Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1101 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
vrijdag | 28 november 2014 | 21h54 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

Zojuist gearriveerd per elektrische shuttle:
Lennart Harpe ‏@LennartHarpe
Samen met Anka Mulder van TU Delft bij feestelijke kick-off van
project Gastvrije Bereikbaarheid Delft Zuidoost

delft dam_delft_shuttle_lennart_harpe_20141128.jpg

--------------------

DAM DELFT

delft dam_delft_shuttle_website.jpg

In november 2014 gaat DAM Nederland starten met de DAM Delft Shuttle. 3 limousine tuktuks gaan pendelen tussen station Delft Zuid en de TU-wijk en nabije omgeving. DAM zet deze dienst neer in Delft in opdracht van het Ondernemersfonds Delft gebied 11, waarbij alvast geanticipeerd wordt op de renovatie van de Sint Sebastiaan brug. Doordat in 2015 die brug er voor meer dan een jaar uit gaat, worden mobiliteit- en bereikbaarheidsproblemen verwacht, die met de DAM Delft Shuttle opgelost gaan worden.

bron: http://www.dam-nederland.nl/?page_id=761

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 28 november 2014 | 19h17 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_fractie_van_koppen_400x50.jpg

ALGEMENE BESCHOUWING

delft jos_van_koppen_ris_20140400.jpg

Geacht College, geachte raadsleden, geachte aanwezigen op de ambtenarentribune en de publieke tribune, geachte toehoorders en toeschouwers via de webcast, geachte vertegenwoordigers van de pers. Ze zijn er.

Voorzitter,
Waarschijnlijk ben ik de elfde die de noodklok luidt over Delft en haar financiële situatie. Er zijn ongetwijfeld fracties die ook nu nog kans zien positieve geluiden te laten horen en positief blijven denken is wellicht een pre, maar op dit moment hoor ik daar vooralsnog niet bij.

Lees meer

Voorzitter,
Dit college hoort hier niet te zitten. Natuurlijk: het is gekozen door de raad, maar men moet zich als collectief schamen. Binnen de kortste keren was er een akkoord na de gemeenteraadsverkiezingen terwijl toen al duidelijk was dat we in de slechtste financiële situatie sinds jaren terecht zouden komen. De vorige collegepartijen wisten dit ongetwijfeld al en nu heb ik het niet over allerlei toespelingen dat men vanwege de verkiezingen de kaken op elkaar had gehouden. Nee het ging om na de verkiezingen. De partijen hadden gewoon moeten weigeren om in het college vertegenwoordigd te zijn vanwege de deplorabele toestand die eraan zat te komen vanwege Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug e.d. of in feite al aanwezig was. Dan had je een statement gemaakt. Natuurlijk kan een gemeente niet zonder bestuur, maar door geen zin in het pluche te hebben zou je in ieder geval een zinvol gebaar naar de inwoners van Delft hebben gemaakt.

Voorzitter,
Het ligt menig Delftenaar nog vers in het geheugen hoe oud-wethouder Grashoff [Groen Links nu partij-voorzitter] in het begin van 2014 nog pontificaal in de krant beweerde dat het allemaal best meeviel met de overschrijdingen. En oud-wethouder Vokurka maakte het eveneens erg bont door te beweren dat Delft bij zijn vertrek er financieel goed voorstond. Eigenlijk zouden we bij positief nieuws zo vlak voor de verkiezingen dubbel op onze hoede moeten zijn. Hoe de Metropoolregio zich met hem als kwartiermaker ontwikkelt moeten we maar afwachten. Gelukkig heeft men niet alle pijlers gekregen die men wenste.

Voorzitter,
In de laatste jaren heeft men vaak geschetst dat vanaf 2014 na de aanvankelijke bezuinigingen toch al snel gouden randjes gingen gloren. Ik zou graag zien dat die gouden randjes verzilverd waren, maar zelfs dat is niet mogelijk. Geen enkele medaille is tot nu toe verdiend. En als iemand staat te pronken met een mogelijke medaille en het lint voor de fotografen even van zijn borst af houdt ziet hij in ieder geval wél de keerzijde van die medaille, maar daar wordt niet over gesproken. Vorig jaar heb ik met betrekking tot de diverse zorgtaken van de gemeente de term sociale serie-moordenaars gebruikt bij de algemene beschouwingen, omdat een aantal sociale voorzieningen vanwege de bezuinigingen het loodje legden. Ik kan die term wel herhalen, maar zal hem afzwakken, want ook nu weer dreigt een aantal keren , in overdrachtelijke zin, mishandeling de dood ten gevolge hebbende op te gaan treden. Alleen wordt de tenlastelegging nu moeilijker omdat de decentralisatie door het Rijk de totale zorg op de gemeente afwentelt en er nog teveel onduidelijk is over de directe gevolgen vanwege het ongetwijfeld krappere budget. Met minder geld evenveel doen. Sommigen zeggen dan keer op keer: het kan wel, maar we doen het nu efficiënter en de volgende keer …….weer efficiënter. Het houdt toch eens op voorzitter, zoals na de reclamekreet “OMO wast witter dan wit” eigenlijk geen beter wasmiddel mogelijk was. Maar ja, er wordt steeds weer wat vernieuwd en veranderd.

Voorzitter,
Eén van de taken naast de zorg is de veiligheid in de gemeente: een belangrijk probleem. Ook hier is het budget ten enenmale ontoereikend als we de internationale dreiging en de kern van Jihadisme in Delft in ogenschouw nemen. Dat er wordt gewerkt aan ruimere financiën vanuit het Rijk is voor mij nog geen opluchting gevende boodschap. Ik neem aan dat bij ruimere financiering ook ruimere mankracht gaat horen. Het geheel met terrorisme is een bovengemeentelijke affaire. Dat we volgend jaar een ondergronds spoor in Delft hebben is wel prettig, maar het lijkt me tevens een duidelijk doelwit voor eventuele aanslagen. Je moet de mensen treffen in iets waar men trots op is lijkt het motto van fundamentele strijders. Dat camerabewaking bij het nieuwe spoor niet meer nodig zou zijn vanwege het open karakter van de gebouwen zou ik toch maar even van vraagtekens voorzien. Wellicht ga ik voor de beveiliging een reeds ingediende motie, wellicht iets gewijzigd, indienen als tijdens de vaststelling van de begroting nog steeds geen ruimere budgettering vanuit andere bronnen dan het gemeentelijke budget bekend zijn. Indertijd sprak ik volgens velen blijkbaar voor mijn beurt, omdat de begroting nog niet openbaar gemaakt was, maar ……… daags voor de openbaarmaking kwamen diverse fracties in de commissievergadering ook ineens tot de conclusie dat er meer geld moest komen.

Voorzitter,
Bij de deplorabele financiële situatie van de gemeente speelt in de discussie de vraag: ‘hoe is het zo ineens gekomen?”. Men wil daar op de een of andere manier duidelijkheid over hebben. Het is natuurlijk niet “zo ineens” gekomen. Mij zijn gevallen bekend van andere cijfers die niet geopenbaard mochten worden, omdat er nu eenmaal een akkoord was. We zijn met allerlei bandbreedtes doodgegooid. In de Spoorzone werden de bedragen met statistiek die men - met een naar later gebleken veelzeggende term- Monte Carlo-manoeuvres noemde op allerlei manieren berekend en bijna altijd waren de risico’s overzienbaar. Die term suggereert “binnen de perken” en dat is fout gebleken.

Voorzitter,
Het geld moet uit de lengte of de breedte komen. En als je nu alleen maar de bandbreedte vermeldt vergeet je de lengte voor het totale oppervlak. De broekriem is veel te kort geworden. Delft heeft een wespentaille gekregen doordat de broekriem steeds nauwer aangehaald moest worden. Op naar preventief toezicht? Op naar Artikel 12? Het siert in ieder geval het college, dat men op een bepaald moment alle fracties uitnodigde voor een ontbijt met het slechte nieuws: we krijgen de begroting niet rond en stellen de behandeling in ieder geval een maand uit. De oproep naar alle fracties om, gezien de situatie, met zijn allen de schouders eronder te zetten om die mooie stad Delft uit de problemen te helpen kwam te laat. Daarvoor is in het verleden te weinig gedaan met de pogingen van de oppositie-partijen om ook een aantal van hun wensen te realiseren.

Ik dank u voor uw aandacht.

Jos van Koppen, Fractievoorzitter van Fractie Van Koppen

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 28 november 2014 | 18h25 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cda_97x50.jpg

Inbreng CDA Delft bij Algemene Beschouwingen

delft david_van_dis_cda_2014_ris.jpg

Fractievoorzitter David van Dis sprak op donderdag 27 november de volgende tekst uit als bijdrage van de CDA fractie bij de Algemene Beschouwingen:

Voorzitter,

De zomer van 2014 zal ons nog lang heugen. De zomervakantie was nog niet begonnen of het verschrikkelijke ongeluk met de MH17 gebeurde. Verder stond het Midden-Oosten in de brand met de oorlog tussen Israël en Hamas. We zagen de opkomst van IS in Irak en Syrië en de oorlog in het oosten van Oekraïne.

Lees meer

En voorzitter, hoewel de problemen van de wereld niet direct de Delftse problemen zijn, voelen we ook in Delft een onlosmakelijke band met wat er in de wereld gebeurd. De Delftse samenleving voelde de klap bijna letterlijk, toen bleek dat bij de MH17-ramp ook een Delfts gezin en een Delftse student slachtoffer waren geworden. De stille tocht die volgde voor hen was indrukwekkend. Hoe triest de aanleiding ook was, het was hartverwarmend om te zien hoe in korte tijd zoveel mensen samen kwamen, veelal in het wit gekleed, om hun leed te delen of hun betrokkenheid te tonen. Laat het een voorbeeld voor ons allemaal zijn.

Voorzitter,

En dan de Delftse financiële crisis; deze staat nuchter beschouwd nog niet eens in de schaduw van de gebeurtenissen in de wereld. Veel Delftenaren zullen 2014 herinneren als het jaar van de onstuimige zomer. Het CDA heeft niet de illusie dat het Delftse politieke najaar van 2014 nog lang in het geheugen van de Delftenaar gegrift zal blijven. Maar dat ontslaat ons niet van het nemen van goede beslissingen over de toekomst van Delft. En die toekomst, die is somber en onzeker. Het college deelde de raad mee dat de begroting voor 2015 niet sluitend kon worden gekregen. En dat terwijl Delft op veel terreinen helemaal niet zo veel meer uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten. En de OZB behoort al tot de hoogste van Nederland. Delft heeft dus een structureel probleem. En dit probleem is volgens het CDA niet alleen het grote tekort op het Spoorzoneproject. De Spoorzone is de druppel die de emmer doet overlopen. Maar die emmer, die zat al behoorlijk vol met de Harnaschpolder. En onder de emmer was niet meer de grote opvangbak beschikbaar die in veel andere gemeenten wel beschikbaar was. Als er niks gebeurd heeft Delft in 2018 geen reserves meer. Nul. Niks. Dat is geen prettig idee. En toch zijn er gemeentes met vergelijkbare problemen, die ook veel afschrijvingen hebben op grondexploitaties. Die ook te maken hebben gehad met de crisis. Maar die gemeenten hadden meer vet op de botten. In Delft zijn de reserves tussen 2006 en 2009 afgenomen met maar liefst 45,9 miljoen! Nu weten wij allemaal dat dit nog de goede jaren waren. Het toenmalig college heeft niet willen ingrijpen, er is geld uit de spaarpot gehaald. En nee, niet om onverwachte risico’s op te vangen, maar gewoon om de tekorten op de begroting op te vangen. Het is 1 van de redenen waarom we nu met de gebakken peren zitten. Ik zeg ‘1 van de redenen’, omdat de oorzaken van de crisis in Delft complex zijn. Het CDA is daarom blij dat een ruime meerderheid van de raad bereid is om een onderzoek of zelfs een raadsenquête te doen naar de oorzaken van de Delftse financiële crisis. Daarbij is het voor het CDA ook belangrijk om niet alleen te kijken naar cijfers en statistieken. Hier in deze raadszaal zijn beslissingen genomen –ja, soms ook gesteund door het CDA-, die er nu voor zorgen dat er een groot tekort is. De opbrengsten van de verkoop van energiebedrijf EZH zijn uitgegeven en niet gespaard, er is gekozen voor een flinke Delftse bijdrage aan de Spoortunnel. Er is gekozen om de Harnaschpolder te ontwikkelen. En ook over de Sebastiaansbrug zijn verschillende politieke besluiten genomen. Voorzitter, begrijpt u mij niet verkeerd: toen deze keuzes zijn gemaakt leek er geen vuiltje aan de lucht. Al gebied de eerlijkheid te zeggen dat kritische geluiden toen werden genegeerd. Is de Delftse raad wel kritisch genoeg geweest? Ook dit zijn aspecten die het CDA graag laat onderzoeken. Om lessen te trekken voor de toekomst en om te kunnen zeggen ‘dit doen we nooit zo weer’.

