Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1220 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 3 mei 2015 | 03h50 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Parkinson Café Delft en omstreken

delft logo_parkinson_20150500.gif

parkinsoncafedelfteo.nl - Parkinson Café Delft en omstreken
21 mei feestelijke opening van het Parkinson Café Delft en omstreken.
De bijeenkomsten worden elke 3e donderdag van de maand gehouden,
met uitzondering van de maand juli.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open en we beginnen om 19.30 uur t/m 21.30.
In de sportkantine van Sophia Revalidatie Delft, Reinier de Graafweg 1 te Delft.

Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden.

De bezoekers van het café kunnen elkaar ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer. Daarnaast wordt informatie over diverse thema’s of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf.


TOP

delft
zaterdag | 2 mei 2015 | 05h56 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

Bloemen en meer ... gewoon Koos !!!

delft spoorsingel_002_bloemenenmeer_gewoon_koos_20150501132811.jpg

Delft. Gewoon Koos ... terug naar de Spoorsingel!
harrie fruyt van hertog

http://www.bloemenenmeer-delft.nl/

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

stadsbelangendelft.nl - College Delft laat Wesseling vallen
... Bij de gemeente Delft kwam een inspanningsverplichting te liggen. Met andere woorden: de dansschool en de gemeente trekken samen op om zo snel mogelijk een geschikt pand te vinden.
... maar ook nog eens vindt dat er helemaal geen inspanningsverplichting op de gemeente meer rust.
... Een inspanningsverplichting is wat onze fractie geen vrijblijvendheid. Deze geldt totdat er een oplossing gevonden is ...
... wij vinden dat Wesseling nog steeds recht heeft op een extra inspanning van de gemeente.


Commentaar redactie door harrie fruyt van hertog
Wesseling aan de Houttuinen werd in de minne aangekocht.
Of er bij de aankoop een gemeentelijke inspanningsverplichting is overeengekomen of toegezegd is niet duidelijk.
Los daarvan is Wesseling na de aankoop voldoende vermogend om met de juiste externe en deskundige adviseurs zelf een oplossing te zoeken.
De beoogde bestemming aan de Buitenwatersloot is en blijft strijdig met het vigerende bestemmingsplan.
De overlast voor de woonomgeving kan niet worden weggenomen door een bouwkundig ingreep zoals Aad Meuleman en Werner Bremer van Stadsbelangen Delft met hun gebruikelijke kletspraat veronderstellen.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft avalex_weggooien_zonde_doz_20150426.gif

> From: Alfred Brans alfhoe@yahoo.com
> Subject: Advertentie Delft op Zondag
> To: info@avalex.nl
> Date: Wednesday, April 29, 2015, 11:10 PM
> Beste Avalex,
>
> ik zat de krant op zondag door te nemen en mijn oog werd
> getrokken door een gele advertentie van Avalex. Het geheel
> eens aandachtig door gelezen.
>
> Maar als snel kom ik uit op een vraagstelling, ééntje die
> ik niet terug zie bij "veelgestelde vragen" van uw website,
> namelijk wie denkt Avalex wel dat het is? Of wie denken ze
> daar bij Avalex te zijn?
>
> Ongetwijfeld heeft Avalex een bedrijfsfilosofie, misschien
> zelfs wel een filosoof in dienst. Misschien kan diegene mij
> een antwoord verschaffen op deze vraag waar ik nu mee zit.
>
> En a.u.b. verwijs deze mail niet zondermeer naar de
> prullebak, het zou wel eens waardervoller zijn dan u op het
> eerste oog mocht denken. Misschien wel iets om te bewaren.
>
> maar wachte er niet te lang mee, want de glasbakken zitten
> ook al zo vol.
>
> in afwachting van u antwoord
>
> groet ik uw allen, Alfred Brans

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

vvddelft.nl - VVD amendementen op regionaal inkoopkader jeugdhulp aangenomen
... Toch zagen we het maar zeer magertjes terug in het regionaal inkoopkader. En omdat zorg vooral regionaal wordt ingekocht, kan je dat moeilijk in het eropvolgende lokaal kader repareren. Daarom maakten VVD en D66 amendementen (1, 2, 3, 4) om dit sterker neer te zetten. Vervolgens moesten wij 17 andere fracties (9 VVD en 8 D66) hierin meekrijgen, want je moet allemaal hetzelfde amendement indienen als je een regionaal kader wilt wijzigen. De verwarring bij veel raadsleden was groot: kon het wel, wat wij aan het doen zijn?

