Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 29 augustus 2015 | 21h07 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_markt_diner_en_blanc_20150828153448.jpg

Delft. Vrijdagmiddag rond half vier zie ik actie op de Markt. Bij navraag vertelde één van de organisatoren mij dat ze dat niet mocht vertellen wat er ging gebeuren, want tot 19:00 uur was ze gehouden aan geheimhouding.
door harrie fruyt van hertog


Vandaag zag ik een twitter van @ElwinvBeurden
Diner en Blanc, gaaf zoveel mensen op de markt in het wit te zien. #delft

delft_markt_diner_en_blanc_2015.jpg

studio-simone.nl - Diner en Blanc
Vorige week fotografeerde ik samen met Rob Reeuwijk en natuurlijk met Michiel Fokkema de Nederlandse editie van Diner en Blanc. Voor wie dat niet kent (ik moest ook even googlen): Diner en Blanc is in de jaren tachtig ontstaan in Frankrijk toen een groep vrienden samen ‘de zomer, het licht en het leven’ besloot te vieren. Inmiddels is het uitgegroeid tot een groot evenement dat op diverse plaatsen in de hele wereld een jaarlijkse editie kent. Op een van tevoren geheime datum en locatie (zelfs voor de duizenden deelnemers!) wordt geheel in wit en in stijl een diner gehouden op een openbare plaats. De deelnemers nemen allemaal een tafeltje en twee bistrostoeltjes mee en bereiden thuis een volwaardig diner voor. Via bussen worden ze vervolgens naar de tot dat moment geheime locatie gebracht, waar ze hun spulletjes uitpakken en de tafel dekken volgens een afgesproken ‘plan de table’. Alles in het wit, de enige kleur die zichtbaar mag zijn komt terug in de bloemen die je draagt. De deelnemers komen allemaal uit een netwerk van mensen en je dient uitgenodigd te worden. Ik trof op internet diverse filmpjes van Diner en Blanc in Londen, Parijs, New York, München en noem alle wereldsteden maar op. Een soort gigantische flashmob, in stijl! Daar wilde ik uiteraard graag bij zijn.

TOP

delft
zaterdag | 29 augustus 2015 | 12h05 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_drift.jpg

De Drift voor en na de herinrichting. Beeld: gemeente Utrecht.

duic.nl - Drift is heringericht voor aanvang nieuw studiejaar; geen fietsen meer in de straat
De Drift is klaar voor het nieuwe studiejaar. Na een herinrichting zijn er rond de straat 500 nieuwe fietsparkeerplekken gerealiseerd, langs de waterkant staan 12 nieuwe bankjes en je fiets los parkeren op de straat is niet langer toegestaan.
...
Ook na 31 augustus blijven gemeente en universiteit de studenten actief wijzen op het nieuwe fietsparkeerbeleid. Onder andere via fietslabels, posters, spandoeken en speciale servicemedewerkers. Vanaf 20 september worden fietsen die op de Drift staan verwijderd.

TOP

delft
zaterdag | 29 augustus 2015 | 04h11 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft_phoenixstraat_doorsteek_nabij_binnenwatersloot_20150828151046.jpg

Delft. Zojuist is vrijdagmiddag de nieuwe doorsteek aan de Phoenixstraat nabij de Binnenwatersloot in gebruik genomen. Deze weg is in opdracht van de gemeente Delft verboden voor voetgangers en fietsers. Fietsers die toch gebruik maken van de 'verboden' weg kunnen niet direct het fietspad op de Phoenixstraat bereiken door de betonnen biggenruggen. Verboden voor voetgangers en fietsers zou de 'verkeersveiligheid' bevorderen?
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
zaterdag | 29 augustus 2015 | 02h53 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_lijm_en_cultuur.gif

onafhankelijkdelft.nl - Tegenwerking & getreiter door gemeente jegens Lijm & Cultuur
door Jan Peter de Wit
Gisteravond besprak Lijm & Cultuur met geïnteresseerden van de gemeenteraad de problemen die ze de laatste tijd heeft met de gemeente.

