Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1125 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 21 december 2014 | 20h24 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Circusdieren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Het Einde van een tijdperk

delft martin_stoelinga_onafhankelijk_delft_2014_ris_100x150.jpg delft walvis_sharon_dijksma.jpg

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Als de koffiedikkijkers gelijk krijgen, hetgeen ik van ganser harte hoop, dan kan het nog hooguit een jaar duren voordat we verlost zijn van een plaag die dit mooie land al decennia teistert, de Partij van de Arbeid. Kon Samson bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen het rode addergebroed nog redden met een maatpak en een zielig verhaal over zijn dochtertje, de recente opiniepeilingen wijzen uit dat Diederik en zijn rooie hemelbestormers zoveel in dit mooie land naar de knoppen heeft geholpen dat er nog maar een handjevol kansarmen in zijn politiek gewauwel geloven.

Lees meer

De Partij van de Arbeid heeft in dit land veel van de slingers die het zo gezellig maakten abrupt van het plafond getrokken. De meest recente poging om van dit aardige land een grauwe socialistische heilstaat te maken komt op naam van Sharon Dijksma, staatssecretaris van economische zaken in het kabinet van Rutte. Het rooie kamerolifantje verbood het optreden van wilde dieren in circussen. Nou weet ik niet hoe u erover denkt, maar ik zou als olifant liever in een circus een paar keer per dag een kunstje doen en verder met rust gelaten worden, dan op de Afrikaanse savannen constant op mijn hoede te moeten zijn voor criminele stropers die me die onhandige slagtanden uit mijn bek zagen.

Nee, de beesten zouden mishandeld worden door de dompteurs. Dat zegt overigens meer van Sharon dan van de dierentemmers. Als je redelijk nadenkt dan zal dat namelijk wel meevallen want de wilde dieren moeten het geld verdienen voor hun baas. Je mag er vanuit gaan dat ze dus een Koninklijke behandeling krijgen. Maar nee, Sharon denkt daar anders over. Geen wilde dieren meer in het circus. Wat dan wel. Er is denk ik een prima oplossing. Als we bijvoorbeeld die Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren en rooie Sharon, samen in een olifantenpak stoppen. Thieme voorop en Sharon als de kont van Jumbo achterin, gaat er nog redelijk realistisch uitzien, dan hebben we een redelijk alternatief en zijn we meteen van twee politieke rampen verlost.
Kerstboodschap

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/circusdieren-het-einde-van-een-tijdperk/

TERUG NAAR BOVEN

delft
zondag | 21 december 2014 | 15h52 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Begroting 2015 behandeling is weer grote “Farce Majeure”

delft jan_de_wit_onafhankelijk_delft_100x150_2014.jpg delft begroting_2015_delft_farce_majeur_od.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De Begroting 2015 behandeling was weer om hoofdpijn van te krijgen. Vier avonden is er oeverloos geouwehoerd om in 362.000.000 euro uiteindelijk maar 10.000 euro te verschuiven. Dat is 0,000027 minder. En dat is nog een bezuiniging op de vergoeding van de fracties van de politieke partijen. Nu krijgt de fractie nog maar €1000 vergoeding per raadslid per jaar. De SP (rijkste partij van NL met €7,2 miljoen in kas) heeft de lokale partijen OD & SB in de gemeenteraad nog verder verzwakt. Ja, daar konden de coalitiepartijen gretig mee instemmen. Het college schaterlacht om die populistische domheid.

Lees meer

Onafhankelijk Delft betaalt daarvan nog steeds een deel van de kosten van hun advocaat (€20.000) die probeerde een referendum over Stadskantoor op juridische weg af te dwingen. De SP stemde eenvoudig voor het HNK. In Delft kan je als tegenstander van de Linkse PvdA en GroenLinks tirannie namelijk alleen nog via de rechter iets bereiken. Dat kunnen we nu ook vergeten.

Het alternatief dat wij aandroegen om te stoppen om jaarlijks acht miljoen te storten in het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) en gelijktijdig een Artikel 12 uitkering aan te vragen bij het Rijk kreeg geen enkele aandacht. Ik lees in het Algemeen dagblad dat het college wel geheime gesprekken heeft met het ministerie van Binnenlandse zaken, maar nog geen concrete voorstellen heeft gedaan. Ergo, laat het spoorbedrijf OBS bv maar failliet gaan. Die hebben een wanprestatie geleverd de laatste acht jaar. Ze hebben het college maar ook de gemeenteraad niet adequaat geïnformeerd over de risico’s. Die kwamen pas na de gemeenteraadsverkiezingen naar buiten. Eerst €-30 miljoen. Maar al snel -€62 miljoen tot nu zelfs mogelijk -€101 miljoen. En dat allemaal binnen een half jaar. De vastgoedcrisis is echter al in 2008 begonnen. De OBS directie maar ook de raad van commissarissen maar ook de Algemene aandeelhouders leden van het OBS hebben met opzet de negatieve vastgoed en treasury ontwikkelingen in de doofpot gestopt. Het zijn allemaal oplichters en leugenaars. Als het OBS failliet gaat zal het Rijk wel moeten inspringen. Immers de bouw ligt dan plat. Ons een zorg. Nu lacht het Rijk in zijn vuistje. Die GroenLinks, PvdA, D66, Stip en VVD sukkels proberen de regie (macht) te houden ten koste van de Delftenaar. Die wordt kaalgeplukt en nog 14 jaar lang uitgekleed.