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

stap voor stap naar gezonde financiën

delft.nl - Aanbieding van de kadernota 2015 aan de gemeenteraad
Een belangrijk onderdeel van deze kadernota is het zogenoemde financiële herstelplan. Het college zet onverminderd in op een financieel gezonde gemeente, zonder het unieke karakter van de stad en de positie in de regio aan te tasten. Deze kadernota zet daarvoor de koers uit, in de wetenschap dat er nog vele noodzakelijke stappen volgen. En met de overtuiging dat het met Delft goed komt. Het college hanteert vier uitgangspunten richting herstel:
> herstel langs lijnen die de regionale positie van Delft ondersteunen en de stad niet kwetsbaarder maken. Het college blijft actief op zoek naar ‘helpende handen’.
> herstel door eerst in gesprek te gaan over de onevenwichtigheid in het gemeentefonds en de mogelijkheden van buurgemeenten om bij te dragen aan de centrumfunctie van Delft.
> herstel door de potentie van de stad als incubator voor de regio optimaal in te zetten
> herstel door kaders van de raad over kerntaken van de gemeente, voor eventuele versnelling in het terugtreden van de overheid.


TOP

delft
vrijdag | 1 mei 2015 | 09h13 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Eerste perscontainer op zonne-energie

delft w_h_van_leeuwenlaan_perscontainer_plastic_zonneenergie_wendyvanbreefotografie.jpg

Beste allen,
Gisteren om 17.00 hebben wij de eerste perscontainer op zonne-energie geopend. Een kostenbesparende en duurzame oplossing voor het verzamelen van plastic. Deze duurzame variant kan ingebouwd worden in bestaande containers. Er kan 3 tot 4 keer meer plastic in de containers, waardoor er minder containers geproduceerd moeten worden en er minder vervoersbewegingen en mankracht nodig zijn om ze te legen. De containers hebben een CO2 neutrale werking. In de bijlage het persbericht en de foto met de Delftse wethouders Harpe en Brandligt. Lukt het om dit bericht een mooie plaatsje te geven?
Met vriendelijke groet,
Machteld Woudenberg
Communicatieadviseur
AVALEX Regionaal Reinigingsbedrijf Laan van 's-Gravenmade 9 2495 BD Den Haag T 070 3379851 M 06 20261422


TOP

delft
vrijdag | 1 mei 2015 | 05h04 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

Eerste perscontainer voor plastic afval in Nederland.

delft w_h_van_leeuwenlaan_perscontainer_plastic_zonneenergie_20150430161616.jpg

Delft, W.H. van Leeuwenlaan.
Onder toeziend oog van adjunct-directeur Ælse de Ruiter, Innovatie en projecten Avalex verrichtten de wethouders Stephan Brandligt GroenLinks en Lennart Harpe VVD gistermiddag de formele openstellingshandeling van de eerste perscontainer voor plastic afval. Deze container is de eerste in zijn soort in Nederland met als energiebron zonnecollectoren.
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

tunoord.nl - De Schoemakerplantage: een groen geluid langs de A13?
Na jaren van voorbereiding is het plan bekend gemaakt voor woningbouw tussen de A13 en de Schoemakerstraat op het voormalige TNO-terrein. De verwachtingen in de buurt waren hoog gespannen, maar worden deze waar gemaakt? Het plan heeft zeker een aantal goede punten, maar ook enkele minder aangename verrassingen. De meningen blijken verdeeld en het laatste woord is nog niet gezegd.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft francine_houben_mecanoo.jpg

architectenweb.nl - Cultuurfonds Prijs voor Francine Houben
... Haar gebouwen kenmerken zich door een combinatie van esthetiek, vriendelijkheid en gastvrijheid, zo vindt het College van Adviseurs van het Cultuurfonds die de voordracht voor de prijs doet. Haar gebouwen worden wereldwijd gezien als voorbeelden van een architectuur waarin de mens centraal staat en die aansluit bij de lokale cultuur.
Bekende projecten van Houben/Mecanoo architecten zijn woontoren Montevideo in Rotterdam, de bibliotheek van de TU Delft en de stationshal en stadskantoor van Delft. Buiten Nederland ontwierp ze onder meer de bibliotheek van Birmingham, het Wei-Wu-Ying Center for the Arts in Kaohsiung (Taiwan) en een vorige week geopend stadskantoor in Boston.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

