Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1125 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 13 december 2014 | 19h00 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gl_179x50_20140900.jpg

Persbericht
GroenLinks bezuinigt niet op de Delftpas

Moeilijke tijden vragen om slimme investeringen. Met die gedachte kondigde GroenLinks een motie aan voor de gemeenteraad van 18 december. Daarin wordt het college opgeroepen om het reductietarief voor de Delftpas voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm in stand te houden.

De gemeente heeft in de nota ‘Aanpassingen bijzondere bijstand’ voorgesteld om dit tarief te laten gelden voor inkomens tot 110% van de norm, en bezuinigt daarmee 45.000 euro. Hierdoor zouden ongeveer 600 kinderen geen gratis Delftpas meer ontvangen en zouden hun ouders geen aanspraak meer kunnen maken op het reductietarief. GroenLinks stelt voor de bezuiniging terug te draaien, omdat zij dit bedrag juist zien als een slimme investering. Participatie bevordert immers het welzijn en de ontwikkeling, en werkt daardoor preventief en bevordert de kans op werk. Tevens stelt GroenLinks voor om de tegemoetkoming in de schoolkosten tot een inkomen van 130% te verstrekken in plaats van 110% zoals wordt voorgesteld in de nota. Deze plannen kunnen gefinancierd worden uit het budget bijzondere bijstand.

Deze regeling zorgt er voor dat ook bewoners met een laag inkomen kunnen meeprofiteren van de Delftpas. Dankzij deze pas nemen gezinnen deel aan cursussen bij de VAK en sportverengingen, en kunnen ze een voordelig abonnement krijgen bij DOK. Allemaal faciliteiten die anders misschien buiten hun bereik blijven. Hier profiteren de inwoners dus van maar ook instellingen als DOK en VAK: iedereen wint.

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 12 december 2014 | 22h30 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sp_delft_2014_168x50.jpg

SP ONDERSTEUNT DOK EN DE VAK!

delft markt_ondersteuning_dok_vak_sp_foto_tom_zonneveld.jpg

door Tom Zonneveld

Vanavond waren er in het stadhuis meerdere optredens van de VAK. Ook werd er een petitie aangeboden aan de wethouder die maar liefst 1800 keer is ondertekend. SP raadslid Tom Zonneveld: "De SP zet zich al langer in voor goede kunst en cultuurvoorzieningen en heeft voor de zomervakantie al een petitie aangeboden aan de wethouder tegen de bezuinigingen. Daarom heeft de volledige SP fractie deze petitie ondertekend."

bron: http://delft.sp.nl/nieuws/2014/12/geen-bezuiniging-op-dok-en-de-vak

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 12 december 2014 | 14h59 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

OEVERLOOS ...
nog steeds de 'wet van klets' in Delft.
D66 Delft is van het ergste soort in deze.
weg met je geratel, maar kom to the point!
hfvh

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

Opmerkingen in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein

door Gemeenteraad

Alleen de VVD liet weten geen voorstellen te doen, waarbij binnen de begroting met geld moet worden geschoven.
...
De VVD maakte zich hard voor het effectief en efficiënt besteden van de beschikbare middelen, zoals in de bijzondere bijstand.
...
D66 vroeg het college de doelstellingen in het bestuursprogramma beter meetbaar te maken.
...
Het college moet daarnaast volgens D66 terughoudend zijn met bezuinigingen op de kenniseconomie.
...
Ook opperde de fractie het idee van een revolverend fonds voor mensen die hun ziektekosten niet kunnen betalen.
...
Daarnaast stelde de fractie voor om de mogelijkheid te onderzoeken of Delft toch niet een eigen ombudsfunctie moet krijgen.
...
STIP benadrukte in haar betoog het belang van techniek en onderwijs
...
De SP kondigde moties aan om de bezuinigingen op de sportvoorzieningen ongedaan te maken en de bezuinigingen op de bijzondere bijstand grotendeels te schrappen.
...
Net als andere partijen constateerde de PvdA dat de rek er financieel in Delft uit is. De gemeente zou daarom moet aankloppen bij werkgevers, het MKB en organisaties om samen werklozen aan het werk te krijgen.
...
In tegenstelling tot D66 kan er wat de ChristenUnie betreft wel geld uit de pot kenniseconomie worden gehaald om de bezuinigingen op de Bijzondere Bijstand op te vangen.
...
Het kortingstarief in de Delftpas moet wat GroenLinks betreft gelden voor de draagkrachtgrens van 130 procent.
...
Onafhankelijk Delft zei het jammer te vinden dat er bezuinigd moet worden, maar liever niet op sport.
...
Wethouder Hekker maakte de commissie duidelijk dat de gemeenteraad volgende week een niet-sluitende begroting gaat vaststellen die daarna nog moet worden goedgekeurd door de provincie.
...
Omdat Delft onder preventief toezicht staat, betekent dat volgens de wethouder dat de provincie de rode viltstift kan gebruiken. Ook begrotingswijzigingen moeten volgend jaar door de provincie worden goedgekeurd, nadat ze zijn vastgesteld door de gemeenteraad.
...
Aan het eind van de vergadering vroeg de SP-fractie via een rondvraag aandacht voor bewoners van het Rode Dorp die een buurthuis willen opstarten. Zij willen graag ondersteuning hierbij vanuit de gemeente. Wethouder De Prez liet weten dat er al contacten gelegd zijn en dat er binnenkort overleg zal plaatsvinden.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/fracties-kondigen-moties-en-amendementen-aan_47290.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 11 december 2014 | 12h09 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft kadmium_verhuist_20141200.jpg