Ik dacht altijd dat Lijm & Cultuur en de gemeente twee handen op één buik waren.

Na gisteravond heb ik dat beeld bij moeten stellen. Het lijkt wel of de ambtenaren opdracht hebben om L&C tegen te werken. Er is geen duidelijke aansturing. Afspraken worden niet nagekomen en continu uitgesteld. De desbetreffende wethouders zijn onbenaderbaar.

Veel onaangekondigde controles door ambtenaren die ondeskundig zijn. Gewoon getreiter. De wethouders schuiven elkaar de bal toe.

Een melding voor een evenement is zowel cultureel (Stip Förster) , handhaving (Verkerk), ruimte (Harpe VVD) als ook financieel (Hekker D66). De verantwoordelijkheden zijn versnipperd.

Aan deze ambtelijke en bestuurlijke willekeur moet snel een eind komen. Lijm en Cultuur moest binnen twee weken met een financieel voorstel komen. Tot nu toe heeft de gemeente niet gereageerd.

De communicatie tussen wethouders en Lijm en Cultuur loopt via de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad (RIS). De gemeenteraad wordt zogenaamd geïnformeerd maar ondertussen is het een laffe rotstreek om de gehele raad medeverantwoordelijk te maken voor het wanbeleid van B&W.

Er moet snel een convenant komen met duidelijke afspraken.

De uitnodiging:
Lees meer
Geachte fractievoorzitters en leden van de raadscommissie EFB,

Er is veel te doen over Lijm & Cultuur, onder andere over de levering, vergunningen en het convenant. Het zal u allemaal niet zijn ontgaan en het onderwerp staat opnieuw op de agenda van de commissievergadering van donderdag 3 september a.s.

Wij kunnen ons voorstellen dat u de nodige vragen heeft. Wij nodigen u daarom uit om aanwezig te zijn bij de informele informatieavond die wij op donderdag 27 augustus a.s. om 19:30 voor u organiseren. Ter voorbereiding daarvan zetten wij in deze e-mail een aantal zaken op een rijtje.

Lijm & Cultuur heeft voor 30 juli voldaan aan de voorwaarden voor de levering zoals u die in correspondentie kunt terugvinden. Wij constateren dat de gemeente Delft nog niet aan haar deel van de afspraken heeft voldaan. De correspondentie in het RIS hierover is de volgende:

06 aug.2015 College van B&W aan Gemeenteraad, kenmerk 1949174
Weergave college van afspraken n.a.v. gesprek 22 juli

06 aug.2015 College van B&W aan Lijm & Cultuur Vastgoed, kenmerk 1949167
Bekrachtiging financiering

28 juli 2015 Lijm & Cultuur Vastgoed aan het College, Kenmerk LCV150012
Vaststelling afspraken n.a.v. gesprek op 22 juli,

21 juli 2015 Lijm & Cultuur Vastgoed aan het College van B&W, kenmerk LCV150011
Reactie op brief van het College d.d. 16 juli

16 juli 2015 College van B&W aan Lijm & Cultuur Vastgoed, kenmerk 1938772
Reactie op financieringsvoorstel

13 juli 2015 Lijm & Cultuur Vastgoed aan College van B&W, Kenmerk LCV150010
Financiële voorstel n.a.v. vergadering EFB

Voorts is de exploitatie van Lijm & Cultuur continu onzeker als gevolg van de gemeentelijke willekeur rondom vergunningen en de verschillende regimes op verschillende delen van het terrein. De perikelen rond Loudfest zijn hiervan opnieuw een voorbeeld. De correspondentie in het RIS hierover is de volgende:

20 aug.2015 College van B&W aan Gemeenteraad inz. Loudfest, kenmerk 1960438

20 aug.2015 Beantwoording vragen van College B&W inzake Loudfest, kenmerk 1960437

17 aug.2015 Lijm & Cultuur BV aan Gemeenteraad, kenmerk LE150021,
Zienswijze regelgeving

