Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1101 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
vrijdag | 21 november 2014 | 16h21 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_happietaria_2014_229x65.jpg delft happietaria_legermuseum_2014.jpg

Over Happietaria Delft 2014

Happietaria Delft is van 20 november tot en met
16 december geopend in het voormalige legermuseum.

delft happietaria_menukaart_2014.jpg

bron: naar complete menukaart

Happietaria Delft is een pop-up restaurant dat compleet vrijwillig door studenten wordt opgezet en gerund.

Dit is een concept vanuit de organisatie Happy Gift. Deze organisatie zorgt ervoor dat de happietaria in verschillende studentensteden regelmatig terugkomt.

Om de opbrengst (die volledig naar het goede doel gaat) zo hoog mogelijk te houden wordt er veel tijd gestoken in het werven van sponsors. Bovendien werken alle medewerkers op vrijwillige basis.

bron: http://www.happietariadelft.nl/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 21 november 2014 | 15h30 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_stip_website507x52.jpg

Dineren voor het goede doel

delft armamentarium_happietaria_20141119_stip.jpg

Delft, Armamentarium.

door Victor Mensink, raadslid STIP

Een pop-up restaurant volledig gerund door studenten, waar de opbrengsten naar het goede doel gaan, dat is Happietaria. Op woensdag 19 november is Happietaria geopend door burgemeester Verkerk. Tot en met 16 december is er de mogelijkheid te dineren in dit pop-up restaurant in het Armamentarium.

Het concept van Happietaria komt regelmatig terug in studentensteden. Deze keer is het pand van het voormalig legermuseum tijdelijk omgebouwd tot restaurant. Daarvoor zijn commissies opgericht door studenten van vier verschillende christelijke studentenverenigingen in Delft, die zich al bijna een half jaar vrijwillig inzetten voor dit project. Ook de keuken en de bediening worden bemand door de studenten. Matthias Floor, penningmeester van Happietaria: “Het is tof om te zien dat er zo'n 150 studenten zo enthousiast zijn, dat het ons lukt om binnen een half jaar een volwaardig restaurant op te zetten. Met deze vrijwillige inzet blijven er zoveel mogelijk opbrengsten over voor het goede doel: het verbeteren van watervoorzieningen in Jemen.”

Niet alleen studenten, maar ook veel sponsoren zetten zich in voor dit goede doel. Zo worden er zo min mogelijk kosten gemaakt en blijft er zo veel mogelijk geld over om naar Jemen te sturen. Hiermee hopen de organisatoren een bedrag van €40.000,- bij elkaar te krijgen.

bron: http://stipdelft.nl/actueel/435/dineren-voor-het-goede-doel

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 20 november 2014 | 17h09 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Horeca John Gillemans en Dirk Wijtman:
Kermis en Taptoe niet meer op de Markt

Delft, 23-10-2014

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij overhandigen wij een brief van de ondernemers en bewoners op de Markt in Delft.

Door deze brief willen de ondernemers de Gemeente Delft er nogmaals op wijzen dat er geen rekening gehouden wordt met de economische belangen van de ondernemers op de Markt. Door de vele evenementen op de Markt lopen de ondernemers een enorme omzet mis, maar de stijgende lasten die worden opgedragen door de Gemeente Delft evenals de lonen van vele werknemers moeten hier wel van bekostigd worden.

Al eerder hebben wij u, een door de ondernemers ondertekende brief aangeboden, waarin wij hebben gevraagd om de kermis en Taptoe niet meer op de Markt te laten plaats vinden. Zowel Delftenaren als toeristen mijden het mooiste plein van Delft als er kermis is vanwege agressie en geluidsoverlast. Hoort een groot evenement als de kermis wel op zo een mooi plein met een geringe oppervlakte thuis? Het Lijm en cultuurterrein zou een mooi alternatief kunnen zijn.

Indien bovengenoemde evenementen toch op de Markt moeten blijven plaats vinden zou het tijdstip wellicht verplaats kunnen worden. De kermis zou naar februari verplaatst kunnen worden en de Taptoe naar november. Zo behoudt de Gemeente Delft de inkomsten en blijft de schade bij de ondernemers bij de twee grootste evenementen beperkt.

In de toekomst zouden wij het op prijs stellen meer inspraak te hebben of in ieder geval gekend worden bij de planning van evenementen.

Hopende dat deze brief u doet besluiten de kermis en Taptoe niet of op een ander tijdstip op de Markt te laten plaats vinden.
Ook hopen wij dat vergunningen voor andere geplande activiteiten die veel overlast veroorzaken in de toekomst minder frequent worden afgegeven.

Namens de ondernemers en omwonenden op en rond de Markt,

J. Gillemans, Willem van Oranje, Markt, Delft
D. Wijtman, Koningshuys/ Het Gulden ABC, Markt, Delft

bron: http://ris.delft.nl/.../ingekomen-stukken

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 20 november 2014 | 14h19 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sp_delft_2014_218x65.jpg

LAAT JE HOREN, STOP AFBRAAK ZORG!

