Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 27 juni 2015 | 13h37 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft mooiweer_spelen_2015.jpg

mooiweerspelen.nl - Festival Mooi Weer Spelen brengt op zaterdag 27 juni en zondag 28 juni 2015
Zaterdag 27 juni 2015
16:00 voorprogramma
20:00 avondprogramma
00:30 nachtprogramma (Kelder Koornbeurs)
Zondag 28 juni 2015
13:00 - 17:00 middagprogramma

TOP

delft
zaterdag | 27 juni 2015 | 06h46 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Wethouder Harpe over de St. Sebastiaansbrug en de gigasalarissen
door Theodor van der Lans:
Delft is anno 2015 een stad in grote financiële nood. Opeenvolgende colleges hebben de Prinsenstad bijkans aan de bedelstaf gebracht. De treintunnel maar vooral het stadskantoor en de grondexploitatie van de Spoorzone leiden tot een strop van een half miljard.
Het vereist bestuurlijk grote inventiviteit om financieel het hoofd boven water te houden en de burger niet de hoofdprijs te laten betalen voor dit serieel bestuurlijk falen.
Het huidige College kenmerkt zich voornamelijk door 'gedraai en gekeer' behoudens een uitzondering: er is een wethouder die de uitdaging om de brug terug te slaan naar de burger niet uit de weg gaat en zich open en transparant opstelt.

TOP

delft
vrijdag | 26 juni 2015 | 17h01 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft armamentarium.jpg

rijksoverheid.nl - Voormalig legermuseum Delft (Armamentarium) verkocht
De koop van het Armamentarium, het voormalige legermuseum in Delft, is gegund aan Driestar B.V. Het bedrijf betaalt 1,9 miljoen euro aan het Rijksvastgoedbedrijf. De koper heeft de bedoeling in het Armamentarium een hotel annex restaurant en zalencentrum te vestigen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft tijdens de verkoopprocedure nauw samengewerkt met de gemeente Delft, zodat potentiële kopers van tevoren wisten wat zij wel en niet met het monumentale complex zouden kunnen doen. De uiteindelijke gunning bleef de verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf. Het wijzigen van de bestemming en het verlenen van vergunningen blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het bod van Driestar B.V. geaccepteerd omdat het om een marktconforme prijs gaat en het plan voldoet aan de gestelde voorwaarden. Driestar B.V. zal gaan samenwerken met architectenbureau cepezed uit Delft.

TOP

delft
vrijdag | 26 juni 2015 | 16h40 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

ris.delft.nl - Verslag van de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft in de overlegvergadering op donderdag 25 juni
MEERDERHEID VOOR HOGERE TOERISTENBELASTING
Voorzitter Ed Hoogendijk van Koninklijke Horeca Nederland Delft en Pim Meijkamp namens de Delftse hotelsector legden in hun inspreektijd de commissie uit wat de negatieve gevolgen kunnen zijn als Delft de toeristenbelasting fors verhoogd en de opbrengsten niet gebruikt om via stadsmarketing toeristen naar Delft te lokken. Minder investeren in marketing en veel meer logiesbelasting heffen, leidt tot minder toeristen en minder inkomsten, aldus Hoogendijk.
...
BEGROTINGSSCAN
In de procedurevergadering sprak de commissie af dat de reactie van de gemeente op de begrotingsscan die is uitgevoerd door provincie en ministerie in september wordt verstuurd. Dan bepaalt de raad ook namens wie (college of raad) Delft zal reageren. De fracties hebben tot medio juli de tijd om hun eigen input voor de Delftse reactie aan te leveren.

TOP

delft
vrijdag | 26 juni 2015 | 10h42 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft islamitisch_onderwijs_d66.jpg

delft.d66.nl - Niet voldoende leerlingen voor aparte Islamitische school
...
Uit het onderzoek dat de gemeente Delft naar de levensvatbaarheid van de school deed, bleek daarbij dat de school niet kan voldoen aan de stichtingsnorm. Deze norm houdt in dat een school binnen vijf jaar minimaal 312 leerlingen zou hebben en dat gedurende ca. 15 jaar. Wij kunnen ons daarom vinden in de afwijzing door het Delfte college van B&W. Een school met onvoldoende toekomstverwachting is geen goed idee.

