Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 4 oktober 2015 | 00h49 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Bloembakken - Magisto versie

TOP

delft
zaterdag | 3 oktober 2015 | 22h52 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Burendag 2015 met bloembakken in C. Fockstraat te Delft

TOP

delft
zaterdag | 3 oktober 2015 | 12h05 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_korte_geer_011_kantongerecht.jpg

Persbericht gemeente Delft:
Gebouw voormalig kantongerecht krijgt mogelijk woonbestemming voor statushouders


Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in kaart gebracht welke gebouwen die het Rijk in eigendom heeft geschikt kunnen zijn voor het huisvesten van statushouders. Het voormalig kantongerecht in Delft staat ook op deze lijst.

Het is nog niet zeker dat het gebouw aan de Korte Geer deze nieuwe functie krijgt. Het Rijk heeft de gemeente gevraagd om te beoordelen of en hoe het gebouw geschikt gemaakt kan worden voor appartementen voor deze doelgroep. Dit onderzoek begint binnenkort. Het onderzoek moet ook uitwijzen hoeveel woningen na een eventuele verbouwing in het pand kunnen komen en binnen welke termijn dat mogelijk is.

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van hun asielaanvraag. Zij mogen in Nederland blijven wonen, maar wonen nu nog in een asielzoekerscentrum. Het Rijk vraagt gemeenten of zij statushouders versneld woonruimte kunnen aanbieden. Dat levert ruimte op in de bestaande asielzoekerscentra. Daar komt dan ruimte voor de opvang van nieuwe vluchtelingen.

TOP

delft
vrijdag | 2 oktober 2015 | 13h44 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Neem een voorbeeld aan de gemeenteraad van Utrecht!
hfvh

delft_logo_duic.gif

duic.nl - Kort avondje Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad

In slechts vier uurtjes zat de bespreking over de begroting van aankomend jaar erop gisteravond in de gemeenteraad. De raadsfracties kregen de ruimte om kritiek te geven op de begroting voor aankomend jaar, of om een tegenbegroting in te dienen. Dat laatste deed het CDA.

... “Bewoners van minder welvarende wijken hebben een gemiddelde levensverwachting van twaalf jaar lager dan in de meer welvarende wijken.

TOP

delft
vrijdag | 2 oktober 2015 | 09h04 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_alex_mustert_20150919194653.jpg

Berichten van Alex Mustert
alias Alexander de Grootte
alias de 'Sprookjeskoning'

delft_alex_mustert_20151002001.gif

lees meer ...

delft_alex_mustert_20151002002.gif
delft_alex_mustert_20151002003.gif
delft_alex_mustert_20151002004.gif
delft_alex_mustert_20151002005.gif

TOP

delft
donderdag | 1 oktober 2015 | 23h42 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_raimond_de_prez_20150930_interview_delftse_post.jpg

Delftse Post - Interview met Raimond de Prez, wethouder Zorg en Wijken PvdA door Erna Bosschart

TOP

delft
donderdag | 1 oktober 2015 | 22h37 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lennart_harpe_vvd.jpg

vvddelft.nl - De kansen zijn legio in onze regio!

door Lennart Harpe, wethouder Verkeer & Vervoer VVD

Als Delftse wethouder Verkeer & Vervoer heb ik steeds meer te maken met regionale onderwerpen. Dat is ook niet zo gek, want sinds 1 januari 2015 is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een feit. De stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden hebben per die datum de krachten gebundeld. Er wordt hard gewerkt om het gebied met in totaal 23 gemeenten beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. Namens Delft heb ik als wethouder Verkeer en Vervoer zitting in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Deze club van 23 wethouders vergadert maandelijks en ontwikkelt en realiseert beleid binnen de Metropoolregio. Meer samenwerken op regionaal niveau is hard nodig. Internationaal gezien blijven wij achter bij andere regio’s omdat veel potentieel onbenut blijft. Dat schaadt onze concurrentiepositie en kost op termijn werkgelegenheid en welvaart. Een betere bereikbaarheid draagt bij aan versterking hiervan.


lees meer ...

