Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 7 juni 2015 | 08h35 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft oude_delft_studenten_zitten_voor_hun_deur_20150606161206.jpg

Delft, Oude Delft.

Ook dit is Nederland!
Niet voor je deur buiten in het zonnetje mogen zitten.
En al helemaal niet met een flesje bier of glaasje wijn er bij.
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
zaterdag | 6 juni 2015 | 10h41 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft biertje_sjees_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Geen islamschool
Tot mijn verbazing las ik vanmorgen in het Delfts katern van het AD;
College wil geen islamitische school in Delft! Lees brief HIER
Nou dat komt echt als donderslag bij heldere hemel!
Temeer daar GroenLinks en de PvdA altijd zo pro islam zijn.
Wij hadden wel gedacht dat zij zich in allerlei bochten zouden wringen om dit door te kunnen laten gaan.
Of voelen zij ook nattigheid?
De islam is de tweede godsdienst in Delft en het duurt niet lang meer eer zij de eerste zijn ...
In ieder geval zijn wij er blij mee.
Wat de hen moverende redenen ook moge zijn :-), wij drinken er een biertje op.

-----
ris.delft.nl - brief van college B&W aan de gemeente raad
Voorstel
Gelet op de Wet op het Primair Onderwijs, artikelen 74 e.v. stellen wij aan de gemeenteraad voor;
1. Niet in te stemmen met het verzoek van de Stichting Islamitisch College tot opneming van een islamitische basisschool op het Plan van nieuwe scholen 2016-2018 omdat uit de toetsing van de overlegde gegevens blijkt dat het niet aannemelijk is, dat de school binnen 5 jaar vanaf de datum van bekostiging en voorts gedurende 15 jaar na die periode van 5 jaar zal worden bezocht door ten minste het aantal leerlingen dat overeenkomt met de voor Delft geldende stichtingsnorm, waardoor het verzoek niet voldoet aan het gestelde in artikel 77, lid 1 van de Wet op het primair onderwijs.

TOP

delft
zaterdag | 6 juni 2015 | 10h20 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft krattenbrug_2015_twitter.jpg

omroepwest.nl - Studenten TU Delft vestigen opnieuw wereldrecord krattenbrug bouwen
Delft viert feest, want het wereldrecord krattenbrug bouwen is terug in die stad. Na 16.30 uur werd duidelijk dat de brug, met een lengte van meer dan twintig meter, het één uur lang volgehouden had, zonder ondersteuning. Daarmee staat het wereldrecord krattenbrug bouwen weer op naam van de studenten van de Technische Universiteit Delft.

TOP

delft
zaterdag | 6 juni 2015 | 02h22 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

ris.delft.nl - RAAD VRAAGT OPTIES VOOR KINDERBOERDERIJ
... Onafhankelijk Delft zei niks te zien in het voorstel om van de kinderboerderij een dierenweide te maken. “Je hoeft Midden-Delfland maar in te lopen en je ziet zat dieren achter een hek staan.”

TOP

delft
vrijdag | 5 juni 2015 | 19h02 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft sint_sebastiaansbrug_tunoord.jpg

tunoord.nl - Tafelbrug is afgeserveerd
... Uit architectonisch oogpunt had een tafelbrug voor velen de voorkeur. De huidige basculebrug met een doorvaarthoogte snijdt het centrum visueel en verkeerstechnisch af van TU Noord. De brug is breed, hoog en heeft geen architectonische kwaliteit. Het is geen representatieve entree voor TU Noord, de TU en het centrum. Een ranke tafelbrug had daaraan bijgedragen.

TOP

delft
vrijdag | 5 juni 2015 | 17h23 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft st_sebastiaansbrug.jpg

Persbericht gemeente Delft: Nieuwe St. Sebastiaansbrug wordt geen tafelbrug

De gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) zien af van een tafelbrugontwerp bij de vervanging van de huidige St. Sebastiaansbrug. Zij laten een vervolgonderzoek uitvoeren naar twee varianten voor een basculebrug.

Het besluit om de tafelbrugvariant definitief te laten vervallen volgt op een extern onderzoek, uitgevoerd door gemeentewerken Rotterdam. In maart besloten de drie partijen tot dit onderzoek nadat duidelijk was geworden dat het beschikbare budget ontoereikend was voor het eerder gepresenteerde tafelbrugontwerp. In het onderzoek is bekeken of drie alternatieve ontwerpen wel binnen het huidige budget passen, te weten een versoberde tafelbrug, een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter en een basculebrug met een doorvaarthoogte van 5,5 meter.