TOP

delft
vrijdag | 26 juni 2015 | 10h31 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft.d66.nl - Voldoende kamers voor Masterstudenten?
...
Wat D66 betreft zijn al deze nieuwe studenten van harte welkom om aan de TU Delft te komen studeren. Maar het is natuurlijk wel een uitdaging om te zorgen dat de studenten die dat willen ook in Delft kunnen wonen. Tegelijkertijd lijkt het niet wenselijk als de toestroom van deze nieuwe studenten de reguliere en studentenwoningmarkt ingrijpend verstoort.

TOP

delft
vrijdag | 26 juni 2015 | 09h46 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft

delft.sp.nl - MEERDERHEID RAAD: "GEEN DIERENWEIDE"
...
Raadslid Tom Zonneveld: “We zijn blij dat de meeste partijen de kinderboerderij open willen houden, maar het is wel raar dat de wethouder toch vasthoudt aan zijn eigen voorstel. Zijn redenatie is dat om de kinderboerderij in de toekomst open te kunnen houden, we hem nu moeten sluiten. Dat is echt flauwekul.”

TOP

delft
vrijdag | 26 juni 2015 | 09h04 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

stipdelft.nl - Resultaten geboekt: studenten meer tevreden over huisvesting
...
STIP is erg blij om te zien dat de acties die worden ondernomen om de kamernood op te lossen terug te zien zijn in weer een stijging van de waardering van studenten over de huisvesting in Delft. Wij zullen ons blijven inzetten voor voldoende en betaalbare studentenwoningen in Delft.

TOP

delft
vrijdag | 26 juni 2015 | 07h59 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

ris.delft.nl - Verslag van de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen 24 juni 2015
Bijna alle partijen hebben laten weten dat ze het voorgestelde bestemmingsplan Harnaschpolder voor de komende raadsvergadering verder in hun fracties willen bespreken.
... Het college stelt hierin onder meer de aanleg voor van een selectieve verkeersknip op de Kristalweg.
... Daarnaast wil het college via het bestemmingsplan de mogelijkheid scheppen om via een afwijkingsbepaling op de ecokavels huizen te bouwen van maximaal 9,90 meter hoog in plaats van de huidige maximale hoogte van 7,70 meter.
BUITENGEBIED ...
SPOORZONE ...

TOP

delft
vrijdag | 26 juni 2015 | 01h25 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

door harrie fruyt van hertog:
Dagelijks 'rijden' diverse tractoren voor de CCL - Combinatie Cromme Lijn - door de Hugo de Grootstraat.
Ook op tijden wanneer kinderen van huis naar school en omgekeerd fietsen.

TOP

delft
donderdag | 25 juni 2015 | 22h28 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

cda.nl/zuid-holland/delft - Milène Junius wordt burgemeester in Hellevoetsluis
Het CDA Delft heeft woensdag 24 juni met trots kennisgenomen van het bericht dat ons raadslid Milène Junius is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hellevoetsluis. Hellevoetsluis krijgt hiermee een burgemeester die de stad zal versterken als verbinder van mensen, prettige persoonlijkheid en netwerker.

lees meer ...

Delft, het CDA Delft in het bijzonder, verliest met deze overstap een geboren Delftse die al sinds 2004 in de lokale politiek actief is. Eerst als raadslid en in de periode 2010-2014 als wethouder Spoorzone, Verkeer, Economie en Cultuur. Sinds 2014 keerde Milène weer terug naar het hoogste bestuursorgaan van de stad, de gemeenteraad.

Wij wensen Milène veel succes in haar nieuwe baan, maar we zullen haar wel gaan missen!

Milène wordt, als minister Plasterk zijn formele akkoord heeft gegeven, waarschijnlijk in september geïnstalleerd als burgemeester. Voormalig raadslid en huidige commissielid Rob van Woudenberg zal dan haar plaats als raadslid innemen.