10 aug.2015 Lijm & Cultuur BV aan Gemeenteraad, kenmerk LE150020
Reactie op voorgenomen weigering vergunning Loudfest

06 aug.2015 College van B&W aan de Gemeenteraad, kenmerk 1949360
Voorgenomen weigering vergunning Loudfest

04 aug.2015 M. Bouwkamp aan Lijm & Cultuur BC, kenmerk 1951447
Voorgenomen weigering vergunning Loudfest

Lijm & Cultuur zet zich al vanaf het eerste begin in 2005 in voor een structurele inbedding in wettelijke kaders en heldere procedures, waardoor het ambtelijk apparaat wordt ontlast en Lijm & Cultuur zijn dagelijkse werk – c.q. het organiseren en faciliteren van evenementen – kan uitvoeren. Daartoe zijn alle wettelijke procedures doorlopen, zoals wij in onze brief van 17 augustus hebben toegelicht.

Als eigenaar en beheerder zijn wij verantwoordelijk en moeten wij regie houden om eenheid in aanpak en procedures te creëren en zeker te stellen dat ook de volgende dag weer een nieuw evenement kan worden neergezet. Lijm & Cultuur staat voor mooie, veilige en goed uitgevoerde evenementen. Bij Loudfest is Lijm & Cultuur opnieuw niet betrokken in de discussie en buiten spel gezet waardoor wij onze rol en verantwoordelijkheid als eigenaar van het bedrijf Lijm & Cultuur en als beheerder van het evenemententerrein niet kunnen nemen en de continuïteit niet kunnen borgen.

De discussies hierover worden deels via het RIS gevoerd, maar het beeld is daarmee niet compleet. In het belang van onze klanten en personeel en in het belang van een goede gedachtenwisseling en een gefundeerde besluitvorming aan uw zijde is een discussie via het RIS ons inziens niet de geëigende weg. Wij organiseren daarom donderdag a.s. om 19:30 uur een informatiebijeenkomst. Wij horen die avond graag welke vragen u heeft en zullen die ter plekke beantwoorden. Ook zijn wij geïnteresseerd in uw gezichtspunten, het gaat immers om een open gedachtenwisseling waarmee wij allen het beeld scherper krijgen en beter geïnformeerd zijn.

Wij hopen dat u aanwezig zult zijn en zien de bevestiging van uw komst graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Antoinette Wijffels
Rotterdamseweg 272
2628 AT Delft
T +31 (0)15 262 94 00
info@lijmencultuur.nl
www.lijmencultuur.nl

TOP

delft
zaterdag | 29 augustus 2015 | 02h26 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_warenmarkt.jpg

lekkerweg.nl - Markten in Delft
-----

ris.delft.nl - Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Verzelfstandiging warenmarkten'.
Samenvatting
Voor de warenmarkten in Delft liggen er kansen voor versterking van hun functioneren.
Warenmarktondernemers en de gemeente zien die kansen het best benut als de ondernemers de vrijheid krijgen om op een zelfstandige wijze invulling te geven aan de warenmarkten. Bij een op deze wijze georganiseerde warenmarkt is een warenmarktverordening waarin de gemeente tot in detail bepaalt hoe de warenmarkten georganiseerd moeten worden niet langer nodig. Door een overeenkomst te sluiten met de nieuwe marktorganisatie blijft de gemeente nog toezicht houden op het gebruik door de warenmarkten van de openbare ruimte.
Daar waar het risico op exploitatieverliezen op de warenmarkten in het verleden lag bij de gemeente, verschuift dit risico bij een verzelfstandigde warenmarkt naar de organisatie van de warenmarkten.

TOP

delft
zaterdag | 29 augustus 2015 | 02h02 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_afvalcontainer.jpg

ris.delft.nl - Belangenverenigingen binnenstad: afvalbeleid.pdf
Aan: de gemeenteraad van Delft,
Betreft: Voorstel tot nieuw afvalbeleid, Omgekeerd inzamelen
...
Teneinde het Omgekeerd inzamelen een succes te laten worden in de binnenstad, verzoeken wij u actie te ondernemen opdat:
- Het oud papier en karton net als in de huidige situatie aan huis worden opgehaald.
- Er voldoende verzamelcontainers zijn op acceptabele loopafstanden.
- De verzamelcontainers op tijd worden geleegd.

