Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1185 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 14 februari 2015 | 00h04 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

CARNAVAL IN DELFT

Vandaag rijdt tussen 13.00 en 16.00 uur de carnavalsoptocht met praalwagens en muziekkapellen door Delft.
De route die wordt afgelegd is: Curaçaostraat, Insulindeweg, Bonairestraat, Sint Maartenstraat, Oostsingel, Julianalaan, Kanaalweg, Ezelsveldlaan, Kruisstraat, Beestenmarkt, Burgwal, Oude Langendijk, Vrouwenregt, Vrouwjuttenland, Choorstraat, Hippolytusbuurt, Cameretten, Markt.

TOP

delft
vrijdag | 13 februari 2015 | 17h28 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_2014.gif

Delfts college stuurloos?

delft stuurloos.jpg

door Werner Bremer, commissielid Stadsbelangen Delft

Door middel van een brief van het college over de afdelingen vastgoed en grondbedrijf werden wij geïnformeerd over de uitkomsten van twee onderzoeken.

Wij lezen hierin dat beide afdelingen het best wel goed deden. Vooral de afdeling Vastgoed wordt als een professionele organisatie aangeduid. Wij hadden niet anders verwacht, want Delft werkt toch met professionals? De presentatie over de onderzoeken, die de commissie RVW vorige week kreeg, gaf een vrij positief beeld over beide afdelingen.

Lees meer

Bij onze fractie rees dan ook de vraag: ‘Waarom dit externe onderzoek?’ Een middagje de hei op en de medewerkers hadden zelf best kunnen bedenken dat sommige procedures wat scherper kunnen en dat je elkaar bij de les moet houden. Heb je nu echt twee externe, waarschijnlijk dure, projectleiders nodig om de zaak op te frissen? Eerlijk gezegd begrepen wij de hele actie niet ... totdat we het rapport gingen lezen en het volgende bleek:

Bij het Grondbedrijf:
– werken projectleiders die niet bekend zijn met vastgestelde processtappen,
– zijn er geen richtlijnen bekend voor het ramen van posten in de grondexploitatie,
– is het onduidelijk op welke wijze de marktwaarde van de grondwaarden wordt bepaald of getoetst,
– is er geen sprake van een eenduidige werkwijze voor het ramen van kosten,
– vinden controles plaats op basis van ‘onderling vertrouwen’,
– is het onduidelijk op welke wijze ramingen worden vastgesteld,
– er wordt bewust afgeweken van de door gemeente zelf gestelde kaders en de lagere grondwaarden in de Harnaschpolder zijn waarschijnlijk niet getoetst op marktconformiteit.

Dit komt over als een disfunctionerende organisatie en dat is temeer schokkend in de wetenschap dat we nu juist in de grondexploitaties grote verliezen hebben moeten slikken.

In de Vastgoedorganisatie mag dan veel goed gaan, maar deze afdeling komt in de rapportage over als een afdeling die zo overbezet is, dat er voldoende tijd resteert om een beetje ruzie met andere afdelingen te maken. Daarnaast valt op dat we vooral hoog in onze onderhoudskosten zitten.
Iets wat wij al vermoedden toen enkele jaren geleden een koffieautomaat in de Torenhove tegen hoge kosten werd verplaatst.

Na het lezen van deze rapportages vraagt onze fractie zich echt af of de problemen worden opgelost met het opvolgen van de aanbevelingen. Wij krijgen sterk de indruk dat hier vooral sprake is van eilandjes cultuur, haantjesgedrag en tunnelvisie. Hebben we wel de juiste kwaliteit in huis en zitten er bijvoorbeeld niet te lang dezelfde mensen op dezelfde plaats?

De mededeling van wethouder Harpe dat er nog een mega tegenvaller zit aan te komen, is de zoveelste lijk uit de financiële Delftse kas. Het geeft het beeld dat colleges in de afgelopen jaren vooral vertrouwden op de mooie blauwe ogen van de ambtelijke organisatie. Of moet de conclusie zijn, dat colleges onvoldoende kwaliteit in huis hadden om onze mooie stad op adequate wijze te besturen. In ieder geval moet deze kwestie goed onderzocht worden. Hoe is Delft in deze situatie geraakt? Tegelijkertijd moeten oplossingen worden gezocht. De discussie over dit onderwerp zal op zeker op korte termijn een vervolg krijgen.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7375

TOP

delft
vrijdag | 13 februari 2015 | 10h02 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_omroepwest.jpg

Dagje Delft wordt veel duurder:
parkeertarieven fors omhoog

door redactie omroepwest

Mensen die een gezellig dagje naar Delft willen, zijn in de toekomst veel meer geld kwijt als ze dat met de auto doen. Het tarief voor parkeren op straat en in garages voor bezoekers wordt met ingang van 1 juli van dit jaar met twintig procent verhoogd.
Maar ook fietsers moeten er wellicht aan gaan geloven. Delft denkt erover na om mensen die hun rijwiel dicht bij het station willen neerzetten daarvoor te laten betalen.
...
bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/13-02-2015/dagje-delft-wordt-veel-duurder-parkeertarieven-fors-omhoog?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

