Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 10 oktober 2015 | 19h18 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Schaatsbaan 2016
1 'kale' schaatsbaan verplaatsen naar de Markt
2 openbare inschrijving voor gegadigden
hfvh

delft beestenmarkt_000_schaatsbaan_gesloten_wand_20141209154555.jpg

Delft. De Beestenmarkt december 2014 met de 'leukste' schaatsbaan van Nederland!.

-----

ad.nl - Buikpijn om verdwijnen van ijsbaan op Beestenmarkt
...
Spin-off
Verschoor is er teleurgesteld over. "Ik snap de afweging niet helemaal. De ijsbaan heeft een enorme spin-off. Er is wel eens berekend dat de schaatsliefhebbers jaarlijks zo'n 1,5 miljoen euro extra uitgeven in de binnenstad van Delft. Het kan niet anders of de ondernemers gaan het merken."

TOP

delft
zaterdag | 10 oktober 2015 | 18h23 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

vvd.nl - Grenzen aan de opvang

Dagelijks zien we grote groepen vluchtelingen naar Europa komen. Vooral naar Duitsland, Zweden en Nederland. Mensen kiezen namelijk meestal voor de landen waar zij de beste voorzieningen krijgen. Dat is heel begrijpelijk, maar voor Nederland niet vol te houden. Het leidt tot spanningen in de samenleving en het zet de sociale voorzieningen voor Nederlanders op het spel.

Wij willen dat voorkomen. Dat doen we door Nederland onaantrekkelijk te maken voor vluchtelingen. Wij bieden ze sobere basisvoorzieningen. Eten, kleding, onderdak, zorg en voor de kinderen ook onderwijs. Maar niet meer dan dat. Geen bijstandsuitkering, geen voorrang voor een woning, geen zorgpakket met dieetbehandelingen en ooglidcorrecties. Zo wordt Nederland minder aantrekkelijk. Zo kunnen we de massale toestroom verminderen.


***Lees hier het VVD-plan "Grenzen aan de opvang" ***

Bijlagen (1)
Grenzen aan de opvang (pdf)

TOP

delft
zaterdag | 10 oktober 2015 | 12h40 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_kafka_onafhankelijk_delft_aad_van_doeveren.gif

onafhankelijkdelft.nl - Extreme linksgekkies Kafka & AFA ontdekken OD neo-nazi

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De extreme linksgekkies van Kafka (Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief) hebben ontdekt dat kieslijst nr 16 Aad van Doeveren direct gelinkt is aan Hitler nazi’s.
Even gebeld met Aad van Doeveren en die was met stomheid geslagen. Doeveren: “wat is dit voor volslagen waanzin”.


lees meer ...

Nou Aad. Je was voorzitter van de de Wereldbond tot Behoud van Mens en Milieu (WBMM). Dat klinkt heel vriendelijk, maar de organisatie was de Nederlandse afdeling van de Duitse Weltbund zum Schutze des Lebens (WSL).
En die had blijkbaar legio extreemrechtse contacten en werd tot de bruine kant van de milieubeweging gerekend.
En die Duitse club werd opgericht door SA-man Günther Schwab en WSL-president Werner Haverbeck was in het Derde Rijk belangrijk in de NSDAP van Hilter. Diens weduwe Ursula Haverbeck-Wetzel werd ook president van de WSL was een fervente neonazi die de Holocaust ontkende.
In Nederland was Anton van ’t Hooft lang de voorzitter van de WBMM, terwijl hij ook voorzitter was van de extreemrechtse partij Nederlandse Christen Democraten (NCD). Aad van Doeveren was vicevoorzitter van de WBMM tot haar opheffing in 2002.

Leidsch Dagblad 3 maart 1987
Volgens Van Doeveren is het is een afrekening uit het GroenLinks milieu. Zijn partij De Groenen deed in 1987 tot zeer groot ongenoegen van rivaal GroenLinks mee aan de provinciale staten verkiezingen in Zuid Holland Hier . Er was geen enkel verband met Duitsland. Dit is door zijn lange haren er gemakkelijk bijgetrokken.
Aad van Doeveren stond al sinds 2002 op de kieslijst van Leefbaar Delft. Kafka heeft heel diep moeten graven om een stok te zoeken om Onafhankelijk Delft mee te slaan.
Ik ken Aad heel goed en hij is op een lage plaats op de kieslijst gezet omdat hij juist veels te Links was. De extreem rooie Kafka & AFA linksgekken vallen dus ook hun geestverwanten van de “bruine” milieu beweging aan.

Aad van Doeveren in zijn Flora theater in Delft.
Leidsch Dagblad 17 maart 1987 Lijsttrekker Aad van Doeveren : “Het toepassen van alternatieve energie moet groot worden aangepakt.” Verrek daar zitten de nazi’s dus achter. Daar moeten we direct mee kappen.
Volgens de AIVD streven Kafka en AFA naar alles te weren wat als rechts wordt beschouwd wordt uit de publieke ruimte. Kafka en AFA zouden dit antidemocratische doel nastreven door ondemocratische middelen, zoals (het aanzetten tot) geweld en intimidatie.