Na lange tijd van voorbereiding hebben we half november de sleutel gekregen van het prachtige pand op het St. Agathaplein. PrinsenKwartier is de nieuwe naam voor de samenwerking van TOP (Techniek Ontmoetings Punt),Kadmium, HYPO kunstsuper, Het Collectief, Delft Design en Museum Prinsenhof Delft.Samen gaan wij een bruisende plek creëren op deze prachtige locatie waar iedereen kan genieten van kunst, cultuur en techniek.

We willen u graag op 18 december uitnodigen voor een bijeenkomst van mensen die het PrinsenKwartier een warm hart toedragen. In de bijlage leest u hierover meer.

Er is nu even geen expositie meer. Als alles volgens planning loopt nodigen we u graag uit voor de expositie "We zijn weer thuis" die vanaf 8 februari 2015 in het PrinsenKwartier te zien zal zijn.

Dit jaar is er nog wel een BackToBasis op 12 december om 20:00 uur en een Dichter bij Kadmium (verzet de zinnen) op 21 december om 14:00 uur op onze locatie aan de Koornmarkt.

delft agathaplein_prinsenkwartier_uitnodiging_20141218.jpg

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 11 december 2014 | 09h11 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

Gemeente Delft steelt fietsen!
hfvh

delft kromstraat_000_verwijderen_fietsen_20141209153139.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Vooruitlopend op de te verwachten drukte tijdens lichtjesavond verwijdert de gemeente 's middags al preventief fietsen vanaf de reguliere fietsparkeerplaats in de Kromstraat. Door het neerzetten van een verbodsbord 'verboden fietsen en brommers te plaatsen' denkt de gemeente aan alle wettelijke eisen te hebben voldaan?
Ben je even boodschappen aan het doen en dan wordt zonder enige waarschuwing je fiets geruimd. Kan je hem gaan ophalen in Den Haag. De Delftse bevolking draait weer eens op voor de ongedekte kosten, dat gaat maar door!

delft kromstraat_000_verwijderen_fietsen_20141209153240.jpg

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 11 december 2014 | 00h16 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft groengas_tankstation_delft.jpg

PERSUITNODIGING

Wethouder Stephan Brandligt opent eerste Groengastankstation in Delft

“Zolang we naar het toilet blijven gaan, kunnen we blijven rijden”, aldus OrangeGas, exploitant van het tankstation.

Delft, 9 december 2014 – Donderdag 11 december a.s. om 17.00 uur opent Stephan Brandligt, wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de gemeente Delft, het eerste Groengas-tankstation in Delft. Het Groengas- tankstation van OrangeGas ligt op het voorterrein van de Delftse taxicentrale Deltax, aan de Voltaweg 2 in Delft.

De belangstelling voor alternatieve brandstoffen is nog steeds stijgende. Groengas is op dit moment de milieuvriendelijkste en goedkoopste brandstof die direct en massaal is in te zetten. Op Groengas rijd je CO2-neutraal en bespaar je tot 40% op je brandstofkosten t.o.v. diesel. Groengas wordt gemaakt van biogas, dat wordt verkregen uit GFT-afval en rioolwater.

