Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 5 juli 2015 | 00h32 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Burgemeester Bas Verkerk is bevoegd om zelf te beslissen over paspoort jihadisten!

delft logo_leefbaar_rotterdam.gif

leefbaarrotterdam.nl - Jihadisten, ga weg en kom nooit meer terug!
Leefbaar Rotterdam heeft aan het stadsbestuur gevraagd of het bereid is om de paspoorten van jihadisten vervallen te verklaren nadat zij Nederland hebben verlaten. “Mensen die onze samenleving verwerpen en zich aangetrokken voelen tot middeleeuwse barbaren, hoeven wij niet terug te zien”, aldus Tanya Hoogwerf.

Grotere bevoegdheid gemeenten
Eind vorige week deed minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een uitspraak over de rol van gemeenten bij het tegenhouden van jihadgangers. Volgens hem is
het aan burgemeesters zelf is om te beslissen over het
intrekken van paspoorten of een verlenging ervan te weigeren
.
Daarmee lijkt er een verschuiving te hebben plaatsgevonden in de bevoegdheid van gemeenten. In antwoord op eerdere vragen van Leefbaar Rotterdam leek het er op dat enkel het Rijk deze bevoegdheid zou krijgen.

TOP

delft
zaterdag | 4 juli 2015 | 11h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Eindelijk weer eens klare taal van Aad Meuleman ...
hfvh

delft aletta_hekker_rv_20150702_kader_sb.jpg

Aletta Hekker, oud-blokfluitster en nu wethouder financiën voor D66 is 'niet geschikt voor deze post'. Afbeelding co-productie prodeo-stadsbelangen.

stadsbelangendelft.nl - Kader: vervang wethouder financiën
...
Tijdens de behandeling van de Kadernota in de commissie heeft onze fractie aangegeven, dat het college niet sterk oogt. Daarom hebben wij een motie ingediend, waarbij wij de coalitiepartijen hebben verzocht de samenstelling van het college opnieuw te bezien. Hierbij hebben wij aandacht gevraagd voor vervanging op in ieder geval de post financiën.
Het is inmiddels duidelijk dat wethouder Hekker niet geschikt is voor deze post. Delft heeft behoefte aan sterke bestuurders, die op de eerste plaats kennis van zaken hebben binnen hun eigen portefeuille. Er ligt hierbij een zware druk op D66. Hoewel in ‘de wandelgangen’ ook kritische geluiden zijn te horen vanuit enkele coalitiepartijen, hebben deze partijen niet het lef of durven niet de verantwoordelijkheid op zich te nemen om deze kwestie in het belang van Delft op te lossen.

Stadsbelangen Delft heeft de motie van wantrouwen tegen wethouder Hekker van Onafhankelijk Delft niet gesteund, hoewel de motie op inhoud exact weergaf, waarom wij een andere motie indienden met een opdracht aan de coalitiepartijen. Vorig jaar hebben wij het vertrouwen al opgezegd in het college. Hoewel die motie het toen niet haalde, betekent het niet dat onze mening is veranderd. Het heeft geen enkele zin om vrijwel elke maand voor de bühne een motie van wantrouwen in te dienen.

TOP

delft
zaterdag | 4 juli 2015 | 03h40 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

vvddelft.nl - De toekomst van de kinderboerderij in Tanthof
... Met het besluit om de kinderboerderijen en waterspeeltuinen in Delft over te dragen aan partijen in de stad is de VVD tevreden. Het is een oproep aan partijen in de stad om een actieve rol te pakken in de Delftse voorzieningen. Delft op weg naar een regiegemeente met ruimte voor ondernemerschap zoals de VVD dat graag ziet.

TOP

delft
zaterdag | 4 juli 2015 | 03h34 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft armamentarium_stip.jpg

stipdelft.nl - Verkocht: Armamentarium
... STIP is tevreden met de beoogde nieuwe invulling van het Armamentarium. Alhoewel er geen nieuw museum zal komen, is door het zalencentrum wel nog de mogelijkheid voor de stad om gebruik te kunnen maken van het gebouw voor diverse doeleinden. Ook de komst van een hotel en restaurant kan de horeca in Delft een boost geven.

