Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1217 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 5 april 2015 | 03h27 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto's van de dag

delft phoenixstraat_to_kloksteeg_oversteek_20150404125203.jpg

Delft, Phoenixstraat tegenover de Kloksteeg.
Elke dag is de verkeerssituatie weer gewijzigd.
Fietsers en voetgangers mogen hier niet meer oversteken.
Vraag: is er door de gemeente wel een verkeersbesluit genomen of gaat de aannemer van OBS gewoon zijn eigen gang?
Langzaam verkeer moet linksaf en ter hoogte van de Binnenwatersloot oversteken.
Dat is een omweg als je uit de Kloksteeg komt en op weg bent naar Hugo de Grootstraat.
Fietsers en voetgangers zijn als omlaag stromend water, ze kiezen de kortste route.
Elke goede ontwerper weet dat en houdt daar rekening mee.
Mijn conclusie: de stoplichten moeten hier zo gauw mogelijk terugkomen om de oversteek veiliger te maken.
Dag en nacht handhaven lijkt mij een onmogelijke zaak!
harrie fruyt van hertog, oud-Consul van de Voetgangersvereniging.


delft phoenixstraat_to_kloksteeg_onveilige_oversteek_20150404160803.jpg

Delft, Phoenixstraat tegenover de Kloksteeg.
Op de terugweg naar huis zie ik dat de wijkagent de verkeerssituatie in ogenschouw neemt.
De meeste verkeersgebruikers houden zich ineens aan de regels, ze zijn bang voor een bekeuring!
Gek, ik zie dat kleine hekje naar de overkant is gewandeld, zonder verkeersbesluit volgens mij?
Ik maak even een praatje met de wijkagent.
Ben jij het verkeer aan het regelen hier zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken?
Nee, ik moet hier handhaven van mijn baas!
Dinsdag bespreekt de politie de onveilige oversteek met de projectleider van het OBS.
Ook had de wijkagent de studenten aan de Spoorsingel gewaarschuwd dat hun fietsen niet op de stoep mochten staan. Problemen waar ik gisteren over schreef.
harrie fruyt van hertog, oud-Consul van de Voetgangersvereniging.


delft
delft sp_vervanging_zieke_maurits_bongers_kost_gemeente_extra_geld.jpg
Zo woont ons SP raadslid Bongers. Zijn buren op Rotterdamseweg nr 1 hebben hun huis Te Koop gezet HIER. Interesse om bij salonsocialisten te wonen? Op nummer 5 woont PvdA coryfee Anita Vlekke, thans commissaris bij Parking bv Delft in opvolging van Bongers.
onafhankelijkdelft.nl - Moreel beroep: SP raadslid Bongers stort vervangingsgeld terug!
... Nu laat SP raadslid Maurits Bongers zich wegens ziekte vier maanden vervangen. De SP heeft nu dus vier,in plaats van drie raadsleden betaalde raadsleden. Dat kost de gemeente dus zes ruggen extra. Dat geld gaat rechtstreeks naar de landelijke SP. En dat is al de rijkste partij met €7,2 miljoen in de partijkas.
Als de SP echt zoveel om de armoede in Delft geeft, moet Bongers dat geld maar terugstorten in de gemeentekas of aan de Voedselbank. Maar SP fractievoorzitter Lieke van Rossum liet zich die partij bonus niet door de neus boren. In de raad zei van Rossum dat de SP daar recht op had en er niet aan dacht om dat geld terug te storten.delft
delft 111_markt_3_000_2006-12-22%20@13-01-36.gif
Delft. Zo woont Anne Bos raadslid voor D66. Op de Markt 87 in het stadhuis volgens de RIS gegevens. Haar echte woondres houdt Anne geheim voor de Delftse burger.
Ga even googlen en je vindt een complete adreslijst van alle Delftse raadsleden op de website van Onafhankelijk Delft: Anne Bos , Laan van Overvest 51.
-----
D66 Delft - Hoeveel weegt u zonder kleren?
Het Delft Internet Panel (DIP) is een vaste groep mensen (ca. 2500) die met enige regelmaat benaderd wordt met het verzoek een mening te geven over Delft. De panelleden worden via een e-mail uitgenodigd om periodiek een internetvragenlijst in te vullen. In het DIP van 20 maart jl. werden een kleine twintig vragen gesteld over de gezondheid van de panelleden, o.a. over bewegen, alcoholgebruik, medicijngebruik en mentale gesteldheid.
“Hoeveel weegt u zonder kleren?”, en “Gebruikt u medicijnen omdat u zich somber, moe, heel ongelukkig of depressief voelt?”, zijn vragen die wat D66 betreft thuishoren in een gesprek tussen een zorgverlener en een patiënt en niet in een vragenlijst over Delft. Omdat D66 vindt dat deze vragen de grenzen van de privacy overschrijden, hebben wij het college van B&W gevraagd dit soort enquêtes via medici of externe onderzoekers te laten lopen en de reeds ontvangen reacties te vernietigen.

