Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1101 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
vrijdag | 5 december 2014 | 21h00 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

DELFTSE REKENKAMER PRESENTEERT QUICK SCAN

DRK-rapport Quick Scan Realisatie Bezuinigingen:

Aanbevelingen aan de raad
De aanbevelingen zijn alle gericht op het aanscherpen van de bestaande werkwijze. Dat impliceert niet dat de raad nu niet is betrokken of dat er niet wordt gerapporteerd op doelstellingniveau. De aanbeveling is dat dit sterker kan en, gezien de opgave, ook zou moeten.

1) Aanbeveling aan de raad:
Overweeg een pro-actiever opstelling en neem eerder en meer verantwoordelijkheid voor de voorstellen en het proces, zonder af te dalen tot maatregelniveau.

2) Aanbeveling aan de raad:
Formuleer een strategisch afwegingskader. Dat is een (sober) toekomstig doel. Dit enerzijds om nieuwe mogelijkheden te vinden (ook door taakbeëindiging) en anderzijds om constructief aan de slag te kunnen met de bezuinigingen.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/delftse-rekenkamer-presenteert-quick-scan_47251.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 5 december 2014 | 20h14 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

College neemt vooraf besluit en
commissie mag achteraf JA-knikken!
Veel praten in de commissie over niets!
hfvh

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

'De raad wordt wederom voor het blok gezet.'

Verslag begrotingsvergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen 4 december

door Gemeenteraad
...
ZOUTOPSLAG
In de commissie werd door diverse fracties zeer kritisch gereageerd op het voorstel om de winterdienst van het gemeenterrein aan de Staalweg te verhuizen naar het steunpunt Delfgauw. De raad wordt wederom voor het blok gezet. Met Rijkswaterstaat en de provincie is afgesproken dat Delft vijftien procent oftewel anderhalf miljoen euro bijdraagt in de verhuiskosten.
...
bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/waslijst-aan-vragen-in-eerste-begrotingscommissie_47240.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 5 december 2014 | 09h34 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

Communicatie-wethouder Aletta Hekker D66 heeft schijt aan de redactieformule!
hfvh

delft aletta_hekker_wethouder_d66_20140900.jpg

door harrie fruyt van hertog

De column van Pieter Jouke was door de redactie-ambtenaren op juiste gronden afgewezen. In de redactieformule staat beschreven waar een te plaatsen artikel aan moet voldoen. Tegen deze regels in laat Communicatiewethouder Aletta Hekker D66 de column alsnog integraal plaatsen.

Redactieformule
5. Artikelen waarin de mening van de auteur het uitgangspunt vormt, zoals bij recensies, commentaren of beschouwingen, komen in de Stadskrant niet voor.
bron: http://raad.delft.nl/commissies/bestuur%20en%20werk/2007/bijlage-nota/b_2007_033_bn.html

RUIMTE EN VRIJHEID
Het punt is dan: kan de gemeente Jouke wel aanhouden als columnist, als ze hem niet alle ruimte en vrijheid kan bieden die een columnist nodig heeft? Dat is geen punt, stelt wethouder Aletta Hekker van Communicatie: “Die ruimte en vrijheid zijn er wel degelijk – binnen de toetsingscriteria op inhoud en schadelijkheid. Wij doen niet aan censuur. Sterker: we nodigen kritische geesten als Pieter Jouke juist úit om met ons het gesprek over de stad aan te gaan. Bovendien gaan we zelf de stad in om het gesprek aan te gaan met Delftenaren. En als een column volgens ons toch te veel schuurt, gaan we daarover in gesprek.”
bron: http://www.delft.nl/Inwoners/Nieuws_2014/Jouke_blijft_kritisch

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 5 december 2014 | 09h12 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_binnenlands_bestuur_317x70_20141021.jpg

REKENKAMER DELFT: 'RAAD TE WEINIG BETROKKEN BIJ BEZUINIGINGEN'

door Jos Moerkamp, Binnenlands Bestuur

De gemeenteraad van Delft is 'afstandelijk' en 'reactief' betrokken bij de enorme bezuinigingen die het college doorvoert. Dat komt onder meer doordat het overzicht ontbreekt. In de begrotingen staan vooral optelsommen van afzonderlijke maatregelen.
...
... het bezuinigingsproces. Daarin is de rol van de gemeenteraad, ook in vergelijking met andere gemeenten, te gering.

bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/rekenkamer-delft-raad-te-weinig-betrokken-bij.9454627.lynkx

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 5 december 2014 | 08h58 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_rtvrijnmond_157x64.jpg

update 15h30
Eerste UberPOP-chauffeurs R'dam beboet
bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-12-2014/eerste-uberpop-chauffeurs-rdam-beboet

UberPOP nu ook in Rotterdam

door rijnmond.nl

De omstreden taxidienst UberPOP is sinds donderdag ook beschikbaar in Rotterdam. Het taxibedrijf geeft particulieren de mogelijkheid in hun vrije tijd voor een prikkie mensen te vervoeren, maar dat stuitte afgelopen maanden op veel verzet.
...
"Het is een uitdaging om op het station te komen en vanaf het station naar de bestemming. Dat is de belangrijkste reden dat mensen niet de trein gaan", zegt Van Leeuwen. Hij probeert daar met UberPOP op in te springen zodat mensen sneller met de trein gaan.
...
bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/04-12-2014/uberpop-nu-ook-rotterdam

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 4 december 2014 | 18h10 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cu_20140700.jpg

Algemene Beschouwingen 2014

delft

In de Delftse Raadsvergadering van 27 november 2014 werden de Algemene Beschouwingen gehouden. Dit zijn de woorden die fractievoorzitter van de ChristenUnie Joëlle Gooijer voordroeg.

Voorzitter

Delft; Je zult er maar wonen.

Laatst fietste ik met mijn 8 jarige zoon door het centrum. Het wemelde er, zoals steeds vaker, van de toeristen. Mijn zoon realiseerde het zich waarschijnlijk voor het eerst van zijn leven, toen hij zei: “mama, wij hebben eigenlijk wel geluk. Want wij wónen in Delft.” Ja, dacht ik, “je hebt gelijk”. Van over de hele wereld komen mensen onze stad bekijken. En wij wonen hier gewoon. Wat een voorrecht.

Lees meer

Als ik mijn algemene beschouwingen schriftelijk had afgeleverd, wat sommige fracties zouden willen, zouden de meeste mensen mijn eerste woorden waarschijnlijk meewarig hebben gelezen: “Delft, je zult er maar wonen…”. We zijn landelijk nieuws vanwege de begrotingsperikelen. We hebben torenhoge schulden. We zijn inmiddels een van de duurste gemeenten wat betreft lokale lasten. We kennen geklungel rondom contracten, vergunningen en aanbestedingen van een brug. We moeten opnieuw fors bezuinigen. Desondanks hebben weeen gapend gat in de begroting. We zitten inderdaad in een lastig parket. Ik ben vanavond niet de eerste die daarop wijst.