FeetzDock demonstration

Zoals velen weten wordt er in de werkplaats van Benecke al een aantal jaar gewerkt aan een volledig geautomatiseerd fietsparkeersysteem. Dit wordt onder de naam Feetzdock gepresenteerd en we zijn inmiddels zover dat we een prototype te Zaandam in werking hebben. www.feetzdock.com


TOP

delft
donderdag | 30 april 2015 | 07h47 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft lindelaan_van_wijnen_nieuwbouw_20150429130339.jpg

Delft, Lindelaan. Nadat Vestia het als ontwikkelaar liet afweten vult Van Wijnen de lege gaten gedeeltelijk op in de Bomenwijk met nieuwbouw. Nu wordt Fase 2C uitgevoerd bestaande uit 19 koopwoningen en 12 huurwoningen.
harrie fruyt van hertog

De jongens van de Koffietent

door Theodor van der Lans
De afgelopen jaren liet een ware wildgroei aan allerlei hippe coffeetentjes zien. Starbucks-achtige loungebarretjes waar je voor een zogenoemde 'Colombiaanse' Latte Machiatto minimaal 4 euro mocht gaan neertellen. Maar in dit marketing-geweld blijft de Hollandse koffietent toch een waar fenomeen van sociale verbinding, gezelligheid met vaak nog een bakkie 'koffie voor een eurootje'.
In de regio Den Haag zijn nog een aantal zeer authentieke koffietenten te vinden. Bijgaand een impressie van een tweetal Dellufse koffietenten.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft.d66.nl - Bed, Bad, Brood, een krankzinnig Haags compromis?
... Maar wat is dan de situatie in Delft? Daar blijken twee personen, na daarvoor aangemeld te zijn door een maatschappelijke organisatie, door de gemeente toegelaten tot de reguliere noodopvang. Een niveau van hulpverlening vergelijkbaar met “bed, bad, brood en begeleiding”. Wat D66 betreft is deze Delftse praktijk een evenwichtige die voortzetting verdient. Tenminste tot het eindoordeel door de Raad van State, voorzien in mei, over de door het Kabinet beoogde nieuwe aanpak bekend is.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft fusie_delft_en_omstreken_vng_od.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Delft moet flink doorgroeien volgens onderzoekers
Delft moet nieuwe gemeentegrenzen krijgen die overeenkomen met de regionale arbeidsmarkt en voorzieningen.

lees meer ...

Volgens de onderzoekers van de Atlas voor gemeenten moet Delft vooral naar het oosten en westen groeien (Delfgauw , Pijnacker en Den Hoorn Midden Delfland)

Delft heeft nu 100.000 inwoners maar dat zou door moeten groeien naar 300.000. Als we naar Delft Noord kijken en dat stukje Rijswijk lijkt het volkomen logisch om dat bij Delft te voegen. Deze bewoners maken volledig gebruik van Delftse voorzieningen.

Maar evenzo Emerald Delfgauw en Den Hoorn. Die hangen tegen Delft aan. Groter is beter omdat gemeenten steeds meer regie gaan voeren. Diensten worden uitbesteed. Dat werkt efficiënter bij grote gemeenten. Dan is het democratische toezicht niet versnipperd over verschillende gemeenten.

Het is mogelijk ook een oplossing voor onze financiële problemen. Kant en klare gebieden met woningen toevoegen levert gelijk belasting inkomsten op. Maar ook een grotere toelage uit het gemeentefonds. Om Delft toekomstig al haar regiofuncties te laten behouden zal het moeten groeien.

