Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1141 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 17 januari 2015 | 16h27 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_twinkle_201501.gif

Delft pioniert met oplossing voor stadslogistiek

Delft beleeft aanstaande maandag de officiële start van Stadslogistiek Delft, een ambitieus project om de druk op de binnenstad te verminderen. Het thuisbezorgen van aankopen in fysieke winkels is een van de denkrichtingen.

PostNL-topvrouw Herna Verhagen en wethouder Stephan Brandligt geven aanstaande maandag het startsein voor Stadslogistiek Delft. Dan wordt ook het ‘Stadslogistiek Centrum’ aan de Staalweg geopend. Verschillende vervoerders geven goederen voor adressen in de binnenstad daar af, waarna ze worden gebundeld. PostNL levert de producten vervolgens met kleine elektrische voertuigen af in de stad. Door deze manier van werken worden er minder en bovendien schonere vervoerskilometers gemaakt.
...
bron: http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2015/01/delft-pioniert-met-oplossing-voor-stadslogistiek/index.xml

TOP

delft
vrijdag | 16 januari 2015 | 17h00 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |


delft politiekdelft_nieuwjaarsborrel_2015.jpg

NIEUWJAARSBORRELS 2015

16-01-2015  CDA Delft
Graag nodigen wij u uit om met ons het nieuwe jaar in te luiden op
vrijdag 16 januari a.s. van 17.00 tot 19.00 bij Café Einstein, Spoorsingel 24 te Delft.
Wij hopen u daar te ontmoeten.

bron: overzicht alle nieuwjaarsborrels 2015

TOP

delft
vrijdag | 16 januari 2015 | 13h50 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

Verslag cie Economie, Financiën en Bestuur

Presentatie preventief toezicht.
... landelijke regelgeving vereist dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.
... Zonder goedkeuring mag de gemeente geen uitgaven buiten het begrotingskader van 2014 doen
... De provincie vraagt de gemeente om een herstelplan te maken om alsnog te komen tot een sluitende begroting.
... Wethouder Hekker ... alle scenario’s open gehouden worden ... aanvraag van een artikel 12-uitkering bij het Rijk één van de twee of drie scenario’s zou kunnen worden.

Rekenkamerrapport
... Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft spraken coalitiepartijen aan op een gebrek aan dualisme,

Taptoe
... Alleen Onafhankelijk Delft zou de Taptoe het liefst verplaatst zien, omdat het ondernemers in de binnenstad geld kost en toeristen tijdens het Open Monumentenweekend op een met tribunes volgebouwde Markt stuiten.
... Wethouder Ferrie Förster omschreef de Markt als een prachtige locatie voor de Taptoe.
(red. hfvh: Nuttig klusje voor de Rekenkamer, maak hier eens een 'prachtig' rapportje van, met berekening van de hoogst haalbare toegevoegde waarde.)

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/toezicht-leidt-tot-scherpere-financiele-spelregels_47933.html

TOP

delft
donderdag | 15 januari 2015 | 21h26 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Martin Stoelinga morgenavond in Kanniewaarzijn

delft kanniewaarzijn_januari_2015_od.jpg

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/martin-stoelinga-morgenavond-in-kanniewaarzijn/

TOP

delft
donderdag | 15 januari 2015 | 17h10 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Wie is mindmapper Hans Buskes op Delft.nl?
Oud-adviseur burgemeester Delft en Oud-communicatiemanager gemeente Delft.
hfvh

delft logo_gemeente_delft_20140700.gif

delft david_van_dis_fleur_norbruis_dubbelportret_20150115.gif

de opvattingen van Fleur Norbruis en David van Dis in kaart gebracht.