TOP

delft
vrijdag | 13 februari 2015 | 09h37 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

Verslag voortzetting overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen donderdag 12 februari

BEZUINIGINGEN SPOORZONE ROEPEN VEEL VRAGEN OP

door griffie gemeenteraad

De voorgestelde maatregelen staan in de nota Het project Spoorzone vervolgd die door de commissie met andere stukken over het project werden besproken. Vraagtekens werden onder meer gezet bij de voorgestelde versobering van het zuidelijk deel van de Spoorzone. Het CDA pleitte voor uitstel in plaats van bezuinigen op de inrichting van het park, omdat dat misschien in de toekomst van negatieve invloed kan zijn op de verkoopbaarheid van woningen.
...
Omdat CDA en SP moties hebben aangekondigd, praat de gemeenteraad op donderdag 19 februari verder over dit onderwerp.
...
bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/bezuinigingen-spoorzone-roepen-veel-vragen-op_48517.html

TOP

delft
vrijdag | 13 februari 2015 | 01h08 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_anbo_20150200.gif

URGENT

Van ANBO afdeling Delft
Secretariaat: Jan H. Kroon
Tel 06-53787674 /015-8895937
kroonned@casema.nl
Delft, 11 februari 2015

Geacht ANBO-lid,

Zoals u inmiddels vernomen hebt, is ons coördinatieteam (bestuur) zonder voorzitter en zonder coördinator activiteiten. Tevens zijn er nog wel enkele andere functies vacant zoals PR & Communicatie en noodzakelijke versterking binnen de sector Belangenbehartiging.

Enkele leden probeerden c.q. proberen al enkele jaren de bestuurlijke en uitvoerende kwaliteit van de afdeling op peil te houden c.q. te versterken. Helaas constateert het zittende coördinatieteam dat er op alle oproepen weinig tot geen respons komt.

Om onze afdeling op alle fronten draaiend (activiteiten, thematische koffie-ochtenden, collectieve en persoonlijke belangbehartiging, onderhouden externe contacten) te houden wordt er roofbouw gepleegd op de huidige uitvoerders/bestuurders.

Het coördinatieteam doet een dringend appel op u om eens na te denken over welke actieve bijdrage u kunt leveren om de taken over meerdere personen te kunnen spreiden. We hopen op uw medewerking. U kunt zich voor meer informatie melden bij één van de leden van het coördinatieteam.(zie o.a. mailadressen)

Indien op 1 augustus 2015 blijkt dat deze oproep geen effect heeft gehad, dan zullen we overwegen of we nog wel op de huidige wijze door kunnen gaan.

Dit zou kunnen betekenen dat we ons alleen nog maar bezig gaan houden met de hoofdtaak nl. de belangenbehartiging en dat we helaas moeten stoppen met alle activiteiten. Tot de mogelijke afwegingen behoort ook het eventueel terugtreden van de leden van het coördinatieteam, zodat de afdeling stuurloos en uitvoeringsloos zal worden.

We hopen op uw medewerking, zodat we niet tot dergelijke vergaande besluiten behoeven te komen.

Een hartelijke groet,
Cees de Bloois
Dick Brouwer
Jan Kroon
Peter Meijer

TOP

delft
vrijdag | 13 februari 2015 | 00h46 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_water_weblog_425x65.jpg

Studenten ontwerpen amfibische woonwijk

delft waterweblog_gvdw_20150200.gif

door Guido van der Wedden

Vijf studenten van de hogeschool Rotterdam gaan een wijk ontwerpen die kan gaan drijven als de polder waarin deze wijk gebouwd is onder water loopt. Dit om door middel van meervoudig ruimtegebruik piekwaterberging in de volgebouwde randstad mogelijk te maken. De studenten beginnen maandag en worden begeleid door DeltaSync en door mij.

Lees meer

In de Randstad is een tekort aan waterberging en dat is met name in stedelijk gebied moeilijk in te vullen. Initiatieven als de Rotterdamse waterpleinen zijn een begin, maar zorgen niet voor de grote hoeveelheden kubieke meters waterberging. Eigenlijk zouden daarvoor waterbergingen in grote, lege graslandpolders gebouwd moeten worden, die men in noodgevallen kan laten vollopen, zoals in de Woudse Polder. Deze waterbergingen nemen echter veel ruimte in, terwijl met de stedelijke druk op ons gebied hier weinig ruimte voor wordt gelaten.

