Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
vrijdag | 31 juli 2015 | 13h16 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Financiële experts vind je bij D66-Delft!
Na Lucas Vokurka kwam Alleta Hekker!
Ervaring Aletta: 25 jaar fluittiste!
hfvh

delft_gemeenteraad_amsterdam.jpg

Gemeenteraad Amesterdam.

parool.nl - Zonder jaarrekening dreigt Amsterdam onder streng toezicht te komen
Amsterdam dreigt onder curatele van het rijk te worden gesteld als de gemeente geen deugdelijke jaarrekening weet op te maken. Op het stadhuis bestaan grote zorgen of de gemeente dat kan, blijkt uit een intern rapport.

Wethouder Udo Kock (D66) is meer dan een jaar geleden aangetreden om de financiële huishouding van de gemeente op orde te krijgen. 'Financiële prudentie is een speerpunt van dit college,' herhaalt hij sindsdien steevast, maar vooralsnog leidt dat nog niet tot de gewenste resultaten.

TOP

delft
vrijdag | 31 juli 2015 | 12h36 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_kastanjewetering_002.jpg

Delft. Bouwhoogte aan de Kastanjewetering maximaal 7,7 meter hoog.

ris.delft.nl - Burgerbrief: verzoek besluit gemeenteraad Delft inzake bestemmingsplan Harnaschpolder af te keuren..pdf
Aan: Gedeputeerde Staten provincie Zuid Holland bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht
Postbus 90602 2509 LP Den Haag
CC: gemeenteraad Delft
Van: Torsten Gerhardt, burger van Delft
Delft, 23 juli 2015
Onderwerp: Verzoek besluit gemeenteraad Delft af te keuren

Geachte heer van der Wel en heer Lambregts,

De gemeenteraad heeft in de vergadering op donderdag 2 juli 2015 het bestemmingsplan Harnaschpolder goedgekeurd.
...
Omdat de kosten op dit moment niet gedekt zijn en in de begroting opgenomen zijn verzoek ik u bovengenoemd besluit van de Gemeenteraad met het voornemen tot een nieuwe verplichting af te keuren wegens het op dit moment ontbreken van een reële dekking en noodzaak.

Graag geef ik persoonlijk een toelichting.

Met vriendelijke groeten,
Torsten Gerhardt
Kastanjewetering 2
2614 KE Delft

TOP

delft
vrijdag | 31 juli 2015 | 12h10 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Balkonraam: heb ik nog niet gezien in Delft?
hfvh

delft_balcony_window_fakro.jpg

fakro.com - Balcony window
Innovative, large roof window in which the open sashes create a balcony. The upper sash is opened upwards, the lower forward allowing easy access to the balcony bay. The sash when opened in position form 0 °to 45 ° is supported by innovative supporting mechanism enabling to leave the sash open in any position within this range.

TOP

delft
vrijdag | 31 juli 2015 | 11h36 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Delft subsidieert kaartjes Chamber
Music Festival met € 23.700,00 per jaar!
Waarom is de entreeprijs niet kostendekkend?
hfvh

delft_bas_verkerk_mevrouw_verkerk_michiel_visser_dick_slingerland.jpg

De Delftse Burgemeester Verkerk en zijn vrouw, Michiel Visser van de gemeente Delft en Dick Slingerland (president directeur Alphatron Holding

delftmusicfestival.nl - Steun ons
Om het Delft Chamber Music Festival jaarlijks tot een groot succes te maken wordt mede een beroep gedaan op externe samenwerkingspartners en sponsors. Voor ondernemers, particulieren en fondsen met een warm hart voor kunst en cultuur hebben wij interessante modules ontwikkeld waaraan u zich kunt verbinden.
Met uw deelname toont u uw betrokkenheid om Delft op de kaart te zetten als culturele en creatieve stad. Uw bijdrage zorgt ervoor dat het Delft Chamber Music Festival zijn hoge niveau kan handhaven en de kwaliteit kan versterken.