Op basis van het externe onderzoek verwachten gemeente, provincie en MRDH dat ook een versoberde tafelbrug niet binnen het budget zal passen en vinden zij de technische risico’s van dit ontwerp te groot. Daarom gaan zij niet verder met het tafelbrugontwerp en laten zij een vervolgonderzoek uitvoeren naar de twee varianten voor de basculebrug. Kort na de zomervakantie vindt een finale afweging plaats tussen deze varianten.

De huidige St. Sebastiaansbrug, een basculebrug uit 1964, moet worden vervangen omdat het draagvermogen van de brug niet toereikend is en omdat de aanbruggen in slechte staat zijn. Daarnaast gaat tram 19 over de St. Sebastiaansbrug rijden, dit betekent een extra belasting voor de brug.

TOP

delft
donderdag | 4 juni 2015 | 19h58 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft het_nieuwe_kantoor_ad.jpg

ad.nl - Bittere pil voor stadsbestuur Delft
Wat iedereen in Delft eigenlijk al verwachtte, wordt werkelijkheid. De provincie Zuid-Holland gaat niet akkoord met de plannen van het stadsbestuur om uit de financiële crisis te komen. De gemeente moet nu op zoek naar andere geldbronnen.

... De Delftse raadsleden roeren zich wel. Zo is Jan-Peter de Wit, die de mail openbaar maakte, zelf niet verbaasd dat de provincie het herstelplan afkeurt. "Het leidt helemaal nergens toe. De gemeente Delft is als de Titanic die een ijsberg heeft geraakt, maar intussen nog probeert verder te varen terwijl het orkest vrolijk verder speelt. Ik zie maar één oplossing: we moeten onder curatele van het rijk."

... "Het is geen herstelplan, maar een goklijstje," zegt CDA-leider Van Dis. "Het gaat niet uit van eigen kracht." Het CDA wil binnenkort met een eigen plan komen.

... Huub Halsema, fractievoorzitter van de grootste collegepartij D66, denkt nog steeds dat Delft zelf genoeg heeft gedaan om uit de crisis te komen. "Als de provincie daar een andere opvatting over heeft, ben ik heel benieuwd waar nog geld is te vinden. Wij zijn er in elk geval geen voorstander van om nog meer te snijden in de voorzieningen."

TOP

delft
donderdag | 4 juni 2015 | 09h54 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft mekelweg_krattenbrug_2015.jpg

Delft, Mekelweg.

Recordpoging start vandaag vanaf 14:00 uur!

practischestudie.nl - Krattenbrug 2015
Locatie krattenbrug
Pontifex
Dit jaar zal de krattenbrug op een nieuwe locatie worden gebouwd: voor de Aula. De belangrijkste reden hiervoor is dat de recordpoging hiermee geïntegreerd wordt met het International Festival of Technology. Tijdens dit festival, dat plaatsvindt van 1 tot 5 juni, zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden romdom de campus en de binnenstad van Delft waarbij techniek gepromoot wordt. Dit past perfect in de gedachte achter de krattenbrug en daarom is dit een mooie samenwerking. Op 5 juni zal het festival A Day of Wonder plaatsvinden rondom de aula. De dag hiervoor zal het grote hoogtepunt van de week op dezelfde locatie plaatsvinden, namelijk de recordpoging van de krattenbrug. Voor de aula zullen alle studenten op de campus op de hoogte zijn van de recordpoging en hopen wij Civiele Techniek van haar beste kant te laten zien.

TOP

delft
donderdag | 4 juni 2015 | 09h27 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft ons_wacht_het_slachthuis.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Tegen ‘slachthuisconstructie’ kinderboerderij Tanthof
... Nu wil GroenLinks wethouder Brandligt van de kinderboerderij Tanthof voor drie jaar een Dierenweide maken. Daarna de dieren naar het slachthuis en wordt het een ontwikkellocatie.
Dan zullen er wel dure nieuwbouw woningen verschijnen voor voormalig GroenLinks bestuurders. In de tussentijd moet de buurt de dierenweide en waterspeeltuin gratis gaan beheren.