... Maar schijn bedriegt, meent Buskes, ook in dit dubbelportret. “Hoewel beide fractievoorzitters verschillend over vuurwerk denken, worden er links én rechts wel wat ‘bommetjes’ gegooid. Zo vindt David van Dis dat bij de gemeente de visie ontbreekt op de decentralisaties. Volgens hem is het juist nu hét moment om zaken te veranderen en echt het verschil te maken. En Fleur Norbruis vindt dat het maar afgelopen moet zijn met de bemoei- en regelzucht, die juist de kracht van Delft, creativiteit, de nek omdraait.
...
bron: http://www.delft.nl/Inwoners/Actueel/Bloggen_over_Delft/Meer_blogs/Buskes_blogt_en _beschouwt/Dubbelportret_2_in_een_mindmap

TOP

delft
donderdag | 15 januari 2015 | 11h05 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Theodor van der Lans:
Dagelijkse parkeerchaos Nieuwe Plantage #Delft door a-sociale wegbreng- ophaalouders DSV

Bolides scheuren over de Nieuwe Plantage en komen tot stilstand met piepende remmen!
door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Een dagelijks gebeuren wanneer ouders hun kinderen naar school brengen en weer ophalen.
Theodor van der Lans 'bewijst' het met zijn vlog.
Het gaat om de veiligheid van je kinderen, dat snap ik.
In mijn tijd ging je alleen naar school.
Naar de lagere school lopen en oversteken bij de klaar-over.
Naar het vervolgonderwijs werd het fietsen.
Drie jaar binnen Rotterdam vier maal een kwartiertje fietsen en tussen de middag thuis eten.
Twee jaar Rotterdam-Overschie vise versa twee maal een kleine tien kilometer door wind en regen.
Theo, succes met de vervolg vlogs.

TOP

delft
woensdag | 14 januari 2015 | 22h56 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

delft d66_wethouder_vokurka_gate_2014_stresstest_delft_od.jpg

Reconstructie Vokurka-Gate 2014 list & bedrog gemeenteraadsverkieizingen

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

In november schreef ik dat D66 met List & Bedrog de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2019 heeft gemanipuleerd.
Ik stelde dat het vorige college al ruim voor de verkiezingen op de hoogte was van de enorme tekorten op de spoorzone. Die enorme bom hebben ze met opzet verzwegen. In geen enkel stuk of besluitenlijst van collegevergaderingen staat wanneer het college tot een stresstest heeft besloten. Pas na de verkiezingen wordt zonder enige vermelding van een stresstest de kwartaal rapportage 4e kwartaal 2013 openbaar gemaakt. Alles lijkt getimed.

Lees meer

Ineens verschijnt in juli 2014 als een duiveltje uit een doosje de uitkomst van een stresstest spoorzone. De ontwikkeling van de spoorzone gaat zeker 30 miljoen euro extra kosten. Dat is ruim na de coalitie vorming. Zo kwam de PvdA en GL verliezerskliek zonder gewetensnood, weer in het college. Het verregaand rottende lijk in de kast was klaarblijkelijk al bij de oude coalitie partijen bekend. Niet bij OD.

Ik was 26 november 2014 speciaal naar de bijeenkomst over het Ontwikkel Bedrijf Spoorzone (OBS) over de businesscase gegaan. Een presentatie door de nieuwe OBS directeur Isidoor Hermans. Hermans is sinds 15 oktober 2014 directeur van het OBS. Ik vroeg Hermans ‘door wie en wanneer is de stresstest besloten? Antwoord: door het “oude” college. Meer wou hij niet zeggen.

Dus de hamvraag is nu wanneer is tot de stresstest besloten? En waarom is dat nooit openbaar gemaakt? Dat riekt naar enorm kiezersbedrog. Helaas kreeg Yournalism maar €390 voor een onderzoek. ik noem het maar Vokurka-Gate omdat hij de verantwoordelijk wethouder vastgoedontwikkeling spoorzone was. Lucas zat overal bovenop. En zijn vertrek kan wel eens een vlucht vooruit geweest zijn.