TOP

delft
vrijdag | 31 juli 2015 | 10h20 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Voetbal gaat kenteken-parkeren ver voorbij!
Wie zit waar en wanneer in het stadion?
Politie kan voortaan thuisblijven!
hfvh

delft_galgenwaard.jpg

ad.nl - FC Utrecht krijgt primeur nieuw kaartjessysteem
FC Utrecht heeft de primeur van een nieuw kaartjessysteem. Als eerste club in het betaalde voetbal gaat het de software van SR04 gebruiken. De andere 27 clubs uit eredivisie en Jupiler League en voetbalbond KNVB volgen later. Voor het einde van het kalenderjaar moet de overstap zijn afgerond.

TOP

delft
vrijdag | 31 juli 2015 | 09h53 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_boomplas.jpg

Guido van der Wedden november 2012: te veel water is soms funest. In het Wilhelminapark te Delft is niet voldoende afschot of drainage aanwezig, waardoor het park veel te nat is.
-----

Het is weer fijn om in het Wilhelminapark te zijn!
19 augustus, 16 uur borrel ter plaatse


Beste leden en andere geïnteresseerden,

in 2012 presenteerde de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier een actieplan met verbeterpunten voor het Wilhelminpark (http://www.bvowd.nl/documenten/overig/20120611_Actieplan_Wilhelminapark.pdf). Inmiddels is een deel van de punten uit dit plan door de gemeente opgepakt: de paden zijn verbeterd, de beschoeiingen vernieuwd, de afwatering van gazons is verbeterd en ze zijn opgehoogd en opnieuw ingezaaid, de bankjes en bruggen zijn schoongemaakt en geschilderd en er is een nieuwe speeltuin gekomen op een nieuwe, betere plek. De buurt is steeds betrokken bij deze plannen, onder andere tijdens een inloopavond op 14 mei 2014 waar gezamenlijk gebrainstormd werd over de nieuwe speeltuin.

We zijn hier als belangenvereniging natuurlijk erg blij mee: het is weer fijn om in het Wilhelminapark te zijn!

Daarom nodigen we al onze leden, maar met name diegenen die bij de inloopavond 14 mei 2014 aanwezig waren of op een andere manier betrokken zijn geweest bij de verbeteringen in het park, uit voor een feestelijk borreltje ter plaatse:

19 augustus 2015, om 16 uur, bij de speeltuin in het Wilhelminapark. Kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom, ook voor hen is er iets te drinken.

Met vriendelijke groet,
Guido van der Wedden
Secretaris
---
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Secretariaat p/a G.A. van der Wedden A: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft T: 015-2147102 W: www.bvowd.nl E: secretariaat@bvowd.nl Twitter: @bvowdelft

TOP

delft
vrijdag | 31 juli 2015 | 08h20 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_omgevingswet.jpg

binnenlandsbestuur.nl - TIJDWINST OMGEVINGSWET DREIGT TE VERDAMPEN
door Yolanda de Koster
...
De Zeeuw snapt niet goed waarom de justitiewoordvoerders de motie hebben ingediend en aangenomen. ‘In de uitgebreide discussies over de nieuwe Omgevingswet heeft niemand zorgen uitgesproken over de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. De motie wil dus een probleem oplossen dat niet bestaat. Uitvoering van de motie maakt echter een groot deel van de beoogde (tijd)winst van de Omgevingswet ongedaan.’ De praktijkhoogleraar wijst daarbij op de politieke ambities en doelstellingen van de Omgevingswet. ‘Aan slepende besluitvormingsprocessen en hoge onderzoekskosten moet een eind komen, gemeenten krijgen meer afwegingsruimte om maatwerk te leveren en burgers en bedrijven gaan erop vooruit omdat de regelgeving begrijpelijker wordt en meer ruimte biedt aan private initiatieven.’ Het predicaat sneller en beter van de wet wordt door uitvoering van de motie ongedaan gemaakt.

