Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 26 juli 2015 | 11h10 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_doz_20141200.gif

delftopzondag.nl - Molshoop kan marktconforme huur niet opbrengen ...
door Jesper Neeleman
Buurthuis De Molshoop gaat sluiten. Dertig jaar lang kon de buurt gratis gebruikmaken van dit pand, maar de financiële tegenspoed waarin Delft verkeert dwingt de gemeente om nu een ‘marktconform’ bedrag te vragen.

TOP

delft
zondag | 26 juli 2015 | 11h06 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_addelft.gif

ad.nl - Acuut geldgebrek doet De Molshoop de das om
door Bjinse Dankert
Het laatste buurthuis in de Delftse binnenstad, De Molshoop, gaat na september noodgedwongen dicht. Gebruikers moeten op zoek naar nieuwe locaties.

TOP

delft
zaterdag | 25 juli 2015 | 14h25 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avalex_jaarstukken_2014_0.gif
delft_avalex_jaarstukken_2014.gif

avalex.nl - Avalex jaarstukken 2014
Aan het algemeen bestuur
Wij bieden u de jaarstukken 2014, bestaande uit het jaarverslag 2014, de jaarrekening en de overige gegevens, aan. Het jaarverslag is dit jaar in een nieuwe vorm gegoten. Hiermee doet het verslag naast de doelmatigheid recht aan de doeltreffendheid van Avalex. Het verslag geeft naast de programmaverantwoording nu ook nadrukkelijk de gerealiseerde maatschappelijke meerwaarde van Avalex weer.

TOP

delft
zaterdag | 25 juli 2015 | 09h18 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

ris.delft.nl - VNG: Informatie m.b.t. woningwet.pdf
In deze brief geven we informatie over de hoofdlijnen van de Woningwet 2015 en de daaronder liggende AMvB (he! Besluit Toegelaten Instellingen Volkshulsvesting 2015). We informeren u over de diverse initiatieven die we nemen zodat u beter thuis kunt raken in de toepassing van de nieuwe Woningwet en formuleren een aanbod om bij u langs te komen voor een toelichting op de regelgeving. Tot slot informeren we u over wonen.vng.nl waar straks alles te vinden is over de Woningwet en de toepassing ervan.
...
De gemeente kan thema 's aan de orde stellen als nieuwbouw van sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (o.a. verkoop van bezit of liberalisatie van woningen door de corporatie), betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen, de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving, investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed.

TOP

delft
zaterdag | 25 juli 2015 | 09h09 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

PARK(ing) Day Rotterdam
PARK(ing) Day 2014 was a great success in Rotterdam. The municipality was actually feeding the meters for the reclamation of more than 75 parking spots by business owners and residents. This edition was special because of the collaboration with pop-up rooftop park DAK-Rotterdam. They offered participants parking spot sized grass carpets from a former hockey field.

TOP

delft
zaterdag | 25 juli 2015 | 01h53 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_vaarroute_wethouder_peter_ouwendijk_westland.jpg

rijnmond.nl - 160 kilometer varen door de provincie
Goed nieuws voor watersporters; het nieuwe vaarnetwerk Midden-Delfland en Westland is vrijdagmiddag officieel geopend. In totaal gaat het om 160 kilometer aan vaarwegen door het natuurgebied.
...
Wethouder Peter Ouwendijk van de gemeente Westland: “Het vaarroutenetwerk is iets waar wij trots op mogen zijn. Het netwerk moet het makkelijker maken om in Westland en Midden Delfland te recreëren op het water; het is een mooie aanwinst voor alle waterliefhebbers.”

TOP

delft
vrijdag | 24 juli 2015 | 17h04 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft moslim_groen_kleed.jpg

leefbaarrotterdam.nl - Leefbaar: stop illegale winkeltjes in moskeeën
Leefbaar Rotterdam wil dat er handhavend opgetreden wordt tegen illegale winkeltjes in moskeeën. “De winkeltjes genieten belastingvoordelen en zijn daarom concurrentievervalsing ten opzichte van ondernemers die zich wél aan de regeltjes houden”, aldus Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf.