Uit de stresstest blijkt dat in december 2013 de buffer van €25 miljoen voor tegenvallende vastgoed resultaten met een tekort kampte van €-8,7 miljoen. Neem aan dat het OBS minimaal op maandelijkse basis met de verantwoordelijke wethouder Vokurka (D66) en Junius (CDA) overlegden. Dus als er grote tegenvallers zouden zijn, dan komen de wethouders dat vrij snel te weten.

In 2012 liet D66 wethouder een stresstest over de gehele financiële situatie van de gemeente Delft uitvoeren. Dat besluit werd actief in de media gebracht. Dus ik kan alleen maar vermoeden dat het nieuws voor het uitvoeren van een stresstest naar de spoorzone, slecht uitkwam zo vlak voor de verkiezingen.

Dus ik ga maar schriftelijke vragen stellen om meer duidelijkheid in de besluitvorming omtrent de stresstest te krijgen.

Schriftelijke vragen volgens artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft
Delft, 12 januari 2015

Vraag 1 Wanneer werd het college door het OBS voor het eerst geïnformeerd dat de buffer van €25 miljoen voor tegenvallende vastgoed resultaten vermoedelijk verre van toereikend was en mogelijk nog hogere tekorten zich rap ontwikkelden?

Vraag 2 Door welke collegeleden en precies wanneer is besloten een stresstest naar de businesscase van het project spoorzone te laten uitvoeren?

Vraag 2 Waarom is dit ingrijpende besluit tot een stresstest niet direct aan de gemeenteraad ter kennis gebracht en ook in de besluitenlijsten van het college opgenomen en als persbericht aan de media gestuurd?

Met vriendelijke groet
Jan Peter de Wit , raadslid OD

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/rekonstructie-vokurka-gate-2014-bedrog-gemeenteraadsverkieizingen/

TOP

delft
woensdag | 14 januari 2015 | 17h49 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

DELFTSE STADSBORREL

Contact raadsleden en inwoners van Delft
Vrijdag 23 januari 2015
17.00 tot 19.00 uur
Rietveldtheater
Rietveld 49
2611 LH Delft

Wat betekent de Provinciale Statenverkiezing op 18 maart 2015 voor Delftse samenleving en de Delf (t)venaren?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er nu snel aan. Zeker voor Delft heeft dit gevolgen. Er komen spannende tijden aan. Zowel voor de individuele burger als voor het bedrijfsleven, vereniging en stichtingen. Denk aan de belastingen, subsidies, wat kan de gemeente nog betekenen?

U kunt contacten leggen of versterken tijdens de Delftse Stadsborrel. U ontmoet hier raadsleden en vertegenwoordigers van andere organisaties. Kortom de Delftse Stadsborrel is een goed instrument om zowel als particulier of als bedrijf, organisatie, vereniging of stichting contacten te leggen, informatie te verkrijgen of uw mening kenbaar te maken.

Daarom nodigen wij u hartelijk uit om de Delftse Stadsborrel bij te komen wonen:
Het doel van de stadsborrel is nog steeds: Op informele wijze contact met elkaar hebben. Signalen opvangen van wat er leeft in de stad. Inzicht krijgen in de gang van zaken rond de politiek. Wat zijn de standpunten van de diverse partijen? Waarom gebeuren er dingen wel of niet? Door uitwisseling van gegevens tussen inwoner en raadsleden worden zaken sneller duidelijk.

Het Rietveldtheater is zo vriendelijk ruimte ter beschikking te stellen. Ze zorgen voor wat nootjes e.d.
De drankjes zijn echter voor eigen rekening.
De overige geplande data zijn in 2015: 20 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni.
Uw komst wordt met enthousiasme tegemoet gezien.