Ondertussen plakken Afa en Kafka activisten ‘s nachts de gehele omgeving rond het voormalig kantongerecht aan de Korte Geer vol met stickers om die gelukzoekers uit Syrië en Irak welkom te heten. Het kapitale monumentale Kantongerecht wordt omgebouwd tot luxe Penthouses voor asielzoekers.

delft_raadslid_maurits_bongers_sp_waakhond.jpg

SP raadslid Bongers en voormalig GroenLinks raadslid vervalt meerdere in slaap tijdens vergaderingen. Hij is niet de enige Rotterdamse door sterke drank problemen afgekeurde ambtenaar met strafblad en trauma's in politiek Delft.
SP raadslid Bongers en voormalig GroenLinks raadslid vervalt laatstelijk meerdere keren in slaap tijdens vergaderingen. Hij is niet de enige Rotterdamse door sterke drank gezuip afgekeurde ambtenaar met strafblad en trauma’s in politiek Delft.

Waar komt die flauwekul toch ineens vandaan? Ik denk van huidig SP raadslid Maurits Henk Bongers die van 1990- 1994 GroenLinks raadslid was en daar een trauma van overgehouden heeft. Hij is ook het “Linke Lek” van Delft. Vandaar.
Bongers moest oprotten bij de Delftsche GroenLinks grachtengordel residenten omdat hij zelfs voor hun te elitair was.

TOP

delft
zaterdag | 10 oktober 2015 | 02h09 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930_580x107.jpg

ris.delft.nl - COMMISSIE POSITIEF KRITISCH OVER NAJAARSRAPPORTAGE
...
De prognose van het resultaat over 2015 bedraagt in de najaarsrapportage € 76,9 miljoen. Dat bedrag hangt in belangrijke mate samen met een voorgestelde activering van € 80 miljoen uit het Spoorzoneproject. Wethouder Hekker herhaalde dat een mogelijke artikel-12-status voor Delft daarmee van de baan is, maar dat de uitdaging onverminderd groot blijft.
...
METROPOOLREGIO
In de commissie Economie, Financiën en Bestuur worden maandelijks in de overlegvergadering de bestuurlijke ontwikkelingen in de Metropoolregio besproken. De fracties deelden nu vooral hun standpunten over het aangekondigde onderzoek dat de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin voor de regio gaat doen. Vooral de kosten van bijna acht ton voor een economisch plan riep bij bijna alle fracties vragen op.

Wethouder Förster nuanceerde de ophef die hierover de afgelopen week was ontstaan. Het gaat om een traject in vier fasen, waarbij ook fasegewijs resultaten worden gedeeld en steeds wordt bekeken of het onderzoek wel of niet moet doorgaan. De eerste fase kost anderhalve ton. Het geld gaat volgens de wethouder niet alleen naar Rifkin, maar naar een uitgebreid onderzoeksteam van allerlei experts.

Het CDA vroeg of het niet goedkoper had gekund. De SP noemde het initiatief ‘bizar’. GroenLinks zei benieuwd te zijn naar de resultaten. Onafhankelijk Delft keurde niet alleen het onderzoek, maar ook de Metropoolregio af, omdat het in de ogen van die fractie een overbodige bestuurslaag is die alleen dient voor machtspelletjes en politieke egotripperij.

D66 sprak de hoop uit dat er iets met de aanbevelingen wordt gedaan, omdat het wel een duur onderzoek wordt als het rapport in een la verdwijnt. De ChristenUnie sprak over een zinvol traject omdat een externe expert met andere ogen naar de toekomst van de Metropoolregio kan kijken. De wethouder zei de volste overtuiging te hebben dat de regio deze investering op termijn terug gaat verdienen.

TOP

delft
zaterdag | 10 oktober 2015 | 01h29 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Volvo Cars: Explore The User-Interface Of Tomorrow
Simple, intuitive and easy to use. Sensus Connect is now ready to take the wheel at the groundbreaking Drive Me project in Gothenburg, piloting 100 self-driving Volvo cars for the very first time on public roads.

zdnet.be - Hoe slim is een artificiële intelligentie: een IQ-test
... Binnenkort kan een computer waarschijnlijk zelfs beter rijden dan jij. Menselijke intelligentie is in contrast allesomvattend.

TOP

delft
zaterdag | 10 oktober 2015 | 00h55 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_ondertekening_e_deal_rdgg.jpg

GroenLinks blij met zes nieuwe E-Deals “Delft Energieneutraal 2050”

delft.groenlinks.nl - GroenLinks blij met zes nieuwe E-Deals “Delft Energieneutraal 2050”

In het bijzijn van GroenLinks wethouder Stephan Brandligt hebben op donderdag 8 oktober zes nieuwe organisaties de E-Deal “Delft Energieneutraal 2050” ondertekend. Hiermee spreken IKEA Delft, NEN, OrangeGas, The Datacenter Group, TNO en Werkse! met de gemeente af dat zij zich samen zullen inspannen voor vermindering van de CO2-uitstoot. Zo wordt er samen hard gewerkt aan een energieneutraal Delft voor 2050.

TOP

delft
vrijdag | 9 oktober 2015 | 13h55 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft fietsplaatje_1924.jpg

parool.nl - Chip of tag kan Amsterdams fietsprobleem oplossen

Het chippen of taggen van fietsen kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het fietsparkeerprobleem. Door fietsen 'identificeerbaar' te maken, wordt het beter mogelijk ze te verwijderen als ze plekken te lang bezet houden, bijvoorbeeld bij stations.

... Volgens Otto van Boggelen van CROW Fietsberaad, een landelijk kenniscentrum voor fietsbeleid, kan je met behulp van technieken die al lang en breed voorhanden zijn beter onderscheid maken tussen langparkeerders en mensen die hun fiets vijf minuten parkeren, omdat ze bijvoorbeeld een boodschap moeten doen.