... De winkeltjes zijn daardoor niet Btw-plichtig.
... De winkels worden daarnaast vaak gerund door mensen met een bijstandsuitkering, die mogelijk toch betaald worden voor hun werkzaamheden.

TOP

delft
vrijdag | 24 juli 2015 | 14h25 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft abtswoudseweg_072_030703_peter_smit_snackwagen_a.jpg

Krokodillentranen

Webcolumn door Peet Smit

Het Delftse stadsbestuur huilt tranen met tuiten omdat ze van niemand hulp krijgen bij de oplossing van de financiële problemen waar ze zelf schuldig aan zijn. Het zijn krokodillentranen. Alles wat ooit begon als een geweldige zaak voor Delft is heel amateuristisch aangestuurd. Zoveel ondeskundigheid wordt altijd afgestraft door deskundigen uit het bedrijfsleven. Daar zitten mensen met expertise op elk gebied.

Elke waarschuwing met betrekking tot de financiële risico’s voor Delft vanuit de oppositie is stelselmatig afgeserveerd door de betweters uit de huidige en laatste drie colleges. Ze dweilen met de kraan open en blijven in hun eigen poep roeren. Dat het al jaren stinkt ruiken ze niet meer, zo gewend zijn ze aan de lucht. Iedere burger zou stoppen met geld uitgeven als ‘ie het niet meer heeft. Het Delftse stadsbestuur blijft geld uitgeven aan dingen die blijkens voortschrijdend inzicht niet meer nodig zijn.

Wethouders hebben volgens mij moeite om hun ambtenarenapparaat aan te sturen, waarvan een deel moet afvloeien vanwege het slechte financiële beleid. Omdat ze dit weten, doen ze volgens mij niet erg hun best meer. Bij de kinderboerderij heeft de ambtenarij zo tegengewerkt dat geïnteresseerden afhaken.

Gemeentebestuur; hier wat dingen ter overdenking:
wat je zaait zal je oogsten,
uithuilen en opnieuw beginnen,
neem je verlies,
beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald,
eerlijk duurt het langst,
ere wie ere toekomt,
de gewone man begrijpt er helemaal niets meer van,
hoge bomen vangen veel wind,
verkoop de huid van de beer niet voordat hij geschoten is,
je moet er niet wezen, je moet er zijn en
als je begint met liegen, moet je blijven liegen, want anders komt de waarheid aan het licht.

TOP

delft
vrijdag | 24 juli 2015 | 13h50 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft hugo_de_grootstraat_adriaan_pauwstraat_woningen_vidomes_20150714132058_a.jpg

Vidomes: Aanvraag splitsingsvergunning Adriaan Pauwstraat 2a en b, Hugo de Grootstraat 168- 236/ C. de Wittstraat 1- 7 te Delft (II)
door harrie fruyt van hertog
Michael Horstmanshof, Consulent vastgoed bij Vidomes, werkt achter de schermen om de verkoop van bovengenoemd complex mogelijk te maken. Vidomes is het niet eens met de afwijzing van de aanvraag splitsingsvergunning. Vidomes gaat in gesprek met de gemeente om een oplossing te zoeken waarbij verkoop wel mogelijk wordt.

lees brief ...
delft vidomes_horstmanshof_verkoop_woning_1.jpg
delft vidomes_horstmanshof_verkoop_woning_2.jpg

TOP

delft
vrijdag | 24 juli 2015 | 12h41 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft wegwijzers_delftse_hout_a13_2.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Achterlijke omleiding van A13 bezoekers naar Delftse Hout
door Jan Peter de Wit
...
De Delftse Hout zit in de portefeuille van GroenLinks wethouder Brandligt. Die snapt er dus niets van. Maar verkeer doet gelukkig VVD wethouder Harpe. Ik denk dat ik deze laatste eens ga vragen wat hij aan deze situatie gaat doen.

TOP

delft
donderdag | 23 juli 2015 | 20h35 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft losse_schoefjes.jpg

Bij Werner Bremer zit een schroefje los.