Informatie: Tom Wagemans, Dirk Costerplein 265 2624 VC Delft Tel: 015 261 27 56

TOP

delft
dinsdag | 13 januari 2015 | 08h05 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Burgemeesters Mr.Drs. André Borgdorff (CDA) Binnenmaas censureert twee kunstwerken van Dirk Hardy.
hfvh

delft hardy_dirk_kunstwerken_2015.jpg

Kunstwerken Dirk Hardy
bron: http://dirkhardy.com/

Burgemeesters Mr.Drs. André Borgdorff verbiedt Dirk Hardy zijn afbeeldingen van Jezus Christus en Adolf Hitler te exposeren in de ontvangsthal van het gemeentehuis van Binnenmaas omdat hij ze te aanstootgevend vindt voor zijn plaatselijke burgers.
Jozef Stalin en Napoleon zijn geen probleem.

TOP

delft
dinsdag | 12 januari 2015 | 00h01 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20141200.gif

Geweld mag nooit de liefde overwinnen

delft markt_demonstratie_foto_koos_bommele.jpg

Delft, Markt. Foto Koos Bommelé.

door Jesper Neeleman, Delft op Zondag

Zo’n vierhonderd Delftenaren lieten donderdagavond zien de vrijheid van meningsuiting een belangrijk goed te vinden. Zij kwamen samen op de Markt en toonden zich solidair met de slachtoffers van de aanslag in Parijs. Net als in veel andere steden en landen kwamen ook Delftenaren vanaf 18.00 uur bijeen om hun stem te laten horen en afschuw uit te spreken over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. “Dit is een aanval op de vrijheid van meningsuiting, die een fundament is van onze democratische samenleving. Charlie, dat zijn wij allemaal”, zei burgemeester Bas Verkerk.

Theodor van der Lans had, al voordat de gemeente over de bijeenkomst berichtte, via Facebook opgeroepen om bij het standbeeld van Hugo de Groot bij elkaar te komen. “Want hij stond als rechtsgeleerde voor tolerantie en het vrije woord”, geeft Van der Lans aan. Hij vond het goed dat uiteindelijk zo’n vierhonderd man naar de Markt kwam. “Er hing een goede sfeer, een sfeer van solidariteit. Iedereen begreep waarom ‘ie daar stond. We hebben het over de grondbeginselen van de democratie. We moesten even laten zien dat we met elkaar een stem hebben en dat we elkaar nodig hebben.” Zelf klom Van der Lans in het standbeeld van Hugo om zijn stem te laten horen. “Ik heb geroepen dat we in verdraagzaamheid en met respect met elkaar moeten blijven praten.”

Lees meer

Democratie
De Delftse Tuky Santillan vluchtte 36 jaar geleden vanuit het fascistische en dictatoriale Argentinië naar Nederland, juist vanwege de democratie. Ook Santillan noemt de vrijheid van meningsuiting een groot goed. “Dat is een mensenrecht. Heel goed dat we als Delftenaren even stil stonden bij zo’n trieste gebeurtenis in Parijs. Elke vorm van terreur, van welke kant dan ook, moeten we niet accepteren. Geweld mag nooit de liefde overwinnen. Terroristen willen dat we bang zijn en de straat niet meer opgaan, maar we moeten niet bang zijn. Juist daarom ben ik ooit naar Nederland gekomen. Ik vind het goed dat we met deze bijeenkomst hebben gezegd: Stop, dit willen we niet meer.”

Gabriëlle Ponjee vond het eveneens een indrukwekkende bijeenkomst. “Ik heb er een goed gevoel aan over gehouden”, vertelt de 54-jarige Delftse. “In Parijs zijn grenzen overschreden. Ik vond het zinvol daarbij stil te staan en m’n stem te laten horen. Het was goed dat we daar met z’n allen stonden voor onze verworven vrijheden en als protest tegen de volkomen onrechtvaardigheid.”