TOP

delft
donderdag | 4 juni 2015 | 08h43 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft spoorsingel_spoorzone_tweede_tunnelbuis_en_garage_in_aanleg_20150603154220_a.jpg

Delft. Aan de Spoorsingel is de aanleg gestart van de tweede tunnelbuis en parkeergarage.
harrie fruyt van hertog

TOP

delft
dinsdag | 2 juni 2015 | 23h07 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft meisjemetprotestbord.jpg

delft.sp.nl - HET VARKENTJE IS GEWASSEN
De kinderen op de kinderboerderij in de Delftse Hout hebben met zijn allen een varken dat op zijn achterpoten kan lopen gevangen om het varkentje even te wassen. Dat deden ze uit protest tegen de sluiting van de kinderboerderijen in Tanthof en de Delftse Hout. De kinderen waren samen met hun ouders, grootouders en andere bezoekers van de kinderboerderijen samengekomen om tegen de sluiting te protesteren.

TOP

delft
dinsdag | 2 juni 2015 | 18h16 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kinderboerderij_tanthof.jpg

persbericht gemeente Delft:
Alternatieve voorstellen kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

Buurtparticipatie voor waterspeeltuin en omvormen kinderboerderij naar dierenweide

De indiener van het plan voor de overname van de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof kan de voorzieningen niet overnemen. Dit betekent dat het niet gelukt is om binnen de Openbare Procedure deze voorzieningen over te dragen aan publieke of private partijen. Daarom stelt het college de raad voor akkoord te gaan met het omvormen van de kinderboerderij tot dierenweide en buurtparticipatie voor de waterspeeltuin. Tot aan de besluitvorming door de raad over deze alternatieven, blijven deze voorzieningen in ieder geval open.

Omvormen tot dierenweide
Het college stelt voor om de kinderboerderij Tanthof tijdelijk (3 jaar)om te vormen naar dierenweide en als ontwikkellocatie aan te merken. Het verschil tussen een kinderboerderij en dierenweide zit voornamelijk in het contact met de dieren. Het is bijvoorbeeld alleen mogelijk om naar dieren te kijken en niet mogelijk om contact met dieren te hebben. Met de omvorming wil de gemeente de mogelijkheid openhouden om de dierenweide aan de buurt of aan een (horeca)exploitant over te dragen.

Buurtparticipatie waterspeeltuin Tanthof
Om de in 2014 heringerichte waterspeeltuin de komende jaren open te houden, stelt het college voor bewoners en ondernemers te benaderen die willen participeren in het openhouden en beheren van de waterspeeltuin. Hierbij zijn verschillende scenario’s denkbaar: van sleutelbeheer door de buurt tot beheer door een speeltuinvereniging. Vooralsnog gaat de gemeente uit van een periode van 3 jaar.

Medewerkers
Voor de medewerkers van de gemeente Delft die bij de kinderboerderijen en waterspeeltuinen Tanthof en Delftse Hout werken en waarvoor het voornemen bestaat om hen boventallig te verklaren, geldt een van werk naar werk traject waarin zij gedurende een periode van 2 jaar van werk naar werk zullen worden begeleid terwijl ze bij de gemeente Delft aan het werk blijven.

Bezuinigingen en regiegemeente
De gemeente Delft moet bezuinigen en heeft geen geld meer voor de kinderboerderijen, waterspeeltuinen en De Papaver. Een pijnlijk besluit maar dat wel past in de nieuwe visie van de gemeente als regiegemeente die alleen haar kerntaken uitvoert. Het college vindt het belangrijk dat deze voorzieningen behouden en toegankelijk blijven voor alle Delftenaren. Daarom zet de gemeente er op in dat deze locaties zoveel mogelijk worden overgedragen aan publieke of private partijen.

De gemeente streeft ernaar dat de voorzieningen op 1 juli worden overgenomen door andere partijen. Dit betekent niet dat de voorzieningen per 1 juli zullen sluiten als er nog geen partijen zijn gevonden.

Voor de overname van de waterspeeltuin en kinderboerderij in de Delftse Hout is de gemeente nog in gesprek met BuytenDelft. Dit betekent dat de Openbare Procedure hiermee nog niet is afgerond.

