Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 5 september 2015 | 02h09 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_fraude.jpg

delft.d66.nl - D66: ‘Betaal onterechte boetes terug!’
door Christine Bel
D66 vraagt al lange tijd aandacht voor de onredelijke fraudewet, die niet verwijtbaar gedrag of nalatigheid bestraft als fraude. Hierdoor komen mensen buiten hun schuld in financiële problemen. In november 2014 stelde de Centrale Raad van Beroep dat de fraudewet inderdaad in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Daarom vindt D66 Delft dat de boetes die onterecht zijn opgelegd, moeten worden terugbetaald.

TOP

delft
zaterdag | 5 september 2015 | 00h52 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_reinier_de_graafweg_bethel_gebouw_20150704133534_a.jpg

Delft. Vorige week verhuisde het RDGG (Reinier de Graaf Gasthuis) naar de nieuwbouw en zijn de oude "H" en "B" ziekenhuisgebouwen, Bethel en Hippolyt leeg komen te staan om gesloopt te worden. Op de foto het Bethel-gebouw aan de Reinier de Graafweg.
-----

cda.nl/zuid-holland/delft - Vluchtelingen opvangen in de gemeente Delft?!

door Rob van Woudenberg

In en rond Syrië vindt een groot menselijk drama plaats. Mensen die hun leven niet zeker zijn op de vlucht. Verschillende gevaren bedreigen de vluchtelingen, waaronder de terreur van IS. De hele wereld is getuige van deze humanitaire ramp, en het leed van deze mensen komt steeds dichterbij.
...
Om hier een goede en weloverwogen beslissing in te nemen moet wel inzichtelijk zijn wat de effecten en consequenties zijn voor Delft. Van een betrokken burger kregen wij het idee aangedragen om het oude ziekenhuis hier voor in te zetten. De fractie van het CDA heeft bij de gemeente een aantal vragen uitgezet om meer informatie te verkrijgen over vluchtelingenopvang in Delft. Zoals het idee van het ziekenhuis, maar ook of er al een vraag aan de gemeente is gesteld om vluchtelingen op te vangen, welke mogelijkheden Delft heeft om vluchtelingen op te vangen, en wat de (financiële) gevolgen zijn. Wordt vervolgd.

TOP

delft
zaterdag | 5 september 2015 | 00h42 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Project: Prince Claus Bridge, Dordrecht.
Designteam: René van Zuuk, Wiljan Houweling, Christian Nederpelt
Film: Art van Zuuk

architectenweb.nl - schaarconstructie Prins Clausbrug Dordrecht
Bij het winnende ontwerp voor de Prins Clausbrug in Dordrecht beweegt het contragewicht tegen de draairichting van het brugdek in. Als een schaar. Van de beweging die de brug maakt als hij geopend wordt, heeft René van Zuuk Architekten een animatie gemaakt.

TOP

delft
vrijdag | 4 september 2015 | 17h45 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

cda.nl/zuid-holland/delft - Veel vragen bij werkgroep ‘Delft herstelt’
Op 1 september presenteerde het college van B&W de werkgroep ‘Delft herstelt’. Deze werkgroep (voor samenstelling, zie dit document) moet een aantal fundamentele vragen gaan beantwoorden over de toekomst van Delft. Het CDA juicht alle pogingen toe die Delft er toe kunnen leiden dat Delft er weer bovenop komt. Ook het feit dat een aantal prominenten zich bereid hebben getoond om Delft te helpen zonder daar een vergoeding tegenover staat, is zeer te prijzen. Toch hebben wij wel een aantal vragen bij dit initiatief.
...
DAADKRACHTIG - Het college lijkt opnieuw te vluchten in het vragen van advies van buiten, in plaats van het heft in eigen handen te nemen. Het college wil blijkbaar geen keuzes maken en schuift de verantwoordelijkheid af. Dat is zorgelijk, wat doet het college nog zelf? Delft dreigt speelbal te worden van andere bestuurslagen. Het CDA roept het college opnieuw op om meer daadkracht te tonen.

TOP

delft
vrijdag | 4 september 2015 | 17h05 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_markt_en_omgeving.jpg

delft.nl - DEETMAN: PERSPECTIEF VOOR DELFT
Op 1 september ging de Adviesgroep Delft Herstelt van start. Een interview met Wim Deetman, voorzitter van de adviesgroep, over de route naar een structureel financieel gezond Delft.
...
VAART ERIN
Delft kampt met een aantal lastige vraagstukken, stelt Deetman. “Een voorbeeld van een probleem is de zekere scheefheid in de bevolkingssamenstelling: die vraagt onder andere dat we als adviesgroep gaan kijken naar het woningbestand. En een ander lastig punt is de grote groep mensen die in Delft goed komt verdienen maar het elders uitgeeft. Ook daar moet een beter evenwicht in komen.”

