Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1141 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 31 januari 2015 | 20h03 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_2014.gif

Rondvraag commissie RVW kenteken parkeren

delft kentekenparken.png

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

De fractie van Stadsbelangen Delft wil in de commissievergadering RVW van 10 februari as. weten hoe Delft omgaat met de uitspraak van de rechter inzake kenteken parkeren.De rechter heeft op 30 januari 2015 Privacy First in de zaak tegen de gemeente Amsterdam in het gelijk gesteld.

Lees meer

De rechter oordeelde dat parkeerders geen kenteken hoeven in te voeren, zolang zij maar kunnen aantonen dat zij voor hun parkeerplek betaald hebben, bijvoorbeeld middels een kwitantie van de parkeerautomaat. Zie onderstaande link.

https://www.privacyfirst.nl/acties/rechtszaken/item/828-privacy-first-wint-rechtszaak-tegen-kentekenparkeren.html

Graag willen wij bij de rondvraag van wethouder Harpe weten wat dit betekent voor Delft.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7362

TOP

delft
zaterdag | 31 januari 2015 | 01h55 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_accountantnl.gif

Roekeloze raadsleden betalen tekort Delft wellicht zelf

Opschudding in Delft. De provincie Zuid-Holland verhaalt onvoorziene uitgaven van de gemeente mogelijk op de raadsleden persoonlijk. De provincie denkt niet dat het zover zal komen, maar erkent dat het machtsmiddel bestaat.
...
"Ik ga geen risico's lopen", aldus raadslid David van Dis. "Dus ik stem nu sowieso tegen extra investeringen.
...
VVD-raadslid Bart Smals vindt de dreigende rekening daarentegen logisch. "Wat nou als de raad opeens besluit per direct 5000 euro naar de Voedselbank over te maken. Ja, dan vind ik het niet gek als je voor zo'n kamikazeactie een rekening krijgt gepresenteerd. Je besluit over gemeenschapsgeld."

bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Roekeloze+raadsleden+betalen+tekort+Delft+wellicht.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=Acc.nl+30+januari+2015&utm_term=Delft&utm_source=Accountant.nl

TOP

delft
zaterdag | 31 januari 2015 | 01h30 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_2014.gif

De bel kwijt?

delft belkopie.jpg

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Een bekend ‘aangepast’ spreekwoord luidt: ‘de klok horen luiden, maar niet weten waar de ‘bel’ hangt’. En dat was het geval met Christine Bel(D66) in de raadsvergadering van 29 januari jl. Haar optreden in het debat over preventief toezicht van de Provincie is precies de reden waarom veel kiezers het vertrouwen in de politiek hebben verloren.

Lees meer

Met uitspraken als: ‘wij (D66) zijn bij de begrotingsbehandeling met een motie herstelplan gekomen’ en ‘wij wisten pas na de verkiezingen, dat de financiële situatie van Delft slecht was’, is een typisch voorbeeld van politiek geleuter en ‘om de pot’ heen draaien.

D66 gaat voorbij aan het feit, of men wil het liever niet horen, dat onder verantwoordelijkheid van hun D66 wethouder van financiën Delft er nog slechter voorstaat dan 5 jaar geleden. Alleen wist Delft voor de verkiezingen niet dat het Delftse schip financieel zinkende was. Sterker nog haar D66 wethouder wist vlak voor de verkiezingen te melden dat Delft financieel op orde was. Kiezersbedrog?

Besturen is toch vooruit zien? Zou haar D66 wethouder in de vorige raadsperiode niet geweten hebben hoe erg het gesteld was met de financiële situatie van Delft en heeft hij tijdig het zinkend schip verlaten? Het komend onderzoek naar de financiële gang van zaken in de afgelopen jaren, dat de raad aan het voorbereiden is, zal hierover onder andere duidelijkheid over moeten geven.

Christine Bel trekt nu de grote broek aan, dat het haar partij was, die met een voorspelbare motie van herstel is gekomen bij de begrotingsbehandeling. Daar had de raad D66 niet voor nodig. Het is volstrekt logisch dat Delft de financiële situatie moet oplossen. Dat vindt Stadsbelangen Delft ook!

Punt is dat de Provincie pas, nadat Delft een herstel plan heeft ingediend, zal besluiten over al dan niet goedkeuring geven aan de niet sluitende begroting, die de meerderheid van de raad heeft vastgesteld. Dat is een eis van de Provincie, dus niet omdat D66 een motie heeft ingediend.

Even bont maakte Frank van Vliet van Groen Links het door te stellen dat een herstelplan hetzelfde is als een sluitende begroting. Even de weg kwijt dus. Het zij hem vergeven.

Stadsbelangen Delft vindt het niet acceptabel dat het college pas in april 2015 met een herstelplan komt bij de Kaderbrief. Wij wilden dat het herstelplan eerder zou worden gepresenteerd. Onze motie werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft en de SP. De andere partijen hebben kennelijk er nog nooit van gehoord dat zorgvuldigheid en snelheid, zeker als het college al vanaf september 2014 wist dat er geen sluitende begroting kon worden gepresenteerd, samen kan gaan.

Het wordt nu afwachten wat de Provincie gaat doen. Stadsbelangen Delft verwacht dat door de reactieve opstelling van het college en de meeste partijen in de raad pas misschien vlak voor de zomer duidelijkheid komt over de beslissing van de Provincie inzake de begroting 2015. Wordt vervolgt.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7359

TOP

delft
vrijdag | 30 januari 2015 | 19h54 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Hoe veranderde de Van Brienenoordbrug in een icoon?