Een voorbeeld is de Polder Schieveen, tussen Rotterdam en Delft. Bij hevige regenval wordt deze polder - die geen officiële status heeft als waterberging - in noodgevallen wel eens gecontroleerd gevuld met water uit het kassengebied oostelijk van deze polder (richting Berkel). Bij gebrek aan andere locaties zou het hoogheemraadschap van Delfland deze groene polder mogelijk in de toekomst willen bestemmen als waterberging, maar dat betekent dat er nooit meer gebouwd zal kunnen worden. De gemeente Rotterdam zal hier niet blij mee zijn.

De studenten gaan hiervoor - naar analogie van de floating cities van DeltaSync - een concept uitwerken voor een woonwijk in een polder die normaliter gewoon droog staat. Bij hevige regenval, eens in de tien jaar (in de toekomst vaker), kan deze polder gebruikt worden als noodberging door hem vol te laten lopen met water.

Hoe komt deze wijk er uit te zien? Welke eisen worden gesteld aan de woningen? Gedacht kan worden aan drijvende woningen die bij het leegpompen van de berging weer zakken. Hier heeft het Deltaprogramma al een concept voor gepresenteerd, zie afbeelding hierboven. Maar zijn er andere, betere oplossingen? En hoe zit het met de infrastructuur: moeten de wegen drijven of dient iedere wijkbewoner een bootje te hebben? Dat zijn vragen die de studenten zullen beantwoorden.

Bij volgende nieuwbouwplannen in een nu nog lege, groene polder, zouden dan dit soort amfibische woonwijken gebouwd kunnen worden, gecombineerd met de functie waterberging. Met de presentatie van dit soort plannen zou de acceptatie bij gemeentes voor het bestemmen van een vanuit waterstaatkundig oogpunt noodzakelijke waterberging kunnen toenemen.

bron: http://guidovanderwedden.ning.com/profiles/blog/show?id=4373203%3ABlogPost%3A25434&xgs=1&xg_source=msg_share_post

TOP

delft
donderdag | 12 februari 2015 | 23h22 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_d66_20150200.gif

D66: Delftenaren zien kansen!

door Huub Halsema, fractievoorzitter D66 Delft

Politiek gaat vaak over problemen en hoe die vanuit het stadhuis moeten worden opgelost. Maar de grootste kracht in de stad zit natuurlijk bij de inwoners. Afgelopen zaterdag ging D66 Delft daarom de straat op, in gesprek met Delftenaren over de kansen die zij zien. Ook Kamerlid Stientje van Veldhoven was daarbij. En raadsleden Peter de Vreede en Pieter Stienstra: “Het is geweldig om met stadsgenoten in gesprek te gaan. In onze buurten zit zo veel creativiteit. Daarom luistert onze D66-afdeling graag naar goede ideeën en zoeken we naar nieuwe kansen voor de stad.”

Lees meer

Nieuwe kansen
D66 heeft als sociaal liberale partij duidelijke ideeën over hoe het verder moet met Nederland. De overheid laat mensen vrij en creëert meer vrijheid door iedereen gelijke kansen te bieden. Een kleine maar krachtige overheid dus. D66-politici en vrijwilligers vertellen graag het D66- verhaal. Maar D66 hoort ook graag van wat mensen zelf belangrijk vinden in hun buurt en wat zij willen doen om hun omgeving nog beter te maken. Dan blijkt altijd dat veel mensen optimistisch en toekomstgericht zijn. D66-fractievoorzitter Huub Halsema: “Het is dus zaak om met een Delfts toekomstplan voorbij de Spoorzone-tegenvallers te kijken.”

Ideeën op website
De mensen met wie D66 in gesprek ging, kregen de gelegenheid de nieuwe kansen die zij zien in hun buurt te delen met heel Nederland. Dat kon door ze op te schrijven op de “In gesprek met…”-kaart. De ingevulde kaarten staan op de website Gesprekmetnederland.nl. Dit geeft een mooi beeld van de vele gesprekken die zijn gevoerd, de onderwerpen die daarin naar voren kwamen en de kansen die Nederlanders zien.

bron: https://delft.d66.nl/2015/02/11/d66-delftenaren-zien-kansen/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

TOP

delft
donderdag | 12 februari 2015 | 17h06 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

Straks slim stemmen!
Zet PvdA en GL in Delft aan de zijlijn!
hfvh

delft logo_nederlandlokaal.gif

Persbericht:
Nederland Lokaal wil
afbraak Haagse politieke macht

delft jorritsma_euser_boekpresentatie_20150200.jpg

Nederland is gebaat bij de opkomst van lokale partijen. Dat betoogt Bert Euser, voorzitter van Nederland Lokaal, in zijn nieuwste boek “Geuzen aan de macht, de doorbraak van lokale partijen”. Donderdag overhandigde Euser het eerste exemplaar aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Verenging van Nederlandse Gemeenten.

Lees meer

Met de laatste verkiezingen wonnen de lokale partijen bijna een derde van de raadszetels. Het is de voortzetting van een trend die al lange tijd gaande is. Afgelopen week werd bekend dat ruim 170 lokale partijen de handen ineen hebben geslagen en gezamenlijk optrekken naar Provinciale Staten en Eerste Kamer.