Het programma:

16.45u : Ontvangst bij Deltax

17.00u : Welkom door de heer Marcel Borger, directeur OrangeGas

17.05u : Over de betrokkenheid van Stadsgewest Haaglanden, door regiobestuurder Hans Horlings

17.10u : Groengas & Deltax, door Peter van der Salm, initiator van het vulpunt namens Deltax

17.15u : Officiële opening van het OrangeGas-vulpunt door de heer S. Brandligt, wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de gemeente Delft

17.30u : Persmoment/mogelijkheid tot het maken van foto’s

vanaf 17.40u : Mogelijkheid tot het stellen van vragen en napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Datum en tijd: Donderdag 11 december va. 16.45 uur
Locatie: OrangeGas-tankstation, Voltaweg 2, Delft

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 11 december 2014 | 00h08 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

Persbericht.

Delft, december 2014

Buurtbewoners in Tanthof richten SVAT op.
Op 5 november 2014 is de Stichting Vrijwilligers Activiteiten Tanthof (SVAT) opgericht.
SVAT richt zich op vrijwilligersorganisaties en bewonersactiviteiten in de wijk Tanthof. De stichting heeft de volgende doelstellingen:
a) Bevorderen van het sociale leven in de wijk in de meest algemene zin.
b) Faciliteren van de communicatie tussen wijkbewoners en de diverse organisaties. bewonersinitiatieven in de wijk en - op afstand - de gemeente.
c) Inventariseren van behoeften van belanghebbenden.

Volgens SVAT is goede communicatie tussen alle spelers in de wijk een belangrijke voorwaarde voor een sociaal levendige wijk. Van belang daarvoor is dat de wijkbewoners, SRO (de beheerder van het wijkcentrum De Hofstee), Participe en vrijwilligersactiviteiten en bewonersinitiatieven elkaar goed kennen. SVAT zal eveneens een digitaal platform voor de wijk realiseren met als belangrijk onderdeel een nieuwe digitale wijkkrant.

Het bestuur van SVAT bestaat momenteel uit vier personen. Voor vragen, reacties of informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat van SVAT via info@svatdelft.nl of 06 3628 4678

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 10 december 2014 | 23h03 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_waterforum_388x60.jpg

Heibel over grondwater onder DSM

door Waterforum Online

De gifbeker vol financiële tegenvallers is voor Delft nog lang niet leeg. De gemeente dreigt fors in de buidel te moeten tasten om het grondwater onder DSM Gist weg te laten pompen, meldt het AD.

Lees meer

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft aangegeven niet langer verantwoordelijkheid te willen dragen voor het wegpompen van het grondwater. Sinds DSM Gist enkele jaren geleden besloot te stoppen met pompen, sprongen naast Delfland ook de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland bij. Het onttrekken van het grondwater is nodig, omdat er anders wateroverlast in de Delftse regio zou ontstaan. Die gevolgen zijn met name ingrijpend voor de bouwput in de Delftse Spoorzone. Ook zouden woningen en kaden verzakken.

Grondwater
Maar met die kades zit het wel snor, zo betoogt Delfland. "Inmiddels blijkt dat het onttrekken van grondwater maar beperkt invloed heeft op de stabiliteit van de kades,'' zo laat een woordvoerster van Delfland weten. "Zeker omdat we een aantal kades ook al hebben verstevigd. Er is voor ons dan ook geen reden meer om aan de gemeenschappelijke regeling met de andere partijen deel te nemen.'' Dat betekent dat Delft en DSM voortaan samen de kosten van het oppompen moeten betalen. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, wilden de betrokken partijen niet zeggen, maar enkele jaren geleden ging het nog om 2,5 miljoen euro per jaar.