De Van Brienenoordbrug bestaat dit weekend exact 50 jaar, althans het oudste gedeelte daarvan. De tweede brug werd pas in 1990 geopend. Volgens historici werd de brug toen pas echt een icoon. Maar waarom eigenlijk? Lees meer: Hoe veranderde de Van Brienenoordbrug in een icoon?

Uitzicht
"Het geeft je echt een geweldig Rotterdamgevoel, wie krijgt dat niet als je over de Van Brienenoordbrug rijdt? Mijn kleinkinderen roepen dan 'kijk opa, dit is jouw brug'", zegt Hugo Crucq, toenmalig ontwerper en projectleider bij Rijkswaterstaat. Als je van Rotterdam-Zuid naar Rotterdam-Noord rijdt zie je in één oogopslag de gehele skyline.

bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/30-01-2015/hoe-veranderde-de-van-brienenoordbrug-een-icoon

TOP

delft
vrijdag | 30 januari 2015 | 18h42 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft stopdehuurverhoging_20150130.jpg

Woonbond en FNV willen huurmatiging om koopkracht te beschermen

FNV en Woonbond roepen de politiek en verhuurders op om een einde te maken aan de gigantische huurverhogingen die een enorme aantasting van de koopkracht tot gevolg hebben. De FNV spreekt morgen, tijdens de manifestatie ‘Koopkracht en echte banen’, steun uit voor de petitie ‘Blokkeer de huurverhoging’ van de Woonbond. Met deze petitie roept de huurdersorganisatie politiek én verhuurders op de enorme huurstijgingen te stoppen.

Ton Heerts, voorzitter van de FNV, stelt dat de koopkracht van veel werknemers die in een huurhuis wonen ernstig is aangetast door de huurstijgingen. De FNV en de Nederlandse Woonbond waarschuwen al jaren voor de dramatische gevolgen van het huurbeleid. Jaarlijks vreet de huurverhoging voor lagere inkomens ongeveer 1% koopkracht op.

‘Met bijna tien procent huurverhoging in twee jaar zijn de huurverhogingen de grootste aantasting van de koopkracht,’ aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘Komend jaar kunnen de huren weer enorm stijgen.’ Door het huidige huurbeleid kunnen de huren dit jaar voor het derde opeenvolgende jaar vér boven inflatie stijgen. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel.

De Woonbond is daarom de actie ‘Blokkeer de huurverhoging begonnen’. De petitie is via www.stophuurverhoging.nl in korte tijd al meer dan 3.000 keer ondertekend.

TOP

delft
vrijdag | 30 januari 2015 | 18h23 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_2015.gif

Verscherpt toezicht in Delft

delft bart_smals_vvd2014.jpg

door Bart Smals, fractievoorzitter VVD Delft

In de raadsvergadering van 29 januari 2015 is de brief van de provincie besproken waarin het preventief toezicht van de provincie wordt mee gedeeld. De brief vereist geen besluitvorming van de raad, maar toch is het goed dat er aandacht aan gegeven wordt. De brief heeft namelijk verstrekkende gevolgen voor alle besluiten die de raad neemt. Zo heeft bijvoorbeeld de hoofdelijke aansprakelijkheid van raadsleden (weliswaar in uitzonderlijke gevallen) ervoor gezorgd dat de meeste raadsleden wakker zijn geschud. Alle besluiten zullen door de provincie getoetst worden op de drie O’s: onuitstelbaar, onontkoombaar en onvoorzien.

Lees meer

Wat opvalt in de brief van de provincie is dat de raad expliciet wordt aangesproken op haar taak. De gemeenteraad is aan zet en zal voor een herstelplan moeten zorgen. De provincie gaat ervan uit dat de begrotingsscan die op verzoek van Delft door Provincie Zuid-Holland en Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd aanknopingspunten zal bieden. Aanknopingspunten om (citaat uit de brief) “besluiten te nemen vanuit de kaderstellende rol, gericht op het herstel van begrotingsevenwicht, verlagen van de schuldpositie, verbeteren weerstandsvermogen en verlagen van het risicoprofiel”. Volgens ons staat er gewoon dat we toch nog meer moeten bezuinigen. De fractie zal dan ook met die begrotingsscan in de hand suggesties aan het college doen.

Overigens geeft de brief zelf ook al aanknopingspunten voor bezuinigingen. Destijds heeft Plasterk gemeentes de vrijheid gegeven het geld bestemd voor het sociaal domein naar eigen inzicht te besteden. In combinatie met de 10 miljoen reserve die ook nog is gereserveerd is het sociaal domein een beleidsterrein waar in Delft nog een erg stevig financieel fundament ligt. In de huidige situatie is het opmerkelijk dat Delft het juist op dit terrein financieel heel goed doet. De provincie is daar ook duidelijk over. De 10 miljoen reserve kan niet worden besteed zonder toestemming van de provincie.

Het wordt een lastig voorjaar. Bij het sluiten van het coalitieakkoord dachten we dat we de lastigste besluiten genomen hadden. Niets is minder waar, er komen nog hele vervelende, pijnlijke besluiten aan. Wij gaan die niet uit de weg. Maar een ding staat voor de VVD als een paal boven water. De weg van de minste weerstand, belastingverhogingen, biedt geen soelaas meer. Delft is nu de op-een-na duurste gemeente van Nederland, een twijfelachtige eer. Zeker in combinatie met de hoge waterschapslasten kunnen we niet nog meer aan onze burgers vragen. Delft is van zichzelf een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats, en als we zakken op de lijst van duurste gemeentes wordt dat alleen maar beter.