De Begrotingsbehandeling 2015 was weer een “Grote Farce”. Alleen de geliefde gedoogpartijen SP, CDA en CU spelen die show mee. Ze hebben niks veranderd op college voorstellen, maar wel de controle van de gemeenteraad verzwakt. De PvdA liet al weten wat dat zogenaamde raadsonderzoek naar hun 17 jaars heerschappij moet inhouden. Een GESCHIEDSCHRIJVING. Een soort Lof der Zotheid. Nou daar zitten wij niet op te wachten.
Wij willen alle schuldigen nu al op de Markt met pek en veren overgieten en de stad uit jagen. En die zijn allemaal bekend.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/begroting-2015-behandeling-is-weer-grote-farce-majeur/

TERUG NAAR BOVEN

delft
zondag | 21 december 2014 | 14h59 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_d66_239x64.jpg

Zelfreflectie

delft delft oostpoort_water_d66_298x234.jpg

door Huub Halsema, fractievoorzitter D66 Delft

Veel mensen werpen een blik op zichzelf tijdens de kerstperiode. Doe ik de dingen goed? Doe ik de goede dingen? Niet altijd eenvoudig, wel louterend. Het stadsbestuur van Delft deed in de laatste raadsvergadering van 2014 ook aan zelfrelectie.
Ten eerste heeft de raad, met steun van D66, besloten een onderzoek in te stellen naar de financiële situatie vanwege de niet sluitende begroting. Welke vragen aan de orde komen en welke vorm het onderzoek krijgt, zal in maart bekend zijn. Afronding van het onderzoek is gepland eind 2015. Diverse partijen hebben al betoogd dat een geschikte onderzoeksperiode 2005-nu zou zijn, grofweg de besluitvorming van project Spoorzone.

Lees meer

Verder heeft het college toegezegd om in het voorjaar met een routekaart te komen naar een sluitende begroting. Dit is geen simpele opgave. De extra oproep door D66/CDA om verschillende scenario’s uit te werken, daarbij de stad te betrekken en vervolgkeuzes goed uit te leggen maakt de opgave inzichtelijker. Deze oproep vond gelukkig een meerderheid.

Ook heeft de raad besloten om 20% op het fractiebudget te korten. Weliswaar gaat het om relatief weinig geld (10.000 euro op een begroting van 362 miljoen), maar gezien de niet sluitende begroting kan geen enkel onderdeel van de gemeente met recht zeggen ‘bezuinigen moet, maar niet bij ons’. Ook D66 stemde dus in met deze verlaging van het fractiebudget.

Een oproep van VVD+SP om als raad zelf regels te gaan schrappen kreeg gek genoeg geen meerderheid. Gelukkig staat niets in de weg om als fractie(s) alsnog met een initatief daartoe te komen.

De ideeën van D66 en PvdA om meer lokale prestaties uit de kenniseconomie-strategie te halen respectievelijk die strategie opnieuw te bespreken vonden beide veel weerklank. Deze plannen zijn een goede manier om de aandacht even los te weken van de platte debatten over het budget (0,3% van de begroting).

Tot slot werd de begroting vastgesteld, door goedkeuring van een brede raadsmeerderheid. Zoals vermeld sluit de begroting 2015-2018 niet, een uitzonderlijke situatie. Provincie Zuid-Holland zal daarom de Delftse begroting doorlichten, het resultaat wordt verwacht in februari.

D66 wenst u mooie feestdagen met veel zelfinzicht.

Voor een totaaloverzicht van alle moties inclusief het antwoord op de kerstquizvraag: “welke fractie zit slechts in de raad om tegen te stemmen?” zie hier.

bron: https://delft.d66.nl/2014/12/19/zelfreflectie/

TERUG NAAR BOVEN

delft
zondag | 21 december 2014 | 14h38 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sp_delft_2014_168x50.jpg

BEZUINIGINGEN DOK EN DE VAK UITGESTELD

delft lieke_van_rossum_sp_ris_100x150_2014.jpg

door Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP Delft

De extra bezuinigingen die het college bedacht had op DOK en de VAK zijn door de gemeenteraad een jaar uitgesteld. SP fractievoorzitter Lieke van Rossum is hier blij mee: "Uitstel is de eerste stap, wij gaan nu ons best doen om van uitstel, afstel te maken." Vorige week boden cursisten van de VAK al een petitie aan die maar liefst 1800 keer ondertekend was. Zelf diende de SP een voorstel in om de extra bezuinigingen helemaal niet door te laten gaan, maar die haalde helaas geen meerderheid.

Lees meer

Het voorstel van de SP en vrijwel alle andere fracties om een goed onderzoek te doen naar de mislukte bouwprojecten haalde een meerderheid. Van Rossum: "We zijn blij dat nu een groot deel van de raad wil dat de onderste steen boven komt, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren."

Naast deze twee voorstellen, diende de SP nog een aantal voorstellen in, vaak samen met andere fracties. Hieronder staat een overzicht:

1. Geen belasting verhoging boven de inflatie.
De coalitie partijen hadden in hun akkoord gezegd dat de onroerendezaakbelasting (OZB) niet meer mocht stijgen dan de inflatie, maar in de begroting stijgt hij toch met 5%. Van Rossum: "Raar dat de oppositie een voorstel moet indienen om het bestuursakkoord uitgevoerd te krijgen. En vervolgens stemt de hele coalitie tegen dit voorstel."

