Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 31 mei 2015 | 03h01 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft betaald_parkeren.jpg

ad.nl - Bezoekers Delft: 'Dit is echt pure geldklopperij'
De gemeente Delft klopt bezoekers die tijdens feestdagen met de auto komen onnodig geld uit de zak. Dan is parkeren in de stad gratis, maar de parkeerautomaten laten mensen in de waan dat er betaald moet worden. 'Pure geldklopperij' noemen bezoekers de taferelen tijdens de pinksterdagen.
... Officieel is het beleid van de gemeente dat parkeren op feestdagen gratis is, dus ook tijdens Pinksteren.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft plattegrond_betaald_parkeren_20150500.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Telegraaf: Stoelinga: Gratis parkeren kost geld in Delft
... geldklopperij op een smerige manier.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft sidder_christenunie_20150527.jpg

ris.delft.nl - TAMIM KARIM IS ‘BESTE RAADSLID’ IN SIDDER 2015
VWO5-leerling Tamim Karim van het Stanislas College is woensdag 27 mei door een driekoppige jury van raadsleden tijdens Scholieren In De DelftsE Raad (SIDDER) 2015 in de raadszaal aangewezen als best debatterende raadslid. Hij vertegenwoordigde de Fractie Van Koppen. De leerlingen die de ChristenUnie (foto) vertegenwoordigden kwamen als beste fractie uit de bus.
... Een motie van de ChristenUnie en andere partijen om de evaluatie van het kentekenparkeren af te wachten en daarna een besluit te nemen over een onderzoek naar een tolsysteem werd door een ruime meerderheid aangenomen. Hoewel er nog veel kritiek klonk - Delft moet zich niet blauw hoeven te betalen, aldus de ChristenUnie – werd het voorstel unaniem door ‘de raad’ aangenomen.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft sidder_2015_foto_stip.jpg

stipdelft.nl - SIDDER-bokaal weer vergeven
De SIDDER-bokaal voor de beste fractie ging uiteindelijk naar de leerlingen die de ChristenUnie vertegenwoordigden. STIP wil ook VWO5-leerling Tamim Karim (red. van de Fractie Van Koppen) feliciteren met het winnen van de prijs van het beste debatterende raadslid!

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft wapen_delft_3.gif

pvdadelft.nl - PvdA fractiebrief3
... Delft is ten eerste een regiogemeente. Als je berekent hoeveel mensen van buiten Delft naar hier komen om te sporten, naar het theater te gaan, naar school te gaan, et cetera, dan is dat een flink aantal. Voor de duidelijkheid, dit is geen educated guess (red. slimme gok), hier liggen harde economische getallen aan ten grondslag. In totaal gaat het om ongeveer 20.000 mensen die werken, leren, sporten en recreëren in Delft, maar OZB betalen in een andere gemeente. En ook de uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op 100.000 inwoners, niet op 120.000.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft magere_hein.gif

onafhankelijkdelft.nl - Nieuwe naam voor Delft: MAGERE HEIN
Het loopt hier in Delft de spuigaten uit!
Door het stelselmatig wanbeleid van burgemeester en wethouders van Delft, zitten wij als inwoners die niet voor dit stel gekozen hebben, dik in de ellende.
Nu ook de kinderboerderijen op de nominatie staan om geschrapt te worden, moeten wij als inwoners en niet kiezers van deze club, in aktie komen!

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kinderboerderij_gl.jpg

delft.groenlinks.nl - Toekomst kinderboerderijen en waterspeeltuinen onder druk
Deze week ontvingen wij het bericht dat de ondernemers die de kinderboerderijen en waterspeeltuinen in de Delftse Hout en de Tanthof zouden overnemen, zich hebben teruggetrokken. GroenLinks is daar erg van geschrokken, gezien de grote waarde van deze voorzieningen voor de stad.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft.sp.nl - KINDERBOERDERIJEN OPEN, KOM OOK!
... zondag 31 mei vindt vanaf 14.30 in Kinderboerderij Delftse Hout een manifestatie plaats voor behoud van de Delftse kinderboerderijen. Kom ook en laat zien hoe belangrijk deze voorzieningen voor Delft zijn!