TOP

delft
vrijdag | 28 augustus 2015 | 04h01 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Opoe Alette Hekker D66 laat zich opnieuw afzeiken,
nu door de interim-manager Alex Lambregts van PZH!
De fluitiste is compleet incapabel als financieel wethouder!
hfvh

delft_provincie_zuid_holland_reactie_op_kadernota_20150a.jpg


Geachte raad,
...
Op voorhand geven wij u mee dat wij stelposten niet accepteren.
Uit de begrotingsscan blijkt het belang van de realiteitswaarde van de ramingen. Stelposten dragen niet bij tot transparantie en inzicht. Bovendien wordt geen duidelijkheid gegeven omtrent verantwoordelijk budgethouder. Op basis van een intensief onderzoek naar de begroting 2016 zullen wij vaststellen of er sprake is van een reëel en structureel begrotingsevenwicht, in dit onderzoek zullen wij stelposten zonder onderbouwing en of duiding negatief corrigeren.

Ter bepaling van het reëel en structureel evenwicht is het overzicht van incidentele baten en lasten essentieel. Het in begroting 2015 en in jaarrekening 2014 opgenomen overzicht is van onvoldoende kwaliteit. Wij dringen er met klem op aan dat bij de begroting 2016 een volledig en correct overzicht wordt aangeleverd.

De kadernota 2015 nemen wij voor kennisgeving aan, wij beschouwen de kadernota als een tussenfase naar het huidige traject van het begrotingsproces 2016-2019.
De cijfermatige uitwerking van de jaarschijf 2015 bent u voornemens in de najaarsnota 2015 te verwerken. Op basis van de najaarsnota zullen wij een uitspraak doen over deze mutaties.


Lees brief

delft_provincie_zuid_holland_reactie_op_kadernota_20151a.jpg
delft_provincie_zuid_holland_reactie_op_kadernota_20152a.jpg

TOP

delft
vrijdag | 28 augustus 2015 | 03h03 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Hekker, gekker, gehekt, gehakt.

delft_aletta_hekker_kadernota_2016_afgekeurd_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - D66 wethouder Hekker faalt ook weer met de Kadernota

door Jan Peter de Wit

D66 financieel wethouder Aletta Hekker wordt weer afgezeken in deze brief van de provincie Zuid Holland. Na het afkeuren van de begroting 2015 en het te laat inleveren van het Herstelplan is nu de Kadernota 2015 voor het beleid in 2016, rijp voor de prullenbak.

Driemaal is scheepsrecht zou je zeggen. Deze wethouder is totaal incapabel. Met pek en veren overgieten en op de Markt aan de schandpaal zetten. De provincie ziet het boekwerk van haar ambtenaren als een tussenfase. Andere woorden voor onvoldoende.

Elke keer zit de gemeenteraad avondenlang voor de show te ouwehoeren. De coalitie houdt Hekker nog steeds een hand boven het hoofd. D66 fractie is elitaire club nihilisten zonder enig politiek inzicht en durf. Dus modderen we voort.


Lees meer

De waarheid is dat D66 sinds de verkiezingen in maart 2014 nog steeds geen idee heeft hoe we uit deze financiële crisis moeten komen.

D66 heeft nu 5 jaar financiën gerund in Delft en ze varen totaal blind op de PvdA gezinde ambtelijke top. Die luizen D66 erin zodat D66 klap na klap krijgt. Wethouder Hekker geeft die ambtenaren op hun verzoek echter nog meer macht.

De oplossing van Hekker is een ambtelijke werkgroep van Delftse, Provincie en Binnenlandse Zaken ambtenaren. Deze obscure “werkgroep” is nu de baas in Delft.

Is dat democratie? Is dit slim? Nee & nee. D66 Delft heeft de Domste wethouder van Nederland geleverd. Delft verdient Beter dan een protegee van Pechtold die haar pensioen voorziening aan het vullen is.