TOP

delft
donderdag | 30 juli 2015 | 19h14 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_krakeelpolderweg_021_new_york_pizza_elektrische_bezorgfiets_20150730153619.jpg

Electric bike
New York Pizza aan de Krakeelpolderweg in Delft bezorgt de pizza's in de stad milieuvriendelijk. De eerste elektrische fiets is inmiddels in gebruik en een tweede e-bike volgt voor eind augustus aanstaande.
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
donderdag | 30 juli 2015 | 12h56 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_rechter.jpg

binnenlandsbestuur.nl - RECHTER PIKT SCHRAPPEN HUISHOUDELIJKE HULP NIET
door Yolanda de Koster
Opnieuw is een aantal gemeenten door de rechter gedwongen de eerder geschrapte huishoudelijke hulp alsnog toe te kennen. Dit is recent gebeurd in Ede, Huizen, Lochem, Oosterhout en Veghel. De redenen om gemeenten terug te fluiten lopen uiteen.
...
Geen keukentafelgesprek ... de gemeente had verzuimd onderzoek te verrichten naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpbehoevenden.

TOP

delft
donderdag | 30 juli 2015 | 09h57 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_varendcorso_20150802_delft.jpg

varendcorso.nl - Pluk de dag
Ervaar het corso op 31 juli, 1 & 2 augustus!

TOP

delft
donderdag | 30 juli 2015 | 08h04 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_luchtfotoharnaschpolder.jpg

guidovanderwedden.ning.com - Iedereen betaalt straks 25 cent per dag voor doortrekken wc
door Guido van der Wedden
Uitvoering van het armoedebeleid is in Nederland gedelegeerd aan gemeenten, die hiervoor geld van het rijk krijgen. Ook andere overheden doen aan inkomenspolitiek: waterschappen verlenen kwijtschelding. Dat is echter geen kerntaak. De coalitie, die sinds de verkiezingen aan het roer van het hoogheemraadschap van Delfland staat, wil dit veranderen. In november valt hierover een besluit.

TOP

delft
woensdag | 29 juli 2015 | 11h41 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

duic.nl - Filmpje: fraaie beelden van de Utrechtse grachten vanaf het water
Utrecht werd dit jaar uitgeroepen tot mooiste grachtenstad van Europa. Wie dit filmpje, gemaakt door het Utrechtse bedrijf Clipsense, ziet begrijpt waarom. Door de drukte van de dag vergeten we soms te kijken. In ruim vier minuten trekken de fraaiste beelden aan ons voorbij. En inderdaad, mooiere grachten zie je nergens

Utrecht vanaf de grachten
door ClipSense Videoproducties
Utrecht is eerder dit jaar uitgeroepen tot mooiste grachtenstad van Europa. Wij vonden deze fantastische benoeming een goede reden om Utrecht ook eens vanaf de andere kant te laten zien. In deze video kan je Utrecht vanaf de grachten bekijken zoals velen van ons de stad nog nooit hebben gezien.

TOP

delft
woensdag | 29 juli 2015 | 11h03 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Streetart-route moet Rotterdam kleuren
Rotterdam krijgt haar eigen streetart-route. Van het Oude Westen tot de binnenstad worden er tien kleurrijke muurschilderingen gemaakt door het collectief Rewriters 010. Lees meer: Streetart-route moet Rotterdam kleuren.

TOP

delft
woensdag | 29 juli 2015 | 10h53 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_streetart_rotterdam.jpg

rijnmond.nl - Streetart-route moet Rotterdam kleuren
Rotterdam krijgt haar eigen streetart-route. Van het Oude Westen tot de binnenstad worden er tien kleurrijke muurschilderingen gemaakt door het collectief Rewriters 010.
Initiatiefnemer Dave Vanderheijden wil getalenteerde kunstenaars uit de stad op deze manier een kans geven om hun talent in de straten van Rotterdam tentoon te stellen: "Veel jongens uit onze stad zijn gewild in het buitenland, maar zodra zij terug komen, kunnen zij niks. Door alle regelgeving wordt dit onmogelijk gemaakt. Daarom trekken zij vaker naar het buitenland."