-----
redactioneel commentaar door harrie fruyt van hertog
Leuk dat Anne Bos het stukje schrijft maar Huub Halsema jij als fractievoorzitter bent de aanvoerder van de Delftse D66 club.
Huub het geschreven stukje en de gedachten daarin ben jij ten voeten uit.
Het is jouw stokpaardje, oeverloos en eindeloos zeiken over privacy-wetgeving.
Je hebt nog steeds niet in de gaten, dat door de allround automatisering om ons heen in het dagelijkse leven, privacy niet meer bestaat.
Zelfs uit de gegevens van digitaal-kenteken-parkeren kunnen na analyses met behulp van algoritmes criminelen worden opgespoord.
Huub slaap wat mij betreft lekker verder met je D66 club in Delft.
O ja Huub, ik ben haast dertig kilo afgevallen in de afgelopen twee maanden door smoothies, daar maak ik geen geheim van, ik probeer 100% transparant te zijn, iets wat jij zeker niet bent in de politiek, een D66-er onwaardig, nou jij weer ...
En D66 raadslid Anne Bos woont op de Markt 87 in het stadhuis volgens het RIS?
Haar eigen woonadres is geheim voor de burgers, maar daar hebben we het nog over.


TOP

delft
zaterdag | 4 april 2015 | 01h46 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto's van de dag

delft spoorsingel_sloop_viaduct_20150403152329.jpg

Delft. Sloop van spoorviaduct aan de Spoorsingel begonnen.


delft spoorsingel_smal_trottoir_20150403153559.jpg
Delft. De Spoorsingel is tijdelijk onbegaanbaar voor mensen met een rollator, met een kinderwagen, of anders. Volgens mij is de stad er in de eerste plaats voor de voetgangers en de fietsers. De auto's zijn op bezoek.
Op een looproute mag je toch een vrije breedte van minimaal >1,50 meter verwachten en incidenteel >1,20. Bij doorgangen tussen bijvoorbeeld paaltjes minimaal een breedte van >0,85 meter.
De stoep is vijf tegels breed dus 5 x 30 cm = 1,50 meter. De obstakels, geparkeerde fietsen en papierbakken staan in de weg op de stoep. De stoep vrij houden en de obstakels op de rijweg plaatsen is ook geen ideale oplossing.
Inrichten als woonerf is natuurlijk de oplossing, de voetganger kan dan lopen waar hij wil.
harrie fruyt van hertog, oud-Consul van de Voetgangersvereniging.

delft
delft 8apr_bas_verkerk.jpg
TOP TopDelftDesign - Naar een Europese stedelijke agenda
met Bas Verkerk, Paul Gerretsen, Liesbeth van Zoonen en Mart Grisel, o.l.v. Jan Kadijk
op 08-04-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Met Nederland in een voortrekkersrol werkt de EU aan een stedelijke agenda. Wat moeten in zo’n Europese ‘Urban Agenda’ de aandachtspunten zijn? Daarover gaat het op deze TOP-avond. Burgemeester Verkerk is namens het Comité van de Regio’s rapporteur van het advies aan de Commissie: “Naar een integrale benadering van de steden in de Europese Unie.” Hij zal dit advies toelichten.TOP

delft
vrijdag | 3 april 2015 | 01h51 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft raamstraat_schilder_smit_vastgoed_20150402105528a.jpg