In de vorige raadsvergadering heeft wethouder Hekker toegezegd om op de belastingaanslag duidelijk te maken aan alle Delftenaren dat die extra belastingen eenmalig en tijdelijk zijn. Door omstandigheden is het niet gelukt om dat op de aanslagen over 2015 te krijgen, maar de VVD gaat ervan uit dat dit wel de komende jaren zo zal zijn. Op die manier kunt u zelf als burger van Delft controleren of de extra lastenstijgingen ook echt zo snel mogelijk teruggedraaid worden.

Wij hebben als fractie vanaf het begin van deze raadsperiode (en daarvoor) altijd al een punt gemaakt van risico-inventarisatie en mitigatie. Tot op heden hebben we als coalitiepartij onze uiterste best gedaan om de problemen ook zichtbaar te maken, om dan ook zo snel mogelijk actie te ondernemen. Maar volgens ons zijn er nu nog twee grote risico's voor de komende begrotingen en jaarrekeningen. Als eerste de aangekondigde herijking van de opbrengstenkant van de grondexploitaties in de Harnaschpolder en als tweede de bedenkingen van de accountant over het spaarmodel.

Delft staat op een scharnierpunt. De toekomst van Delft ziet er heel mooi uit! Deze week kregen de omwonenden van het spoorviaduct al een heel concreet doorkijkje naar het het "post treinviaduct tijdperk". En veel andere projecten zullen ook reden zijn voor een feestje. Wij gaan ervan uit dat het aanstaande herstelplan ons ook een doorkijkje kan geven naar die mooie toekomst.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2015/01/30/verscherpt-toezicht-in

TOP

delft
vrijdag | 30 januari 2015 | 17h56 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

Raadsvergadering donderdag 29 januari

door redactie Gemeenteraad
...
Rapport van de Delftse Rekenkamer over het bezuinigingsproces van de afgelopen jaren.
De conclusies uit het rapport zijn voor kennisgeving aangenomen.
“Ook als we ons er minder in herkennen. Maar zonder wrijving, geen glans”, zei VVD-fractievoorzitter Bart Smals.

TOEZICHT
Een motie van Stadsbelangen om het college vaart te laten maken met het herstelplan dat nodig is voor de provinciale goedkeuring van de Delftse programmabegroting haalde geen meerderheid in de raadsvergadering. Alleen Onafhankelijk Delft en SP steunden de motie. Een motie van Onafhankelijk Delft om binnen het college een tweede wethouder verantwoordelijk te laten zijn voor financiën werd door geen enkele andere partij gesteund.
Wethouder Lennart Harpe, die donderdagavond de zieke wethouder Aletta Hekker (Financiën) verving, legde uit dat zo’n plan zorgvuldig moet worden opgesteld.
In het debat bleek dat er in de raad verschillende interpretaties bestaan over het begrip herstelplan. SP en Stadsbelangen spraken over suggesties voor bezuinigingen, terwijl GroenLinks een sluitende begroting als doel ziet. Het debat bracht de standpunten niet dichter bij elkaar. Ook de hoofdelijke aansprakelijkheid van raadsleden kwam even ter sprake. Wethouder Harpe stelde de raadsleden enigszins gerust dat ze niet bang hoeven te zijn dat de deurwaarder op de stoep staat als ze een financieel voorstel hebben aangenomen dat door de provincie wordt afgekeurd. Met de provincie zijn volgens de wethouder maatregelen genomen die dergelijke situaties voorkomen. Ook wordt de provincie om advies gevraagd, voordat de raad een financieel voorstel moet vaststellen. Op die manier weet de raad op voorhand welk oordeel ze van de provincie over een voorstel kan verwachten.
Fractievoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen kon weinig begrip opbrengen voor de uitleg van de wethouder. Hij verweet het college zich te gedragen als een slak, die afremt in de bocht. De wethouder hield vol dat zorgvuldigheid tijd kost en daarin werd hij gesteund door de meeste andere fracties.

GRONDVERKOOP
Een meerderheid van de raad stemde in met de grondverkoop in Harnaschpolder aan Verwelius Projectontwikkeling. De overeenkomst levert de gemeente een verlies op van bijna 170.00 euro, maar maakt de bouw van 71 woningen mogelijk. Onafhankelijk Delft had er geen goed woord voor over. De fractie stemde net als SP, Stadsbelangen en Fractie Van Koppen tegen het voorstel.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/raad-neemt-rekenkamerrapport-deels-over_48167.html

TOP

delft
vrijdag | 30 januari 2015 | 17h48 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_2015.gif

Delft Duur(zaam) in 2050?

door Hélène Bartelds, commissielid VVD Delft

... De VVD vindt duurzaamheid belangrijk, maar dit moet wel worden bekeken in het licht van transparante, heldere regels en financiële degelijkheid of ten minste inzicht in de (te verwachten) kosten èn de effecten die ermee bereikt worden. Veelal blijkt helderheid hierover te ontbreken. In de commissie RVW van januari heeft de VVD verzocht om een bespreking van het integrale duurzaamheidsbeleid met inzicht in de financiën.
...
bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2015/01/29/delft-duur-zaam-in-2050

TOP

delft
woensdag | 29 januari 2015 | 14h33 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Hans van der Burgh,
initiatiefnemer van Stichting Op-Nieuw:

delft sk_20150128_stopniew_hans_vd_burgh.jpg

bron: https://media.delft.nl/stadskrant/2015/skwk05.pdf

TOP

delft
donderdag | 29 januari 2015 | 10h52 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

Doorlopend opstappende Stip raadsleden strijdig met de Grondwet

delft stip_delft_ondemocratisch_carrousel_od.jpg

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Vanavond staan wij niet op als weer een nieuw Stip raadslid bij burgemeester Verkerk de eed aflegt. Die eed is namelijk gelijk een leugen. In de Grondwet artikel 129 lid 1 staat dat de Nederlanders de leden van provinciale staten en van de gemeenteraad rechtstreeks kiezen. In lid 4 staat dat de zittingsduur van de gemeenteraad vier jaren is,

Lees meer

Stip heeft een ander kiesstelsel ingevoerd waar niet de stemmer bepaald wie gekozen wordt maar de partij. Dat is in strijd met de Grondwet. Stip raadsleden blijven maar één jaar aan. Dan komt er weer een ander.. Deze periode zestien keer.Stip raadsleden leggen de ‘eed’ af waarin ze zeggen: “Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen” Alle Stippers liegen al op dat moment omdat ze weten dat zij zich niet aan de Grondwet zullen houden.