Aan het denken
De aanslagen hebben ook de Delfgauwse cartoonist John Körver aan het denken gezet. Ook hij kwam donderdag naar de demonstratie op de Markt. “Zoiets absurds als in Parijs is, zoals overal al wordt gezegd, een aanslag op de democratie”, reageert hij, een dag na de aanslag. “Dit zet de boel op scherp.” Körver vraagt zich af wat de komende tijd gaat gebeuren. “Het belangrijkste is, vind ik, dat iedereen het hoofd koel houdt en geen domme dingen doet. Ik snap wel dat mensen vrijheid van meningsuiting tot het hoogste goed verklaren, maar ik vraag me af of het op dit moment verstandig is om daarom cartoons van Mohammed te plaatsen. Dat lokt weer een reactie uit. Je beledigt daar bovendien niet alleen terroristen, maar ook alle goed moslims mee.”

Het is echter allemaal, benadrukt de 48-jarige cartoonist, bovenal een gecompliceerde zaak. Niet in de laatste plaats voor cartoonisten. “De vraag is of je als cartoonist de grenzen moet opzoeken. Voor mij persoonlijk ligt de grens bij het diep kwetsen van mensen, want waarom zou ik dat willen? Ik heb eens, toen het Jazzfestival op het Heilige Geestkerkhof plaatsvond, in een cartoon gezet: ‘In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, jazz’. Daar heb ik toen uit Christelijke hoek commentaar op gehad. Dat wil ik dus niet. De Franse cartoonisten gingen over de grens heen en dat was een gevaarlijke grens, is gebleken.”

Enkele collega-cartoonisten gaan ongetwijfeld door met het maken van Islam-kritische cartoons, denkt Körver. Daar hangt, beseft iedereen sinds woensdag, wel een prijskaartje aan. “Ze zullen beseffen dat ze dan moeten onderduiken. Het paradoxale is dat je zulke cartoons moet kunnen blijven tekenen vanuit oogpunt van vrijheid van meningsuiting, maar als cartoonist raak je je persoonlijke vrijheid erdoor kwijt. Het is een enge en rare tijd. Als tekenaar word je gedwongen na te denken hoe je erin staat. Je hebt te maken met terroristen. Moet je daar tegen ageren door weer een scherpe cartoon over Mohammed te tekenen?” Hij vindt het goed dat in Delft een demonstratie is georganiseerd. “Want dit raakt de democratie. Mensen moeten niet denken: De regering lost dit wel op. Bewustzijn is belangrijk, want dit gaat over de toekomst, hoe wij leven en dat niets vanzelfsprekend is.”

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/%E2%80%98geweld-mag-nooit-de-liefde-overwinnen%E2%80%99

TOP

delft
maandag | 12 januari 2015 | 00h02 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

delft je_suis_pas_charlie_delft_verkerk1_od.jpg


Hypocriete toespraak van
Burgemeester Bas Verkerk
over Charlie cartoons

delft cartoon_2007_06_30_lucas_vokurka_draaikontje.jpg

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Gisteravond hield burgemeester Bas Verkerk (VVD) een toespraak op de Markt waarin hij het opnam voor de vrijheid van meningsuiting. En dat we vooral niemand moeten uitsluiten. De cartoons van de vermoorde Charlie Hebdo waren doelbewust beledigend en grievend voor moslims. Bas Verkerk hield een pen omhoog. Maar even later sprak op onze nieuwjaarsreceptie cartoonist Sytse Heidstra mij aan. Hij durft al jaren als L. Rözenwasser geen cartoons meer te tekenen omdat Bas Verkerk hem met rechtszaken dreigde. Verkerk vindt zijn cartoons, waarin hij heel politiek Delft op de korrel nam, een vorm van stalken.

Lees meer

Ondanks de straf die Sytse Heidstra heeft uitgezeten voor het bedreigen van Verkerk, (hetgeen Heidstra ontkent) sleept de zaak nog voort. Heidstra heeft sinds 2008 een pandverbod voor gemeentelijke gebouwen. Dit verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het is nog steeds van kracht. Heidstra durft geen politieke cartoons meer te tekenen. Verkerk heeft cartoonist Lulletje Rözenwasser in de tang. Maar ook onze fractievoorzitter Martin Stoelinga heeft tot aan de Hoge raad moeten procederen vanwege zijn uitspraken over corruptie, bekend als de Gondelaffaire. De Hoge raad vond dat raadsleden meer mochten zeggen dan burgers. Het recht van raadsleden “To Shock, Offend and Disturb”. Verkerk kocht zijn dubieuze rol in deze affaire af met een gemeentelijke bijdrage van €300.000 voor Stoelinga’s exorbitante juridische kosten.