Delft, Raamstraat.
Schilder van Smits voert zijn werkzaamheden uit met behulp van een hoogwerker van Smits Vastgoedzorg. De schilder heeft geen last van de geparkeerde auto's. Op een ladder of stelling is gezien de storm van de afgelopen dagen minder veilig dan een hoogwerker.
hfvhTOP

delft
vrijdag | 3 april 2015 | 01h32 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

delft.nl - DELFT WERKT AAN FINANCIEEL HERSTELPLAN
Wethouders Aletta Hekker en Lennart Harpe lichtten donderdag de stand van zaken toe aan de pers. In het te maken herstelplan staat beschreven hoe de gemeente toewerkt naar een financieel gezonde gemeente: een sluitende begroting, een gezonde weerstandsreserve en een aanvaardbare stadsschuld. Daartoe worden nu drie scenario’s uitgewerkt en besproken met de raad. In het eerste scenario houdt de gemeente het heft in eigen hand, met nieuwe ingrepen. In het tweede komt Delft tot herstel met hulp van derden, zoals provincie, Rijk en regio. Het laatste en minst gewenste scenario is het uit handen geven van de regie door de aanvraag van een artikel 12. Ook deze optie bereidt Delft voor.delft
delft 460touringcar.jpg
delft.nl - MAATREGELEN TOURINGCARS
Op korte termijn wordt het gebruik van de Koepoortplaats als in- en uitstapplaats gestimuleerd. Daarnaast heeft het college het voornemen tot besluit genomen om voor aanvang van het toeristenseizoen in 2016 de touringcars op de Nieuwe en Oude Langendijk te weren.delft
delft.nl - ELEKTRISCHE BOTEN WELKOM
Fluisterstil varen in de Delftse grachten blijft de komende tijd mogelijk. De pilot waarbij bootverhuurders ontheffing krijgen voor het varen met een elektrisch aangedreven boot door de binnenstad, wordt met twee jaar verlengd.delft
delft.nl - GEEN OMGEVINGSVERGUNNING DANSSCHOOL
Het college van B&W kan dansschool Wesseling geen omgevingsvergunning verlenen voor een dansschool in combinatie met zalenverhuur.
Dit besluit komt overeen met de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek uit 2014 dat de combinatie dansschool met zalenverhuur op de locatie Buitenwatersloot 327 niet ruimtelijk inpasbaar is.

-----
Redactie harrie fruyt van hertog schreef op 21 maart 2015:
- Dansschool past niet in bestemmingsplan.
ga naar bron


delft
delft sintsebastiaansbrug_aad_meuleman.jpg
Foto Aad Meuleman.
omroepwest.nl - Delftse raadsleden en HTM teleurgesteld over nieuw uitstel vervanging Sebastiaansbrug
... Ook Delftse raadsleden balen van het nieuwe uitstel. 'Dit is echt een rampdossier, ik schaam me ervoor', zegt VVD-fractievoorzitter Bart Smals. 'Nu moeten we uithuilen en opnieuw beginnen.' Dorris Derksen van studentenpartij STIP: 'De verbinding met de TU wordt nu een beetje ondervangen met bussen, maar een tram is een hoogwaardige manier van openbaar vervoer. De tram moet zo snel mogelijk gaan rijden.'delft
delft hyundai.jpg
verkeersnet.nl - Brandstofcelauto op waterstof wordt energiecentrale
In de toekomst kan een brandstofcelauto die op waterstof rijdt ook dienst doen als een energiecentrale voor huizen en kantoren. Deze auto rijdt op elektriciteit die in de brandstofcel uit waterstof wordt gemaakt. Als de wagen stilstaat, kan de brandstofcel ook elektriciteit produceren en vele woningen van stroom voorzien.