... claimen Amsterdamse fietsers hun anonimiteit hoog in het vaandel te hebben. Het idee dat herleidbaarheid uiteindelijk leidt tot een belasting op fietsen is diepgeworteld.

TOP

delft
vrijdag | 9 oktober 2015 | 02h14 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Toeristen komen genieten van een schilderij van Vermeer in Museum Prinsenhof op kosten van de Delftse 'gekkies', de belastingbetaler!
Tegenprestatie: bewoners van Delft kunnen na legitimatie het museum om niet bezoeken!
hfvh

delft_straatje_van_johannes_vermeer.jpg

'Het straatje' van Johannes Vermeer.

ris.delft.nl - 2019140 - College van B&W: samenwerking Museum Prinsenhof met Rijksmuseum.pdf

door A.H. Hekker, loco burgemeester

Museum Prinsenhof en het Rijksmuseum werken samen om in het voorjaar van 2016 een bijzondere tentoonstelling te organiseren in Delft.
... topstuk "Het Straatje" van Johannes Vermeer ...
... Voor de geplande tentoonstelling is een budget nodig van € 885.000. Dit bedrag bestaat uit drie onderdelen.
... Wij zijn van mening dat dit project een unieke kans is waarmee wij Delft niet alleen in 2016 maar langdurig op de kaart zetten als "de enige Vermeerstad". De verwachte hogere bezoekersstroom brengt voor de stad een hogere omzet met zich mee.

TOP

delft
vrijdag | 9 oktober 2015 | 01h49 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_maurits_bongers_20140600.jpg

delft.sp.nl - METROPOOLREGIO SMIJT € 775.000 OVER DE BALK

door Maurits Bongers, raadslid SP

De omstreden Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin gaat voor het astronome (red. astronomische) bedrag van €775.000 een soortgelijk advies aan de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag geven als dat hij eerder voor € 300.000 aan de provincie Utrecht heeft gegeven. Critici vinden dat het weggegooid geld is.

Jeremy Rifkin is in eigen land omstreden en staat bekend als niet-wetenschappelijk. Deze econoom heeft het omstreden idee om de haven van Rotterdam onbemand te laten werken, wat funest is voor de werkgelegenheid in die sector. Zijn voorspelling dat de Rotterdamse haven over 15 jaar alleen op robots draait. Zijn eerste advies is dus om de haven van Rotterdam volledig op robots te laten draaien en alle medewerkers de laan uit te sturen.

TOP

delft
vrijdag | 9 oktober 2015 | 01h23 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_sintenpiet21eeeuw.jpg

delft.d66.nl - Sint en Piet in de 21e eeuw

door Huub Halsema, fractievoorzitter D66

... D66 Delft ziet graag stap voor stap een modernere intocht in Delft zonder dat dit opgelegd wordt met regels.
... een internationale stad als Delft ...

TOP

delft
donderdag | 8 oktober 2015 | 22h21 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_stadskantoor_stationshal_mecano_001.jpg

Delft. Het Nieuwe Stadskantoor blijkt nu wat aan de te ruime kant!

Hoezo financiële 'experts' gaan zoeken tot op de bodem?
Conclusie nu al: Delft heeft ver boven zijn stand geleefd!
Megalomane uitgaven zonder de dekking zeker te stellen!
Grootheidswaanzin bestuur: wij bouwen een 'Nieuw Delft'!
hfvh
-----

delft_lieke_van_rossum_martina_huijsmans_onderzoekscommissie.jpg

De voorzitter en vice-voorzitter van de raadscommissie respectievelijk Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP en Martina Huijsmans, raadslid D66, welke het onderzoek begeleidt.

delft.nl - ONDERZOEK TOT OP DE BODEM

Op dit moment wordt Delfts grootste bestuurlijke onderzoek van deze eeuw gehouden, naar hoe de politiek-bestuurlijke besluiten in de afgelopen 10 jaar over de Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug tot stand zijn gekomen en uitgevoerd. Alle feiten hierover moeten begin 2016 op een rij zijn gezet. Als er dan nog vragen zijn, volgt mogelijk een raadsenquête. Raadsleden Lieke van Rossum en Martina Huijsmans, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de raadscommissie die dit onderzoek begeleidt, geven een tussenstand van zaken.

TOP

delft
donderdag | 8 oktober 2015 | 19h07 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_mindmap_coming_outdag_20151008.gif

delft.nl - Mindmap: 11 oktober is het Coming Outdag

TOP

delft
donderdag | 8 oktober 2015 | 01h17 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft_van_bleyswijckstraat_000_afvoeren_avalex_containers_20151007084036.jpg

Avalex en Roteb Lease legen de containers voor afval en plastic aan de Van Beyswijckstraat.
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
donderdag | 8 oktober 2015 | 00h31 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Hi Anne!
Waar blijft Delft?
D66 moet zelf aan de slag?
Al een geschikte locatie op het oog?
hfvh

delft_regenboogpad_schiedam_gvdw_dsc_0755.jpg

Vers geverfd in Schiedam nabij het stadskantoor
Guido van der Wedden

TOP

delft
woensdag | 7 oktober 2015 | 23h16 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_wippolder_wijkkrant.jpg

tunoord.nl - Wippolder Wijkkrant september 2015

Sponsor presenteert zich: Michel en Peet Traub weten wat opleiden is (pagina 12)

Waar 10 jaar geleden Traub Stuc stond voor het stucadoors bedrijf van de gebroeders Traub daar staat nu Traub Stuc sinds 2010 voor een opleidingscentrum waar jaarlijks tientallen personen geschoold worden in het vak van stucadoor.