Provincie
Delft doet er dan ook alles aan om het hoogheemraadschap aan de eerdere afspraken te houden. "De gemeente Delft is het niet met de stap van Delfland eens omdat we vinden dat het hoogheemraadschap een wettelijke verantwoordelijkheid heeft om te blijven meedoen,'' zegt een Delftse gemeentewoordvoerder. "Uittreding van Delfland betekent een heel traject met vele financiële ins en outs.'' Het hoogheemraadschap heeft het geschil nu voorgelegd aan de provincie. Delft zegt af te wachten wat hier uitkomt. - See more at: http://www.waterforum.net/Nieuws/8514-Heibel-over-grondwater-onder-DSM#sthash.ofQUY4nO.dpuf

bron: http://www.waterforum.net/Nieuws/8514-Heibel-over-grondwater-onder-DSM

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 10 december 2014 | 22h33 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

Lichtjesavond Delft 2014

delft markt_lichtjesavond_delft_23.jpg

Delft, Markt met kerstboom.
Foto van Roel Prikken, op bezoek in Delft.

bron: foto-album

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 10 december 2014 | 22h07 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Staande ovatie voor ontroerde Aboutaleb op stadhuis

delft ahmed_aboutaleb_en_zijn_vrouw_khaddouj_elsevier.jpg

door Servaas van der Laan, Elsevier

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) heeft op het stadhuis een staande ovatie gekregen nadat hij door weekblad Elsevier was uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar. De burgemeester zei 'vereerd' en 'ontroerd' te zijn door de onderscheiding.

bron: http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2014/12/Staande-ovatie-voor-ontroerde-Aboutaleb-op-stadhuis-1662841W/?masterpageid=158493#

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 10 december 2014 | 21h41 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Raadswerk kost tijd

delft aad_meuleman_stadsbelangen_risdelft.jpg

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

In de afgelopen jaren is er binnen de gemeenteraad een tendens ontstaan, waarin het besturen van de stad steeds meer afhankelijk lijkt te worden gemaakt van de thuissituatie van raadsleden.

Lees meer

Een vergadering mag niet om 18.00 uur beginnen, want men wil graag thuis eten en hoewel afgesproken is na 24.00 uur niet meer te vergaderen, gaat de raad om 00.30 uur nog rustig door als er drie agendapunten te bespreken zijn. Dat wordt dan onzorgvuldig in een half uurtje afgerond, want niemand heeft zin om een extra avond terug te komen, maar tegelijkertijd wil men na 24.00 uur ook snel naar huis.

Om nog maar te zwijgen van de vele vakantieperioden die er in de afgelopen jaren steeds zijn bijgekomen. In voorgaande jaren had je alleen Kerst- en zomerreces, maar inmiddels zijn daar het voorjaars-, mei- en herfstreces bijgekomen. Alsof men elk reces op vakantie gaat. Dan wordt er niet vergaderd.

In de afgelopen jaren werden het aantal commissies teruggebracht van 5 naar 4 en in deze periode van 4 naar 3. Steeds minder spreektijd en voor een goed debat en wisselen van standpunten is vrijwel geen ruimte meer. Zo snel mogelijk voorstellen bespreken en afhandelen, want dan kan men weer naar huis. Het oogt allemaal effectiever, maar of het zorgvuldiger is, is zeer de vraag.

De conclusie van de Delftse Rekenkamer (DKR) dat de gemeenteraad zich proactiever moet opstellen, is dan ook niet verwonderlijk. Dat geldt voornamelijk voor de coalitiepartijen, die in de afgelopen jaren vrijwel ‘slaafs’ achter het college aanliepen. Toen vorige week het voorstel van het college over de huisvesting Winterdienst ( zoutopslag) op de agenda stond, vond mevrouw Huijsmans van D66, dat dit voorstel direct naar de hamerstukkenagenda kon. Het ging wel over een investering van 1,5 miljoen euro. Bij de begrotingsbehandelingen in de afgelopen jaren riep het college steeds: ‘de raad kan van alles willen, maar er verandert geen euro in de begroting’. En dus veranderde er, gesteund door de voltallige coalitie, ook niets.

Overigens is de vraag ook hoe kritisch het college zich opstelt richting ambtelijke organisatie. Waar ligt de echte macht? Bij de politiek of de ambtelijke organisatie?

Het raadswerk kost veel tijd en moet meestal naast een reguliere fulltime- of parttimebaan of huishouden wordt gedaan. Maar als je raadslid wilt zijn, gaat het besturen van de stad altijd voor! Het raadswerk kan niet als een ‘tussendoortje’ worden beschouwd en zeker niet afhankelijk worden gemaakt van een privé situatie van een raadslid, hoe begrijpelijk dat misschien ook lijkt. Tijd voor fulltime raadsleden?