TOP

delft
woensdag | 26 augustus 2015 | 14h55 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_spoorzone.jpg

ad.nl - Harde bezuinigingen reddingsboei voor Delft
door Peter Koop
Delft gaat keihard bezuinigen om uit de crisis te komen. Het stadsbestuur is er inmiddels van doordrongen dat hulp van anderen uitblijft en dat de gemeente dus zelf de broekriem moet aanhalen. 'Maatregelen die de gewone Delftenaar ook zal voelen'.

... Fractieleider Huub Halsema van de grootste partij D66 erkent dat harde bezuinigingen onontkoombaar zijn.
... De koers van het stadsbestuur is op niets uitgelopen. Nu is de enige mogelijke oplossing nog om te bezuinigen, stelt fractievoorzitter David van Dis.
... Grootste oppositiepartij Onafhankelijk Delft pleit al tijden voor het aanvragen van een artikel 12-status, waarbij Delft onder curatele komt te staan van het rijk. De procedure hiervoor is inmiddels door het stadsbestuur in gang gezet.

TOP

delft
woensdag | 26 augustus 2015 | 05h50 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_stedelijke_herverkaveling_in_schema.gif

ruimtevolk.nl - De amputatie van stedelijke herverkaveling
door edwin buitelaar
... In de Omgevingswet is een nog niet ingevuld hoofdstuk over eigendom en herverkaveling opgenomen. Dat dit hoofdstuk het ‘instrument’ stedelijke herverkaveling gaat bevatten lijdt geen twijfel, de vorm waarin is nog onderwerp van debat. Edwin Buitelaar meent dat over het ‘instrument’ an sich echter een te weinig fundamentele discussie heeft plaatsgevonden. Hij waarschuwt voor instrumentalisme in de wetgevingspraktijk.

TOP

delft
dinsdag | 25 augustus 2015 | 14h01 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hijskraan_markt_15_juni_2015_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Alleen meldingsplicht voor een mobiele hijskraan

door Jan Peter de Wit

Op 16 augustus vroeg ik naar de specifieke vergunning voor die enorme mobiele hijskraan op de Markt.
Dit antwoord kreeg ik van de gemeente:
Voor deze kraan was en is de gemeente niet bevoegd om vergunning te verlenen. De werkzaamheden die werden uitgevoerd en de kraan zelf vallen onder de vergunningsvrije activiteiten zoals deze zijn opgenomen in het Besluit Ruimtelijke Ordening.

Dit besluit wordt rechtstreeks aangestuurd door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en zet de bevoegdheid tot vergunning buiten spel. Een kopie van vergunning kan in dit kader niet worden verstrekt.

Bij indiening van een melding worden standaard voorschriften bekend gemaakt aan de melder. In individuele gevallen kan het echter voorkomen dat wij beoordelen dat er wellicht aanvullende voorschriften nodig kunnen zijn.

Dat is in dit geval zo beoordeeld en na gesprekken tussen verschillende vakdisciplines van de gemeente en de uitvoerder zijn extra voorschriften opgelegd zoals afzettingen en spreiding van de belastingen op de ondergrond.

Verbazend dat voor de kleinste activiteiten op de Markt een vergunning nodig is maar dat je zonder een mega grote mobiele hijskraan op de Markt kan neerzetten. Nu ben ik nog steeds benieuwd wat die standaard voorschriften zijn en welke specifieke voorschriften hier op de markt extra zijn opgelegd. Wordt vervolgd dus.

-----

HIJSPLAN

delft_jan_van_der_kuil.jpg
pd201534.html#hijsplanjvdkuil - Hijsplan door Jan van der Kuil
Afgelopen 20 augustus plaatste de redactie van politiekdelft een artikel van Jan van der Kuil. Van der Kuil beschrijft dat voor hijswerkzaamheden vooraf een hijsplan moet worden opgesteld.
De gemeente of de hoofdaannemer moet ook een opzichter – veiligheidsfunctionaris inhuren die toezicht houdt op de naleving van het veiligheidsplan.

