Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 11 juli 2015 | 23h27 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft pvda_nieuwsberichten_20150628.gif


PvdA nieuwsberichten 28 juni 2015.

TOP

delft
zaterdag | 11 juli 2015 | 14h55 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kavelpaspoort.jpg

delft.d66.nl - Over zon, privacy en grondverkoop in Harnaschpolder
door Martina Huijsmans
... Hoe zorg je voor een zorgvuldig proces en hoe kun je bewoners zo vroeg mogelijk duidelijkheid bieden? Vandaar het verzoek van D66 aan de wethouder om kavelpaspoorten op te stellen voor de kavels. Op zo’n paspoort kan precies komen te staan wat wel en niet mag op dat specifieke kavel. ...

TOP

delft
zaterdag | 11 juli 2015 | 11h20 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

OPVALLEND in extra cie EFB

delft maurits_bongers_efb_20150709.jpg delft dominique_bentvelsen_efb_20150709.jpg


door harrie fruyt van hertog

Hoe val ik het beste op in de commissie?
Doe ik dat met mijn overhemd of met mijn uitspraken.
Maurits Bongers en Dominique Bentvelsen kozen voor een zomers bloemetjespatroon.
Anderen kwamen met opvallende uitspraken.

Gerrit Jan Valk: ... in het nieuwe testament staat de gelijkenis van de onbarmhartige schuldenaar. Het gaat over een man die torenhoge schuld krijgt kwijtgescholden, maar kort daarna iemand die een schuld bij hem heeft laat vastzetten tot deze zijn schuld betaald heeft. ...

Jos van Koppen: ... de deur staat op een kier en door een deur op een kier kan een behoorlijke frisse wind waaien en ik hoop dat die frisse wind gaat waaien ...


Webcast
http://player.companywebcast.com/delft/20150709_1/nl/Player

TOP

delft
zaterdag | 11 juli 2015 | 04h24 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

binnenlandsbestuur.nl - 16 MEDEWERKERS GEMEENTEN VERDIENEN TE VEEL
Bij 100.000-plus gemeenten werken zestien medewerkers die meer dan 178.000 euro verdienen; de wettelijke maximale norm voor topinkomens. Bij provincies en waterschappen zijn geen overschrijdingen geconstateerd. Acht medewerkers bij het rijk hebben een inkomen boven de zogeheten Balkenende-norm.

Overschrijdingen
De overschrijdingen zijn bij twee gemeenten gevonden. Bij één gemeente zijn twaalf functionarissen die boven de norm zitten; variërend van enkele honderden tot duizenden euro’s op jaarbasis met één uitschieter. Bij een andere gemeente zitten vier managers op de norm.

TOP

delft
zaterdag | 11 juli 2015 | 03h54 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft csm_lijmcultuur.jpg

cda.nl/zuid-holland/delft - Lijm & Cultuur voorlopig gered!
Op initiatief van het CDA kwam de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) donderdagavond in een extra vergadering bijeen om te praten over de acute dreigende sluiting van Lijm & Cultuur. De commissie kwam niet voor niets bij elkaar: Lijm & Cultuur krijgt van het College extra tijd om aan te tonen dat financiering zeker is. Daarmee is het acute gevaar van sluiting voorbij.

TOP

delft
zaterdag | 11 juli 2015 | 02h49 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

door harrie fruyt van hertog:
Dagelijks 'rijden' diverse tractoren voor de CCL - Combinatie Cromme Lijn - door de Hugo de Grootstraat.
Ook op tijden wanneer kinderen van huis naar school en omgekeerd fietsen.

-----

college_van_benw_afschrift_reactie_burgerbrief_inzake_tractoren_hugo_de_grootstraat.pdf
Geachte heer Fruyt van Hertog,
U heeft op 8 juni 2015 een email gezonden over scheurende tractoren door de Hugo de Grootstraat. In uw schrijven verzoekt u dergelijke tractoren binnen de gemeente Delft te verbieden. Naar aanleiding van uw klacht is contact opgenomen met de aannemer van het spoorzoneproject Combinatie CrommeLijn VOF (CCL). Onderstaand vindt u de reactie van CCL en de maatregelen die getroffen worden door de aannemer om verdere overlast te voorkomen.