TOP

delft
donderdag | 25 juni 2015 | 21h56 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft ahmed_aboutaleb_secondantnl.jpg

ccv-secondant.nl - HET ONTBREEKT ONS AAN NATUURLIJKE LEIDERS
De aanpak van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb van islamitisch radicalisme, wordt tot ver buiten de Nederlandse grenzen geroemd. De ideale wereld die jihadgangers verwachten aan te treffen, bestaat niet. Het draait niet om religie, maar om landjepik. “Ik zou graag in gesprek raken met mensen die gedesillusioneerd en gefrustreerd zijn teruggekeerd.”
...
Aboutaleb: “Er wonen 15 miljoen moslims in Europa. Wellicht moet de beweging voor Verlichting in de islam uit Europa komen. Wij hebben hier de ruimte om vrij te denken, we hebben de ruimte om te zeggen wat we willen en we hebben de ruimte om te publiceren. Maar wie durft die ruimte te pakken?”

TOP

delft
donderdag | 25 juni 2015 | 21h28 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft lucas_vokurka_wiebe_brandsma_ab_van_der_touw_22062015.jpg

V.l.n.r. Lucas Vokurka (MRDH) en Wiebe Brandsma (Provincie Zuid-Holland) overhandigen Ab van der Touw (CEO Siemens Nederland en voorzitter EPZ) het eerste exemplaar van de Economische Monitor Zuid-Holland.
Economische_Monitor_Zuid-Holland_2015_DEF_los.pdf

Persbericht: Zuid-Holland, topregio met groeipotentieel
Den Haag, 23 juni 2015 – Zuid-Holland is een wereldspeler met groeikansen. De export groeit bovengemiddeld, de buitenlandse investeringen zijn in 15 jaar tijd verdubbeld en de regio heeft de hoogste R&D uitgaven van Nederland. Het stevige potentieel van Zuid-Holland wordt echter niet ten volle benut. Dat blijkt uit de Economische Monitor Zuid-Holland 2015 die maandag is gepubliceerd.

lees meer ...

Economische monitor
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland en voorzitter van de Economische Programmaraad Zuidvleugel, op het jaarevent van de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. Van der Touw vindt dat de nieuwe monitor scherp de urgentie en groeikansen van de regio laat zien. ‘De monitor stelt terecht dat Zuid-Holland met haar verbindingen naar alle sectoren het internationale knooppunt van Smart Industry kan worden. Nu moeten we als bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen doorpakken en werk maken van onze gezamenlijke agenda.’

Hoe staat Zuid-Holland er voor?
De cijfers in de monitor laten zien dat in 2014 van iedere euro omzet bijna 30 cent uit het buitenland komt. Ook telt Zuid-Holland 330 snelle groeiers, de meeste van alle provincies. Uit de analyse blijkt dat hotspots zoals TU Delft Science Park en het Bio Science Park Leiden banenmotors zijn: hier nam het aantal banen de afgelopen vier jaar toe, tegenover daling van het aantal banen elders in de regio. Grootste topsector is High Tech Systemen en Materialen. Deze sector telt bijna 92.000 werknemers en 8.900 bedrijven.

Initiatiefnemers Wereldspeler met groeikansen – Economische Monitor Zuid-Holland 2015 is een gezamenlijk initiatief van de Economische Programmaraad Zuidvleugel, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en InnovationQuarter. De eerste editie van de monitor geeft een samenhangend beeld van de regionale economie. Naast algemene economische indicatoren bevat de monitor cijfers en analyses over innovatiekracht, startups, topsectoren, technisch onderwijs en mobiliteit.

TOP

delft
donderdag | 25 juni 2015 | 07h54 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft sint_agathaplein_top_architectuurcafe_wytse_patijn_sint_sebastiaansbrug_20150624201011_a.jpg

Redactie door harrie fruyt van hertog
Gisteravond bezochten een kleine honderd personen de bijeenkomst in TOP over de toekomst van een nieuwe Sint Sebastiaansbrug. Stadsbouwmeester Wytse Patijn wilde alleen maar horen wat voor nieuwe brug wil Delft nou precies hebben.
Een stadsbrug leeft en het meest gehoorde: de nieuwe brug moet lager en smaller!
Is tramlijn 19 wel echt nodig? Daar kwam geen antwoord op.
Ook gehoord: technisch kan de bestaande brug na enkele reparaties zeker nog twintig jaar mee!
Voor de gemeente deed Iwan de Vries, inmiddels hoofd-ingenieursbureau het woord.
Voor mij even wennen, een uitvoerend bureau dat beleidsstandpunten verkondigde.
Ook opvallend, de TU Delft had geen enkele wens.
Het meest out-of-the-box denken kwam van bureau Caspar Lysen.