TOP

delft
maandag | 24 augustus 2015 | 00h01 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Reinoud Plate zet onverwacht een
frontale aanval in op Jos van Koppen!

delft_reinoud_plate_foto001.jpg

Reinoud Plate drinkt dagelijks graag z'n biertjes!

door harrie fruyt van hertog

Wie is Reinoud Plate?
Tijdens de 'Gondelaffaire' presenteert Plate zich als de 'juridisch adviseur' van Martin Stoelinga. Van de claim van € 1,2 miljoen wordt na acht jaar procederen in 2013 € 3,9 ton binnengeharkt.
Stoelinga 'beloont' Plate met een vijfde plaats op de lijst van Onafhankelijk Delft GR2014.

delft_gr2014stoelingareinoudplate.jpg Inmiddels is Plate in 2014 ook een bekende Delftenaar geworden en komt binnen op de TOP 100 lijst met nummer 71. Tijdens de nieuwjaarsreceptie mag Plate plaatsnemen naast de politiekleider van Onafhankelijk Delft.
Mijn vragen aan Reinoud Plate naar zijn schoolopleiding werden en worden steevast beantwoordt met: ik heb alleen maar de lagere school afgemaakt! Helemaal normaal vind ik zijn antwoord niet!
Nu Plate zijn affaire beschrijft die hij meemaakte op de lagere school weet ik niet of ik zijn antwoord voor onwaar moet aannemen. Ik ben geen psychiater om te weten of we hier te maken hebben met PTSS, het post-traumatische stress syndroom als gevolg van een traumatische ervaring.

De woede-uitbarsting van Plate geeft hem de energie om een langdradig en gefrustreerd schrijfsel te produceren over een politieke kwestie die al lang is afgesloten.

Jos van Koppen wilde mij desgevraagd geen commentaar geven: "P.S. Ik heb het stuk met de stellige beweringen van Reinoud gelezen, maar ga daar verder niet op in."

-----
onafhankelijkdelft.nl - Verraad door Jos van Koppen in gondelaffaire
Bijdrage van Reinoud Plate.

Toen ik in groep 8 van de lagere school zat was er bij mijn klasgenoten eens onvrede over de gang van zaken op school. Op het schoolplein werden hierover discussies gevoerd. Mijn klasgenoten besloten om een brief aan het hoofd van de school te schrijven.

Mij werd gevraagd om deze brief te schrijven. Ik schreef de brief. In de brief had ik de grieven van mijn klasgenoten zo goed mogelijk verwoord. Bijna al mijn klasgenoten zetten hun handtekening onder deze brief.

Vervolgens werd de brief naar het hoofd van de school gestuurd. De volgende dag kwam het hoofd van de school in onze klas. Hij keek streng. Eén voor één vroeg hij aan de ondertekenaars van de brief of zij het eens waren met de inhoud van de brief.

De ondertekenaars van de brief antwoordden één voor één dat zij het niet eens waren met wat er in de brief stond. Tenslotte wendde het hoofd van de school zich tot mij en zei: “je hoort het, niemand is het met jou eens.” Waarschijnlijk heb ik op deze dag het meeste geleerd op de lagere school. Ik leerde dat mensen die zeggen dat ze het niet met de machthebbers eens zijn ondertussen vaak heel erg tegen de machthebbers opkijken. Ze willen maar wat graag bij de machthebbers in het gevlei komen.

Dit betekent dat je als het er echt op aan komt niet op deze mensen kunt rekenen. Zelfs degenen die op het schoolplein de grootste mond hadden gehad durfden hun woorden niet te herhalen toen het hoofd van de school hen streng aankeek. Vele jaren later maakte ik in de gondelaffaire iets vergelijkbaars mee. Dat was toen Jos van Koppen zijn eigen fractiegenoten moreel in de steek liet.