Ruim zestig procent van bij landelijke partijen aangesloten politici vindt de opkomst van lokale partijen een slechte zaak en verwijten de lokalen geen visie te hebben, slecht georganiseerd te zijn en te handelen uit eigen belang of onvrede, zo blijkt uit een voor het boek gehouden grootschalige enquête van stichting Politieke Academie waaraan bijna 600 gemeenteraadsleden deelnamen.

Euser, die ruim 800 verkiezingsprogramma’s van lokale partijen voor zijn boek analyseerde, herkent zich niet in dat beeld. “Lokale partijen hebben zich ontwikkeld tot de Geuzendemocratie. Dat is niet wat de politieke elite bedoelt met de participatie samenleving. De bijna 1000 lokale partijen met hun intussen meer dan 400 wethouders zijn het levende bewijs van een bevolking die volledig bereid en in staat is om veel meer te doen dan het alleen maar uitvoeren van praktische zorgtaken die de overheid niet meer wil betalen. Er moet dan ook een einde komen aan het bestuurlijke centralisme vanuit Den Haag en gemeenten moeten meer budgettaire mogelijkheden krijgen eigen beleid te voeren ten dienste van haar inwoners’, aldus Euser.

De groei van de lokale partijen binnen de VNG is volgens Jorritsman logisch.
Bij de VNG moet iedere politicus zich thuis voelen. Wel is Jorritsma kritisch over de in haar ogen onjuiste scheiding tussen lokale en landelijk georganiseerde politici. “Uiteindelijk is iedere politicus in de gemeenteraad een lokale politicus.” Of de ambitie van lokalen om zich regionaal of landelijk te verenigen de juiste strategie is, valt volgens Jorritsma nog te bezien. “Je loopt het risico te worden waar je juist tegen afzet”, aldus de voorzitter van de VNG.

Hoewel Euser erkent dat de diversiteit onder lokale partijen groot is, laat hij in zijn boek ook zien op welke wijze de lokale partijen in provinciale of landelijk verband kunnen samenwerken en hun gemeenschappelijke agenda van decentralisatie kunnen uitvoeren. Het is deze visie die ten grondslag ligt aan de oprukkende lokale macht richting provincies en Den Haag. En Euser staat daar niet alleen in. Afgelopen week tekende hoogleraar Elzinga op dat de Lokale partijen bij Provinciale Verkiezingen afkoersen op een sleutelpositie in de Eerste Kamer.

TOP

delft
donderdag | 12 februari 2015 | 16h46 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_delftse_post_20140900.gif

Waarschuwing: nóg meer tegenvallers

Wethouder Lennart Harpe heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op dinsdag 10 februari nieuwe forse financiële tegenvallers op de grondexploitaties aangekondigd.
...
bron: http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3125097

TOP

delft
donderdag | 12 februari 2015 | 16h14 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

Een heugelijke dag voor Delft

door aukeherremacartoons:
Opening Delftse spoortunnel

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
De spoortunnel is van nationaal belang.
Delft moet bijdragen aan de tunnel vanuit de grondopbrengsten.
Dit lukt nu niet want er wordt te weinig gebouwd in de Spoorzone.
Het was een heel domme afspraak van oud-wethouder Rik Grashoff GroenLinks.
Auke Herrema ziet het als een heugelijke dag!
Tunnel is klaar, maar Delft is failliet!

TOP

delft
woensdag | 11 februari 2015 | 11h00 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_d66_20150200.gif

Is Delft in control?

delft spoorzone_d66.jpg

door Huub Halsema, fractievoorzitter D66 Delft

Uit de situatie die het afgelopen jaar rond de businesscase van de Spoorzone is ontstaan blijkt dat de gemeente zwak is in het beheersen van grote projecten en grondexploitaties. Uit het onderzoek van Deloitte blijkt dat grip ontbreekt. Het proces grondexploitaties moet herschreven worden, de samenwerking moet professioneler: minder informeel en met voldoende kritische blik ter controle, daarbij moeten rapportages verbeterd worden en meer informatie bieden om te kunnen sturen.

Lees meer

D66 heeft zorgen bij de gekozen aanpak voor het verbetertraject, dat door een externe projectleider wordt getrokken. Over enkele maanden vertrekt deze projectleider weer en wat gebeurt er dan? Zijn de verbeterde procesbeschrijvingen voldoende verankerd in de organisatie om ook tot een verbeterde werkwijze te leiden? Hoe is de follow-up geregeld en welke acties worden ondernomen om periodiek te controleren of de nieuwe wijze gewerkt?