Maar voorzitter, het onderzoek naar het verleden staat los van het nemen van goede beslissingen voor de toekomst. Het college heeft een goede beslissing genomen door veruit het grootste gedeelte van de nieuwe bezuinigingsopgave te zoeken in de eigen organisatie. Het CDA wil het college daarvoor een compliment geven, hoewel wij de ambtelijke organisatie veel sterkte toewensen de komende jaren, het zal een lastige tijd worden. Verder staat er in de begroting dat er geen nieuw beleid is. Dat lijkt gezien de financiële situatie van Delft begrijpelijk, maar volgens het CDA is het een misverstand om te denken dat nieuw beleid alleen met extra geld bereikt kan worden. Het CDA mist in de brij van cijfers het gevoel dat Delft veel meer kan dan alleen bezuinigen. Zo zal het CDA een voorstel doen voor het anders besteden van middelen in de jeugdzorg. Te veel geld gaat naar jongeren die al problemen hebben en nagenoeg geen geld gaat naar het voorkomen van problemen. Met medicalisering tot gevolg. Dit kan anders: Geen pillen maar preventie door talentontwikkeling. En nee, dat gaat niet van het ene op het andere moment. Maar laten we nu de eerste stappen zetten om ook de jongeren in de toekomst goed te kunnen bedienen.

En waar is de visie op de betrokkenheid van Delftenaren bij de besluitvorming? Het CDA is blij verrast met de inzet van GroenLinks voor een Right to Challenge in de zorg in Delft. Met Right to Challenge, krijgen inwoners het recht om de gemeente uit te dagen op het terrein van voorzieningen. Waar bewoners aantonen het beter zelf te kunnen dan de gemeente, mag de voorziening worden overgenomen, al dan niet met financiering. Het CDA ziet Right to Challenge het liefst nog breder. Buurthuizen, groenvoorziening, welzijnswerk en bijvoorbeeld sportvoorzieningen zouden hiervoor in aanmerking moeten kunnen komen.

Het CDA zal komend jaar met een initiatiefvoorstel komen om Right to Challenge ook in Delft mogelijk te maken.

Voorzitter,

De begroting voor 2015 maakt van Delft een onaantrekkelijke stad, zo vreest het CDA. De verhoging van de OZB, het wegbezuinigen van de VAK, de verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers en de bezuinigingen op sport zorgen ervoor Delft er niet aantrekkelijker op wordt om te gaan wonen of om de stad te bezoeken. Het college vindt dat de investeringen in de kenniseconomie op de lange termijn goed zijn voor Delft. Maar Delftenaren profiteren helemaal niet van een kantoor aan de A13 waar werknemers ’s ochtends naar toe rijden en ’s avonds weer terugrijden naar Lansingerland, of Rijswijk-Buiten. Het doel zou moeten zijn om die kenniswerker in de aantrekkelijke stad Delft te laten wonen. En als hij dan in Den Haag werkt, dan is dat niet erg. Het CDA vindt dat juist door in te zetten op bijvoorbeeld een aantrekkelijke stad, lage lasten en goede huisvesting, de kenniseconomie tot bloei kan komen. Wie heeft er iets aan een Green Village als niemand meer in de rest van de Village wil wonen? De burgemeester heeft al eens genoemd dat Delft niet de Gekke Henkie van de regio moet worden. Wél meer dan gemiddeld betalen, maar veel minder dan gemiddeld profiteren. Want Delft profiteert helemaal niet van de investeringen in kenniseconomie, zo blijkt uit de cijfers die het college nu zelf in de begroting heeft gezet: er zijn 367 banen zijn gecreëerd de afgelopen jaren en er zijn 363 banen verloren zijn gegaan. Netto 4 banen erbij dus! De verdwijnende banen van TNO moeten hier nog vanaf! Het CDA vindt het tijd om kritisch te kijken naar de uitgaven voor de kenniseconomie. Concreet stellen wij voor om 50% te bezuinigen op de post kenniseconomie. Dat is 900.000 euro. Dit geld kan gebruikt worden om Delft als stad om te wonen aantrekkelijker te maken met lage lasten, lage parkeertarieven en goede voorzieningen. Dan profiteren Delftenaren pas echt van de kenniseconomie en dat is hoe het CDA graag de kenniseconomie ziet. Daar profiteren écht alle ondernemers van. En de extra OZB-verhoging moet helemaal van tafel. In 2 jaar tijd verhoogt het college de OZB met bijna 10%! Het college zegt dat Delft met de verhoging nog steeds onder het ‘aanvaardbaar peil’ zit. In de ogen van het CDA had het college ook hiervan moeten zeggen ‘de grens is bereikt’, zoals dat bij veel andere zaken ook is gebeurd. Laat de provincie ons dan maar vertellen als het anders moet.

Voorzitter,

Het worden een aantal interessante weken. De boodschap voor de stad is niet fraai. Het CDA roept alle partijen op om samen te werken en tot goede, breed gedragen besluiten te komen. Want daar doen we Delft een plezier mee. Een wijs man zei daarover eens in het bijbelboek Spreuken:

‘Mijn zoon, streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad,

verlies die nooit uit het oog.’


en daar zou ik mij graag bij aan willen sluiten.

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/inbreng-cda-delft-bij-algemene-beschouwingen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 28 november 2014 | 13h22 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Algemene beschouwingen 2014

delft bart_smals_vvd_rv_20141127.jpg

De bijdrage die fractievoorzitter Bart Smals in deze vergadering heeft uitgesproken treft u hieronder aan. De uitgesproken tekst geldt, u kunt deze hier terugzien (vanaf 3:13:10).

Voorzitter, leden van de raad en andere toehoorders,

Politiek is niet saai. Ik heb de algemene beschouwingen van vorig jaar er nog maar eens bijgepakt. Destijds kenschetste mijn voorganger de VVD als MGO (meest geliefde oppositiepartij) Inmiddels doet de VVD in Delft zijn best zich te gedragen als de meest duale, maar ook loyale coalitiepartij.

Lees meer

Vorig jaar was de boodschap dat Delft er relatief goed bij stond. “Gedegen financieel beleid” was letterlijk onze opmerking die wij als oppositie aan het college meegaven. “Het kan verkeeren.” Hoe anders ziet de Delftse wereld er nu uit. Vorig jaar deden we de suggestie om belastingen te verlagen, iets wat toen realistisch leek. Overigens koesteren we die vurige wens nog steeds, maar zijn we ingehaald door de harde financiële realiteit. Hier kom ik later nog op terug.

Voorzitter, de laatste weken vielen ons zwaar. De oproep van sommigen uit mijn achterban maar ook anderen om het college te verlaten begrijp ik goed. Immers de lastenverzwaringen in deze begroting zijn voor VVD’ers moeilijk te verteren en gaan rechtstreeks tegen ons verkiezingsprogramma in. Maar voortijdig opstappen zal Delft niet verder helpen. Juist nu heeft de stad het nodig dat de politiek constructief is, de schouders eronder zet en ervoor gaat.

Een uitdrukking die me de laatste tijd vaak door het hoofd is geschoten is: Don’t kill the messenger. Veel van de gerapporteerde tegenvallers zijn erfenissen uit het recente, maar ook het wat verdere verleden. Wij zullen nu niet weglopen voor de problemen. Juist nu heeft de stad de VVD en vooral een VVD wethouder hard nodig. Ook juist als hij die messenger is.

Het verleden is om van te leren. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden in de Spoorzone zijn voor ons aanleiding om het bijna raadsbrede voorstel voor een onderzoek van harte te steunen. Niet zozeer om een schuldige aan te wijzen, maar om lessen te trekken. Over enkele jaren kijken met z’n allen uit over een fantastisch stationsgebied. Vanwege de goede bereikbaarheid en de centrale ligging zien wij grote kansen voor Delft. Maar had dit ook gerealiseerd kunnen worden zonder die grote tegenvallers? De crisis heeft in Delft wel heel hard huisgehouden. Hadden we dit kunnen voorzien?

De VVD wil uitdrukkelijk niet nog een onderzoek over het project zelf, of andere projecten. Niet nog een Rebel rapport. We hebben er vertrouwen in dat, na al onze opmerkingen over risicomanagement, dat nu goed is opgepakt. Dat het college de risico’s nu goed in kaart heeft en daar adequaat en vooral ook direct over rapporteert. We hebben behoefte aan een onderzoek naar de oorzaak: welke omstandigheden, welke cultuur of organisatievorm is mede verantwoordelijk. Meer “zachte” factoren waar we wel invloed op kunnen hebben. Daar kunnen we van leren voor grote, maar ook kleinere projecten in de toekomst. De vorm van het onderzoek is voor ons nog open, maar we sluiten een raadsenquête zeker niet uit.

Sinds het sluiten van het coalitieakkoord zijn tussen de 50 en 120 miljoen aan extra tegenvallers tevoorschijn gekomen. Er is al veel over gezegd. De problemen hebben het college, ambtenaren en raadsleden gedwongen de financiën van Delft minutieus onder de loep te nemen. En we kunnen de provincie aan dat rijtje toevoegen. Onze conclusie is dat Delft, zeker in het verleden, op een te grote voet heeft geleefd. Zo vond de raad het enkele jaren geleden nog nodig om koste wat het kost in elke wijk een buurthuis te hebben, onafhankelijk van de behoefte van de wijkbewoners zelf. Inmiddels hebben we weer buurthuizen moeten sluiten omdat het onbetaalbaar blijkt te zijn. Ik hoef u niet uit te leggen met welke kapitaalvernietiging dit gepaard is gegaan. Een wat voorzichtiger, realistischer en zakelijker koers (je kan het ook meer VVD-koers noemen) in het verleden had ons een hoop geld gescheeld.

De VVD is zeer tevreden met de ambitie van het college om verder te snoeien op het ambtelijk apparaat. Dat is echt snijden in eigen vlees en zal flink pijn doen. Respect daarvoor, veel bestuurders durven niet zo hard in te grijpen. En ook respect voor de ambtenaren, die ondanks al deze donkere wolken, toch gemotiveerd blijven zich voor de stad in te zetten. Maar het is onvermijdelijk. De VVD is groot voorstander van een zo klein mogelijke overheid. En het is vervelend dat de huidige problemen de oorzaak moeten zijn van dergelijke ingrepen, en dat de hervormingen nu in zo’n hoog tempo moeten gebeuren. Maar het is het resultaat dat telt. Ik zou het college willen meegeven de inkrimpingen evenwichtig in de organisatie te laten landen. De burger van Delft heeft het meest te maken met de uitvoerende mensen, onder in de piramide. Die basis is belangrijk. Wij willen geen lange wachttijden bij het KCC (klanten contact centrum). Dan maar een tijdje wat minder “beleid en management” in Delft.