TOP

delft
dinsdag | 28 juli 2015 | 14h15 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_2015_westvest_met_boombakken.jpg

Delft, Westvest. De aanleg van de verhoogde trambaan in de richting Constructiebrug.

delfia-batavorum.nl - Wandelallee Westvest? RandstadRail wordt obstakel
... Dit nieuwe tramspoor komt op als het ware op laag dijkje te liggen. Het komt bovendien over een lengte van 200 meter zo dicht tegen de gracht aan te liggen, dat er veiligheidshalve langs het water niet valt te wandelen. Zelfs als er langs de hoge kade een hek wordt geplaatst, zoals bij de Zuidwal, dan is het er zo smal dat het nauwelijks nog een aantrekkelijke ruimte is. Het is de vraag of een rolstoel er zou kunnen passeren. De breedte hier wordt ook sterk ingeperkt door boombakken. De bomen zouden aanvankelijk gewoon in de grond komen te staan. Althans, zo zag het er in de plannen van Busquets uit. Maar door de funderingseisen voor de Randstadrail-tram kan dat niet en moeten de bomen in bakken worden geplant. In de praktijk zal dat wel betekenen, dat er hooguit kleine bomen of wat grotere struiken in kunnen groeien, gezien de beperkte ruimte voor wortelgroei. Dit groen zal vermoedelijk ook extra water moeten krijgen. Anders redden bomen het zeker niet. Ze hebben het op deze manier zelden goed naar hun zin.

TOP

delft
dinsdag | 28 juli 2015 | 14h02 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_raad_rotterdam.jpg

wos.nl - Declaratiebonnetjes raadsleden Rotterdam online
Rotterdam gaat alle gemeentelijke uitgaven online plaatsen. De gemeenteraad heeft een motie van D66 donderdagavond aangenomen, meldt het ANP. Hoek van Holland is een deelgemeente van Rotterdam.

Het gaat om grote uitgaven, maar ook kleinere bedragen zoals declaraties van raadsleden. De eerste uitgaven van enkele afdelingen komen volgend jaar online. Na een evaluatie volgt de rest van de organisatie, is de bedoeling.

TOP

delft
dinsdag | 28 juli 2015 | 13h15 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft cartoon_20111008.jpg

Toekomst visie Spoorzone - Stadsplein & Hertenkamp "De grote leegte".

zoek.officielebekendmakingen.nl - Kamervragen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het spoorproject in Delft (ingezonden 27 juli 2015).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Spoorproject brengt Delft in financiële nood»? (Noot 1 NRC Handelsblad, 23 juli 2015)

Vraag 2
Deelt u de mening dat de weigering om uitstel van betaling van 32 miljoen euro te verlenen en 5 miljoen euro aan meerkosten op het project kwijt te schelden Delft dichter bij een artikel 12-status brengt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3
Klopt het in het artikel gestelde dat indien Delft een artikel 12-status krijgt, het nog maar de vraag is of Delft dan nog meebetaalt aan toekomstige meerkosten in het spoortraject, en of er toestemming komt voor leningen om de 32 miljoen euro aan u terug te betalen?

Vraag 4
Is er naar uw mening in dit geval sprake geweest van aansporingen van de gemeente Delft door Rijk en/of provincie om de bewuste (woning)bouwlocatie te ontwikkelen, zoals volgens het rapport «Grond, geld en gemeenten» van de Raad voor de financële verhoudingen in veel gevallen is gebeurd?2

Vraag 5
Wilt u een reactie geven op de aanbevelingen uit het rapport «Grond, geld en gemeenten»? Zo nee, waarom niet?

TOP

delft
dinsdag | 28 juli 2015 | 13h01 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_ns_reisinformatie_meubel.jpg

architectenweb.nl - Proef met prefab reisinformatiepunt NS
Vorige week is op het station van Delft het prototype van een prefab reisinformatiepunt van de NS geplaatst. Na een proef is het de bedoeling dat er ongeveer 35 exemplaren komen te staan op dertig treinstations in het hele land. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau cepezed.