2. Bezuinigen op de raad.
De SP vindt dat als er wordt bezuinigd in de stad, dat de raad dan ook op zichzelf moet bezuinigen. Daarom werd er voorgesteld om de vergoeding voor commissieleden en het fractiebudget te verlagen. Een meerderheid was het eens met het verlagen van het fractiebudget met 20%.

3. Niet bezuinigen op de financiële winkel
De financiële winkel helpt mensen die in financiële problemen (dreigen) te komen. Dat voorkomt dat mensen onnodig in de schuldhulpverlening komen, wat een zware en dure voorziening is. Van Rossum: "Zeker nu de armoede in Delft toeneemt is het belangrijk dat de financiële winkel goed toegankelijk blijft zonder wachtlijsten." Dit voorstel haalde het helaas niet.

4. Niet bezuinigen op de bijzondere bijstand.
Aangezien de armoede toeneemt in Delft is het krom dat er bezuinigd wordt op de bijzondere bijstand. Dat gaat betekenen dat een gezin in de bijstand bijvoorbeeld een kapotte wasmachine niet meer kan vervangen. Ook dit voorstel werd weggestemd.

5. Geen overbodige regels
Overbodige regels is niemand voor, want ze kosten geld en veroorzaken extra werk. Daarom stelde de SP voor om eens te kijken welke overbodige regels geschrapt kunnen worden. Dit voorstel haalde geen meerderheid.

bron: http://delft.sp.nl/nieuws/2014/12/bezuinigingen-dok-en-de-vak-uitgesteld

TERUG NAAR BOVEN

delft
zondag | 21 december 2014 | 12h18 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Treurige bloembakken Nassaulaan zijn OZB verspilling

delft jan_de_wit_onafhankelijk_delft_100x150_2014.jpg delft bloembakken_nassaulaan_delft_od.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Tja, het geld moet blijkbaar rollen. Maar ik vind al die bloembakken langs de Nassaulaan geen aanwinst waar je vrolijk van wordt. Ze ontnemen automobilisten bij elke kruising ook nog een goed zicht. En als ze blijven staan vrees ik dat ze oudejaarsavond niet overleven. Maar ze zijn betaald door de winkeliersvereniging Wippolder. En die kan de declaratie weer opsturen naar het OndernemersfondsDelft. Daar klotst het geld tegen de plinten omhoog.

Lees alles

Elk jaar betalen de ondernemers een opslag op de OZB van hun bedrijfspand. Dit was trouwens een voorstel van de VVD. OD vond dat je in crisistijd juist de OZB voor particulieren en bedrijven zou moeten verlagen. Elke ondernemer betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) voor hun bedrijfspand. Bovenop dit bedrag betalen de eigenaren of gebruikers een opslag van 8,22 % voor het Ondernemersfonds Delft. Dit komt neer op € 7,60 voor elke € 100,00 dat u aan belastingen betaalt.

Dagobert Duck Fonds
De gemeente stort dit geld direct in het Ondernemersfonds. Zij bepalen de besteding. Elk jaar is er een budget van €750.000 te besteden. We kunnen het beter Dagobert-Duckfonds noemen. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld feestverlichting of bewaking en bewegwijzering van hun bedrijventerrein aanvragen. Ook kunnen er evenementen of promotie-acties mee worden gefinancierd.

Ik vind dat je niet via verplichte belastingafdracht van alle ondernemers in Delft, bloembakken moet financieren voor één straat. Zonde van het geld. De verdeling van het belastinggeld over de wijken is niet transparant. Nergens staat trouwens wat al die feestverlichting en bloembakken kosten.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/sombere-ozb-bloembakken-nassaulaan-zijn-belastinggeld-verspilling/

--------------------------------------------------------------------------------
accountancynieuws.nl: Gemeente mag deel OZB besteden aan ondernemersfonds

bron: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/gemeente-mag-deel-ozb-besteden-aan.144938.lynkx#.VJbDWV4Bg

TERUG NAAR BOVEN

delft
zondag | 21 december 2014 | 12h02 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Begroting 2015

delft bart_smals_vvd2014.jpg

door Bart Smals, fractievoorzitter VVD Delft

In de raadsvergadering afgelopen donderdag is een niet-sluitende begroting goedgekeurd. Het is een twijfelachtige eer om dit historische besluit te hebben genomen. Maar wat betekent het nou precies? Het is moeilijk de consequenties te overzien. Dat geldt niet alleen voor gewone bewoners van Delft maar zeker ook voor sommige raadsleden.

Lees meer

De VVD telt haar zegeningen. Immers, het college bezuinigt tot wat zij in deze politieke omstandigheden maximaal haalbaar acht. En de VVD-hand is er duidelijk in te herkennen. Zo wordt er nu de switch gemaakt naar regiegemeente met onder andere als resultaat een forse reductie van het aantal ambtenaren.

Maar wat we niet begrijpen is dat veel partijen wel zeggen dat een niet sluitende begroting ernstig is, maar daar vervolgens geen consequenties aan verbinden. Ondanks de penibele situatie blijven er voorstellen komen om toch aan verschillende, stuk voor stuk weliswaar zeer sympathieke doelen, geld vrij te maken. Dat is voor de VVD onbegrijpelijk: enerzijds de lasten fors verhogen, maar nog steeds een gat in je hand hebben.