De keuze die in deze begroting is gemaakt om tegen de klippen op iets meer geld uit te trekken voor de openbare ruimte kan op onze instemming rekenen. Uiteindelijk is dat een van de belangrijkste kerntaken van een overheid: die zaken regelen die een individu niet kan of wil doen. Het aanleggen en onderhouden van de openbare ruimte is een duidelijke kerntaak. Ook in ons verkiezingsprogramma stond al dat we daar niet meer op moesten bezuinigen.

Maar de VVD is op zijn zachtst gezegd wat minder enthousiast over de plannen van het college om de lasten te verhogen. Dat zei ik al eerder... Immers, de rekening komt op die manier terecht bij de mensen die normaal gesproken het minst gebruik maken van diezelfde overheid. Hardwerkende Delftenaren die geen schuld hebben aan de gaten in de begroting. Veel is gedaan maar nog niet alles. Wij zien nog wel enkele mogelijkheden het gat meer te dichten.

Delft geeft nog steeds veel uit aan subsidies. Zo is het zeker belangrijk om de sociaal maatschappelijke structuur van een stad niet te vernielen, maar in de subsidiepot zitten nog steeds zaken waarvan je het maatschappelijk nut kan betwijfelen. Het nieuwe subsidiekader waar we nog over in gesprek zijn geeft hopelijk het college meer handvatten om zo het weinige geld wat er is, zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Een aanvullende taakstelling is dan ook mogelijk.

Dan kom ik op de wet van veel: waar veel aan uitgegeven wordt is de kans om een bezuiniging te realiseren groter dan op gebieden waar minder aan uitgegeven wordt. En waar veel aan uitgegeven wordt is het sociaal domein. De VVD vindt, net als het college, het onverantwoord om voor 2015 te bezuinigen op het sociaal domein. Daar zit immers al vanuit het rijk een forse taakstelling op. Ook kan niemand (in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld de SP beweert) nu al voorspellen wat de effecten zullen zijn. De implementatie is moeilijk en zal aanpassingen vergen. Allemaal redenen om voorzichtig te zijn met taakstellingen in het sociaal domein. Dat neemt niet weg dat je nog steeds rationeel moet omgaan met het geld. Want een ding weet ik uit ervaring zeker: als er geld beschikbaar is in de zorg gaat het ook op. Er is altijd behoefte aan een extra rollator of een nieuwe scootmobiel. De VVD pleit dus ook in het sociale domein voor zinnig en zuinig en wil zich niet op voorhand vastleggen op een bepaald uitgavenminimum.

Voorzitter, de Volkspartij voor Duurzaamheid wordt ook wel eens groen rechts genoemd: realistisch groen. Zo zijn wij groot voorstander van realistische projecten die aantoonbaar het milieu (en dan het liefst het leefmilieu in Delft) verbeteren. En als deze ook nog economisch rendabel zijn worden we helemaal warm. Maar andersom zijn we heel kritisch op wensdenken en symboolpolitiek in de klimaatdiscussie.

Terug naar de belastingen: Mochten eventuele belastingverhogingen (boven die al in het coalitieakkoord zijn afgesproken) toch onvermijdelijk zijn dan wil de VVD dat deze een tijdelijk karakter hebben. Het risico dat er weer een kwartje van Kok komt in de vorm van ‘de tientjes van Hekker’ is groot, maar nu afspreken dat de maatregelen tijdelijk zijn kan geen kwaad. Wat de VVD betreft worden de extra inkomsten apart vermeld in de jaarrekening en begroting, en maken we het zelfs expliciet op de belastingaanslag van de Regionale Belastinggroep zodat de belastingbetaler het ook kan volgen. Een “spoorzonetoeslag” zo u wil, of elke andere naam die de lading dekt. De VVD staat open voor suggesties.

Een andere manier om de financiën op orde te maken is natuurlijk door aan de andere kant van de balans wat te doen: het verhogen van de inkomsten. (Dan heb ik het natuurlijk niet over tijdelijke belastingen.) In gesprekken die wij hebben met ondernemers in Delft blijkt dat zij ook nadenken hoe zij Delft kunnen helpen. Delft heeft een grote groep ambitieuze en zeer actieve ondernemers, die bruisen van ideeën. Zo wordt er gedacht aan het overnemen van overheidstaken of het “revolving” maken van fondsen en subsidies. Wij denken dat het potentieel van deze mensen en bedrijven onvoldoende wordt benut. Helaas is het zo dat toen Bedrijvenkring Schieoevers in de startblokken stond om het onderhoud van het openbare groen over te nemen dit een schone dood is gestorven. Dat moeten we niet meer laten gebeuren! De uitnodiging van de ondernemers aan de gemeente Delft staat!

Ook kijken we uit naar de optimalisaties in het parkeerbeleid begin volgend jaar. Liefst met een oplossing voor de parkeerproblemen rond het spoorviaduct.

Een kerntaak van een overheid is het garanderen van de veiligheid van het individu, en daarmee ook het veiligheidsgevoel. Enerzijds gaat het in Delft om het in de hand houden van de jihadstrijders, maar ook om alledaagse dingen zoals fietsendiefstal. Bij een terugtrekkende overheid en een overheid die regie wil voeren is het logisch om goed naar diegenen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor die veiligheid te luisteren. Het toeval wil dat ik vorige week een werkbezoek gebracht aan de wijkagent. Het werd me meer dan duidelijk gemaakt hoezeer het goedkope en effectieve instrument van cameratoezicht kan helpen. In deze tijd waarin vrijwel iedereen voortdurend de hele wereld selfies verstuurt, gepaard met GPS gegevens van de maker van de selfie, lijkt me het een open deur hier ruim baan voor te geven.

Voorzitter, tot slot. Er zijn twee manieren om een pleister van een wond te trekken. Langzaam langdurig pijnlijk en snel en clean. Ik hoop dat we met deze begroting de snelle manier hebben gekozen. Het doet even pijn, maar je hebt direct zicht op de mooie nieuwe huid die zich heeft gevormd. De snelle methode geeft ons ook de gelegenheid om naar de toekomst te kijken. Delft heeft heel veel kansen. Een mooie tunnel, een triple A ontwikkelplek midden in de stad, een bruisende historische binnenstad en last but not least: een klein en krachtig gemeentelijk apparaat.

Dank u wel.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/11/28/zinnig-en-zuinig

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 28 november 2014 | 12h52 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_stip_website507x52.jpg

Algemene Beschouwingen 2014
1. Blijven investeren in kenniseconomie
2. Cultuurkader & Evenementen
3. Zorg op maat & Innovatie
4. Bereikbare stad
5. Minder regels

delft bert_vogel_stip_20140400_ris.jpg

Voorzitter, Delft krijgt de begroting niet rond. Tegenvallers en noodzakelijke kosten overstijgen de inkomsten van de gemeente. STIP wil weten hoe dit zo gekomen is en welke lessen er te leren zijn. De raad heeft al breed uitgesproken onderzoek te willen doen. Ondertussen wordt met hulp van de provincie een lobby gevoerd bij het rijk voor een oplossing. STIP ziet dat hiermee naar oplossingen wordt gezocht op zowel korte als lange termijn.

Lees meer

Vanavond hebben we het over de gepresenteerde begroting. In de begroting wordt uitgegaan van sober, doelmatig beleid. Wat STIP betreft leidt verder bezuinigen ertoe dat Delft onder het aanvaardbaar minimum komt. Dit lage niveau van voorzieningen is triest, niet wat STIP zou willen, wel wat nu moet. Met de huidige financiële situatie is het belangrijk goed te kijken wat essentieel is, waar niet op bezuinigd kan worden. De hoge ambitie die we nu hebben is: hoe zorgen we dat we de gevolgen voor inwoners van Delft acceptabel houden? Een ambitie die al moeilijk genoeg wordt. Het hanteren van hoge streefcijfers zou verwachtingen wekken die niet realistisch zijn. Dit neemt niet weg dat STIP nog steeds kansen ziet. Want ook met een lege portemonnee kunnen we doelmatig en efficiënt beleid uitvoeren. Ik zal het in mijn algemene beschouwing in het bijzonder over vijf onderwerpen hebben. Kenniseconomie en cultuur. Het sociaal domein, bereikbaarheid en minder regels. Alle vijf van groot belang voor de stad.

Te beginnen bij de kenniseconomie. Met de transitie van industrie naar kenniseconomie zet Delft in op duurzame werkgelegenheid. Hier wordt nu een aantal jaar in geïnvesteerd. Financieel maar ook in woord en daad. Deze investeringen hebben Delft veel opgeleverd. Verscheidene bedrijven zijn naar Delft gekomen. Er ontstaat een netwerk van nationale en internationale bedrijven met als focus Delft. De werkgelegenheid is in Delft beter dan in de regio. Dit geldt voor de gehele werkgelegenheid en niet alleen voor kenniswerkers. Kenniswerkers horen bij een kenniseconomie, dat spreekt voor zich. Maar ook, en in onze ogen misschien wel juist, dat mensen in andere sectoren werk vinden dankzij de kenniseconomie. Al deze banen stimuleren de lokale economie en geven Delft kleur. De kenniseconomie als middel om mensen aan een baan te helpen, levert de gemeente daarnaast ook financiële winst op. Meer mensen met een baan betekent minder mensen met een uitkering. Hierdoor wordt iedere euro die is geïnvesteerd terugverdiend.

In de huidige begroting is echter minder ruimte voor investeringen in de kenniseconomie, ook hier wordt op bezuinigd. STIP is niet blij met deze bezuiniging aangezien het een bezuiniging is op de transitie naar een duurzame, financieel en maatschappelijk houdbare economie voor Delft. Wel zullen we deze bezuiniging bekijken in samenhang met alle andere bezuinigingen.

Naast een stad met een sterke economie en voldoende werkgelegenheid wil STIP dat Delft ook een stad is waar wat te doen is. Zodat Delft een aantrekkelijke stad blijft om in te wonen, en om in te komen wonen. Een sterke culturele sector zorgt ervoor dat mensen muziek kunnen maken, aan toneel kunnen doen of op dansles kunnen. Het zorgt ervoor dat hier, in Delft, altijd wat te doen is. Een bandje dat optreedt, een voorstelling of een workshop beeldende kunst. Allemaal voorbeelden van hoe Delftenaren cultuur kunnen beleven. In de Delftse cultuursector gaat wel wat veranderen. Door een deel van de VAK te verzelfstandigen en het andere deel met DOK samen te voegen, realiseren we de bezuiniging op deze sector. Dit zal grote impact hebben. Docenten en cursisten zullen zelfstandig moeten gaan werken. Dit is geen gemakkelijke opgave, noch is dit een eenvoudig besluit om te nemen. Toch moeten we ook de kans blijven zien die dit biedt. Een kans waarbij de sector, zij het gedwongen, afstapt van de afhankelijkheid van de gemeente. Hierdoor moet de sector het aanbod nog beter toespitsen op de vraag. Cultuur an sich is nog wel een onderwerp waar de gemeente zich mee bezig houdt en moet houden. Het aangekondigde cultuurkader moet een beter verband tussen culturele evenementen bewerkstelliggen. Gemeente en particuliere partijen vormen een herkenbaar imago op cultureel gebied voor de stad. Dit is de kans om de stad te verenigen achter één imago en daarmee Delft op de kaart te zetten als cultuurstad. Een knelpunt voor Delft als cultuurstad is echter de hoeveelheid regels. Die belemmeren en geven een restrictie op het aanbod. Ik zal later terugkomen op de regels, voor nu parkeren we dat onderwerp.