In de aanloop naar een raadsonderzoek over financiën is dit onderzoek interessant. Er is een systeemfout in beeld gekomen waar verandering nodig is. Met een stevige bezuiniging op het ambtelijk apparaat in het vooruitzicht lijkt het nodig om niet alleen een kort durend verbetertraject op het grondbedrijf in te richten. Er moet breder worden ingezet op goede risicobeheersing, procesbeschrijvingen, vastleggen van en nakomen van afspraken. En er zijn meer trajecten waar veel geld in omgaat en waar een kritische blik nodig is. En dat zijn niet alleen vastgoed- en infrastructuurprojecten.

De opdracht voor Delft is duidelijk: maak de begroting zo snel mogelijk weer sluitend.
Daar hoort een ambtelijk apparaat bij dat strak op deze taak wordt aangestuurd. Een apparaat waar geen geld onnodig weglekt door onkunde, onhandige transacties, ongunstig uitvallende aanbestedingen, slechte communicatie of onoplettendheid.

Overigens: D66 is geen voorstander van actieve grondbeleid en zal in de toekomst heel behoudend zijn in het aangaan van nieuwe grote verplichtingen.

bron: https://delft.d66.nl/2015/02/11/delft-control/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

TOP

delft
woensdag | 11 februari 2015 | 09h52 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

D66 verkiezingsspot

door fijnedagnog:
D66, trap er niet in.

TOP

delft
dinsdag | 10 februari 2015 | 15h35 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

Discussienota Vertraging Herstructurering Bomenwijk

delft lindelaan_000_verkiezingsbord_20120905_191328_a.jpg

Delft, Lindelaan entree van de Bomenwijk.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Het CDA, de SP, Stadsbelangen en de ChristenUnie hebben een discussienota opgesteld naar aanleiding van de vertraging van de herstructurering in de Bomenwijk. Het ligt in de bedoeling om in de Commissie Ruimte, Verkeer & Wonende gezellig nutteloos te gaan ouwehoeren over de nota.

Zoals Jan Schaefer het al zei: in gelul kun je niet wonen! De PvdA wethouder Raimond de Prez wordt met 7 'scherpe' vragen onder vuur genomen. De antwoorden kan je nu al invullen en dan weet je dus ook al dat die antwoorden geen oplossing in het vooruitzicht kunnen stellen.

De marktomstandigheden zijn bepalend en die zijn slecht op dit moment. Vestia heeft zware verliezen geleden en is niet in staat haar projecten te voltooien. De gemeente Delft heeft ook geen geld meer en is failliet.

De bouwrijpe grond in eigendom van Vestia eet geen brood en de waarde kan alleen maar stijgen. De nog niet gesloopte woningen in de Bomenwijk worden door Vestia opgeknapt en voor minimaal vijf jaar verhuurd. Trouwens Woonbron heeft de oorspronkelijke plannen in de Poptahof ook gestript door de crisis. Daar hoor ik niemand over.

Een bekend verschijnsel in de commissie-vergaderingen: veel woorden en geen daden!
Politieke onbenullen en inhoudelijk geen verstand van zaken, sorry dat ik dat vind.
Mij is niet duidelijk waar CDA, de SP, Stadsbelangen en de ChristenUnie 'politiek' naar toe willen met de Bomenwijk?

bron: http://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-documenten_3587/item/discussienota-vertraging-herstructurering-bomenwijk_48319.html

TOP

delft
dinsdag | 10 februari 2015 | 14h37 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

D66 Delft: de Delftse praat(jes)partij
keuvelt met iedereen overal en altijd
Maar toch ...
Hekker krijgt begroting niet sluitend?
D66 Delft hielp Delft mee aan het gas!
Dus ...
Denk goed na voor je gaat stemmen!
hfvh

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Recente citaten:

D66 raadsleden Peter de Vreede en Pieter Stienstra: “Het is geweldig om met stadsgenoten in gesprek te gaan. In onze buurten zit zo veel creativiteit.

... luistert onze D66-afdeling graag naar goede ideeën en zoeken we naar nieuwe kansen voor ...

D66 heeft als sociaal liberale partij duidelijke ideeën over hoe het verder moet met Nederland.

D66-politici en vrijwilligers vertellen graag het D66- verhaal.

Maar D66 hoort ook graag van wat mensen zelf belangrijk vinden in hun buurt en wat zij willen doen om hun omgeving nog beter te maken.

D66-fractievoorzitter Huub Halsema: “Het is dus zaak om met een Delfts toekomstplan voorbij de Spoorzone-tegenvallers te kijken.”

... geeft een mooi beeld van de vele gesprekken die zijn gevoerd, de onderwerpen die daarin naar voren kwamen en de kansen die Nederlanders zien.

TOP

delft
dinsdag | 10 februari 2015 | 14h00 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_d66_20150200.gif

Persbericht D66 10-2-2014
D66: Delftenaren zien kansen!