Vanuit het stucadoorsbedrijf merkten de heren Traub dat het moeilijk was om aan goed personeel te komen. Om toch aan de behoefte te voldoen werden jongens als stagiair aangenomen om verder in de praktijk geschoold te worden. Dat ging hen goed af. Enig alternatief is er niet. Er zijn geen scholen of traditionele opleidingen meer waar men dit vak kan leren.

De heren Traub hebben doorgepakt en inmiddels vanaf hun start in 2010 tot 300 jongeren verder geholpen en waarvan velen aan een baan. De opleiding is sterk praktijk gericht, geen boeken, geen banken, na training is de leerling in staat zich te redden bij de klant, hij weet waar het over gaat en kan het werk uitvoeren.
De plaatsing vindt plaats via praktijkscholen en gemeenten.

Het hechte samenspel tussen de diverse partijen zorgt er voor dat Traub Stuc zijn werk kan doen en zorgt ervoor dat werkkansen voor veel jongelui ontstaan. Zou dit een voorbeeld kunnen zijn voor meerdere branches?

Traub Stuc staat voor opleiden en werk. Dus mocht u stucwerk gedaan willen hebben kunt u altijd bellen of mailen.

delft_traub_wwk_092015.jpg

Traubstuc Praktijk Opleidingscentrum Stucadoor Haaglanden
Adres: Stuc Werk Leer Zijpendalstraat 59/81 2531 GS  Den Haag 
Telefoon: 070 - 396 39 59  Mobiel: P: 06 - 50 285 240 M: 06 - 55 546 644  E-mail: info@traubstuc.nl www.traubstuc.nl

TOP

delft
woensdag | 7 oktober 2015 | 22h22 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl - Bankgarantie gemeente aan Lijm & Cultuur risico raadsleden

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

... De gemeente heeft (nog) geen garantie verstrekt.

TOP

delft
woensdag | 7 oktober 2015 | 21h58 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930_580x107.jpg

ris.delft.nl - Verslag van de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen dinsdag 6 oktober

DURE WERKPLEKKEN
Diverse fracties hebben zich ... kritisch uitgelaten over de exploitatiekosten van het nieuwe stadskantoor. De kosten per werkplek pakken in verhouding duurder uit dan waar de raadsmeerderheid bij het aannemen van de motie Huisvestingslasten vorig jaar om had gevraagd.

VOLDOENDE PLEK
Hoewel metingen in september uitwezen dat de ondergrondse stalling af en toe voor meer dan 100% bezet was, hield de wethouder de commissie voor dat er ruim voldoende plek is. Er zijn onder en bij het station 8.700 rekken en er is een behoefte volgens de wethouder van 4.300 tot 8.200 fietsen. De fractie van STIP pleitte voor een derde stalling, omdat de parkeerbehoefte 10.200 fietsen zou zijn. Om toch extra ruimte in de ondergrondse stalling te creëren komen er 300 tot 500 rekken bij plus extra ruimte voor buitenmaat fietsen bovengronds.

De wethouder verwacht de raad eind dit jaar, begin volgend jaar meer te kunnen vertellen over de resultaten van de proef die de NS doet met de eerste 24 uur gratis stallen en daarna betalen. Het college bekijkt ook de mogelijkheid van bewaakt stallen. Daarnaast praat het college over een derde stalling die ondergronds zou moeten zijn. Hij zegde de ChristenUnie toe dat vanaf diezelfde periode in de Spoorzonerapportage het verloop van de risico’s in de tijd en de invloed daarvan op de bandbreedte van de risico’s wordt meegenomen.

Aan het begin van het debat sprak inspreker Simon Huiberts zijn dank uit voor de medewerking die de gemeente had verleend aan het mogelijk maken van zijn idee om twee pilaren op het Bolwerk te bewaren als herinnering aan het spoorviaduct. Een subsidieverzoek voor dit viaductmonument werd gehonoreerd met 10.000 euro. Huiberts zei in de stad veel bijval te krijgen. In de commissie kreeg hij die van de PvdA. Andere fracties zetten vraagtekens bij het initiatief. Stadsbelangen wees op de drukke fietsroute die toeristen straks moeten oversteken om bij het monument naar het geluid te luisteren van een razende trein over het verdwenen spoorviaduct. Het CDA wil bij de evaluatie van het subsidiekader verder praten over de toetsing van de subsidiecriteria.

ARMAMENTARIUM ...
SEBASTIAANSBRUG ...

TOP

delft
dinsdag | 6 oktober 2015 | 23h54 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_regenboogzebrapad.jpg

delft.d66.nl - Een regenboogpad in Delft

door Anne Bos, raadslid D66
...
Anne Bos, woordvoerder LHBT D66: “Onze fractie heeft het college gevraagd of – in navolging van steden als Utrecht, Maastricht en Rotterdam – het mogelijk is een regenboogzebrapad op een prominente plek (bijvoorbeeld in de toekomstige Spoorzone) in de stad aan te leggen.” Bram van Meurs, voorzitter DWH: “Een regenboogzebra geeft een krachtig permanent zichtbaar signaal: ‘Delft omarmt seksuele diversiteit elke dag van het jaar’. Op de achtergrond werken we al hard, maar het effect van een zichtbaar symbool moet niet onderschat worden.”

TOP

delft
dinsdag | 6 oktober 2015 | 23h26 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Computers gaan de bus besturen!
Buschauffeurs worden overcompleet!
hfvh

Self-driving bus now a reality: Taking a ride in China
A leading Chinese bus manufacturer, Yutong, sent the prototype of a self-driving city bus on a 32km (20mi) long ride on an intercity road in Zhengzhou on Monday. The bus is equipped with two cameras, four laser radars, one set of millimetre wave radar and an integrated navigation system.