Voorzitter, Ik heb het over de economie en cultuur gehad. Mijn derde punt is een van de grootste punten waar de gemeente over gaat: het sociaal domein. Vanaf 1 januari is de gemeente Delft verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Tot nu toe hebben we veel aandacht aan het opzetten hiervan besteed. Raad en commissie, ambtenaren en externen hebben hier veel energie in gestoken. Nu springen we in het diepe. Er gaat nog steeds veel veranderen, we gaan de resultaten zien en gaan nu eindelijk ook horen van de mensen zelf hoe het nou echt is, die verandering. STIP wil deze veranderingen gebruiken om te blijven innoveren. Dit zal ook nodig zijn en geeft kansen die we moeten grijpen. Ik zoom als voorbeeld in op de zorg. Bij grote aanbieders is budget beschikbaar dat ingezet kan worden voor innovatie. Zij kunnen, en moeten, opzoek naar nieuwe manieren van werken en gebruik maken van ontwikkelingen in de techniek. Zorg op maat is daarbij het uitgangspunt. Het is goed dat er bij grote aanbieders geld naar innovatie gaat, dit zou echter niet alleen bij de grote aanbieders moeten liggen. Juist kleine aanbieders en zelfstandigen zijn flexibel en sneller in staat te schakelen naar een nieuwe, slimmere, werkwijze. Daarom moet ook juist daar innovatie ondersteund worden en daar, net als bij de grote aanbieders, wellicht ook budget voor bestemd worden. Zo kan de zorg beter worden. STIP zal zich blijven inzetten voor goede sociale voorzieningen in Delft. We zetten ons in voor innovatie, ook bij kleine aanbieders. In het komende spannende jaar moeten we als gemeente scherp blijven en snel kunnen schakelen. We gaan zien of we er echt klaar voor zijn.

Dan kom ik bij mijn laatste twee onderwerpen: Onze bereikbare stad. Neem nou fietsen. De voordelen van fietsen zijn veelvuldig. Fietsen houdt mensen in beweging en in de buitenlucht. Daarnaast is het een snelle manier om van a naar b te komen in de compacte stad Delft. Ten slotte draagt het aantrekkelijker maken van de fiets bij aan een duurzame stad. De binnenstad van Delft wordt aantrekkelijk wanneer gasten van onze stad hun fiets gemakkelijk en gratis kwijt kunnen. Zo zorgen we voor een gastvrije stad. Daarin spelen meer aspecten mee waarvan de Sebastiaansbrug een belangrijke is. Dat is op dit moment een heikel punt in Delft. De Sebastiaansbrug laat langer-en-langer op zich wachten. Ook deze periode is er al meerdere malen gesproken over uitstel. Iedere maand die het langer duurt draagt Delft de financiële en maatschappelijke kosten van dit uitstel. In de stad bij de ondernemers van de zuidpoort en in de Technopolis en de TU Wijk is dit voelbaar. De onduidelijkheid over planning en einddatum verergert deze situatie. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Dan zorgen we dat Delft een bereikbare en aantrekkelijke stad is. Daarvoor zijn zowel fietsen als de Sebastiaansbrug cruciaal.

Van bereikbaarheid naar regels,

Bij cultuur heb ik ook al genoemd dat regels een knelpunt kunnen vormen. Onlangs is de gemeente Hollands Kroon een pilot gestart waarbij 80% van de regels uit de APV is geschrapt. Nu hoort iedereen de APV te kennen maar betwijfel ik of dit daadwerkelijk zo is. Veel regels vloeien voort uit algemeen beschaafd gedrag en spreken voor zich. Sommige regels zijn dubbelop of schieten hun doel voorbij. Wisten jullie dat je voor al het stoepkrijt een schriftelijke toestemming moet aanvragen? Wat STIP betreft niet nodig. Er mag best eens kritisch gekeken worden naar wat verboden wordt. Een goed voorbeeld zouden de Free Zones kunnen zijn die de TU Delft in het Mekelpark heeft aangelegd. Hier worden studenten en medewerkers van de TU uitgenodigd de openbare ruimte te gebruiken. Voor presentaties, bijeenkomsten of overleggen. En voor optredens, ontmoetingen en vermaak. STIP wil dat de gemeente leert van deze voorbeelden. Daarom willen wij goed kijken naar de mogelijkheden die nu elders onderzocht worden. Trek lering uit de pilot bij Hollands Kroon, en neem de best practices over. Om erachter te komen welke regels er op dit moment nog steeds beperkend zijn moeten we het gesprek aan gaan met inwoners en in het bijzonder ondernemers. Zij weten het best welke regels limiterend werken. Van subsidies en ondersteuning en alle andere financiële zaken kan het Delftse de komende tijd weinig extra van de gemeente verwachten. Dat is niet anders. Maar als het aan STIP ligt kunnen ze alles van ons verwachten op het gebied van versimpeling van regels en procedures, inclusief de open en actieve houding die daarbij hoort.

Voorzitter, Op die positieve noot rond ik af. Delft zit qua financiën in zwaar weer maar moet kansen blijven zien en met energie verder blijven gaan. Nu moet worden ingezet om Delft op het goede spoor te krijgen door het beschikbare budget zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen. STIP zet in op het duurzaam versterken van de economie om tot meer werkgelegenheid in Delft te komen. We kijken uit naar het cultuurkader. We zullen ons blijven inzetten op de veranderingen in het sociaal domein met daarbij aandacht voor innovaties bij kleine aanbieders en zorg op maat. Ik heb het belang van goede fietsvoorzieningen onder de aandacht gebracht omdat dit een essentieel middel is voor de bereikbaarheid van de stad zodat iedereen gratis en makkelijk zijn fiets kan stallen.Als laatste heb ik opgeroepen te leren van anderen en hoe zij omgaan met regels met als voorbeelden de gemeente Hollands Kroon en de Free Zones in het Mekelpark.

Voorzitter, ik heb u verteld hoe Delft er voor staat en ik heb u verteld hoe Delft weer op het goede spoor komt.

STIP zal zich blijven inzetten voor Delft. Nu, volgend jaar en tot zo lang het mag duren. STIP maakt nu keuzes met de toekomst voor ogen.

Dank u voorzitter

Bert Vogel, fractievoorzitter STIP

bron: http://stipdelft.nl/actueel/437/algemene-beschouwingen-2014

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 28 november 2014 | 08h44 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sp_delft_2014_168x50.jpg

RAAD VAN DE STRAAT: EEN ANDER DELFT KAN!

delft lieke_van_rossum_20140400_100x150.jpg

Gewone Delftse burgers en Delftse organisaties vertellen het college en de gemeenteraad wat zij belangrijk vinden. Wie weet het beter dan de Delftenaar zelf? Dit filmpje heeft de SP laten zien bij de algemene beschouwingen van de gemeenteraad over de begroting van 2015.

Op 9 september van dit jaar werd bekend dat het college in Delft voor het eerst in de geschiedenis de begroting niet sluitend krijgt. Hoe kan dat?

Lees meer

In de afgelopen 12 jaar zijn er in Delft te veel te grote projecten gestart met te veel risico’s en naar nu blijkt met grote verliezen. Partijen die daar tegen stemden omdat het geld beter gebruikt kon worden, of die wezen op de financiële risico's werden door een meerderheid weggewuifd.

En vandaag is er een verlies op grote bouwprojecten van het gigantische bedrag van zo'n 200 miljoen in totaal: Allereerst natuurlijk de Spoorzone – de ontwikkeling daar van is goed voor Delft, maar de SP stemde jaren terug al tegen de aanbesteding vanwege het slechte onderzoek naar de financiële risico's De woningbouw in de Harnaschpolder maakte meer dan 60 miljoen verlies.

Het bedrijventerrein Harnaschpolder, bijna 10 miljoen, de SP was altijd al tegen op de deelname van de gemeente hierin.

De meerkosten van de Sebastiaansbrug, worden nog altijd geheim gehouden, maar waren niet nodig als het college genoegen nam met een ander soort brug.

Het nieuwe Stadskantoor wordt minimaal 2 miljoen per jaar duurder dan de huidige huisvesting en verschillende partijen hebben altijd gezegd dat het geld aan belangrijkere zaken moest worden besteed.

De tekorten op Technopolis zijn 9 miljoen – ook zeker geen plan van de SP en tot slot Poptahof en Station Delft Zuid met een verlies van 5 a 10 miljoen.

De hoofdreden voor het plotseling onmogelijk sluitend krijgen van de begroting zijn de extra tekorten op de ontwikkeling van de Spoorzone, weten we nu. Tot vorig jaar ging het nog best goed met het project Spoorzone. In 2013 was het tekort minder dan 9 miljoen. Niet best, maar nog te overzien.Vlak na de verkiezingen van maart bleek dit tekort ineens enórm opgelopen.

Inmiddels weten uit de zogenaamde stresstest dat het verlies ergens tussen de 40 en 100 miljoen wordt. We weten nu ook dat dit helemaal niet alleen aan de crisis ligt. Er zijn tientallen miljoenen aan overschrijdingen en miscalculaties die niks te maken hebben met een slechte markt. “Met de kennis van nu kan ik zeggen dat het Spoorzone project een maatje te groot is voor Delft” zei wethouder Harpe twee weken geleden. “We hebben een risico genomen, we gingen uit van stijgende grondprijzen.”

“De beslissing tot gunning (van de Spoortunnel) staat niet los van de afspraken over de kostenverdeling, (…) en de verdeling van de risico's. Met name dat laatste is belangrijk. (...) Wij hebben nu niet eens een risicoanalyse gemaakt (...) (en) wij kunnen (dus) zelf niet beoordelen of die gunning verstandig is. Wij hebben daar helemaal geen informatie over gekregen. De risico's kan ik (…) niet goed beoordelen. Ik heb daar een onafhankelijke risicoanalyse voor nodig. (Het plan) is nog steeds niet slim en ook niet doorzichtig.” zei SP raadslid Martijn Sipkema in juni 2008.

Tja, wat doen we er nog aan. Gelijk krijgen is niet altijd leuk. Want dat dit uiteindelijk geleid heeft tot een financiële ramp voor Delft is wel duidelijk. Een ramp voor de bewoners van Delft dan, want die krijgen de rekening gepresenteerd, geen ramp voor de bestuurders en directeuren die verantwoordelijk waren voor de gang van zaken, want die werken allemaal al lang weer ergens anders. En, de afgelopen jaren hebben de colleges en de collegepartijen beweerd dat er een degelijk financieel beleid werd gevoerd, met sluitende begrotingen, en rekeningen met zelfs een plus. Daar klopte dus blijkbaar niets van.

Volgens de SP is het dan ook van groot belang dat er nu een onafhankelijk onderzoek komt naar de financiën van Delft, waarin (ex-)bestuurders verhoord kunnen worden zodat de onderste steen boven komt. Want voor een betere toekomst is het wel degelijk van belang te weten hoe het fout is gegaan.

Voorzitter, tot zo ver onze analyse van het Delftse Debacle. Maar natuurlijk moeten we nu verder met deze – niet sluitende – begroting. Bezuinigen moet nou eenmaal. Ik heb vanaf deze plek een eerder college wel eens verweten dat er geen keuzes gemaakt werden. Dat verwijt zal ik dit college niet maken. Uw keuzes zijn duidelijk. “Kennisstad van innovatie”. Nog altijd is een ruim budget voor Delft Kennisstad, het Technolisch Innovatief Complex , Yes Delft en de 'Metropoolregio' Dat kan dus allemaal wél, maar ondertussen verdedigt een nota bene GroenLinks wethouder vorige week nog bezuinigingen op de bijzondere bijstand waardoor mensen die niet eens een bed hebben daar straks vaak geen geld meer van de gemeente voor krijgen.

Ondertussen heb je als je zorg nodig hebt in Delft – of je nu 14 bent en autisme hebt of 83 en thuiszorg hebt – slechts de flinterdunne garantie dat dat nog drie jaar door gaat. Tenminste, eerst wordt nadrukkelijk gekeken wat je zelf, je familie of je buren kunnen doen, en pas als het écht niet anders kan, krijg je zorg. Hoe lang dat nog goed gaat en hoeveel geld er in de toekomst is weten we niet en dat grijpt menigeen naar de keel.

Ondertussen kiest het college ervoor om de belastingen voor gewone mensen te verhogen. Behoud van geld voor de weinigen die baat hebben bij kennisstad en stadsmarketing, pech voor alle gewone mensen in Delft. Ook met het weinige geld dat er is, kun je keuzes maken.