TOP

delft
zaterdag | 4 juli 2015 | 03h00 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft azijnzeiker.gif

Ik vind Aad Meuleman een slechte politicus,
een Delftse zuurpruim die veel azijn zeikt!
hfvh

-----

delft 1spel.jpg

stadsbelangendelft.nl - Het Delftse coalitiespel
... Met politiek inhoudelijk gebral werden ...
... Een beschamende vertoning!

TOP

delft
zaterdag | 4 juli 2015 | 02h52 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_internet_sp_kinderboerderij.gif

delft.sp.nl - SLUITING KINDERBOERDERIJ DREIGT, SP KONDIGT ACTIE AAN
Onlangs werd bekend dat de gemeente de Kinderboerderij Tanthof op den duur wil sluiten. Ze wil er een dierenweide van maken waar de dieren niet meer geaaid kunnen worden, en die na drie jaar sluiten.
...
De SP wil samen met de bewoners van de Tanthof alles op alles zetten om de kinderboerderij voor de wijk te behouden! In september zullen we als sluiting dreigt opnieuw in actie komen. Heeft u vragen of wil u mee doen? Bereik ons via delft@sp.nl.

TOP

delft
zaterdag | 4 juli 2015 | 02h44 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft vacation_picture.jpg

delft.d66.nl - Werken aan herstel in de zomervakantie
Gisteravond besprak de gemeenteraad van Delft de kadernota met daarin het herstelplan voor Delft: het plan om de begroting weer sluitend te krijgen en de reserves aangevuld. Om dit plan nader in te kunnen vullen dit najaar met als ambitie van college en D66 om een artikel 12 status voor Delft te voorkomen, vroeg en kreeg D66 twee toezeggingen.

... geef de raad in oktober een actuele stand van zaken over hoeveel extra geld er verwacht kan worden van andere overheden.

TOP

delft
zaterdag | 4 juli 2015 | 02h37 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kinderboerderij_tanthof2.jpg

delft.d66.nl - Reële kans op kinderboerderij Tanthof in plaats van dierenweide
Gisteren nam de Delftse gemeenteraad een besluit over het collegevoorstel om de kinderboerderij Tanthof om te vormen naar een dierenweide en deze na 2017 te sluiten.
Dit voorstel werd niet overgenomen. Op voorstel van D66 en GroenLinks werd een ingrijpend andere aanpak aangenomen. Daardoor is de zekerheid van omvorming naar een dierenweide per 1 november aanstaande ingeruild voor een reële kans op een kinderboerderij tot tenminste eind 2017. Dat is een enorme verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel.

TOP

delft
zaterdag | 4 juli 2015 | 02h29 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft dieren2.jpg

delft.christenunie.nl - Toekomst Kinderboerderij Tanthof onzeker
In de raadsvergadering van 2 juli heeft de coalitie besloten om de stad slechts vier maanden de tijd te geven om de kinderboerderij in Tanthof over te nemen. Als dat niet lukt, wordt deze kinderboerderij per 1 november omgevormd tot dierenweide. Een onbegrijpelijke keuze wat de ChristenUnie betreft.

TOP

delft
vrijdag | 3 juli 2015 | 22h03 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft hnk_cartoon_te_duur.gif

-----

Persbericht gemeente Delft:
Gemeente wil twee units van nieuwe stadskantoor verhuren


Het college verwacht dat in het nieuwe stadskantoor twee units beschikbaar komen voor verhuur aan derden. Inzet is om deze ruimte te verhuren. Het college kiest er op dit moment niet voor om het gebouw te verkopen en de gemeentelijke organisatie elders te huisvesten. Het is financieel gunstiger om de voorgenomen verhuizing gewoon te laten doorgaan. Het college schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad in antwoord op een raadsmotie.

Het college meldt de raad dat de geraamde kosten van het stadskantoor nog steeds passen binnen de financiële kaders die de raad heeft gesteld. Dat komt met name omdat de bouwkosten, inrichtingskosten en bijkomende kosten nog steeds binnen de afgesproken contracten vallen. Ook wordt nadrukkelijk gestuurd op het voorkomen en beheersen van risico’s. Hierdoor zullen de nieuwe huisvestingslasten niet hoger zijn dan de huidige.