TOP

delft
dinsdag | 6 oktober 2015 | 13h56 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_nieuwdelft_raimond_de_prez_obs_eracontour_faktoncapital_amvest_120_woningen.jpg

Nieuw Delft met 120 woningen te bouwen door OBS, Era Contour, Fakton Capital en Amvest 2017-2019.

-----

door A.Th. van Wissen

Gemeente raad van Delft
Postbus 78
2600 ME DELFT

Delft, 30 september 2015,

Betreft, Ontwerp bestemmingsplan "van Leeuwenhoekkwartier" Delft.
gedachtenwisseling tussen ... Projectmanager en de heer ... beiden van OBS Delft en ondergetekende.

Geachte leden van de raad,

Bij dezen meldt ik U dat er op 24 september jl. een gesprek heeft plaats gevonden op initiatief van het OBS naar aanleiding van mijn schrijven van 4 september jl. betreffende het ontwerp bestemmingsplan "Van Leeuwenhoekkwartier".

In het gesprek is het mij nog meer duidelijk geworden dat het voorlopige bestemmingsplan "Van Leeuwenhoekkwartier" eigenlijk geen bestemmingsplan genoemd mag worden, het is niet meer dan een vrijblijvende invulling van bruto vloeroppervlakten en maximale hoogtes/volumes met slechts wens denk mogelijkheden, mijn inziens een politiek gestuurd plan van luchtkastelen om het verlies op de grond exploitatie op termijn te compenseren met OZB belastinginkomsten, een plan zonder ook maar een rapport of een business plan en zonder ook maar een koper laat staan een koopcontract.

In plaats van de 25.000 m2 bvo private bedrijfsruimten voor het gehele Spoorzone gebied overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan uit 2006 heeft men een tandje bij gezet en het aantal m2 bvo,s "vervijfvoudigd" naar maar liefst 40.000 m2 bvo van wie, wat, waar bedrijfsruimten, alleen al in het "Van Leeuwenhoekkwartier" met de mogelijkheid om zelfs meer dan 60.000 m2 bvo. bedrijfsruimten te realiseren en dat allemaal in een krimpende markt.


lees meer ...

Op mijn vraag wie de minstens 3.000 stuks benodigde parkeerplaatsen van 7,5 ha bvo op 1,5 ha verkoopbare bouwgrond (5 stuks ondergrondse bouwlagen tot een diepte van 16 ml) met een kostprijs van ca.180 miljoen euro gaat financieren en exploiteren, bleef het angstvallig stil.

Op mijn vraag waar de ca. 200 stuks parkeerplaatsen overeenkomstig "de nota stallen en parkeren van de gemeente Delft" worden gerealiseerd voor het met horeca bestemde " oude station ", bleef het ook erg lang stil, het antwoord waarom Delft in 2015 een station heeft zonder ook maar 1 parkeerplaats moet nog gegeven worden en over de 500 stuks parkeerplaatsen binnen de eisen van ECB voor het nieuwe stadskantoor waarvan 2/3 deel verhuurd moet worden is maar niet gesproken.

Tijdens het gesprek is het voor mij duidelijk geworden dat het bureau OBS totaal niet begrijpt of wil begrijpen dat alle plannen draaien om de hoeveelheid betaalbare parkeerplaatsen welke gefinancierd en geexploiteerd moeten worden door private partijen omdat de stad Delft nu eenmaal "blut" is.

De wervende reclame in de media waarin men spreekt over een "City lounge" met een filmhuis en een studentenhotel welke zogenaamd nog ontbreken in Delft toont de afwezigheid van een collectief geheugen en het ontbreken van enig dossierkennis aan bij het OBS, reeds eerder heb ik U als raad gewezen op het job hoppende ambtenaren apparaat wat verworden is tot een duiventil zonder stuurman/vrouw die in de stad Delft geen weg nog steg weten en van de vastgoed markt in de regio niets tot weinig kennis hebben.

Mijn conclusie blijft en is dat er economisch, zakelijk en sociaal niet meer te realiseren valt in het "Van Leeuwenhoekkwartier" dan hooguit 1.000 stuks parkeerplaatsen in 2 stuks ondergrondse bouw lagen van 1,5 ha bvo per bouwlaag t.b.v. hooguit 250 stuks woningen/appartementen, ca. 6.000 m2 bvo nog te bouwen bedrijfsruimten en de gebruikers/huurders/bezoekers van het stadskantoor alsmede voor de horeca in het oude stationsgebouw.

Voor dat aan serieuze planvorming kan worden overgegaan dient er eerst een exploitant/financier gevonden te worden voor de semi/openbare parkeerplaatsen, geen financier/exploitant, geen bouw, wel rente, beheer- en ontwikkelingskosten.

Naast dat het beter was geweest als wethouder Lennart Harpe en de verantwoordelijk directeur van het OBS aan tafel hadden gezeten om de werkelijkheid eens onder ogen te zien dat politiek Delft een veel te grote broek aan trekt met haar plannenmakerij of dat iemand zit te wachten op een "City Lounge" in Delft die zou moeten concurreren met de oude binnenstad van Delft met haar gezellige pleinen en mooie grachten, allemaal woorden, woorden, woorden maar geen daden.