Zo is het mogelijk dat al voor één jaar na verstrijken van de gemeenteraadsverkiezingen nog maar één direct gekozen Stipraadslid zit. Dat is nr 3 van de kieslijst Bert Vogel met 217 voorkeurstemmen. De partij Stip bepaald in de achterkamer wie er voor één jaar raadslid mag worden. Nr 11 bas Vollebrecht (81 stemmen), Nr 18 Doris Derksen (22 stemmen) en nr 19 Victor Mensink (49 stemmen).

Van de 5072 stemmen die Stip vier zetels opleverde, hebben de huidige raadsleden nog maar 369 voorkeurstemmen over. Mijn stelling is dan ook dat Stip ondemocratisch is en de Grondwet aan haar laars lapt. Ik vind dat je vooraf de intentie moet hebben om vier jaar te blijven zitten. Doe je dat niet dan ben je een oplichter.

Als landelijk dit stelsel op eigen houtje ingevoerd zou worden dan breekt de hel los. Immers als er iemand het niet eens zou zijn met een fractiestandpunt dan kan je die er direct uitzetten. De partij beslist wie er op de zetel zit. In feite treden staan ze onder een last. Ze moeten instemmen met het feit dat Stip bepaald dat en wanneer ze opstappen. Ook dat is in strijd met de Grondwet.

Dit systeem zorgt ervoor dat Stip raadsleden persoonlijk monddood zijn gemaakt en enkel het van bovenaf opgelegde coalitie beleid mogen uitdragen. Stip is daarom een ideale coalitiegenoot.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/doorlopend-opstappende-stip-raadsleden-strijdig-met-de-grondwet/

TOP

delft
donderdag | 29 januari 2015 | 10h00 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_france24.png

Paris to ban the most polluting diesel vehicles by July 2015

delft paris bus.jpg

© JEAN-PIERRE MULLER / AFP | Thousands of tourists every year use diesel buses to see the city

Paris Mayor Anne Hidalgo wants to make Paris a diesel-free city by 2020. The first step, she said Wednesday, will be to ban the “most polluting” diesel delivery trucks and buses by July 2015.
...
bron: http://www.france24.com/en/20150128-paris-ban-most-polluting-diesel-vehicles-july-2015/

TOP

delft
woensdag | 28 januari 2015 | 22h09 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif

PvdA hoofdschuldige megaverlies €63 miljoen grondexploitatie Harnaschpolder

delft verwelius_delft_bouwgrond_od.jpg

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De PvdA heeft sinds 1998 de macht in Delft. Zij zijn hoofverantwoordelijk voor het mega verlies op de grondexploitatie van de nieuwbouwwijk Harnaschpolder met 1273 woningen. De PvdA is gaan speculeren met grond. Niet de projectontwikkelaars, maar de gemeente heeft het risico op zich genomen. Die projectontwikkelaars bouwen bijna niks en wachten betere tijden af.

Lees meer

De kosten van grondaankopen, bouwrijp maken en infrastructuur heeft de gemeente allang gemaakt. in 2008 zou de wijk klaar zijn. De grondopbrengsten lopen ver achter. De PvdA zonnegoden in Delft hebben alle reserves er allang doorgejaagd en bouwen nu gestaag verder aan een epische schuldenberg tot ver boven de wolkengrens. In de Harnaschpolder wordt een verlies van €63 miljoen voorspeld in 2019. Alle grondexploitaties samen (spoorzone) is momenteel €309 miljoen negatief. Dat alles door de linkse college van de PvdA en GL. Van de VVD kan je gokken nog een beetje begrijpen. Maar van socialisten die (sociale) zekerheid hoog in het vaandel hebben, is het ronduit crimineel gedrag. Gokken met geld van de burger. En ook nog geld lenen om te gokken.

PvdA bestuurders Jan Torenstra, Anne Koning en nu De Prez hebben geen partijnormen. Onbekwame ellebogenwerkers. Eigenbelang en prestige voorop. De werkende burger mag die €309 miljoen schuld betalen via de constant stijgende OZB. Daar kan je zo 50 jaar voor uittrekken. Nu komt PvdA wethouder De Prez met het voorstel om nog meer verlies te nemen. Bouwer Verwelius wil pas 71 woningen bouwen als ze €169.093 minder voor de grond moeten betalen. Dat is €2381 per woning. Bij een gemiddelde vrij-op-naam woning van €250.000 is de grondquote 27% (Grondprijzen 2013). Dus 27% van de v-o-n prijs is dan €67.500. De korting die Verwelius eist op de grondprijs is dus €2381/€67.500 = 3,5%. Dat is bijna niks. PvdA wethouder De Prez is bezig om de burgers zand in de ogen te strooien. Afleiden van de naderende ondergang. Kijk mij eens huizen neerzetten. Maar juist nu de huisverkopen aantrekken gaat De Prez korting geven aan Bert Verwelius? Vreemd, De Prez meevliegen voor een rondje om de kerk met Verwelius Privéjet of voor een zwaar kerstpakket? Want de verkoop van Ridderrijk loopt goed.

