Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1240 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 25 april 2015 | 01h07 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Martina Huijsmans: Het is voor Delft van groot belang dat de tram gaat rijden ...

delft sebastiaansbrug_vp-298x234.jpg

delft.d66.nl - Naar een oplossing voor de Sint Sebastiaansbrug
Zomer 2014 kwam het college met de melding dat de Sint Sebastiaansbrug niet binnen het beschikbare budget en de gestelde randvoorwaarden te realiseren was. De brug zou later klaar zou zijn dan gepland en tramlijn 19 zou pas in 2017 gaan rijden.

-----

Hoezo is tramlijn 19 van groot belang voor Delft?
hfvh

delft tramlijn_19_foto_aad_van_tongeren_20070531.jpg

Foto van de dag op woensdag 23-05-2007 00h00
Delft, Rijswijkse Landingsbaan. (foto Aad van Tongeren)
Tramlijn 19 van en naar Ypenburg mag voorlopig Delft niet in.
PvdA-wethouder Anne Koning moet eerst nog wat "planalogische problemen" oplossen.

Redactioneel commentaar door harrie fruyt van hertog
Van dat grote lijn 19 belang is tot nu toe niets gebleken.
Meer politieke kletspraat van slecht geïnformeerde Delftse raadsleden.
De kosten van de nieuwe brug zijn geheim.
Zijn de financiële voordelen van de tramlijn voor Delft ooit berekend?
De Provincie Zuid-Holland en de MHRD maken totaal geen haast.
Het enige wat Delft nog te doen staat is de bestaande aanbruggen in geschikte staat opleveren.
Alle andere ideeën die extra geld kosten komen voor rekening van degeen die zijn ideeën uitgevoerd wil hebben.
Zo simpel kan het zijn!
Met projectmanager Frank van Vliet in de raad gaat het zeker het lukken!

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Rutger Bregman: Gratis geld voor iedereen

delft voldersgracht_004_mooi_lamazi_debatavond_basisinkomen_20150421.jpg

Delft. Locatie Mooi Lamazi aan de Voldersgracht.

stipdelft.nl - Debatavond Basisinkomen geslaagd
Op 21 april organiseerde STIP samen met GroenLinks Delft een debatavond over het basisinkomen. In een geheel gevuld Mooi Lamazi kregen aanwezigen eerst wat extra informatie over het algemene principe van het basisinkomen en de pilot zoals deze wordt voorbereid door o.a. Lisa Westerveld. Daarna ging de zaal enthousiast in debat onder leiding van Paul de Widt en is er input meegegeven aan raadsleden Ingrid Lips en Bas Vollebregt voor een toepassing in de Delftse situatie.


TOP

delft
zaterdag | 25 april 2015 | 11h06 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

JP de Wit: Van Vliet moet zich helemaal terugtrekken uit de begeleidingscommissie ...

delft frank_van_vliet_groenlinks_delft.jpg

Groenlinks raadslid Frank van Vliet werkt bij APPM management consultants.

onafhankelijkdelft.nl door JP de Wit - Commissie Stiekem met foute voorzitter Frank van Vliet van Groenlinks
De commissie Stiekem die enkel achter gesloten deuren vergaderd heeft ineens naar buiten gebracht dat voorzitter Frank van Vliet aftreed wegens belangenverstrengeling.
Groenlinkser van Vliet werkt bij APPM en die hebben in het verleden het projectmanagement gevoerd over de Sebastiaansbrug. Ook een onderdeel van het onderzoek van de commissie Stiekem naar de financiële malaise van de gemeente Delft.

lees meer ...

Nu blijft Van Vliet wel aan als commissielid omdat het voor GroenLinks onmogelijk is iemand te vinden die geen rol hebben gespeeld bij de financiële malaise van Delft. Dat is zeker waar. Voormalig GroenLinks wethouder Grashoff is de grondlegger van ons bankroet.

Deze zaak gaat echter over belangenverstrengeling tussen je politieke werk en je normale beroepsmatige werk. Van Vliets werkgever APPM heeft werk uitgevoerd voor de Sebastiaansbrug en dat betekent dat Van Vliet niet meer vrij is om te handelen. APPM wil natuurlijk niet dat Van Vliet ten nadele van het bedrijf werkt. Ook heeft van Vliet toegang tot “inside information”.

Van Vliet moet zich helemaal terugtrekken uit de begeleidingscommissie financiële malaise (Stiekem) omdat hij nu de schijn sowieso tegen heeft. Immers de commissie stelt de vragen op voor het externe bureau dat het onderzoek gaat doen.

En Frank van Vliet woont ook nog in de de woongemeenschap Stadsboerderij, Rietveld 220 waar ook voormalig GroenLinks wethouder Rik Grashoff woont. Het heeft er alle schijn van dat landelijk GroenLinks voorzitter Rik Grashoff zijn best gedaan heeft voor een hoge plaats van Van Vliet op de kieslijst. Een voor-wat, hoort- wat vriendendienst.