Stadhuis 8 januari Markt Delft. Burgemeester Bas Verkerk roept mensen op hun potlood op te steken als teken dat Delft opstaat voor de vrijheid van meningsuiting. En Verkerk houdt ook nog steeds de Gedragscode overeind waarin de meningsuitingen van raadsleden tegen de wil van de Hoge Raad worden beknot. Gedragscode artikel 5.3 het raadslid draagt er zorg voor, dat de toonzetting van de beweringen niet geschiedt in persoonlijke grievende bewoordingen. Doe eens normaal man! Verkerk’s toespraak is volslagen hypocriet. Verkerk leidt overduidelijk aan existentiële schizofrenie. Mooie woorden, maar in zijn daden steekt Verkerk al jaren zijn middenvinger op naar de Vrijheid van Meningsuiting in Delft.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/hypocriete-toespraak-van-burgemeester-verkerk-over-charlie-cartoons/

TOP

delft
maandag | 12 januari 2015 | 00h01 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL |

Valt kennisniveau Lennart Harpe nog serieus te nemen?
Files IKEA loste Harpe op door een camera te plaatsen?
hfvh

delft logo_od_20140700.jpg

Aanpassingen Mijnbouwplein levensgevaarlijk voor fietsers

delft mijnbouwstraat_fiets_delft_2_od.jpg

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Naar aanleiding van een brief van Nanneke de Fouw heeft VVD wethouder Harpe ineens toch de verkeerssituatie onder aan de Sebastiaansbrug bij het Mijnbouwplein aangepast. Misschien heeft meegeholpen dat Nanneke de Fouw op internet op hetzelfde adres geregistreerd staat als D66 raadslid Pieter Stienstra (met geheim adres). De gemeente wees officieel de voorstellen van De Fouw af.

Lees meer

Volgens de gemeente was de ‘veiligheid op het Mijnbouwplein optimaal’. Maar later heeft VVD Harpe toch haar voorstellen die er voor zorgen dat auto’s ongehinderd over de Sebastiaansbrug kunnen jakkeren, ingevoerd. De fietsers mogen niet meer rechtdoor langs de Sebastiaansbrug naar het Hambruggetje. Ze moeten via een omweg naar links de Mijnbouwstraat op, langs het Diamantpad, Antracietplaats naar het Hambruggetje. Die omweg maakt geen enkele fietser. Ze steken gelijk haaks de weg over naar de Sebastiaansbrug. Dat is levensgevaarlijk omdat auto’s nu ongehinderd met grote snelheid de Sebastiaansbrug komen af denderen.

Het zou bij VVD wethouder Harpe toch bekend moeten zijn dat fietsers (studenten) de kortste weg nemen naar hun bestemming. Beta studenten kunnen goed rekenen. Het autoverkeer krijgt nu voorrang ten koste van de veiligheid van de fietser. Daar deze gevaarlijke verkeerssituatie door uitstel nieuwe trambrug nog een tijd zal duren, moet dat veranderen. Laat de auto’s daar maar maximaal 30km/uur rijden en herstel de situatie zodat fietsers niet meer oversteken.

Als er ‘s ochtends files staan dan is dat juist goed. Automobilisten moet je laten inzien dat ze om Delft heen moeten rijden in plaats van er dwars doorheen. Oprotten met dat doorgaande autoverkeer. Al was het omdat daar de luchtvervuiling de norm vaak overschrijdt.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/aanpassingen-mijnbouwplein-levensgevaarlijk-voor-fietsers/

TOPhtml5 logo Valide CSS!