Om ervoor te zorgen dat niemand vergeet dat deze lastenverhoging tijdelijk is, en ook zo snel mogelijk teruggedraaid moet worden heeft de VVD ervoor gepleit om dat dan ook maar duidelijk te maken op de belastingaanslag. De wethouder heeft toegezegd dat ook te doen. Komend jaar kunt u dus zien dat u extra betaalt.

In de stad is er een discussie geweest om het stadskantoor dan maar niet af te bouwen. In reactie daarop heeft de wethouder haarfijn uitgelegd dat dat geen goed idee is en alleen maar meer gaat kosten. Toch blijft de VVD de huisvestingslasten van de ambtenaren scherp in de gaten. Daarom hebben we een motie ingediend in de toekomstige huisvestingslasten opnieuw te berekenen en aan de raad te sturen. Daarbij kan het college meteen aangeven welk effect het afnemen van het aantal ambtenaren heeft op de huisvestingslasten.

Ook hadden we een motie voorbereid om snel meer inzicht te krijgen in de zogenaamde e-deals, en dan met name de balans tussen de kosten en opbrengsten. Vanzelfsprekend is het verstandig om milieubewust te zijn, maar daarbij is het des te belangrijker ook een financiële afweging te kunnen maken. De VVD vindt het zonde om geld uit te geven aan niet realistische klimaatdoelstellingen in een verre toekomst als dat ten koste gaat van hele reële, direct merkbare verbeteringen van het leefklimaat in Delft.

Een motie voor het volgend jaar onder de loep nemen van de effecten van het gezondheids- en welzijn programma "Gezond en Wel", de buurtsportcoaches in het bijzonder, bleek niet nodig. De wethouder deed daarop toezeggingen (zie "Sport in Delft is van iedereen").

Oppositiepartijen vonden de bezuinigen op kenniseconomie nog niet ver genoeg gaan. De VVD is daar niet in meegegaan, maar heeft wel nogmaals een lans gebroken om het geld dat in de kenniseconomie gestopt wordt zoveel mogelijk via een revolverend fonds te laten lopen. Op die manier kan op langere termijn de bijdrage verder omlaag, terwijl de doelen toch gehaald worden.

En natuurlijk was iedereen het erover eens dat er een onderzoek moet komen over hoe het zo heeft kunnen gebeuren. Niet eens zozeer om schuldigen te kunnen aanwijzen, maar meer om ook cultuur en organisatie van de processen onder de loep te nemen. Alleen door te leren van het verleden kunnen we proberen minder fouten te maken in de toekomst.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/12/20/begroting-2015

TERUG NAAR BOVEN

delft
zondag | 21 december 2014 | 11h48 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Sport in Delft is van iedereen

delft hattevanderwoudevvddelft20140600.jpg

door Hatte van der Woude, raadslid VVD Delft

Een onderwerp gerelateerd aan het sociaal domein ter discussie stellen is om commotie vragen, zo merkte de VVD wederom in de begrotingsraad van 2014. De VVD is van mening dat op het moment dat de begroting niet sluit, nog scherper naar het effect moet worden gekeken van elke euro die je nog wel uitgeeft. Zeker als je van inwoners vraagt meer bij te dragen terwijl zaken waar alle inwoners juist van profiteren, zoals een schone en veilige openbare ruimte, er sowieso al niet ruim bij zitten.

Lees meer

Meer dan 5 miljoen voor een programma als Gezond en Wel, dat zich voornamelijk richt op gezondheidsbeleid en welzijn, dat vinden wij een fors bedrag. Nu wordt gesteld dat deze investering zichzelf “terugverdient” doordat mensen er gezonder door gaan leven en zelfstandiger worden, even snel samengevat. De VVD wilde dan meer zekerheid over de effecten: gaat het programma na een tijdje dan ook krimpen? Zit het geen andere initiatieven in de weg?

Daarnaast hadden wij over een onderdeel van het programma Gezond en Wel, namelijk de buurtsportcoaches, wisselende geluiden gehoord. Positieve, maar ook negatieve. In een stad met een hoog aantal sportclubs, waar 25.000 Delftenaren sporten inclusief gehandicapten, duizenden vrijwilligers werken en waar stageplekken beschikbaar zijn, waar BSO’s gehuisvest worden, toegang is met korting tot veel van die clubs met de Delftpas, en een aparte sportregeling voor kinderen, een stad met gesubsidieerde vakleerkrachten voor gym op basisscholen, een sterke samenwerking tussen veel clubs via de Sportraad en een keur aan schoolsporttoernooien, is het gerechtvaardigd om een programma dat er bovenop komt en ons meer dan 2 ton kost even extra scherp onder de loep te nemen. En de mogelijkheid van aanvullende bezuinigingen te noemen.

De commotie was groot! Nadat onze intentie bekend was, kwam er een brief langs van de Sportraad die de raad vroeg niet op die weg door te gaan. De Sportraad en wethouder spraken zich uit voor de buurtsportcoaches via diverse gewillige media. Wij hebben het met verwondering gadegeslagen. De wethouder heeft ons daarna kunnen overtuigen dat om juridische redenen een eventuele bezuiniging pas in 2016 kan plaatsvinden, maar een stevige evaluatie, zoals we tot nu toe nog steeds niet gehad hebben, lijkt opeens interessanter dan ooit.