TOP

delft
zaterdag | 11 juli 2015 | 02h00 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft bmw_terborg_elektrische_vrachtwagen_20150700.jpg

tweakers.net - BMW experimenteert met elektrische vrachtwagen op openbare weg
BMW is deze week begonnen met een proef om een volledig elektrische truck op de Duitse wegen te laten rijden. Het gaat om een model van het Nederlandse vrachtautomerk Terberg dat veertig ton weegt. Dat melden verschillende Amerikaanse media vrijdag.

TOP

delft
vrijdag | 10 juli 2015 | 15h42 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft jos_van_koppen_20150709_cie_efb.jpg

Jos van Koppen van de fractie Van Koppen was weer goed op dreef met zijn taal‑juweeltjes. Een ouwerwetse pen‑en‑potlood‑man, die altijd zijn beschikbare tijd weet vol te lullen met grapjes die hij vooral zelf leuk vindt. De college‑partijen hebben geen last van hem. Hij krijgt van mij een tien voor taal. Echter, als het over politiek gaat, dan gaat het hem helaas heel duidelijk wat minder af.
hfvh
-----

ris.delft.nl - COMMISSIE ZET DEUR OP EEN KIER VOOR LIJM & CULTUUR
Lijm & Cultuur krijgt tot 30 juli aanstaande de tijd om met een definitief voorstel te komen, dat door de financiers is bekrachtigd. Wethouder Ferrie Förster beloofde de commissie Economie, Financiën en Bestuur donderdag 9 juli dat het college in dat geval geen juridische stappen zet om het complex te sluiten en te ontruimen. Daaraan voorafgaand moet Lijm & Cultuur op 17 juli een voorstel op papier hebben gezet, dat aan een aantal financiële voorwaarden voldoet.
...
Fractie Van Koppen vond ook dat de deur op een kier moest worden gezet zodat een oplossing via een frisse wind binnen zou kunnen waaien.

TOP

delft
vrijdag | 10 juli 2015 | 14h44 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft antenne.jpg

stadsbelangendelft.nl - College Delft mist politieke antenne
Eén ding werd gisterenavond tijdens de commissie EFB duidelijk. Niet het college, maar de gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord.

De gang van zaken rond Lijm & Cultuur, die na de laatste raadsvergadering pas openbaar werd, leidde tot een terechte spoed commissievergadering. Stadsbelangen Delft zet grote vraagtekens rond het proces of strategie, waarvoor de wethouder/college heeft gekozen. Daar spreekt geen respect uit voor de gemeenteraad en dat neemt onze fractie hem zeer kwalijk, want het gaat wel ergens over.

lees meer ...

Recentelijk heb ik in de raad nog uitgesproken dat de continuïteit van het college in de afgelopen jaren ons zorgen baart en niet alleen als het gaat om kwaliteit. Ook nu valt weer op de constante wisselingen van wethouders en wellicht ook van ambtenaren die vanaf 2004 te maken hebben gehad met Lijm & Cultuur. Hoe goed is de informatie overdracht geweest over gemaakte, bestaande en gewijzigde afspraken in de afgelopen jaren?

In ieder geval vindt onze fractie het de wethouder aan te rekenen, dat deze kwestie nu pas officieel naar buiten komt zonder dat de raad zich hierover openbaar heeft kunnen uitspreken. Ja, er lagen stukken vanaf april 2015 vertrouwelijk ter inzage bij de griffie, maar de vraag is legitiem waarom de wethouder de raad niet zelf eerder actief, desnoods in beslotenheid, heeft geïnformeerd over wat er gaande was. De wethouder had kunnen weten, dat het hier gaat om een politiek belangrijke kwestie. Is dat onervarenheid of geen politieke antenne bij wethouder Förster?