Voorzitter, dit is niet de stad die wij graag zien. De SP heeft het al zo vaak gezegd. Misschien moet u eens luisteren naar wat de mensen in Delft, die de gevolgen van dit beleid elke dag meemaken hier van vinden. Dat laat ik u graag zien met beeld en geluid.

Tja voorzitter, daar hoef ik eigenlijk niet veel aan toe te voegen. U heeft zelf kunnen horen hoe de mensen denken over de koers van Delft. Op straat en in gesprek met verschillende organisaties viel ons op dat Delftenaren de schouders eronder willen zetten en veel voor elkaar over hebben. Maar, zij willen wél een ander Delft.

DOK en VAK, de sportverenigingen en festivals als Westerpop, allemaal hangen hen grote bezuinigingen boven het hoofd waardoor zij niet meer voor de mensen in Delft kunnen zijn wat zij waren. De Voedselbank krijgt te maken met lastiger subsidieregels maar is vooral ook hét symbool – en de thermometer zoals ze zelf zeggen – voor de enorm toenemende armoede in Delft. Voor die 400 gezinnen die aangewezen zijn op de voedselpakketten maar ook al die mensen die nét wat meer hebben en het zelf moeten zien te redden.

Op alle onderwerpen die u langs zag komen zal de SP de komende weken wijzigingsvoorstellen indienen – financieel onderbouwd, want ja, we kunnen dit betalen als we zouden willen. Prioriteit één in de discussie hier in de raad zou moeten zijn: hoe zorgen we dat we de voorzieningen voor bewoners overeind houden en hoe zorgen we dat mensen het hoofd boven water houden. Hoe organiseren we solidariteit organiseren en houden we de stad leuk. Een ander Delft kan!

Lieke van Rossum, fractievoorzitter SP

bron: http://delft.sp.nl/nieuws/2014/11/raad-van-de-straat-een-ander-delft-kan

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 28 november 2014 | 07h25 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gl_179x50_20140900.jpg

Algemene Beschouwing 2014
Stad geschokt door financieel debacle. Delft onder toezicht. Delft koerst af op bankroet,

delft fleur_norbruis_20140400.jpg

Voorzitter, collega-raadsleden en beste aanwezigen,

zomaar wat koppen uit kranten die de huidige financiële situatie schetsen. Vanaf 2010 is een bezuiniging van 57 miljoen euro in gang gezet. Dit was nodig door de enorme bezuinigingen van het Rijk, de economische crisis en de verliezen op de grondexploitaties in Harnaschpolder en Spoorzone. 57 miljoen op een begroting van toen nog 360 miljoen. Een enorme bezuinigingsopgaaf, met grote gevolgen voor de stad waar de afgelopen jaren flink over gediscussieerd is. Het was allemaal nodig om Delft financieel op de rails te houden.

Lees meer

Maar dit voorjaar schoot Delft toch uit de bocht. De miljoenen vlogen ons om de oren. Tegenvallers o.a. bij de ontwikkeling van Harnaschpolder leidden tot 16 miljoen tekort op de Delftse begroting. Maar het college trok een grens – met moeite zou 12 miljoen euro ingevuld worden. De resterende 4 miljoen euro aan bezuinigingen vond het college maatschappelijk onaanvaardbaar. En nu voorzitter, bespreken we een begroting waarin het tekort na verwerking van de Spoorzonerapporten weer is opgelopen tot 6 miljoen.

GroenLinks heeft niet het gevoel dat de gemeente ‘in control’ is. Hoe is het toch mogelijk dat de tekorten op de Spoorzone en de Harnaschpolder zo snel zijn toegenomen? De raad kreeg meerjarenvastgoedprogramma’s, kwartaalrapportages, raadpleegde deskundigen en organiseerde werkgroepen. En de raad dacht dat het goed ging, want het collegeantwoord op vragen uit de raad was steevast: Het past binnen de business case. De smileys van nog geen jaar geleden blijken nu huilies te zijn. Wij vinden dat het college nu ook te weinig antwoorden op vragen naar oorzaken geeft. Onze fractie is er helemaal niet gerust op dat de organisatie het project nu wel in de hand heeft. En voorzitter, waarom krijgt Delft een ander project, de Sebastiaansbrug, maar niet van de grond? Nu is de gemeente door de rechter teruggefloten vanwege een slecht akoestisch onderzoek. Het is niet meer uit te leggen aan de inwoners van onze stad.

De gemeenteraad en inwoners van Delft hebben er recht op om te weten hoe Delft financieel zo uit de bocht heeft kunnen vliegen. GroenLinks wil een degelijk onderzoek naar de oorzaken van het financiële fiasco. De precieze onderzoeksvragen en –methode bepalen wij graag verder in een raadsbrede werkgroep.

Ondertussen moet Delft wel door. Het college zoekt financiële steun bij provincie en rijk en stelt een nieuwe bezuinigingsronde voor die oploopt tot 12 miljoen euro.

De lobby bij provincie en ministeries is belangrijk en logisch. Het aandeel van het rijk bij de Spoortunnel en die van de provincie bij de Sebastiaansbrug zijn immers evident. Het is aan Delft om ze te wijzen op hun rol in de beide projecten. De pijn zit niet alleen in de infrastructurele projecten, maar ook bij het gemeentefonds. De bijdrage uit het fonds zal de komende jaren nog verder dalen, terwijl het rijk steeds meer taken bij de gemeente neerlegt. Al jaren wordt te weinig rekening gehouden met de centrumfunctie van Delft en de zwakke sociaal economische structuur - en is Delft genoodzaakt vanuit de eigen begroting geld bij te passen. De lobby zou dan ook moeten leiden tot een hogere bijdrage uit het gemeentefonds, die beter bij het profiel van Delft past. GroenLinks wil graag op de hoogte blijven van de besprekingen met de diverse overheden. Het liefst maandelijks via de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Het bezuinigingspakket is door het college gepresenteerd met de boodschap: de grens is bereikt! GroenLinks vond vóór deze extra bezuinigingen al dat de grens bereikt was en vraagt zich af of het maatschappelijk aanvaardbare met deze bezuinigingen niet wordt overschreden. Bijvoorbeeld bij de bezuinigingen op de bijzondere bijstand.

Bezuinigen op de ondersteuning van de zwaksten in de samenleving is niet sociaal. Al helemaal niet in een tijd waarin de armoede groeit. Hiermee kom je aan het DNA van de stad. Bovendien zijn dergelijke bezuinigingen dom, omdat het vaak geld kost in plaats van dat het iets oplevert. Bijvoorbeeld via de schuldhulpverlening of extra zorg. Hoe is deze korting op het bijstandsbudget te rijmen met een van de thema’s uit het bestuursprogramma: Iedereen doet mee? We gaan hierover graag in debat in de commissies – met name over de bezuiniging op de budgethulp en de verlaging van de norm voor korting op de Delftpas.

Voorzitter, Delft moet slim en zorgvuldig bezuinigen. Vragen die steeds gesteld moeten worden zijn: Is de bezuiniging echt te realiseren? En wat zijn de gevolgen van de bezuiniging?

Het college denkt weer veel geld te kunnen besparen op het ambtenarenapparaat. In 2018 moet er 5,3 miljoen euro bespaard zijn. Dat is bovenop de nog niet ingevulde bezuinigingen op het apparaat, die ook miljoenen bedraagt. Dat betekent in de toekomst veel minder ambtenaren en minder service. Gevolg is dat de werkdruk voor de ambtenaren die overblijven flink hoger wordt en de tevredenheid van burgers vrijwel zeker zal afnemen.

GroenLinks heeft in dat licht grote twijfels bij de plannen rond de Algemene Commissie Bezwaarschriften. In deze roerige tijden met hervormingen en nieuwe regelgeving, waarin minder ambtenaren het werk moeten doen, zullen meer fouten worden gemaakt. Juist in die situatie is het belangrijk dat de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de bezwaarprocedures overeind blijft. Zodat ongewenste gevolgen van bezuinigingen en misstanden aan het licht komen en aangepakt worden.

Voorzitter, Delft wil naar een regierol toe. Dat wil GroenLinks ook, want wij zien dat mensen veel zelf kunnen en willen doen. Vaak worden ze daar in gehinderd door regels en bezwaren van de gemeente. Dat is jammer. Creatieve burgers en ondernemers hebben een gemeente nodig die ruimte geeft en ondersteunt. Geen gemeente die dwarsligt en voorschrijft. Ook geen gemeente die zich plotsklaps helemaal terugtrekt en alles over de schutting gooit.

GroenLinks wil graag snel met college en raad in gesprek over onderwerpen als regie, regelvrije zones en ruimte voor burgerinitiatieven. De raad wacht al heel lang op de geactualiseerde regienota. Terwijl de noodzaak om taken aan de stad over te dragen door de extra bezuinigingen steeds groter wordt. Sterker nog, al lang gaande is - zoals bij de kinderboerderijen en NME en binnenkort bij Stadsbeheer en VAK.

Zo kom ik bij de bezuinigingen op cultuur, voorzitter. GroenLinks maakt zich grote zorgen over het stapelen van de bezuinigingen. Op DOK en VAK wordt al fors bezuinigd en nu komt daar nog 6 ton bij. Keiharde bezuinigingen voor beide instellingen, die de handen al ineengeslagen hebben om uit te komen met de eerdere bezuinigingen. De denkrichting is dat het vrijetijdsaanbod voor 14+ers aan de vrije markt wordt overgelaten. Gevolg is dat de VAKdocenten voortaan zelf alles moeten organiseren. GroenLinks vindt dat de gemeente de docenten de komende jaren moet ondersteunen in hun cultureel ondernemerschap. Om ervoor te zorgen dat er een mooi palet aan vrijetijdscursussen blijft bestaan én dat inwoners dat vrijetijdsaanbod ook weten te vinden. Dát is wat je van een regiegemeente mag verwachten!

En voorzitter, Delft Kennisstad kan echt niet zonder een aanbod van culturele cursussen!

Voorzitter, in de Najaarsrapportage lazen we dat de gemeente nogal wat parkeerinkomsten is misgelopen. Door eigen fouten zoals bijvoorbeeld onduidelijke borden waardoor boetes geseponeerd werden en het boeken van opbrengsten van verdwenen parkeerplekken. Maar ook door beslissingen van de raad, want het aanpassen van bloktijden heeft kapitalen gekost. Vorig jaar stelde de raad na uitgebreide gesprekken met de stad een helder en duidelijk parkeerbeleid vast. GroenLinks was er blij mee. Als de raad binnenkort het Optimalisatieplan parkeren bespreekt zullen wij de voorgestelde wijzigingen kritisch beoordelen op kosten en effectiviteit. Wij willen geen duur zwabberbeleid.

GroenLinks is blij met het bestuursprogramma en de benoemde opgaven. Het college beperkt zich tot 3 thema’s: mensen aan het werk, mensen doen mee en een aantrekkelijke stad. GroenLinks vindt dat gezien de financiële situatie en de stand van zaken van de grote projecten, reëel.

Delft moet de risico’s van die projecten in de toekomst beter beheersen én kansen beter benutten, vooral in de Spoorzone. Want kansen biedt de Spoorzone volop – bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. We kijken uit naar het nieuwe plan van aanpak van het college en naar de notitie over de zonnepanelen op Het Nieuwe Kantoor.

Op 1 januari krijgt de gemeente nieuwe taken op de gebieden Participatiewet, Jeugdwet en WMO met een forse bezuiniging erbij. Gelukkig is Delft goed voorbereid en heeft Delft een reserve Sociaal Domein gevormd, bedoeld om risico’s op te vangen en een zachte overgang mogelijk te maken. GroenLinks is daar blij mee.

We zien het actieplan voor de arbeidsmarkt met vertrouwen tegemoet, overtuigd dat we zijn dat Delft werk aan mensen op alle niveaus, ook die met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kan bieden.