De Vervoersautoriteit kijkt vooral naar het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio en naar het achterland. Bereikbaarheid per auto, fiets en vrachtwagen, maar ook per bus, tram en metro. De Vervoersautoriteit is opdrachtgever van het openbaar vervoer (OV) in de Metropoolregio, verleent concessies aan vervoerbedrijven en geeft subsidies voor de exploitatie van het openbaar vervoer. HTM en de RET zijn de vervoerbedrijven die in de Metropoolregio het vervoer per tram en metro (waaronder RandstadRail) verzorgen. De huidige concessies voor tram en metro eindigen in december 2016 en de Vervoersautoriteit werkt aan de voorbereiding van nieuwe concessies voor de periode 2016 - 2026. Een voorbeeld van een concreet onderwerp dat al een paar keer in de bestuurscommissie aan de orde is geweest.

De Strategische Bereikbaarheidsagenda van de MRDH dient te worden vertaald in een Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, die één van de onderleggers vormt voor de Investeringsstrategie van de MRDH. Hieruit wordt concreet duidelijk wat wij als regio gaan doen om de bereikbaarheid te verbeteren. Vragen die op weg daar naar toe langskomen zijn boeiend en divers. Willen de gemeenten bijvoorbeeld toewerken naar één systeem voor een vraagafhankelijk vervoerssysteem voor de MRDH, waarin zowel de vraag vanuit specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld leerlingenvervoer en WMO-vervoer) als het openbaar vervoer wordt georganiseerd? Ook als dit vraagt om bundeling van taken en het ontschotten van budgetten?

De kwaliteit van de deur-tot-deurreis is voor reizigers in grote mate bepalend voor de keuze voor en het oordeel over het openbaar vervoer. De zogenaamde deur-tot-deur keten wordt steeds meer als onderdeel van de OV-verbinding beschouwd. Dit biedt kansen, maar roept ook nieuwe (bestuurlijke) vragen op. Zetten wij in op het laten aansluiten van parkeren van auto’s en fietsen op de exploitatie van het OV met bijvoorbeeld 1 vervoersbewijs parkeren-OV? OV-stations, stationsomgevingen, P+R-voorzieningen en fietsvoorzieningen hebben verschillende bestuurlijke eigenaren. Dit werkt niet bevorderend voor het verder verbeteren en ontwikkelen van multimodaal vervoer waarbij reizigers voor hun reis van uiteenlopende vervoersvormen gebruik maken. Ook dit vraagt van bestuurders om over (gemeente)grenzen heen te kijken en bereidheid tot het bundelen c.q. overdragen van taken.

De MRDH is nu 9 maanden operationeel en het integreren van de twee voormalige regio’s heeft in deze eerste periode veel tijd gevraagd. Toch slagen wij er stap voor stap in om meer gemeenschappelijk op te trekken, over grenzen heen te kijken en het belang van een goede bereikbaarheid van en binnen de MRDH voorop te stellen. En dat is de moeite waard, want de kansen in onze regio zijn legio.

TOP

delft
donderdag | 1 oktober 2015 | 22h13 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_opvang.jpg

stadsbelangendelft.nl - Structureel probleem noodopvang Delft!

door Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft
...
Na mijn rondvraag kwam de heer Stienstra (D66) met zijn bühne rondvraag over vluchtelingen. Is al bekend of vluchtelingen werk kunnen krijgen en er mogelijkheden zijn voor scholing, was één van zijn vragen. De wethouder reageerde terecht licht geïrriteerd. Hij wilde graag in discussie gaan over een onderwerp, maar niet over een onderwerp, dat nog geen week geleden in de raad was besproken. De heer Stienstra en D66 zijn echt de binding met de Delftenaar kwijt en voeren politiek vanuit hypes. Kennelijk vindt D66 het vluchtelingeprobleem belangrijker dan het oplossen van een structureel probleem bij de noodopvang voor onze inwoners. Scoringsdrift van deze partij?