Volgens Rijswijks ex-wethouder Dick Jense heeft Delft 2,5 maal te veel voor de grond betaald. Maar alles is geheim verklaard in 2004. Verwelius is een besmet bouwbedrijf sinds hun betrokkenheid in de corruptiezaak van VVD’er Ton Hooijmaijers. Bert Verwelius voorspelde in december 2008 (QUOTE) al dat de huizenprijzen met 30% omlaag zouden gaan. Op datzelfde moment, toen de kredietcrisis op haar hoogtepunt was, accordeerde de PvdA struisvogels contracten met Verwelius voor grondexploitaties voor risico van Delft.

De PvdA heeft Delft voor vele decennia tot pauper en bedelaar gemaakt. Ze leveren de grootste onbenullen als wethouder. Maar deze verliezers mogen van D66 nog steeds de stad besturen. Ze graaien net zolang door tot er niks meer te halen valt. Dan worden ze ergens anders wethouder, Statenlid, Kamerlid of burgemeester.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/pvda-hoofdschuldige-megaverlies-e63-miljoen-grondexploitatie-harnaschpolder/

TOP

delft
woensdag | 28 januari 2015 | 20h24 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_bvtunoord.jpg

Algemene Ledenvergadering TU Noord
over Bruggen Bouwen

Op vrijdag 13 februari 2015 vanaf 20 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Leden en belangstellenden van de belangenvereniging zijn van harte welkom. De vergadering vindt plaats in de vergaderruimte van het buurthuis Onder de Schie, Rotterdamseweg 51a.

Thema dit jaar is Bruggen Bouwen.

Leden van de belangenvereniging en vertegenwoordigers van andere bewoners belangenverenigingen zijn uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Maar ook leden van de politieke partijen van Delft zijn van harte welkom.

Als spreker hebben wij Frans Remery van de Bruggenstichting bereid gevonden een interessant verhaal te houden over bruggen.

bron: http://www.tunoord.nl/2015/01/algemene-ledenvergadering-tu-noord-over-bruggen-bouwen/

TOP

delft
woensdag | 28 januari 2015 | 18h55 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Simon Snel: een nieuw perspectief
voor de Sint Bastiaansbrug

delft mijnbouwplein_sint_bastiaansbrug_foto_nanneke_de_fouw_20140900.jpg

Sint Bastiaansbrug, gezien vanaf Mijnbouwplein. Foto Nanneke de Fouw.

Gemeenteraad Delft
griffie@delft.nl

Delft, 6 januari 2015

Betreft: een nieuw perspectief voor de Sebastiaansbrug

Beste gemeenteraad,

2015 ...een nieuw jaar met Delftse perspectieven naar de toekomst. Met deze open burgerbrief wil ik mijn bijdrage leveren aan de toekomst van Delft met een nieuw perspectief voor de Sebastiaansbrug. Met de nieuwe termijn voor de Sebastiaansbrug is er tijd en gelegenheid om de beste oplossing te beschouwen en een duurzame keuze te maken voor de toekomst.

Lees meer

Denkend over een nieuwe brug heb ik het volgende idee voor een smallere brug en andere verkeersstromen.
De nieuwe Sebastiaansbrug wordt 30 tot 40% smaller dan het huidige ontwerp. De brug bevat een dubbelsporige trambaan, ook bestemd voor bussen en hulpdiensten. Verder heeft de brug één rijbaan voor snelverkeer en twee fiets- en voetpaden. In alle eenvoud is dat alles.
Het verkeer rond de Sebastiaansbrug is eenrichtingsverkeer en maakt deel uit van een effectief verkeerscirculatieplan. De brug heeft enkel verkeer de stad in vanaf de zuidzijde over de Julianalaan, Mijnbouwstraat, Mijnbouwplein, Michiel de Ruyterweg de brug op. De Mijnbouwstraat (deel Science Centre) blijft eenrichtingsverkeer. Het Poortlandplein blijft zoals het nu is. Op Poortlandplein en Julianalaan zal sprake zijn van een forse afname van het verkeer.
Het verkeer de stad uit loopt via de noordzijde over de Zuidwal, Westlandseweg, Provincialeweg en dan of linksaf Kruithuisweg naar de huidige A13 of rechtsaf over de N470 naar de nieuwe A4. Door de ingebruikname van de A4 in zomer 2015 zal de huidige verkeersstroom over de Kruithuisweg aanzienlijk afnemen. Dit plan sluit daar naadloos op aan.