Samen met actieve inwoners en ondernemers willen we als GroenLinks blijven werken aan een aantrekkelijke stad. Essentieel daarin is dat de gemeente inwoners en ondernemers de ruimte geeft voor eigen initiatieven. Verbijsterd was onze fractie toen het plan van t zelfbouw collectief Nieuwe Coenders voor de Spoorzone van tafel werd geveegd. Laten we ons bewust zijn van de kracht van Delftse inwoners en organisaties en openstaan voor hun creatieve oplossingen voor de uitdagingen waar Delft voor staat.

Fleur Norbruis namens GroenLinks

bron: https://delft.groenlinks.nl/nieuws/algemene-beschouwing-2014

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 28 november 2014 | 06h51 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

College Delft Creating History

delft aad_meuleman_stadsbelangen_risdelft.jpg

Dit college heeft het voor elkaar. Al zo snel na haar aantreden invulling gegeven aan de slogan: ‘Delft creating history’! Ik kan mij niet herinneren dat in de historie van Delft er een college is geweest, dat niet in staat was een sluitende begroting te presenteren.

Lees meer

Tijdens de installatie van dit college concludeerde Stadsbelangen Delft al, naar aanleiding van het coalitieakkoord, ‘Delft verdient beter!’. En nu ruim een half jaar later blijkt hoe terecht deze conclusie was.

Hoe kan de VVD fractie functioneren in dit college, vragen wij ons af? Alles waar men in de oppositie rol voor stond, wordt nu 180 graden omgedraaid. Wethouder Harpe kan toch moeilijk volhouden dat VVD standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen nu niet meer van toepassing zijn?

Van STIP hoeven wij geen kritiek te verwachten. Zo lang we maar studentenhuizen bouwen, niet moeilijk doen over geluidsoverlast voor hun feesten, veel geld blijven steken in kenniseconomie en ‘gratis’ fietsvoorzieningen. Om van D66 maar te zwijgen. Een partij die de grootste partij in onze stad is geworden. Gebaseerd op onjuiste financiële weerspiegelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen door hun toenmalige D66 voorman Vokurka. De schijn van kiezersbedrog? Waar blijven de landelijke kopstukken die voor de gemeenteraadsverkiezingen de kiezer verleidden met groene appels, rode rozen etc. om te stemmen op hun lokale partij? Waarom zien we hen nu niet om uit te leggen om uitleg te geven over de resultaten van hun lokale afdelingen? Voorzitter, het college zal het best goed bedoelen, maar wij hebben er geen vertrouwen in dat het college met deze samenstelling de ontspoorde Delftse trein weer op de rails krijgt.

Natuurlijk, er kwamen ineens allerlei forse financiële tegenslagen boven tafel. Maar volgens de alom geprezen ex-voorman van D66 Vokurka had Delft in februari jl zogenaamd haar financiële huishouding op orde. Hoe kan het dat nu ineens alle financiële lijken uit de kast tevoorschijn komen? Zijn nu echt alle financiële lijken uit de kast of wordt de raad en de stad nog verder verrast? Graag een reactie.

Zijn er dan nooit waarschuwingen geweest in de afgelopen jaren? Jazeker, Stadsbelangen Delft heeft in 2002 bij de Algemene Beschouwingen al aangegeven (citaat): ‘Voorzitter, een sobere zomernota en een sobere voorspelling voor de komende jaren. Met name in financieel opzicht. Het ‘Sinterklaasspelen’ is voorbij. Onze fractie heeft daarvoor in een vorige periode al gewaarschuwd. ‘Zorg niet alleen voor de burger van vandaag, maar ook voor de Delftse burger in de toekomst’.

In 2007 schreef het toenmalige college in de programmabegroting dat de financiële positie van de gemeente gezond was. Wij gaven toen aan (citaat): ‘voor de korte termijn nog wel. Aan de enorme financiële risico’s die Delft in de komende jaren zal lopen, gaat het college, zo lijkt het, voorbij. Natuurlijk horen risico’s bij het leven, ook financiële risico’s, maar als we niet oppassen, kan Delft binnen 10 jaar haar faillissement aanvragen’.

Tijdens die Algemene Beschouwingen in 2007 heeft onze fractie ook gewezen op het landelijke gemiddelde van een ambtelijke organisatie, namelijk 7 fte's op 1.000 inwoners. Delft had in juni 2006 een gemiddelde van 13,6 fte's op 1.000 inwoners. Het werd door het college weggewuifd. Nu wordt even meegedeeld dat het aantal fte’s wordt teruggebracht naar 750 fte's. Straks een half leeg Stadskantoor en nu grote onrust binnen de ambtelijke organisatie. Overigens gaat dit niet ten koste van hun motivatie. Hulde daarvoor! Recentelijk sprak ik nog een ambtenaar die intern op een vacature solliciteerde voor toezichthouder in de openbare ruimte en te horen kreeg dat men graag iemand extern wilde binnenhalen.

Wij dringen er bij het college op aan, het terugbrengen van het aantal fte’s vooral langs natuurlijke weg te laten plaatsvinden en interne vacatures ook intern op te lossen. Zeker met het oog op betaling van wachtgelden, die ook voor rekening van onze gemeente komt. Wij vinden wel dat hierbij de medewerking van de ambtenaar mag worden verwacht. Wij gaan ervan uit dat het terugbrengen van het aantal fte’s niet betekent dat dit straks wordt gecompenseerd door de inhuur van dure externen. Graag een reactie hierop.

Voorzitter, nog maar kort geleden waarschuwden wij al dat Delft op weg was richting artikel 12 gemeente. Maar traditie is dat de oppositie in Delft al jaren door de coalitiepartijen en colleges constant en voortdurend worden genegeerd.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Stadsbelangen Delft wil, zoals wij daarvoor ook eerder hebben gepleit, dat er een gedegen en breed onderzoek komt. Over de gang van zaken rond de Spoorzone, over de Harnaschpolder, ook over de Sint Sebastiaansbrug en ook over het Sinterklaasspelen in de afgelopen jaren. Overigens hoorden wij over de brug deze week een opmerkelijke inbreng van de stadsbouwmeester over de rol van de Provincie. Voor ons is onder andere hierbij een belangrijke vraag: ‘wat wist het vorige college (coalitiepartijen) voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 over de financiële situatie van onze stad’. Hebben zij voor de gemeenteraadsverkiezingen informatie achter gehouden? Je kunt niet blijven volhouden dat de financiële malaise pas na de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk is geworden en alleen het gevolg is van de financiële crisis in de wereld.

Heeft Delft de afgelopen jaren wel sterke bestuurders gehad op de post financiën? Een STIP wethouder uit de schoolbanken, een Groen Links wethouder die geen enkele affiniteit had met financiën. En hetzelfde gold voor D66 wethouder Vorkurka blijkt nu en ook wethouder Hekker heeft geen ervaring met financiën. Kun je in deze tijd politieke bestuurders met onvoldoende kennis de post financiën toevertrouwen? Op deze post moet een zwaargewicht bestuurder met verstand van zaken aan het roer staan. Dat vonden en vinden wij ook als het gaat om het Spoorzonetraject. Dit traject krijgt nog jaren een vervolg en kan niet worden geleid door een wethouder met nog meer onderwerpen in zijn of haar portefeuille. Zeker nu niet.

Recentelijk werden burgers door de Raad van State in het gelijk gesteld over de geluidswaarde bij de Sint Sebastiaansbrug. Deze burgers kregen nul op rekest van het college met behulp van de coalitiepartijen. Gevolg: wellicht nog meer vertraging en extra kosten voor de brug. Wij denken dat de Provincie, ondanks de boterzachte motie van de PvdA, echt niet gaat mee betalen aan eventuele extra kosten.

Hoe nu verder? In de begrotingscommissies zullen we nader ingaan op de bezuinigingsvoorstellen van het college. Het is onontkoombaar dat de lasten voor onze burgers verhoogd moeten worden, zeker als de Provincie toezicht gaat houden of Delft alsnog artikel 12 gemeente gaat worden. Stadsbelangen Delft is daar niet blij mee. De vraag is wel of wat het college aan lastenverhoging voorstelt terecht is, hoe invulling wordt geven aan deze lastenverhoging en hoe lang de burger hiermee wordt geconfronteerd.

Natuurlijk heeft ook onze fractie geen glazen bol, maar er zal toch een moment komen waarin het economisch, dus ook in Delft beter gaat. Een spaarmodel voor het Spoorzonetraject tot 2027, waardoor de burger nu al wordt geconfronteerd met hogere lasten, roept vraagtekens op. Dat spaarmodel is gebaseerd op aannamen van risico’s die zich mogelijk voor gaan doen. Het college neemt aan dat deze risico’s zich voor gaan doen. Onze fractie stelt daar tegenover dat net zo aannemelijk is, dat herstel van de economie sneller gaat dan verwacht.

Het gaat al beter met de Nederlandse economie. Waarom profiteert Delft daar niet van en waarom denkt het college dat Delft hiervan ook niet gaat profiteren? Wij wezen in de commissie al op de kansen die Delft heeft bij de bovengrondse ontwikkelingen. Grote investeerders en vastgoedspecialisten zien een enorme stijging in de vraag. Nieuwbouwwoningen in stadscentra in de Randstad. Het liefst in de nabijheid van goede ov-voorzieningen. De grote investeerders roepen in koor: ‘we zoeken naarstig grote bouwlocaties in binnensteden’. Is dat niet wat juist Delft te bieden heeft in het Spoorzonegebied? Waarom praten de verantwoordelijken voor het Spoorzonegebied ons zo de put in en zadelen we onze inwoners met hogere lasten op? Is het college blind en doof voor deze ontwikkelingen?

Stadsbelangen Delft kiest daarom niet voor een extra OZB verhoging. De ervaring leert dat extra verhogingen niet worden teruggedraaid. Wij zullen met een voorstel komen dat voor de extra lastenverhoging een soort aparte belasting wordt gecreëerd. Dan wordt het voor de burger duidelijk wat van hen extra wordt gevraagd. Volgens het college betekent het extra dat wordt gevraagd gemiddeld 43 euro per huishouden. Wij vinden dat ieder huishouden die aan deze extra belasting meebetaalt, hiervoor een overdraagbaar gemeentelijk aandeel moet ontvangen. Zodra het financieel beter gaat, kan de burger het aandeel inleveren en krijgt hij of zij het ingebrachte geld terug. De gemeente leent van de burger en de burger krijgt zijn ingebrachte geld terug. Dat vinden wij rechtvaardig.

In het AD las ik de column van Sjaak Bral met als titel ‘Delft ontspoort’. Hij memoreert dat ondanks het vele geld dat Delft in de kenniseconomie stopt Delft een forse kennisachterstand heeft gezien de financiële situatie waarin Delft is beland, als gevolg van de vele bouwprojecten die financieel ontspoort zijn. Het zou helpen als Delft de in elkaar houdende coalitiehanden eens doorbreekt en ook oppositiepartijen serieus neemt. Stop met de strategie om achteraf zo voortreffelijk uit te leggen hoe blunders hebben kunnen plaatsvinden, maar zorg er voor dat blunders worden voorkomen. Dan pas wordt echt invulling gegeven aan de slogan: ‘Delft creating history!’.

fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 28 november 2014 | 06h03 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Begroting: ‘Ik had een droom. Nu heb ik alleen nog nachtmerries’

delft

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Tekst OD “algemene beschouwingen” 27 november 2014:

Toen ik twaalf jaar geleden in de Delftse politiek ging had ik een droom, eigenlijk een nachtmerrie. Ik zag op de Markt een moskee staan op de plaats van de Nieuwe Kerk. Delft was door de islam bezet. Toen ik dat in het openbaar zei, viel iedereen over me heen. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om zulke dingen te zeggen over die lieve moslims. Maar nu wordt de Synagoge dag en nacht bewaakt met camera’s en politieagenten. Het anti zionisme als gevolg van radicale islamisering. Er zijn blijkbaar aanslagen aangekondigd. Die bewaking staat er niet voor niets.