Onafhankelijk Delft werd 26 maart op de dag van de raadsvergadering pas geïnformeerd en dus overvallen met deze begeleidingscommissie Stiekem. In het samengeveegde voorstel is een commissie gevormd en leden benoemd. maar geen voorzitter. De vergaderingen van deze begeleidingscommissie zijn uiterst besloten en dus geheim. Niet eens de datums zijn bekend. Zo nu en dan lekt er wat uit via de gemeenteraadssite. Typisch een voortzetting van de 17-jarige PvdA en GroenLinks tirannie. Nu versterkt met de Socialistische Partij.

Blijkbaar heeft de begeleidingscommissie uit haar midden een voorzitter gekozen. Dat alles is in strijd met de Verordening op de Raadscommissies 2008. Presidium voorzitter Kim Huypen (D66) vindt het allemaal prima. D66 staat in Delft voor machtsmisbruik en achterkamertjes politiek. Waarvan acte.

Ik vind het lidmaatschap van Frank van Vliet namens GroenLinks in de begeleidingscommissie onaanvaardbaar. Zijn integriteit is duidelijk geschaad. Er is zeker een GroenLinks raadslid te vinden die beroepsmatig niets met de onderhavige projecten te maken heeft. Zoals fractievoorzitter Fleur Norbruis (werkloos sinds sluiting VVV) of Sinan Özkaya.

Als het een echte commissie is, dan horen de vergaderingen openbaar te zijn. De benoeming van de voorzitter hoort ook door de gemeenteraad gedaan te worden. Bij voorkeur iemand uit de oppositie en geen GroenLinks of PvdA. Normaal gesproken is dat iemand uit het presidium. Maar dit is dus geen normale commissie. Dit is de commissie Stiekem. En die moeten dan openheid brengen over de besluiten in het verleden? Dit is al de tweede valse start.


TOP

delft
zaterdag | 25 april 2015 | 00h01 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Driving the Dream on Sunshine

delft chargeacrosstown800x420.jpg

evworld.com
San Francisco-based non-profit Charge Across Town is opening up a trio of free charging stations powered by sunshine to any and all electric car drivers.
Charge Across Town executive director Maureen Blanc has a dream: get off oil and drive on sunshine. Starting this past week at three locations in San Francisco, California, she now can 'drive the dream,' charging her leased BMW i3 electric car for free on energy generated by the sun.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft frank_van_vliet_1.jpg

ris.delft.nl - FRANK VAN VLIET TREEDT TERUG ALS VOORZITTER
... Van Vliet heeft de commissie woensdag 22 april laten weten dat hij zijn functie niet kan voortzetten, omdat zijn huidige werkgever acht jaar geleden enige tijd betrokken was bij het project Sebastiaansbrug. Van Vliet was zelf niet betrokken bij het project. Hij blijft daarom lid van de begeleidingscommissie.

In de politiek is liegen normaal!

Frank van Van Vliet is Projectmanager bij APPM Management Consultants en woont op het Rietveld 220.
Hier woont ook Rik Grashoff, thans voorzitter van het landelijke GroenLinks.
Samen bewonen zij de door Rik Grashoff vernielde monumentale stadsboerderij.
GroenLinks leek het onderzoek te gaan aansturen.
Voor mij was het onbegrijpelijk dat Delftse raadsleden Van Vliet tot voorzitter van de begeleidingscommissie benoemde.
redactie harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

persbericht gemeente Delft:
straatnamen Spoorzone

STRAATNAMEN EERSTE FASE SPOORZONE BEKEND
Burgemeester en wethouders hebben de straatnamen vastgesteld voor het eerste gedeelte van het nieuw ontwikkelde spoorzonegebied.

De commissie straatnaamgeving heeft voor het college een advies gemaakt. Bij de keuze voor de straatnamen in de spoorzone heeft de commissie zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de historie van de stad en van de specifieke plek. Dit was op uitdrukkelijk verzoek van de oude bewoners. Zo komen Van Leeuwenhoek, de Houttuinen en het Bolwerk terug. Bij het toekennen van de straatnamen is dankbaar gebruik gemaakt van de suggesties die Delftenaren hebben ingediend. Dat was een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad. Veel suggesties gingen over treinen en spoorlijnen. Hieruit is de naam Spoorloos voortgekomen voor het park in het midden van het gebied. Uiteraard maakt het Stationsplein onderdeel uit van het gebied.

Stationsgebied
Nieuwe straatnamen in het stationsgebied zijn Ireneboulevard, Nieuw Gracht, Van Leeuwenhoekpark en park Spoorloos. De bruggen heten Barbarabrug, Bolwerkbrug, Guldenwaterbrug, Poppebrug, Sint Cornelisbrug en Stationsbrug.

Plangebied Coendersbuurt
Ada van Holland en Jacoba van Beieren zijn al vernoemd in de Coendersbuurt. Aansluitend krijgen andere graven en een gravin een straatnaam in het gebied. Dat zijn de Filips van Bourgondiëstraat, Graaf Floriskade, Gravin Margarethastraat, Hertog Albrechtstraat en de Keizer Karelstraat. De bruggen heten Gravenbrug en Gravinnenbrug. De toekomstige bewoners hebben enthousiast gereageerd op deze namen.