Voorzitter, de toeristen die we dagelijks in onze stad zien, komen hier voor onze geschiedenis. Die geschiedenis die mooie sporen nalaat in onze stad, denk aan het erfgoed. Maar ook een geschiedenis die bepalend is voor waar we nu staan als stad en land. Die ons lessen kan leren. Ik wil met u vanavond eens kijken naar twee beroemde delftenaren waar we een standbeeld van hebben staan in ons centrum.

Allereerst: onze vader des Vaderlands: Willem van Oranje. Zijn standbeeld staat bescheiden opgesteld in de tuin van het Prinsenhof. Hij was van grote invloed op de ontwikkeling van onze natie. Van groot belang vanwege zijn strijd voor ‘de vrijheid van geweten’ – daarover later meer. Maar zijn leven was geen succesverhaal. Zijn strijd tegen de spanjaarden een moeizame.

[Wist u overigens dat Willem van Oranje weinig steun van het Nederlands volk had? Tot de Spanjaard Alva zo dom was om een belasting van 10% op vermogens in te voeren. Toen waren de rapen gaar, en kwam er een volksopstand, waardoor Willem van Oranje eindelijk terrein won. U ziet dus college, waar belastingverhoging toe kan leiden…]

Een ander standbeeld kunt achter mij op de markt zien staan: dat van Hugo de Groot. Een Delfts wonderkind; een Rechtsgeleerde. Vooral beroemd geworden vanwege zijn gevangenschap in Loevestein, niet echt het hoogtepunt uit zijn leven. Maar al met al van grote waarde voor onze hedendaagse wereld: Hij dacht en schreef over terreinen van het leven waar geen Recht voor bestond: Hij schreef over het recht der zee, waarmee hij de basis legde voor de vrijhandel. En hij schreef een dikke verhandeling over het Recht van Oorlog en Vrede, waarmee hij de basis heeft gelegd voor het hedendaagse volkenrecht en de Verenigde Naties.

Ik weet weinig van de geschiedenis af, maar weet wel dat deze mannen fouten hebben gemaakt, vijanden hadden, vele tegenslagen te verwerken hebben gekregen, en niet de successen behaalden waar ze van droomden… En toch konden ze veel betekenen.

Anno 2014 staan we als Delft op een lastig punt in onze geschiedenis. We hadden hier liever niet gestaan in deze omstandigheden. We hebben het gevoel dat voorgangers verkeerde beslissingen genomen hebben, dat het rijk ons opzadelt met taken, zonder ons daar genoeg geld voor te geven. Maar we kunnen aan deze erfenis nu niets aan veranderen. Ook niet door te roepen dat wij het anders gedaan zouden hebben als wij in het college hadden gezeten.

We kunnen er wel proberen lessen uit te trekken. En intussen is het onze taak om oplossingen te zoeken. Om als kleine overheid met minder financiële middelen te bouwen aan een sterke samenleving. De boodschap die de laatste jaren vaak klinkt, is dat mensen teveel afhankelijk zijn geworden van de overheid. Mensen moeten meer op eigen kracht komen. Moeten participeren. Dat is goed bedoeld. Maar klinkt veel mensen toch koud en te makkelijk in de oren.

De ChristenUnie erkent dat in elke samenleving mensen in essentie van elkaar afhankelijk zijn. Juist in de zorg voor elkaar komen mensen in de samenleving tot hun recht. De boodschap van de overheid aan de samenleving moet niet zijn: wordt eens minder afhankelijk. Maar moet zijn: hoe kunnen wij dienstbaar zijn aan de zorg die u elkaar geeft. De overheid is er om recht te doen én om te zorgen voor wie niet gezorgd wordt.

Hoe zorgen we er als overheid voor dat de samenleving, die geënt is op onderlinge afhankelijkheid, tot bloei komt? Wat de CU betreft: door ruimte te geven. In de samenleving zijn mensen in vele verbanden actief en nemen daarin verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. Of dit nu is als mantelzorger, of als coördinator van de jongste jeugd bij de hockeyclub. Beide taken zijn nodig om de samenleving te laten functioneren. In het buurthuis, achter de voordeur, bij verenigingen, in de kerken, op talloze plekken nemen mensen de verantwoordelijkheid om mooie dingen voor onze Delftse samenleving te bereiken.

Daarom moeten we er als overheid voor zorgen dat mensen in onze stad het Recht op verantwoordelijkheid hebben of krijgen. Dat kan op verschillende manieren. Via een PGB, via het Recht om Uit te dagen (vgl. Right to challenge zoals vaker genoemd vanavond). Via een familiegroepsplan waar de CU zich landelijk en hier in Delft hard voor heeft gemaakt. Maar ook door vrijwilligersorganisaties zeggenschap te geven over beleid (zoals in de schuldhulpverlening).

De ChristenUnie pleit dan ook om niet te spreken over de Participatiesamenleving, maar over de Coöperatiesamenleving. Om daarmee aan te geven dat we niet willen dat mensen mee doen met wat de overheid bedenkt. Maar dat de overheid in staat stelt dat mensen zelf organiseren wat er nodig is.

De taak van de overheid is bescheiden, maar niet onbelangrijk. We moeten zorgen dat er Recht wordt gedaan. En dan denk ik weer aan Hugo de Groot: onze rechtsgeleerde, die nadacht over terreinen van het leven waar nog geen recht voor bestond. Ook wij hebben de verantwoordelijkheid om in alle nieuwe taken, zoals de decentralisaties, na te denken over recht.

Dat hebben we gedaan door het vaststellen van verordeningen. Hoever deze juridische taal ook af lijkt te staan van de dagelijkse zorgen die mensen hebben over hun dementerende partner, of hun ontspoorde zoon. Het is noodzakelijk om rechten vast te leggen. Daar zijn wij als Raad ook verantwoordelijk voor. Juist nu het veel en moeilijk is.