En dan komt nu de brief van het college van 6 juli 2015 in de openbaarheid na de laatste raadsvergadering. Was de wethouder soms in de veronderstelling dat de gemoederen tijdens het zomerreces wel zouden bedaren? Ik heb tijdens de schorsing bij de commissie EFB van 25 juni jl. nog expliciet aan de wethouder gevraagd, waarbij andere raadsleden aanwezig waren, of de gevraagde opheffing van vertrouwelijkheid, zou betekenen dat iets uitgevoerd zou worden zonder dat de raad hierover kon spreken. De wethouder verzekerde mij dat dit niet het geval was. Het ging puur om het raadsvoorstel om de vertrouwelijkheid op te heffen. Dit blijkt nu niet het geval. Uit het antwoord van de wethouder gisrenavond op mijn vraag, kan ik niet anders dan de conclusie trekken, dat hij mij bewust onjuist heeft geïnformeerd. Ik overweeg hier na het zomerreces op terug te komen.

Ondanks dat de brief van het college van 6 juli 2015 voor Lijm & Cultuur niet als een verrassing kon komen, spelen er allerlei zaken, waarover ook na gisterenavond nog steeds onduidelijkheid is blijven ontstaan, zoals verschillende meterstanden, facturen die de gemeente niet heeft gestuurd, een convenant die niet is opgesteld, aanpassing bestaande dienstverlening overeenkomst en ook de APV regeling op het terrein.

Bovendien zou er een toezegging zijn gedaan aan Lijm & Cultuur, zo lezen wij in de brief van december 2014 van Lijm & Cultuur, over een afspraak, waarbij sprake was van een uitgestelde betalingstermijn voor drie jaar. De wethouder stelde gisterenavond dat hierover nooit een collegebesluit is geweest. Wellicht klopt dat, maar zou Lijm & Cultuur deze afspraak uit de grote duim zuigen?

Kan het zijn, dat dit voorstel wel degelijk besproken is met de vorige wethouder en Lijm & Cultuur, maar dat door de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, het voorstel weliswaar voor besluitvorming was voorbereid, maar na 19 maart 2014 niet meer ter besluitvorming kon worden voorgelegd? Het college was toen demissionair. Formeel was er dan geen collegebesluit, maar wel duidelijk sprake van het wekken van verwachtingen richting Lijm & Cultuur.

Opvallend was ook de vastberadenheid bij het college om hun actie door te willen zetten. Dat leidt tot de gedachte dat het college kennelijk een plan B achter de hand heeft. Hoewel het college hier wijselijk niets over zei, zou onze fractie dat niet verbazen.

In ieder geval was de winst gisterenavond, dat er tot 30 juli 2015 enige ruimte is gecreëerd richting Lijm & Cultuur. Mede gebaseerd op de mededeling van Lijm & Cultuur dat men een financiële deal rond heeft. Stadsbelangen Delft hoopt van harte dat deze kwestie voor die tijd tot een oplossing komt. Uiteindelijk moeten openstaande rekeningen aan de gemeente wel worden betaald.

Onze fractie is van mening dat zowel Lijm & Cultuur als de gemeente in de afgelopen jaren ‘cultuursteken’ hebben laten vallen. Voorkomen moet worden dat partijen, die al zo lang met elkaar optrekken en samenwerken in het belang van de stad, straks deze kwestie voor de rechter moeten uitvechten. Dat zou een volgende Delftse afgang zijn. In ieder geval komt dit onderwerp in september 2015 nog terug in de commissie en mogelijk in de raad van september 2015.

Stadsbelangen Delft Aad Meuleman

TOP

delft
vrijdag | 10 juli 2015 | 14h39 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

stipdelft.nl - Raadsvergadering 2 juli
Afgelopen gemeenteraadsvergadering op 2 juli was een drukke raad met een lange agenda en veel gevoelige onderwerpen, van kinderboerderijen en bouwhoogtes in de Harnaschpolder tot de Sebastiaansbrug en de Kadernota.

TOP

delft
vrijdag | 10 juli 2015 | 10h53 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft ferrie_forster_delft_2015.jpg

Ferrie Förster, STIP wethouder economie, cultuur en ruimtelijke ordening.