Nog geen Nuna en studentenleven
De Nuna is een icoon voor de Delftse kenniseconomie. Ook werd geopperd om het studentenleven een meer zichtbare plek te geven. Deze naamsuggesties wil de commissie op een later moment gebruiken in de Spoorzone of elders in de stad.

Koningshuis elders in de stad
De suggestie om te verwijzen naar de band die Delft heeft met het koningshuis is niet meegenomen in het plan zoals het nu voorligt omdat Delft al op andere locaties straatnamen heeft die verwijzen naar de Oranje-geschiedenis van de stad, zoals de Prinses Beatrixlaan en de Ireneboulevard.

Pierre van Hauwe
De bekende Delftenaar Pierre van Hauwe verbond jong en oud via de muziek. Hij heeft daarmee veel betekend voor de stad en wordt daarom vernoemd. Het verlengde van de Martinus Nijhofflaan, de verbinding naar de componistenbuurt, zal voortaan Pierre van Hauwelaan heten. Het viaduct krijgt de naam Pierre van Hauweviaduct.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Koninklijke onderscheiding voor 14 Delftenaren.

deweekkrant.nl - Veertien Delftenaren krijgen lintje
200 jaar geleden werden de eerste Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. 14 Delftenaren kregen vandaag (vrijdag) een lintje.
In dit 200e 'lintjesjaar' hebben veertien bijzondere Delftenaren op vrijdag 24 april in het stadhuis een koninklijke onderscheiding ontvangen, uit handen van de burgemeester. Veertien Delftenaren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Milène Junius: de gemiddelde salarissen bij MRDH liggen bij Bedrijfsvoering op €78.000, bij de VervoersAutoriteit op €87.000 maar bij het EconomischVestigingsklimaat op maar liefst €113.000!

cda.nl/zuid-holland/delft - Opnieuw oproep CDA: breng kosten Metropoolregio omlaag
In de commissie Economie, Financiën en Bestuur werd 16 maart de agenda en de ontwerpbegroting van MRDH besproken. Maandelijks krijgt de commissie de gelegenheid de portefeuillehouder, burgemeester Verkerk, en de delegatieleden Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat aandachtspunten mee te geven.
Het CDA blijft kritisch over de hoogte van de apparaatskosten van het werkgebied EconomischVestigingsklimaat. Per inwoner betaalt iedere gemeente in de Metropoolregio in 2015 €2,45 per jaar voor het werkgebied EconomischVestigingsklimaat. Hiervan gaat maar liefst € 1 naar apparaatskosten. Apparaatskosten bestaan voor een groot deel uit salaris.


TOP

delft
vrijdag | 24 april 2015 | 00h22 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft peperstraat_017_koffie_en_zo_20150423134128.jpg

Delft. Begin mei opent Koffie&Zo aan de Peperstraat.
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft opastadsborrel.gif

delft.nl - PITCHEN OP STADSBORREL
Vrijdag 24 april is er van 17.00 tot 20.00 uur in het Rietveldtheater weer een Stadsborrel Delft. Ideeën voor Delft kunnen gepitcht worden!
De stadsborrel is een mooie gelegenheid voor burgers en raadsleden om informeel met elkaar van gedachten te wisselen over een betere stad. Deze maand heeft de stadsborrel als motto: hoe blijft Delft met de helft van het geld toch een aantrekkelijke en leefbare stad?
PITCHEN
Heeft u een goed idee dat u op 24 april in één of twee minuten (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) wilt pitchen? Meld u aan bij Maarten Freriks, per e-mail of telefonisch (red. op verzoek verwijderd 22-11-2020), met een korte omschrijving van uw idee. Pitchen gebeurt op persoonlijke titel. Er is plaats voor maximaal vijf sprekers.
De stadsborrel wordt gehouden in het Rietveld Theater aan het Rietveld 49.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft piong_matla.jpg

Jolanda Gaal: Het is geen sta-op-stoel.. Nee!!! Het is een val-neer-stoel!!! Toch die functie maar ff niet meer gebruiken zei de ergotherapeut! Goed plan. Want behalve dikke knie met mooie bloeduitstorting ook pijnlijke polsen, ribben en schouder.

onafhankelijkdelft.nl - Zorg schiet tekort
Vandaag was ik bij Mevrouw Matla op bezoek, waar de zorg tekort schiet. Mevrouw Matla vertelde mij, dat zij al 18 maanden op haar aangepaste stoel wachtte en nu hij eindelijk gekomen was, was de kleur totaal anders en het gevaarte te groot en zat er in de rug een raar stalen blok.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft valpreventie1.jpg

verkeersnet.nl - Besparen op Wmo door betere voetgangersvoorzieningen
Gemeenten kunnen besparen op Wmo-uitgaven door te voorkomen dat oudere voetgangers vallen door gebrekkige voetgangersvoorzieningen. Dat stelt CROW in een nieuwe folder die gemeenten wijst op nut en noodzaak van goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In Nederland belanden jaarlijks ongeveer 100.000 65-plussers op een afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis als gevolg van een valongeval.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Jolanda Gaal: ook zou er in het weekend drugs gedeald worden.