De voordelen van deze nieuwe context, brug en verkeersstromen zijn van velerlei aard. Leefomgeving.
De leefomgeving voor alle omwonenden in het hele gebied wordt vele malen beter dan in de huidige voorliggende plannen: minder verkeer, minder geluid, betere lucht.
Ruimtelijke ordening.
Een smallere brug is beter inpasbaar in de totale planologie van het gebied en geeft meer aansluiting bij het aard van de binnenstad en het gebied TU-Noord. Met een smallere brug herstelt Delft de stedebouwkundige miskleun uit de zeventiger jaren van een Sebastiaansbrug als brede toegangsweg de oude stad in (tot aan de Beestenmarkt ...).
Luchtkwaliteit.
De problemen met luchtkwaliteit zijn opgelost vanwege minder verkeer en daardoor minder uitstoot van fijnstof (Pm10) en stikstofdioxide (NO2). Er zijn nu overschrijdingen op Asvest (noordzijde) en Julianalaan (zuidzijde). Er zijn kritische situaties op vele omliggende wegen: Zuidpoort, Nieuwelaan, Mijnbouwplein, Mijnbouwstraat, Michiel de Ruyterweg, Poortlandplein. Al deze knelpunten verdwijnen.2
Geluidswaarden. De overschrijdingen van geluidswaarden is niet meer aan de orde, het verkeer neemt immers met de helft af als gevolg van het eenrichtingsverkeer. De overschrijding op Mijnbouwplein, Michiel de Ruyterweg en Mijnbouwstraat bedraagt nu al 30%. Aan de noordzijde van de brug aan Nieuwelaan en Zuidpoort zijn zeker overschrijdingen, de juiste geluidswaarden moet nog blijken uit een hernieuwd geluidsonderzoek met hantering van de juiste normen.
Reconstructie Poortlandplein.
De reconstructie van het Poortlandplein met een rotonde en Mijnbouwstraat met tweerichtingsverkeer is niet meer nodig.
Vernieuwd De Vries van Heystplantsoen.
De (nu) brede Mijnbouwstraat en (straks autoluwe) Julianalaan biedt de mogelijkheid tot versmalling van de twee wegen en de aanleg van een vernieuwd, groter De Vries van Heystplantsoen tussen Science Centre en Faculteit Bouwkunde. De verdere uitwerking is een uitdagend (afstudeer)project voor studenten bouwkunde als dagbewoners van het gebied.
Kostenbesparing.
Dit plan leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing van minimaal 4 mln. oplopend tot 6 of 8 mln. Een smallere brug scheelt minimaal 2 mln., wsch. gauw 4 mln. De reconstructie Poortlandplein is niet meer nodig, hetgeen 2 mln. scheelt. Dit is zeer gunstig voor de begroting van de gemeente Delft.

Dit idee voor een nieuwe Sebastiaansbrug en andere verkeersstromen verdient het om nader te onderzoeken. Laten we als kennisstad Delft dat samen doen met de expertise van de TU Delft. Een van de deskundigen op dit gebied en daarbij zich voordoende kwesties en dilemma’s is dhr. Niek Mouter, MKBA-specialist.
Bezien vanuit de samenwerking binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag en gebruikmakend van elkaars expertise is het een idee om het project Sebastiaansbrug te laten uitvoeren door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam met veel expertise in infrastructurele projecten waaronder bruggen en trambanen.

Ik vraag u dit voorstel met nieuw perspectief voor de Sebastiaansbrug als reëel alternatief te zien en de komende maanden te betrekken bij de verdere planvorming en gesprekken over de toekomst van de Sebastiaansbrug.
Ik hoop spoedig een reactie van u te ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Simon Snel
bewoner gebied Sebastiaansbrug (red. Mijnbouwplein 5, Delft)

bron: http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=170404&f=6a17c2b0d7f248b5aa8f89d2a9704246&attachment=0&c=47770

TOP

delft
woensdag | 28 januari 2015 | 17h05 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Arm Delft knijpt hem, gulle raadsleden krijgen zelf rekening

delft gemeenteraad_2014_beediging.jpg

door Peter Koop en Marcel Wiegman

De provincie Zuid-Holland heeft een oude wet uit de kast getrokken om gemeenteraadsleden van het armlastige Delft flink schrik aan te jagen. Als ze een onvoorziene uitgave goedkeuren, lopen ze het risico die uit eigen zak te moeten betalen. Het werkt: 'Ik stem nu sowieso tegen.'
...
bron: http://www.ad.nl/ad/nl/32904/Delft/article/detail/3839183/2015/01/28/Arm-Delft-knijpt-hem-gulle-raadsleden-krijgen-zelf-rekening.dhtml

TOP

delft
woensdag | 28 januari 2015 | 13h24 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

Nieuwe raadsgriffier voorgedragen

delft raymond_jeene_raadsgriffier_delft_20150129.jpg

Raymond Jeene is voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Delft. De gemeenteraad wordt op donderdag 29 januari gevraagd in te stemmen met de benoeming.

Beoogd wordt dat Jeene per 1 maart 2015 Lia Randsdorp opvolgt. Zij beëindigde haar werkzaamheden als raadsgriffier op 3 april 2014. De griffierstaken werden sindsdien waargenomen door commissiegriffier Bram Oostdijk.

Raymond Jeene is 42 jaar en sinds maart 2009 plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeenteraad van Rotterdam. Voor die tijd werkte hij onder meer als senior financieel beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/nieuwe-raadsgriffier-voorgedragen_47987.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

TOP

delft
dinsdag | 27 januari 2015 | 23h04 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_2014.gif

Traag college

delft aad_meuleman_stadsbelangen_risdelft.jpg

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft zal in de raadsvergadering van 29 januari 2015 de motie herstelplan indienen. De niet sluitende begroting 2015, die door een meerderheid van de gemeenteraad werd vastgesteld, wacht nog op goedkeuring van de Provincie Zuid Holland.

Lees meer

De Provincie houdt nu preventief toezicht op de financiën van de gemeente Delft. Zo lang de Provincie de niet sluitende begroting niet goedkeurt, kan Delft geen uitvoering geven aan de begroting 2015. De Provincie wacht op een herstelplan dat de gemeente Delft moet inleveren. Wethouder Hekke heeft laten weten, dat het herstelplan pas in april 2015 bij de kaderbrief te verwachten is. Stadsbelangen Delft vindt dit te lang duren. Het college weet immers al vanaf september 2014, dat er geen sluitende begroting kon worden gepresenteerd. Haast is dus geboden. Vandaar deze motie.