Ook meldt het college dat als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen minder ambtenaren in het stadskantoor gaan werken dan tot nu toe werd aangenomen. Ervan uitgaande dat de gemeente vanaf 2018 nog 750 fte’s in dienst heeft, zal de ruimtebehoefte afnemen. Dit komt neer op twee units (globaal 2000 m2) . De gemeente wil de ruimte die zij niet nodig heeft verhuren aan derden.

Op verzoek van de raad heeft het college onderzocht wat de mogelijkheden zijn van verkoop of het volledig verhuren van het stadskantoor. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het voor de gemeente op dit moment het gunstigst als zij het stadskantoor in eigendom behoudt en als de gehele gemeentelijke organisatie naar het stadskantoor verhuist. Verkoop of volledige verhuur zou in de huidige marktomstandigheden leiden tot een te groot verlies. Het college sluit geen enkele optie uit mochten marktomstandigheden in de toekomst veranderen.

TOP

delft
vrijdag | 3 juli 2015 | 19h09 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

ris.delft.nl - Verslag vergadering gemeenteraad op donderdag 2 juli 2015
KADERNOTA
Zonder de steun van de oppositiepartijen heeft een meerderheid van de gemeenteraad in de vergadering op donderdag 2 juli de Kadernota 2015 aangenomen. De coalitiepartijen stemden voor de aanpak van het college om Delft, met onder meer hulp van andere overheden, uit de financiële malaise te halen.
... Delft zou volgens het plan voor de centrumfunctie die ze vervult recht moeten hebben op meer geld uit het Gemeentefonds.
KINDERBOERDERIJ
HARNASCHPOLDER
... In het plan is de aanleg van een zogenaamde selectieve knip opgenomen (d.w.z. een afsluiting van de doorgaande route).
INKOOPPLAN
Via een amendement van ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen, SP en Fractie Van Koppen werd een tekstwijziging in het lokaal inkoopplan Jeugdhulp Delft 2016 unaniem door de raad aangenomen.
JAARSTUKKEN 2014
Bij de bespreking van de Jaarstukken 2014 beloofde wethouder Hekker beterschap over de toelichting in het jaarverslag. De ChristenUnie noemde dat verslag een veredelde jaarrekening met te veel cijfers.
HAMERSTUKKEN
Met een stemverklaring liet Onafhankelijk Delft weten tegen de verhoging van de toeristenbelasting ...

TOP

delft
donderdag | 2 juli 2015 | 21h22 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kinderboerderij.jpg

delft.nl - BuytenDelft neemt de kinderboerderij en de waterspeeltuin in de Delftse Hout over.
...
Wat zijn de plannen van BuytenDelft? “Samen met onze ‘huis-architect’ Vincent Scholten van Helder Architecten hebben wij ons laten inspireren door Boerderij ’t Geertje”, zegt Marietta van der Duijn Schouten van Stichting BuytenDelft. "We willen het geheel de komende drie jaar duurzaam ontwikkelen en uitwerken tot een unieke belevingsplek, met als hoofdthema’s gezonde voeding, dieren en water.”

TOP

delft
donderdag | 2 juli 2015 | 11h13 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft tivoli_vredenburg_popzaal.jpg

architectenweb.nl - Geluidslek TivoliVredenburg opgelost
...
Deskundigen hebben een constructie van rubberen veren in betonnen palen in de popzaal uitgedacht, die de dreun absorbeert.

TOP

delft
donderdag | 2 juli 2015 | 10h14 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft rondleidingnieuwbouw_nieuwbouw_kijkdag_27052015.jpg

reinierdegraaf.nl - Bekijk het nieuwe Reinier de Graaf van binnen
Benieuwd naar het nieuwe ziekenhuis? Zaterdag 4 juli van 11.00 tot 16.00 uur krijgt u de kans het nieuwe gebouw te bekijken. U volgt dan een vaste route van ongeveer 2 kilometer over vijf verdiepingen van het gebouw. De route neemt u mee langs highlights als de Spoedeisende Hulp/Huisartsenpost (de toekomstige Spoedpost), de Intensive Care, het dialysecentrum, een polikliniek en een verpleegafdeling. Ook krijgt u een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis met een bezoek aan het personeelsrestaurant.