Politiek gaat vaak over problemen en hoe die vanuit het stadhuis moeten worden opgelost. Maar de grootste kracht in de stad zit natuurlijk bij de inwoners. Afgelopen zaterdag ging D66 Delft daarom de straat op, in gesprek met Delftenaren over de kansen die zij zien. Ook Kamerlid Stientje van Veldhoven was daarbij. En raadsleden Peter de Vreede en Pieter Stienstra: "Het is geweldig om met stadsgenoten in gesprek te gaan. In onze buurten zit zo veel creativiteit. Daarom luistert onze D66-afdeling graag naar goede ideeën en zoeken we naar nieuwe kansen voor."

Nieuwe kansen

D66 heeft als sociaal liberale partij duidelijke ideeën over hoe het verder moet met Nederland. De overheid laat mensen vrij en creëert meer vrijheid door iedereen gelijke kansen te bieden. Een kleine maar krachtige overheid dus. D66-politici en vrijwilligers vertellen graag het D66- verhaal. Maar D66 hoort ook graag van wat mensen zelf belangrijk vinden in hun buurt en wat zij willen doen om hun omgeving nog beter te maken. Dan blijkt altijd dat veel mensen optimistisch en toekomstgericht zijn. D66-fractievoorzitter Huub Halsema: "Het is dus zaak om met een Delfts toekomstplan voorbij de Spoorzone-tegenvallers te kijken."

Ideeën op website

De mensen met wie D66 in gesprek ging, kregen de gelegenheid de nieuwe kansen die zij zien in hun buurt te delen met heel Nederland. Dat kon door ze op te schrijven op de “In gesprek met ...”-kaart. De ingevulde kaarten staan op de website Gesprekmetnederland.nl. Dit geeft een mooi beeld van de vele gesprekken die zijn gevoerd, de onderwerpen die daarin naar voren kwamen en de kansen die Nederlanders zien.

TOP

delft
maandag | 9 februari 2015 | 20h43 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

Zelfmoorden in Nederland voor 10e jaar achtereenvolgend gestegen

Theodor van der Lans:
Voor het tiende jaar achtereenvolgend is het aantal suïcides in Nederland gestegen.. Deze stijging zal zich naar alle waarschijnlijk nog flink doorzetten. Opeenvolgende kabinetten richten zoveel sociale schade aan dat bescherming nu wegvalt voor mensen in acute psychische nood.

TOP

delft
maandag | 9 februari 2015 | 10h55 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

AD Delft stemmen op nieuwe straatnamen spoorzone

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Stem bij het AD Delft op nieuwe straatnamen
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3846031/2015/02/07/Stem-op-de-beste-straatnaam-in-nieuwe-wijk.dhtml

Zelf twijfelde ik tussen VerKerkhof en Spoorloos. Maar naar burgemeester Verkerk kan wat mij betreft ooit hoogstens een doodlopend steegje genoemd worden. Dus het werd Spoorloos. Naar de honderden miljoenen verdwenen spaargeld van Delftse burgers. De naam met de meeste stemmen wordt het zeker niet bij dit D66 verliezers college.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/ad-delft-stemmen-op-nieuwe-straatnamen-spoorzone/

TOP

delft
maandag | 9 februari 2015 | 10h49 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_2015.gif

Efficiënt cameragebruik door de politie

door Hatte van der Woude, raadslid VVD Delft

In 2013 vernam de VVD dat de politie Haaglanden bij een vermissing of misdaad veel tijd kwijt was met het lokaliseren van camera's die nuttige beelden zouden kunnen hebben. De politie was geïnteresseerd in een systeem dat in Zoetermeer in gebruik is genomen: Camera in Beeld. De VVD vroeg het college via de raadsbreed gesteunde motie "Camera in Beeld" om deze mogelijkheid te onderzoeken. Nu, een dik jaar later, is dit onderzoek afgerond.
...
bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2015/02/09/efficient-cameragebruik-door-de-politie

TOP

delft
maandag | 9 februari 2015 | 00h06 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Zonder regio minder toekomst!
hfvh

delft mrdh_kaart.png

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Wil je meekomen met de Europese ontwikkelingen dan is het vormen van een regio een economisch noodzaak.
Regio's zijn in heel Europa in ontwikkeling.
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag met meer dan 2,2 miljoen inwoners is daarvan een voorbeeld.
Mainport Rotterdam heeft de afgelopen jaren de beste haveninfrastructuur van de wereld.
Hiermee kan je je concurrentiepositie versterken en het vestigingsklimaat aantrekkelijk maken.
Openbaar Vervoer is één van de pijlers, snelle bereikbaarheid is een economische factor van belang.
Een regiobestuur moet volgens mij geen extra bestuurslaag zijn, maar een samenwerkingsverband met bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Regio's kunnen autonoom functioneren, houden financieel zelf hun broek op en bemoeizucht van de Rijksoverheid is (op termijn) overbodig.
Helaas, mijn gehaaste betoog is maar een stukje, verre van volledig.

TOP

delft
maandag | 9 februari 2015 | 00h05 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

Metropool is een geldverslindende doodlopende bestuurslaag

delft metropool_restaurant_mrhd.jpg

Restaurant waar de burgemeesters sigarenclub onder genot van hun cognac hun verheven regionale deals sluiten ver weg van de burger.