TOP

delft
donderdag | 1 oktober 2015 | 10h40 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

TEDxDelftSalon | Tag the City | Nan Deardorff-McClain
-----

delft_nieuwelaan_000_delfiade_aktie_graffiti.jpg

ad.nl - Lelijke Delftse muur met graffiti krijgt opknapbeurt

door Tanya van der Spek

Nu nog staat er met graffiti 'Hank' geschreven op de witte muur bij het appartementencomplex aan de Sint Sebastiaansbrug in Delft. Maar op 17 oktober verandert de lelijke muur in een mooi mozaïek.
...
Lenteprijs Initiatiefnemer is expat en kunstenares Nan Deardorff McLain uit Delft. Ze heeft 5000 euro ontvangen voor het project door het winnen van de Lenteprijs voor maatschappelijke projecten van Fonds 1818 en deze krant. Het doel is om diverse muren in Delft met graffiti tot kunst te verheffen. Door de inzet van vrijwilligers en het gebruik van gerecycled materiaal blijven de kosten laag.

TOP

delft
donderdag | 1 oktober 2015 | 09h08 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_d66_20150200.gif

Persbericht
D66 stelt vragen over overvolle fietsenstalling station Delft


Sinds de zomervakantie komt het regelmatig voor dat na het weekend de overdekte fietsenstalling overvol is en niet toegankelijk voor treinreizigers. Overal staan fietsen, in wandelpaden, tussen rekken, tegen de muur tot aan de uitgangen naar de perrons. Dit is niet alleen een rommelige situatie, maar ook onveilig omdat vluchtwegen versperd zijn. “Dit is een situatie waar de gemeente Delft en de NS niet trots op mogen zijn”, aldus D66-raadslid Martina Huijsmans.
Daarom heeft D66 vragen aan het college van B&W gesteld over de veiligheid in de fietsenstalling en het gebrek aan goede en betrouwbare stalling voor dagelijkse reizigers.

Naast vragen over de huidige onhoudbare situatie in de fietsenstalling heeft D66 ook gevraagd naar het onderzoek van de NS over betaald stallen en het 24-uursconcept, wat mogelijke oplossingen voor de huidige problematiek zouden kunnen zijn. In de raadsvergadering van 18 december 2014 heeft verantwoordelijk wethouder Harpe toegezegd dat het onderzoek hierover een half jaar na start van de stalling (in februari 2015) zou worden gedeeld. Ondertussen is het een half jaar verder en is die evaluatie nog niet aan de raad toegezonden.

TOP

delft
woensdag | 30 september 2015 | 02h41 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - Uitnodiging: op bezoek bij architectenbureau cepezed

door Wouter Labots, voorzitter VVD Delft

Woensdagavond 7 oktober a.s. bezoekt VVD Delft architectenbureau cepezed. cepezed is een zeer succesvol middelgroot architectenbureau dat sinds haar oprichting in 1973 in Delft gevestigd is.

Recent heeft het bureau haar intrek genomen in het voormalige Techniekmuseum. cepezed is verantwoordelijk voor vele projecten, in Delft onder andere betrokken bij het hoofdkantoor van 3M, de nieuwbouw van YES!Delft maar ook de herontwikkeling van het Armamentarium.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! De toegang is openbaar (dus ook voor niet-leden), wel verplicht vooraf aanmelden via http://www.vvddelft.nl/cepezed. Let op: alleen toegang na voorafgaande aanmelding!

TOP

delft
dinsdag | 29 september 2015 | 12h50 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

sitestat

politiek.eenvandaag.nl - De Stemming: PVV stijgt naar 34 zetels

De PVV stijgt deze maand zeven zetels en is daarmee virtueel de grootste partij. Dat blijkt uit De Stemming, de maandelijkse politieke peiling van EenVandaag, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.

De partij van Wilders heeft in de Stemming nog nooit zoveel zetels gehaald als deze maand. Coalitiepartijen VVD en PvdA verliezen elk een zetel en eindigen op respectievelijk 23 en 11 zetels. De PVV is daarmee zo groot als de coalitiepartijen tezamen


... Nog steeds vindt een meerderheid van 53% wel dat asielzoekers uit oorlogsgebieden welkom zijn in ons land, maar dat percentage was eerder 8 procent hoger.