Verslag extra overlegvergadering cie EFB betalingsachterstanden Lijm & Cultuur
Redactie door harrie fruyt van hertog:
Gisteravond kreeg wethouder Ferrie Föster na drie en half uur vergaderen (ouwehoeren) alle gelijk en steun van de commissie om de betalingsachterstanden van Lijm & Cultuur B.V. op korte termijn en nette wijze te gaan incasseren.
Het betreft een openstaande vordering: koopsom, rente en gas, water en licht samen goed voor circa 1,5 miljoen euro.
Föster geeft L&C de tijd tot 30 juli en zegt:
kom met voorstel 100% financiering koopsom plus rente op papier en bekrachtigd door de financiers.
Indien voorstel goed is, dan tot 1 oktober de tijd om betalingen gas, water en licht op te lossen.
Indien er geen goed voorstel is, dan kwestie in september terug naar raad om hun mening te geven.

TOP

delft
donderdag | 9 juli 2015 | 16h49 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft armamentatrium_arsenaal.jpg

ad.nl - Nieuwe naam voor Armamentarium
Het Armamentarium gaat voortaan door het leven als ArsenaalDelft. "Dat betekent in feite hetzelfde", legt Menno Rubbens van Cepezed Projects uit.
Het architectenbureau werkt samen met koper Driestar BV aan de herontwikkeling van het monumentale pand. "Met de nieuwe naam houden we rekening met de toekomstige internationale gasten. Armamentarium ligt niet lekker in de mond en is gevoelig voor spelfouten."

TOP

delft
donderdag | 9 juli 2015 | 13h44 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Delft in failliete toestand ...
Grond, geld, ... Grashoff
hfvh

delft rotterdamseweg_268_evenemententerrein_20060914_175516.jpg

Delft. Het evenemententerrein aan de Rotterdamseweg. Foto Prodeo 2006.
Voor ruim zes miljoen euro koopt de gemeente het lijm & gelatinecomplex aan.
Idee: genoeg terreinruimte om touringcars tegen betaling te laten parkeren?
Vraag: hoe staat de grondexploitatie van het evenemententerrein er voor?
hfvh

-----

rob-rfv.nl - Grond, geld en gemeenten
Veel gemeenten voeren een actief grondbeleid; ze hebben voor eigen rekening grond gekocht om die bouwrijp te maken en met winst te verkopen. Een groot aantal gemeenten heeft nu te maken met verliezen op de grondexploitatie. Dat legt een druk op de gemeentebegroting. Het is zaak het grondbeleid te herzien op basis van realistische gegevens, ook als dat tot een negatieve vermogenspositie leidt. Gemeenten dienen zich niet als projectontwikkelaars te gedragen, maar zich te beperken tot hun publieke taak.

TOP

delft
donderdag | 9 juli 2015 | 13h00 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Wanneer komt D66-wethouder Aletta Hekker tot inzicht?
Provincie: OZB verhogen en voorzieningenniveau verlagen!
hfvh

delft rekeningen.jpg

binnenlandsbestuur.nl - FINANCIEEL TOEZICHT PROVINCIES MOET STRENGER
Provincies zijn te terughoudend bij het uitoefenen van het financieel toezicht op de gemeenten. Gemeenten die door verlieslijdende grondexploitaties hun algemene reserve binnen vier jaar niet positief kunnen krijgen, moeten acuut onder curatele komen.
...
Aanvullende uitkering
Als na de periode van tien jaar onverhoopt nog steeds sprake is van een negatieve algemene reserve, kan de gemeente onder strikte voorwaarden na die tien jaar in aanmerking komen voor een sanering van dat tekort, via een aanvullende uitkering. Voorwaarde is dat de lopende begroting – los van de grondexploitatieverliezen – structureel in evenwicht is en de gemeente in de periode van het preventief toezicht heeft meegewerkt aan het saneren van de grondexploitatie en via de verhoging van de onroerendezaakbelasting en de verlaging van het voorzieningenniveau een maximale inspanning heeft geleverd aan het oplossen van het probleem.

TOP

delft
donderdag | 9 juli 2015 | 11h53 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_schulinck.gif

schulinck.nl - Fraude loont
Kabinetsbesluit inzake de beslagvrije voet niet bevorderlijk
Fraude is een belangrijke reden voor terugvordering van een bijstandsuitkering. Maar incasso van ten onrechte verstrekte bijstand is nu nog problematischer dan die al was. Dat heeft te maken met een verlies aan verrekeningsmogelijkheden wegens een onlangs genomen kabinetsbesluit.