Waarom toch steeds die grote broek aantrekken door B&W blindelings gevolgd door U als raad over Europese vergezichten, Delft Kennisstad, het" "Silicon Valley van Europa", een burgermeester met buitenlandbeleid in zijn portefeuille, economische reizen naar China met als resultaat een lamp op het Doelenplein en dan nu weer de hype van "Start Ups" die vooral in de City Lounge moeten gaan wonen etc. etc. etc. en maar niet willen/kunnen begrijpen dat,

- Delft geen economisch, ambtelijk, sociaal en cultureel centrum meer is van de omliggende dorpen, dat is verleden tijd en komt nooit meer terug.

- Delft valt onder het verzorgingsgebied van Den Haag/Rotterdam met als gevolg dat Delft niet meer is dan een zelfstandige buitenwijk van Den Haag met het laagste gemiddelde gezinsinkomen van Zuid-Holland.

- Investeerders alleen nog maar investeren in grote steden zoals Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht etc.

- Delft na het in het gebruik nemen van een stuk nieuw stadskantoor er ca. 50.000 m2 bvo bestaande kantoren in de directe omgeving van de "City Lounge" leeg komen te staan/te huur/te koop waarvan ca. 30.000 m2 bvo in eigendom van de gemeente Delft.

- Delft een reeks van mislukte gebiedsontwikkelingen achter de rug heeft zoals de Harnaschpolder, Station Delft-Zuid en het Technopolis park wat het vertrouwen om te investeren zeker niet bevorderd.

Delft elk bedrijf met een rokende schoorsteen sinds ca.1980 het leven moeilijk heeft gemaakt en nog steeds maakt door een waslijst aan activistische eisen en voorwaarden met als gevolg dat sinds die tijd er een ware uittocht van bedrijven heeft plaats gevonden en Delft al meer dan 35 jaar kamt met het imago van een negatief investeringsklimaat.

Delft een waslijst heeft van verstoorde verhoudingen met te veel bedrijven en zeker met de grootste werkgevers in Delft als van der Lee, de TU en de DSM ( Gistfabriek ) waarmee Delft al decennia lang op net geen voet van oorlog leeft omdat politiek Delft alleen maar eist en niets te bieden heeft, etc, etc, etc.

- Delft met haar financieel wanbeleid van de afgelopen 20 jaar het vertrouwen volledig heeft verspeeld bij investeerders, banken als ook de landelijke overheid.

Bovenstaande zaken zijn zeker geen aanbeveling om investeerders enthousiast te maken voor de "City Lounge" in Delft maar wel een reden om met beide benen op de grond een realistisch plan te maken en geen plan van luchtkastelen op drijfzand.

Verder wordt het echt hoogtijd om het kosten verslindende OBS eens goed tegen het licht te houden daar meer dan 15 jaar plannen makerij weinig heeft opgeleverd (Coender buurt behoort niet tot de oorspronkelijk plannen uit 2006 net zo min als de ca.520 stuks studenten eenheden) en al meer dan 20 miljoen euro heeft gekost en de kosten de komende jaren zeker de 35 miljoen euro zullen overschrijden, ongeveer de netto opbrengst van de bouwgrond van het gehele Spoorzone gebied.

Mijn conclusie was en blijft dat dit plan "Van Leeuwenhoekkwartier" rechtstreeks naar de prullenbak kan en het de zoveelste diskwalificatie zou worden van bestuurlijk Delft als het wordt goedgekeurd door U als raad.

Hoogachtend,

Bron: ris.delft.nl - 1990067 - Burgerbrief: ontwerp bestemmingsplan "Van Leeuwenhoekkwartier".pdf

TOP

delft
dinsdag | 6 oktober 2015 | 10h37 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_oude_langendijk_000_regenboogzebrapad.jpg

Delft. Zebra op de Oude Langendijk straks een 'regeboogzebrapad'?

-----

delft_logo_d66_20150200.gif

Regenboog zebrapad

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders
Van: De fractie van D66
Datum: 4 oktober 2015
Betreft: Regenboog zebrapad

Geacht college,

Op 11 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Coming Outdag plaats, waarop extra aandacht besteed wordt aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. Ook in regenbooggemeente Delft zal wethouder Brandligt in dit kader op 10 oktober a.s. de regenboogvlag hijsen.

D66 vindt het een mooi idee als er – naast het jaarlijkse vlagsymbool – een blijvend symbool in de stad komt waarmee Delft uitdraagt seksuele diversiteit te omarmen. Daarom vragen wij het college of – in navolging van steden als Utrecht, Maastricht en Rotterdam – het mogelijk is, binnen de bestaande gereserveerde budgetten, een regenboogzebrapad op een prominente plek – bijvoorbeeld in de toekomstige Spoorzone - in de stad aan te leggen.

Graag vernemen wij van u

1. Of u bereid bent om ook in Delft een regenboogzebrapad te realiseren op een prominente plek in de stad?

En zo ja:

2. Op welke termijn u dit kunt realiseren.

De D66 fractie heeft overleg gehad met het bestuur van de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit, dat zich bereid heeft verklaard jaarlijks te ondersteunen bij het onderhoud van het regenboogpad.

In afwachting van uw antwoord,
met hartelijke groet,

Anne Bos
Woordvoerder LHBT-emancipatie
D66 Delft

TOP

delft
dinsdag | 6 oktober 2015 | 00h39 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_avalex.gif

Persbericht
Inleveractie Wecycle


Avalex doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte (kleine) elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) op het afvalbrengstation. Inwoners die vanaf 5 oktober e-waste inleveren, kunnen punten sparen. Hiermee maakt de Oranjevereniging kans op een sponsorcheque van €1.000,- van Wecycle én maak je zelf kans op mooie prijzen. De actie loopt tot en met 31 december.

