelangen Delft
... ‘regie in eigen hand’. Dat daarbij een boekhoudkundige truc werd bedacht, gecombineerd met het verhogen van lasten voor onze inwoners – het college noemt dat bezuinigen – betekent niet dat de problemen voor Delft nu zijn opgelost.

Joëlle Gooijer, ChristenUnie
... Nu blijkt dat we de Delftse bijdrage aan de spoortunnel kunnen verzilveren (€ 80 miljoen), waardoor we er op papier fors beter voorstaan. Dat kost ons de komende 80 jaar jaarlijks € 1 miljoen. De ChristenUnie zal de houdbaarheid van deze oplossing goed afwegen, voordat we er mee instemmen. En… uit de financiële zorgen zijn we zeker nog niet.

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 03h39 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930_580x107.jpg

ris.delft.nl - BEKIJK DE RAADSVERGADERING RECHTSTREEKS

Vanavond kunt u vanaf 19.00 uur kijken naar de webcast van de raadsvergadering. In deze vergadering geven alle fracties hun algemene beschouwingen op het voorbije en komende politieke jaar.

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 03h24 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_deltagoot.jpg

stipdelft.nl - Deltagoot: Een spetterende installatie

door Elwin van Beurden, commissielid STIP

Wat vindt STIP ervan?
De Deltagoot is een hoogtechnologisch project met een internationale uitstraling, een unieke faciliteit die voor vele gebieden in de wereld een verschil gaat maken. STIP is dan ook heel blij dat ook dit project zijn weg naar Delft gevonden heeft. Het is een goede toevoeging aan het groeiende kenniscluster op Technopolis. Samen met Flood Proof Holland, waar tijdelijke en nooddijken getest worden, heeft Delft alle faciliteiten in huis om het gevecht met water voort te zetten.

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 03h13 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_tom_zonneveld_2015_sp.jpg

delft.sp.nl - SP WIL SCHAATSBAAN EN VOLWAARDIGE LICHTJESAVOND

door Tom Zonneveld, raadslid SP

De SP is teleurgesteld dat er dit jaar geen schaatsbaan zal staan op de Beestenmarkt en dat de Lichtjesavond veel kleinschaliger zal worden uitgevoerd. Onder andere doordat de gemeente heeft bezuinigd op de subsidie komt er dit jaar geen schaatsbaan. Ook het feit dat de Lichtjesavond kleinschaliger wordt uitgevoerd is mede het gevolg van een beslissing van het gemeente. SP gemeenteraadslid Tom Zonneveld: “We snappen dat de organisaties deze beslissing moeten maken onder de huidige omstandigheden, maar het is onacceptabel dat duizenden schoolkinderen, Delftenaren en mensen uit de regio hier de dupe van worden. Wij vinden dat de gemeente hier haar verantwoordelijkheid moet nemen en moet kijken of deze evenementen alsnog door kunnen gaan."

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 02h38 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_mercedes.jpg

verkeersnet.nl - Nog veel onzekerheden over effecten introductie zelfrijdende auto’s

... Houdt de overheid een rol in verkeersmanagement en bij informatievoorziening? Blijven fysieke wegkantsystemen en verkeersregelinstallaties nodig? Kan de markt het overnemen?

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 02h09 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_delft_fietsenstalling.jpg

Persbericht gemeente Delft:
Fietscoaches wijzen de weg naar bovengrondse stalling bij station Delft


Er zijn nog honderden plekken beschikbaar in de bovengrondse stalling bij station Delft. Als de ondergrondse stalling vol is wijzen fietscoaches de weg. Ook nemen gemeente en NS enkele maatregelen om te voorkomen dat in de ondergrondse stalling een onveilige situatie ontstaat door verkeerd gestalde fietsen.

Het is wat verder lopen, maar tot nu toe is er in de tijdelijke bovengrondse stalling altijd ruim voldoende plek. Deze stalling heeft een capaciteit van 3700 plekken. Dit aantal is, samen met de 5000 plekken in de ondergrondse NS-stalling, ruim voldoende om alle fietsers een plek te kunnen aanbieden in het stationsgebied. Achterin deze stalling bevinden zich nog honderden lege rekken waar ook fietsen met kratten in passen. Ook voor bromfietsen is hier extra stallingsruimte gecreëerd.


lees meer ...