delft sint_agathaplein_top_architectuurcafe_caspar_lysen_sint_sebastiaansbrug_20150624212549_a.jpg

-----
delft wytze_patijn_stadsbouwmeester_20141125_2.jpg
Wytse Patijn in zijn 'wervend praatje' eind november 2014 tot de raadsleden onder andere over de Sint Sebastiaansbrug om voor een nieuwe periode benoemd te worden tot stadsbouwmeester voor Delft.
http://player.companywebcast.com
Wytse: ik klap maar even uit de school:
het is werkelijk een voorbeeld van een project van grote incompetentie aan de zijde van de provincie ... en daar is al jarenlang de gemeente Delft het slachtoffer van.


Dossier Sint Sebastiaansbrug
HOME> DOSSIERS> DOSSIER_SINT_SEBASTIAANSBRUG_DELFT.HTML

TOP

delft
woensdag | 24 juni 2015 | 23h06 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft milene_junius_burgemeester_hellevoetsluis.jpg

rijnmond.nl - Milène Junius burgemeester Hellevoetsluis
Milène Junius wordt de nieuwe burgemeester van Hellevoetsluis. Ze is woensdagavond voorgedragen door een speciale commissie van de gemeenteraad.

TOP

delft
woensdag | 24 juni 2015 | 16h55 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft foto_sb.jpg

stadsbelangendelft.nl - Kinderboerderij Tanthof moet blijven
... Bijzonder was weer de inbreng van STIP. Probleemloos volgen zij als makke schapen alle voorstellen vanuit het college. En ook nu weer. Geen enkele bereidheid mee te denken om tot een oplossing te komen.

TOP

delft
woensdag | 24 juni 2015 | 16h43 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

ris.delft.nl - Verslag van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen dinsdag 23 juni 2015
Een meerderheid van de commissie RVW heeft zich om uiteenlopende redenen in de overlegvergadering op dinsdag 23 juni uitgesproken tegen het voorstel om de kinderboerderij in Tanthof na 1 november dit jaar om te vormen in een dierenweide en om de locatie van de wijkpost en de kinderboerderij na drie jaar wellicht geschikt te maken voor woningbouw.
Ook zes insprekers waren duidelijk in hun reacties op het voorstel van het college. Uitbater Gerrit de Wit van de naast de kinderboerderij gelegen brasserie The Family zei graag in gesprek te gaan met de gemeente over het openhouden van de voorziening. Politicoloog Tom van der Meer wees partijen op hun verkiezingsbeloftes. Buurtbewoners Allard Katan, Remmelt Thijs benadrukten net als Corine van Egmond het belang van de kinderboerderij en de wil in de stad om mee te denken en mee te werken aan het openhouden daarvan.
... Het CDA sprak van een sterfhuis- en Onafhankelijk Delft van een slachthuisconstructie.
SEBASTIAANSBRUG ... Inspreker Peter Jonquière adviseerde de commissie namens de belangengroep De brug moet beter om de stad te betrekken bij het vinden van een oplossing en om alle opties open te houden om te komen tot een lagere, smallere, stillere en goedkopere brug. De belangengroep bepleit dat ook in haar manifest dat ze onlangs publiceerde.

TOP

delft
dinsdag | 23 juni 2015 | 19h08 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

onafhankelijkdelft.nl - SW bedrijf Werkse! smijt €126.000 over de balk met Mind Hacking
... Bij mij moet ook een Mind Hack gezet worden. Ik moet veel positiever gaan denken. Had ik maar hetzelfde minister president plus salaris van €211.000 van Werkse! directeur Hans van der Sandt van de Sociale werkvoorziening en re-integratiebedrijf. Die Van der Sandt zet de gemeente weer een mooie hak.