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7325

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 9 december 2014 | 06h40 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_yournalism_213x50.jpg

Mislukte bouwprojecten in Delft:
incidenten of structureel wanbeleid?

delft

door yournalism.nl

Waarom lopen grote bouwprojecten in Delft zo vaak uit op een debacle? De Yournalism redactie heeft vanuit meerdere bronnen uit het publiek berichten over grote bouwprojecten in Delft ontvangen. De Delftenaren lijken op te draaien voor uit de hand gelopen kosten van projecten als de Spoorzone en de Sebastiaansbrug.
Om te onderzoeken hoe dit zover heeft kunnen komen, heeft Yournalism jouw hulp nodig! Stuur ons informatie, tips en contacten en steun dit onderzoek in de vorm van een donatie, zodat een journalist een maand lang onderzoek doet in Delft.

bron: http://yournalism.nl/voorstellen/mislukte-bouwprojecten-in-delft-incidenten-of-structureel-wanbeleid/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 8 december 2014 | 23h29 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cda_97x50.jpg

CDA Delft bakt voor Hiep Hoera

delft cupcakes_cda.jpg

door CDA Delft

Het CDA Delft zet kinderen die geen geld hebben voor een verjaardag graag in het licht! Dus kom op Lichtjesavond, dinsdag 9 december bij onze kraam langs, op de Choorstraat, hoek Papenstraat. Geniet van een heerlijke homemade brownie of muffin en doneer hierbij voor het goede doel!

De Delftse stichting Hiep Hoera zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hun verjaardag in alle vrolijkheid en warmte kunnen vieren. Hiervoor heeft zij onder andere een Charity Shop op de Burgwal 95.

De opbrengst van deze actie op Lichtjesavond doneert het CDA Delft aan Hiep Hoera.

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/cda-delft-bakt-voor-hiep-hoera/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 8 december 2014 | 12h20 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_volkskrant_321x55.jpg

UberPop blijft verboden:
rechter wijst voorziening af

door redactie de Volkskrant

UberPop, de particulierendienst van taxibedrijf Uber blijft verboden in Nederland. Dat heeft de voorzieningenrechter bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven zojuist in een kort geding besloten.
...
Uitspraak rechter: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2014:450&keyword=ECLI%3aNL%3aCbb%3a2014%3a450

bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/uberpop-blijft-verboden-rechter-wijst-voorziening-af~a3806244/?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 8 december 2014 | 00h02 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Rekenkamer kritisch over Delftse politiek, oppositie is niet verbaasd

door Jesper Neeleman, Delft op Zondag

De Delftse Rekenkamer (DRK) kraakt in een nieuw rapport kritische noten over de Delftse politiek. De gemeenteraad zou bij bezuinigingen meer betrokkenheid moeten tonen, terwijl het stadsbestuur op haar beurt de raad meer bij bezuinigingen zou moeten betrekken, zo concludeert de rekenkamer.

Lees meer

DRK schrijft: ‘De raad heeft weinig keuzemogelijkheden, behalve bezuinigingsvoorstellen accepteren of niet. De raad vraagt ook niet om meer keuzemogelijkheden.’ En: 'De betrokkenheid van de raad bij het bezuinigingsproces kan als afstandelijk en reactief worden gekarakteriseerd.’

De oppositiepartijen lijken in hun eerste reacties niet achterover te slaan van verbazing. Ze geven aan wel degelijk met hun vuist op tafel te slaan, maar hebben te maken met een coalitiemeerderheid die zich weinig aantrekt van hun meningen.

Niets nieuws “De conclusie dat de gemeenteraad niets te vertellen heeft is voor mij niets nieuws”, reageert Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft. “Zolang de PvdA en GroenLinks in het college zitten, zal in Delft niets veranderen. Ze doen het al zestien jaar zo.” En zo zal het blijven gaan, denkt De Wit. “Volgend jaar kan de rekenkamer weer precies hetzelfde rapport uitbrengen. Een college met PvdA en GroenLinks luistert niet naar de burger en de oppositie. Ik zit erbij en ik kijk ernaar. Ik kan m’n best doen en argumenten brengen, maar het heeft weinig zin. Dit rapport bevestigt mijn mening dat de democratie in Delft niet functioneert. Het zit niet in de genen van de coalitiepartijen om alles nu opeens anders te gaan doen. We hebben hier steeds hetzelfde type arrogante wethouders. Ze vinden het belangrijker hoe ze eruit zien en zien het wethouderschap als een carrièrestap. Het zijn baantjesjagers.”