Het komt regelmatig voor dat de ondergrondse stalling vol is en dat fietsen buiten de rekken worden neergezet. Om de veiligheid in de fietsenstalling te waarborgen zal de beheerder er extra op toezien dat fout gestalde fietsen de vluchtgangen, vluchtdeuren en gangpaden niet belemmeren. Op korte termijn wordt in de NS-stalling tijdelijk extra personeel ingezet om op de drukke momenten beter regie te houden op een veilige stalling. Waar tot op heden fietsers vooral werden gewaarschuwd voor het onjuist stallen van fietsen, wordt vanaf nu gestart met het daadwerkelijk verwijderen van deze fietsen. De fietsen zullen worden afgevoerd naar het Fietsdepot Haaglanden.

Ook wordt erop toegezien dat fietsers hun fiets niet tóch in de ondergrondse stalling neerzetten als deze vol is. Met hekken zal de stalling, indien de situatie erom vraagt, worden afgesloten. Als de ondergrondse stalling vol is, zullen fietsers op de aanfietsroutes actief worden verwezen naar de tijdelijke bovengrondse fietsenstalling ten zuiden van het busstation. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om fietsers te verwijzen met een dynamische bewegwijzering. Tot die tijd worden op de spitsmomenten fietscoaches ingezet die fietsers hier naartoe verwijzen.

Onlangs is begonnen met de bouw van een tweede ondergrondse stalling met 2700 plekken. Naar verwachting kan deze stalling begin 2017 in gebruik worden genomen. Ook is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het realiseren van een derde ondergrondse stalling, die ruimte kan bieden aan nog eens 2500 tot 3000 plekken. Hiermee kan ook op de wat langere termijn voldoende fietsparkeergelegenheid in het stationsgebied worden geboden.

TOP

delft
donderdag | 15 oktober 2015 | 01h30 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

Persbericht
Volop activiteiten in de herfstvakantie op De Papaver


Delft, 14 oktober 2015

In de herfstvakantie is het iedere dag feest op Duurzaamheidscentrum De Papaver! Van zondag 18 t/m vrijdag 23 oktober is er veel te beleven, zowel voor de kleinste kinderen als voor volwassenen. Tijdens de verschillende inloopworkshops ontdek je bijvoorbeeld wat je kunt maken van oude fietsbanden, speur je naar kriebelbeestjes, creëer je bosbeestjes, en nog veel meer! Of ga op pad met onze paddenstoelenexperts, zij laten je de mooiste en best verstopte paddenstoelen zien in het Arboretum Heempark. Wil je liever zelf speuren? Kom dan een van onze puzzeltochten doen; een leuke uitdaging voor het hele gezin! Alle data en details vind je op www.papaverdelft.nl/herfstvakantie.

Naast het speciale herfstvakantie-programma hebben we ook een nieuwe tentoonstelling: “Boomgeheimen”. Bomen hebben al eeuwen een grote betekenis voor mensen. Leer meer over de diverse boomsoorten, elke met zijn eigen verhaal en eigenschappen. Er is ook een speciale kinderhoek, waar kinderen het leven hoog in de bomen en in de struiken ontdekken, en ze kunnen zelfs het leven ónder de grond ervaren!

Duurzaamheidscentrum De Papaver (Korftlaan 6, Delft) is doordeweeks geopend van 9.30-17.00 uur en op zondag van 13.30-16.30 uur. Zaterdag gesloten. Kijk voor meer informatie op www.papaverdelft.nl of bel 015-364 92 38.

TOP

delft
woensdag | 14 oktober 2015 | 17h35 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hulphond.jpg

cda.nl/zuid-holland/delft - Blindengeleidehond uitzonderen van hondenbelasting

door David van Dis, fractievoorzitter CDA

Het CDA Delft wil dat blindengeleidehonden en andere hulphonden worden uitgezonderd van de hondenbelasting die weer zal worden ingevoerd. Het CDA zal dat morgen voorstellen bij de Algemene Beschouwingen in de Delftse gemeenteraad.

TOP

delft
woensdag | 14 oktober 2015 | 10h13 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_midden_delfland_cie_vergadering_20151013_motie_vluchtelingen.jpg

Companywebcast - Voorstel n.a.v. motie Vluchtelingen raad 22-09-2015 Commissie vergadering dinsdagavond 13-10-2015 | 00:23:47: de insprekers ...

delft_logo_gemeente_midden_delfland.gif

middendelfland.nl - Kreekzone in Den Hoorn meest geschikt voor tijdelijke huisvesting statushouders(12-10-2015)

De gemeente Midden-Delfland draagt bij aan de opvang van de grote stroom vluchtelingen door snel tijdelijke huisvesting voor statushouders te bouwen. Hiermee ontstaat er ruimte in de asielzoekerscentra voor nieuwe vluchtelingen. Uit onderzoek binnen de gemeente blijkt dat het toekomstige woongebied ‘De Kreekzone’ op dit moment het beste perspectief biedt. Aanstaande dinsdag 13 oktober behandelt de raadscommissie een brief van het college over tijdelijke huisvesting op die locatie.

