Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
vrijdag | 21 augustus 2015 | 12h58 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_stoelinga_stadsgids.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga de Stadsgids

TOP

delft
vrijdag | 21 augustus 2015 | 12h38 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Lennart Harpe voorziet verkeerslichten van een VVD afstelling.
De vorige afstelling kwam van de Groenlinkse autohater Rik Grashoff.
hfvh

delft_ikea.jpg

ad.nl - Files Ikea opgelost na anders afstellen verkeerslicht
door Peter Koop
De beruchte Ikea-file op de A13 lijkt voorgoed verslagen. Sinds de verkeerslichten onderaan de afslag Delft anders zijn afgesteld, loopt het verkeer een stuk soepeler door. De gemeente blijft echter een slag om de arm houden.

TOP

delft
vrijdag | 21 augustus 2015 | 12h30 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_kort_fietsparkeren_station.jpg

delft.nl - KORT JE FIETS PARKEREN
Op het stationsplein is met een blauwe stippellijn een vak gemaakt waar je maximaal een half uur je fiets mag parkeren.
Wie even wil shoppen in de stationshal kan nu dichtbij zijn fiets neerzetten en hoeft niet meer naar de ondergrondse stalling. Wethouder Lennart Harpe en fietscoach Tayfun Kisabasak hebben het kortparkeervak vandaag geopend.

TOP

delft
vrijdag | 21 augustus 2015 | 12h21 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_tilly_kaisiepo_anny_oving.jpg

delft.nl - LENTEPRIJS: MOE’S TUIN BEWEGING
Leef Rijk in je Eigen Wijk: onder dat motto heeft Tilly Kaisiepo, ‘godmother van de Moe’s Tuin Poptahof’ een nieuw project opgezet. Anny Oving en Louis de Jel staan haar bij.

TOP

delft
donderdag | 20 augustus 2015 | 21h42 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Aannemer BSB Staalbouw over ongeluk Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn
-----

qualitybs.wordpress.com - Twee kranen, een brug en een hijsplan

delft_jan_van_der_kuil.jpg
door JAN VAN DER KUIL

Een dag na het ongeluk waarbij het nieuwe brugdeel van de Julianabrug in Alphen aan de Rijn een aantal huizen in de hoofdstraat verpletterde zijn de experts niet zuinig met hun mening. ‘Belabberd’, ‘amateuristisch’ en ‘knullig’ en andere ongezouten meningen worden geventileerd in de media. De experts lijken het eens te zijn dat een plan met mobiele autokranen geplaatst op meerdere onvoldoende gestabiliseerde pontons gelijk staat aan een rampenplan. Dit zijn natuurlijk uitspraken met de wetenschap van de historicus dat het ongelofelijk is mis misgegaan. Het is een wonder dat er naast de hond van een winkeleigenaar, geen dodelijke slachtoffers zijn. Er is ook kritiek dat ontruiming van het werkgebied geen onderdeel was van het plan. De vraag die al deze kritiek oproept is natuurlijk waarom deze kritiek niet door de betrokken partijen is geuit bij het opstellen van het hijsplan.


Lees meer

Betrokken partijen
De gemeente Alphen aan den Rijn is de opdrachtgever van de renovatie van de Julianabrug. De gemeente heeft de opdracht in 2014 verleend aan de hoofdaannemer: de combinatie Mourik/BSB Staalbouw, die op de opdracht intekende voor een bedrag lager dan door de gemeente begroot. Mourik sluit vervolgens contracten met onderaannemers voor bepaalde deelaspecten. Zo leverde het hijsbedrijf Peinemann de kranen en machinisten voor de klus. Deze klus kan in regie of in opdracht zijn gegeven, dat is mij niet bekend. Werken in regie houdt in dat het hijsbedrijf zijn machinist met mobiele kraan uitleent aan de hoofaannemer. De hoofdaannemer geeft de werknemer rechtstreeks uitvoerende opdrachten. De machinist is dus een ingeleende werknemer van de hoofdaannemer. De hoofdaannemer moet zorgen voor een veilige werkomgeving, het hijsbedrijf zorgt voor technisch veilige, recent goedgekeurde kranen en hijsmiddelen. Het hijsbedrijf staat ook garant voor de deskundigheid van de machinist. Is de klus in opdracht gegeven, dan is het hijsbedrijf verantwoordelijk voor de opzet en de uitvoering van het aangenomen werk.