De VVD blijft luisteren naar alle geluiden, van alle sportclubs uit de stad. We hopen dat ook de Sportraad zich onafhankelijk en kritisch blijft opstellen, zoals ze dat ook in het verleden altijd heeft gedaan. Wij hebben de wethouder in de raad gevraagd, en toegezegd gekregen:

De opdracht Gezond en Wel voor 2016 te herzien met medeneming van de volgende zaken:
1 Aansluiting bij de randvoorwaarden van het tegen die tijd bekende subsidiekader
2 Opnemen prestatie: "% afname gebruik overheidsvoorzieningen", daarbij rekening houdend met de bekendheid van die voorzieningen.
3 Herzien van de inzet op buurtsportcoaches op basis van een evaluatie begin 2015, waarbij alle deelnemende organisaties, maar ook alle sportclubs in Delft worden bevraagd. Ook de clubs die geen gebruik maken van een buurtsportcoach.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/12/20/sport-in-delft-is-van-iedereen

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 19 december 2014 | 14h00 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

Weer eens een avondje Delftse politieke onzin. Ik heb niemand gehoord met een voorstel om het financiele gat te dichten!
De gemeenteraad, ook 'baas' Ernst Damen PvdA, laat het over aan de Provincie.
hfvh

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

RAAD STELT UITZONDERLIJKE BEGROTING VAST

door Gemeenteraad

“Een uitzonderlijk moment en een uitzonderlijke begroting”, zei wethouder Aletta Hekker. De raad had de begroting volgens de regels voor 15 november moeten vaststellen. Bovendien is de Delftse financiële situatie zo beroerd dat er ondanks aanvullende bezuinigingen van 12 miljoen euro, een gat in de begroting zit van 11,3 miljoen euro in 2015 en ruim 6 miljoen euro structureel in 2018. Dat heeft als gevolg dat Delft vanaf vandaag onder preventief toezicht staat van de provincie en dat de provincie in het voorjaar van 2015 de gemeente laat weten of de begroting wordt goedgekeurd.
...
BANKROET
Fractievoorzitter Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft had geen goed woord over voor het college en hij wees de PvdA en GroenLinks aan als schuldigen van het bankroet van Delft, om vervolgens te verzuchten dat niemand naar zijn partij luistert. Onafhankelijk Delft diende daarom geen moties of amendementen in. Wat bij andere fracties de vraag opriep, waarom Onafhankelijk Delft nog in de raad zat. “Om tegen te stemmen”, antwoordde fractievoorzitter Stoelinga.
...
bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/raad-stelt-uitzonderlijke-begroting-vast_47581.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 18 december 2014 | 22h03 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Delft is bankroet, veroorzakers PvdA/GroenLinks moeten aftreden

delft college_delft_begroting_2015_treed_af_od.jpg

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Voorzitter wij verwerpen deze begroting 2015 die niet sluitend is. Het tekort van 11,3 miljoen euro is niet nodig als de heilige huisjes Spoortunnel, Stadskantoor en Sint Sebastiaansbrug totaal anders aangepakt worden. De Provincie Zuid Holland is in feite de baas hier. De gemeenteraad heeft geen autoriteit meer. Wij zijn knechten van de Provincie.

Lees meer

De Provincie kan met een rood potlood alsnog schrappen wat ze willen. Wij zijn daartegen weerloos. Wij hebben in onze Algemene Beschouwing aangegeven dat Delft moet stoppen met de jaarlijkse bijdrage van 8 miljoen euro aan het Rijk voor de spoortunnels. Deze begroting is een kaalslag op onze samenleving en ook een drastische verhoging van de belastingen. Wij zullen tegen alle moties en amendementen stemmen daar deze vermeende verbeteringen de begroting op hoofdlijnen intact houdt. En deze begroting 2015 kan zo de prullenbak in.

De burger moet boeten voor de mega fouten uit het verleden. Die stenen bouwwoede is willens en wetens gedaan door GroenLinks en de PvdA wethouders. Wij vinden een onderzoek om te leren van de fouten uit het verleden, dan ook onnodig. De PvdA heeft al schuld bekend aan het bankroet. De hoofddader GroenLinks zwijgt tot nu toe.Deze partijen moeten verbannen worden naar de oppositie. Wij hebben al die jaren onze uiterste best gedaan om aan te tonen dat er onnodig hoge mega bijdragen zijn toegezegd met daartegenover totaal onvoorspelbare inkomsten.

Wij hebben voorstellen gedaan om projecten op geheel andere wijze aan te pakken.Bijvoorbeeld geen nieuw Stadspaleis. Zelfs ons referendumvoorstel Niet Bouwen Stadskantoor werd in strijd met de regels, weggestemd. De stad wordt al bijna zeventien jaar door GroenLinks en de PvdA op tirannieke en arrogante wijze bestuurd.Al ons eigen vermogen is door deze Linkse Kliek verbrast. Nu onze schatkist leeg is en willen ze nog door gaan met hun eigen zakken vullen.