TOP

delft
woensdag | 14 oktober 2015 | 09h59 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_asielzoekers_den_hoorn_kreekzone_harnaschpolder.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Den Hoorn overvalt nieuwbouwwijk Harnaschpolder met AZC

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Het gemeentebestuur van Midden Delfland overvalt niet alleen hun eigen bewoners maar ook hun buren in Delft. vanavond is een vergadering. De aangrenzende bewoners kregen pas vandaag een brief.

Ze willen een AZC van tijdelijke woningen(?) 75 tot 100 statushouders vestigen. Die statushouders krijgen nog steeds de hoogste urgentie voor een huurwoning.

TOP

delft
dinsdag | 13 oktober 2015 | 10h07 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_gratisparkeren.jpg

verkeersnet.nl - Gratis parkeren? Of anders parkeren?

Gemeenten zouden perioden moeten invoeren met gratis parkeren in de binnensteden. Dan komen er weer meer mensen op de winkels af. Dit citaat van bijzonder hoogleraar Cor Molenaar medio dit jaar leverde de nodige Pavlofreacties op, zowel vanuit de retailwereld als de verkeers-/parkeerwereld. Vooral omdat een niet al te geloofwaardig voorval in Engeland als onderbouwing diende. In het Britse plaatsje Cardigan gingen (alle vier!) de parkeerautomaten kapot en dat zou volgens de Daily Mail (!) leiden tot aanzienlijk meer bezoekers aan de binnenstad. Niet echt een wetenschappelijk onderbouwde case om parkeerbeleid op te bouwen. Maar waarop dan wel? Want feit is dat binnensteden kampen met een teruglopend aantal bezoekers. En feit is ook dat veel gemeenten moeite hebben om de parkeerexploitatie rond te krijgen. Dus er moet wel wat gebeuren!

... Uit alle ons beschikbare onderzoeken en praktijkervaringen, blijkt dat dit een dure maatregel is, die vrijwel niets bijdraagt aan winkelbezoek en -omzet.

TOP

delft
dinsdag | 13 oktober 2015 | 01h32 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Niet bouwen Spoorsingelgarage kost 42 miljoen euro?
Mooie onderzoeksklus voor de Delftse Rekenkamer!
Bouwkundig tegenpel van college en raad is nihil!
Evenzo interessant om de toegerekende funderingskosten van Het Nieuwe Kantoor eens te onderzoeken!
hfvh

delft spoorsingel_spoorzone_tweede_tunnelbuis_en_garage_in_aanleg_20150603154220_a.jpg

Delft. Aan de Spoorsingel is de aanleg gestart van de tweede tunnelbuis en parkeergarage.

-----

ris.delft.nl - 2087563 - Burgerbrief: Spoorsingel garage.pdf

Gemeenteraad van Delft
Postbus78
2600 ME DELFT
Delft, 9 oktober 2015
Betreft, Spoorsingel garage, "NIET BOUWEN KOST 42 MILJOEN EURO"
Gedachtenwisseling tussen van OBS, van ... Prorail en ondergetekende.
Geachte leden van de raad,

Bij dezen doe ik U verslag van een gesprek/toelichting wat op 24 september jl. heeft plaats gevonden op initiatief van het " OBS " naar aanleiding van mijn schrijven van 29 juni 2015 betreffende de Spoorsingel garage.

Het onderwerp waarom het niet bouwen van de Spoorsingel garage maar liefst "42 miljoen euro" moest kosten is tijdens het gesprek/uitleg op geen enkele manier aangetoond, een ogen begroting is niet op tafel geweest en op mijn verzoek is een verklaring/opstelling gericht aan mevrouw Cristine Bel van D66 na gestuurd.

Tijdens het lezen van deze verklaring/opstelling had ik in een oogopslag gezien dat het een verhaal was met voor een aantal onderdelen krankzinnige bedragen neem alleen al het aanpassing van de tekeningen voor 8 miljoen euro of te wel 13.500 mandagen anders gezegd ruim 61 jaar werk voor een tekenaar en 4,8 miljoen euro voor de vertraging van de tunnel die niet eerder klaar hoeft te zijn dan 2020, bedragen uit een wel hele dikke duim gezogen.
...
Vertrouwende U voldoende te hebben geInformeerd, teken ik,
hoogachtend,
A.Th.van Wissen, Delft.