Burgemeester Bas Verkerk durfde niets. Nog geen centimeter grondwinst. Als we niets doen worden we op termijn, net als Rijswijk, een buitenwijk van ‘s-Gravenhage. Ik vind dat de gemeenteraad een nieuwe burgemeester met lef moeten zoeken. Iemand met een toekomstvisie voor Delft en omstreken.

Jan Peter de Wit

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft.sp.nl - VOORTBESTAAN KINDERBOERDERIJEN EN WATERSPEELTUINEN ONZEKER
... Wethouder Brandligt gaf tijdens de vergadering over dit onderwerp aan dat dit wel eens zou kunnen betekenen dat de waterspeeltuinen en de kinderboerderijen moeten gaan sluiten. Voor de SP is dit onacceptabel. Zonneveld: "Deze voorzieningen zijn te belangrijk om weg te bezuinigen. Wat ons betreft zorgen we ervoor dat ze open blijven. Waar een wil is, is een weg!"


TOP

delft
woensdag | 29 april 2015 | 03h58 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

z24.nl - Gelderland maakt als eerste provincie alle declaraties digitaal openbaar
Politici en declaraties. Twee woorden die recent nog voor de nodige ophef zorgden. De provincie Gelderland kiest vanaf 1 mei voor transparantie en zet het volledige declaratiegedrag van haar medewerkers online. En dat kan, dankzij de Rotterdamse startup Declaree.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

binnenlandsbestuur.nl - DE AMBTENAAR VAN DE TOEKOMST IS EEN ROBOT
Digitale burgerportalen en zorgdashboards, wijkconsulenten met toegang tot integrale cliëntdossiers, kaartgebaseerde systemen die de basis vormen voor ‘location based services’ vanuit overheid en commercie. Dat deze ICT-toepassingen bestaan is op zich niet zo bijzonder. Dat ze al in 2005 door een drietal deskundigen werden beschreven in visie op het jaar 2015 wel.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

tegenlicht.vpro.nl - De slimste haven van de wereld
De Rotterdamse haven is in 2030 een zelfdenkende doorvoerhaven. Wat gebeurt er als de meest fysieke van onze werelden volledig automatisch wordt?

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

volkskrant.nl - Radio Oranje, stem van strijdend Nederland, is terug
Verzetsprogramma Radio Oranje krijgt morgen een eigen internetkanaal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 'De stem van strijdend Nederland', zoals de slagzin luidde, is volledig gedigitaliseerd door Beeld en Geluid.


TOP

delft
dinsdag | 28 april 2015 | 01h38 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft hugo_de_grootstraat_show_en_marchingband_drumguards_20150427071058_a.jpg

Delft, Hugo de Grootstraat. Koningsdag.
De Show & Marchingband Drumguards, het paradepaardje van de vereniging, is opgericht in 1954 en in de jaren uitgegroeid tot een orkest met een bezetting van trommels, slagwerk, piccolo’s, saxen, trompetten, trombones, baritons en sousafoons.
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft.groenlinks.nl - Basisinkomen helemaal van deze tijd
Voor de debatavond op 21 april 2015 over het basisinkomen was veel belangstelling. Het debat werd ingeleid door een Tedxtalk van Rutger Bregman over het positieve effect en de betaalbaarheid van het basisinkomen. Vervolgens vertelde Lisa Westerveld, raadslid van GroenLinks in Nijmegen over de ideeën voor een lokaal experiment met het basisinkomen voor bijstandsgerechtigden. Dankzij een goed onderbouwd tegenbetoog ontstond er een levendig debat o.l.v. Paul de Widt, voormalig D66 raadslid in Delft. Het debat werd georganiseerd door STIP en GroenLinks.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

JP de Wit: Kortom er wordt gelogen om de waarheid te verbloemen dat D66 wethouder Lucas Vokurka ruim voor de verkiezingen op de hoogte was van een onderzoek naar tegenvallers in de spoorzone.