onafhankelijkdelft.nl - MOESTUIN NEE
Drie studenten uit de wijk Heilige Land, hebben het idee opgevat om aldaar een moestuin te beginnen. Rond de veertig mensen hadden zich verzameld om te komen luisteren naar wat zij hun medebewoners te vertellen hadden, over het hoe wanneer waar en waarom van een moestuin in deze wijk.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

cda.nl - LAGA: roeien en/of groeien?
De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over de plannen van LAGA om haar faciliteiten uit te breiden op de huidige locatie. LAGA wil graag uitbreiden, omdat de faciliteiten op dit moment ontoereikend zijn om de sterk gegroeide vereniging op een goede manier te kunnen huisvesten. Omwonenden vrezen overlast, verlies van vrij zicht of een verslechtering van het ruimtelijk beeld door nieuwbouw en een 'lichtbak' op deze plek.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft dubbelportret.gif

delft.nl - DUBBELPORTRET (5) IN EEN MINDMAP
In de serie dubbelportretten van fractievoorzitters mindmapt Hans Buskes dit keer Joëlle Gooijer (ChristenUnie) en Huub Halsema (D66). Hoe ziet hun Delft eruit?


TOP

delft
donderdag | 23 april 2015 | 01h11 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Bart Smals: door simpelweg de deur dicht te gooien en niet mee te willen denken, maak je de problemen alleen maar groter.

delft bart_smals_vvd2014.jpg

vvddelft.nl - Is de grens wel of niet bereikt?
... Nu staat Delft op dit moment op nummer 2 van Nederland als het gaat over hoogste lokale lasten. Alleen Zaanstad is duurder als het gaat om de optelsom van OZB, rioolrechten en reinigingsheffing. Een verhoging van de OZB zou dus onwenselijk zijn. Op vragen van de VVD of verhoging van de lokale lasten onderdeel zouden kunnen zijn van het herstelplan wist wethouder Hekker ons te vertellen dat er geen sprake van is van extra OZB verhogingen omdat Delft nu op “redelijk peil” zit. Dat is fijn, want een OZB verhoging legt de rekening onevenwichtig bij de huizenbezitter.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg

ris.delft.nl - Verslag van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 21 april
... Sint Sebastiaansbrug: Wethouder Harpe benadrukte dat hij één doel voor ogen heeft; een brug waar tramlijn 19 overheen rijdt.
... De ChristenUnie zei teleurgesteld te zijn in de brief van het college over de brug, omdat de raad niet betrokken was bij de onderzoeksvraag.
Redactioneel commentaar: Kom op ChristenUnie! Owehoer wat minder en publiceer je plan van je nieuwe Sint Sebastiaansbrug op je website! Hang er ook een prijskaartje aan. Anders moet je maar gewoon afwachten waar de Provincie Zuid-Holland mee komt. Zonder centen in je zak heb je weinig meer te vertellen als gemeente! hfvh.
Spoorzone: Onafhankelijk Delft ... wil via een motie het mes zetten in het salaris van de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Verkeerstest

delft vvn_ouderen.jpg

verkeersnet.nl - VVN komt met online opfriscursus voor ouderen
In navolging van België komt VVN ook voor ons land met een online verkeerstest voor ouderen.
Veel weggebruikers hebben lang geleden hun rijbewijs gehaald, maar hebben zich sindsdien nauwelijks meer verdiept in de veranderde verkeersregels. En dat terwijl in de afgelopen 15 jaar maar liefst 40% van de verkeersregels gewijzigd is. Voor Veilig Verkeer Nederland reden om een online verkeerstest te ontwikkelen.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft logo_d66_20150200.gif
delft peter_de_vreede_d66_ris.jpg

Peter de Vreede.

DEBAT MET DE STAD: PARKEREN EN DE PUBLIEKE RUIMTE
PRINSENKWARTIER DINSDAG 28 APRIL OM 20.00 UUR

D66 Delft organiseert samen met TOP op 28 april in het PrinsenKwartier een staddebat over parkeren in een monumentale stad met presentaties van deskundigen. Centrale vraag in het debat is hoe we in Delft optimaal onze auto’s, fietsen en de bussen parkeren. Hoe houden wij rekening met veranderend consumentengedrag en welke mogelijkheden ontstaan door deeleconomie en vrijetijdsbesteding? Wordt de binnenstad het exclusieve domein van voetgangers: bewoners en toeristen? De binnenstad van Delft als één grote markplaats?