TOP

delft
dinsdag | 23 juni 2015 | 15h50 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft bieslandsekade_bussluis_20150623.jpg

ad.nl - Bussluis maakt niet veel indruk op weggebruikers
Geen stad in Nederland telt zo veel ingenieurs als Delft, maar uitgerekend daar hebben ze een bussluis weten te bouwen die zo lek is als een mandje. Busjes, personenauto's, vrachtwagens, auto's met caravans - tientallen voertuigen passeren met het grootste gemak het wegobstakel.

TOP

delft
dinsdag | 23 juni 2015 | 10h37 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft oude_langendijk_000_touringcars_20120809_130053_a.jpg

delft.d66.nl - Toeristen graag, maar waar laat je de touringcars?
Het hangt er vanaf waar je woont of hoe je jouw boterham verdient. Delft kent een gezonde hoeveelheid toerisme en een deel daarvan komt met een bus. Dat kan zijn voor een dagdeel of een dag maar vaak is sprake van een korte stop in een programma van bezoeken aan andere steden of bezienswaardigheden zoals de Keukenhof. Je zou in dat geval kunnen spreken van speed daten met de stad. Dit is goed voor de ondernemers op en rond de Markt (naar hun eigen zeggen hangt hier hun business vanaf), omdat deze internationale toeristen zo weinig tijd hebben dat ze eigenlijk uitsluitend een rondje Markt doen en weer vertrekken.


Redactioneel commentaar door harrie fruyt van hertog
De stad is er voor de voetganger en de fietser.
Auto's en zeker touringcars horen daar niet meer in thuis.
Delft is nu redelijk autoluw en het kan nog beter als het autovrij wordt.
Het Delftse college maakt zich meer druk om de verdiensten van de horeca op de Markt dan om de verkeersoverlast.
Het belang van bewoners en gebruikers van de stad wordt tot nu toe slecht meegewogen.

Wanneer toeringcars uit de stad worden geweerd zullen de ondernemers die winstmogelijkheden zien heus wel een plan maken. Vooraf moet duidelijk zijn dat alle kosten van het plan voor rekening komen van de deelnemende ondernemers.
De bussen moeten op parkeerplaatsen aan de rand van de stad parkeren.
De toeristen stappen uit en gaan met elektrisch shuttlevervoer naar de binnenstad.

TOP

delft
dinsdag | 23 juni 2015 | 10h16 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

verkeersnet.nl - Doorkijk truck
Samsung zet in Zuid-Amerika een Safety Truck in, waarbij platte tv schermen achterop de vrachtwagen laten zien wat er voor de vrachtwagen gebeurt.

TOP

delft
dinsdag | 23 juni 2015 | 09h31 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft luchtfoto_veghel_bedrijventerrein_de_dubbelen.jpg

ruimtevolk.nl - Het denken over bedrijventerreinen moet op de schop
'Hectaredenken' bedreigt de economische vitaliteit van ons land, zegt Peter Noordanus (burgemeester Tilburg). De nieuwe maakindustrie vraagt een andere benadering van ons ruimtelijk-economisch beleid en bestaande bedrijventerreinen worden een heel grote opgave.

TOP

delft
maandag | 22 juni 2015 | 23h32 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft nieuwe_langendijk_touringcar_chaos_gl.jpg

delft.groenlinks.nl - Alle belanghebbenden betrekken bij discussie over touringcars!
... Deze week kreeg onze fractie de uitnodiging onder ogen voor een discussiebijeenkomst op 7 juli a.s. om in gesprek te gaan met partijen om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen aanpak voor een touringcarverbod. De bijgevoegde lijst van genodigden bestaat tot onze verbazing voornamelijk uit ondernemers in de binnenstad. Vertegenwoordigers van fietsers, hulpdiensten, vervoerder Veolia, ouderen en ook de grote bewonersbelangenverenigingen zijn niet uitgenodigd. In de ogen van GroenLinks zijn zij ook belanghebbenden. Wij vinden het onbegrijpelijk dat zij niet worden betrokken bij de discussie. Hoe kom je dan tot een zo breed mogelijk gedragen aanpak?