TOP

delft
donderdag | 9 juli 2015 | 11h19 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Heeft Delft nou een Armamentarium of Arsenaal?
Delft het Centrum tussen Rotterdam en Den Haag?
Ook Delft moet failliete boedel zelf op orde brengen!
Is geen kennis van de hoge school politiek voor nodig!
hfvh

delft ufa_brics.jpg

beurs.com - Zelfs bij Poetin maakt Tsipras het te bont
De laatste weken en maanden horen we eenzelfde argument steeds opnieuw terugkeren bij diegenen die Griekenland in de eurozone willen houden: als Griekenland vertrekt, wordt het een vazal van de Russen. Zulke paniekpropaganda lees je hier, hier en hier.
...
Twee: Griekenland heeft nu géén vrienden. Nul. Het land staat volledig geïsoleerd en moet zich behelpen met wat rancuneuze socialistische opposanten in de marge van de Europese politiek. Het kan dus de Russische dreiging niet langer inroepen als leverage voor meer steun van het ESM. Een serieuze streep door de rekening van Tsipras.

TOP

delft
donderdag | 9 juli 2015 | 04h04 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Redactie door harrie fruyt van hertog
Vanavond 20:00 uur een extra commissievergadering
Lijm & Cultuur 'vergeet' aankoop Evenementen Complex tijdig te betalen.
Gemeente maakt geheime brief betalingsachterstanden openbaar aan raadsleden.
CDA verzoekt gemotiveerd om extra commissievergadering.
Reacties in AD en Delftse Post.

delft brief_van_college_aan_gemeenteraad_inzake_lijmencultuur_20150407.jpg

ris.delft.nl - College van B&W: stand van zaken Lijm & Cultuur (geheimhouding opgeheven op 02-07-15).pdf

delft lijm_en_cultuur_protest_door_auke_herrema_20150700.png

lijmencultuur.nl - Visie
... De wereld van Lijm & Cultuur is een bijzondere wereld vol verrassingen en nieuwe inzichten. Een beetje ongrijpbaar, maar dat ligt besloten in het concept, want Lijm & Cultuur is gebaseerd op nieuw denken en een sterke visie op de toekomst. Het is een groot creatief speelterrein, een dynamisch creatief laboratorium.


delft logo_gemeenteraad_26maart2015.jpg

ris.delft.nl - VERGADERING COMMISSIE ECONOMIE, FINANCIEN EN BESTUUR 09-07-2015 20:00 uur
4Lijm & Cultuur
Een door het CDA ingediend gemotiveerd verzoek voor een extra commissievergadering over Lijm & Cultuur is door diverse fracties ondersteund. Gelet op artikel 9, lid 4 van de Commissieverordening 2008 vindt daarom een extra commissievergadering plaats ("Een commissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken").
De ingediende motivering bestaat samengevat hieruit:
Op die manier kan het college haar kant van het verhaal vertellen en is er gelegenheid voor Lijm & Cultuur om in te spreken. Zo kan de commissie zich een goed beeld vormen van hoe de vork in de steel zit en of dit inderdaad de juiste weg is om te volgen. Snelle bespreking is van belang om duidelijkheid te creëren voor alle betrokkenen (zoals de huurders van Lijm & Cultuur -muziekverenigingen enz. - en mensen die bijv. een evenement hebben gepland in de komende maanden).


delft logo_addelft.gif

ad.nl - Gemeente Delft en evenementenorganisatie lijnrecht tegenover elkaar
Lijm & Cultuur stevent af op sluiting. De organisator van evenementen is meer dan een miljoen euro schuldig aan de gemeente Delft en komt haar betalingsafspraken niet na. Bij de gemeente is het geduld op.


delft logo_delftse_post_20140900.gif

delftsepost.nl - Gemeente zegt overeenkomst Lijm & Cultuur op
“Wij zeggen ‘oxi’ tegen het college.” Antoinette Wijffels, eigenaar van Lijm & Cultuur, verwijst ludiek naar de Griekse crisis, maar er schuilt woede in haar woorden. De gemeente heeft de koopovereenkomst met de culturele instelling ontbonden. “Te gek voor woorden!”