Programma:
19u30: Inloop met koffie & thee
20u00: Inleiding dagvoorzitter Peter de Vreede
Presentaties:
20u10: Fietshotspots
20u25: Verdienmodellen parkeergarages
20u40: Weesfietsenaanpak
20u55: Stellingen
21u00: Discussie in kleine groepjes rondom stellingen
21u30: Plenaire terugkoppeling en borrel

Presentatie 1: Fietshotspots
Sandra de Mooy en Mechlien de Kruif van M2company starten de avond met een verhaal waarin ze vertellen over hun innovatieve kijk op de fietsparkeerprobelmatiek . M2company heeft met de gemeente Utrecht vanuit een andere invalshoek dan meer budget voor handhaving en meer bewaakte fietsparkeerplaatsen naar de fietsparkeerproblematiek gekeken. Sandra over deze problematiek: “Een stad kent verschillende hotspots met hun eigen dynamiek, hun eigen doelgroep en eigen piekmoment. Deze dynamiek, doelgroepen en piekmomenten hebben we in kaart gebracht. Voor één van de hotspots hebben we samen met de gemeente Utrecht via prototyping ideeën bedacht.”

Presentatie 2: Verdienmodellen parkeergarages
Maarten de Mooy, Leasing Director Europe van Multi Development BV, gaat vervolgens in op parkeergarages en creatieve verdienmodellen. Multi bezit en beheert diverse winkelcentra in Europa. Multi richt zich daarbij op het maken en verbeteren van duurzame verhuurinkomsten. Goede bereikbaarheid en parkeerplaatsen zijn daarbij van belang. Maarten zal voorbeelden aanhalen hoe Multi in diverse steden samenwerkt met gemeenten en winkeliers.

Presentatie 3: Weesfietsenaanpak
In een studentenstad als Delft vormen weesfietsen een probleem bijvoorbeeld door stallingplaatsen bezet te houden. Dirk Wilmink van Cycle Management System (CMS) gaat aansluitend in op zijn ervaringen weesfietsenaanpak. CMS is een adviesbureau voor (semi) overheden die rijwielstallingsruimte tekort hebben door het groeiend aantal (brom -, elektrische -, snor-) fietsen. CMS heeft als doel om het rapport “Handboek Weesfietsenaanpak” in uitvoering te brengen. Dirk: “Het CMS - systeem draag in andere steden bij aan Beheer(s)bare rijwielstallingen die vrij zijn en blijven van gestolen -, wees -, wrak- en langdurig gestalde fietsen”.

Vertaling naar Delft
D66 Delft wil vooruit met de stad en wil vernieuwing en verbetering van het parkeren in de publieke ruimte: een noodzaak voor economische ontwikkeling, aantrekkingskracht en toegankelijkheid van de binnenstad. Daarbij wil D66 het monumentale karakter van de stad zoveel als mogelijk behouden en versterken. D66 Raadslid Peter de Vreede: “De parkeerproblematiek vraag om een heldere discussie met de stad, creatieve oplossingen en een lange termijn beleid om de juiste oplossingen te implementeren. Inwoners en ondernemers vragen hierom en D66 wil hier vol op inzetten. De grootste kracht in de stad zit natuurlijk bij de inwoners en de ondernemers, hun aanbevelingen nemen wij als gemeenteraadsleden mee naar de Raad .”


TOP

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Als D66 straks de grootste partij is, dan kan men gewoon dealen dat er een gekozen burgemeester komt.

binnenlandsbestuur.nl - ER IS NIETS MIS MET DE BURGEMEESTER VAN NU
De Eerste Kamer debatteert morgen over een wetsvoorstel om de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de koning uit de grondwet te halen. Minister Plasterk heeft als schot voor de boeg vrijdag een notitie gepresenteerd met daarin verschillende benoemingswijzen voor de burgemeester van straks. Burgemeester van Haarlem en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters Bernt Schneiders (PvdA) zou het liefs willen dat de burgemeester gewoon in de grondwet bleef.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Tilly Kaisiepo: er is trouble in paradise.

delft tilly_in_poptahof.jpg

delftopzondag.nl - Tilly Kaisiepo doet hernieuwde poging om Poptahof nieuw leven in te blazen
Tilly Kaisiepo belegde maandag een bijeenkomst voor de bewoners van Poptahof Noord. Om, zo zegt ze zelf, de leefbaarheid in het dode stukje van de wijk te vergroten. Ooit startte Kaisiepo het Moe’s Tuin-project op een stuk grond tussen twee kolossale flats en een rijtje eengezinswoningen in haar wijk. “De buurt verpauperde, er woonden veel vluchtelingen en asielzoekers, mensen die de deur niet uitkwamen”, vertelt ze.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Vidomes - special huurverhoging

delft carla_van_de_wiel_200_p.jpg

Een interview met Carla van de Wiel

Beperkte huurverhoging voor lagere inkomens
Deze week ontvangen onze huurders een brief over de huurverhoging per 1 juli 2015. In deze special leest u meer over dit onderwerp.
Bij de jaarlijkse huurverhoging mogen corporaties ook dit jaar meer vragen dan alleen de inflatie. Het percentage hangt af van het inkomen van de huurders. Zo betalen de hogere inkomens extra. De huurverhoging roept protest op van huurders en Woonbond. Ook Vidomes ziet dat de betaalbaarheid voor sommige huurders in het geding komt, met name voor huurders met een bescheiden inkomen die al een flinke huur betalen. Hoe staat Vidomes hiertegenover? En welke keuzes maakt de corporatie? Algemeen directeur Carla van de Wiel legt uit.

lees meer ...