Hyundai levert al een paar jaar mondjesmaat dergelijke auto’s (aanschafprijs €55.000 ex btw) en stelt nu een testmodel aan The Green Village van de TU Delft beschikbaar. Hiermee gaan onderzoekers het rendement en de werking van stroom leveren met brandstofcelauto’s verder onderzoeken.TOP

delft
donderdag | 2 april 2015 | 03h36 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Persbericht gemeente Delft:
Onderzoek alternatieven voor St. Sebastiaansbrug


De gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag onderzoeken 3 alternatieve ontwerpen voor de St. Sebastiaansbrug. De brug moet vervangen worden. In de huidige situatie is het budget niet toereikend voor de bouw van het nu voorliggende tafelbrug ontwerp.

De belangrijkste oorzaak van het tekort in het projectbudget zijn de gevolgen van de vernietiging van de omgevingsvergunning (WABO) door de rechter d.d.12 november 2014. Dit betekent dat een nieuwe vergunningaanvraag nodig is. Daarnaast moeten extra kosten worden gemaakt voor gevelmaatregelen aan woningen. Een ander extra kostenaspect betreft de nadere uitwerking van technische specificaties ten behoeve van de tram wegens aanpassing van het brugontwerp.

De komende 6 weken wordt van drie ontwerprichtingen onderzocht of deze binnen het huidige budget passen, te weten:

- een aanpassing/versobering van het huidige ontwerp van de tafelbrug (doorvaarthoogte 5,5, meter);
- een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter;
- een basculebrug met een doorvaarthoogte van 5,5 meter.

Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van dit jaar één van deze ontwerpen gekozen. Dan is ook meer bekend over de planning. De bouw van de brug zal in ieder geval niet in 2017 plaatsvinden. Dit betekent dat de tram niet vóór 2019 in exploitatie kan worden genomen.

De huidige St. Sebastiaansbrug moet worden vervangen omdat het draagvermogen van de brug niet toereikend is en omdat de aanbruggen in slechte staat zijn. Daarnaast gaat tram 19 over de St. Sebastiaansbrug rijden, dit betekent een extra belasting voor de brug.delft
Persbericht gemeente Delft:
Sportfondsen BV neemt beheer Delftse wijkcentra over en vernieuwt

Uitvoering gemeentelijk accommodatiebeleid gereed

Per 1 april neemt Sportfondsen BV het beheer van de Delftse wijkcentra en jongerencentra over van SRO. Sportfondsen is een grote landelijke organisatie die in 90 gemeentes ruim 300 locaties beheert op allerlei gebied. De organisatie neemt het personeel over van SRO, dat het afgelopen jaar de wijkcentra beheerde. De bekende beheerders blijven daarmee eerste aanspreekpunt voor de centra.

Voor het boeken van ruimte in de Delftse wijkcentra hoeven inwoners, clubs en bedrijven vanaf nu de deur niet meer uit. Via het nieuwe online zoek-en-boek systeem van de Gemeente Delft kunnen zij 24-uur per dag ruimte zoeken en reserveren. Het systeem maakt het in de toekomst mogelijk om ook bij andere Delftse organisaties en maatschappelijke verhuurders online ruimtes voor activiteiten te reserveren. Zo worden alle overdekte gemeentelijke sportaccommodaties toegevoegd en kunnen instellingen als kerken en andere partijen zich aanmelden. Voor de gebruikers ontstaat zo een compleet overzicht van het aanbod in Delft.

Met de overdracht van het beheer en de invoering van het zoek-en-boek systeem heeft de gemeente de uitvoering van het accommodatiebeleid uit 2011 volledig afgerond.delft
delft feestelijke_opening_station_delft.gif
Onafhankelijk Delft - Feestelijke Opening Station Delft is een maand te laat
In het AD Delft stond laatst dat het openingsfeest van het station €75.000 kostte. Waarvan de drie partijen Gemeente, Prorail en NS elk €25.000 betalen.
... Er is met andere woorden geen extra budget voor de opening gereserveerd, maar binnen het bestaande communicatiebudget is besloten € 25.000 aan de opening te besteden.
Tot slot kunnen wij u mededelen dat navraag bij de provincie Zuid-Holland heeft opgeleverd dat dit budget niet onder het provinciaal toezicht valt.
... Bestuursassistent van wethouder Harpe.D66 Delft - D66 steunt raadsonderzoek naar Spoorzone, Sebastiaansbrug en Harnaschpolder
... Daarom heeft D66 gisteren een raadsvoorstel gesteund waarmee een extern onderzoek in gang wordt gezet. Als na het afronden van dit externe onderzoek blijkt dat nog niet alle vragen beantwoord zijn, kan de raad besluiten tot een raadsenquête. Bij een enquête worden betrokkenen opgeroepen om onder ede gehoord te worden. D66 vindt het goed dat over wel of geen raadsenquête besloten wordt middels een openbaar debat in de raad.TOP