TOP

delft
woensdag | 8 juli 2015 | 21h23 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - Democratische controle op regionale dossiers
... De regiogemeenten hebben toen besloten de tekst van de amendementen deels niet, deels wel over te nemen. Waarmee de regio politieke wensen van zeven van de tien gemeenteraden uit de regio naast zich neerlegde. Het Delfts college heeft als oplossing gekozen om alle tekst waarvoor regionaal geen draagvlak was, over te nemen in het lokaal inkoopkader. Daar zijn wij blij mee. Maar feit is dat er nu tien regionale kaders zijn... een beetje vreemd.

TOP

delft
woensdag | 8 juli 2015 | 06h44 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft overgaagbrug_den_hoorn.jpg

Brug Overgaag in Den Hoorn.

guidovanderwedden.ning.com - Westland onbereikbaar voor pleziervaart
Watersporters maken zich grote zorgen over de plannen om Delft vanaf het Reinier de Graafgasthuis te verbinden met de A4 door het doortrekken van de Hooipolderweg in Den Hoorn. Hierdoor zal veel meer verkeer gaan rijden over de brug over de Gaag, de belangrijkste vaarroute van Delft naar Midden-Delfland en het Westland. Deze zeer lage brug kan straks veel minder vaak voor de scheepvaart open gaan, waardoor Midden-Delfland en Westland vanuit Delft onbereikbaar worden voor schepen. Vertegenwoordigers trekken daarom aan de bel bij de provincie en omliggende gemeenten.

... Verder viel op dat bij de afwegingen het belang van de scheepvaart niet is meegenomen.

TOP

delft
dinsdag | 7 juli 2015 | 10h38 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft

changemagazine.nl - Energieopwekkend fietspad presteert boven verwachting
In Krommenie, Noord-Holland, begon vorig jaar de proefperiode van het eerste energieopwekkende fietspad ter wereld. Tot de verrassing van de onderzoekers zelf is het eerste resultaat bijzonder positief. Rijden we ooit rond in elektrische auto's die onderweg worden opgeladen door de weg waar ze overheen rijden? Wie weet.

TOP

delft
dinsdag | 7 juli 2015 | 02h35 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft d66_prutser_hekker_overleeft_motie_van_wantrouwen_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Falende D66 wethouder Hekker mag doorklungelen
Jammer genoeg steunde alleen de SP fractie onze motie van wantrouwen tegen D66 wethouder Aletta Hekker.

TOP

delft
dinsdag | 7 juli 2015 | 02h18 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft postnl.jpg

stadsbelangendelft.nl - Post NL ... Werkse!
...
Nu houdt Werkse de werknemer feitelijk gevangen in zijn/haar uitkeringssituatie. Vreemd. Of je bent werkloos of je bent werknemer. Niet beiden. De conclusie is dan ook dat Werkse zonder werklozen zelf niets is. De schoorsteen moet natuurlijk ook bij Werkse roken en dat doet het goed getuige het salaris van de directeur van Werkse. Met 14% meer dan een minister heeft hij voorlopig de beste Werk Ervarings Plaats binnen dit bedrijf.

TOP

delft
dinsdag | 7 juli 2015 | 02h02 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft verkeersborden.gif

verkeersnet.nl - Invoering nieuwe verkeersborden weer uitgesteld
Invoering van de nieuwe verkeersborden voor passeerstroken en voor uitwijkplaatsen op smalle wegen is wederom uitgesteld, nu tot 1 januari 2016. Oorspronkelijk was het plan de borden al per 1 januari van dit jaar in te voeren.

TOP

delft
maandag | 6 juli 2015 | 20h59 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft botter_trui.jpg

delta.tudelft.nl - Trui krijgt nieuwe mastbank
De botter 'Trui' van studentenvereniging De Bolk staat op de historische scheepshelling van Spakenburg. Daar vervangen de Delftse studenten de komende weken de zware balk die de mast omvat.

TOP

delft
maandag | 6 juli 2015 | 20h46 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft fietsvlonder.jpg

De fietsvlonder, een mobiele fietsenstalling.

rijnmond.nl - Applausmachine voor fietsers in Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft ambitieuze plannen om het fietsen in de stad aantrekkelijker te maken. Zo worden fietspaden verbreed, krijgen fietsers vaker groen licht en komen er meer gratis fietsenstallingen.