Voor hijswerkzaamheden moet vooraf een hijsplan worden opgesteld. Deze plannen beschrijven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen. Hijsplannen zijn gebaseerd op een Taak-Risico-Analyse (TRA). Ook worden alle krachten die een rol spelen bij het hijswerk vooraf doorgerekend om geschikte kranen en de hijsmiddelen te bepalen. De onderneming die verantwoordelijk is voor de hijswerkzaamheden is ook verantwoordelijk voor het opstellen van het hijsplan. Het hijsplan komt over het algemeen tot stand in een samenspraak tussen de opdrachtgever, de hoofdaannemer en het hijsbedrijf. Bepaalt één van de partijen vanuit zijn expertise dat het hijsplan onvoldoende is voor de werkzaamheden, dan moet het plan worden aangepast. Uiteindelijk moet het hijsplan door allen worden goedgekeurd alvorens tot uitvoering over te gaan.

In principe mag niet worden afgeweken van het hijsplan, tenzij het in verband met een onverwachte veiligheidssituatie strikt noodzakelijk is. Indien de machinist te maken heeft met een onveilige werksituatie, moet hij stoppen met zijn werk en dit melden bij de uitvoerder. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. Indien de werksituatie onveilig blijft, neemt de machinist direct contact op met zijn werkgever. Zijn werkgever treedt in overleg met de hoofdaannemer. Er is geen verschil in deze tussen aangenomen werk of werk in regie.

De gemeente of de hoofdaannemer moet ook een opzichter – veiligheidsfunctionaris inhuren die toezicht houdt op de naleving van het veiligheidsplan. Volgens directeur Kornet van Peinemann was dat toezicht maandag aanwezig. ‘We hebben op de dag zelf nog last-minute risicoanalyses gemaakt.’ Blijkbaar heeft niemand op geen enkel moment gedacht dat het plan ‘belabberd’, ‘amateuristisch’ en ‘knullig’ was en is men tot uitvoering overgegaan. Het gaat hier om ervaren partijen als Peinemann en Mourik.

delft_het_comfort_leer_paniek_model_van_karl_rohnke.gif

Het Comfort-Leer-Paniek model van Karl Rohnke
In de media worden allerlei best practices genoemd voor de uitvoering van deze specifieke opdracht, die niet zijn toegepast. Gestabiliseerde pontons, kranen op rupsbanden, ontruiming van het werkgebied, et cetera. Waarom is niet gekozen voor deze best practices: de meest veilige weg? Best practices behoren tot wat Karl Rohnke in zijn Comfort-Leer-Paniek model de comfortzone noemt. Werkwijzes die bewezen effectief en veilig zijn. Maar vaak zijn er ook drijfveren die ons motiveren de randen van de comfortzone op te zoeken, of zelfs hieraan voorbij de stretch of leerzone op te zoeken. In de stretch zone nemen we enig risico. Het is niet op voorhand met zekerheid te stellen dat het gewenste resultaat op een veilige en efficiënte wijze zal worden behaald.

We komen voortdurend in de verleiding om de stretch zone op te zoeken, omdat er voordelen aan zitten. Zo zat ik zelf eens te werken in mijn kantoor, tot ik plots zware dreunen boven mijn hoofd hoorde. Wat bleek, men was buiten mijn gezichtveld begonnen met hijswerkzaamheden ten behoeve van de installatie van een ventilatiesysteem. Ik ben verhaal gaan halen bij de EHS medewerker: waarom waren wij niet geïnformeerd en gevraagd tijdelijk even ergens anders te gaan werken? De technische dienst had de werkzaamheden voor de kantooruren gepland, maar de kraan was te laat. Omdat verder uitstellen niet wenselijk was, was men toch maar gaan hijsen. Volgens de machinist kon dat wel, het was immers nog nooit mis gegaan. Zo zie je maar dat het bijna een natuurlijke reactie van mensen is om buiten de comfortzone te treden. En hoe minder feedback men krijgt, hoe verder men buiten de zone treedt. Tot je een leerervaring krijgt die je weer terugbrengt naar de comfortzone.