delft
woensdag | 1 april 2015 | 00h01 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Onafhankelijk Delft - PvdA wethouder De Prez is er MRSA in de Bieslandhof?
From: Onafhankelijk-Delft Sent: Tuesday, March 31, 2015 6:33 PM
To: Raimond de Prez Subject: opheldering over mogelijke mrsa besmetting in de bieslandhof
---
hoi wethouder raimond de prez
op pd zag ik dat jij met 112 ook over gezondheid gaat
op internet heeft theo van de lans een filmpje gezet met daarin de aanklacht dat de directie vd bieslandhof een mrsa besmetting in de doofpot stopt
dit roept onrust en angst op bij personeel en bewoners
kan jij controleren wat er aan de hand is en dit zsm aan ons en de buitenwereld laten weten?
bij voorbaat dank
jan peter de witTOP

delft
dinsdag | 31 maart 2015 | 08h24 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

Campagne 'Herken een hartaanval, bel direct 112' in DELFT

Ook Delft ondersteunt de regionale 1-1-2 campagne ‘Herken een hartaanval’


TOP

delft
dinsdag | 31 maart 2015 | 00h01 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

MRSA Doofpot in verpleeghuis 'De Bieslandhof' Delft

door Theodor van der Lans
BREAKING - MRSA BESMETTING IN DOOFPOT
Verpleeghuis 'De Bieslandhof' is de grootste zorginstelling van de Pieter van Foreest.
De afgelopen jaren is dit verpleeghuis regelmatig in het nieuws eest. De vorige voorzitter van de Raad van Bestuur, Therese van den Hurk, moest recentelijk met de staart tussen de benen vertrekken wegens leugens en gevoeligheid voor onoorbare 'financiële prikkels.

De Pieter van Foreest heeft voortdurend problemen met de kwaliteit van zorg. Wisselend management maakt daar tot op heden geen einde aan.
Er spelen een aantal beheersmatige zaken die steeds fout gaan.
De focus van de huidige vz. van de Raad van Bestuur, Jos Bleijenberg, ligt op het financieel beheer en niet op de organisatie en dat blijkt een grote misrekening. De organisatie rammelt aan alle kanten. Medewerkers voelen zich onveilig.

Begin MAART JL heeft zich een MRSA-BESMETTING voorgedaan in de Bieslandhof die men met alle macht onder de pet wil houden.
Medewerkers wordt geïnstrueerd hier niet over te praten en zijn onvoldoende geïnformeerd over gevaren.
Bezoekers zijn helemaal niet geïnformeerd.


delft
Nationale Zorggids - STEEDS MEER MENSEN VERDWALEN IN ZORGREGELS
Steeds meer mensen weten de weg niet meer te vinden in het ingewikkelde nieuwe zorgsysteem. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd en klagen over de kennis van de helpdeskmedewerkers en over de gebrekkige communicatie. Dit stelt MEE Nederland naar aanleiding van de uitkomsten van haar eerste monitoring. De monitoring is gebaseerd op de ervaringen van ruim 2.000 MEE-consulenten, die in 96% van de gemeenten actief zijn. De uitkomsten zijn naar de staatssecretaris van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd. Dit meldt MEE Nederland.delft
Binnenlands Bestuur - BURGEMEESTER SLAAT ALARM OVER GESTOORDEN
Mensen met een psychische stoornis vormen een toenemend risico voor de veiligheid van bewoners. De burgemeester van Heerenveen luidt de noodklok.
Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen wordt zo langzamerhand gek van de overlast die mensen met een psychische stoornis veroorzaken, maar hij kan geen kant op. ‘GGZ-instellingen hebben steeds minder plaatsen. Het beleid is erop gericht om mensen vooral ambulant te behandelen. Ik houd mijn hart vast. Vooral als het mensen betreft met een combinatie van een psychische stoornis en zeer agressief gedrag. Die zijn echt een risico voor de veiligheid van mijn inwoners ’, aldus Van der Zwan.TOP