TOP

delft
donderdag | 3 september 2015 | 05h23 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_haven.jpg

rijnmond.nl - Rotterdam krijgt nieuwe aardgashaven
Rotterdam krijgt een nieuwe haven voor de overslag van vloeibaar aardgas (LNG). De haven wordt 255 meter lang en 150 meter breed en gaat Yukonhaven heten. Havenbedrijf Rotterdam wil stimuleren dat LNG stookolie gaat vervangen als brandstof voor schepen.

TOP

delft
donderdag | 3 september 2015 | 05h16 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

architectenweb.nl - Nederland begint inhaalslag wind op zee
Nederland lijkt een inhaalslag te gaan maken met de bouw van windparken op zee. Dat voorziet het economisch bureau van ABN AMRO in een woensdag gepubliceerd rapport.

Het opwekken van energie op zee raakt volgens de bank in meerdere Europese landen komende jaren in een stroomversnelling. De laatste tijd waren het vooral de Britten en de Duitsers die hard aan de weg timmerden met het bouwen van molens op zee. Maar Nederland zal in de komende vijf jaar in lijn met afgesproken doelstellingen 3500 megawatt aan te bouwen parken aanbesteden.

TOP

delft
donderdag | 3 september 2015 | 05h04 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bruggetje.jpg

cda.nl/zuid-holland/delft - CDA bezoekt bezorgde Buitenhof-bewoners
Eind augustus bezochten CDA Delft fractieleden Rob van Woudenberg en David van Dis enkele bezorgde bewoners uit de Buitenhof. Zij schreven de gemeenteraad over ontwikkelingen in hun wijk, op het gebied van verloedering, vandalisme en criminaliteit. Reden voor het CDA Delft om snel een bezoek te brengen om van de bewoners zelf te horen hoe de vork in de steel zit.

TOP

delft
woensdag | 2 september 2015 | 20h27 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_spoorzone_voetpad de_en_fietspad_tussen_coenderstraat_westsingelgracht_20150716120919.jpg delft_westsingelgracht_voetpad_fietspad_20150716122427.jpg

Het voet- en fietspad tussen de Coenderstraat en de Westsingelgracht dat uitkomt op het voet- en het fietspad langs de Westsingelgracht.


door harrie fruyt van hertog
De foto's geven de situatie weer van 16 juli 2015.
Ik heb toen een halfuurtje staan kijken hoe de verkeersafwikkeling plaatsvond.
Ik vond het maar niks. Goed opletten dat je tijdig links of rechts afslaat met je fiets.
Ook het blijvende voetpad langs de Westsingelgracht is te smal bij de trap.
Hier staan een overstekend aanwijsbord, een boom, een lantarenpaal en een prullenbak in de weg.
De Delftse ontwerpers hebben duidelijk hun best gedaan op de aanwezigheid van hinderlijke obstakels.
Het bovenste en onderste gele aanwijsbord geven inmiddels een onjuiste richting naar de bestemming aan.
Deze borden zijn onterecht een kwartslag naar links zijn gedraaid!
Een hek langs de hoge walkant zou de veiligheid kunnen bevorderen!
Hoe klim je weer omhoog bij een onverhoopte val in het water?

TOP

delft
dinsdag | 1 september 2015 | 07h04 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_spoorzone_levensgevaarlijke_kade.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Levensgevaarlijke kade nieuwe spoorzone
door Martin Stoelinga en Jolanda Gaal
... Wij hebben de situatie bekeken en ook wij zijn van mening dat dit een gevaarlijke situatie betreft. Er is geen markering of reling, zodat je zo van de trap kunt fietsen of zelfs vallen ... Wij rekenen erop dat er nog een reling komt. Dat zal toch wel in de prijs van het Spoorzone gebied zijn inbegrepen?

TOP

delft
dinsdag | 1 september 2015 | 06h39 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_d66_wethouder_lucas_vokurka_oplichter1.jpg

onafhankelijkdelft.nl - D66 wethouder Lucas Vokurka gaf al oktober 2013 opdracht Stresstest Spoorzone
door Jan Peter de Wit
Vokurka-Gate ontrafeld. Voormalig D66 financieel en spoorzone gebiedsontwikkelinng wethouder Lucas Vokurka is een schurk, zwendelaar en oplichter.
...
Dit complot is veel groter dan het geritsel in de Gondelaffaire. Dit is verkrachting van het openbaar bestuur en zelfs gemeenteraadsverkiezingen. De D66, PvdA en GroenLinks dynastie kan alleen met macht, list en bedrog regeren. Schoon schip maken en deze kliek eruit schoppen is de enige remedie. Delft gaat helemaal naar de verdoemenis met deze D66 oplichters.