Webcolumn door Hans Heisterde

Ik las een heel merkwaardig artikel op Politiek Delft van de hand van ene Werner Bremer. Hij gaat behoorlijk tekeer tegen Martin Stoelinga, inmiddels een van de langstzittende Delftse gemeenteraadsleden.

Martin Stoelinga is een self made man. Een succesvol zakenman en een getapte jongen: type ruwe bolster, blanke pit die geen blad voor de mond neemt. Een populist misschien maar niet iemand die in achterkamertjes en in het geheim politiek wil bedrijven. What you see is what you get. Niet iemand van het subtiele politiek spel en halfzachte compromissen. Vriend van de inmiddels overleden Tsjechische dissident en president Vaclav Havel. Stoelinga was één van de eerste ondertekenaren van Charta '77 en iemand die zijn zakelijke belangen in Tsjechië op het spel durfde te zetten voor zijn principes. Een vent met een hart dus.

Hij is populair in Delft en heeft genoeg achterban om gekozen te raken. Democratie in actie, schitterend toch? Ik denk dat de naam van Martin Stoelinga bekender is dan die van Burgemeester Momfert de Mol, aka Bas Verkerk. Ik heb altijd geroepen als er een burgemeester gekozen zou worden, dan wordt Martin het. Hij heeft immers een goed gevoel voor publiciteit en is een echte Delfterik die de stad in al zijn geledingen kent.

Bremer noemt hem een Walter Mitty. Een figuur die in een fantasiewereld leeft, een persoon die doelbewust zich probeert voor te doen als iemand die hij niet is.

Dat lijkt me allesbehalve van toepassing op Martin Stoelinga. Als er iemand authentiek te noemen is dan is het Stoelinga wel. Politiek is het mijn vriend niet helemaal maar hij steekt wel zijn kop boven het maaiveld uit van de muisgrijze gemeenteraad in Delft. Een vent met lef bovendien. De gondel-affaire is daar bij uitstek het voorbeeld van. Dat heeft weinig te maken met een Walter Mitty complex, eerder met echte moed en het gevoel niet mee te willen doen met een spel van regelneven, pappen en nathouden. Moed om een wethouder die de schijn op zich laadde niet helemaal zuiver te zijn, aan te pakken. Hij kreeg amper steun van zijn collega-raadsleden en er werd getracht hem tot aan de poorten van de hel stuk te procederen. Ik vind nog steeds dat een passend eerherstel voor hem veel te lang uitblijft.

Delft draaide zich de afgelopen jaren in de financiële vernieling. Megalomane projecten die een financiële bodemloze put werden. En een Martin Stoelinga die maar riep “Dit loopt fout!”. Dat is iemand met een gezonde realiteitszin die durft te roepen 'de Keizer heeft geen kleren aan'.

Zo iemand een Walter Mitty-sticker op te willen te plakken geeft blijk van weinig inzicht over wat er schort aan Delft en zijn gemeentebestuur.

Natuurlijk kan ik me voorstellen dat Stoelinga een beetje moe wordt van de politiek in Delft. Dat zijn velen. Partijen en politici die zich inmiddels in allerlei bochten moeten wringen om zich te distantiëren van het wanbeleid van de afgelopen jaren en krampachtig pogingen doen hun straatje schoon te vegen. Ik kan begrijpen dat Stoelinga walgt van sommige van zijn collega's in de Delftse politiek en zich maar al te vaak een roepende in de woestijn heeft gevoeld.

Kortom Werner Bremer is de ware Walter Mitty bij wie zit een schroefje los zit en verwart zijn eigen wanen met de wrange realiteit van de Delftse politiek.

TOP

delft
donderdag | 23 juli 2015 | 16h14 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Timelapse Rotterdamse Dakendagen
Video door Elmar Janse
A timelapse video of Rotterdam that I made in cooperation with the Rotterdamse Daken Dagen!