Nu we financieel onder water staan, dwingt ons dat ook om rondom deze begroting grondig te doordenken wat rechtvaardige principes zijn. Wat is een aanvaardbaar minimum? Hoe verdelen we de pijn: tussen bewoners met veel en met weinig inkomen. Tussen inwoners en bezoekers? Tussen nu en de toekomst? Daar moet het debat de komende maand over gaan. We doen alvast een kleine voorzet:

• Het Rijk heeft het hek om de decentralisatiebudgetten weggehaald. Nu Delft zo fors moet bezuinigen, ligt voor de hand om ook uit die middelen te putten. Het college doet dit gelukkig niet, maar kiest ervoor om in elk geval de komende drie jaar de budgetten voor jeugdzorg, re-integratie en zorg te reserveren voor die taken. Wat de ChristenUnie betreft is dit heel belangrijk en doet dit recht aan de burgers van de stad die dit hard nodig hebben;
• Is het fair om de boodschap uit te dragen in de stad dat organisaties niet zo subsidieafhankelijk moeten zijn, terwijl de gemeente tegelijkertijd maximaal gebruik maakt van combinatiefunctionarissen omdat ze daar 50% subsidie op ontvangt? Andere steden kiezen voor minder inzet, en gelet op ons gat in de begroting, is dat legitiem
• Is het in dat zelfde perspectief legitiem om een subsidioloog aan te stellen ? Vrijwel alle leges stijgen maximaal met het inflatiepercentage. Behalve de leges voor een gehandicaptenparkeerplaats: die stijgen met 22%. Is dat terecht?
• Het college kiest er (nog) niet voor om de toeristenbelasting te verhogen. Maar de OZB gaat wel omhoog. Burgers betalen wel, toeristen niet. Is dat legitiem?
• Dit college kiest er nu wel voor om te bezuinigen op de kenniseconomie. Dat doet ze niet graag, maar vanuit het besef dat alle beleidsterreinen moeten bijdragen aan de enorme bezuinigingsopgave. Daar staan we van harte achter. Maar toch steekt die €200.000,-mager af bij de €400.000,- die het college op de bijzondere bijstand wil bezuinigen. Of tegen de €600.000,- (de verdubbeling van bezuinigingen) die het college aanvullend op DOK en VAK oplegt.

Recht doen. Ga er maar aan staan. Wij staan ervoor, de komende weken. En dat is nog niet zo makkelijk. Maar het standbeeld van Hugo de Groot mag ons er elke keer dat we het stadhuis inlopen of verlaten, aan herinneren dat dit onze roeping is in het stadhuis.

Het beeld van Willem van Oranje komen we niet zo snel tegen. Verdekt opgesteld in de tuin bij het Agathaplein. Hij heeft onder meer strijd gevoerd om ‘vrijheid van geweten’. Hij besefte toen al heel goed dat er in een samenleving ruimte moet zijn voor verschil.

En dat is niet makkelijk. Ook niet (of vooral niet) voor een overheid. Toch is het, wat de ChristenUnie betreft de essentie van een gezonde samenleving; dat er ruimte is voor verschil. Dat is inherent aan het overdragen van verantwoordelijkheden. Dat rijmt niet altijd met onze hang naar efficiëntie en prestatiemeting.

Over meten gesproken. Het meetbare bestuursprogramma is niet echt een document om blij van te worden. Doelen die gesteld worden blijken geen ambitie uit te stralen. Op vele fronten wordt de lat laag, te laag, gesteld. Hoe relevant zijn deze doelen dan nog? We hebben er begrip voor dat je ambities moet bijstellen als je geen geld hebt. Maar moet juist dan de ambitie niet zijn: om mínder WWB instroom te hebben, in plaats van meer (zoals t college stelt), en om méér bestedingen in de binnenstad te krijgen in plaats van minder (zoals t college stelt). We begrijpen dat niet.

Het verbaast de ChristenUnie dat ook dit college het doel stelt om de tevredenheid van burgers over de bereikbaarheid te laten dalen van bijna een 7 naar een 6. Terwijl we intussen vele miljoenen investeren in infrastructurele projecten.

We zullen er in de commissies met u over doorpraten.

Voorzitter, Hugo de Groot en Willem van Oranje mogen ons herinneren aan onze roeping om recht te doen, en om ruimte te laten voor verschil. Er staat hier vlakbij nog een standbeeld waar ik de aandacht op wil vestigen: Niet van die andere beroemde Delftenaar, en tijdgenoot van Hugo. Maar van een van zijn kunstwerken: het beeld van het melkmeisje van Vermeer. Naar het schilderij dat Vermeer maakte van een dienstmeisje in een van de huishoudens uit zijn tijd. Laat dat beeld symbool staan voor een dienstbare samenleving, waarin we zorg dragen voor elkaar. En voor een dienstbare overheid die zorgt dat de samenleving tot bloei komt.

Voorzitter, we hebben een prachtige stad. En ik ben er trots op om er te wonen. Toen ik hier in 2003 kwam wonen genoot ik vooral van het mooie plaatje. De oude gebouwen, de grachten. Maar hoe langer ik hier woon, hoe meer ik geniet van onze Delftse samenleving. Alle mensen die ik heb leren kenen die zich inzetten voor een leefbare stad. Bij de voedselbank, in de verzorgingshuizen, in de Jessehof, bij the Mall, in de buurthuizen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor elkaar. Omdat ze beseffen dat we van elkaar afhankelijk zijn. Delft, je zult er maar mogen wonen!

Voorzitter, ik rond af. We hebben een grote verantwoordelijkheid als raad en college. Als ChristenUnie weten we ons daarin niet alleen afhankelijk van elkaar, en van beslissingen uit het verleden. We weten ons afhankelijk van Hem die de geschiedenis, het heden en de toekomst in zijn hand heeft. Die intussen kleine mensen de verantwoordelijkheid geeft om voor de schepping en de naaste te zorgen. Een prachtige maar soms ook moeilijke verantwoordelijkheid. Ik wens en bid u en ons allen daarbij wijsheid en Gods zegen.

bron: http://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/867442/131785/algemene-beschouwingen-2014.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 4 december 2014 | 16h50 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_d66_239x64.jpg

ALGEMENE BESCHOUWING D66 DELFT

delft huub_halsema_ris_2014.jpg

27 NOVEMBER 2014
(gesproken tekst geldt)

Geachte aanwezigen op de publieke tribune, college, leden van de raad.

Voorzitter,

Antoni van Leeuwenhoek wist als geen ander dat het een wereld van verschil betekent of je iets van dichtbij of van veraf bekijkt. Dat was in zijn tijd, de tweede helft van de gouden eeuw zo, en dat is anno 2014 niet veranderd.

Lees meer

Van Leeuwenhoek heeft, voor de geschiedenisliefhebbers, aan Hippolytusbuurt 1 gewoond. Daar waar nu een modezaak zit, en voor de iets ouderen onder u, vroeger een Vroom&Dreesmann.