TOP

delft
dinsdag | 13 oktober 2015 | 01h09 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hooikade_125_vasbinder.jpg

ris.delft.nl - 2087650 - Burgerbrief: klacht over Avalex.pdf

Mw. E. Vasbinder
Hooikade 25
2627 AB Delft
12 oktober 2015
Aan het College van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad
Postbus 78
2600 ME Delft
Geachte college,
Hierbij dien ik een klacht in over Avalex. Aan de Hooikade t.h.v. no. 30 zijn 4 ondergrondse containers geplaatst. De afgelopen jaren heb ik regelmatig (gemiddeld 2 keer per maand) moeten bellen om te melden dat er weer eens een container overloopt of dat er dozen, flessen of plastic zakken naast de containers worden neergezet omdat de containers vol zijn.

... Er zijn bij controle geen kartonnen dozen meer aangetroffen. ... Toezicht en Handhaving
... Als je als betrokken burger de moeite neemt om ... Eigenlijk word je nog in een hoek gezet door te melden dat er geen dozen stonden, terwijl er echt een hele lading dozen staat (zie foto).
Hoogachtend,
Mw. E. Vasbinder

TOP

delft
dinsdag | 13 oktober 2015 | 00h53 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gl_201501.gif

delft.groenlinks.nl - Stuur Delft naar Parijs!

Eind november komen de regeringsleiders in Parijs bij elkaar om een nieuw akkoord te sluiten om klimaatverandering tegen te gaan. Tot nu toe blijft het steken bij mooie woorden en schuiven ze concrete maatregelen voor zich uit, daar moet in Parijs verandering in komen. Parijs is de stad van de liefde. De liefde voor de aarde is de beste motivatie om klimaatverandering echt aan te pakken, want wat je lief hebt, wil je beschermen. Dat gaat GroenLinks in aanloop naar de klimaattop laten zien, onder de noemer #parismoment: toen ik de aarde in mijn hart sloot.

Het moment dat je verliefd werd op de aarde is jouw #Parismoment.

delft_parismoment.jpg

Wat is jouw verhaal? Wat wil jij beschermen tegen klimaat verandering? Een mooi natuurgebied, een groene plek in Delft? Wat doe jij tegen klimaatverandering? Heb je een elektrische auto, zonnepanelen, een moestuin, een groen dak of reis je per openbaar vervoer?

Wanneer geniet je het meest van de natuur? Tijdens een fiets- of wandeltocht? Laat het weten!

GroenLinks start zondag 11 oktober de fotowedstrijd #parismoment. Doel is om te laten zien dat we onze natuur willen beschermen tegen klimaatverandering. De beste foto's worden op een speciale tentoonstelling in november getoond. Ook GroenLinks Delft doet mee. Uit de Delftse inzendingen wordt de mooiste foto gekozen. Deze foto neemt GroenLinks mee naar de Klimaattop in Parijs.

Delft bruist van de duurzame initiatieven die laten zien dat het anders kan. We verzamelen foto's van de beste, leukste, schoontste initiatieven en de mooiste, groenste en meest kwetsbare plekken uit Delft op www.parismoment.nl

Doe mee en stuur Delft naar Parijs! Inzenden is mogelijk tot 7 november 2015.

Voor meer informatie:
Joop Kunst - j.kunst@groenlinksdelft.nl

TOP

delft
maandag | 12 oktober 2015 | 01h17 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_top_2015.gif

topdelftdesign.nl - Architectuurcafé: Ontwerpen uit de Coendersbuurt

o.l.v. Wytze Patijn
op 14-10-2015 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
De eerste fase van de Coendersbuurt zal opvallend worden. De ontwerpen voor particuliere woningen in het eerste blok zijn gereed en laten een grote en spannende variëteit aan woningen zien. Ze zullen getoond en toegelicht worden en er zal o.l.v. de Stadsbouwmeester gediscusseerd worden tussen architecten , bewoner/opdrachtgevers en andere betrokkenen.

TOP

delft
maandag | 12 oktober 2015 | 01h26 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_doz_20141200.gif

delftopzondag.nl - Deze winter geen schaatsbaan, Lichtjesavond wordt kleinschaliger

Op de Beestenmarkt komt dit jaar geen schaatsbaan. Voor het eerst in 14 jaar lukt het organisator Nota Bene niet de financiën hiervoor rond te krijgen. Eerder al werd bekend dat de traditionele Kerstconcerten in de Oude Kerk komende decembermaand niet doorgaan.
Bureau Binnenstad Delft vroeg afgelopen week het faillissement aan en moest noodgrepen uithalen om de intocht van Sinterklaas en Lichtjesavond ‘gewoon’ door te kunnen laten gaan.

TOPhtml5 logo Valide CSS!