Actie
Als je e-waste inlevert, verdien je punten door naar www.wecycle.nl/inleveren te gaan. Via GPS wordt herkend op welk afvalbrengstation je bent. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner winnen een sponsorcheque van €1.000,- voor de Oranjevereniging. De Oranjevereniging organiseert op lokaal niveau feesten als Sinterklaas, Koningsdag en carnaval. Het doel van de actie is om het inleveren van (kleine) elektrische apparaten en spaarlampen op het afvalbrengstation te stimuleren.

Recycling belangrijk
Jaarlijks verdwijnt zo’n 35 miljoen kilo aan kleine apparaten en lampen in de vuilnisbak. Hierdoor kunnen ze niet meer gerecycled worden, dat is natuurlijk zonde, want recycling zorgt ervoor dat producten duurzamer gemaakt kunnen. Door recycling blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Wecycle recyclet 80% van de elektrische apparaten en 90% van de spaarlampen.

Over Wecycle
Wecycle zorgt sinds 1999 voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). De stichting onderhoudt een landelijk inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Meer informatie: wecycle.nl.

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 17h34 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_gemeenteraad_20150930_580x107.jpg

ris.delft.nl - COMMISSIE BESPREEKT VERKOOP ARMAMENTARIUM

In de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wordt op dinsdag 6 oktober onder meer de verkoop van het Armamentarium besproken. Het college heeft hierover een brief naar de raad gestuurd.

Investeringsmaatschappij Driestar B.V. betaalde 1,9 miljoen euro voor het pand en heeft de bedoeling er een hotel annex restaurant en zalencentrum in te vestigen.

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 17h16 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_sint_sebastiaansbrug_tweerichtingenfietspad.jpg

stipdelft.nl - Tweerichtingsfietspad naast Sebastiaansbrug al in 2015
...
Op 30 september heeft het college met een brief laten weten dat zij de problemen herkent en nog dit jaar een tweerichtingsfietspad aan gaat leggen. STIP is erg blij dat er op deze manier voor gezorgd wordt dat ook in de tijdelijke situatie de verbinding naar de campus voor fietsers vlotter en veiliger wordt gemaakt.

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 17h05 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lieke_van_rossum_20140400_100x150.jpg

delft.sp.nl - OPVANG VLUCHTELINGEN IN DELFT

door Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP

... "Het zal niemand zijn ontgaan dat er momenteel heel veel mensen op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land. We hebben de afgelopen weken kunnen zien onder wat voor verschrikkelijke omstandigheden mensen op zoek gaan naar een beter leven. Het niet meer dan menselijk om deze vluchtelingen een plek te bieden. Dan kan Delft niet aan de zijlijn blijven staan."

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 16h49 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_deetman_voor_lul.jpg

Jan Peter de Wit: Deetman stond wel eens vaker voor lul.

onafhankelijkdelft.nl - Kanniewaarzijn: burgemeester Rijswijk totaal onbenul in adviesgroep “Delft herstelt”

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
Die financiële adviesgroep “Delft Herstelt” van D66 wethouder Hekker is nu al een lachertje. Ik schaam me om in de gemeenteraad van Delft te zitten die dit soort onbenullen om advies vraagt. ... Deetman leent zich erg goed om mensen voor de gek te houden. Deetman staat alweer voor lul, nu met de Rijswijkse burgemeester Michel Bezuijen.

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 16h38 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_fractievoorzitters_verkopen_museum_prinsenhof_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Geheim ontbijt met fractievoorzitters over Prinsenhof

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Normaal gesproken werken raadsleden overdag. Zo niet in Delft. Stip wethouder Förster nodigt stiekem de fractievoorzitters uit voor een ontbijtbijeenkomst over het Prinsenhof.

Daarmee paait Förster vooral de werkloze en collaborerende fractievoorzitters. Dit corrupte gedrag zegt zoveel over de totaal verrotte bestuurscultuur in de gemeenteraad.

Dit machtsgeile D66 college regelt alles in de achterkamer. Het is nog nooit zo erg geweest als nu. Alle belangrijke zaken worden buiten de gemeenteraad om in achterkamertjes bedisseld. Onze fractievoorzitter Stoelinga verzet zich als enige tegen dit regentengedrag.

Van: Ferrie Förster
Verzonden: maandag 28 september 2015 17:00
Aan: Huub Halsema\; Dorris Derksen\; Fleur Norbruis\; Ernst Damen\; Bart Smals\; Patrick van Mil\; ‘fleur en christiaan’\; Martin Stoelinga\; Lieke van Rossum\; David van Dis\; Aad Meuleman\; Joëlle Gooijer\; Jos van Koppen
Onderwerp: Ontbijtoverleg met de fractievoorzitters over het Prinsenhof
Tijd: vrijdag 2 oktober 2015 8:00-9:00
Locatie: Prinsenhof, ingang via Schoolstraat
Bij het overleg zal ook Patrick van Mil aanwezig zijn. (red directeur Erfgoed en museum Prinsenhof)
Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 16h19 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_asielzoeker.jpg

delft.christenunie.nl - Vluchtelingen welkom in Delft?

door Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie
...
De houding van het college komt er, wat de ChristenUnie betreft, teveel op neer dat Delft zelf het al moeilijk genoeg heeft. Maar daar waar het college de afgelopen maanden er de mond er vol van heeft dat ander overheden Delft te hulp zouden moeten schieten, geeft ze niet thuis als anderen hulp nodig hebben. Terwijl ze tegelijkertijd aangeven dat er geen kosten voor Delft verbonden zijn aan de opvang van asielzoekers; die kosten draagt het COA.