Hoeveel vluchtelingen komen er naar Nederland?

delft_mark_rutte.jpg
Premier Mark Rutten: u vraagt mij een getal ... dit jaar tussen de 35 en 40 duizend ... maar het zou meer kunnen zijn.

delft_martin_stoelinga.jpg
Fractievoorzitter Onafhankelijk Delft Martin Stoelinga: vanmorgen las ik dat er 700 asielzoekers per dag naar Nederland komen. Dat zijn er bijna 20.000 per maand.
En als dat een jaar doorgaat, hebben we er opeens 235.000 ´Nieuwe Nederlanders´ bij. Bovenop wat we al elke maand binnenlaten aan kansloze gelukszoekers die de huizen van onze kinderen innemen en de supermarkten plunderen.

TOP

delft
dinsdag | 29 september 2015 | 08h45 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_stop_partijpolitieke_benoemingen.jpg

https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-teken-het-burgerinitiatief

-----

onafhankelijkdelft.nl - Geen partijpolitieke burgemeester benoeming in Delft

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Onafhankelijk Delft wil geen partijpolitieke benoeming in achterkamertjes van de nieuwe burgemeester van Delft. Tot nu toe wordt alles in de achterkamer besproken. Deze geheimzinnigheid willen wij doorbreken. D66 dicteert deze procedure.

Van: raadsgriffier Raymond Jeene
Aan: de fractievoorzitters
Verzonden: woensdag 23 september 2015 19:00
Onderwerp: VERTROUWELIJK: Uitnodiging CdK, dinsdag 3/11, 18-19 uur, provinciehuis
Geachte fractievoorzitters,
Vandaag ontving ik van de Commissaris van de Koning (CdK) een uitnodiging voor een afspraak met de fractievoorzitters, als vervolg op het gesprek van april jongstleden. De heer Smit nodigt u allen uit op het provinciehuis op dinsdag 3 november van 18-19 uur.
Graag hoor ik het als u niet aanwezig kunt zijn. Het adres en de route zijn te vinden op: http://www.zuid-holland.nl/contact/route/. Parkeren bij de CdK is mogelijk. U kunt zich melden bij de intercom van de bezoekersgarage en daar aangeven dat u een afspraak hebt met de CdK.
Met vriendelijke groet, raadsgriffier Raymond Jeene

Op 28-9-2015 antwoordde Martin Stoelinga:
Hoi Raymond,
Ik zou het op prijs stellen als CdK naar Delft komt, In de raadszaal, en openbaar, geen achterkamer.
Groet Martin Stoelinga

Onafhankelijk Delft wil ook meer democratie want anders bepalen ze in de commissie “stiekem” in de Tweede Kamer welke partij kleur onze nieuwe burgemeester moet hebben. Van deze vriendjespolitiek en baantjesmachine moeten we af. Zeker na de harde les van de benoeming van Bas Verkerk (VVD). Wij willen dat ook onafhankelijke kandidaten een serieuze kans maken.

TOP

delft
maandag | 28 september 2015 | 18h13 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Het podium voor een politieke partij is de raadszaal.
Maar in de raad horen en zien we de heer Stoelinga niet!
Bang voor vluchtelingen!
Gehoord: Stoelinga schijt dagelijks in z'n broek van angst?
hfvh

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl - Asielzoekers? We halen onze eigen ondergang in huis!

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

... Het is gewoon een bewuste invasie en ik ben als de dood voor de toekomst van mijn kleinkinderen. Want die kinderen die nu binnenkomen, zijn allemaal gehersenspoeld door de Islam. Het is te eng voor woorden!

TOP

delft
maandag | 28 september 2015 | 13h41 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_station_delft.jpg

Delft. Wordt het voormalig NS-station Delft straks ook een hotel?
-----

parool.nl - Nieuw hotel moet van station Muiderpoort levendige plek maken

door Vincent Smits
...
Nan hoopt dat met zo'n veertig stationsgebouwen door heel Nederland als hotel, toeristen vanuit Amsterdam makkelijker het land in trekken. 'Het biedt zekerheid en veiligheid voor de toerist. Een stukje reizen is leuk, maar veel toeristen maken zich zorgen of ze wel goed aankomen. Hier stappen ze uit en zijn ze meteen bij hun hotel.'