Lees meer

Delft behoort tot de negen Jihad steden. Delft staat bekend om Delftse jongeren die in Syrië en Irak als soldaat van Allah ‘ongelovigen’ de nek afsnijden. En wat doen we eraan als deze martelaren die het paradijs niet vonden, toch nog terugkomen? Dan gaan we thee met ze drinken en kijken of we ze kunnen helpen met een woning , schulden of opleiding. Moordenaars, die onze normen en waarden afwijzen, gaan we helpen, in plaats van straffen Hoe ver zijn we dan nog af van die moskee op de Markt? En wat doet de Delftse politiek? Wegkijken. Zoals altijd. In de begroting 2015 is geen cent uitgetrokken voor het tegengaan van deze gewelddadige radicalisering. De Delftenaar loopt dagelijks gevaar daar deze teruggekeerde jihadisten die mogelijk knettergek zijn en hier angst onder burgers willen zaaien.

Ik heb ook lang wakker gelegen, en vaak een ander geluid laten horen, van de Spoorzone, en het nieuwe stadskantoor, Lijn 19, Sebastiaan brug. Veel en veel te duur. Een megaproject waar Delft nooit het geld voor heeft gehad. Maar het ging dan ook allemaal om prestige. En nu zijn we failliet door het totaal onverantwoordelijke gedrag van GroenLinks met toenmalig wethouder Grashoff. Wij hebben daar vanaf het begin in 2005 al voor gewaarschuwd en tegengestemd. Later hebben we in 2008 ook tegen de risicovolle spoorovereenkomst van PvdA wethouder Koning gestemd. Onze kritiek werd weggehoond door de gemeenteraad en wethouders. Het nieuwe Stadskantoor is nu al veels te groot. Dertig procent van de ambtenaren wordt ontslagen. Tegen tegen beter in wordt het gehele Stadskantoor afgebouwd. Straks staat het leeg. En wie betaalt de rekening? De gewone hardwerkende Delftse mensen. De Linkse verliezers PvdA en GroenLinks graaien verder met forse OZB verhogingen bij huiseigenaren.

Wij hebben hier een Tegenbegroting. Niet de Delftenaar maar het Rijk moet opdraaien voor de bouw van die Tweede Tunnelbuis. Onze Tegenbegroting luidt dat Delft moet stoppen met de jaarlijkse bijdrage van €8 miljoen aan de Spoortunnel. We moeten hiervoor een artikel 12 uitkering aanvragen bij het Rijk. Door de Kredietcrisis kunnen we onmogelijk die oude toezeggingen betalen. Delft heeft al 228 miljoen bijgedragen aan de spoortunnel. Genoeg is genoeg. Wij verzetten ons tegen het feit dat Delft failliet gaan door het Rijk. Dat lijkt wel maffia gedrag. We moeten ook stoppen met de afbouw Fase Twee van het Stadskantoor. Door deze rigoureuze maatregelen komen we zeker geen €11,3 miljoen meer tekort. Dan is onze begroting weer sluitend. Dat is onze Tegenbegroting. Dan is er geen kaalslag meer op de voorzieningen. En de belastingen kunnen gelijk blijven. Want die behoren al tot de hoogste. Maar onze ervaring leert dat elk tegenvoorstel van ons per definitie wordt verworpen. Enkel omdat we Onafhankelijk zijn! En ondernemer in deze mooie stad.

Wij vinden dat de schuldige partijen GroenLinks en PvdA voor dit bankroet moeten boeten. Zij moeten opstappen en deemoedig plaats nemen in de oppositie. Leren van je jarenlange risicovolle megalomane bouwzucht. Daar hebben wij geen kostbaar onderzoek voor nodig. Ga de straat op om met burgers te praten. Dat hebben jullie al lang niet gedaan. En D66 heeft ook de stad bedonderd. Al ver voor de gemeenteraadsverkiezingen wist financieel en spoor wethouder Vokurka dat de spoorzone financieel was ingestort. In het geheim werd tot een Stresstest besloten. Zelf vertrok de D66 lijsttrekker spoorslags als een dief in de nacht.D66 heeft met List en bedrog de gemeenteraadsverkiezingen gemanipuleerd. Wij dienen daarom wederom een motie van wantrouwen in tegen GroenLinks, PvdA en D66 in de hoop dat deze wethouders aftreden. Delft verdient een beter bestuur. Wij zijn er klaar voor. Hierbij wou ik het laten. De resterende tijd kunnen jullie gebruiken voor een overdenking van al de blunders en hoogmoed

Martin Stoelinga, Fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

--------------------

De Gemeenteraad van Delft bijeen op 27 november 2014
Voorstel programmabegroting 2015
Motie “Deze wethouders verdienen de zak”
De Gemeenteraad,
gehoord onze beschouwing,
Dat GroenLinks de hoofdschuldige is van het huidige bankroet van de gemeente Delft door de spoortunnel geheel voor risico te willen bouwen
en dit prestigieuze megalomane bouwgedrag later door de PvdA gevolgd werd door buitensporige miljoenen bedragen aan het Rijksproject bij te dragen die nu decennia lang als een molensteen op onze begroting drukken
en dat D66 met hun voormalig wethouder voor spoorvastgoed en financiën toen het debacle optrad eind 2013 dit verzwegen heeft, en daarmee een valse voorstelling van zaken de gemeenteraadsverkiezingen zeer in het voordeel van D66 gemanipuleerd heeft,
zegt hierbij het vertrouwen op in de wethouders van GroenLinks, PvdA en D66.
En gaat over tot de orde van de dag.
Martin Stoelinga, fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/ik-had-een-droom-nu-heb-ik-alleen-nog-nachtmerries/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 27 november 2014 | 11h06 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

Hallo stadsbouwmeester, zeg het maar:
KLM huisjes bouwen in Nieuw Delft?
is dat kitch of kwaliteit?
hfvh

delft klm_huisjes.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Wordt de Spoorzone alsnog een financiële klapper?
Knus wonen in Delfts-blauwe 'kwaliteits' huisjes.

--------------------

delft logo_ad_delft_185x65_20141100.jpg

Delftse architecten werken aan wijk met KLM-huisjes

delft

tekening Flos Vingerhoets

door Martijn van Beeten, Algemeen Dagblad
...
Als het aan drie Delftse architecten ligt, verschijnt er binnen een jaar of 5 een Delfts blauwe enclave in het hartje van hun stad. Het enthousiasme van bedenker René van Eijkelenburg, Hans van Engelen en Bart van der Pot is groot. Maar zij benadrukken dat het plan nog volop in ontwikkeling is en dat het nog te vroeg is om er al meer over te vertellen.
...
bron: http://www.ad.nl/ad/nl/32904/Delft/article/detail/3799322/2014/11/27/Delftse-architecten-werken-aan-wijk-met-KLM-huisjes.dhtml

--------------------

delft logo_omroepwest_20141100.jpg

Delfts blauwe KLMhuisjes van miniaturen naar echte woningen in Spoorzone Delft

delft

Foto: Mark Zegeling

door omroepwest.nl
...
De miniaturen van de vliegtuigmaatschappij, die busines class reizigers krijgen, zijn bij veel mensen bekend. Het zijn nagemaakte bekende historische woningen uit Nederland. Mark Zegeling verdiepte zich in de verhalen en geschiedenis achter de, op dit moment, 95 huisjes en maakte een selectie voor de initiatiefnemers die het project willen bouwen. Dat zijn René van Eijkelenburg, Bart van der Pot en Hans Engelkens.
...
bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/26-11-2014/delfts-blauwe-klmhuisjes-van-miniaturen-naar-echte-woningen-spoorzone-delft

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 27 november 2014 | 09h32 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Stadsbouwmeester Wytze Patijn filosofeert over zijn onafhankelijke activiteiten
hfvh

delft wytze_patijn_stadsbouwmeester_20141125.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Stadsbouwmeester Wytze Patijn presenteert zich als een gezellige verteller over ruimtelijk beleid in het openbaar gebied.
Voor je het weet ben je ingepakt en ga je helemaal met hem mee.
Echte bevoegdheden heeft de door de raad benoemde stadsbouwmeester niet.

Beoordelen en adviseren over 'kwaliteit' van plannen is één van zijn stokpaardjes!
Kwaliteit van wat? Architectuur is arbitrair.
Mijn menig: als een gebouw meer dan vijftig jaar oud is dan kan je beoordelen of het voldoende kwaliteit heeft.
Een spraakmakend gebouw met 'kwaliteit' ontworpen door Wytze zelf zou ik niet weten.
Zijn toegevoegde waarde voor Delft afgezet tegen de kosten blijft voor mij onduidelijk.

Sint Sebastiaansbrug
Op een vraag van Kim Huijpen D66 antwoord stadsbouwmeester Wytze Patijn:
... de meerkosten komen door aanvullende eisen provincie
... grote incompetentie aan de zijde van de provincie ingenieursbureau
bron: Webcast - kijk en luister naar Wytze Patijn over de Sint Sebastiaansbrug

Voorzitter Jos van Koppen bedankt Wytze voor zijn 'wervend praatje'.

bron: http://player.companywebcast.com/...

--------------------
vraag aan presidium:
Beeld en geluid tijdens de uitzending geheel op orde.
Echter, de power-point plaatjes waren voor de kijker thuis niet te zien.
Wanneer is dat wel het geval?

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 26 november 2014 | 22h32 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_20141104.jpg

FRACTIES DELEN HUN ALGEMENE BESCHOUWINGEN

door Gemeenteraad

De elf fracties in de gemeenteraad van Delft geven op donderdag 27 november hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar. Dat doen ze tijdens de raadsvergadering die al om 18.30 (!) begint.

De vergadering begint anderhalf uur eerder dan gebruikelijk, omdat de raad eerst een voorstel over de verordening jeugdhulp en verordening maatschappelijke ondersteuning moet vaststellen en ook nog een besluit moet nemen over het voorstel om de bijzondere bijstand aan te passen.

Met de algemene beschouwingen start de raad niet alleen het nieuwe politieke jaar, maar ook de begrotingsbehandeling. De programmabegroting wordt op donderdag 18 december door de gemeenteraad vastgesteld.

Agenda raadsvergadering

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/fracties-delen-hun-algemene-beschouwingen_46952.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 26 november 2014 | 19h55 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_stadskrant_2014_254x40.jpg

FRACTIEVOORZITTERS REAGEREN OP BEGROTING

Aan de vooravond van de algemene beschouwingen hebben alle fractievoorzitters hun eerste reactie gegeven op programmabegroting 2015- 2018 en de lokale belastingverordeningen.

bron: http://media.delft.nl/stadskrant/2014/skwk48.pdf - zie pagina 2 en 3

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 26 november 2014 | 01h10 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_verkeersnet_305x50.jpg

Wel of geen fietsvakken?

delft

door verkeersnet.nl

Hoewel in veel gemeenten het fietsvak opgang maakt, is men niet overal even enthousiast. In Groningen ziet men het wel zitten. Fietsers in de Brugstraat kunnen hun rijwiel voortaan kwijt in nieuwe fietsvakken. De fietsvakken vervangen de fietsklemmen.

bron: http://www.verkeersnet.nl/13658/wel-geen-fietsvakken/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 26 november 2014 | 00h02 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_ad_delft_185x65_20141100.jpg

Raadslid stuurt deurwaarder af op ex-fractiegenoot

door Hans Verhagen, Algmeen Dagblad

Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft) stuurt een deurwaarder af op zijn ex-fractiegenoot Jos van Koppen. Wat de OD-fractieleider betreft moet het weggelopen raadslid aan hem 6350 euro betalen, anders wordt er beslaggelegd op diens auto en/of goederen.
...
bron: http://www.ad.nl/ad/nl/32904/Delft/article/detail/3797993/2014/11/25/Raadslid-stuurt-deurwaarder-af-op-ex-fractiegenoot.dhtml

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 26 november 2014 | 00h01 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_ad_delft_185x65_20141100.jpg

'Belonen' langdurig werklozen onder vuur

door Julia Broos, Algemeen Dagblad

Delft trekt komend jaar 7,5 ton uit voor een extraatje voor langdurig werklozen. Iedereen die minstens 5 jaar in de bijstand zit, krijgt zo'n 500 euro. VVD en Onafhankelijk Delft vinden dat 'belachelijk'. In Rotterdam is de 'premie op inactiviteit' afgeschaft.
...
bron: http://www.ad.nl/ad/nl/32904/Delft/article/detail/3797107/2014/11/24/Belonen-langdurig-werklozen-onder-vuur.dhtml

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 25 november 2014 | 09h45 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Jos van Koppen wil zetel houden,
Onafhankelijk Delft wil geld zien
...
Jos van Koppen kan zich niets herinneren

delft jan_de_wit_martin_stoelinga_jos_van_koppen_onafhankelijk_delft.jpg

De mannen van Onafhankelijk Delft in betere tijden, met links Jan Peter de Wit, centraal Martin Stoelinga en rechts Jos van Koppen, die nu een eenmansfractie vormt. (foto: archief)

door Delft op Zondag

Onafhankelijk Delft (OD) eist de raadszetel terug van Jos van Koppen, die onlangs uit de partij stapte en nu alleen verder gaat. Van Koppen is niet van plan z’n plekje in de raad terug te geven. OD wil nu geld van hem zien en desnoods de deurwaarder op hem afsturen.