TOP

delft
dinsdag | 2 juni 2015 | 17h53 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_leefbaar_rotterdam.gif

leefbaarrotterdam.nl - Leefbaar Rotterdam steunt strafaanpak veelverdieners in de zorg
... Wethouder Hugo de Jonge (Zorg) waarschuwt Rotterdamse zorginstellingen dat als zij dit jaar salarissen van boven de 178.000 euro blijven uitkeren, zij met ingang van volgend jaar straf van de gemeente krijgen. Dit houdt in dat zij gekort worden op hun subsidie. Dat maakt het AD/Rotterdams Dagblad vandaag bekend. Met deze aanpak volgt De Jonge zijn eigen koers en niet die van VVD-minister Edith Schippers. Zij kiest voor een overgangsjaar, waardoor de norm van 178.000 euro pas vanaf volgend jaar geldt.

TOP

delft
dinsdag | 2 juni 2015 | 14h20 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft digitale_wegwijzers_fietsenstallingen.jpg

verkeersnet.nl - ’s Werelds eerste P-route voor fietsers
In Utrecht is het eerste parkeerverwijssysteem voor fietsers in gebruik genomen. Digitale wegwijzers laten zien waar nog plek is in de stalling.
Daartoe zijn op de aanrijroutes naar de binnenstad en het stationsgebied circa 20 digitale verwijsborden geplaatst. De borden tonen het aantal vrije plaatsen in de dichtstbijzijnde stallingen en geven de route aan naar die stallingen. Als een stalling vol is, worden fietsers verwezen naar een fietsenstalling in de buurt waar nog wel plek is.

TOP

delft
dinsdag | 2 juni 2015 | 09h38 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft enquete.jpg

verkeersnet.nl - Fietsers enquêteren zonder stoppen
De resultaten van de proef moeten nog worden uitgewerkt, maar de eerste ervaringen klinken positief. Een nieuwe methode om fietsers te enquêteren zonder dat die hoeven af te stappen.

TOP

delft
dinsdag | 2 juni 2015 | 05h56 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft geveltuin_rijnmondnl.jpg

rijnmond.nl - Tuintje zorgt voor zachte overgang van deur naar stoep
Niets zo alledaags als de stoep. Toch deden twee onderzoekers uitgebreid onderzoek naar het fenomeen stoep. Ze ontdekten dat steeds meer mensen een tuintje voor hun deur willen, hoe klein ook. Dat onderzoek deden ze in Rotterdam.
Voor hun onderzoek bekeken stedenbouwkundige Eric van Ulden en stadspsycholoog Sander van der Ham meer dan zesduizend Rotterdamse straten digitaal via Google Streetview. Ook spraken ze veel bewoners.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft markt_000_school_a_20060613_192536_a.jpg

Delft, Markt, stadhuis.
Moslims voerden op 13 juni 2006 al actie voor de komst van een Islamitische school in Delft.
-----

onafhankelijkdelft.nl - Wij zijn tegen de komst van een islamitische school in Delft!
Een brief aan de raad ivm het eventueel vestigen van een islamitische school in Delft, vraagt natuurlijk om een reactie van Onafhankelijk Delft..
Wij zijn tegen verdere islamisering van onze stad. Dit betekend, dat wij dus ook tegen de komst van een islamitische school zijn.
Al de afgelopen jaren hebben ouders en kinderen, met het moslimgeloof, gebruik gemaakt van scholen van allerlei gezindten. Delft voorziet ook in openbaar onderwijs. Daar speelt het geloof geen rol. Prima plek om te intregreren met jeugd van autochtone komaf.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft touringcar_nieuwe_langendijk_delft.jpg

OD: we moeten niet de kip met de gouden eieren slachten.

onafhankelijkdelft.nl - Touringcars weren van Nieuwe Langendijk maar wel goede wandelroute
... Wij zijn al jaren groot voorstander van het weren van die overlast gevende touringcars uit de binnenstad. Alleen willen wij dat het zorgvuldig gebeurd voor de ondernemers die afhankelijk zijn van deze toeristen.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft facebook-benoemingen.jpg

meerdemocratie.nl - STOP PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN - TEKEN HET BURGERINITIATIEF
Sinds decennia verdelen de gevestigde politieke partijen het gros van de banen in het openbaar bestuur onder elkaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor burgemeesters, commissarissen der koning, topambtenaren op ministeries en leden van de honderden adviesraden en colleges zoals de Raad van State, de Raad voor de Verkeersveiligheid of de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Voor zulke functies worden keurig vacatures gepubliceerd en iedereen mag solliciteren, maar binnenskamers hebben de politieke partijen dan vaak al onderling bepaald welke partij ‘aan de beurt’ is en wie de functie krijgt.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft puckandthepyjammahs_pd20140726.jpg