In de zomer van 2010 stelde Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft voor dat de gemeenteraad een raadsenquête zou houden over de gondelaffaire. Er was alle aanleiding voor een raadsenquête. Op 16 maart 2010 had het gerechtshof Martin Stoelinga namelijk in de civiele bodemprocedure over de gondelaffaire op alle punten in het gelijk gesteld. Het gerechtshof stelde toen dat er voldoende feitelijke grondslag was voor een beschuldiging van corruptie. Als er in een gemeente een zaak speelt waarvan het gerechtshof zegt dat er voldoende aanleiding is voor een beschuldiging van corruptie, dan behoort deze affaire tot op de bodem te worden onderzocht.

Dat is heel erg belangrijk voor het vertrouwen van de burgers in de integriteit van het bestuur. Sinds 3 november 2005 verkondigden het college van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad steeds hetzelfde standpunt over de gondelaffaire. Dit standpunt kwam erop neer dat men geen verder onderzoek naar de gondelaffaire wilde doen omdat men alles al zou weten. De gondelaffaire werd al bijna vijf jaar door het college van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad genegeerd en doodgezwegen. Men zei alleen dat men niets meer over de gondelaffaire wilde horen. Dit versterkte het beeld dat het stadsbestuur kennelijk iets probeerde te verbergen.

Er was in september 2010 een bijeenkomst in het huis van Martin Stoelinga om het voorstel van Martin Stoelinga voor de raadsenquête voor te bereiden. De gemeenteraadsleden Martin Stoelinga, Jolanda Gaal, Jos van Koppen en Jan Peter de Wit waren hierbij aanwezig. Verder waren er nog twee secondanten van Martin Stoelinga aanwezig. Tijdens deze vergadering waren alle aanwezigen het erover eens dat er een raadsenquête over de gondelaffaire moest worden gehouden. Jos van Koppen voerde het hoogste woord. Voor 16 maart 2010 had hij nooit iets met de gondelaffaire te maken gehad, maar na die datum wilde hij graag de indruk wekken dat hij er alles mee te maken had. Op websites verschenen toen regelmatig teksten van Jos van Koppen over de gondelaffaire.

Bovendien wilde Jos van Koppen maar wat graag in de werkgroep uit de gemeenteraad zitten die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden. Vermoedelijk wilde hij zich belangrijk maken door een rol te spelen bij een zaak waar uiteindelijk zelfs de landelijke televisie aandacht aan zou besteden.

De werkgroep die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden bestond uit tien gemeenteraadsleden waaronder Jos van Koppen. In december 2010 bracht deze werkgroep een unaniem advies uit om geen raadsenquête over de gondelaffaire te houden. Het argument hiervoor was dat men alles al wist. Dat was niet meer dan een herhaling van het standpunt dat de politieke vijanden van Martin Stoelinga al langer dan vijf jaar verkondigden. We waren dus weer helemaal terug bij af. Het meest schokkende was dat de werkgroep op geen enkele wijze aannemelijk had gemaakt dat er geen raadsenquête over de gondelaffaire nodig was. Men riep alleen maar heel hard dat alle feiten al boven tafel waren. Dat was het gelijk van de vismarkt.

Er zitten hele rare kanten aan de gondelaffaire die nooit zijn onderzocht. We weten dat het Delftse college van B&W de juridische procedures van oud-wethouder Baljé tegen het gemeenteraadslid Stoelinga als meer zag dan een conflict tussen twee particulieren. Het college van B&W schonk de heer Baljé daarom een bedrag van 17.000 euro voor zijn rechtszaak tegen Stoelinga. Door de beschuldigingen aan het adres van de wethouder zou namelijk de reputatie van het gemeentebestuur als geheel zijn aangetast.

De handelwijze die de heer Baljé aanleiding had gegeven om tot juridische stappen over te gaan, paste volgens het college van B&W in een reeks van incidenten, waarbij het beschadigen van personen aan de orde was geweest. Het Delftse college van B&W achtte het nodig dat dit gedrag stopte. De voorbeeldwerking die kon uitgaan van een eventueel positief resultaat van de procedure van de heer Baljé was daarmee volgens het college van B&W tevens een gemeentelijk en maatschappelijk belang.