TOP

delft
donderdag | 2 juli 2015 | 10h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft margot_trappenburg.jpg

movisie.nl - Accepteer dat sommige mensen afhankelijk blijven
‘Maatschappelijk werk blijft nodig.’ Dat zegt Margo Trappenburg, hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek. ‘Zeker omdat de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving te veel van sommige burgers vergt.’

TOP

delft
donderdag | 2 juli 2015 | 09h25 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft bingo.jpg

binnenlandsbestuur.nl - VERDELING BUDGET JEUGDZORG SOORT LOTERIJ
De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij.

Beeld
Leeuwarden is een van de weinige gemeenten in het land die op dit moment een beeld heeft van de daadwerkelijke uitgaven aan jeugdzorg voor dit jaar. De gemeente vroeg de 110 gecontracteerde aanbieders ernaar. Een doorrekening laat zien dat de Friese hoofdstad over 2015 tussen de 3 en 5 miljoen euro tekort komt.

TOP

delft
donderdag | 2 juli 2015 | 04h45 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_gemeenteraad_26maart2015.jpg

ris.delft.nl - Vanavond kunt u vanaf 19.00 uur kijken naar de webcast van de raadsvergadering.
In deze vergadering bespreekt de raad onder meer de Kadernota 2015, het alternatieve plannen voor de kinderboerderij en waterspeeltuin in Tanthof, het bestemmingsplan Harnaschpolder en de jaarstukken 2014.
Als het de raad niet lukt om alle stukken te bespreken, wordt de vergadering op maandag 6 juli vanaf 20.00 uur voortgezet.

TOP

delft
donderdag | 2 juli 2015 | 04h31 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft van_wagendorp.jpg

rijnmond.nl - De tourkoorts is enorm toegeslagen
Nog twee dagen en dan gaat het spektakel echt beginnen. De Tour de France is eerst nog een dag in Utrecht, maar komt op zondag over de Coolsingel en de Erasmusbrug in Rotterdam en even later door Spijkenisse en Stellendam op weg naar Neeltje Jans. "Dat worden prachtige beelden op de Erasmusbrug", zegt schrijver en wielerfan Bert Wagendorp.

TOP

delft
woensdag | 1 juli 2015 | 13h12 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

VVD-er Lennart Harpe lult uit zijn nek.
Niet bouwen parkeergarage is duurder!
Delftse raadsleden kan je alles wijsmaken!
hfvh

delft lennart_harpe_cie_efb_20150618.jpg

Wethouder Lennart Harpe VVD in de Commissie Economie, Financiën en Bestuur op 18 juni 2015.

naar de webcast - Harpe over niet bouwen parkeergarage

Commentaar door A.Th.van Wissen:
De afgelopen dagen hebben diverse stadgenoten mij gewezen op het korte economische hoge school betoog van wethouder Lennard Harpe tijdens de commissie vergadering Economische en Financiële zaken van donderdag 18 juni 2015 waarin hij uitlegde/doceerde dat niet bouwen duurder is dan wel bouwen.

Na het zien van dit betoog/college moet ik mijn stadgenoten en U als raad toch uit de droom helpen, in het bijzonder de raadsleden die aanwezig waren bij het betoog/college van de wethouder die het totaal ongeloofwaardige verhaal als zoete koek slikte, zonder een woord van commentaar.
(pdf) lees brief 29 juni 2015 Van Wissen parkeergarage Spoorsingel
(htm) lees brief 29 juni 2015 Van Wissen parkeergarage Spoorsingel

TOP

delft
woensdag | 1 juli 2015 | 09h16 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Ingekomen brieven aan de gemeenteraad inzake de kinderboerderij en waterspeeltuin:

ris.delft.nl - 1925327 - Stichting Vrijwilligers Activiteiten Tanthof: open houden kinderboerderij Tanthof.pdf

ris.delft.nl - 1923989 - Burgerbrief: kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof.pdf

TOP

delft
woensdag | 1 juli 2015 | 09h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft woningwet_2015.jpg

rijksoverheid.nl - Nieuw corporatiebestel geeft huurders vanaf 1 juli vergaande zeggenschap
Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe Woningwet in werking. Daarmee wordt het stelsel van woningcorporaties ingrijpend hervormd. Het taakgebied van corporaties wordt ingeperkt en aan het toezicht worden strengere eisen gesteld. Huurders krijgen vergaande zeggenschap. Zij krijgen een plek aan tafel bij prestatieafspraken die gemeenten en corporaties maken en instemmingsrecht bij fusies. Huurdersorganisaties mogen bij een corporatie tenminste een derde van de leden van de raad van commissarissen voordragen. De nieuwe wet verplicht corporaties ook om aan huurtoeslagontvangers de best betaalbare huurwoningen toe te wijzen.