TOP

delft
dinsdag | 28 juli 2015 | 11h57 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_naaktjandewitmartinstoelinga.jpg

Jan Peter de Wit en Martin Stoelinga bijna naakt op de Markt in Delft.

onafhankelijkdelft.nl - Ik luister naar de mensen op straat
door Martin Stoelinga
... Maar wij zijn de Josti Band, een stelletje aso’s, halve criminelen. Elk voorstel vanuit onze fractie wordt bij voorbaat afgestemd.

TOP

delft
dinsdag | 28 juli 2015 | 10h34 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_kerk_open_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - De Nieuwe Kerk moet open, ook op zondag!
door Martin Stoelinga
... Als je als stad graag wil dat toeristen je bezoeken, moet je zorgen dat je belangrijkste attracties altijd te bezichtigen zijn. Dus zeker de Nieuwe Kerk. En ook op zondag!
...
Dus, kerkbestuur, doe nou eens niet zo eigenwijs en gooi die kerkdeur ook op zondag open voor publiek. Dat is voor iedereen leuker en voor Delft beter. Want hoe meer zielen (zieltjes?) hoe meer vreugd. En ... hoe meer omzet.


-----
delft_martin_stoelinga_kafka.gif

commentaar redactie door harrie fruyt van hertog:
De kerk moet helemaal niets en al helemaal niet opgelegd door de politiek. Kerk en Staat zijn gescheiden in Nederland! In 1953 werd de Zondagswet ingevoerd. Het is aan het kerkbestuur om de Nieuwe Kerk op zondag met gepaste devotie open te stellen voor toeristen. Wel goed opletten! Voor je het weet verwordt de Kerk tot een kermisattractie met gokkasten enz.

TOP

delft
maandag | 27 juli 2015 | 15h22 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_abutaleb_in_zomergasten.jpg

rijnmond.nl - Zomergasten met Aboutaleb trekt bijna 800.000 kijkers
... De drie uur durende uitzending was een Rotterdams onderonsje. Want ook presentator, Wilfried de Jong komt uit Rotterdam. De heren tutoyeerden elkaar.
In Zomergasten praatte Aboutableb over zaken als taal, identiteit en leiderschap. Ook daagde hij Geert Wilders uit om zijn plannen voor "minder Marokkanen" handen en voeten te geven.

TOP

delft
maandag | 27 juli 2015 | 08h37 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_joe_biden_ahmed_aboutaleb.gif

stevenbrownsblog.wordpress.com - PvdA Stripheld “Uncle Tom” Aboutaleb wil duidelijkheid van Wilders in ‘Showbizz-Zomeravonden’.
( van onze niet gesubsidieerde dr. Goebbels Propaganda redactie)
AMSTERDAM-NOIR- Zomeravonden is verworden tot het gesubsidieerde RTL ‘Riool- Boulevard’ van de Joe Biden Ahmed Aboutaleb‘Grachtengordel-Maffia’ met als Presentator Showmaster Albert Verlinde Wilfried de Jong.
De Grote BN-er van de PvdA Aboutaleb was gisteren te gast bij Riool ‘Showmaster Wilfried de Jong’. Burgemeester Aboutaleb in het gesubsidieerde zonnetje gezet in zomeravonden. In Zomeravonden geen enkele kritische vraag aan Aboutaleb waarom hij de kont heeft gekust van de USA ‘Elite- Maffia Boss Joe Biden’. Ook geen enkele vraag over het feit dat hij in Rotterdam een waar schrikbewind voert jegens de arbeiders ( zwarte of wit), die werkloos zijn en nu als Slaaf worden behandeld door de (on)-Leefbaar partij samen met zijn partijgenoot ‘Kapo Jetta K.’ aka de “Moestuin” Ook geen enkele vraag over het feit dat de VVD in Rotterdam eist dat iedereen inclusief de ouders van Aboutaleb Nederlands moet spreken en Aboutaleb het daar mee eens is. Ook geen enkel vraag over het feit dat zijn (PvdA)- Top ambtenaren corrupt tot op het bot zijn en hij daar nooit één woord over rept.