Wij vinden dat de veroorzakers PvdA en GroenLinks van deze financiële ineenstorting uit het stadsbestuur moeten. Het zijn ook nog de verliezers van de verkiezingen.Dit Stadsbestuur met PvdA en GroenLinks is totaal ongeloofwaardig. Wij stemmen tegen deze verschrikkelijk begroting 2015 die als een wurgslang het laatste beetje geld uit Delft perst. Deze wethouders zijn afpersers in dienst van het Rijk en de Provincie. Dit zijn onze wethouders niet.

Treed af!

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/delft-is-bankroet-veroorzakers-pvdagroenlinks-moet-aftreden/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 18 december 2014 | 16h02 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

Oud-fluitiste Aletta Hekker (1951) en nu D66-wethouder financiën scheept Delft op met een begrotingstekort in 2015 van €11,3 miljoen.
Vergaderen over de begroting is nutteloos!
De Provincie ZH neemt de leiding over en de gemeenteraad heeft niets meer in te brengen!
OZB kan nog fors stijgen tot hoogste norm!
hfvh

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

BEKIJK DE RAADSVERGADERING RECHTSTREEKS

door Gemeenteraad

Vanavond kunt u vanaf 19.00 kijken naar de webcast van de raadsvergadering. In deze vergadering bespreekt de raad naast enkele andere voorstellen de Programmabegroting 2015-2018 en de belastingverordeningen voor 2015.

Agenda:
8.4 - Begroting 2015
Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Programmabegroting 2015-2018'.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/bekijk-de-raadsvergadering-rechtstreeks_47356.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 18 december 2014 | 13h49 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

Hoeveel verdient een columnist?
Tarief: van 10 - 40 cent per woord.
Bij 365 woorden = €36,50 - € 146,00.
hfvh

delft logo_gemeente_delft_20140700.jpg

COLUMN PIETER JOUKE: PARK

delft

...
Het valt me steeds meer op dat mensen hun omgeving laten vervuilen. Ik zie de meeste vervuiling nadat het papier is opgehaald. De hele straat ligt bezaaid met papierresten, en iedereen laat het liggen. Het valt me op en ik kan maar één conclusie trekken: ik word oud.

bron: http://www.delft.nl/Inwoners/Actueel/Bloggen_over_Delft/Meer_blogs/Pieter_Jouke_blogt_in_Delft/Column_Pieter_Jouke_park

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 18 december 2014 | 11h33 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeente_delft_20140700.jpg

Persbericht gemeente Delft:
Sebastiaansbrug en tramlijn 19 aanzienlijk vertraagd

Het college heeft de raad gemeld dat de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug en de daaraan gekoppelde doortrekking van tramlijn 19 aanzienlijke vertraging oploopt. Dit is een gevolg van de vernietiging van de omgevingsvergunning door de Rechtbank van Den Haag op 12 november 2014.

Tramlijn 19 zal dan ook niet in het tweede kwartaal van 2017 naar Technopolis gaan rijden. zoals in juni van dit jaar is gemeld. Uiterlijk in maart 2015 wordt duidelijk op welke termijn tramlijn 19 in gebruik kan worden genomen.

De rechter heeft de ‘omgevingsvergunning eerste fase’ voor het vernieuwen van de St. Sebastiaansbrug op 12 november vernietigd en heeft aangegeven dat een nieuw besluit moet worden genomen. Daarbij moet het akoestisch onderzoek naar de mogelijke toename van de geluidsbelasting als gevolg van de vervanging van de brug opnieuw worden uitgevoerd.

De afgelopen weken heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Delft over de consequenties van deze uitspraak voor het vergunningtraject. Zij kiezen ervoor om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Rechtbank, de lopende procedure in te trekken en het vergunningtraject opnieuw op te starten. Onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuw geluidsrapport.

wethouder Lennart Harpe:
Het is bijzonder spijtig dat de procedure opnieuw moet. Maar we respecteren de uitspraak van de rechter en handelen er ook naar. Zorgvuldigheid staat voorop. Een nieuwe vergunningsprocedure en geluidsrapport moeten de toets der kritiek kunnen doorstaan. We nemen de tijd die nodig is om dit zorgvuldig te doen. Snelheid mag niet ten koste gaan van kwaliteit of leiden tot overschrijding van het gestelde budget. Dat is het kader waarbinnen we blijven werken aan realisatie van een nieuwe brug zodat de tram zo snel mogelijk naar Technopolis kan gaan rijden.

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 18 december 2014 | 01h16 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

Gijs Peperzak wil weten:
waarom doet het presidium geen aangifte tegen het Delftse presidiumlid annex zetelrover!

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

GEEN VERVOLGING NA AANGIFTE SCHENDING GEHEIMHOUDING

door Gemeenteraad

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om raadslid Aad Meuleman niet te vervolgen in verband met het mogelijk schenden van de geheimhouding.
...
Het presidium heeft kennis genomen van het oordeel van de Officier en ziet geen aanleiding om verdere stappen te ondernemen.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/geen-vervolging-na-aangifte-schending-geheimhouding_47357.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 18 december 2014 | 00h52 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Spoorzone uitgaven helpen Delft langzaam om zeep

delft spaarmodel_spoorzone_delft_od.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Morgenavond is een drukste van jewelste in de raadszaal. Het regent weer van de moties en amendementen alsof de gemeente niet failliet is. Die poppenkast dient om de burger het idee te geven dat de financiële crisis van Delft nog te beheersen valt. Ik denk van niet. De afgrond is in zicht.