Volgens de minister zijn corporaties miljarden rijker geworden. Geldt dat voor Vidomes? “Corporaties zijn alleen op papier rijker geworden, uitgaande van jarenlange, flinke huurverhogingen en een blijvende investeringsstop. Die verhogingen gaan waarschijnlijk niet zo stevig door en corporaties moeten investeren om hun woningen op peil te houden. Daarmee is geen rekening gehouden.”

“Er zijn grote verschillen tussen corporaties. De een kan het zich permitteren om alleen inflatie te vragen. De ander moet het maximum vragen om aan de eisen te voldoen. Vidomes zit dicht tegen die laatste groep aan. Maar betaalbaarheid staat wel voorop. Daarom werken we ook hard aan het terugdringen van de bedrijfskosten."

Gaat Vidomes overal de maximale huurverhoging doorvoeren?
“Nee, we kiezen ervoor om per 1 juli minder huurverhoging te vragen aan huurders met een bescheiden inkomen. We letten hierbij niet alleen op het inkomen, maar ook op de huur die iemand elke maand betaalt. Bij huurders met een hoog inkomen vragen we veelal de maximale huurverhoging. Wordt de huur voor hen onredelijk hoog, dan vragen we minder.”

Overzicht huurverhoging huurders Vidomes per 1 juli 2015:

delft vidomes_max_huurverhoging_2015.jpg

“88% van onze huurders krijgt in 2015 niet de maximale huurverhoging. Een flink deel van hen krijgt niet meer dan de inflatie aan huurverhoging. Die inflatie is 1%.”

De huurverhoging voor de hogere inkomens kan oplopen tot wel 5%.
“Een verhoging van 5% is fors. Daarom geldt deze alleen voor inkomens boven de € 43.786. Deze huurders zouden - als ze nu de woningmarkt betreden - niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Ze verdienen genoeg om een woning te kopen of in de vrije sector te huren. Ze zijn welkom om bij ons te blijven wonen, maar dan is het wel logisch dat zij een meer markconforme huur betalen. Bij huurders die al 90% van de maximaal toegestane huur betalen, vragen we alleen inflatie.”

Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil de overheid dat ‘scheefwoners’ vertrekken uit hun sociale huurwoning. Hoe staat Vidomes daarin?
“Wij zien dit genuanceerder. Huurders met een hoger inkomen mogen gewoon blijven huren, maar dan wel tegen een meer marktconforme prijs. Dat geld zetten we in om de huren te matigen voor diegenen die het niet op eigen kracht redden. Voordeel van de inkomensafhankelijke huurverhoging is wel dat er meer huurders doorstromen. Wie nu € 550 huur betaalt voor een woning die € 850 waard is, stapt logischerwijs niet over naar een koop- of vrije sectorwoning die € 650 kost.”

Eerst zouden álle huurders van Vidomes de maximale huurverhoging krijgen. Waarom nu dan toch deze tegemoetkoming? “Eind 2014 gingen we ervan uit dat we de maximale verhoging moesten vragen om aan de financiële eisen van onze toezichthouders te voldoen. Op basis van onze resultaten over 2014 hebben we opnieuw bekeken wat er nodig was. We hebben gezocht naar de maximale ruimte om de huren te matigen, en toch aan de eisen te voldoen. Ook het overleg met de huurdersorganisaties droeg eraan bij dat we ons voorgenomen huurbeleid konden matigen.”

Gaat deze tegemoetkoming ten koste van de regionale prestatieafspraken?
“Zeker niet. Vidomes houdt haar betaalbare woningvoorraad al jaren nagenoeg op peil. We verkopen weinig grote betaalbare huurwoningen, omdat die snel schaarser worden. Dat is een bijzondere prestatie, zeker gezien onze financiële positie. Er volgt wel een spannende tijd. Door de nieuwe Woningwet moeten corporaties commerciële woningen en bedrijfsruimten scheiden van de sociale voorraad. Tegelijkertijd moeten we door de nieuwe passendheidstoets minder passend gaan toewijzen. Dat klinkt gek, maar de normen die we in Haaglanden tot dusver hanteerden, zijn veel zorgvuldiger vormgegeven dan de eenvoudige normen in de wet. Het kan daardoor gebeuren dat huurtoeslagontvangers vanaf 2016 langer zullen moeten wachten op een woning.”

“Hoe dan ook, als we terugkeren naar de huurverhoging: Vidomes heeft gezocht naar mogelijkheden om de huurverhoging voor met name de lagere inkomens te beperken, en tegelijkertijd aan de eisen te voldoen. Ik ben blij dat we daarin zijn geslaagd. Want betaalbaarheid voor de lagere inkomens staat bij Vidomes voorop.”

Meer informatie over de huurverhoging bij Vidomes vindt u op onze website.