Lieke van Rossum, fractievoorzitter van de SP, kan zich vinden in de bevinding dat de Delftse raadsleden door het college weinig keuzemogelijkheden wordt geboden. “Onze SP-collega’s in Rijswijk krijgen meer opties voorgelegd”, weet Van Rossum. “Maar dat de raad te passief is? Dé raad bestaat niet. Het zijn verschillende partijen die opkomen voor hun achterban. De SP en de stadspartijen hebben altijd gewaarschuwd voor grote projecten als de Spoorzone en de risico’s hiervan.” Ook Van Rossum benadrukt dat je als oppositie veel stampij kunt maken, maar dat de coalitiemeerderheid zich er weinig van aantrekt. “Je kan daarom zeggen dat de coalitiepartijen te mak zijn geweest. Zij hadden kunnen luisteren naar wat andere partijen zeiden, maar kozen daar niet voor.”

Pittige conclusies
Aad Meuleman, de fractievoorzitter van Stadsbelangen, heeft het rapport op de dag nadat het uitkwam nog niet helemaal doorgenomen. “Maar het zijn op het eerste oog pittige conclusies”, aldus Meuleman. “Met name dat de raad door het college op afstand wordt gehouden. Ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben en dat dit met het dualisme te maken heeft. Daar ben ik nooit echt voorstander van geweest. Het is in Delft al jaren gebruikelijk dat de coalitie elkaar stevig vasthoudt. Dat vind ik, tussen de regels door, wel terug in het rapport. Ik hoorde Ernst Damen van de PvdA laatst zeggen dat discussies in de raad redelijk vlak waren. Ja, dat krijg je ook als de coalitiepartijen het standaard eens zijn met waar het college mee komt.”

Ja-knikkers
“Het zijn allemaal ja-knikkers”, stelt Jan Peter de Wit. “Ook dat is niks nieuws. Raadsvergaderingen zijn een soort vragenuurtje waarin wordt gevraagd naar de bekende weg. Tegengeluiden worden weggehoond van: Daar gaan we niet op in.” Vervelend voor oppositiepartijen, maar ook voor de Delftenaren. Want, benadrukt Meuleman, dat het stadsbestuur afgelopen jaren met een weinig kritische raadsmeerderheid vrij spel had om te doen en laten wat het wilde, heeft gevolgen gehad. Zoals tegenvallers met woningbouw en de Spoorzone. Daarbij is het is op z’n minst frappant te noemen dat alle lijken in de maanden ná de verkiezingen pas uit de kast rolde, vindt ook Stadsbelangen. Woningbouw in de Spoorzone en de Harnaschpolder zorgden plots voor een tegenvaller van tientallen miljoenen euro’s, terwijl de Sebastiaansbrug van een hoofdpijndossier in een migrainedossier veranderde. “Hoe kan het dat vlak voor de verkiezingen vanuit het college nog het bericht kwam dat Delft de financiën op orde had? Dat is toch gek?”, vindt Meuleman. “Vorkurka zei toen hij vertrok dat Delft er beter voor stond dan vier jaar daarvoor. Toen stonden we nog niet onder toezicht van de provincie. Als hij dat beter vindt, dan is dat inderdaad waar.”

Bart Smals, fractievoorzitter van coalitiepartij VVD, heeft het rapport van de rekenkamer donderdagmiddag nog niet doorgenomen. Erg passief vindt hij de Delftse raad niet. “Maar wat ik wel vind, is dat de raad hoofd- en bijzaken niet altijd goed uit elkaar houdt. Daar kan ik me boos om maken.” Delft had daarnaast rationeel, zinnig en zuinig met de centjes om moeten gaan, vindt Smals. En iets minder moeten uitgeven aan welzijn. “Alles wat zielig is geld geven is sympathiek, maar onbetaalbaar. Nu zitten we met de gebakken peren. De afgelopen twintig jaar is in Delft te veel uitgeven en te weinig gedacht aan hoe gaan we dat betalen als ‘t even wat minder gaat.”