Lees meer

In werkelijkheid moeten we veel harder snoeien, hakken en, kappen. Maar dat wordt niet gedaan. De meerderheid van de raadsleden speelt dat spel mee. De miljoenen toezeggingen en afbetalingen voor de spoorzone lopen al tot 2027. Minimaal 13 gitzwarte donkere jaren staan ons te wachten. Dit is nog maar het begin.

Ik moet zelf maar wat grafieken en tabellen maken want anders snap ik het zelf ook niet. De totale bijdrage aan de spoortunnel tot 2027. Als je naar 2015 kijkt is dat €17,3 miljoen. In 2016 idem. Voor 2017 moeten we 25,7 miljoen opzij zetten. Dat geld is er niet. De totale OZB opbrengst van Delft is voor 2015 €23,8 miljoen. Het college zou de OZB moeten verdubbelen om dit soort hoge bedragen de komende jaren op te brengen.

Dit college kiest voor het ontslaan van 250 ambtenaren. Maar dat zal door afvloeiingsregelingen niet direct geld opbrengen. Deze verschrikkelijk hoge miljoenen bijdragen en verliezen zijn door roekeloos besturen van GroenLinks wethouder Grashoff en Pvda wethouders Torenstra en Koning veroorzaakt. Deze twee elitaire Linkse partijen hebben sinds 1998 op tirannieke wijze Delft bestuurd.

De keerzijde vaan die bestuurlijke arrogantie en verkwisting zullen we zeker nog 14 jaar voelen. We hebben een spoortunnel. Maar Delft is decennia lang een arme stad. De voorspelling is nu €241 miljoen negatief in 2027. De bewoners en bezoekers betalen torenhoge belastingen en het voorzieningenniveau is gelijk een Oostblok land.

De Nederlagen strategie. De PvdA had 14 zetels in 1998. Dat is gestaag gedaald naar nu in 2014 van 4 zetels. Ondanks die decimering besturen deze slechte PvdA bestuurders nog steeds door alsof er niets aan de hand is. Hoelang gelooft de Delftse stemmer nog in de fabel van zogenaamd goede PvdA bestuurders? Delftse PvdA en GroenLinks wethouders zijn profiteurs van het ergste soort.

Getallen liegen niet. Die worden door het DDR communicatie secretariaat echter vakkundig gemanipuleerd en onbegrijpelijk gemaakt met vage dartbord achtige figuren.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/spoorzone-uitgaven-helpen-delft-langzaam-omzeep/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 17 december 2014 | 19h34 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

Alex Mustert:
investering spoorzone één miljard!

delft alex_mustert_20141217193708.jpg delft alex_mustert_spoorzone_vermeers_gezicht_op_delft.jpg

delft alex_mustert_20141217_spoorzone_1miljard.jpg


voor meer zie
bron: alex_mustert_20141217_spoorzone_1miljard.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 16 december 2014 | 13h51 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

Aangifte tegen Aad Meuleman mislukt!
Raadslid Pieter Stienstra D66 probeerde 'man van tien miljoen' het pak in te naaien!
Jawel, heel fijne collega's, die D66-ers! hfvh

delft pieter_stienstra_bram_oostdijk_20140624.jpg

Onderstaand lees je de slappe reactie van Dr. Stienstra,
die slechts zijn 'plicht' vervulde ... :


Peter Stienstra ma, 07 jul 2014

Ik signaleer een fout in het bericht over de aangifte in de DelftOpZondag van 6 juli jl. Niet raadslid Pieter Stienstra heeft aangifte tegen een collega gedaan. Door de raad benoemd commissievoorzitter Pieter Stienstra heeft namens de commissie aangifte tegen een commissielid gedaan. Dat deed hij volgens de regels van de door de raad vastgestelde commissieverordening. Het lijkt misschien allemaal hetzelfde maar is dat niet. In dit soort zaken is het van belang personen en functies heel goed van elkaar te onderscheiden.

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 16 december 2014 | 01h47 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

... de heer Tienstra te vragen minstens in het openbaar zijn excuses aan te bieden

Enkele maanden geleden deed een lid van de Gemeenteraad, enkele maanden geleden deed de heer Tienstra, het lid van de gemeenteraad en lid van D’66, de partij die onder andere ook voor de transparantie is en het lid dat ongeveer een jaar geleden nog maar net wist waar het stadhuis staat, aangifte van “lekken” van vertrouwelijke gegevens in de commissievergadering door de heer Meuleman.

Maanden heeft de heer Meuleman zich in spanning afgevraagd, wat een dergelijke stomme aantijging voor hem zou betekenen. En terecht, want het is niet leuk om door middel van een stom optreden van een collega-raadslid te worden geconfronteerd met een eventuele straf, waardoor een zeer vertrouwelijk aanzien aangetast zou kunnen worden.

De Officier van Justitie heeft gelukkig verklaard, dat de heer Meuleman niets verkeerd gedaan heeft. Ik weet, dat ik enigszins bevooroordeeld ben, doch dat weerhoudt mij er niet van de heer Tienstra te vragen minstens in het openbaar zijn excuses aan te bieden voor dit eigenaardige gedrag en anders moet er wellicht aangifte gedaan worden tegen raadsleden die onbezonnen te werk gaan. Nee, dat hoop ik niet, want dan zit ik wellicht elke dag op het politiebureau.