TOP

delft
donderdag | 23 juli 2015 | 12h24 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft woonerf.jpg

binnenlandsbestuur.nl - OER-HOLLANDS WOONERF TOE AAN UPDATE
door Esther Walstra
Het was in de jaren ’70 en ’80 de perfecte oplossing om veilige zones te creëren tussen de nieuwbouwhuizen. Het typisch Nederlandse woonerf (tegenwoordig simpelweg ‘erf’) werd in hoog tempo aangelegd in de ‘bloemkoolwijken’ in onder meer Zoetermeer, Apeldoorn, Duivendrecht en andere groeiende steden. Maar anno 2015 is deze succesvolle Nederlandse uitvinding toe aan een ‘make-over’, vindt onder meer Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management.

TOP

delft
donderdag | 23 juli 2015 | 10h00 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft mitty_walter.jpg

stadsbelangendelft.nl - Delft heeft eigen Walter Mitty
door Werner Bremer
Tijdens het lezen van het interview met Martin Stoelinga in de Delft op Zondag van 19 juli jl. dwaalden mijn gedachten af naar mijn middelbare schooltijd. Ergens begin jaren tachtig sprak mijn leraar Engels (de heer Vendel) over Walter Mitty. Een fictief persoon in een verhaal uit vroegere jaren.

Wat er precies met die Mitty aan de hand was, wist ik niet meer. Ik begreep dan ook niet waarom hij nu ineens in mijn hoofd zat. Maar gelukkig kun je tegenwoordig, als je je schoolschriftjes niet hebt bewaard hebt, altijd Google nog raadplegen.

In de Engelse taal verwijst de naam Walter Mitty naar een persoon die weinig effectief is en die meer tijd besteedt aan fantasie en dagdromen dan aan de realiteit. Of ook wel aan een persoon die doelbewust zich probeert voor te doen als iemand die hij niet is. (bron: Wikipedia )

Ineens was het me duidelijk. We hebben een Nederlands, nee zelfs een Delfts synoniem voor Mitty, namelijk Martin Stoelinga. De ondernemer die niet de politiek inging om voor de stad iets terug te doen, maar de man die dacht dat hij ‘in het centrum van de macht’ het voor zichzelf nog beter kon regelen. Zijn inzet was minimaal een gokhalletje.

Dat het in Nederland zo niet werkt werd hem al gauw duidelijk. Vanaf het moment, dat hij dat door kreeg, heeft de man zich nagenoeg alleen bezig gehouden met het beledigen en schofferen van alles en iedereen die maar iets met de Delftse politiek te maken heeft. Daarnaast meende hij dat je politiek vooral bedrijft door op een olifant te zitten, in carnavalsoptochten leuk te doen of nagenoeg in zijn blote kont op de markt te lopen. Het wachten is nog steeds op zijn eerste inhoudelijke bijdrage in de raadszaal. Als je niets te vertellen hebt, dan valt er ook weinig te luisteren.

Een inhoudelijke bijdrage van hem gaat er niet komen, want Martin heeft besloten zijn termijn zwijgend uit te zitten. Dat hij hiervoor wel gewoon zijn volledige raadsvergoeding opstrijkt, meent hij te kunnen rechtvaardigen door zijn politieke werk vooral op straat te doen. Als dit al zo zou zijn, zou hij zich moeten realiseren dat er veel mensen in onze stad zijn die ‘op straat’ zich voor anderen inzetten. Dat noemen wij geen politiek maar gewoon vrijwilligerswerk. En vaak nog onbetaald ook.

Opmerkelijk in het interview is zijn openhartigheid naar zijn kleinkinderen. Tegen deze spruiten heeft hij blijkbaar ruiterlijk toegegeven dat hij in de raad is gekomen, omdat hij gemeen en gluiperig is. Zelfkennis heeft hij weer wel. Dat hij terugkomt op een affaire om aan te tonen, dat als hij ergens voor staat er volledig voor gaat, is ronduit schandalig. Iedere betrokkene weet dat de kwestie waar hij op doelt, alleen maar een langslepende en kostbare affaire is geworden als gevolg van Stoelinga’s publiciteitshang.