TOP

delft
dinsdag | 21 april 2015 | 00h01 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft elzenlaan_001_plus_bomenwijk_koffiehoek_20150420145712.jpg

Delft, de PLUS in de bomenwijk aan de Elzenlaan. Inmiddels een vaste gewoonte om na bezoek aan de huisarts of apotheek als het weer het toelaat even op het terras aan de overzijde te gaan zitten en daarna boodschappen te doen. Voor het eerst ook een espresso in de koffiehoek aan de bar gedronken.
De gratis koffie is van prima kwaliteit!
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft delft_harnaschpolder_2008_02_14_13h35_09_a.jpg

Delft. In de Harnaschpolder liggen in 2008 de buizen klaar om het warmtenet aan te leggen.
-----
ruimtevolk.nl - Warmtenetten houden het fossiele regime in stand
Centrale warmtenetten zijn een rem voor een circulaire economie en duurzame gebouwenvoorraad. De grootste verliezer is de burger.
Minister Kamp bracht onlangs zijn visie op warmte uit. Jan Willem van de Groep vraagt zich af waarom de minister vasthoudt aan een fossiel regime. Er zijn alternatieven, bijvoorbeeld een ambitieus besparingsdoel.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Persbericht Gemeent Delft:
Gemeente Delft bereikbaar via WhatsApp

Inwoners van Delft kunnen vanaf vandaag via de populaire digitale berichtendienst WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. WhatsApp is een applicatie voor smartphones waarmee op een snelle manier berichten gratis verstuurd en ontvangen kunnen worden. Vandaag verstuurde minister Plasterk het eerste WhatsApp bericht naar de gemeente tijdens zijn werkbezoek. De gemeente gaat met een proef uittesten of het gebruik van WhatsApp effectief is.

De gemeente Delft werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Door producten en diensten te vereenvoudigen en te digitaliseren bijvoorbeeld. Het aantal WhatsApp gebruikers blijft flink stijgen in Nederland. De gemeente zoekt met deze proef de kanalen op waar haar inwoners al te vinden zijn. De gemeente is al enige tijd bereikbaar via social media als Facebook en Twitter.

Uittesten
De gemeente wil WhatsApp in eerste instantie maximaal een halfjaar uittesten. Tijdens dat halfjaar moet blijken of het gebruik van WhatsApp door de gemeente in een behoefte voorziet. Belangrijke voorwaarde is dat de dienst gemak oplevert voor de inwoners. Als de proef slaagt, wordt de werkwijze voorgezet. De gemeente zal geen privacygevoelige informatie via WhatsApp versturen.

Zo werkt het
· Het nummer dat de gemeente uitsluitend voor WhatsApp heeft ingesteld is: 06 - 104 29 378.
· Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.
· De gemeente probeert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur de WhatsApp-berichten te beantwoorden.
· WhatsApp-berichten worden behandeld tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is, van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
· De gemeente beantwoordt alleen individuele Whatsapp-gesprekken (en geen groeps-Whatsapp).


TOP

delft
maandag | 20 april 2015 | 00h01 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft sint_agathaplein_terras_de_barbaar_20150419144839.jpg

Delft, Sint Agathaplein. Na zes weken wachten heeft de Barbaar zijn terrasvergunning gekregen en onmiddelijk het terras opengesteld. Ik gebruikte vanmiddag een espresso en een stuk appeltaart. Probeer de appeltaart en je komt er opnieuw een volgende keer voor terug! Gemaakt in eigen keuken door kok Martin.
Altijd leuke contacten. Vandaag even gesproken met een exposerende kunstenares en studenten industrieel ontwerpen over hun project elektrische auto. Wordt vervolgd!
harrie fruyt van hertog

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Huub Halsema: ... de ‘artikel-12′ status. Voordat we zo’n aanvraag doen moeten eerst alle voor- en nadelen ervan duidelijk worden ...

delft delft_298x234.jpg

delft.d66.nl - Delft Centraal: op waarde geschat?
Al sinds eeuwen heeft Delft een centrumfunctie. Zo konden eind 17e eeuw boeren en handelaren stallen huren in de Koornbeurs aan de Camaretten. Er werden op de Boterbrug “boter, kaes, speck ende diergelijcke waren” uit de omgeving verkocht. En bij de jaarmarkt konden allerlei “uytheemsche kramers” waren aanbieden op plekken die de burgemeesters (er waren er toen 4!) aanwezen. Die centrumfunctie heeft Delft nog steeds. Alleen, verhoudingen tussen stad en de Staten-Generaal zijn drastisch veranderd.

lees meer ...

De Delftse centrumfunctie is daarom terecht onderdeel van de bestuurlijke opgaaf die gisteren werd besproken in de raadscommissie. Dit document is onderdeel van de routekaart naar een sluitende begroting. De begroting sluit nu niet (tekort van 2%-3%), in belangrijke mate door de Spoortunnel en de onderwaardering in het gemeentefonds. Het stadsoverstijgende belang van een 4-sporige Randstad en van voorzieningen zoals middelbaar onderwijs en theater wordt nog onvoldoende gewaardeerd.