... Een ander experiment is de mobiele fietsenstalling die op autoparkeerplekken de fietsdruk kan verlichten. "De fietsvlonder is een prototype die nu voor het eerst in Rotterdam wordt getoond."

TOP

delft
maandag | 6 juli 2015 | 20h25 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - Jaarrekening en kadernota
... Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder dan het populistisch roepen wat er allemaal mis is.
... uitgaven. Het blijkt moeilijk om daar nog extra bezuinigingen te vinden ...
... Het zal u niet verbazen dat de VVD toch nog wel ideeën heeft ...
... Uitgangspunt blijft voor de VVD de stijging van lokale lasten te vermijden.

TOP

delft
maandag | 6 juli 2015 | 12h53 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft david_van_dis_2015_cdawebsite.jpg

David van Dis, fractievoorzitter CDA Delft.

cda.nl/zuid-holland/delft - Een wanvertoning
De gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag 2 juli, liet maar weer eens zien dat de oppositie weinig in de melk te brokkelen heeft. De coalitie hield voor de zoveelste keer deze collegeperiode de gelederen strak gesloten, met een wanvertoning tot gevolg.

Op de agenda stonden belangrijke zaken, zoals de kinderboerderij Tanthof, het herstelplan voor de financiële situatie van Delft, het bestemmingsplan Harnaschpolder en de toekomst van de jeugdzorg.

lees meer ...

Kinderboerderij Tanthof
De discussie over de kinderboerderij, waarbij centraal zou staan of de kinderboerderij Tanthof op termijn wel of niet zou verdwijnen, werd ernstig gekleurd door de financiële informatie die het college enkele uren voor de raad had opgestuurd. Daaruit bleek dat de beloofde 110.000 euro die nog over zou moeten zijn voor de kinderboerderijen, niet meer beschikbaar was. Daar is de raad nooit over geïnformeerd. De oppositie kon niks anders dan met een motie hier haar afkeuring over uitspreken. Het wijzigingsvoorstel van de oppositie om de kinderboerderij Tanthof hoe dan ook open te houden, werd door met name D66 afgedaan als ‘verkwisting van geld en onrealistisch’, terwijl dat aantoonbaar onjuist was. De wethouder nam niet eens de moeite om op de voorstellen van de oppositie te reageren. Tekenend. Ook tekenend was de houding van de VVD. Nota bene haar eigen wethouder Harpe was openlijk tegen het voorstel om de reserves aan te spreken voor het openhouden van de kinderboerderij. Ook de VVD-fractie liet dit luid en duidelijk horen, om vervolgens zonder protest in te stemmen met het collegevoorstel.

Ronduit treurig was na afloop het bericht op de website van D66, waarin het eigen wijzigingsvoorstel werd gepresenteerd als een ‘ingrijpend’ voorstel, terwijl er alleen zaken in stonden die de wethouder ook al eerder had toegezegd. Het is een vorm van politiek waar de Delftenaar weinig aan heeft. Sterker, het voedt alleen maar het wantrouwen. Daar heeft Delft, haar politiek en haar inwoners, op de lange termijn geen baat bij.

Kadernota/Herstelplan
De gehele oppositie had sterke kritiek op het herstelplan, wat namelijk helemaal geen herstelplan is. Hoewel het CDA steunt dat ook bij andere overheden om hulp moet worden gevraagd, zou dit niet het enige moeten zijn waar het college op inzet. Zelfs coalitiepartijen voelen zich niet helemaal op hun gemak met de toekomstplannen. D66 vroeg zelfs om een toezegging van het college dat het alle ‘technische opmerkingen’ uit de begrotingsscan van het ministerie zou overnemen. Iets wat het college al lang en breed schriftelijk en mondeling had gedaan, maar toch voelde (D66-)wethouder Hekker zich geroepen om het nogmaals toe te zeggen. Een overduidelijk en onnodig 1-2-tje, exemplarisch voor de verlammende houding van de grootste coalitiepartij en haar wethouder. Voor het CDA ook reden om bij een stemverklaring over een motie van wantrouwen richting wethouder Hekker te zeggen dat er echt een tandje bij moet.