TOP

delft
zaterdag | 30 mei 2015 | 00h01 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft buitenwatersloot_fietspad_20150520120932a.jpg

deweekkrant.nl - Drenkeling gereanimeerd na ongeluk Buitenwatersloot
Een fietser is donderdag aan de Buitenwatersloot te water geraakt. Hij is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd.
... Twee weken geleden besloot de gemeente, na berichtgeving over ongevallen in deze krant, de verkeersregels voor de Buitenwatersloot aan te passen. Het smalle fietspad, dat maar 1,60 m breed is, wordt verboden terrein voor brommers en scooters. Met borden worden fietsers op het smalle fietspad. De maatregel kan niet onmiddellijk ingaan. Het duurt vier weken om een verkeersbesluit te nemen. Daarna is er nog een verplichte inspraaktermijn van zes weken.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft parkeren_rotterdam_rijnmondnl.jpg

rijnmond.nl - Betaald parkeren Rotterdam vaak onnodig
Veel autobezitters hebben waarschijnlijk onnodig betaald om te parkeren in Rotterdam. In zeker de helft van de parkeergebieden waar sinds 2006 betaald parkeren is ingevoerd, heeft de gemeente dat ten onrechte gedaan. Vervolgens heeft de gemeente nooit onderzocht of het nieuwe beleid wel heeft gewerkt.
... Rotterdam erkent dat er verouderd beleid is en dat momenteel niet goed in kaart kan worden gebracht of betaald parkeren effectief is.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Persbericht gemeente Delft: Voorstel tot uitbreiding parkeergebied E
Het college stelt de raad voor om parkeergebied E tussen de Bieslandsekade, Oostpoortweg en A13 per 1 december 2015 uit te breiden. In de straten waar momenteel geen parkeerregulering is wordt dan mixparkeren ingevoerd. Dit is een combinatie van betaald parkeren voor bezoekers en vergunningparkeren voor bewoners. Een meerderheid van bewoners in de buurt het Heilige Land heeft hierom verzocht. Het college past hiertoe het Uitvoeringsbesluit aan.

Buurtinitiatief
In 2013 heeft een aantal bewoners van het Oostblok de gemeente gevraagd of uitbreiding van parkeergebied E mogelijk was. Dit verzoek werd ondersteund door een handtekeningenlijst van bewoners uit de straten Oostblok, Stille Putten en Waterblok. Vervolgens heeft de gemeente in het najaar van 2013 een enquête gehouden in de omliggende straten van het Heilige Land. Tenslotte zijn eind 2014 door bewoners en organisaties uit de buurt nog aanvullend handtekeningen verzameld om voldoende draagvlak in het hele gebied aan te tonen. Het voorgestelde uitbreidingsgebied past in het beleid om tot parkeervergunninggebieden met een logische begrenzing te komen.

Informatieavond
Eind augustus wordt een inloopavond georganiseerd om inwoners en ondernemers binnen het uitbreidingsgebied te informeren. Ook de bewoners direct grenzend aan het voorgestelde uitbreidingsgebied ontvangen hiervoor een uitnodiging.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft milieuzone_rijnmondnl.jpg

rijnmond.nl - Gemeenteraad stemt in met milieuzone Rotterdam
Vanaf 1 januari volgend jaar zijn personen- en bestelauto’s op diesel van 15 jaar oud en auto’s op benzine van 23 jaar oud niet meer welkom in het noordelijk gedeelte van Rotterdam. Daarnaast wordt onderzocht of ook tweetaktscooters kunnen worden verboden. De gemeenteraad heeft dit donderdagavond besloten.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft buitenspeeldag_2015.jpg