Lawaaiactie donderdag 20 november 2014

door SP Delft

Donderdagavond van 19:00 uur tot 19:30 uur houden de comités ‘Wij zijn de Zorg’ en ‘Zorg voor elkaar Delft’ een lawaaiactie voor het stadhuis in Delft. Met deze actie willen we de raadsleden in Delft nogmaals op het hart drukken op te komen voor goede zorg in onze stad. Iedereen die donderdagavond even tijd heeft is van harte welkom om deze actie te komen ondersteunen (toeters, trommels en trompetten zijn eveneens van harte welkom).
...
bron: http://delft.sp.nl/nieuws/2014/11/laat-je-horen-stop-afbraak-zorg

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 19 november 2014 | 22h43 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Beter Artikel 12 uitkering aanvragen dan Delftenaar uitpersen

delft jan_de_wit_2014_onafhankelijk_delft_ris.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Ja het klinkt raar, maar Delft moet snel een Artikel 12 uitkering aanvragen bij het Rijk. Het college probeert met haar begroting 2015 de miljoenen tegenslagen zelf op te lossen. Maar de begroting is niet sluitend met een tekort van €11,3 miljoen. De toekomst ziet er nog zwarter uit. We komen hiermee onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland. Maar de tekorten op de spoorzone zijn dermate groot dat we zo hard en diep op alles moeten bezuinigen dat iedereen dit gaat voelen. Ook de belastingen zullen structureel drastisch gaan stijgen. Dit alles is niet nodig als we die spoortunnel bijdragen niet betalen en gelijk een artikel 12 uitkering bij het Rijk aanvragen.

We moeten sowieso nog €32 miljoen bijdragen aan de bouw van de spoortunnel. Het kasstroom schema betalingen aan het rijk is feitelijk directe betaling van hoge bedragen dat we dit nooit uit de OZB en grondverkopen hadden kunnen betalen. We hebben nu al €76 miljoen bijgedragen aan de spoortunnel. We moeten feitelijk nog €40,8 miljoen betalen. Maar dat is nog niet alles want Delft heeft voor eigen risico afgesproken dat die €117 miljoen in 2017 zou aangroeien tot €129 miljoen door rente op rente. Maar in plaats van 12 miljoen is dat nu pas 3,6 miljoen door de lage rentes. Dit soort mega bedragen kan Delft niet meer ophoesten. De algemene reserve is leeg.

Delft moet een brief sturen aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.
Dat het Delftse college in het verleden heeft zitten pokeren. We hebben onze hand met bluf gigantisch overschat. Nu zijn we nat. Delft moet niks meer betalen. Aan de Minister de keus of ze verder gaat met bouwen. Er is ook helemaal geen noodzaak dat er snel een tweede tunnelbuis komt daar de spoorverbindingen tussen Rijswijk en Rotterdam nog lang niet viersporig zijn. Delft heeft al €228 miljoen bijgedragen aan het Spoorse deel van de spoorzone. We hebben genoeg gedaan. Delft gaat in feite door toedoen van het Rijk failliet. Het Rijk perst daardoor de Delftenaar extra als een citroen uit. Delft is sinds 2005 door het Rijk gegijzeld door oerdomme overeenkomsten van de Delftse egotrippers Grashoff en later Anne Koning. Het is schurkengedrag van het Rijk om hier misbruik van te maken. De gemeenteraad is ook een zielige Poppenkast vol met jaknikkers en meelopers.

Hoe nu verder?
Delft moet nu direct al bij minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) een artikel 12 uitkering aanvragen uit het gemeentefonds . Alle goede bedoelingen ten spijt zal een tekort van mogelijk €101 miljoen nooit op te brengen zijn. De complete Delftse begroting is €360 miljoen. Het is bizar dat Delft zoveel moest bijdragen van het Rijk voor een 100% Rijksproject. Dat andere Nederlandse gemeenten nu een beetje moeten bijdragen aan deze spoortunnel is logisch. De tunnel maakt immers deel uit van het Nederlandse spoornet. Delft heeft al een erg hoge OZB aanslag dus we passeren al de 120% drempel van de Financiële-verhoudingswet 2015 boven het landelijk gemiddelde. Ook is het tekort groter dan 2% van de uitkering gemeentefonds (€177) van €3,57 miljoen. Dus niets in de handleiding staat ons in de weg om bij het Rijk te proberen een Artikel 12 uitkering aan te vragen.
bron: Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2015

Beter minder Macht dan veel Zeggenschap met lege portemonnee
Het enige nadeel is dat we onder financiële curatele van het Rijk komen te staan. Dat is helemaal niet erg. Alleen willen de potentaten van de Linkse hobbypartijen PvdA, GroenLinks en D66 hun macht niet uit handen geven. De PvdA, GroenLinks en D66 bezuinigen liever Delft kapot. Ook de hard werkende zuinige Delftenaar met een huis zijn met jaarlijkse OZB stijgingen van 5% de klos. Ik zou het een verademing vinden als er de komende jaren met gezond verstand en realisme bestuurd wordt. De grote gemeente Den Haag is ons voorgegaan. Ja, 1996 toen Bas Verkerk daar nog wethouder was. De woonlasten behoren sindsdien tot de laagste van Zuid-Holland.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/beter-artikel-12-uitkering-aanvragen-dan-delftenaar-uitpersen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 18 november 2014 | 21h39 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Delftse PvdA wordt wakker

delft bram_stoop_20140400.jpg

door Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

In het AD vandaag was te lezen dat de PvdA schriftelijke vragen heeft gesteld over de rechterlijke uitspraak dat er opnieuw een geluidsonderzoek moet worden gedaan over de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. Ook wil deze fractie weten of hierdoor weer vertraging optreedt, of deze vertraging extra geld gaat kost en wie dat gaat betalen.