delft
maandag | 30 maart 2015 | 20h17 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

harrie fruyt van hertog - Trombose in hart en been
Woensdag afgelopen 11 maart werd ik midden in de nacht wakker.
Zware druk op borst en lucht te kort bij ademen, ook opgezet rechter been en voet.
Zelf niet herkend als hartfalen.
Rest van de week niet meer de deur uitgegaan om uit te rusten.
In de vriezer was genoeg eten.
Maandag wilde ik boodschappen gaan doen maar ik kon geen stap meer verzetten.
Dinsdag van Hugo de Grootstraat naar SPAR Binnenwatersloot, ik was twee uur onderweg.
Woensdag dokter gebeld na aandringen van vriend.
Half twaalf kwam plaatsvervangend huisarts aan huis.
Vijf voor twaalf stapte ik de ambulance in en snel op weg RDGG Reinier de Graaf Gasthuis.
De eerste twee dagen lag ik op de afdeling IC intensive care.
Morgen word ik uit het ziekenhuis ontslagen.
Ik mag geen sigaren meer roken en voorlopig geen druppel alcohol nuttigen.
Stolsel in hartkamer is een tijdbom, opereren te veel risico.
Medicijnen moeten nu hun werk verder doen.
Was even kort verslag van je redacteur.
Uitgebreid verhaal ga ik nog schrijven en zet ik op mijn weblog.
Onderstaand persbericht zou mij van nut zijn geweest.TOP

delft
maandag | 30 maart 2015 | 19h53 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

PERSBERICHT
Ook Delft ondersteunt de regionale 1-1-2 campagne ‘Herken een hartaanval’

delft campagne_hartaanval_20150330.jpg

Delft, 27 maart 2015 – De Delftse wethouder De Prez (wonen, stedelijke vernieuwing en zorg) heeft vanmiddag samen met een verpleegkundige van de ambulancezorg GGD Haaglanden op de Markt in Delft de regionale publiekscampagne ‘Herken een hartaanval, bel direct 112’ helpen promoten.

Een hartaanval is een veelvoorkomende aandoening in onze maatschappij en wordt niet, of niet snel genoeg herkend. HagaZiekenhuis, GGD Haaglanden, Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo, Veiligheidsregio Haaglanden, Hartstichting, Huisartsendienst Smash, HTM, RAV Hollands Midden en de gemeente Den Haag hebben de handen ineen geslagen om dit extra onder de aandacht te brengen in de regio Haaglanden.

Campagne Herken een hartaanval
De campagne richt zich op het herkennen van de symptomen van een hartaanval. Een hartinfarct is hetzelfde als een hartaanval, maar elke hartaanval is anders. Ook de klachten kunnen verschillen. Maar altijd geldt: snel handelen is belangrijk. Dat beperkt de schade. Je hebt er dus alle belang bij om een hartaanval snel te herkennen. De meest voorkomende klacht is een beklemmende of drukkende pijn midden op de borst. Maar je kunt ook andere klachten hebben bij een hartaanval.

Belangrijk om te weten!
De klachten beginnen vaak plotseling. Maar ze kunnen ook langzaam ontstaan en erger worden bij inspanning. De klachten kunnen mild beginnen en weinig last veroorzaken. Maar ze kunnen ook opeens erger worden. De klachten kunnen een paar uur duren. Maar ze kunnen ook voor een tijdje weer verdwijnen. Wie vaker een hartaanval krijgt kan vaak de klachten herkennen. Maar ze kunnen ook anders zijn.

Als je denkt dat iemand een hartaanval heeft: bel 1-1-2! Door snel te handelen, kun je erger voorkomen.

Bij een ernstige hartaanval is de schade aan het hart groter en duurt het herstel langer. Ook kun je later meer klachten krijgen. Je bent sneller moe en sneller buiten adem. Je kunt last krijgen van hartritmestoornissen en hebt een grotere kans om op jonge leeftijd te overlijden.