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De sinds 1 januari begonnen Metropool Den Haag Rotterdam met 23 deelnemende gemeenten is nu al een grote mislukking.
De regering wil geen ondemocratische vijfde bestuurslaag van indirect benoemde burgemeesters en wethouders. De regering van VVD en PvdA hebben de nieuw gevormde metropool bijna al haar beoogde bevoegdheden afgenomen.
Ook krijgt de Metropool geen geld uit Den Haag. De Metropool sigarenclub van burgemeester Bas Verkerk is daarmee gelijk tot uitsterven gedoemd.

Lees meer

De Metropool waar voormalig D66 wethouder Vokurka voor een topsalaris snel naar vertrok gaat alleen over de dienstregelingen van het Openbaar Vervoer. De afgang had niet groter kunnen zijn. Dit clubje cognac zuipers die zich altijd per diensttaxivervoer laat vervoeren weet geen bal van OV dienstregelingen.

Maar dat neemt niet weg dat de Delftse mentaliteit van liegen, bedriegen en verspillen nu ook in de Metropool is ingevoerd.

De huisvesting, personeel en ict aan de Grote Marktstraat 43 in Den haag kost €2 miljoen euro per jaar. Dat is al 40% van het budget van 5 miljoen. Bureaucratie en zakkenvullerij.

Wie betaalt dat? Nou U! iedere belastingbetalende burger draagt jaarlijks via de gemeente aanslag €2,95 bij aan de Metropool.

Nu wil Verkerk ook de burgers een extra Metropool-tax opleggen om de economie in de regio te bevorderen. Ik vind dat dit het Rijk maar moet doen. Ik betaal al schofterig veel gemeente belastingen (bijna 1 maandsalaris). Restaurant waar de sigarenclub onder genot van hun cognac hun zakies regelen

Die extra MRDH-tax durven ze nog niet te doen. Liefst doen ze dat allemaal in de achterkamer. D66 voorzitter Stienstra snoerde mij de mond over de huisvesting in de commissievergadering EFB.

Ik mocht daar niets over zeggen want de bedoeling is dat er alleen positief nieuws over de Metropool naar buiten komt. Terugkoppeling heet dat.

De twee afgevaardigden van de gemeenteraad Bongers (Socialistische Partij) en Huijsmans (D66) waren niet eens aanwezig om op mijn vragen van de huisvesting in te gaan. Niet verwonderlijk van deze uitgeselecteerde meedrinkers.

De metropool is een miskraam. Een wangedrocht in ons democratische huis. Stop deze ondemocratische geldverspilling zo snel mogelijk.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/metropool-is-een-geldverslindende-doodlopende-bestuurslaag/

TOP

delft
maandag | 9 februari 2015 | 00h04 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20141200.gif

Buurthuisverbod teckel Jonas kent alleen verliezers

delft salar_issa_edith_de_groot_nel_van_puffelen_lenie_baggerman_lenie_en_bertus_van_halderen_doz02150208.jpg

door Jesper Neeleman, redactie Delft op Zondag

Groot verdriet onder ouderen in de Wippolder. Woensdagavond vertelden Bertus en Lenie van Halderen hun bijna vijftig bejaarde gasten dat ze stoppen met het vrijwillig verzorgen van maaltijden. De reden: hun teckel Jonas mag het buurthuis niet meer in.
...
Honden mogen volgens de regels buurthuizen niet in. De aanwezigheid van Jonas werd een tijdlang door de vingers gezien, maar na een klacht over de stokoude hond kunnen ze niet anders dan Jonas weren. Woensdag, als we langsgaan, zit hij buiten in de auto.
...
Hoop
Het echtpaar Van Halderen heeft, vertellen ze kort voor het uitkomen van deze krant, hun hoop gevestigd op Onafhankelijk Delft – die voor hen in de bres springt - èn een gesprek dat ze aanstaande woensdag met de Gemeente Delft hebben. Wordt een oplossing bedacht waarbij Jonas mee mag naar het wijkcentrum, dan gaan ze door met koken voor ouderen. Zo niet, dan gebeurde dit woensdag voor de allerlaatste keer. Wordt vervolgd ...

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/buurthuisverbod-teckel-jonas-kent-alleen-verliezers

TOP

delft
maandag | 9 februari 2015 | 00h03 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

D66 wethouder Hekker wil geen koppen van raadsleden in stadhuis

delft koppenbord_raadsleden_stadhuis_bezuiniging.gif

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

D66 wethouder Hekker vindt dat de burger in het stadhuis niet hoeft te zien welke 37 raadsleden de stad besturen. Voorheen stonden de koppen van raadsleden in de hal. Maar het gaat nog verder. Het door D66 gedomineerde presidium heeft in 2011 bepaald dat er geen adressen van raadsleden op het RIS vermeld hoeven te staan. Raadsleden kunnen het adres van de fractiekamer in het stadhuis gebruiken. Voor collegeleden is Torenhove het werkadres.