Verschil in kijkafstand is dus cruciaal. Zo is het met een nationale blik lastig om lokaal zorg op maat te leveren. Mede daarom heeft het kabinet besloten dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de langdurige zorg.

Vanaf 1 januari ligt er dus een vraag in Delft, mogelijk ook aan u in deze zaal: hoeveel mantelzorg mag van u verwacht worden voor uw vader of moeder? Of uw partner? Of uw kind? En wanneer vindt u dat u zelf genoeg heeft gedaan en de gemeenschap u moet ondersteunen?

We gaan daarover in Delft beslissingen nemen die flinke gevolgen hebben voor families, wellicht ook voor u. Dit biedt kans op maatwerk, met andere woorden regelen wat echt nodig is. Maatwerk in plaats van een generiek recht op een hulpmiddel. Een generiek recht op zorg kan ontsporen: zo kon bijvoorbeeld de zogenaamde rollatorberg ontstaan. Niemand dacht tot 2012 na over hergebruik van rollators want iedereen had recht op een nieuwe.

D66 steunt het uitgangspunt van zorg op maat. Tegelijk betekent het een forse verantwoordelijkheid voor degene die het zogenaamde keukentafelgesprek gaat voeren. In dat gesprek met de cliënt en mensen in zijn of haar omgeving wordt besproken wie wat kan doen. 2015 wordt alleen al door de nieuwe zorgverantwoordelijkheid een belangrijk jaar voor Delft. Het is niet voor niets dat we eerder vanavond juist over de zorg hebben gesproken.

De inzichten van Van Leeuwenhoek gelden niet alleen voor de zorg. Ze gelden ook voor de Spoortunnel. En dan niet omdat de Leeuwenhoeksingel is verdwenen, en er een gelijknamig kwartier gaat komen. Het gaat om de verschillende gezichtspunten. Het maakt wezenlijk uit van welke afstand je de tunnel bekijkt. Nationaal gezien gaat het om de potentie van een volledig 4-sporige Randstad. Dat betekent minder vertraging en toch meer treinreizigers , en de mogelijkheid tot spoorboekloos rijden. Geen overbodige luxe op één van de zwaarst belaste stukjes spoor ter wereld. Het volgens planning bouwen van de tunnel is dus belangrijk voor Nederland. Onze Technische Universiteit heeft over de vraag 2 of 4 sporen door Delft een mooi web-college op hun site staan trouwens, ik kan het u aanraden.

Nationaal bekeken is dus vooral de potentie van 4-sporigheid belangrijk. Vanuit Delfts perspectief waren en zijn er veel meer belangen bij de Spoortunnel. Zoals oplossen van de geluidsoverlast, het herenigen van stadsdelen en het veel beter gebruik van de grond in hartje Metropoolregio. De belangstelling voor die grond is groot, bijvoorbeeld voor de bouwkavels in de Coendersbuurt. Het ontwikkelen van die Coendersbuurt, het Leeuwenhoekkwartier en andere wijkdelen is ook financieel belangrijk, omdat we een deel van de tunnel ervan betalen. Het ontwikkelen van de grond is dus prioriteit voor de stad, niet voor het land.

Als we gaan terugkijken op de besluitvorming en uitvoering van de Spoorzone, vinden wij belangrijke vragen: hoe is er binnen het OntwikkelingsBedrijf OBS omgegaan met de nationale en de Delftse belangen? Konden de lenzen voldoende scherp gesteld worden op zowel stad als land? Hoe werd gestuurd op de Delftse risico’s terwijl bijvoorbeeld partner Prorail andere eisen had?

Wat D66 betreft starten we zo’n onderzoek in de lente van 2015, dit om nu volledige focus te houden op het weer structureel sluiten van de begroting. Over het weer sluitend krijgen kom ik zo nog te spreken.

Laatste opmerking over zo’n onderzoek: ik hoop van harte dat we tot een onderzoeksopzet, zeg maar een set met achteruitkijkspiegels en vergrootglazen gaan komen die door een ruime meerderheid van de raad wordt gedragen. Een soort consensuspolitiek, een term die ik laatst hoorde uit een andere gemeente.

Voor onze kaderstellende functie en onze rol als volksvertegenwoordiger vind ik het een raar iets, consensuspolitiek. Want D66 kijkt nu eenmaal anders tegen de zaken aan dan andere partijen. Bijvoorbeeld de terugkerende hobby van het CDA om moties tegen YES!Delft te bedenken is niet onze hobby. Daar moet je gewoon over stemmen, en de wie de meeste zetels heeft wint.

Maar voor de controlerende rol zou het best wel eens kunnen dat we in Delft te weinig de consensus zoeken, en te veel blijven hangen in partijpolitiek.

Voorzitter, via de Spoortunnel kom ik redelijk eenvoudig bij de niet sluitende begroting. Een ingewikkelde situatie, die overigens ook afhangt of je met een zonnebril, een vergrootglas of een microscoop naar de vastgoed- en rentemodellen voor de komende decennia kijkt.

D66 wil graag dat er uiterlijk bij de kadernota een heldere routekaart ligt hoe we structureel de boel weer sluitend willen krijgen. Welke stappen met welke partners gaan we wanneer zetten? Wat gaan we wanneer doen als partners geen resultaat leveren? Kan het college zo’n routekaart toezeggen?

Welke routekaart we ook volgen, in ieder geval ligt er een kans voor de Provincie Zuid-Holland. Een kans om te laten zien dat de Provincie door kortere lijnen met het kabinet, bijv de minister van Infrastructuur, snel kan schakelen en strijdt voor de belangen van de Zuid-Hollandse gemeenten en het treinvervoer in de regio.

De provincie is dus belangrijk. Maar een deel van de oplossing om de begroting weer sluitend te krijgen hebben we zelf in handen. En daar wil ik het nu over gaan hebben.

Het college stelt al voor om nog 12 miljoen extra te bezuinigen. Bovenop de bezuinigingen die al ingezet zijn in de vorige periode is dat enorm. Toch ontslaat dat de raad niet van de plicht om mee te helpen om extra financiële ruimte te vinden.

Onze fractie wil die ruimte zoeken in dingen efficiënter doen, ruimte bieden aan Delftse bedrijven en bedrijfjes , en waar acceptabel tijdelijk de lasten verhogen.

En natuurlijk ook externe meevallers goed in beeld krijgen. Laten we daar eens mee beginnen. Pas geleden heeft Den Haag nog besloten over het budget Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten, het zgn. BUIG-budget. Er komt een nieuw verdeelmodel. Dit nieuwe model betekent dat Delft substantieel meer budget gaat ontvangen. We wachten nog op de doorrekening daarvan, en we komen erop terug tijdens de begrotingscommisies.