Volgens Zwagerman, het bedrijf dat ook meedong in het leveren van de kranen, is er door de crisis in de bouw een overschot ontstaan aan mobiele hijskranen. Vooral van het type autokraan dat in Alphen werd ingezet, zijn er te veel. ‘Daarom wordt men steeds creatiever om ze voor allerlei klussen in te zetten.’ Kranen op rupsbanden die volgens experts hadden moeten worden gebruikt zijn volgens hem niet duurder dan autokranen. Het plaatsen van de brug was uitgesteld vanwege de late aankomst van het brugdeel. Het brugdek was vanuit Friesland op een ponton over het water naar Alphen aan den Rijn vervoerd. Maar vanwege de zomerstorm een week voor de ramp liep dit vertraging op. Het is dus niet ondenkbaar dat dit tot wijziging van de plannen heeft geleid en tot keuzes die buiten de comfortzone vallen. Een dergelijke keuze mag je bewust best maken, mits je maar voldoende mogelijkheden creëert om onveilige situaties tijdens de uitvoering te detecteren en te corrigeren.

Bij de werkzaamheden moest het brugdek worden overgeheveld van het transportponton naar een speciaal hijsponton, De twee kranen moesten het brugdek op het ponton tillen, maar daarbij ging het mis. Na die hijsklus zou het ponton het laatste stukje over de Rijn varen naar de in aanbouw zijnde Julianabrug. Daar aangekomen zouden de kranen het brugdek nogmaals omhoog hijsen en op zijn definitieve plaats brengen. De beschikbare ruimte was daar beperkt, omdat de operatie tussen de linker- en rechterzijde van de onvoltooide brug moet plaatsvinden. Daarom zat er een maximumbreedte aan het hijsponton. Maar hoe smaller het ponton hoe instabieler de hele constructive. Mogelijk was daardoor, eenmaal begonnen met het hijswerk, het ongeluk onafwendbaar. Met de smalle pontons kan ook de stretchzone zijn opgezocht.

Wat de exacte oorzaak ook geweest mag zijn. Je zag de machinisten dan ook in paniek wegrennen, er was geen redden meer aan. Een situatie die Rohnke omschrijft als de paniekzone. Met het moment van het ongeluk is de paniek niet voorbij. Je zult gaan merken dat in de nasleep ook allerlei besluiten worden genomen die niet met rede vatbaar zijn, maar zijn gebaseerd op angst en paniek bij besluitvormers. De maatschappelijke druk als gevolg van alle kritiek momenteel in de media geuit, doet een duit in het zakje. In de afgelopen jaren zijn veel wettelijke regels en voorschriften over veilig werken afgeschaft. In plaats daarvan kan de sector nu zelf afspraken maken over het beperken van arbeidsrisico’s. Je kunt erop wachten dat naar aanleiding van dit ongeluk de trend van afnemende regeldruk wordt doorbroken. In de paniekzone wordt dus ook niet echt geleerd, maar wel besluiten genomen.

delft_flow_theorie_van_mihaly_csikszentmihalyi.gif

Flow theorie van Mihaly Csikszentmihalyi
Ook het hoge ervaringsniveau van Mauric en Peinemann kan juist een negatieve rol hebben gespeeld. Volgens Mihaly Csikszentmihalyi, grondlegger van de flow theorie geldt: hoe meer kennis en ervaring men heeft hoe groter de uitdagingen die men aangaat. Eenvoudige hijsklussen leiden dus tot verveling bij ervaren aannemers. De brug bij Alphen aan de Rijn is voor hen een leuke uitdaging. Bij ervaren partijen is de comfortzone erg breed, en de bereidheid hoge risico’s te nemen navenant groter. De leerzone wordt daarmee heel smal.

Een high performance organisatie of zelfsturende teams zorgen dat ze in de leerzone; het flow kanaal blijven. Wanneer ze meer ervaring opdoen nemen ze uitdagender opdrachten aan, maar zorgen wel dat de risico’s aanvaardbaar blijven. In de flow zone smelten actie en bewustzijn samen. Iedereen is geconcentreerd op de uitdagende bezigheid, met volledige aandacht voor verstoringen of vroege signalen van problemen. Csikszentmihalyi beschreef ooit een hotdogverkoper die al dertig jaar hetzelfde deed: broodje pakken, opensnijden, worstje erin. Maar na dertig jaar vond hij nog diepe bevrediging in zijn werk. Waarom? Alles wat hij deed, deed hij met volledige aandacht en concentratie. Het opensnijden van een broodje was voor hem verheven tot een kunst. Daarvan was in Alphen weinig sprake.