TOP

delft
woensdag | 1 juli 2015 | 08h58 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft e_ducato.jpg

verkeersnet.nl - TNT zet zeven nieuwe 3,5 ton elektrische express voertuigen in Rotterdam in
TNT zet zeven nieuwe 3,5 ton elektrische express voertuigen in voor haar activiteiten in en rond Amsterdam en Rotterdam.

TOP

delft
dinsdag | 30 juni 2015 | 15h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft station_delft_opening_20150409094015_a.jpg

Delft. Opening station Delft op 9 april 2015.

forum.kpn.com - Ontvangst internet en netwerk in station Delft
op ‎04-06-2015 14:50
Goedemiddag @aXend,
Welkom op het forum van KPN. Helaas heb ik nog geen ander bericht dan mijn vorige, dan dat er nog geen oplossing. Zodra er meer nieuws is, kun je dit hier uiteraard lezen. Mijn excuses voor het ongemak.
Met hartelijke groet,
Cindy

TOP

delft
dinsdag | 30 juni 2015 | 11h04 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft spoorviaduct_ivo_oosterbaan_2015.jpg

facebook.com/ivo.oosterbaan - Bye, Bye Train
Beelden van de laatste dagen dat de trein nog door Delft reed in plaats van eronder door. Bedankt voor de share Spoorzone Delft!!!

TOP

delft
dinsdag | 30 juni 2015 | 10h46 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Station Delft en Spoorzone: over Kinderziektes en nieuw Optimisme
door Theodor van der Lans:
Delft ondergaat al enige jaren een grote metamorfose. Een nieuw Centraal Station waarin het 'licht van Vermeer' herkenbaar is opende op 28 februari.
De modernisering van de infrastructuur - de recent geopende treintunnel - maakt het karakteristieke treinviaduct overbodig. Dit wordt gesloopt en zo ontstaat in de 'Spoorzone' een heel stuk 'Nieuw Delft'. De invulling daarvan is grotendeels onbekend.
In het tweede deel van het drieluik met de verantwoordelijk wethouder Lennart Harpe gaat het over kinderziektes en over nieuw optimisme.

TOP

delft
maandag | 29 juni 2015 | 14h36 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft isa.jpg

verkeersnet.nl - België neemt ISA serieus
In België is voor het eerst een auto met Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) in het verkeer getest. Het systeem van Ford combineert een digitiale snelheidskaart met een herkenningssysteem van verkeersborden.

TOP

delft
maandag | 29 juni 2015 | 14h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft groningen_grote_markt_gic.jpg

gic.nl - Grote Markt Groningen busvrij; mogelijk met fontein, golfkarren en lopende banden
Relaxt wandelen over de Grote Markt, met een klaterende fontein, zonder angst om door een bus te worden aangereden. En met mogelijk golfkarretjes of lopende banden voor mensen met een handicap: zo ziet een meerderheid in de Groningse gemeenteraad en het college van B en W de toekomst van de Grote Markt in Groningen.

De Groningse gemeenteraad heeft vorige week de hoofdlijnen van de binnenstadsvisie in concept vastgesteld. In die visie van het college van B&W verdwijnen de bussen van de Grote Markt om ruim baan te maken voor voetgangers en fietsers. De visie ‘Bestemming Binnenstad’ gaat nu de inspraak in. De raad uitte wel zorgen over de bereikbaarheid van de Grote Markt voor gehandicapten en ouderen.

TOP

delft
maandag | 29 juni 2015 | 00h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft school2.jpg

delft.christenunie.nl - Voorlopig geen basisschool op islamitische grondslag in Delft
...
We zullen dus instemmen met het collegevoorstel. Niet omdat we vinden dat een islamitische school niet in Delft thuishoort maar omdat de aangeleverde cijfers niet goed onderbouwen dat deze school levensvatbaar zou zijn.

TOPhtml5 logo Valide CSS!