Door zijn toedoen is Delft (lees de belastingbetaler) tonnen euro’s kwijtgeraakt. Dat maakt hem daardoor al de duurste lokale politicus uit de Delftse en wellicht Nederlandse geschiedenis zonder ook maar iets te bereiken voor zijn kiezers en zeker niet voor onze stad. Maar dat deert hem niet.

Het is nog niet te laat voor Martin om Delft een echte dienst te bewijzen. Dat kan hij doen door gewoon zijn raadslidmaatschap in te leveren en zich te laten vervangen door iemand van zijn partij die wel gewoon deelneemt aan het democratisch proces. Als hij dat doet, dan zal ik als beloning ‘van Dale’ verzoeken om zijn naam officieel op te nemen als synoniem voor Walter Mitty. Zo krijgt ie dan toch nog zijn eeuwige roem.

TOP

delft
donderdag | 23 juli 2015 | 09h27 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft gemeentebestuur_bord_phoenixstraat_2015_delft_2.jpg

Bord in hal stadhuis Phoenixstraat.

onafhankelijkdelft.nl - Raadsleden hangen weer in het stadhuis
door Jan Peter de Wit
Kleintje “Komkommer nieuws” maar dat is ook nieuws. In februari liet D66 wethouder Aletta Hekker aan mij nog weten dat er geen koppen meer van raadsleden in het stadhuis zouden komen. Na de verkiezingen was door het presidium besloten dat er ter besparing volledig papierloos en dus digitaal gewerkt zou worden. En Hekker gaf daar uitvoering aan.

Als ik van Stadsbelangen Delft was, zou ik weer een politiek correcte dooddoener uit de mottenballen halen. “Ik ben verbaasd ...”, “Het kan toch niet zo zijn dat ...” en uiteindelijk ... “Ik neem het mee terug naar de fractie“. Maar dat doe ik niet. Taal der angsthazen.

Feit is dus dat niemand zich iets aantrekt van D66 wethouder communicatie Aletta Hekker. De ambtenaren gaan lekker hun eigen gang. Sterker nog. Het tegenovergestelde wordt stilaan gedaan. De koppen hangen er weer.
Tijd dat die harsens van Hekker snel van het bord af gaat.

TOP

delft
woensdag | 22 juli 2015 | 21h09 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kapsalon.jpg

rijnmond.nl - Rotterdamse kapsalon moet nog Rotterdamser
Het in Rotterdam uitgevonden gerecht kapsalon moet duurzamer worden. Dat vinden de leden van de Rotterdamse YFM (Youth Food Movement).

TOP

delft
woensdag | 22 juli 2015 | 20h54 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft lieke_van_rossum_foto_pauline_aarts.jpg

Lieke van Rossum, fractievoorzitter van de SP. Foto Pauline_Aarts.

delftsepost.nl - Topinkomens in Delft aan banden
door Pauline Aarts
...
SP Fractievoorzitter Lieke van Rossum: "Het is natuurlijk heel krom dat er in Delft zo veel geld te kort is en zo veel mensen de eindjes aan elkaar moet knopen, terwijl gemeentelijke bestuurders meer dan twee ton per jaar kunnen krijgen. Het is hoog tijd voor een Delftse norm die deze exorbitante salarissen aan banden legt!"

TOP

delft
woensdag | 22 juli 2015 | 19h40 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft pattex_contactlijm.gif

omroepwest.nl - n 'Niet reëel 32 miljoen van Delft te vragen', Aad Meuleman reageert op eis staatssecretaris
'Het staat mooi op papier, maar is niet reëel.' Dat zegt fractievoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft over de 32 miljoen euro die staatssecretaris Wilma Mansveld volgend jaar van de gemeente wil ontvangen als bijdrage voor de ondergrondse spoortunnel.

Meuleman vindt het vreemd dat Mansveld niet wil meedenken met de gemeente. Delft vraagt niet het bedrag kwijt te schelden, maar wil uitstel van betaling, benadrukt hij. 'De kans dat de staatssecretaris dit geld terugkrijgt, is veel groter dan bij Griekenland.' Hij verwijt het Delftse college van burgemeester en wethouders een zwak contact met de staatssecretaris en de provincie te hebben.