buitenspeeldag.nl - Op 10 juni is het weer Buitenspeeldag!
Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 10 juni, want dan is het weer Buitenspeeldag!
Op die dag gaat Nickelodeon tussen 13:00 en 17:00 uur op zwart. Geen televisie die middag en dus een duidelijk signaal om naar buiten te gaan. En je hoeft je niet te vervelen want op zo'n 1200 locaties in heel Nederland worden er supergave buitenspeelactiviteiten georganiseerd. Hou zeker de kaart voor locaties bij jou in buurt in de gaten om te kijken waar jij straks al jouw energie kwijt kan! Trommel al je vrienden en buren op om een middag buiten te spelen en te sporten.

>> Organisatoren kunnen hier hun locatie aanmelden


TOP

delft
vrijdag | 29 mei 2015 | 06h16 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft spoorzone_ontsluitingsweg_station_vanaf_parallelweg_ada_van_hollandstraat_20150528083618.jpg

Delft. Nieuwe ontsluitingsweg van af hoek Parallelweg en Aada van Hollandstraat naar station Delft voor voetgangers, fietsers en taxi's.
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft nieuwe_langendijk_touringcar_chaos_gl.jpg

delft.groenlinks.nl - Touringcars zo snel mogelijk het centrum uit!
GroenLinks is blij dat het college heeft besloten om de touringcars uit het centrum te bannen. Jammer dat het pas in 2016 gebeurt. Hoe eerder, hoe beter!
Al jaren pleit GroenLinks voor een Nieuwe Langendijk zonder touringcars. Want touringcars zorgen voor stank, lawaai en lange files in dit deel van het centrum en daar hebben bewoners en bezoekers veel last van. Om maar niet te spreken van de onveilige verkeersituaties die de manoeuvrerende bussen veroorzaken op de smalle straat en in de kleine ruimte bij het Blauwe Hart.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

onafhankelijkdelft.nl - Inspreker: Touringcars Nieuwe Langendijk onleefbaar
Mijn naam is Ditte Mostert-Bok. Mijn bedrijf Happy Day Tours is gevestigd aan de Nieuwe Langendijk 42a. Wij verzorgen dagtochten en stadswandelingen en verkopen souvenirs. Wij leven dus van het toerisme.
... Belangrijker nog dan de inkomsten voor ons als ondernemers, vind ik de leefbaarheid van de bewoners. In deze tijd van milieuvriendelijk en duurzaam beleid, kan het toch niet zo zijn dat je geen raam of deur kunt openzetten vanwege touringcars die op onze rode loper staan?

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

ris.delft.nl - brief Horeca Nederland, afdeling Delft
Wij willen u dan ook dringend verzoeken hier eerst onderzoek naar te laten doen voordat een besluit wordt genomen, en de meningen te peilen van alle betrokkenen en belanghebbenden. Wij denken daarbij niet alleen aan onze eigen achterban, maar ook aan onze collega’s in de detailhandel en culturele sector, alsmede de binnenstadsbewoners. Wellicht zijn er andere oplossingen denkbaar die gunstig(er) uitpakken voor de stad en waar iedereen zich in kan vinden.


Commentaar redactie door harrie fruyt van hertog
Probleem: ronkende en stinkende 'teringcars' in de binnenstad en over de Nieuwe Langendijk.
Oplossing: Geen touringcars meer in het autoluwe gebied toestaan!
Daar is helemaal geen rapport voor nodig, maar een politieke beslissing.
Typisch de Delftse partijpolitiek met het bekende uitstelgedrag.
Vooral doorzeiken en zuigen zonder kort en krachtig duidelijk te maken wat men precies wil.
Alleen GroenLinks Delft is helder en concreet: touringcars zo snel mogelijk het centrum uit!