Betere waardering van onze centrumfunctie moet volgens onze fractie dan ook onderdeel worden van de oplossing. Serieuze betrokkenheid van zowel het Ministerie BZK en de Provincie Zuid-Holland zijn dus cruciaal: een belangrijk mijlpaal daarbij wordt de gezamenlijke begrotingsscan vanuit beide partijen. Ook betrokkenheid van het ministerie van I&M is nodig: een langzamer betalingsritme voor de spoortunnel zou zeer welkom zijn.

Een ander onderdeel van de oplossing moet, zoals het college ook schrijft, komen uit actualiseren van de begroting en analyseren van extra bezuinigingsmaatregelen. Dit wordt niet eenvoudig gezien de 69 miljoen aan (geplande) bezuinigingen waar we al toe besloten hebben. Maar de analyse is evenzeer nodig: ook voor alle wettelijke taken waar veel geld in omgaat, zoals openbare ruimte en de recente decentralisaties. Een derde onderdeel van de oplossing is het aanvragen van de ‘artikel-12′ status. Voordat we zo’n aanvraag doen moeten eerst alle voor- en nadelen ervan duidelijk worden, en moet blijken dat de eerste twee onderdelen niet voldoende zoden aan de dijk zetten.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Aad Meuleman: voor Stadsbelangen Delft is het aanvragen van de artikel 12 status niet de beste optie.

stadsbelangendelft.nl - Art.12 Delft luilekkerland?
De afgelopen tijd horen wij diverse reacties van inwoners en ook enkele raadsleden, dat Delft maar het beste artikel 12 gemeente kan worden. Want zo stellen zij: ‘dan zijn we snel uit de problemen’. Alsof de artikel 12 status luilekkerland is. Het tegendeel is het geval.

delft

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Martin Stoelinga programma OD punt 50: Het aantal ambtenaren en interim-managers moet sterk worden verminderd.

delft prognose_aantal_ambtenaren_delft_fte.gif

onafhankelijkdelft.nl - Alleen ja-knikkers nog in dienst.
Volgend makkelijk slachtoffer zijn de ambtenaren.
Minder ambtenaren is iedereen het mee eens.
En ambtenaren zijn weerloos.
Wie zijn bek open trekt ligt er als eerste uit.
De huidige ontslag tsunami staat gelijk aan zelfvernietiging.
Van 1435 (2004) ambtenaren naar 675 (2018) fte is een reductie van 52%.
De angst zit er natuurlijk goed in bij de ambtenaren.
Dat krijg je ervan als je D66 stemt.
Had dat even voor de verkiezingen gezegd Lucas Vokurka.
Alleen ja-knikkers nog in dienst.


lees volledige bijdrage ...

D66 beperkt Democratische controle van de gemeenteraad

Laatst kreeg ik ontwijkende antwoorden op mijn schriftelijke vragen over de tonnen aan verspild geld van oneigenlijke WOB aanvragen.

Financieel D66 wethouder Aletta Hekker heeft die lijn nu tot beleid gemaakt. Het belangrijkste controle instrument van raadsleden de schriftelijke vragen, wordt niet meer adequaat beantwoord. Waarschijnlijk met JA of NEE en zie antwoord daarvoor.

Het uitschakelen van controle is in mijn ogen onwettig en gevaarlijk. Alleen machtswellustelingen stellen zoiets voor. D66 wethouder Hekker hakt aan de democratische wortels van de rechtsstaat.

D66 kiest bij de bezuinigingen voor de weg van de minste weerstand. Buurthuizen sluiten en verkopen was natuurlijk het eerste. De pedante elitaire D66 stemmers gaan nu eenmaal niet naar buurthuizen. Volgend makkelijk slachtoffer zijn de ambtenaren. Minder ambtenaren is iedereen het mee eens. En ambtenaren zijn weerloos. Wie zijn bek open trekt ligt er als eerste uit. De huidige ontslag tsunami staat gelijk aan zelfvernietiging. Van 1435 (2004) ambtenaren naar 675 (2018) fte is een reductie van 52%.

De angst zit er natuurlijk goed in bij de ambtenaren. Dat krijg je ervan als je D66 stemt. Had dat even voor de verkiezingen gezegd Lucas Vokurka. Alleen ja-knikkers nog in dienst.

Als de gemeenteraad er al last van krijgt zal de burger helemaal de klos worden. Er komt in het nieuwe Stadskantoor maar één balie terug. Zal wat langer duren voor je aan de beurt bent.

D66 is de partij van de afbraak. Als eerste de democratie en daarna de rest. Vooruit naar alleenheerschappij de zogenaamde Regie gemeente. Zieg Heil Alexander Pechtold de Grote. Natuurlijk geen bezuinigingen op het Secretariaat Communicatie met 17,2 full time employments (fte). De regionale pers word dagelijks gevoed met vier juichende persberichten van het D66 college. De onafhankelijke regionale pers is stervende. De controle van de gemeenteraad wordt afgeknepen. Dat zijn de D66 bouwstenen voor nieuwe grote blunders.


TOPhtml5 logo Valide CSS!