TOP

delft
maandag | 27 juli 2015 | 06h40 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delftopzondag.nl - Het valt niet mee Artikel 12-gemeente te zijn, weten politici in Vlissingen, Muiden en Ten Boer
Delft stevent af op de Artikel 12-status. De financiële status van de stad wordt met de dag slechter en het aantal opties het tij te keren neemt af. Delft op Zondag sprak hierover, ter voorbereiding op wat waarschijnlijk komen gaat, alvast met politici in gemeentes die onder curatele staan.

... Ben Hagens stelt voor de wethouder van financiën af te zetten. “En heel snel een ander nemen, iemand die zorgt dat de boel snel op de rit komt.”


(redactie harrie fruyt van hertog: Albert Heijn haalde CEO Möberg in huis, de Delftse gemeenteraad handhaaft "fluitiste" Aletta Hekker D66, zichtbaar incapabel en te weinig actief als financieel-expert. Hekker retweet berichtjes over anderen, maar zelf een stukje schrijven heb ik nog niet gezien!).

TOP

delft
maandag | 27 juli 2015 | 00h02 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_binnenwatersloot_030_bloemenwinkel_met_koffiehoek_20150722112709.jpg

Delft. Bij de euroflorist aan de Binnenwatersloot straks na aankoop van een bos bloemen gezellig nog even een kopje koffie of thee drinken in de horecahoek.

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) wil vrije vestiging horeca inperken!

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft

Ed Hoogendijk, geeft zijn mening nu even als voorzitter en daarna staat hij weer als kok achter zijn fornuis in Bistro de Pijpenla. Namens de KHN verlangt Hoogendijk van de gemeente dat die het horeca-aanbod gaat regelen!
Weet je meneer Hoogendijk, de gemeente regelt geen concurrentie, dat mag ze niet!

Het aantal bezoekers aan Delft groeit weer en de horeca groeit mee.
Ja hoor, komen de bekrompen Delftenaren weer zeuren uit broodnijd.
Alles wat te veel is in de markt wordt vanzelf afgestraft, dat regelt een vrije markt zelf!

Delft maakte die regelzucht al eerder mee. De GroenLinkse oud-wethouder Ir. Rik Grashoff met communistisch gedachtegoed in zijn hoofd, voerde medio 2003 het FLS, het Functie Limitering Systeem in.

Grashoff hekelde de vele uitzendbureau's in de winkelgebieden en het in zijn ogen te grote aanbod van horeca op de Markt met daar tegenover te weinig winkel-aanbod. De civiele Ir. Hendrik Johannes (Rik) Grashoff dacht met zijn FLS plan de economische ontwikkelingen in branchering te kunnen aansturen.

Het FLS draaide zoals te verwachten was, uit op een mislukking, net als later het Spoorzone-project dat zonder voldoende risico-reserves van start ging onder verantwoording van wethouder Grashoff een financiële miljoenen flop werd! Delft is inmiddels technisch failliet! Maar dat ter zijde.


brief
van: Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft
aan: het college van BenW Delft:


delft

lees brief met bijlage ...
delft
delft
delft
delft
delft
delft

TOP

delft
maandag | 27 juli 2015 | 00h01 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_alstom_citadis_2039_ret_rotterdam.jpg

infrasite.nl - Alstom moderniseert Rotterdamse Citadis met airconditioning
Alstom gaat een airconditioningsysteem leveren voor de eerste serie* van 60 Citadis-trams die worden geëxploiteerd door RET in Rotterdam. De Citadis-trams die door Alstom zijn geleverd tussen 2004 en 2006 hebben al verwarmings- en ventilatiesystemen aan boord. Om de trampassagiers in Rotterdam optimaal reiscomfort te bieden, heeft RET besloten de eerste serie Citadis-trams te voorzien van een HVAC-systeem met extra stroomvoorziening.

TOPhtml5 logo Valide CSS!