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft groningen_grote_markt_gic.jpg

gic.nl - Grootse plannen nieuwe binnenstad; geen bussen meer op de Grote Markt
In de nieuwe plannen voor de Groningse binnenstad is geen ruimte meer voor bussen op de Grote Markt, de A-straat en de Brugstraat. De hele operatie gaat ruim 22 miljoen euro kosten.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft rotonde.jpg

verkeersnet.nl - Geknepen turborotonde
Turborotondes en fietsers gaan niet goed samen. Dat geldt zeker voor de turborotonde met daar omheen fietsers en voetgangers die uit twee richtingen komen. In Schiedam wordt daarom een aangepast ontwerp beproefd. Voorlopig met positieve resultaten.
... Daarom is gekozen om de oversteken voor het langzaam verkeer verder van de rotonde te leggen, waar de toeleidende weg één rijstrook breed is. Na de oversteek verbreedt de weg zich tot dubbele opstelvakken.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

onafhankelijkdelft.nl - Ambtelijke bevestiging dat provincie het Herstelplan afkeurt
... Nu blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat het Herstelplan om toch de Begroting 2015 goedgekeurd te krijgen schipbreuk lijdt.


TOP

delft
donderdag | 28 mei 2015 | 00h01 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft martinus_nijhofflaan_toren1_12_bouwlagen_83_woningen_20150516150332.jpg

Delft. Toren 1, wonen boven de Hoven aan de Martinus Nijhofflaan met 83 woningen verdeeld over 12 bouwlagen.
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft sorensen.jpg

leefbaarrotterdam.nl - Interview Ronald Sørensen op Rijnmond
Bron: RTV Rijnmond, 26 mei 2015
"De Partij voor de Vrijheid is een echte Haagse partij en heeft niets te zoeken in Rotterdam." Dat zegt scheidend PVV-senator Ronald Sørensen, die dinsdag zijn laatste vergadering in de Eerste Kamer heeft.

Zijn uitspraak op Radio Rijnmond is opmerkelijk. Partijleider Wilders kondigde in maart aan dat zijn partij meedoet aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan de stilzwijgende overeenkomst tussen Leefbaar Rotterdam en de PVV.

“Ik zie hun komst niet als een bedreiging. Het is hun goed recht, maar de PVV is bij uitstek een Haagse partij en Leefbaar is een lokale partij. We kunnen elkaar aanvullen. De PVV heeft ook geen programma over Rotterdam”, aldus Sørensen.

Sørensen zat een aantal jaar voor de PVV in de Eerste Kamer. Na de verkiezingen eerder dit jaar wordt de Eerste Kamer dinsdag opnieuw gekozen en voor Sørensen houdt het daarmee op.

Sørensen is de oprichter van Leefbaar Rotterdam. Hij heeft de Senaat altijd overbodig genoemd: “Daar blijf ik bij, het is de Eerste slaapKamer”, zo zei hij dinsdagochtend op Radio Rijnmond.

Voor de oprichter van Leefbaar Rotterdam is het altijd duidelijk geweest: als hij moet kiezen voor Leefbaar of voor de PVV, dan kiest hij voor Leefbaar.

Kijk en luister het interview met Ronald Sørensen op Rijnmond hier terug:
- Interview Ronald Sørensen op Rijnmond

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

architectenweb.nl - Onderzoek: monumentale steden in trek
Monumentale steden zijn erg in trek. Niet alleen bij bewoners, maar ook bij toeristen. Ze groeien harder, hebben minder last van vergrijzing en de huizenprijzen ontwikkelen zich gunstig in vergelijking met andere, nieuwe steden. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten, die woensdag wordt gepresenteerd.
... Waar de (potentiële) beroepsbevolking in veel steden krimpt, neemt die in steden met veel monumenten -zoals Alkmaar, Amsterdam, Amersfoort, Bergen op Zoom en Delft- nog steeds toe. De bevolking is gemiddeld hoger opgeleid en jonger.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft nieuwe_langendijk_touringcars_20140503_161339.jpg

Delft. De Nieuwe Langendijk met wachtende ronkende touringcars op de 'rode loper'.

ris.delft.nl - TOURINGCARS ZORGEN VOOR VEEL DISCUSSIE
Het voornemen van het college om op korte termijn de opstapplaats voor toeristenbussen bij het Blauwe Hart op de Markt te verplaatsen naar de Koepoortplaats heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen voor heel wat discussie gezorgd.
... Een bewoonster vertelde dat ze op een drukke dag in drie uur tijd 114 bussen had geteld die heen en weer reden om toeristen bij het Blauwe Hart uit- en in te laten stappen.