TOP

delft
maandag | 22 juni 2015 | 20h57 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft

Laura Wytema, Consultant at Fakton

fakton.nl - Column: ‘Ze snappen het toch niet, dus laat maar zitten’
Sluit uw ogen en denk aan de laatste binnenstedelijke (her)ontwikkeling waaraan u werkte. Wellicht regelde u de financiering, bedacht u het concept of verwezenlijkte u de wensen van eindgebruikers. Daarbij dacht u waarschijnlijk aan de kwaliteit van de ontwikkeling en het toekomstige rendement. De businesscase was dichtgerekend, de seinen stonden op groen, maar er moest nog één kleine hobbel genomen worden. De gemeenteraad moest het bestemmingsplan goedkeuren. Dacht u toen: "Als ze het maar niet verprutsen"? U bent niet de enige.

lees meer ...

Vier jaar lang was ik die hobbel. Gefeliciteerd, u bent verkozen tot raadslid, sprak de voorzitter van het centraal stembureau op 5 maart 2010. Een week na deze magische woorden kreeg ik de portefeuille ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en de Spoorzone onder mijn hoede. Nu ben ik ruim een jaar werkzaam in vastgoed en gebiedsontwikkeling, met name in de publieke sector. Met mijn nieuwe 'pet' als consultant rolde ik de eerste maanden van de ene verbazing in de andere. Enerzijds omdat ik op een nieuwe manier leerde kijken naar en rekenen aan vastgoedontwikkeling. Anderzijds vanwege het enorme onbegrip bij sommige collega-vastgoedprofessionals over het reilen en zeilen van de lokale democratie. Er is een wereld te winnen als vastgoedprofessionals en politici elkaars rol en referentiekader meer zouden respecteren en zich meer zouden interesseren voor elkaars kennis en expertise. Ik neem u graag mee aan de hand van enkele uitspraken die ik afgelopen jaar in het werkveld gehoord heb.

Politieke spelletjes
"Het project zit hartstikke robuust in elkaar, maar wordt een speelbal van hun politieke spelletjes." Lijkt het alsof er in het raadsdebat argumenten worden aangehaald die ogenschijnlijk weinig met het project te maken hebben? Zou goed kunnen. Raadsleden hebben namelijk een heel andere rol en referentiekader dan u als vastgoedprofessional. Ze denken niet in rendement, kwaliteit en kasstromen. Les 1 in de introductiecursus voor aspirant-raadsleden: u gaat volksvertegenwoordigen, kaderstellen en controleren. De vertaling van deze drie kernbegrippen luidt niet locatie, locatie, locatie, maar context, context en ... context. Hoewel een besluit over uw specifieke project voorligt, denkt de raad vanuit een breder referentiekader. Wat is de maatschappelijke bijdrage? Past het in beleid? Welk effect heeft het project op de gemeentelijke begroting? Wie zijn de belanghebbenden en wat willen zij? Brengt de eindgebruiker van dit pand werkgelegenheid, of bedient het 'mijn' doelgroep? De kans is groot dat het antwoord op deze vragen 'onderaan de streep' tot een ander oordeel leidt dan uw dikke zwarte Netto Contante Waarde. Ja, er worden soms strategische spellen gespeeld, maar gemeentepolitiek is geen House of Cards. Er wordt wel degelijk 'logisch' nagedacht, maar vanuit de rationale van de rol en het referentiekader van het raadslid.

Praatjesmakers
"Die raadsleden snappen deze vereveningsmethodiek toch niet. Laten we deze passages maar weglaten, straks brengen ze het project nog in gevaar". Ik merk dat raadsleden regelmatig worden afgeschilderd als inhoudsloze praatjesmakers. Niets is minder waar. Raadsleden zijn niet dom; hun intellectuele gereedschapskist is anders. Om te kunnen volksvertegenwoordigen, kaderstellen en controleren moeten politici beschikken over kennis van wet- en regelgeving, een visie, een idee van de gevoelens in de stad, een scherpe tong, en héél véél vlieguren. Om raadslid te worden doorlopen zij twee stappen. Ze kandideren zich eerst binnen de partij voor een plek op de kieslijst, waarna ze hopen op voldoende stemmen van het publiek. Voor beide stappen hoeven zij geen examen te doen. Ik heb één officieel sollicitatiegesprek gehad binnen mijn partij, waarbij de nadruk lag op mijn drijfveren en achterban, in plaats van mijn vermogen om spanningen in buigend plastic te berekenen (studie Industrieel Ontwerpen). Zeker in kleinere fracties is de kans groot dat de woordvoeringsportefeuille breder is dan de academische en/of professionele expertise van een raadslid.