Het rapport wordt aanstaande maandag aan de gemeenteraad gepresenteerd, de commissie Economie Financiën en Verkeer behandelt het de donderdag erop in de vergadering. Kijk voor het complete rapport met daarin ook de reactie van het college op www.delft.nl.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/rekenkamer-kritisch-over-delftse-politiek-oppositie-niet-verbaasd

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 8 december 2014 | 00h01 | week 50 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

College Delft zet raad onder druk

delft werner_bremer_100x150.jpg

door Werner Bremer, commissielid Stadsbelangen Delft

Terwijl iedereen zich afvraagt, hoe diverse projecten in onze stad financieel zo uit de hand hebben kunnen lopen, geeft het college met dit raadsvoorstel over de toekomstige Zoutopslag blijk daar niet zoveel van geleerd te hebben.

Lees meer

Een voorstel met een ronduit belabberde voorbereiding en een krakkemikkige onderbouwing. En dan ook nog voor de zoveelste keer in korte tijd de raad onder tijdsdruk, maar ook met financiële bangmakerij een beslissing vragen!! Zo hoor je niet met elkaar om te gaan.

In het stuk geeft het college zelf aan niet te weten of dit nu de goedkoopste dan wel de beste oplossing voor Delft is. Er is geen tijd om het alternatief ‘het moderniseren van de Staalweg’ te onderzoeken, ondanks dat dit wel wenselijk zou zijn geweest.

Wat onze fractie betreft hadden andere alternatieven ook onderzocht moeten worden. Zou privatiseren geen betere optie zijn geweest en meer recht doen aan het beleid invulling te geven aan het gekozen regiebeleid? We gaan nu immers ook weer nieuw vastgoed ontwikkelen en in bezit nemen en dan ook nog in een andere gemeente!

Hadden we niet moeten kijken of er in Avalex-verband mogelijkheden waren of wat te denken om de locatie Staalweg te koop aan te bieden aan de Provincie of aan Rijkswaterstaat? Een prima locatie voor zoutopslag! Nee, er was geen tijd voor onderzoek, terwijl de wens om de Staalweg te ontruimen toch echt niet van gisteren is. Er wordt nu een beslissing gevraagd op basis van kengetallen.

Zomaar wat vragen aan het college: – Zijn deze kengetallen in-of exclusief de exorbitante meerkosten waar we bij projecten steeds weer tegenaan lopen? Verder moet er nog van alles uitgezocht of uitonderhandeld worden.

– Kunnen we de btw wel of niet verrekenen ? Niet onbelangrijk daar waar de rest van de uit te plaatsen onderdelen hiervan afhankelijk lijken te zijn.
– Hoe gaat de erfpachtconstructie er uitzien en wat gaan we nu straks betalen?
– De verdeelsleutel over de exploitatiekosten lijkt nog niet vast te liggen, maar een van de deelnemers lijkt het niet eens met het aandeel van Delft!
– Geplande oplevering 1 september 2016, maar kan net zo goed 1 september 2015 worden.Een bijzondere manier van plannen waar voor Delft ook nog een financieel risico aanzit.

Ook zou het goed zijn om de uit te plaatsen onderdelen in de context van het plafond die in 2011 gesteld is aan de gemeentelijke huisvestingslasten. Dat roept eigenlijk meteen ook de vraag op of die 6.6 miljoen euro nog wel realistisch is. We gaan per slot van rekening met veel minder ambtenaren werken en delen van Het Nieuwe Kantoor zullen verhuurd moeten worden.

Delft zou al beslist moeten hebben in verband met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Is deze vergunning al aangevraagd? En was er dus helemaal geen deadline? Of is er in een achterkamertje al besloten dat we gewoon doorgaan? En hoe zit dat dan met die zogenaamde nieuwe deadline?

Pas op beste raad, zo worden we bang gemaakt! Rijks Waterstaat zal mogelijk de samenwerking staken en Delft draait dan op voor haar aandeel in de gemaakte kosten! Tendentieus en onsmakelijk om op deze manier druk op dit proces en de gemeenteraad te zetten.

Als het college om anderhalf miljoen euro vraagt, zal men toch echt beter moeten onderzoeken en onderbouwen. En mede door de ervaring met de Provincie in het kader van de Sint Sebastiaansbrug zullen overeenkomsten en contracten flink tegen het licht moeten worden gehouden alvorens ze te tekenen. We weten inmiddels hoe zaken kunnen lopen. Wij staan ronduit negatief tegenover dit dwang voorstel.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7320#more-7320

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo Valide CSS!