Luister naar je hart, bel direct 1-1-2

Voor meer informatie kijk op: www.hartcheck.nl

TOP

delft
maandag | 30 maart 2015 | 00h01 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL |

delft reinier_de_graaf_gasthuis_gastvrijer_doz_20150329.gif

bron: Delft op Zondag (pag 11) - Reinier de Graaf Gasthuis wil gastvrijer dan ooit en andere ziekenhuizen zijn

delft

FINANCIËLE TERRORISTEN

delft financiele_terroristen_delft1.jpg
Vlnr dit zijn de veroorzakers van het grote Delftse bankroet. Burgemeester Bas Verkerk VVD, Rik Grashoff GroenLinks, jan Torenstra PvdA en Anne Koning PvdA.
---
Onafhankelijk Delft - De Delftse belastingbetaler gaat 250.000 euro dokken voor een onderzoek wat nergens op slaat
Nou zijn ze in de gemeenteraad echt gek geworden.
... En terwijl wij van Onafhankelijk Delft al jaren weten waar we dit aan hebben: Rik Grashoff, Anne Koning, Jan Torenstra en Bas Verkerk. Drie van die zogenaamde ‘linkse’ zakkenvullers en een burgemeester die een corrupte wethouder jarenlang de hand boven zijn hoofd hield. Hoeveel leugens moeten we in Delft nog horen? Het is om misselijk van te worden!delft
delft criteria_provincie_onontkoombaar_onuitstelbaar_onvoorzien.gif
Onafhankelijk Delft - Provincie Z-H keurt besluit gemeenteraad Delft af
... Voor dit gehele onderzoek is een budget gereserveerd van totaal €250.000 hetgeen opgebouwd is uit de delen €222.000 uit de post onvoorzien van de gemeente Delft en €28.000 uit de post reserve enquêterecht van de gemeenteraad.
... De fracties kunnen zelf op basis van hun kennis van het verleden een raadsenquête organiseren als zij dat willen. Die kost maar een fractie van het huidige voorstel. Nu kiezen deze fracties ervoor om al het uitzoekwerk en vragen formuleren door een extern bureau te laten doen. Het kiezen voor luxe dure oplossingen door een gemakzuchtige, luie en goedgelovige raad is juist één van de oorzaken van de totale financiële malaise waarin Delft nu verkeert.
... Ik verzoek u bovengenoemd besluit van de Gemeenteraad met het voornemen tot een nieuwe verplichting af te keuren wegens het op dit moment ontbreken van een reële dekking en noodzaak.delft
delft houttuinen_000_koffiehuis_1894_2009_07_03_16_38_a.jpg
Delft, Stationskoffiehuis anno 1894 aan de Houttuinen, pand onderdeel van dansschool Wesseling. Het beeldkwaliteitsplan biedt een kans om alleen de gevel van het Koffiehuis te laten terugkeren in de Spoorzone.
---
Stadsbelangen Delft - Boter op het hoofd?
Tijdens de gemeenteraadsvergadering verweet Fleur Noorbruis (Groen Links) in de discussie rond de uitbreidingsplannen van LAGA dat Stadsbelangen Delft wel een kilo boter op het hoofd had.
... Inmiddels wordt de dansschool overal in de stad weg gejaagd alsof het hier gaat om een criminele organisatie *).

--------------------------------------------------------------------------------
*) Jan Peter de Wit Leefbaar Delft:
"Gemeente koopt pand terug van crimineel Loek Wesseling"
"Ik heb me altijd al verbaasd dat het college 'zaken' deed met Loek Wesseling waarvan je op zijn minst kan zeggen dat hij geen enkel benul heeft van zijn criminele gedrag ten opzichte van omwonenden. Dan heb ik het over de illegale en strafbare munitie en wapenarsenaal van Wesseling, maar ook over de plotselinge achterkamer 'deal' met het college om een dansschool, annex partycentrum, restaurant en buitenterras in het gemeentelijke pand van het Techniek Museum te beginnen. Wesseling heeft geen enkel moment de omwonenden bij zijn plannen betrokken. Dat is ook een soort overval."
bron: *)