Is het lastig dat je iets moet vinden van een onderwerp waarvoor je niet gestudeerd hebt? Ja. Toen ik mijn eerste bestemmingsplan met een dikte van 3 centimeter in de bus kreeg, ben ik op pagina 1 begonnen. Ik heb me er doorheen geworsteld met Google, Wikipedia en introductiecursusbladen. Het tweede bestemmingsplan ging een stuk makkelijker. 'Concullega'-raadsleden ruiken slechte voorbereiding, dus reken maar dat een raadslid tot de tanden bewapend naar een raadsvergadering komt. Ik vind dat een goed raadslid geen expert hoeft te zijn, maar wel snel en doeltreffend de relevante discussie- en beslispunten moet kunnen aanwijzen, gedacht vanuit de context. Wie geen expert is, moet in ieder geval goede beslisinformatie krijgen. Dat is waar u als vastgoedprofessional bij komt kijken.

Probeer eens door de bril van een raadslid te kijken. Welke maatschappelijke meerwaarde heeft uw project? Is de informatie die u levert geschikt voor politieke besluitvorming? Als ik een tip mag geven; raadsleden houden van opties, ook al wilt u maar één uitkomst. Neem het raadslid op hoofdlijnen mee in de afwegingen die in het project gemaakt zijn. Als ze niet het hele plaatje overzien, gaan ze zelf de gaten invullen en 'nare vragen stellen'. Dat brengt een voorspoedig besluitvormingsproces pas echt in gevaar. Hoe beter uw project vanuit de context gelegitimeerd is, hoe groter de kans dat 'die praatjesmakers' het plan juichend goedkeuren én u uw steentje bijdraagt aan de lokale democratie.

TOP

delft
maandag | 22 juni 2015 | 10h49 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft fleur_norbruis_tweet_doz_20150620.gif

twitter.com - @fleurnorbruis

TOP

delft
maandag | 22 juni 2015 | 10h01 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft adriaan_pauwstraat_handhaving_parkeren_20150616163829_a.jpg

Delft. Handhaving Parkeren gespot in de Adriaan Pauwstraat.
-----

pieterstienstrad66.blogspot.nl - D66 Delft wil extra aandacht voor parkeren door mantelzorgers
... D66 vroeg de wethouder specifiek of hij bereid is om vanaf nu tijdens de keukentafelgesprekken of andere contactmomenten met mantelzorgers en hun cliënten actief te inventariseren of er knelpunten bij het parkeren zijn, en over de bevindingen te laten rapporteren in de commissie RVW bij de evaluatie parkeren later dit jaar.
Het was teleurstellend dat wethouder De Prez niet op het onderwerp wilde ingaan. Hij verwees uitsluitend naar "parkeerwethouder" Harpe. Voor D66 hoort dit onderwerp, goed afgestemd, bij beide wethouders thuis.


Redactioneel commentaar door harrie fruyt van hertog
Het betreft een bijzondere vorm van parkeren. Een mogelijke simpele en snelle oplossing, de parkeerwethouder regelt een aparte parkeervergunning voor mantelzorgers, eventueel tegen gereduceerd tarief.
Hallo Stienstra, het geouwehoer over parkeren aan de keukentafel schiet niemand iets mee op en is nergens voor nodig, dus overbodig!

TOP

delft
maandag | 22 juni 2015 | 00h04 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft stop_inhuur_externen.gif

onafhankelijkdelft.nl - Gemeente Delft huurt voor €9,3 miljoen externen in
...
Vraag 2: Wat is de totale inhuursom van externen geweest in 2014?
Antwoord 2: De totale inhuursom van externen in 2014 bedraagt € 9.385.000 (ca. 12% van de totale personeelskosten).

Commentaar JP de Wit: Het bedrag van inhuur van externen is nog steeds erg hoog. Dat is €930 per inwoner. En 12% van de totale loonkosten ligt ook boven het landelijk gemiddelde van 10%.
(Redactie: inhuursom € 9.385.000 gedeeld door 100.000 inwoners geeft € 93,85.)