Motie herstelplan

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op donderdag 29 januari 2015,

Overwegende dat,
- sinds september 2014 bekend is dat het college van Burgemeester en Wethouders voor
- 2015 geen sluitende begroting kon presenteren,
- de gemeenteraad in de raadsvergadering van 18 december 2014 een niet sluitende begroting voor 2015 heeft vastgesteld,
- hierdoor de Provincie Zuid Holland preventief toezichthouder voor de gemeente Delft is geworden,
- dit betekent, dat de begroting 2015 pas definitief wordt, nadat de Provincie Zuid Holland haar goedkeuring geeft aan deze begroting,
- de Provincie Zuid Holland hiervoor eerst een herstelplan van de gemeente Delft moet ontvangen

Voorts overwegende dat,
- de wethouder van financiën heeft aangegeven, dat een herstelplan eerst in de kaderbrief aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd,
- deze kaderbrief pas in april 2015 aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd,
- hierdoor de Provincie Zuid Holland pas na april 2015 kan besluiten of zij goedkeuring kan geven aan de niet sluitende begroting 2015,
- hierdoor de gemeente Delft tot die tijd geen uitvoering kan geven aan de begroting 2015,
- dit een ongewenste situatie is.

Draagt het college op,
- bij voorkeur in februari 2015 of uiterlijk in maart 2015 een herstelplan aan de gemeenteraad te presenteren, zodat dit herstelplan in de gemeenteraadsvergadering van februari of maart 2015 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld,
- na vaststelling door de gemeenteraad het herstelplan direct door te geleiden naar de Provincie Zuid Holland,

en gaat over tot de orde van de dag.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7355

TOP

delft
dinsdag | 27 januari 2015 | 20h02 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Fietsparkeren bij het station vanaf 28 januari

delft def_fietsenstallingen_2015.jpg

bron: http://www.spoorzonedelft.nl/Locatie/Fietsparkeren/

TOP

delft
dinsdag | 27 januari 2015 | 18h48 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

Open dag 'PerspeKtief' Delft

door Theodor van der Lans:
PerspeKtief biedt hulp aan mensen die zich (tijdelijk) in een zwakkere positie bevinden.
Mensen krijgen begeleiding in een veilige omgeving.
Op de Spoorsingel bijvoorbeeld. Afgelopen zaterdag (24 januari) werd daar een Open Dag georganiseerd.
Bijna alles ging goed....

TOP

delft
dinsdag | 27 januari 2015 | 15h02 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

30/06/2014
Lennart Harpe: Juist de schone en stille elektrische mobiliteit van de e-scooter zouden we moeten faciliteren in de stad

delft lennart_harpe_scootafette_delft.jpg

Delftse ondernemers dagen nieuwe wethouder uit

bron: http://bereikbaarhaaglanden.nl/delftse-ondernemers-dagen-nieuwe-wethouder-uit

TOP

delft
dinsdag | 27 januari 2015 | 14h23 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Politie jaagt op 'scheurbrommers'

door Hans Verhagen

Ze jakkeren overal tussendoor, veroorzaken gevaarlijke situaties en maken ook nog eens veel herrie. De gemeente Delft is de 'scheurbrommers' in het centrum zat en kondigt maatregelen aan. 'Grote bezorgketens moeten het voorbeeld geven en met elektrische scooters gaan rijden.'

bron: http://www.ad.nl/ad/nl/32904/Delft/article/detail/3837649/2015/01/26/Politie-jaagt-op-scheurbrommers.dhtml

TOP

delft
maandag | 26 januari 2015 | 20h42 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.gif     delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpg

Scooteroverlast is veel meer dan alleen de 'scheurbrommers' in de Delftse binnenstad.

delft papsouwselaan_000_file_20101002_154419_a.jpg

Delft. Het tweerichtingen fietspad op de Papsouwselaan met veel scheurende bezorgers, die niet in de file willen staan.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Wettelijk bestaan er alleen maar bromfietsen en snorfietsen.
Brommers rijden op de rijbaan, behalve als er een verplicht fiets/bromfietspad is.
De snorfietsers mogen nog op het fietspad rijden.
In 1966 was een bromfiets een rijwiel met hulpmotor.
De hedendaagse snorscooters zijn te breed en rijden te hard.
Ook geniet de fietser van de stank, herrie en uitstoot van ultrafijnstof.
Daarom, het fietspad moet terug naar de fietsers.
Dan pas kan er goed gehandhaafd worden.
Burgemeester Eberhard van der Laan wil alle scooters van de Amsterdamse fietspaden halen.
Dus snorscooteraars zet een helm op en ga op de rijbaan rijden.
Om de overlast van bromverkeer terug te dringen zal er beleid gemaakt moeten worden!
Om te beginnen: verbied alle brommers in het Delftse autoluwe gebied.
Lennart plaats een camera en je weet precies wie het waar en wanneer zijn!
Wat doet de VVD wethouder Lennart Harpe: hij gaat praten met de ondernemers die een ontheffing hebben.

bron: http://www.politiekdelft.nl/pd201505.html#scooteroverlast

TOP

delft
maandag | 26 januari 2015 | 13h57 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_2015.gif

Scheurbrommerbingo!

door Linda Böcker, raadslid VVD Delft

De aanpak van scheurende brommers door de autoluwe binnenstad was onderwerp van gesprek in de raadscommissie van dinsdag 20 januari. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD heeft wethouder Harpe toegezegd meer te gaan handhaven. Zowel de politie als de stadswachters zullen erop toezien dat het voetgangersgebied vrij blijft van brommers en scooters. De boete bedraagt 95 euro per overtreding.