TOP

delft
maandag | 31 augustus 2015 | 03h36 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_doz_20141200.gif

delftopzondag.nl - Iedereen is benieuwd naar de volgende zet van B en W

Delft moet nog meer bezuinigen om zichzelf uit de financiële nood te redden. Dat heeft de Provincie Zuid-Holland deze week met een officiële brief aan het Delftse stadsbestuur laten weten.
...
Aad Meuleman stelt voor om ook eens externe en verstandige Delftse zakenmensen te benaderen en met hen te brainstormen over oplossingen. “Iemand als Chris Oomen van DSW. Verder hebben we met Rik Grashoff en Ronald Vuijk twee Delftse oud-wethouders in de Tweede Kamer. Kunnen zij niet lobbyen voor Delft?” Meuleman vindt dat het college inmiddels heeft laten zien zelf voldoende wijsheid en kracht te hebben om Delft uit de financiële malaise te loodsen. “Ik merk bij het college en de ambtenarij helaas nog weleens dat ze moeite hebben met ideeën die niet uit hun koker komen.”
...

Reacties
Jeroen van Oort zo, 30 aug 2015
Uit de tekst zoals die door Delft Op Zondag is opgeschreven lijkt het alsof het College van B&W verantwoordelijk is voor de financiën van de stad. Ik begrijp dat dat beeld kan ontstaan omdat colleges meestal met de plannen komen, maar juist en vooral de financiën zijn een verantwoordelijkheid van de Gemeenteraad.

De Gemeenteraad zou naar mijn smaak dan ook veel harder zijn verantwoordelijkheid moeten pakken in plaats van maar blijven volharden in mooie praatjes. Er moet keihard gesnoeid worden omdat de gemeenteraad vele jaren achtereen de boel heeft laten versloffen. Omdat hij blind en kritiekloos gevaren heeft op luchtfietserij van een GroenLinks wethouder die nu kamerlid is. De raadsleden zouden niet moeten verwijzen naar deze man die zou moeten lobbyen om andere overheden voor het failliete financiële karretje van de Gemeente Delft te spannen, maar eindelijk eens zelf keuzes moeten gaan maken die geen geld kosten, maar gewoon binnen het beschikbare budget passen.

In 2010 schreef ik terugblikkend op de net voorbije raadperiode dat die periode door budgetoverschrijdingen voor zestigmiljoen aan reserves gekost had. Dat kostte me toen al bijna de politieke kop, en latere financiële opmerkingen deden de rest. Dat is illustratief voor het financiele verantwoordelijkheidsgevoel van de raad(smeerderheid).

De financiële labbekakkerigheid van de raadsmeerderheid heeft de stad gebracht waar die nu is: in deplorabele toestand. Het zou de raadsleden sieren als zij het bij de komende begrotingsbehandeling eindelijk eens niet zouden hebben over het openhouden van een speeltuin, een kinderboerderij of het openstellen van het balkon van het stadhuis voor bruidsparen of de hobby van tante Truus, maar een daadwerkelijke visie op de samenleving zouden neerleggen die past binnen verantwoordelijk begrotingsbeleid. Ik ben heel benieuwd of er één fractie is die daarin zal slagen.

Jeroen van Oort voormalig raadslid

TOP

delft
maandag | 31 augustus 2015 | 00h03 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

onafhankelijkdelft.nl - Studenten zuipschuiten Owee Mag dat Verkerk?
door Jan Peter de Wit
Ik zag zondagnamiddag 16 augustus een bonte stoet zuipschuiten van de Lange Geer naar de binnenstad Oude Delft trekken vol met lallende en dronken studenten. Als Delftse jongeren met een biertje of geopend bierblikje op straat lopen dan krijgen ze een gelijk vette bekeuring. Maar studenten mogen in Delft alles van burgemeester Verkerk.

TOP

delft
maandag | 31 augustus 2015 | 00h02 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_anbo_20150200.gif

Onderzoek uitvoering WMO. Doe mee !!!
Zoals onder de bestuursmededelingen is aangekondigd, willen we een onderzoek instellen naar de wijze waarop de gemeente Delft uitvoering geeft aan WMO-aanvragen. We verzoeken dringend een ieder die thans gebruikt maakt van een WMO-voorziening of daartoe een aanvraag heeft ingediend (lid of geen lid van de ANBO, alle ouderen in Delft) de enquête in te vullen. Enquêtepagina mag en kan voor gebruik van niet-leden gekopieerd worden.