Aad Bonthuis (Delft)

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 16 december 2014 | 00h21 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

Delft, Beestenmarkt met de
leukste schaatsbaan van Nederland!
Helaas met uitzicht op een gesloten wand!
100% goedgekeurd door de gemeenteraad!
hfvh

delft beestenmarkt_000_schaatsbaan_gesloten_wand_20141209154555.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

In de Delft op Zondag las ik de ingezonden brief van de exploitanten Robin en Nannette Verschoor, DSW Schaatsbaan, Delft.
De ruimte is beperkt! Precies! Dus beperk de tijdelijke bebouwing en laat de horeca-exploitatie maar over aan de uitbaters op de Beestenmarkt!

--------------------------------------------------------------------------------
Schaatsbaan
In de krant Delft op Zondag en ook op social media heeft een aantal mensen aangegeven de indeling van de schaatsbaan dit jaar niet mooi te vinden. Het gaat dan met name om het (ontbreken van) het gezicht op de schaatsbaan vanaf de westzijde van de Beestenmarkt.

Een schaatsbaan op een plein als de Beestenmarkt is elk jaar weer een uitdaging. De ruimte is beperkt, waardoor de ruimtes die nodig zijn voor kassa, schaatsverhuur en horeca altijd bij 'iemand' voor de deur staan. Iedere ondernemer heeft uiteraard natuurlijk het liefst uitzicht op de schaatsers en de schaatsbaan. Daarom is er destijds, in overleg met de ondernemers, voor gekozen om de indeling per jaar te rouleren, zodat de 'pijn' over het plein verdeeld wordt. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de koelmachines. Daarnaast moeten we rekening houden met technische zaken als de aansluitpunten voor riool en stroom.

Al met al elk jaar weer een hele puzzel, waarbij we naar eer en geweten zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen. Natuurlijk lukt het dan niet om het ieder jaar iedereen naar de zin te maken. Een ieder die daar vragen over beeft of mee wil denken over alternatieven, is van harte welkom voor een kop koffie!

Robin en Nannette Verschoor, DSW Schaatsbaan, Delft

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 15 december 2014 | 14h53 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cda_97x50.jpg

CDA Delft: Verhoging OZB en parkeertarieven niet nodig!

door CDA Delft
...
Pijnlijke keuzes die bewoners en bezoekers aan de binnenstad (waaronder ook veel bewoners van de buitenwijken) in de portemonnee gaan raken. En volgens het CDA niet nodig! Het CDA presenteerde een tegenvoorstel waarin de OZB en de parkeertarieven niet verhoogd hoeven te worden, door te bezuinigen op de jaarlijkse uitgaven aan de kenniseconomie en dit geld te gebruiken om de OZB-verhoging en de stijging van de parkeertarieven ongedaan te maken.

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/cda-delft-verhoging-ozb-en-parkeertarieven-niet-nodig/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 15 december 2014 | 14h43 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_delftse_post_20140900.jpg

SP waarschuwt voor volgend ‘verliesproject’

door Delftse Post

De Delftse SP waarschuwt dat de zoutopslag aan de Staal wel eens het volgende grote verliesproject voor Delft te worden, na de steeds duurdere Spoorzone, de Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug.
Het college wil de zoutopslag samen met het Rijk en de provincie huisvesten op een terrein in Rijswijk. “Dat zou een goede optie kunnen zijn, maar er is helemaal geen tijd om dat te onderzoeken. We moeten dus akkoord gaan met een uitgave 1,5 miljoen euro zonder enige informatie”, zegt SP raadslid Tom Zonneveld. “Dat is precies waar het bij de andere projecten ook is fout gegaan. De raad werd voor het blok gezet en een paar jaar later bleek het toch veel meer te kosten dan werd gezegd.” De SP stelde eerder al voor om een goed onderzoek te doen, juist om oplopende kosten bij projecten in de toekomst te voorkomen.

bron: http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3091625

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 15 december 2014 | 13h37 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

Onafhankelijk Delft = Anti Islam
Onafhankelijk Delft = Anti College
hfvh

delft logo_od_20140700.jpg

Er moet een eind komen aan het islam cliëntelisme van de PvdA in Delft.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
Alles wordt met opzet buiten het zicht van de gemeenteraad gehouden. De PvdA koopt zo stiekem hun stemmen onder de Marokkaanse moslims.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/pvda-gaat-gewoon-door-met-svn-leningen-aan-moskeeen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 15 december 2014 | 11h10 | week 51 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Gemeente krijgt geen cent meer voor uitgeschreven boetes

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente geen cent meer van het Rijk voor een uitgeschreven boete door BOA’s op straat. De bekende blauwe jassen delen nu duizenden Proces Verbaal uit voor overlast op straat. Zo’n PV werd naar het CJIB opgestuurd en ongeacht de hoogte van de boete kreeg de gemeente een vergoeding van €25.
...
De oplossing is dat de gemeente een bestuurlijke boete gaat uitschrijven. Maar daar moeten we wel weer een heel incasso- en bezwaarsysteem voor optuigen. Weer meer ambtenaren. En de kosten zouden wel eens hoger kunnen uitvallen dan de opbrengsten.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/gemeente-krijgt-geen-cent-meer-voor-hun-uitgeschreven-boetes/

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo Valide CSS!