Helaas weten we niet op welke incidenten waarbij het beschadigen van personen aan de orde zou zijn geweest het college van B&W doelde. We weten ook niet welke personen erop hadden aangedrongen dat dit gedrag stopte. De gondelaffaire bevat nog veel meer onopgehelderde punten. Het staat als een paal boven water dat de gondelaffaire een echte doofpotaffaire is.

Er is wel beweerd dat alle feiten over de gondelaffaire boven tafel waren voorzover deze feiten relevant waren voor de beantwoording van de door Martin Stoelinga geformuleerde onderzoeksvragen. Dat is een kletsverhaal. Martin Stoelinga had vier onderzoeksvragen voor de raadsenquête opgesteld. Deze onderzoeksvragen waren zeer globaal. Je kon er de hele gondelaffaire onder vatten. De derde onderzoeksvraag ging onder meer over het hier boven genoemde punt van de achtergronden van de financiële ondersteuning van de heer Baljé voor zijn juridische procedures.

Waarom heeft het stadsbestuur van Delft zo lang en tegen beter weten in oud-wethouder Baljé de hand boven het hoofd gehouden? Dat blijft een hele intrigerende vraag. Een journalist vroeg eens of het college van B&W van Delft soms zelf chanteerbaar was. Zou de heer Baljé tegen de leden van het college van B&W hebben gezegd: als jullie mij nu laten vallen, dan zal ik een boekje open doen over de dubieuze zaken waar jullie bij betrokken zijn? Ik weet niet of dat zo was, maar ik ben er wel van overtuigd dat er in 2005 meer aan de hand was dan we nu weten. Waarom heeft men zich met hand en tand verzet tegen een breed en diepgaand onderzoek naar de hele gondelaffaire? Blijkbaar heeft niet iedereen er belang bij dat alle feiten over de gondelaffaire boven tafel komen. Het blijft daarom een duistere zaak.

De leden van de werkgroep die de raadsenquête moest voorbereiden hebben na december 2010 zoveel onjuistheden over de gondelaffaire verkondigd dat pijnlijk duidelijk is geworden dat zij zich nauwelijks in de gondelaffaire hadden verdiept. Het was van het begin af aan de bedoeling van de werkgroep om de gondelaffaire opnieuw in de doofpot te stoppen. Buitengewoon curieus was de rol die Jos van Koppen in de werkgroep had gespeeld. Nadat hij met zijn fractiegenoten had afgesproken dat er een raadsenquête over de gondelaffaire moest komen, stemde hij vervolgens als lid van de werkgroep tegen deze raadsenquête.

Hij deed dit zonder enige vorm van overleg met Martin Stoelinga. Waarom handelde Jos van Koppen zo? De meest waarschijnlijke verklaring is dat Jos van Koppen iemand is die het graag met iedereen eens wil zijn. Hij wil bij de machthebbers in de smaak vallen en hij heeft geen ruggengraat. Jos van Koppen kijkt enorm op tegen burgemeester Verkerk. Het is erg belangrijk voor hem dat juist de burgemeester positief over hem denkt. Bovendien heeft Jos van Koppen geen greintje respect voor Martin Stoelinga.

Hij vindt het daarom niet belangrijk om zich aan een afspraak met Martin Stoelinga te houden. Voor de haan drie keer had gekraaid liet Jos van Koppen Martin Stoelinga en zijn andere fractiegenoten als een baksteen vallen. Sindsdien zijn de gemeenteraadsleden van de andere partijen reuze aardig voor Jos van Koppen. Zij gunnen hem de “eervolle” functie van lid van het presidium van de gemeenteraad.

Deze aardigheid zal wel schone schijn zijn. Niemand vindt verraders natuurlijk echt aardig, ook al kun je hen goed gebruiken tegen je politieke tegenstanders. Jos van Koppen vindt het echter geweldig dat hij in het presidium zit. Hij voelt zich een belangrijk man. Het is een stijl van politiek bedrijven die eigenlijk geen stijl is.

TOPhtml5 logo Valide CSS!