delft d66_wethouder_vokurka_gate_2014_stresstest_delft_od.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Deel II Vokurka-gate list en bedrog Spoorzone
In november 2014 schreef ik dat D66 met List & Bedrog de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2019 heeft gemanipuleerd. Ik stelde dat het vorige college al ruim voor de verkiezingen op de hoogte was van de enorme tekorten op de spoorzone. Die enorme bom hebben ze met opzet verzwegen.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft yesdelft_cda.jpg

cda.nl/zuid-holland/delft - De oplossing is soms zo simpel
Het CDA roept de vijf coalitiepartijen D66, STIP, PvdA, Groen Links en de VVD op vaker mee te stemmen met oplossingen van het CDA waarin bespaard kan worden zonder dat het de stad pijn doet. Als niet steeds wordt vastgehouden aan de heilige huisjes van de coalitiepartijen, of aan het idee dat je altijd de hoofdprijs moet betalen, kunnen we samen stappen zetten op weg naar het structurele herstel van Delft!

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

De relatie tussen Grashoff en Van Vliet zag Van Rossum echter niet als iets wat van invloed kan zijn op de resultaten van het onderzoek.

delft lieke_van_rossum_sp_ris.jpg

delftopzondag.nl - Frank van Vliet stopt als voorzitter begeleidingscommissie financiële malaise
Delft is zo arm als een luis. De gemeenteraad heeft op initiatief van de SP besloten uit te zoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Frank van Vliet, voorzitter van de commissie die het onderzoek begeleidt, trad woensdag af als voorzitter. Frank van Vliet kwam tot deze keuze omdat hij ‘ondertussen heeft vernomen’ dat het bedrijf waarvoor hij werkt, APPM, één van de spelers in het verhaal rond de Sebastiaansbrug was. “APPM heeft in het begin hierover het projectmanagement gevoerd”, legt Van Vliet uit. “Dat werd gedaan door een oud-collega van me die hier inmiddels niet meer werkt. Maar ik zou het vervelend vinden als mijn rol als onafhankelijk voorzitter ter discussie zou staat. Daarover moet geen twijfel zijn. Woensdag heb ik de commissieleden verteld dat ik stop als voorzitter.”


TOP

delft
maandag | 27 april 2015 | 03h58 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft havenstraat_000_avalex_legen_ondergrondse_container_20150426112839_a.jpg

Delft. Vrij met Koningsdag betekent bij Avalex werken op zondag om de ondergrondse containers te legen.
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_top_2015.gif

topdelftdesign.nl - Parkeren in een monumentale stad
Debat
op 28-04-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
D66 Delft organiseert samen met TOP op 28 april in het PrinsenKwartier een staddebat over parkeren in een monumentale stad met presentaties van deskundigen. Centrale vraag in het debat is hoe we in Delft optimaal onze auto’s, fietsen en de bussen parkeren. Hoe houden wij rekening met veranderend consumentengedrag en welke mogelijkheden ontstaan door deeleconomie en vrijetijdsbesteding? Wordt de binnenstad het exclusieve domein van voetgangers: bewoners en toeristen? De binnenstad van Delft als één grote markplaats?

delft

Herhaald bericht:

delft pd20140328_teringcars.gif
-----

Amsterdam wil touringcars uit centrum weren

WANNEER VOLGT DELFT?
hfvh

nos.nl - Amsterdam wil touringcars uit centrum weren
De gemeente Amsterdam wil touringcars weren uit de binnenstad. Dat moet de verkeersdrukte in de stad verminderen, zegt wethouder van Verkeer Pieter Litjes tegen AT5.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

JP de Wit: ... het ronduit asociaal is dat het college deze spoorzone directeur dik meer salaris geeft dan de minister president Rutte.

delft isidoor_hermans_spoorzone_directeur_delft_od.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Delftse Spoorzone directeur Hermans verdient meer dan Premier Rutte
Ontwikkel Bedrijf Spoorzone (OBS) directeur Isidoor Hermans verdient sinds 1 januari 2014 €210.000 per jaar. Dat is dik boven een ministerssalaris in 2014 van 178.00 euro. Dat ligt er 18% boven.
In 2014 mocht dat nog van de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) bij de (semi) overheid. OBS bv is een 100% door de overheid gefinancierde organisatie. Het OBS valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Delft en dus WNT.
Maar per 1 januari 2015 mag op grond van de WNT het inkomen niet meer zijn dan 100% van het ministerssalaris (€178.000) aan totaal inkomen betaald worden aan topfunctionarissen. Maar navraag leerde dat Hermans als ZZP’er een tweejarig contract heeft gekregen. Dus tot 1 januari 2016 valt dit contract onder het overgangsrecht.

lees meer ...