Dan, inzoomend naar tonnen in plaats van miljoenen, zien wij nog een kleine ruimte in de begroting. Zo vinden wij het acceptabel om te kijken naar een verhoging van toeristenbelasting. De intuïtie dat toeristen hun bestemming niet kiezen op basis van laagste toeristenbelasting, wordt bevestigd door onderzoek van de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

En bij een betere financiële situatie kan de belasting weer makkelijk omlaag.

Behalve de toeristenbelasting zien wij nog andere kleine plusjes, we komen daar in de begrotingscommissies op terug. Wij zetten erop in om hier een gebundelde motie van te maken, met als primair doel het begrotingstekort te verkleinen. Als we in plaats van het begrotingstekort verkleinen het gevonden geld elders gaan uitgeven, vindt D66 dat we heel specifiek moeten zijn en onderwerpen moeten kiezen waarin Delft ongeveer het soberst is van Nederland. Want anders geven we als raad een verkeerd signaal af naar de buitenwereld, namelijk het signaal dat we de financiële krapte niet serieus genoeg nemen. En dat er krapte is, blijkt wel uit de nogal wilde OZB-stijging die het college voorstelt. De concept-begroting houdt zich niet aan het coalitieakkoord op dit punt, wat ongeveer 40 euro lastenverhoging voor Delftenaren betekent. D66 vindt dit op z’n zachtst gezegd vervelend, en de coalitiepartners ook vermoed ik. Tegelijkertijd hebben wij geen beter alternatief op dit moment.
We moeten als raad dus het signaal afgeven dat ook wij het maximale doen om de begroting op orde te krijgen, maar zonder achteraf te hoeven repareren tegen hogere kosten.

Bijvoorbeeld het loslaten van isolatieeisen aan nieuwe woningen is niet slim. Want achteraf isoleren is vaak duurder. Laten we die ambitie dus vasthouden.

Slimme duurzaamheidsprojecten dienen overigens meerdere doelen in één: niet alleen terugdringen van broeikasgas , maar ook schonere lucht in Delft. Of : naast terugdringen van broeikasgas ook schuldhulpverlening minder nodig maken door een lagere energierekening. Laten we focussen op dat soort projecten, voorzitter.

Vasthouden dus aan duurzaamheidsambities als uitstel duurder blijkt. Wat D66 ook graag vasthoudt, zijn projecten die een enorm aantal vrijwilligers op de been brengen. Zoals de DOK- projecten Taalvisite en Taal voor Thuis, om taalachterstand en laaggeletterdheid te bestrijden. Zo bevordert DOK ook de gelijke kansen. Want een carrière begint met taal.

Als laatste maar zeker niet het minste onderwerp: inspraak. D66 wil ruimte geven aan participatie en particulier initiatief. Daarbij is het nodig om in gesprek gaan met experts uit de stad, omwonenden en belanghebbenden. En dan vooraf duidelijk maken waar gemeentelijke plannen wel, en waar niet bijgesteld kunnen worden. En achteraf aan alle gesprekspartners laten weten wat er met ideeën is gedaan of niet en waarom. D66 zal ook in 2015 hierop blijven aandringen.

Voorzitter, ik rond af

2015 is een belangrijk jaar, ten eerste vanwege de zorgtaken die de gemeente krijgt.

Ten tweede de financiën. D66 wil graag de toezegging van het college dat er uiterlijk bij de kaderbrief , dit voorjaar dus, een routekaart komt naar een begroting die weer structureel sluit. En wij gaan al bij deze begroting ons best doen om daar aan bij te dragen.

En ten derde: D66 wil in het voorjaar ook terugkijken. Met een onderzoek naar onder andere de rol van OBS, bij voorkeur breed gedragen door de raad. Ik zeg onder andere, omdat bijvoorbeeld de Sebastiaansbrug ook een interessante casus is.

Zoals ik begon: het maakt enorm uit van welke afstand je iets bekijkt. We zitten nu midden in een hectische periode. Over een aantal jaar kunnen we met afstand oordelen. Ik hoop en verwacht dat als we over een aantal jaar door het Leeuwenhoekkwartier in de Spoorzone kunnen lopen, Delft met trots terugkijkt hoe we als gemeente diverse tegenslagen hebben overwonnen.
Trots terugkijken op alle inwoners, de colleges, raadsleden, en ambtelijke ondersteuning die zich met hart en hoofd hebben ingezet voor onze prachtige stad.

bron: https://delft.d66.nl/content/uploads/sites/13/2014/11/D66_Delft_alg_besch.pdf

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 3 december 2014 | 13h43 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

'Cursus budgetteren' gecensureerd?
hfvh

delft logo_gemeenteraad_20141114.jpg

Verslag van de inspreekavond van de raad

door Gemeenteraad
...
Züleyha Aytekin stak haar woede over de financiële situatie niet onder stoelen of banken. Ze was boos en hield de raad voor dat de gemeente verkeerd bezig is. Ze verzuchtte dat het nieuwe ziekenhuis en het station niet nodig waren, dat er te veel aan de weg wordt gewerkt en dat ze de Delftse mentaliteit zat is.
...
De fracties praten op 4, 10 en 11 december a.s. in de commissievergaderingen verder over de begrotingsplannen. De gemeenteraad stelt de programmabegroting en de belastingtarieven op donderdag 18 december aanstaande vast.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/vak-docenten-vragen-steun-gemeente_47159.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 3 december 2014 | 00h14 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

Een verontruste burger spreekt in ...
Züleyha Aytekin tegen de commissieleden:
ik adviseer jullie een cursus budgetteren!
hfvh

delft zuleyha_aytekin_cie_20141202.jpg

Kijk en luister op de webcast naar Züleyha Aytekin:
http://player.companywebcast.com/delft/20141202_2/nl/Player/Show?start=0:15:25

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Gisteravond kwamen vier Delftse burgers inspreken over de begroting 2015.
Nou, dat was even schrikken, vier insprekers, toemaar ...
Echter geen ondernemer of organisatie te bekennen.
De afgang van de Delftse politiek wordt ingezet.
De komende drie vergaderingen over de begroting zijn politiek totaal nutteloos!
Jammer dat de Delftse raad het zelf nog niet door heeft.
De provincie budgetteert vanaf nu en niet langer het Delftse bestuur wegens getoonde incompetentie.