Nader onderzoek
Zowel het Openbaar Ministerie als de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doen momenteel onderzoek naar de toedracht. De rapporten zullen nog even op zich laten wachten. De vraag is wat gaat regeren? Regeert de angst die ons dwingt om weer volledig terug te keren tot de kern van de comfortzone en de vaardigheden van betrokken partijen negeert. Regeert de paniek die ons dwingt maatregelen te nemen die het probleem niet oplossen, maar wel de schijn van veiligheid suggereren, met andere woorden terug naar bestuurlijke controle. Of regeert het verstand om werkelijk iets te leren van het ongeluk en te bepalen hoe de sector beter afspraken kan maken om daarmee in flow te blijven. Krijgt de sector het vertrouwen om de risico’s bij hijswerkzaamheden zelf vast te stellen en te mitigeren? Daarvoor is naast onderzoek van de directe technische oorzaak van het ongeluk ook onderzoek naar de cultuur rondom het maken van hijsplannen noodzakelijk.

TOP

delft
donderdag | 20 augustus 2015 | 21h21 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_samsung_delft.jpg

Delft. Samsung Electronics Benelux B.V. aan de Olof Palmestraat.
-----

ad.nl - Vertrek Samsung kost Delft honderden banen
door Lex de Jonge
Het Nederlandse hoofdkantoor van Samsung verlaat Delft. De elektronicagigant verhuist met zo'n 500 medewerkers naar Schiphol. Na TNO verliest de stad opnieuw een van haar grootste kennisbedrijven. 'Dit is enorm pijnlijk'.
...
Ook de politiek reageert zwaar teleurgesteld. "Je overvalt me. Ik wist van niks," zegt VVD-fractievoorzitter Bart Smals. "Dat dit voor Delft een groot verlies is, staat buiten kijf." Hij is vooral benieuwd naar de redenen van Samsung voor de verhuizing naar de regio Schiphol. "Stel dat het de lokale lasten zijn, dan weten we wat ons te doen staat."

Het CDA vindt het verlies van het elektronicabedrijf vooral 'heel pijnlijk' voor een gemeente die zich afficheert als kennisstad. "Dit is na TNO al het tweede grote kennisbedrijf dat weggaat. Bij elkaar verliezen we 1200 banen. Slecht nieuws voor een stad die er financieel al zo slecht voorstaat," stelt fractievoorzitter David van Dis.

TOP

delft
donderdag | 20 augustus 2015 | 20h49 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_buy_and_ride_kort_fietsparkeren_station_lennart_harpe.jpg

twitter.com/LennartHarpe - De "Buy and Ride" strook. Kort fietsparkeren bij station.

TOP

delft
donderdag | 20 augustus 2015 | 11h58 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_ziggo.png

tweakers.net - Ziggo lost tweede storing op door ddos-aanval op dns-servers af te weren
door Joost Schellevis
Een tweede ddos-aanval op de dns-servers van Ziggo in twee dagen tijd is woensdagnacht afgeweerd. Klanten kunnen dus weer zonder omwegen internetten. De storing duurde langer dan de storing dinsdagavond en dinsdagnacht.
...
"Rond vier uur vannacht wisten we de aanval af te weren", aldus Ziggo-woordvoerder Gradus Vos tegen Tweakers. Niet lang daarna stopte ook de aanval. "Nu zou iedereen weer beschikking moeten hebben over internet." Het zou kunnen zijn dat mensen hun modem moeten resetten. Om wat voor ddos-aanval het ging is niet duidelijk, maar de aanval vond in ieder geval zowel over tcp als udp plaats. Hoeveel bandbreedte de ddos-aanval had, heeft Ziggo nog in onderzoek, maar het was 'fors meer' dan de aanval van dinsdag.

TOP

delft
dinsdag | 18 augustus 2015 | 12h40 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_owee_2015.jpg

delta.tudelft.nl - We zijn begonnen!
En ja hoor, de Owee 2015 is begonnen. Zo'n 2800 aankomend studenten beleefden afgelopen weekend hun aftrap in Delft onder het motto: Dit is jouw moment.

TOP

delft
dinsdag | 18 augustus 2015 | 12h28 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_owee2015.jpg

ad.nl - Studenten, feest maar op campus
door Peter Koop
De komst van een nieuwe lichting studenten naar Delft heeft dit weekend tot een hoop opschudding geleid. Ondernemers en bewoners van de binnenstad zijn woedend dat de introductie het centrum deels onbereikbaar maakte.

"Wat ik zondag heb gezien, tart elke beschrijving," briest Herman Weyers, hét gezicht van ondernemend Delft.