Ik stel dat gezien de financiële malaise van Delft het ronduit asociaal is dat het college deze spoorzone directeur dik meer salaris geeft als de minister president Rutte. Zo moeilijk is deze functie nu ook weer niet.

Deze ondiepe spoortunnel is technisch gezien simpel. (redactie: niet het OBS maar Prorail bouwt de tunnel) Niet te vergelijken met de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Ook met de grondexploitatie is bijna nog niks bereikt. Alleen het laaghangende fruit van vrije particuliere bouwkaveltjes in de Coendersbuurt tot nu toe. Dat is niet zo moeilijk. Maar waar blijft de voor Delft lucratieve hoogbouw?

Tweede reden voor een forse loonmatiging van Isidoor Hermans is zijn voorbeeld functie. Bij de gemeente Delft worden er deze college periode 268 ambtenaren ontslagen omdat ze te duur zijn. Dan is het wel erg sarcastisch dat deze spoorzone directeur dik meer krijgt dan een minister. Dat de kleintjes wegsnoeien maar de hoge bomen vangen meer. En dat met PvdA en GroenLinks in het college?

Volgens VVD wethouder Harpe mag het allemaal want Hermans is ZZP’er en die vallen niet onder de WNT. Dat is dus niet waar. Ook ZZP’er en interims vallen onder de WNT. In de memorie van Toelichting van de WNT staat dat bij een langere functievervulling dan 12 maanden moet worden aangenomen, dat de inhoud en aard van de opdracht zich onvoldoende onderscheidt van die van reguliere topfunctionarissen, en zullen deze interim-bestuurders dan ook onder de reguliere normering van de WNT (blijven) vallen.

Ik doe bij deze een moreel beroep op Isisdoor Hermans om vrijwillig zijn salaris per 1 januari 2015 gelijk te laten trekken aan het ministerssalaris. Op 10 november 2011 heeft de raad de PvdA Motie Top inkomens aangenomen. In feite is het huidige salaris van Isidoor Hermans op dit moment in strijd met deze motie.

Verlaagt Hermans zijn inkomen nu niet vrijwillig dan zal ik bij de Jaarrekening 2014 een motie indienen om zijn salaris per 1 januari 2016 te fors te reduceren naar het Staatssecretaris niveau van €135.000. OBS directeur is een uitvoerende taak en dat is hoogstens vergelijkbaar met de functie van staatssecretaris. En als Hermans dat te min vindt, stap dan lekker over naar het bedrijfsleven. Voor jouw 100 anderen.
-----
Ontvangen e-mail 17 Apr 2015 namens verantwoordelijk VVD wethouder Lennart Harpe
Jan Peter,
Hieronder de ontvangen beantwoording op de vraag die je telefonisch stelde: “Wat is het salaris inclusief alle evt. overige vergoedingen geweest dat in 2014 aan de OBS-directeur is betaald?”
Antwoord:
Met de heer I.F.M. Hermans is ingaande 1-1-2014 een tweejarig contract gesloten voor de vervulling van de functie van directeur OBS. Per brief d.d. 16-10-2013 is de raad hierover geïnformeerd (zie de brief hieronder). In de daarin verstrekte informatie is geen wijziging gekomen. Met andere woorden:
– de heer Hermans heeft geen dienstbetrekking bij de gemeente
– hij is ZZP’er en draagt zelf loonheffing, premies etc. af
– de gemeente betaalt een inhuursom van € 210.000/jaar (incl afkoop van arbeidsongeschiktheid, pensioen etc.)
– de inhuursom valt binnen het kader van de WNT-normering (Wet Normering Topinkomens) van ca. € 228.000 (in de wandelgang ook wel genoemd: Balkenendenorm).
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=120379&f=e993ffa6b8a43444c83343b72f847c12&attachment=0&c=41249


TOPhtml5 logo Valide CSS!