TOP

delft
woensdag | 22 juli 2015 | 19h28 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft hamtunnel_delft_met_streep.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Simpele witte streep Hamtunnel maakt fietserskruising veiliger
door Jan Peter de Wit
... Ik dacht aan een spiegel zodat je de blinde hoek kon wegnemen.
... De dodehoekspiegel is bij mij nog niet van de baan.

TOP

delft
dinsdag | 21 juli 2015 | 09h37 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

onafhankelijkdelft.nl - Lijm & Cultuur: Financieel voorstel en zekerheidstelling financiering bij college ingediend
door Jan Peter de Wit
Ook wat. Op donderdag 9 juli hebben we een extra ingelaste vergadering gehad over Lijm & Cultuur. En maandag 13 juli stuurt Antoinette Wijffels al een financieel voorstel en zekerstelling naar het college. Het college heeft haar doel bereikt om deze wanbetaler (-€1,5 miljoen) tot actie aan te zetten. Ik ben benieuwd of in het voorstel de gemeentelijke bankgarantie van €400.000 staatssteun inhoud. Want dan is onze provinciale toezichthouder aan zet.

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: Status Update Lijm & Cultuur: Financieel voorstel en zekerheidstelling financiering bij college ingediend
Datum: Wed, 15 Jul 2015 16:56:48 +0200
Van: Lijm en Cultuur <info@lijmencultuur.nl>
Aan: 'h.halsema@d66delft.nl' <h.halsema@d66delft.nl>, 'd.a.derksen@stipdelft.nl' <d.a.derksen@stipdelft.nl>, 'f.norbruis@groenlinksdelft.nl' <f.norbruis@groenlinksdelft.nl>, 'ernst@ernstdamen.nl' <ernst@ernstdamen.nl>, 'ruisch@tiscali.nl' <ruisch@tiscali.nl>, 'lieke@tomaatnet.nl' <lieke@tomaatnet.nl>, 'bart.smals@vvddelft.nl' <bart.smals@vvddelft.nl>, 'davidvandis@gmail.com' <davidvandis@gmail.com>, 'ameul@ziggo.nl' <ameul@ziggo.nl>, 'jkgooijer@delft.christenunie.nl' <jkgooijer@delft.christenunie.nl>, 'josvankoppen@hotmail.com' <josvankoppen@hotmail.com>
CC: 'p.oskam@d66delft.nl' <p.oskam@d66delft.nl>, 'jpdewit@ziggo.nl' <jpdewit@ziggo.nl>, 'd.bentvelsen@groenlinksdelft.nl' <d.bentvelsen@groenlinksdelft.nl>, 'm.bongers@ziggo.nl' <m.bongers@ziggo.nl>, 'mcjunius@xs4all.nl' <mcjunius@xs4all.nl>

Geachte fractievoorzitters en commissieleden,

Het college dreigde Lijm & Cultuur de afgelopen week op korte termijn te sluiten vanwege betalingsachterstanden. Dit terwijl volledige financiering ten tijde van dat besluit bijna rond was. In de ingelaste commissievergadering van 9 juli heeft het college mede op uw aandringen in het licht van deze situatie aan Lijm & Cultuur enig uitstel en twee termijnen gegeven:

- uiterlijk 17 juli moet er een financieel voorstel liggen voor de aankoop van de panden en het terrein inclusief rente;
- uiterlijk 30 juli moet er zekerheid gegeven worden ten aanzien van de financiering.

Het doet ons plezier u te kunnen melden dat het voorstel op maandag 13 juli aan het college is verstuurd. Bovendien zijn gisteren en vandaag de verklaringen verstuurd waarmee de verlangde zekerheid wordt gegeven wat betreft de financiering.

Daarmee heeft Lijm & Cultuur ruim binnen de gestelde termijnen aan haar deel van de afspraken voldaan.