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 2 december 2014 | 22h26 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Gemeente Delft hersenspoelt burgers met stortvloed Linkse propaganda

delft propaganda_delft_college_od.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Elke Linkse dictatuur kenmerkt zich door censuur. De USSR, China, Noord Korea en Cuba. Zo ook in Delft. Het Secretariaat Communicatie heeft 17,2 full time employees. Daar kan het AD Haagsche Courant alleen maar van dromen. De door de Linkse PvdA en GroenLinks kliek geselecteerde propaganda ambtenaren schrijven hier zelf het nieuws. Dat wordt doorlopend gecontroleerd door het college. Het Secretariaat Communicatie is de belangrijkste afdeling van het Politbureau van PvdA en GroenLinks. D66 en VVD vinden het goed zo.

Lees meer

De Delftse Post bestaat onderhand hoofdzakelijk uit luchtige persberichten van de gemeente. Zelfs de foto’s worden door de gemeente fotograaf bijgeleverd. Door die stortvloed van gemeente PR delven lokale journalisten het onderspit. Die hebben de kranten niet meer nodig. Oprotten. De Stadskrant geeft een beetje het politiek nieuws. Alleen is de inbreng van Onafhankelijk Delft als grootste oppositie partij nooit te vinden. Of het is geridiculiseerd. Bij elke vergadering zit een ambtenaar / ingehuurde kracht zogenaamd journalistieke stukken te schrijven voor de gemeenteraadswebsite en Stadskrant. Dat als tegenreactie op mijn kritische webcolumns. Spreken in commissies of raad is voor mij volkomen zinloos geworden door die censuur terreur. Ik schrijf alleen nog maar. Het presidium controleert nog steeds mijn stukken op de gedragscode. Daarin staat dat ik het aanzien van de raad niet mag schaden. Haha, krijg de tering met je onderdrukking. De coalitie raadsleden hoeven niks te schrijven. Dat doen de ambtenaren voor ze. PvdA fractievoorzitter Ernst Damen schrijft één keer in de vier jaar vlak voor de verkiezingen een column. Dat was het dan.

De gemeente huurt zelfs een cabaretier (Pieter Jouke) in om quasi grappige blogs (hier) te schrijven. Maar niet te grappig want satire wordt niet gepikt. En als een echte krant heeft de gemeente natuurlijk ook een dure striptekenaar (OPA) met kinderachtige plaatjes. De Linkse kliek hersenspoelt de burger continu met massa’s goed nieuws. Havanna aan de Schie. De burger moet beschermd worden tegen al dat slechte nieuws. Dat kunnen die tere zieltjes niet aan. De Krant op Zondag heeft één journalist. Toch is dat nog de enige krant die nog een beetje kritische stukken schrijft. Het Algemeen Dagblad Delft heeft ook maar één vaste journalist en de rest freelancers. Die moeten overal inspringen. Het AD probeert tenminste nog wel een beetje tegengeluid te laten horen. De Telegraaf Haaglanden is in Delft afgehaakt. Het is absurd dat de gemeente 17,2 fte aan communicatie ambtenaren heeft. Het is Linkse grootheidswaanzin waar ze hier aan leiden. De air van een grote rooie stad waar alles kan. Alleen hebben we nu het geld van een dakloze. Maar daar moet je ook nog 3,4 fte van het OBS Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone en 0,8 fte van de communicatie adviseur gemeenteraad bij optellen. Samen is dat 21,4 voltijdsen die dagelijks bezig zijn met het gemeente nieuws. Lees hier de toelichting die ik kreeg.

De botte bijl moet in het Secretariaat Communicatie gezet worden. Het is uitgegroeid tot een pervers DDR systeem. Daar kunnen zeker 10 fte direct uit. Het is geen taak van de gemeente om een heus persbureau te runnen. De vijf wethouders gaan maar praten met de media en stukken schrijven. Verkwisting dat we twee woordvoerders hebben. En ga zo maar door. Die gemeente website is een totale chaos door al dat fake nieuws.

De gemeente dat zijn wij allemaal. Maar hier krijg je altijd maar de helft van het nieuws. Alleen het positieve nieuws. Om depressief van te worden.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/gemeente-delft-hersenspoelt-burgers-met-linkse-propaganda/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 2 december 2014 | 12h45 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_20141104.jpg

Vanavond inspreekavond begroting 2015

Vanavond kunt u vanaf 20.00 uur kijken naar de webcast van de inspreekavond. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen vanavond reageren op de begrotingsplannen en belastingvoorstellen.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/bekijk-de-inspreekavond-rechtstreeks_47119.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 2 december 2014 | 01h15 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gl_179x50_20140900.jpg

Zorgen om Iraakse Delftenaren en uitgeprocedeerde asielzoekers

delft ingridlipsgroenlinks2014.jpg

door Ingrid Lips, raadslid GroenLinks

GroenLinks heeft in de commissievergadering van 20 november haar zorgen geuit over Iraakse Delftenaren, die in afwachting zijn van een nieuwe verblijfstatus en uitgeprocedeerde asielzoekers. GroenLinks betreurt het, dat de gemeente geen financiële hulp kan bieden. Waardering is er wel voor de druk, die het College uitoefent op het Rijk om snel met een oplossing te komen.

Lees meer

In Delft is een Iraaks gezin bekend dat niet terug hoeft naar Irak. Vanuit het Rijk wordt erkend, dat de situatie vanwege de strijd met IS niet veilig is. Ze moeten echter een periode zonder inkomsten zien te overbruggen in afwachting van het verlenen van een nieuwe verblijfstatus door de IND. Hoeveel gezinnen er in Delft zijn met een vergelijkbare situatie is niet bekend.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft de uitspraak gedaan dat het in strijd is met de mensenrechten om uitgeprocedeerde asielzoekers geen onderdak en voedsel te bieden. Minister Teeven maakt echter geen haast om een bed, bad en brood regeling te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Tijdens de commissievergadering maakt Wethouder de Prez duidelijk, dat de gemeente niet in de positie is om voorzieningen te verstrekken, zoals inkomsten en huisvesting. De bed, bad en broodregeling, waar een persoon of gezin zonder verblijfstatus aanspraak op zou moeten kunnen maken, is een voorziening van het Rijk. Voor de specifieke situatie van het Iraakse gezin geldt, dat ze een herhaalde aanvraag kunnen indienen bij het AZC. De uitspraak van het Europees comité heeft geen rechtskracht. Het College wacht de reactie hierop van de regering af. Het College zet zich wel in voor deze groep mensen. Door bij het Rijk aan te dringen op een snelle besluitvorming, zodat er niet onnodig met mensen gesold hoeft te worden.