Harnaschpolder
Bij het bestemmingsplan Harnaschpolder, haalde een wijzigingsvoorstel dat tegemoet zou komen aan bezwaren van omwonenden het niet. GroenLinks wist zich te ontworstelen aan de coalitiedruk en stemde met de oppositie mee. Veel maakte het niet uit, gezien de stemverhouding van 18-19. Bij de stemming over het bestemmingsplan was alles weer normaal, coalitie stemde voor, oppositie tegen.

Jeugdzorg
Het CDA stemde tegen het inkoopplan voor de jeugdzorg, omdat de keuzes die worden gemaakt lijnrecht staan tegenover de keuzes die wij zouden maken. Het CDA wil inzetten op jeugdzorg voor hen die het echt nodig hebben, daarom moet je niet bezuinigen op de jeugdbescherming, kindertehuizen en de jeugdreclassering. Het aangenomen amendement van CU, CDA, Stadsbelangen en SP zorgde voor meer voorzichtigheid met het sluiten van kindertehuizen totdat er voldoende pleeggezinnen beschikbaar zijn. Het haalde de scherpe randjes er van af, maar onvoldoende om voor het Inkoopkader te stemmen.

Kerntakendiscussie
Enig lichtpuntje was het unaniem aannemen van een CDA-motie, die opriep tot het voeren van een kerntakendiscussie (punt 4 van het Aanvullend Herstelplan van het CDA). De raad gaat gezamenlijk bespreken welke gemeentetaken er meer, minder, anders of niet zouden moeten worden uitgevoerd. Laat het een begin zijn van een meer constructieve coalitie, als in het najaar de begroting voor 2016 wordt besproken.

TOP

delft
maandag | 6 juli 2015 | 00h03 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft legermuseum.jpg

delftopzondag.nl - Ik heb weleens een kippenhok gekocht dat per vierkante meter duurder was
Het Armamentarium is voor 1,9 miljoen euro verkocht aan Driestar B.V, die er een hotel, restaurant en zalencentrum wil vestigen. Lokaal en landelijk is de nodige kritiek op dit voornemen.
...
Bovendien: “Het klinkt misschien zuur, maar als je een ambitiedocument opstelt waarin je schrijft een culturele bestemming te willen, en er vervolgens een wethouder komt die zegt: Leuk, een hotel!”. Daarmee heeft hij niet alleen maling aan de partijen die er graag iets cultureels wilden ontplooien, maar ook aan de ambtenaren die dit document voor het stadsbestuur hebben opgesteld, merkt Ton Voets op. “Wij wilden graag 3 miljoen euro betalen voor het Armamentarium en we waren een heel eind met de financiële dekking. Als de Gemeente Delft en Rijksvastgoeddienst dit anders hadden aangepakt, dan hadden ze meer geld gekregen en was er in Delft meer cultuur en meer 24 uurs economie gekomen ...”.

TOP

delft
maandag | 6 juli 2015 | 00h02 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft trabant.jpg

stadsbelangendelft.nl - Oorzaak in Delft gevonden?
De Delftse politiek is naarstig op zoek naar de oorzaak van de financiële problemen waar de stad in verzeild is geraakt. Er is een onderzoekscommissie ingesteld die zich vooral richt op een aantal grote projecten in de stad.

... de fractie van de PvdA . Deze partij wil nog steeds onnodig veel geld uitgeven, ondanks de financiële situatie van onze stad.

TOP

delft
maandag | 6 juli 2015 | 00h01 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft hemd_van_het_lijf_milene_junius_1.jpg

delftopzondag.nl - Hemd van het Lijf: Milène Junius
Oud-wethouder Milène Junius (54) nam afgelopen donderdagavond na twaalf jaar afscheid van de Delftse politiek en is na het zomerreces burgemeester van Hellevoetsluis.
...
Verder zijn het nieuwe station en Stadskantoor prachtig geworden en ben ik blij dat ik er een verdieping tussenuit heb laten halen.
...
Eén van de dingen die ik er ook aan overgehouden heb is een olifantenhuid. Als je ziet wat er over je geschreven wordt, denk je soms echt: ‘Gaat dit over mij?’"

TOPhtml5 logo Valide CSS!