Lees meer

Met de drie (bezorg)bedrijven die een ontheffing hebben wordt gesproken over hun rijgedrag (stapvoets en zo snel mogelijk het gebied uitrijden). Bij overtredingen kan dat mogelijk leiden tot het intrekken van hun ontheffing. Op de vraag hoe iedereen zo snel zou kunnen zien om wie het gaat, stelde de Belangenvereniging Binnenstad Noord voor om elke bezorgbrommer met een ontheffing een groot nummer achterop de bezorgkist te laten plakken. Door een soort scheurbrommerbingo kan overlast makkelijker worden gemeld. Een interessant idee!

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2015/01/23/scheurbrommerbingo

TOP

delft
maandag | 26 januari 2015 | 12h52 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_binnenstadnoord.gif

Scheurbrommers

delft van_bodegom_ciervw_20150120.jpg

De heer Hans van Bodegom spreekt in over de 'scheurbrommers'.
Hij heeft de wijkagent voorgesteld de 'kisten' achter op de brommers te voorzien van een leesbaar nummer!
webcast: http://player.companywebcast.com/delft/20150120_1/nl/Player/Show?start=02:21:33

door belangenvereniging Binnenstad Noord

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen van 20 januari is een brief van de VVD over scheurbrommers en het antwoord daarop van de gemeente besproken. De brief gaat over bezorgers van pizza's e.d. die met een ontheffing door het autoluwe deel van de binnenstad mogen rijden en dit vaak met zeer hoge snelheid doen.

Lees meer

De Belangenvereniging Binnenstad Noord heeft hierop ingesproken, mede namens de belangenverenigingen Oude en Nieuwe Delf en Zuidpoort. Door wethouder Harpe zijn meer controles door politie en handhavers en overleg met de ontheffingshouders toegezegd. Binnenstad Noord heeft voorgesteld om de ontheffing van ondernemers met scheurende koeriers die gepakt worden, in te trekken. Diverse fracties en ook de wethouder noemden dat een interessant idee. Wethouder Harpe gaat er naar kijken. Daarnaast hebben wij aangegeven dat het idee om de brommers te vervangen door elektrische brommers een onveilig idee is: elektrische brommers hoor je niet aankomen. De Telegraaf heeft het onderwerp opgepakt, zie bijgevoegd artikel uit de krant van 22 januari 2015.

bron: http://www.binnenstadnoord.nl/content/scheurbrommers

TOP

delft
maandag | 26 januari 2015 | 12h03 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL |

logo_od_2015.gif delft alleen_elektrische_brommers_od.jpg

VVD met schijnaanpak koeriers scheurbrommers in binnenstad

delft scheurbrommers_choorstraat_delft_od.jpg

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De VVD kwam met niks anders dan meer handhaving tegen de scheurbrommers in de binnenstad. Volgens de VVD gaat het enkel om de de hoge snelheid van de koeriers. Burgemeester Bas Verkerk moet meer op snelheid (max 30km/uur) gaan controleren. Een schijn vertoning dus. De politie heeft wel wat beters te doen. Die gaan niet met laserguns op koeriers jagen. Die gasten hebben dat sowieso gelijk door. De VVD heeft dus geen echte oplossing. De VVD neemt zoals verwacht de ondernemers in bescherming. Er veranderd geen bal. En de brommers scheuren vrolijk voort over onze grachtengordels.

Lees meer

Tweetakt brommers scheuren niet alleen maar veroorzaken ook veel herrie, stank en ziekmakende uitlaatgassen. En niet zo weinig ook. Een (snor)brommer veroorzaakt meer fijnstof dan een vrachtwagen. Het zijn fijnstofbommen. Ook stoot het grote hoeveelheden kankerverwekkend benzeen uit. Onlangs bleek dat het ook massa’s ultrafijn (pm2,5) stof uitstoot dat via je longen direct in je aderen komt. Deze brommers dragen bij aan doodsoorzaak één de long- en vaatziekten.

We hebben de auto en vrachtwagen verbannen uit de autoluwe binnenstad. De volgende stap is de (snor)brommers met tweetaktmotor geheel verbannen uit dit autoluwe wandelgebied. Maar dat durft de VVD niet aan. Er zijn formeel drie zaken die een ontheffing krijgen. In werkelijkheid zijn er veel meer die brommerkoeriers inzetten. Ik ben faliekant tegen deze ontheffingen. Alleen nog elektrische brommers of fietsen toestaan voor deze zaken. Bewoners idem dito.

Domino’s Pizza’s op de Binnenwater heeft elektrische bezorgfietsen. Erg jammer dat de VVD dit onderwerp tot echte verbetering verziekt heeft. De VVD vindt elektrisch vervoer gevaarlijk want ze zijn zo stil dat je ze niet aan hoort komen. VVD wethouder Harpe wil elektrisch vervoer tegenwerken met verplichte piepers. De VVD wil dus meer irritante herrie op straat.

Het zijn niet enkel de pizza, giros of kebab koeriers. Ik ben die knetterherrie van die aso bontkraagjes ook zat. Maar ook die grietjes die met hun dikke obesitas reet tot voor de winkel rijden. Maar ook die 50+ terraspatsers die denken dat ze zo stoer als Willem Holleder zijn.

Van mij mogen ze die smerige tweetakt brommers in de gehele binnenstad verbieden. Geen herrie, stank en gescheur meer. Afgelopen, basta.

Pas dan wordt het echt fijn vertoeven in de binnenstad. En wel voor bewoners, bezoekers en toeristen. De VVD start ‘linkse’ debatten maar komt met ouderwetse rechtse fake oplossingen.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/vvd-met-schijnaanpak-koeriers-scheurbrommers-in-binnenstad/

TOPhtml5 logo Valide CSS!