GroenLinks heeft waardering voor vrijwilligers, die zich bekommeren om het Iraakse gezin en o.a. geld voor hen inzamelen. Dit zou niet nodig moeten zijn. Het wordt hoog tijd, dat het Rijk hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

bron: https://delft.groenlinks.nl/nieuws/zorgen-om-iraakse-delftenaren-en-uitgeprocedeerde-asielzoekers

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 1 december 2014 | 13h28 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

De Delftse nieuwsbrief profileert zich als een professioneel propaganda blaadje!
hfvh

delft logo_gemeente_delft_20140700.jpg

Persverklaring gemeente Delft en Pieter Jouke:
Geen ‘ontslag’ columnist Pieter Jouke

Cabaretier Pieter Jouke schrijft al enkele jaren maandelijks een column voor de digitale nieuwsbrief die de gemeente Delft wekelijks uitbrengt. In de editie van vorige week ontbrak zijn bijdrage. De gemeente respecteert de mening van Jouke maar was van mening dat met name de laatste alinea (hier)
- Gefeliciteerd gemeentelijke bestuurders en politici. Vergeet u niet uw handtekening te zetten onder deze zwarte bladzijde? Of komt u pas weer uw ketting en vrome gezichten laten zien als de officiele opening van de spoorzone te betreuren is? -

van zijn column niet passend was om te publiceren in een nieuwsbrief die de gemeente zelf uitbrengt.

Uit de toelichting op het besluit om zijn bijdrage niet te plaatsen mocht Pieter Jouke concluderen dat daarmee ook zijn rol als columnist stopte. Dat is niet juist. Van ‘ontslag’ is geen sprake en dit was ook nooit de intentie van de hoofdredactie. De gemeente wil verder met Jouke als columnist, met de vrijheid die daarbij past. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden waarin het misverstand uit de wereld is geholpen.

In de nieuwsbrief (http://www.delft.nl/Inwoners/Actualiteiten/Nieuwsbrieven/) van aanstaande donderdag plaats de gemeente de tekst van de column en blikken Jouke en de gemeente terug. Vanaf volgende maand levert Pieter Jouke weer zijn bijdrage aan nieuwsbrief @Delft.

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 1 december 2014 | 00h04 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

Adieu gemeente Delft

Webcolumn door Hans Heisterde

“Uit wiens hand men eet, diens woord men spreekt” zei mijn vader altijd. Dat dient natuurlijk vooral te gelden voor columnisten die schrijven voor de website van de gemeente Delft.

Pieter Jouke was tot voor kort columnist op de site van de gemeente Delft. Wie Pieter Jouke is wist ik eerlijk gezegd niet. Hij is behalve inwoner van Delft blijkbaar ook cabaretier. Dat is iemand die ons een spiegel voorhoudt en ons daarbij al dan niet maatschappijkritisch, tracht te vermaken. Een soort hofnar dus. Wel nu Jouke had zich in laten huren als hofnar van dienst om de gemeentelijke website met een column op te vrolijken. Ik heb – ook dit moet ik tot mijn schande bekennen - nooit geweten dat die columns bestonden. Ze zitten diep verstopt in de gemeentelijke website. Wanneer je het niet wist dan lijkt de kans me erg klein dat je op de pennenvruchten van Jouke kon stuiten. Ik heb er trouwens niet veel aan gemist. Het zijn vriendelijke maar mij weinig zeggende babbeltjes. Zijn laatst geplaatste is nog een lofzang op de kleine geneugten van Delft. Precies wat een Delfts bestuurder wil lezen. Een gezellig prietpraat-stukje over de stad.

Misschien was Jouke zijn gezwatel over Delft ook meer dan zat. Want het valt niet mee om positief over Delft te zijn als je serieus van aard bent, maatschappelijk bewogen of aan humor doet. De column met de ronkende titel ‘Bienvenue à Delft’ die de gemeente weigerde te plaatsen was dan denk ik ook een vorm van zelfmoord. Het was geen ‘bienvenue’ maar een adieu aan de gemeente als broodheer. Jouke beschreef Delft zo:

“Hierbij benoem ik Delft officieel tot Mitterand-gemeente. Een gemeente waar megalomane projecten belangrijker zijn dan ontwikkelde burgers”.

Goed gezegd, ondanks de verwijzing naar Mitterand zit daar geen woord frans bij. Jouke stelt aan de orde wat iedereen die Politiek Delft een beetje volgt al lang weet. Bestuurders in Delft zijn niet alleen incompetent maar zijn de menselijke maat al heel lang vergeten. Ons bestuur heeft zich inderdaad verloren in grootheidswaan.

Jouke gaat terecht in op het debacle rond de spoorzone en brengt die in verband met de gevolgen daar van voor de minder bemiddelde Delftenaar. Het was genoeg reden om de samenwerking onmiddellijk te beëindigen en de column niet op de gemeentesite te plaatsen. Het is net als in lang vervlogen tijden. Wanneer de hofnar uiteindelijk iets te dicht bij de waarheid komt dan is dat niet zonder gevolgen en roept hij de toorn over zich af.

Tweet delft

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 1 december 2014 | 00h03 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Censuur in Delft?

delft censuur.jpg

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Onze fractie ontving een opmerkelijk bericht. De Delftse cabaretier Pieter Jouke schrijft al enige tijd een weblog op de site van de gemeente Delft. Nu blijkt dat zijn laatst ingezonden weblog door de gemeente is afgekeurd.

Een kritische column, dat wel. Toch mag vrijheid van meningsuiting geen reden zijn om de samenwerking ineens te beëindigen? Je mag het natuurlijk oneens zijn met de inhoud, maar het zou juist de gemeente Delft sieren om ook kritische beschouwingen te plaatsen op de gemeentelijke site van Delft.

Onderstaand de link van de weblog, die niet mocht worden gepubliceerd.

bron: http://regio.thepostonline.nl/2014/11/28/deze-column-mocht-niet-worden-gepubliceerd-van-gemeente-delft/

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7299

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 1 december 2014 | 00h02 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Stadsbouwmeester Wytze Patijn is een valsspeler

delft wytze_patijn_stadsbouwmeester_valsspeler1_od.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Afgelopen dinsdag klapte de Stadsbouwmeester Wytze Patijn op zijn afscheidsvergadering na (0:50 min.) ineens uit de school. Nou ja ...
Al die jaren niks gehoord van deze achterkamer Regent. Maar nu hij door de bezuinigingen (€15.000) ontslagen wordt, probeert hij zijn geweten te zuiveren.

Lees meer

De Stadsbouwmeester was door CDA wethouder Junius aangewezen om namens Delft het project Sebastiaansbrug in de gaten te houden. De provincie kreeg van Junius de volledige zeggenschap over de Sebastiaansbrug.

Dat is voor Delft een mega ~€15 miljoen extra strop geworden. Al die tijd niks van Patijn gehoord. Doodse stilte.