Lees meer

Een korte samenvatting: Jos van Koppen deed aangifte tegen het lekken van geheime informatie omtrent de Sebastiaansbrug. Partijgenoot Peter Smit maakte hem vervolgens tijdens een commissievergadering vanaf de publieke tribune uit voor ‘verrader’. “Toen dat gebeurde dacht ik: ik heb geen zin meer om nog drie jaar lang dit soort dingen te horen”, reageert Van Koppen. “Het was een optelsom. Dit was niet de druppel die de emmer deed overlopen, maar een behoorlijke slok.” Dus stapte hij uit de partij. “Gezien de eerdere voorvallen heb ik er niet eens over nagedacht om de zetel terug aan de partij te geven. Ik heb me jarenlang voor Onafhankelijk Delft en de Delftenaren ingezet en dacht: Ik ga gewoon alleen verder.”

‘Zeteldiefstal’
Tot groot ongenoegen van Martin Stoelinga. “Dit is zeteldiefstal”, vindt de fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft. Volgens ‘De Snor’ is binnen Onafhankelijk Delft, omdat al drie keer eerder een raadslid zijn partij verliet en als eenmansfractie verder ging, afgesproken dat een voortijdig vertrek niet meer zonder gevolgen zou zijn. Wie uit de partij zou stappen en voor zichzelf zou beginnen, zo spraken partijgenoten en bestuur volgens Stoelinga af, moest voortaan een deel van de kosten van de verkiezingscampagne betalen. “Jos was hier een groot voorstander van.” Concreet betekent dit dat Stoelinga nu zo’n 7500 euro van Van Koppen overgemaakt wil zien. “Hij heeft tot woensdag de tijd te betalen, daarna schakelen we een deurwaarder in. We gaan hier werk van maken, want ik ben het zat. We investeren veel in personen en hebben keihard gevochten voor onze vier zetels, waarmee we de derde partij van de stad werden. Nu hebben we nog drie zetels over.” Levert Van Koppen zijn plekje in de raad in, dan laat Stoelinga de zaak rusten en hoeft z’n voormalig fractiegenoot niet te betalen.

Jos van Koppen kan zich niets herinneren van de door Stoelinga genoemde mondeling overeengekomen afspraken. “Ik krijg dit opeens op m’n dak. We hebben hier volgens mij nooit overleg over gehad. Ik herinner me dat er afgesproken is dat gekozen raadsleden 2500 euro bij zouden dragen aan de campagne. Daar was ik het volkomen mee eens. Een extra bijdrage voor het verlaten van de fractie staat niet in mijn herinnering. Om hierover zekerheid te krijgen moet ik goed terug gaan kijken in verslagen van de vergaderingen.” Van Koppen kan zich niet herinneren dat hij groot voorstander was van een soort geldboete voor wie de partij voortijdig verliet en voor zichzelf zou beginnen. “Met m’n hand op m’n hart: Ik zou niet weten aan wie dit is gevraagd en wie heeft ingestemd.” Bovendien: “Ik zou zo’n verklaring vastleggen om de afspraak duidelijk te hebben.” Volgens Stoelinga is een mondelinge afspraak ook rechtsgeldig. “We hebben vijf verklaringen dat Jos het hiermee eens was”, aldus Stoelinga.

Al vier keer
Politici die elkaar de tent uitvechten gebeurt al zolang politiek wordt bedreven en niet zelden behoren de kemphanen tot dezelfde partij. Alleen Martin Stoelinga maakte afgelopen jaren al vier keer mee dat partijgenoten als eenmansfractie verder gingen. Jan Peter de Wit, Bram Stoop en Bianca van der Werf gingen Van Koppen voor. Bianca van der Werf koestert weinig mooie herinneringen aan haar twee jaar als eenmansfractie. “Het is zwaar. Je moet alles in je eentje doen en hebt volstrekt geen ondersteuning. Het is ondoenlijk en eigenlijk moet je het niet willen. Maar ik neem aan dat Van Koppen zijn besluit goed heeft overwogen.” Van der Werf is, zegt ze, niet verbaasd over zijn vertrek uit OD. “Hij is niet de persoon die ik in het plaatje van de partij vind passen. Ik hoop dat ze hem nu verder met rust laten, maar dat verwacht ik niet. Ik wens hem veel succes.”

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/jos-van-koppen-wil-zetel-houden-onafhankelijk-delft-wil-geld-zien

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 24 november 2014 | 00h02 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

De langdurigheidstoeslag heet voortaan individuele inkomenstoeslag.
Gelul van Ruud Lek VVD ontketent debatje.
hfvh

delft ruud_lek_vvd_cie_algemeen_20141120.jpg

Luister naar het betoog van Ruud Lek VVD
... met als laatste punt zijn zienswijze over fraude ...
bron: http://player.companywebcast.com/...

delft ernst_damen_pvda_cie_algemeen_20141120.jpg
Luister naar reactie Ernst Damen, fractievoorzitter PvdA
... daarna werd het bij mij wel een beetje koud aan de kant van deze tafel ...
... couch potato, vrij vertaald een 'bankbintje' ...
bron: http://player.companywebcast.com/...

delft martien_de_koning_od_cie_algemeen_20141120.jpg
Luister naar de bijdrage van Martien de Koning Onafhankelijk Delft
... als vijf jaar of langer in de bijstandswet krijg je een bonus ...
... geen cadeautjes aan bijstandstrekkers ...
bron: http://player.companywebcast.com/...

verslag door Gemeenteraad
BIJZONDERE BIJSTAND
... Opvallend was de inbreng van de VVD die door de SP werd bestempeld als ‘meest rechts en wereldvreemd’. De VVD pleitte voor een stevige aanpak van fraudeurs: ‘alles terugbetalen’, meer inkomensverschillen om werken aantrekkelijker te maken en afschaffing van de automatische inkomenstoeslag voor mensen die vijf jaar van een minimuminkomen leven, maar alleen hulp voor schrijnende ‘gevallen’.
De inbreng van de VVD kon niet op veel waardering in de commissie rekenen. Stadsbelangen was geschokt en de PvdA sprak over kilheid in het betoog. Onafhankelijk Delft mengde zich niet in het debat over het liberale standpunt, maar kondigde een motie aan om de inkomenstoeslag voor bijstandsgerechtigden met de toevoeging “geen cadeautjes voor bijstandstrekkers” af te schaffen. ...
bron: http://ris.delft.nl/...

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 24 november 2014 | 00h01 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_409x65.jpg

Delft en Artikel 12 Financiële-verhoudingswet

delft spoorsingel_coenderstraat_000_vaarcorso_20030803.jpg

Delft.
Het spoorviaduct over de Buitenwatersloot, gezien vanaf
de brug tussen de Spoorsingel en de Coenderstraat.
Zo juist passeert het vaarcorso 2003.
Niemand besefte toen dat het afbreken van het viaduct om
het te vervangen door een tunnel Delft tot aan de rand
van een faillissement zou brengen.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Omdat Delft zijn begroting niet meer sluitend kan krijgen wordt de gemeente voorlopig per november 2014 onder toezicht gesteld van de Provincie. Dit heeft tot gevolg dat Delft voor elke uit te geven euro goedkeuring nodig heeft van de toezichthouder. De grondexploitatie van de Harnaschpolder en nog meer de Spoorzone zijn zwaar negatief. Zonder ontwikkeling van bebouwing zal de bouwrijpe grond alleen maar tot nog meer verlies lijden, dat naar schatting kan oplopen tot 130 miljoen of meer.

In de 'Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2015' staat het volgende:
"5 Onderzoek begrotingspositie
5.1 Reële begroting
Grondbeleid
Tekorten in de grondexploitatie kunnen niet vanzelfsprekend op het gemeentefonds worden afgewenteld. Het betreft immers veelal bedrijfsmatige risico’s waar de risico-aansprakelijkheid bij de gemeente ligt en waarbij terughoudendheid past van het betrekken van verliezen in die sfeer bij het relevante tekort in het kader van artikel 12.

Hierbij is ten eerste van belang dat door de gemeente inzicht wordt gegeven waarom de historische uitgaven onontkoombaar en onuitstelbaar zijn geweest, en waarom het de gemeente niet kan worden aangerekend. Ten tweede speelt hierbij mee welke mogelijkheden de gemeente zelf heeft om de lasten in de toekomst te kunnen opvangen. Wanneer er sprake is van beleid met grote risico’s met als gevolg een negatieve financiële positie van de gemeente, dan betekent dit dat de gemeente een navenant groter eigen inspanning zal moeten leveren. Dit kan in de vorm van ombuigingen en genereren van eigen (belasting-) inkomsten. Zoals bijvoorbeeld een hoger gemiddeld OZB-tarief dan 140% zoals bedoeld in paragraaf 3.3. van deze handleiding."

In 2012 brachten de Delftse woningbezitters circa 11 miljoen OZB op. Ophogen van het OZB-tarief tot boven het gemiddelde zal voor de Delftse begroting de nodige extra miljoenen kunnen opleveren. Het college heeft die ruimte tot nu toe onbenut gelaten. De raad heeft niets meer te vertellen, mevrouw Hekker D66 wilde schone handen houden, dus zal de Provincie beslissen tot maximale verhoging OZB.

Delft wilde te graag een tunnel.
Begin 2000 als ik me goed herinner liet D66-wethouder Meine Oosten voor 80.000 gulden een rapport maken over de noodzakelijkheid om het viaduct snel te vervangen door een spoortunnel. Aardig in deze, Meine woonde toen zelf aan de Spoorsingel. Later onder GroenLinks wethouder Rik Grashoff heeft Delft het rijk toegezegd 88 miljoen bij te dragen aan de tunnel. Deze bijdragen, inmiddels opgelopen tot 133 miljoen, zouden ruimschoots gedekt kunnen worden uit de te verwachten grondopbrengsten in de Spoorzone was het verhaal. Zo als overal in die tijd, het grote geld lonkte en het 'zakkenvullen' kon daarna dan beginnen. Helaas liep het anders, een risico-analyse dat het ook mis kon gaan, daar deed Rik niet aan.

Bij nader inzien, waarom moest Delft bijdragen aan dit project van 'nationaal belang'. Anders geen tunnel? Nou en? Delft zou vanzelf een knelpunt worden en dan moest de NS wel maatregelen nemen. Delft over hoop halen voor een spoortunnel? Goed, maar wel schadeloosstelling betalen. Blijft over voor het bestuur van Delft om te gaan praten met het rijk en de overeenkomst te herzien. Dat moet volgens mij gebeuren door een fris en kundig college zonder PvdA en GroenLinks bestuurders. Er zijn genoeg argumenten aan te voeren om te slagen en vergeet ook 'overmacht' niet!

bron: http://www.rijksoverheid.nl/... Handleiding

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo Valide CSS!