In reactie op de aangekondigde Motie kwam het college dinsdag met een brief waaruit gelukkig een meer coöperatieve en actieve houding blijkt. En waaruit ook blijkt dat het college initiatieven vanuit de samenleving waardeert en ook verder de weg wil wijzen als ze zich bij de gemeente melden. Dat is wat de ChristenUnie betreft een stap in de goede richting.

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 04h09 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_doz_20141200.gif

delftopzondag.nl - Nieuw logo voor de nieuwste fractie

Fractie Van Koppen heeft sinds vorige week een nieuw logo, bestaande uit een ‘Januskop’ met daaronder de letters FVK.
Het nieuwe logo was voor Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft en Harrie Fruyt van Hertog van Politiekdelft.nl reden voor opmerkingen.
‘De Januskop is handig gekozen als je van jezelf vindt dat je dubbele gezichten hebt.
Op de kermis heb je de Kop van Jut en in de Delftse politiek nu de Kop van Jos’, schrijft Fruyt van Hertog op zijn website.

“Ik heb voor het logo met twee koppen gekozen omdat ik met ervaring terugkijk op wat is geweest en met die ervaring vooruit wil en de toekomst in kijk”, legt Van Koppen van de gelijknamige eenmansfractie uit. “Dat is de diepere betekenis. Verder zijn het twee koppen en ik heet Van Koppen.”

De Wit maakte tijdens de raadsvergadering al opmerkingen over het nieuwe logo. “Maar verder vinden alle mensen het logo leuk en doordacht, dus op één of twee mensen na is iedereen positief.”

Jos van Koppen zou met zijn partij ook nog wel een website willen. “Die moet ik dan alleen ook onderhouden. En het is net als met een huwelijk: eraan beginnen is makkelijk maar het onderhouden is lastiger.” Het bevalt hem verder nog prima, als eenzame strijder in de raad. “Ik overleg weleens met mensen in de stad, verder doe ik alles alleen. Ik heb voldoende om handen om me van de straat te houden. Dat vind ik leuk en boeiend genoeg. Als ik dat niet meer vind kan ik er zo mee stoppen.” Wat hij na de komende raadsperiode doet, weet hij nog niet. “Dat is pas over drie jaar aan de orde. Tot die tijd doe ik gewoon m’n best.”

delft_logo_van_koppen.gif

Het nieuwe logo van de Fractie Van Koppen.

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 03h46 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Burgemeester Bas Verkerk in de raad:
Meneer Van Koppen ... Ik zie op het papier een 'voortreffelijk' logo wat u heeft uitgezocht!

delft_bas_verkerk_20150924_3637_raadsvergadering.jpg

Naar de webcast - Kijk en luister naar burgemeester Bas Verkerk
in de raadsvergadering van 24 september 2015.

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 03h29 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_stalling_station.jpg

De ondergrondse fietsenstalling bij het station Delft.

delft.groenlinks.nl - GroenLinks deelt zorgen Fietsersbond

door Fleur Norbruis, fractievoorzitter GroenLinks

... Centraal stond dat de ontwerper of tekenaar regelmatig vanachter de tekentafel en niet vanuit de praktijk werkt. Met als dieptepunt de Zuidwal. GroenLinks vroeg hier eerder aandacht voor. Een te smal fietspad, zonder comfortabel asfalt en met een Eftelingachtige helling richting Hamtunnel.

... De ondergrondse fietsenstalling bij het station Delft is sinds de opening overvol. Zo vol dat er in de rekken vaak geen plek is en fietsers hun fietsen buiten de rekken plaatsen. Chaos, ontoegankelijke en onveilige situaties zijn het gevolg. GroenLinks zal het college hier de komende vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen vragen over stellen. We zijn bijvoorbeeld benieuwd wat de hulpdiensten van de chaotische situatie vinden en of zij de veiligheid nog wel kunnen garanderen.

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 03h11 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_sb_2014.gif

stadsbelangendelft.nl - Gedraai wethouder bij noodopvang?

door Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft en Werner Bremer, commissielid Stadsbelangen Delft
...
Op de vraag van Stoop waarom de wethouder niets van het probleem afwist bij de noodopvang, gaf de wethouder geen antwoord. De Delftse ‘pseudo wethouder’ commissievoorzitter Kim Huijpen (D66) meende de vraag van Stoop te moeten beantwoorden, terwijl Stoop de vraag niet aan haar stelde en ook niet in haar antwoord was geïnteresseerd . Het is al vaker opgevallen, dat zij nog niet helemaal door heeft wat de rol van een commissievoorzitter is. Op deze wijze bagatelliseerde zij zijn vraag aan de wethouder.

TOP

delft
maandag | 5 oktober 2015 | 02h59 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_keerpunt.gif

delft.groenlinks.nl - Waar moet ik zijn: bij Delft voor Elkaar of de gemeente?

door Ingrid Lips, raadslid GroenLinks
...
Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die niet zelf de weg weten te vinden en hier ondersteuning bij nodig hebben. Een groot deel kan door goede beschikbare informatie zelf direct de weg naar Delft voor Elkaar of de gemeente vinden. Het stelt ook mantelzorgers en vrijwilligers beter in staat een ander te helpen. Dit betekent dat minder mensen onnodig naar 14015 bellen en moeten worden doorverwezen van de een naar de ander.

TOPhtml5 logo Valide CSS!