De doelstelling is tweeledig: Enerzijds nagaan of de WMO (intake, keukentafelgesprekken, resultaten aanvragen) door de gemeente Delft na behoren wordt uitgevoerd. En de resultaten ter kennis brengen aan de politiek verantwoordelijken zoals College van B&W en de leden van de Gemeenteraad. Anderzijds willen we de resultaten van de enquête ook gebruiken om onze dienstverlening, hulp & ondersteuning te verbeteren.

Ingevulde enquête kunt u inleveren: digitaal per mail (meijerpr@planet.nl of kroonned@casema.nl) . Per post: Peter Meijer Apolloweg 35 2624 MZ of Jan H. Kroon Machteld van Meterenlaan 37 2628 LN Uiterste inleverdatum 30 september 2015; de resultaten, conclusies en follow-up zullen gepubliceerd worden in de volgende Nieuwsbrief en d.m.v. een persbericht.

We rekenen op uw medewerking.


VRAGENLIJST
Wilt u alstublieft de volgende vragen zo goed mogelijk beantwoorden door het aankruisen van het voor uw situatie geldende antwoord (hokje) of indien gevraagd zelf een kort antwoord formuleren .

Vraag 1.
Maakt u gebruik van een eerder bij de gemeente Delft ingediende WMO-voorziening of is uw aanvraag nu bij de gemeente in behandeling:
⃝ VOOR (DUS EERDER DAN IN) 2015
⃝ IN 2015
⃝ NEE

Vraag 2.
Om welke voorzieningen ging het of gaat het:
⃝ Huishoudelijke hulp
⃝ Woonvoorzieningen (financiële hulp of voorzieningen met betrekking tot het wonen/de woning )
⃝ Vervoersvoorzieningen (financiële hulp of hulpmiddelen om u te kunnen verplaatsen bv regiotaxi, scootmobiel)

Vraag 3.
Is er in verband met uw vroegere of lopende aanvraag bij de gemeente met u in 2015 een zogenaamd keukentafel gesprek gevoerd of is daarvoor een afspraak gemaakt (gepland):
⃝ HERBEOORDELING IN 2015
⃝ VOOR DE EERSTE KEER IN 2015
⃝ NEE

Vraag 4.
Heeft u met het oog op de behartiging van uw belangen gebruik gemaakt van een door u zelf gekozen ondersteuner bij het gesprek (dat is dus niet degene die namens de gemeente met u het keukentafelgesprek voert maar een extra iemand die u daarbij bijstaat)
⃝ JA
⃝ NEE

Vraag 5.
Wat is uw oordeel over hoe het gesprek is verlopen:
⃝ POSITIEF
⃝ NEGATIEF
⃝ GEEN OORDEEL

Vraag 6.
Heeft u al een uitslag met betrekking tot de uitkomst van het gesprek (wordt uw aanvraag wel of niet toegekend):
⃝ JA
⃝ NEE

Vraag 7.
Bent u het eens of kan u leven met de uitslag of resultaat van het gesprek (de beoordeling van uw aanvraag).
⃝ JA
⃝ NEE
Kunt u in een paar woorden aangeven waarom:

______________________________________________________________________________
U kunt de ingevulde enquête anoniem inleveren. Maar u mag uw naam, adres en eventueel telefoonnummer, mailadres hieronder vermelden, zodat we wellicht contact met u mogen en kunnen opnemen, indien noodzakelijk.

Naam:

Adres

telefoonnummer

mailadres

WERF EEN NIEUW ANBO-LID
MAAK OOK ANBO DELFT STERKER EN INVLOEDRIJKER

TOP

delft
maandag | 31 augustus 2015 | 00h01 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

rijnmond.nl - Rotterdam krijgt landelijk flipperkastmuseum
Een uit de hand gelopen hobby noemt Gerard van de Sanden het. Toch opent binnenkort in Rotterdam het eerste flipperkastmuseum van Nederland: het Dutch Pinball Museum. In totaal zijn er 50 kasten te zien uit verschillende tijden.
"Ik verzamel al heel mijn leven flipperkasten en vond het nu tijd voor een museum. Ik ben er echt helemaal vol van. Er zijn mooie verhalen over te vertellen en dat wil ik ook graag doen", vertelt Van de Sanden.

TOPhtml5 logo Valide CSS!