Lees meer

Geheimzinnigheid troef. Angst voor de burger. D66 is een elitaire club die burgers liefst zover mogelijk op afstand houdt in een virtuele wereld. Ik vroeg om een adressenlijst van raadsleden omdat ik wil weten wie, waar woont. Dit is het antwoord: “Voor zover je het van belang vindt om de privéadressen in te zien, kan dat op de Torenhove, na het maken van een afspraak daartoe”

Op de vraag van de WOZ waarden van de stulpjes van raadsleden heb ik helemaal geen antwoord gekregen. Dat is helemaal beangstigend voor de D66 bestuurselite. Maar mede door de leugens van D66 ex-wethouder Vokurka ben ik als raadslid wel persoonlijk aansprakelijk geworden voor het D66 bestuur.

Sinds juli 2014 zijn de WOZ waarden openbaar. In Delft nog niet. Dit antwoord kreeg ik: “De Regionale Belasting Groep RBG heeft het aansluiten op de Lokale Viewer als project gestart, de planning is voor eind 2015 aangesloten te zijn; vervolgens is het nog de vraag wanneer de Lokale Viewer viewer gaat draaien”

Dat is verdomd jammer. Veel mensen zijn het niet eens met hun OZB aanslag. Sommigen zien dat hun huis in 2013 in waarde gestegen is. en de vergelijkbare woningen zijn helemaal niet vergelijkbaar. Maar D66 raadsleden hebben een muur tegen de burger opgeworpen. Onbereikbaar en ongenaakbaar.

Ik zal de D66 daklozen en hun bange wethouder Aletta Hekker eens natrekken. Blijkbaar hebben ze iets te verbergen.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/d66-wethouder-hekker-wil-geen-koppen-van-raadsleden-in-stadhuis/

TOP

delft
maandag | 9 februari 2015 | 00h02 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_2014.gif

Slimme stunt Pechtold (D66)?

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Recentelijk heeft de heer Alexander Pechtold (D66) Nederland laten weten dat de Provincies veel geld in kas hebben. Of dit een betrouwbare verkiezingsstunt is, weten wij niet. Zeker gezien onze ervaringen voor de gemeenteraadsverkiezingen met een D66 wethouder in onze stad.

Lees meer

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 8 februari 2015

Betreft: kosten gemeente Provinciale Statenverkiezingen

Geacht college,

Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In verband hiermee wil onze fractie weten welke kosten de gemeente Delft voor de organisatie van deze verkiezingen moet maken.

Vraag 1. Graag ontvangen wij een overzicht van deze kosten (inrichten stembureaus, verkiezingsborden plaatsen, bezetting stembureaus etc).

Recentelijk heeft de heer Alexander Pechtold (D66) Nederland laten weten dat de Provincies veel geld in kas hebben. Of dit een verkiezingsstunt is, weten wij niet. De stelligheid waarmee hij dit nieuws bracht, doet vermoeden dat de Provincies inderdaad over veel kapitaal beschikken. Gezien de financiële positie van onze stad, ligt het voor de hand dat de Provincie zelf de kosten voor bedoelde verkiezingen voor haar rekening neemt.

Vraag 2. Is het college het eens met de mededeling van de heer Pechtold dat de Provincies over veel kapitaal beschikken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3. Als de heer Pechtold gelijk heeft, ligt het dan niet voor de hand dat de Provincies zelf de kosten voor de Provinciale Statenverkiezingen voor hun rekening nemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4. Is het college bereid de kosten die Delft voor de Provinciale Statenverkiezingen moet maken in rekening te brengen bij de Provincie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5. Als de Provincie Zuid Holland inderdaad voldoende kapitaal heeft, dan zou een substantiële bijdrage van de Provincie aan Delft voor een aantal projecten voor de hand liggen. (bijvoorbeeld Sint Sebastiaansbrug en Spoorzone) Wat is het standpunt van het college hierover?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7372

TOP

delft
maandag | 9 februari 2015 | 00h01 | week 06 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

Buurtcomité Westerhof bedenkingen tegen danschool Wesseling

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Geachte fractie,
Wij hebben vernomen dat de firma Wesseling ondanks onze eerder geuite bedenkingen een aanvraag heeft ingediend voor het vestigen van haar dansschool in het pand aan de Buitenwatersloot 327 (aanvraag 1600359, 1599235, 1600361).
Als Buurtcomité hebben wij grote zorgen over de impact hiervan. Wij doen een dringende beroep op uw partij om de geplande ontwikkeling te voorkomen.
...
bron: http://onafhankelijkdelft.nl/buurtcomite-westerhof-heeft-bedenkingen-bij-vestiging-wesseling/

TOPhtml5 logo Valide CSS!