delft
VVD Delft - Hoe veilig is de ondergrondse fietsenstalling bij station Delft?
Sinds de opening van de ondergrondse fietsenstalling op 28 februari jl. bij het station in Delft hebben er reeds meerdere fietsdiefstallen plaatsgevonden. Hoewel de fietsenstalling is voorzien van camera’s lijkt het erop alsof deze beelden niet worden gebruikt bij het achterhalen van de daders. De VVD Delft vraagt zich af hoe groot het probleem is en op welke wijze de camerabeelden worden gebruikt bij de opsporing van de daders. De VVD Delft maakt zich zorgen over de veiligheid in de ondergrondse fietsenstalling en heeft derhalve de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester:delft
delft spoorsingel_rimmelzwaan_klassieker_centrum_20141211153721a.jpg
Stadsbelangen Delft - Vragen Het Klassieker Centrum Delft
... Uit het feit, dat deze kwestie uiteindelijk geland is bij de Raad van State, concluderen wij dat het niet gelukt deze kwestie op te lossen dan wel het nodige maatwerk te realiseren, zoals wethouder Harpe de commissie beloofde.
Graag willen wij het volgende weten:delft
delft glasscherven_cubalaan_delft.jpg
Onafhankelijk Delft - GroenLinks stort nog steeds glasscherven op wandelpaden
C. van Kampen: Fractievoorzitters, vorige week is de Gemeente Delft begonnen met het storten van bouwafval op de openbare voetpaden direct achter de tuinen van de huizen op de Cubalaan in het Tanthof maar ook in het aangrenzende Abtswoudsepark. Het afval is aangetrild door medewerkers van de Gemeente maar al snel weer losgelopen en gefietst. Al vrij snel bleek dat enkele omwonenden ineens lekke banden kregen als ze over het nieuwe pad fietsen. Bij een inspectie bleek al snel dat er in het pad naast cementgruis en stenen ook glas, metaal, spijkers, schroeven, PVC, spiegels en andere resten zitten die niet thuis horen in een woonwijk. Het materiaal op de foto boven is afkomstig uit het pad achter Cubalaan 8 t/m 14.delft
SSBO en Bestuur
Beste ANBO-leden,
Aankondiging gezamenlijke Ouderenbonden:
Dinsdag 31 maart SSBO themamorgen "Medicijngebruik bij Ouderen",
ingeleid door J. Breugem, huisarts en E. van Tuin, apotheker.
Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4 aanvang 9.45 uur tot 11.30 uur.
Tevens willen we u bekend maken met de nieuwe bestuurssamenstelling van ANBO Delft.
Voorzitter:
Pieter van der Kloet
015-2622720
p.vanderkloet@petitrix.nl
---
Secretaris: afv. SSBO
Jan H. Kroon
Machteld van Meterenlaan 37 2628 LN
015-8895937 / 06-53787674
kroonned@casema.nl
---
Penningmeester:
Dick Brouwer
06-40320001
d.a.b@casema.nl
---
Communicatie en PR,afv SSBO
Lia Puts-Stam
015-8878596
famputs@hotmail.com
---
Coordinator Belangenbehartiging
Peter Meijer
015-2132234 / 06-46564922
meijerpr@planet.nl
---
Individuele Belangenbehartiging
Sjef van Put
06-19706140
sjefvnpt@gmail.com
---
Algemeen Bestuurslid, afv SSBO.
Cees de Bloois
015-2840701
cdebloois@gmail.com
---
met vriendelijke groet,
Jan H. Kroon, ANBO Delftdelft
delft damwand_watergang_a4.jpg
Guido van der Wedden Water weblog - AWP maakt zich druk om waterproblemen A4
Op diverse plaatsen in de media (Schiedamstad.nl, Midden-Delfland.blogspot.nl en AD) wordt gesproken over de waterproblemen bij de verdiepte ligging van de A4 Midden-Delfland. Op grote diepte lekken de diepwanden waardoor grondwater in de tunnel omhoog komt. De oplossing die hiervoor wordt gezocht is simpelweg ongeveer 10 keer meer water wegpompen dan aanvankelijk de bedoeling was.TOPhtml5 logo Valide CSS!