Citypop 2014 met de Delftse formatie Puck & The Pyjammahs
-----

ad.nl - Citypop moet weer gratis zijn
Het besluit van de gemeente om entree te heffen bij Delft Citypop heeft het festival hard getroffen. Of de zomereditie kan doorgaan, is onzeker geworden. De organisatie wil terug naar de gratis variant.
... De entreeprijs zorgt er volgens Snel ook voor dat het evenement niet meer dezelfde functie heeft als voorheen. ,,Het is bedoeld om te laten zien hoe gezellig de Markt is, dat Delft een goed popbeleid heeft en om de stad op de kaart te zetten. Om dan een festival te houden met hekken eromheen, schiet niet op. Bovendien vinden de horecaondernemers zo'n hek voor hun terras niet fijn. Het is wel de bedoeling dat je je investering kunt terugverdienen."


TOP

delft
maandag | 1 juni 2015 | 00h01 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft van_bleyswijckstraat_puinverwerking_theo_pouw_20150526074135_a.jpg

Delft, Van Bleyswijckstraat. Theo Pouw verwerkt de puinrestanten na sloop van het Grotius College ter plaatse tot herbruikbare, gecertificeerde granulaten voor onder andere de wegenbouw.
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

vvddelft.nl - Problemen met bouwafval op voetpaden verholpen na vragen VVD
In maart 2015 hebben verontruste bewoners van Tanthof een melding Openbare Ruimte gedaan over het storten van bouwafval (het zogenaamde Repac) op de voetpaden bij de Cubalaan en het aangrenzende Abtswoudsepark. In eerste instantie werden zij met een kluitje in het riet gestuurd, omdat Repac hoort bij het bijstellen van het onderhoudsniveau van de Delftse openbare ruimte.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft westplantsoen_fietsstroken_20150510125832_a.jpg

Delft, Westplantsoen.

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier - Nieuwsbrief uit de wijk: subsidies gemeente en gevaarlijke verkeerssituaties
Hoe krijg je een (buurt)initiatief van de grond? Inloopavond over bewonersinitiatieven en subsidie
Woensdagavond 3 juni om 20.00 uur, zal Sanne van 't Hof, van de gemeente, afdeling Samenleving, gastspreker zijn op de inloopavond van de BVOW. Het thema van de avond is hoe je als burger subsidie kan aanvragen voor je project en hoe je bij de gemeente de juiste personen vindt. Zij zal het het nieuwe stimuleringssubsidiestelsel toelichten aan de hand van de folder Stimuleringssubsidie en vertellen over het Netwerk maatschappelijke initiatieven. De avond wordt gehouden in buurthuis De Wending aan de Raamstraat. De toegang is gratis en is voor iedereen die graag meer wil weten over dit onderwerp.
Wie zich al wil inlezen over de stimuleringssubsidiestelsel kan de gemeentelijke website raadplegen: http://www.delft.nl/Gemeenteloket/s/Stimuleringssubsidie , met de folder stimuleringssubsidie (zie ook hier als bijlage). Vragen over een maatschappelijk initiatief kan men stellen via de website van de gemeente: http://www.delft.nl/Gemeenteloket/a/Advies_over_uw_maatschappelijk_initiatief Men krijgt dan binnen 2 werkdagen contact.

Werkgroep gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk van start
Verder zal tijdens deze inloopavond de BVOW werkgroep 'gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk' aanwezig zijn. Deze werkgroep zal de komende tijd gevaarlijke situaties inventariseren. Mocht u een gevaarlijke verkeerssituatie in de wijk willen melden, kom dan langs.

Extra parkeerplaatsen DSM terrein niet beschikbaar
De gemeente is er in overleg met DSM niet uit gekomen om op een terrein van dit bedrijf extra tijdelijke parkeerplaatsen voor bewoners in de spoorzone te realiseren. Zie dit bericht: http://www.spoorzonedelft.nl/actueel/nieuwsberichten/stand_van_zaken_alternatieve_parkeerplaatsen

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Secretariaat p/a G.A. van der Wedden A: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft T: 015-2147102 W: www.bvowd.nl E: secretariaat@bvowd.nl Twitter: @bvowdelft


TOPhtml5 logo Valide CSS!