TOP

delft
maandag | 22 juni 2015 | 00h03 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft wachtgeld_meter_cda_junius_juni_2015_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - CDA wil één wethouder minder.
Ja, als ze daarmee hun zesde schaduw wethouder in de gemeenteraad de ex‑wethouder Milène Junius (CDA) bedoelen die bovenop haar wachtgeld €6902/mnd ook nog de raadsvergoeding €1557/mnd samen dus €8459/mnd opstrijkt. Deze zakkenvuller zegt nooit wat en doet dat al sinds haar aftreden begin mei 2014.

TOP

delft
maandag | 22 juni 2015 | 00h02 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft aletta_hekker_wethouder_d66_wantrouwen_delft.jpg delft aletta_hekker_cv_delft.gif

onafhankelijkdelft.nl - Motie van Wantrouwen tegen D66 financieel wethouder Hekker
{Waarschuwing: ongeschikt voor AD Delft lezers}
Donderdag avond kondigde ik in mijn eerste termijn al een motie van wantrouwen aan tegen D66 financieel wethouder Aletta Hekker. Ze heeft de gemeenteraad totaal voor lul gezet bij de provincie Zuid Holland.
Haar Herstelplan Begroting 2015 was niet binnen de termijn ingediend en voldeed ook niet aan de formaliteiten. De Begroting 2015 kan dus de prullenbak in. In 2014 zeiden wij: Begroting 2015 behandeling is grote “Farce Majeure”

lees meer ...

Zoals altijd werd er door Hekker totaal niet gereageerd op deze voor haar desastreuze motie. Gewoon niks zeggen, negeren en doodzwijgen is D66 Delft.Wie in de politiek zwijgt, stemt in feite toe. ik denk niet dat Hekker dat bedoelt. Nee ze kan totaal niet debatteren. Hekker komt steeds -met vooraf door de ambtenaren opgestelde- technische verhalen. We worden tot op een paar uur voor de vergadering overladen met financieel technische en dikke memo’s. Er is voor een raadslid geen touw meer aan vast te knopen.

Als je als dagelijks bestuurder / wethouder niet eens in staat bent om de mening van een vrachtwagen_taxi_chauffeur amateur raadslid te weerleggen dan ben je geen knip voor de neus waard. Of ben ik te min? Als je terugkijkt sinds de verkiezingen 2014 dan heeft Hekker geen Begroting 2015 kunnen afleveren en heeft ze ook geen duidelijk verhaal richting de toekomst. Op dit moment geldt nog steeds de Begroting 2014 van het vorige college.

Niet alleen in de raad is Hekker volkomen stuurloos maar ook in het college. Er is openlijk ruzie tussen GroenLinks wethouder Brandligt en VVD wethouder Harpe. GroenLinks wil slinks onder haar bezuinigingstaakstelling uitkruipen door te putten uit de algemene post onvoorzien. Laffe streek van GroenLinks. Het hek is dan van de dam. Een daadkrachtige financieel wethouder had daar gelijk resoluut een eind aan gemaakt.

En Aletta Hekker wacht al één jaar op Gratis Geld van andere overheden (methode Tsjipras). Volgens de VVD bestaat er inderdaad geen Gratis Geld. Ook dat is dus ruzie in het college. Ondertussen heeft Delft een half miljard schuld. dat kost miljoenen aan rente,

De Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland blijven nu de baas in Delft. En dat zal onder Hekker zeker nog vele jaren duren. Wij willen dat D66 gedurende het zomerreces met een deskundige, daadkrachtige en visionaire sterke wethouder financiën komt. Aletta Hekker is te licht bevonden en dus Hekxit.

Jan Peter de Wit

TOP

delft
maandag | 22 juni 2015 | 00h01 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft bonboekje.jpg

stadsbelangendelft.nl - Zomaar een dag (deel 1)
... Ja hoor, een naheffingsaanslag parkeerbelasting, of te wel, een parkeerbon.
... ja hoor, keurig drie digitale bankafschriften die bewijzen dat ze op 31 maart zowel voor mijn werk- als privéadres de vergunningen had betaald. Bezwaar maken dus.
... wordt vervolgd!

TOPhtml5 logo Valide CSS!