En nu brabbelt Patijn over een jarenlange ruzie tussen ingehuurd ingenieursbureau DHV, de gemeente Rotterdam, de emeritus hoogleraar? en het voormalig ingenieursbureau van de provincie?? En blijkbaar ook met hem.

Wytze Patijn: “de Sebastiaansbrug is een voorbeeld van een project van grote incompetentie van de Provincie” en “Delft is daar al jarenlang het slachtoffer van”.

In 2000 werd IBZH het ingenieursbureau van de provincie Z-H overgenomen door DHV (hier). Het heeft de schijn van vriendjespolitiek tegen dat Royal Haskoning DHV het gehele ingenieurswerk voor Tramlijn 19 deed. En het lijkt ook op bestuurlijke corruptie daar DHV wel negen geluidsrapporten (hier) mocht maken. Daar schreef ik al in februari (hier) over dat er naar de uitkomst werd toegerekend. Een forensisch accountant zou hier tussentijds een onderzoek naar de rechtmatigheid en getrouwheid moeten doen van opdrachtverlening tot declaraties.

Die Patijn is een valsspeler pur sang. Als dit zo was, waarom heeft hij dan niet eerder bij de gemeenteraad aan de bel getrokken? Ik heb hem al eerder geschreven over de te verwachten piepende terreur van trams in de bochten. Ik werd met een kluitje het riet ingestuurd (hier). En nu blijkt de gemeente Delft, de rechtszaak aangespannen door omwonenden, verloren te hebben. Lees hier de uitspraak waar Royal DHV compleet voor lul staat.

Patijn zelf is een ook voorbeeld van lafheid en incompetentie. Hij is medeschuldig aan het falen. Hij zat er om het project te begeleiden als onafhankelijk toezichthouder. Nooit een brief van hem gezien. Hij moet met Pek en Veren de Stad uitgedragen worden.

Mede door zijn stilzwijgen heeft het Sebastiaansbrug debacle zo enorm kunnen escaleren. Nu is Patijn’s onthulling mosterd na de maaltijd. Die Patijn heeft ons niet alleen miljoenen schade berokkend maar als lid van het kwaliteitsteam ook nog een afschuwelijke hoge en brede monstrueuze brug.

Nooit meer een Stadsbouwmeester! In 2010 heeft Patijn die baan van Ernst Damen gekregen (hier).

Het zou mij niet verbazen als voormalig TU Dekaan Patijn als tegenprestatie geregeld heeft dat Ernst Damen laatst bij Woonbron een baantje als projectontwikkelaar heeft gekregen.

“I scratch your back, you scratch mine” dat is hier de Couleur Locale van de PvdA en GroenLinks kliek. Elkaar leuke baantjes bezorgen.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/stadsbouwmeester-wytze-patijn-is-een-valsspeler/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 1 december 2014 | 00h01 | week 49 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Delftsche Courant 12-10-2005: Eerste politieke kritiek op de tunnellobby Delft

delft 2005_eerste_politieke_kritiek_op_tunnellobby_delft.jpg

Nu de Delftse spoortunnellobby in Den Haag op een mislukking dreigt uit te draaien, borrelt binnen de plaatselijke politiek de eerste’ kritiek naar boven. Leefbaar Delft kraakt bij monde van fractieleider Martin Stoelinga enkele harde noten over het gevoerde beleid van het Delftse college, bij dit onderwerp onder leiding van wethouder Grashoff (GroenLinks, ruimtelijke ordening).

Lees meer

Stoelinga denkt dat Delft door bij minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) een kostbaar spoortunnelplan in te dienen, nu – in tijden van bezuinigingen – het deksel op de neus krijgt. “Wij moesten zo nodig overvragen. Grashoff moet de bevolking dan wel uitleggen hoeveel miljoenen Delft door hem kwijt is geraakt.”

Stoelinga stoort zich aan de opeenstapeling van bouwplannen rond het Delftse spoortracé, terwijl het volgens hem toch in eerste instantie gaat om de aanleg van een spoortunnel, om Delft te verlossen van de hinder van het bestaande spoor: “Dit college maakt er zo’n omvangrijk en dus zeer kostbaar project van, dat het geheel onoverzichtelijk wordt, een soort bord spaghetti.”

Leefbaar Delft vreest dat doorvoering van ‘de ideeën van wethouder Grashoff’ het startsein zouden zijn van een onbeheersbaar proces: “Met de daarbij horende budgetoverschrijdingen.”

Stoelinga wil helemaal terug naar het begin: de aanleg van een spoortunnel tegen een scherpe prijs. Dus zonder ingrijpende aanpassingen aan het tracé en behoud van het bestaande station. Want het zijn juist dit soort aanpassingen die de spoortunnel in zijn ogen nodeloos duur maken.

Stoelinga begrijpt nog steeds niet waarom Grashoff de zogeheten Bovon-methode van ingenieur Van Tol voor de aanleg van de viersporige treintunnel – volgens het zogeheten ‘afzinkprincipe’ terzijde heeft geschoven. Volgens Stoelinga kan de Delftse treintunnel op grond van dit plan voor zo’n 3(X) miljoen euro worden gebouwd.

“Als Grashoff beweert de goedkoopste bouwmethode van alle mogelijkheden te hebben gekozen daag ik hem uit dat voor de gemeenteraad te onderbouwen.” Stoelinga wil dat dit dan wel door een onafhankelijke derde partij zou moeten gebeuren die een vergelijking van de bouwkosten van alle dertien varianten op zou moeten stellen.

Het Delftse college is volgens de Leefbaar Delft-voorman het zicht op een financieel haalbare spoortunnel kwijt geraakt door er een grootschalige projectontwikkeling aan vast te knopen, vindt Stoelinga. “Zonder tijdig een afweging te maken tussen de kosten en de opbrengsten voor Delft, heeft het college zich vooraf wel reeds vastgelegd door een ontwikkelingscontract te sluiten met Ballast-Nedam.

Vervolgens wordt een Spaanse architect uitgenodigd met een imposant plan te komen om het centrum meer allure te geven.” Volgens Stoelinga dreigde Delft met dit plan ‘een soort winkelcentrum Hoog Catharijne als in Utrecht’ te krijgen: “Delft is een middelgrote stad met circa 100.000 inwoners.

Als het stationsrestaurant is gesloten vanwege het gebrek aan klanten, waar moeten dan al die spoorreizigers vandaan komen om van een gloednieuw stationsgebouw gebruik te maken?”

Delftsche Courant 12 september 2005

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/deftsche-courant-12-10-2005-eerste-politieke-kritiek-op-de-tunnellobby-delft/

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo Valide CSS!