TOP

delft
maandag | 17 augustus 2015 | 12h49 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

onafhankelijkdelft.nl - OWEE OWEE OWEE
door Martin Stoelinga en Jolanda Gaal
HULPDIENSTEN KUNNEN STAD NIET GOED BEREIKEN
Talloze inwoners wenden zich met hun klachten tot ons.
Het ging over het openingsfeest van het nieuwe studentenjaar. De OWEE week. Met angst en beven zien inwoners van Delft deze week tegemoet. Het evenement, want dat is het inmiddels geworden, is te groot voor de Delftse binnenstad. Bewoners klagen over slechte bereikbaarheid voor de hulpdiensten en wildplassers.
De herrie is niet om te harden en ook de overlast van straalbezopen studenten is abnormaal.

TOP

delft
maandag | 17 augustus 2015 | 10h14 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_alphen_ongeluk.jpg

binnenlandsbestuur.nl - RISICOMANAGEMENT 3.0: VERTROUW MEER, TOLEREER MINDER
door Martin van Staveren
Het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn laat zien dat het risicomanagement bij gemeenten slecht ontwikkeld is. Maar adviseur en docent risicomanagement Martin van Staveren waarschuwt in een essay voor meer protocollen als reflex.
...
Het gebruikelijke risicomanagement wil de indruk wekken dat alles onder controle is. Dit is een illusie. Risicogestuurd werken betekent gegeven de omstandigheden optimaal omgaan met risico’s. En daarbij accepteren dat er, zoals in Alphen, echt nog weleens iets misgaat.

TOP

delft
maandag | 17 augustus 2015 | 00h05 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_detroit_vervallen_huis.jpg

knack.be - Kan een stad in Vlaanderen failliet gaan?
... Maar Detroit is niet de enige stad. Vandaag staat Chicago op de rand van het bankroet. En in Nederland flirt de gemeente Delft met het faillissement. De bouw van een duur station is er één oorzaak van de financiële ellende.

TOP

delft
maandag | 17 augustus 2015 | 00h04 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_politiek_websites.jpg

delftopzondag.nl - Zomerreces is losgebarsten, ook op politieke websites
door Jesper Neeleman
Een rondje langs de websites van Delftse politieke partijen leert dat hier voor veel partijen wel slagen zijn te maken. Hun kiezers en andere volgers van de politiek moeten het soms doen met wekenoud ‘nieuws’.
...
Net iets meer
Delfts grootste oppositiepartij Onafhankelijk Delft is actief op het internet. Op hun website wekelijks verse berichten. Ook deze week zitten ze bovenop het nieuws. Raadslid Jan Peter de Wit schrijft over de weigering van een vergunning voor een feest bij Lijm & Cultuur en openbaart een brief van directeur Antoinette Wijffels hierover. Een week eerder schreef Martin Stoelinga over zijn bewondering voor clown Popov. Met daarbij een filmpje waarin foto’s voorbijkomen van hoogte Stoelinga’s punten en momenten waarop hij zelf de clown uithing.

TOP

delft
maandag | 17 augustus 2015 | 00h03 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lijm_en_cultuur.jpg

delft.nl - LOUDFEST GAAT DOOR
... De organisatie B2S, de gemeente Delft, de politie en locatie Lijm & Cultuur hebben intensief overlegd. Door de bereidwilligheid van alle betrokken partijen om een oplossing te vinden is dat ook gelukt. De verschillende belangen van de betrokken partijen zijn goed tegen elkaar afgewogen, waardoor het evenement op deze locatie plaats kan vinden. Het evenement Loudfest gaat door op locatie Lijm & Cultuur in Delft op 19 september.

TOP

delft
maandag | 17 augustus 2015 | 00h02 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_http://onafhankelijkdelft.nl/wp-content/uploads/ad_het_weekend_van_martin_stoelinga_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - AD Delft: Het weekend van ... Martin Stoelinga

TOP

delft
maandag | 17 augustus 2015 | 00h01 | week 34 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hijskraan_markt_15_juni_2015_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Opheldering vergunning enorme hijskraan op de Markt
door Jan Peter de Wit
... Medio 15 juni en later stond er een mega grote mobiele hijskraan op de Markt.
Vraag: van deze werkzaamheden wil ik een kopie van de vergunningverlening van de gemeente en vooral ook de risicoanalyse en veiligheidsvoorschriften van deze specifieke hijskraan werkzaamheden ontvangen.
Bij voorbaat dank,

TOPhtml5 logo Valide CSS!