TOP

delft
woensdag | 27 mei 2015 | 08h48 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

binnenlandsbestuur.nl - BURGER WIL AF VAN POLITIEKE BENOEMINGEN
Zeven op de tien Nederlanders zouden het goed vinden als er een verbod op partijpolitieke benoemingen komt voor publieke functies. Een onafhankelijke commissie moet daar dan toezicht op houden.


TOP

delft
dinsdag | 26 mei 2015 | 04h24 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft 27mei_wiemaaktnederland.gif

topdelftdesign.nl - Het Jaar van de Ruimte
door Hans Leeflang
op 27-05-2015 om 20:30 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Let op! Aanvang 20.30! Inloop vanaf 20.00 uur
Wie maakt Nederland? Wij allemaal, is het antwoord in het Jaar van de Ruimte (2015). Waren 25 jaar geleden bij de start van de Vinex-operatie de overheden aan zet, de komende 25 jaar ligt de bal bij uiteenlopende coalities van gebruikers, investeerders en exploitanten.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delftopzondag.nl - Afnemend autogebruik maakt nóg een parkeergarage overbodig
Simon Huiberts, transportadviseur, Delft:
... Opvallend is dat de Gemeente Delft in de in 2013 uitgebrachte ‘Kadernota Parkeren’, een toekomstverwachting tot 2020, nog uitging van toenemend autobezit. Maar dat is dus de vraag. De trend dat jongeren geen auto meer aanschaffen is namelijk al langer bezig, en die neemt steeds duidelijker vorm aan. Dit geldt niet alleen voor Delft of voor Nederland, maar voor de hele EU, zo blijkt uit een dit jaar verschenen Europese studie van het International Transport Forum (ITF), een politiek-strategische denktank van 54 landen. Zeker in grote steden zie je steeds vaker dat jongeren niet meer zo nodig een auto hoeven. In Stockholm bij voorbeeld heeft slechts 10 procent van de 18-jarigen een rijbewijs. Jongeren zijn een eigen auto minder belangrijk gaan vinden. Het gaat hen om het verplaatsen – niet om het bezit. Zonder bezit heb je immers geen zorgen over zoeken naar een parkeerplaats, parkeerkosten, kans op schade, en geen kosten voor verzekeringen en wegenbelasting die doorlopen als je de wagen niet gebruikt.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft aletta_hekker_d66_delft_herstelplan_od.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Provincie onthoudt goedkeuring aan het Herstelplan Begroting 2015
Het einde van D66 wethouder Aletta Hekker komt nu snel in zicht. Ze is al een jaar wethouder maar ze faalt de Begroting voor dit jaar 2015 goedgekeurd te krijgen.
... Mocht het Herstelplan (Kadernota 2015) door de provincie Z-H niet goedgekeurd worden, dan zullen wij wederom aandringen op het vertrek van Hekker. D66 wethouder Aletta Hekker is visieloos, incompetent, onwetend, ondeskundig en langzaam (viool). Ze reproduceert tot nu toe enkel ambtelijk gewauwel.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft personen_martin_stoelinga_door_tijn_noordenbos_doz_20060402_b.jpg