TOP

delft
maandag | 28 september 2015 | 13h16 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_amsterdam_haparandaweg_houthaven.jpg

parool.nl - Run op nieuwbouw in en rond Amsterdam

door Romee Boots

Meer dan tweeduizend aanmeldingen voor driehonderd woningen in de Houthavens, tienduizend belangstellenden voor drieduizend huizen in Diemen Zuid: in en om Amsterdam is een ware run op nieuwbouw.
...
Eind van de crisis
Nu de crisis voorbij is, neemt het aantal nieuwbouwprojecten dan ook snel toe. In 2014 is de bouw van het aantal woningen verdubbeld ten opzichte van 2011, meldt de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties.

TOP

delft
maandag | 28 september 2015 | 00h43 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft_markt_000_delftsblauwrit_2015_20150927164925.jpg

Delftsblauwrit 2015
Delft. Aankomst op de Markt van de deelnemers aan de Delftsblauwrit 2015.
Ik kon maar weinig oldtimers bekijken.
De enige nieuwe personenauto die mijn aandacht trok: een Tesla Motors Hatchback uit december 2013.
Het elektrisch aangedreven wagentje weegt rijklaar 2175 kg en heeft een catalogusprijs van € 94.800,00.
harrie fruyt van hertog

delft_markt_000_delftsblauwrit_2015_tesla_motors_hatchback_2srb72_20150927163151.jpg

Tesla Motors Hatchback.

TOP

delft
maandag | 28 september 2015 | 00h03 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_van_koppen.gif

Het nieuwe logo van de Fractie Van Koppen.

Logo Fractie van Koppen

door harrie fruyt van hertog

Afgelopen donderdag diende Jos van Koppen een motie in op briefpapier met zijn nieuwe logo.
Burgemeester Bas Verkerk was het opgevallen en complimenteerde Jos tijdens de vergadering met het 'mooie' logo.
Zeker weten dat Jos goed heeft nagedacht over zijn beeldmerk met de kenmerken van een 'Januskop'!
De 'Januskop' is heel handig gekozen als je van jezelf vindt dat je dubbele 'gezichten' hebt.
Op de kermis heb je de 'Kop van Jut' en in de Delftse politiek nu de 'Kop van Jos'.

TOP

delft
maandag | 28 september 2015 | 00h02 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl - Tegen een asielzoekerscentrum in Delft

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
GroenLinks, CDA, PvdA, Christenunie, D66, SP en Januskop (red. bedoeld wordt de Fractie Van Koppen) dienden een motie “Vluchtelingen welkom in Delft” in waarin het college B&W opdracht kreeg om in Delft om bij het COA te pleiten voor een asielzoekerscentrum in Delft.


Mededelingen raadsvergadering
Fractievoorzitter Martin Stoelinga vond de agenda niet belangrijk genoeg om de raadsvergadering zelf bij te wonen. Stoelinga meldde zich tijdig af.
Voor Onafhankelijk Delft werd een nieuw commissielid benoemd, Peter van Baarle @petertje100.

TOP

delft
maandag | 28 september 2015 | 00h01 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - Nieuwe wijk in de maak: de prof. Schoemakerplantage

door Linda Böcker, raadslid VVD
...
Iets dat nodig is om het tweede deel van de wijk te kunnen bouwen is de afschaffing van het toetsingskader woningbouw dat in het leven is geroepen om het bouwen in de stad tijdens de crisis te concentreren op bepaalde plekken. Nu de economie en de huizenmarkt weer aantrekken, wordt het tijd om de knellende kaders weer op te rekken. De VVD ziet de evaluatie van het toetsingskader graag op korte termijn tegemoet, zodat we hierover kunnen spreken.

TOPhtml5 logo Valide CSS!