Wij wachten nu op een uitspraak van het college dat zij akkoord gaat met het voorstel en bereid zijn de aan gemeentezijde openstaande punten op te lossen, zodat we daarna gezamenlijk het proces van afronding kunnen ingaan.

Wij hopen en dringen er bij het College op aan dat dit besluit snel genomen wordt, zodat er voor alle partijen, waaronder klanten, huurders, gebruikers en medewerkers duidelijkheid is over de continuering van Lijm & Cultuur.

Met vriendelijke groet,
Antoinette Wijffels
Rob van Koppen

Rotterdamseweg 272 2628 AT Delft T +31 (0)15 262 94 00 info@lijmencultuur.nl www.lijmencultuur.nl
Bezoek onze facebook pagina!

TOP

delft
dinsdag | 21 juli 2015 | 09h19 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

HERHAALD BERICHT

delft maandag | 2 juni 2014 | 02h34 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

delft giulianomingardoseminarurbanretail20140417p3.jpg

Giuliano Mingardo: Retail en mobiliteit

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Op 17 April 2014 werd het Seminar Urban Retail in de Erasmus Universiteit Rotterdam gehouden. Giuliano Mingardo presenteerde zijn onderzoek naar retail en mobiliteit.
In dit onderzoeksrapport staan toch wel verrassende conclusies.

Die conclusies zijn een leerzaam lesje voor de vele Delftse parkeerzeurders.
Voornoemde zeurders, waaronder zowel winkeliers als politiek keuren de Delftse parkeerregelingen af omdat ze in hun gedachten omzetverlagend zouden zijn.

Wat mij direct opviel toen ik de partijprogramma's (zie GR 2014, Delftse Partij Programma's 2014-2018) doornam: de coalitiepartijen uit de vorige periode schrijven in hun partijprogramma's niets over parkeren. Daarentegen propageren Stadbelangen Delft des te meer en de VVD Delft in mindere mate goedkoper parkeren met concurrerende tarieven. Ook het belang van de bereikbaarheid per auto wordt veels te hoog in geschat.

Giuliano Mingardo bewijst met zijn onderzoek het ongelijk van het toekennen van te grote waarde aan parkeren en bereikbaarheid zoals Stadsbelangen Delft en de VVD Delft doen. Voor de geinteresseerden, lees zelf het onderzoeksrapport:
bron: http://www.politiekdelft.nl/giulianomingardoseminarurbanretail20140417.pdf

TOP

delft
dinsdag | 21 juli 2015 | 08h39 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft parkeerautomaat.jpg

binnenlandsbestuur.nl - GRATIS PARKEREN IN BINNENSTAD IS BETER VOOR WINKELS
Gemeenten zouden perioden moeten invoeren met gratis parkeren in de binnensteden. Dan komen er weer meer mensen op de winkels af. Dit zegt retaildeskundige en bijzonder hoogleraar Cor Molenaar maandag in een interview met De Telegraaf.
...
Het MKB pleit er al jaren voor het parkeerbeleid in de binnensteden te veranderen om te voorkomen dat bedrijven nog meer omzetverlies leiden, personeel moeten ontslaan of wegtrekken naar een andere plaats. Stijgende parkeertarieven maken binnensteden minder aantrekkelijk voor consumenten en ondernemers, stelden Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de ANWB eind vorig jaar nog. Door wegblijvende bezoekers, teruglopende bestedingen en grotere leegstand van winkelvastgoed staat de leefbaarheid van binnensteden onder druk, zeggen deze organisaties.

TOP

delft
dinsdag | 21 juli 2015 | 01h00 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft molshoop_buurthuis_delft.jpg

Buurthuis De Molshoop aan de Molslaan 139.

onafhankelijkdelft.nl - PvdA wurgt laatste vrije buurthuis De Molshoop
door Jan Peter de Wit
...
Ze slopen al onze eigen sociale en culturele verworvenheden en bevorderen sluiks de islamisering en andere culturen. De PvdA is een marktconforme partij geworden. Maar dat is de VVD al. De PvdA haat de Nederlandse arbeiders.