Tijn Noordenbos - Arme stad
... Als nu elk huishouden en elk bedrijf geld zou lenen aan de stad dan kunnen we het zelf oplossen. Stel dat we 25.000 huishoudens hebben en duizend bedrijven. Stel nu dat we elke maand 20 lenen, dan is dat elk jaar 26.000 euro x 20 x 12 = 6,24 miljoen euro per jaar. Na vijf jaar zit er al 30 miljoen euro in de pot. Over een aantal jaren zal het beslist weer beter gaan met Delft en dan wordt er uitbetaald.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft luier1_sb.jpg

stadsbelangendelft.nl - STIK, Luier- of Tangaslipknepen?
... Volgens Stoelinga maakt het die studenten allemaal niets uit, want ze gaan na vier jaar toch weer weg. Maar dat lijkt ons dan toch weer eerlijker dan wat in een andere bijdrage van hem op de site van OD te lezen is. Daarin schrijft Stoelinga (fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij), dat hij in de gemeenteraad niets zegt omdat het helemaal geen zin heeft. Ruim 5.000 kiezers vertegenwoordigt hij door niet in commissievergaderingen te verschijnen en in de raad op te treden als ‘Martin de Zwijger’ (lees niets doen). Je moet je dan echt afvragen of het fair is om wel te blijven zitten en gewoon je volledige raadsvergoeding op te strijken. Wat dat betreft laten STIP vertegenwoordigers zich wel horen in commissie- en raadsvergaderingen. En daar zit hem misschien wel de kneep.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft delft_ondertekening_spoorzone_2005_grashoff_verkerk_peijs_dekker_od.jpg

Ondertekening spoorzone overeenkomst op 5 oktober 2005 in de raadszaal van Delft. Vlnr. GroenLinks Rik Grashoff, Ministers Dekker en Peijs en Bas Verkerk.

onafhankelijkdelft.nl - Geheime begeleidingscommissie kiest Policy Research Corporation
Griffier Jeene heeft mij namens voorzitster Akela Liege van Rossum (SP) laten weten dat de geheime begeleidingscommissie raadsonderzoek in beslotenheid heeft besloten dat uit de aanbestedingsprocedure de beste gegadigde het bureau Policy Research Corporation is gekozen.
... Als oppositie raadslid sta ik al 17 jaar sowieso bij de Rooie PvdA/ GL dictatuur buiten spel. Deze ondemocratische lijn zet zich met hulp van de SP Maoïsten nog verder door. Geheimzinnige vergaderingen op geheime data en locaties met geheime aanbestedingsprocedures, programma’s van eisen en kosten?

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft.d66.nl - D66 op de bres voor voldoende Delfts zwembadwater
Tijdens de vergadering van de Delftse Raadscommissie Sociaal Domein van 19 mei jl heeft D66 Delft gepleit voor het beschikbaar houden van de volledige huidige Delftse zwemcapaciteit. Aanleiding voor de discussie was de door het college vastgestelde beleidsnota “Toekomst zwembaden in Delft 2015“.


TOP

delft
maandag | 25 mei 2015 | 00h33 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft westvest_entree_station_delft_voor_voetgangers_20150522161419a.jpg

Delft. Entree station Delft voor voetgangers via oversteek met kanalisatiestrepen op de Westvest.
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft kinderboerderijen_open_sp_delft.gif

delft.sp.nl - KINDERBOERDERIJEN OPEN!
De gemeente is van plan om de kinderboerderijen in Tanthof en de Delftse Hout per 1 juli te sluiten. Laat zien dat je de kinderboerderijen steunt en kom op zondag 31 mei naar de kinderboerderij in de Delftse Hout.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

ris.delft.nl - COMMISSIE SCHETST KADERS PRESTATIESUBSIDIE
In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is donderdag 21 mei uitgebreid gesproken over de kaders voor de nieuwe beleidsregel die gaat gelden voor prestatiesubsidies.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

ris.delft.nl - COMMISSIE UIT ZORGEN OVER TOEKOMST ZWEMBADEN
In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein van dinsdag 19 mei hebben diverse fracties hun zorgen geuit over de toekomst van de drie zwembaden in Delft. Dit naar aanleiding van de nota van het college Toekomst van de zwembaden in Delft 2015.


TOPhtml5 logo Valide CSS!