TOP

delft
maandag | 20 juli 2015 | 10h41 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft parkeermeter_delft_feestdagen.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Gratis parkeren feestdagen nu wel in digitale parkeerpalen
door Jan Peter de Wit
... Nu staan de feestdagen weer vermeld. Het was natuurlijk grote onzin van de gemeentewoordvoerder om te zeggen dat iedereen de regels maar moet kennen of die anders op internet moet opzoeken.
Van bezoekers en toeristen kan je niet verwachten dat ze de website van de gemeente eens diep gaan napluizen. Gelukkig heeft parkeerwethouder Harpe snel ingegrepen en de zaak op orde gebracht.

TOP

delft
maandag | 20 juli 2015 | 10h24 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft the_sparrow.jpg

electrameccanica.com - The Next Evolution in Electric Vehicle Development
The SPARROW is an easy to drive, easy to park and easy to fall in love with single commuter vehicle. In Canada today, over 83% of commuters drive alone, making The SPARROW an easy choice for both you and the environment.

At a price of $19,888, it delivers the most fun, prestige and convenience imaginable. It has an 140 km top speed, with a 140 k range, and takes only 1 hour for a 25% charge.

TOP

delft
maandag | 20 juli 2015 | 07h16 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft rechter.jpg

binnenlandsbestuur.nl - 2120 EURO KOPIEERKOSTEN VOOR WOB-VERZOEK TE GORTIG
door Eric de Kluis
...
Gemeenten brengen daarvoor verschillende tarieven in rekening. Waar de een 10 cent per kopie een redelijk tarief vindt, rekent de andere gemeente, zoals Wageningen, 53 cent. De indienster van het verzoek had er op zich geen bezwaar tegen de kopieerkosten te betalen, maar had er niet op gerekend dat ijverige ambtenaren maar liefst 4000 documenten relevant zouden vinden voor de wasserijlocatie. Het prijskaartje kwam op 2120 euro.

De rechtbank rekende het de gemeente aan dat ze niet aan de Wageningse had laten weten dat haar verzoek 4000 documenten betrof. Daardoor kon zij niet weten hoe hoog de kosten zouden kunnen oplopen. De Wageningse vrouw vond zelf dat van de stukken die de gemeente haar heeft toegestuurd, er maar 688 echt te maken hadden met haar Wob-verzoek. Dat zou een rekening van 364,64 opleveren. De rechtbank was het daarmee eens.

TOP

delft
maandag | 20 juli 2015 | 01h26 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft spoorsingel_061_zonnepanelen_studentenwoning_stip.jpg

Delft. Aanbrengen van zonnepanelen op het dak van een studentenwoning aan de Spoorsingel 61. Oud-huisgenoten dragen de kosten voor de aanschaf van de panelen en de huidige bewoners betalen via de besparing op de energierekening die weer terug.

stipdelft.nl - Zonnepanelen op je studentenhuis
door Victor Mensink
Bij het studentenhuis aan de Spoorsingel 61 zijn op 17 juli zonnepanelen geplaatst. Dit is een uitzonderlijk project van het huis vanwege de speciale vorm van financiering van de zonnepanelen. Dit wordt namelijk gedaan door oud-huisgenoten.

TOP

delft
maandag | 20 juli 2015 | 00h01 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_doz_20141200.gif

delftopzondag.nl - 'Martin de Zwijger' zwijgt niet voor niets en zeker niet overal
... We hebben altijd gezegd ...
... We hebben geprobeerd ...
... heb ik gewaarschuwd.
... Maar ze luisteren niet naar ons ...
... ik me erger aan het niveau van deze raad ...

delft krul_snor.jpg
Stoelinga zegt z’n politieke werk nu vooral op straat te doen. “Veel prettiger en nuttiger. En ik heb er m’n handen vol aan. Als er wat met iets of iemand is dan bel ik hierover met de verantwoordelijk wethouder. Gelukkig hebben we anderhalve wethouder die dit ook ambieert en meedenkt. Deze manier van werken werkt sneller dan ergens drie maanden over vergaderen.”

TOPhtml5 logo Valide CSS!