Lees meer

Bijzonder dat deze fractie zich daar nu zo druk over maakt. In de gemeenteraadsvergadering van 6 maart 2014 (nog oude raad) heeft Stadsbelangen Delft samen met de toen nog oppositiepartij VVD een motie ingediend met betrekking tot de geluidsoverlast.

Bewoners rond de Sint Sebastiaansbrug waren hier bezorgd over. Zij hadden grote vraagtekens over de geluidsrapportages. Stadsbelangen Delft vond dat de bewoners een punt hadden. De motie droeg onder andere op om in overleg met de bewoners een onafhankelijk second opinion te laten uitvoeren naar vermeend geluidsoverlast. Juist om rechtszaken te voorkomen. Onze motie werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft en de SP.

Niet door de PvdA fractie. Zij vonden zorgvuldigheid, als het gaat om geluidsoverlast voor bewoners, toen niet zo belangrijk en dan nu ineens vragen stellen? De PvdA en andere fracties hadden onze motie moeten steunen. Dan was een gang naar de rechter door de bewoners niet nodig geweest.

Tijdens genoemde vergadering vonden ook D66 en STIP het niet nodig onze motie te steunen. De brug moest eind 2015 klaar zijn, vonden deze fracties. Of de bewoners nu wel of geen geluidsoverlast zouden ervaren, was voor hen niet interessant, als tramlijn 19 maar snel over de nieuwe brug ging rijden. En gaf oud STIP wethouder Guldemond als reactie op onze motie aan (citaat): ‘Dat betekent ook dat er eigenlijk geen enkele reden is om een second opinion te laten uitvoeren door het college. Wij doen dat nooit.’

Ongetwijfeld zal de uitspraak van de rechter wederom leiden tot vertraging en extra kosten. Stadsbelangen Delft is benieuwd naar het antwoord en vooral naar de opstelling van de PvdA fractie als blijkt, dat de uitspraak van de rechter extra geld gaat kosten voor Delft. Zeker in het licht van hun boterzachte motie tijdens de raadsvergadering van 16 oktober 2014, mede gesteund door alle andere coalitiepartijen en Onafhankelijk Delft.

De brug mocht nu geen euro meer kosten. Stadsbelangen Delft vindt de huidige kosten al veel te hoog. Wij vroegen ons af wat voor waarde deze motie had als later zou blijken, dat de brug weer extra geld gaat kosten en de Provincie wederom niets extra wil bijdragen. Zou de PvdA dan de bouw van de nieuwe brug alsnog afblazen?

Wij zijn benieuwd naar wat de uitspraak van de rechter voor Delft gaat betekenen. Misschien een hint voor de PvdA fractie, maar ook richting STIP en D66: ‘luister vooral vooraf goed naar burgers’. Dat scheelt een hoop narigheid.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7288

--------------------------------------------------------------------------------

delft logo_pvda_20141018_301x68.jpg

delft bert_brehm_2014.jpg

Bert Brehm, raadslid PvdA.

Delft, 16 november 2014

Aan: het college van burgemeester en wethouders, gemeente Delft

Schriftelijke vragen met betrekking tot geluidsonderzoek St. Sebastiaansbrug

Geachte college,

Schriftelijke vragen met betrekking tot geluidsonderzoek St. Sebastiaansbrug Afgelopen donderdag 13 november heeft het college bij monde van wethouder Harpe een mededeling gedaan omtrent een rechterlijke uitspraak inzake de St. Sebastiaansbrug. Alhoewel het college heeft toegezegd later met nadere informatie te komen, heeft mijn fractie op voorhand enkele vragen aan het college.

Lees meer

1. In hoeverre verwacht het college dat het opnieuw uitvoeren van dit onderzoek, het opnieuw doorlopen van de procedure voor de omgevingsvergunning en de daarmee samenhangende vertraging, extra kosten met zich mee brengt?

2. Verwacht het college dat de kosten die gemaakt zijn voor het door de rechter afgekeurde onderzoek, zijn te verhalen op de externe partij die het onderzoek heeft uitgevoerd voor de gemeente?

3. Indien sprake is van extra kosten die niet kunnen worden verhaald op een derde partij, wie zal dan de kosten moeten dragen: de provincie, de gemeente of het Stadsgewest Haaglanden?

4. In het licht van de recent gemaakte afspraken tussen het college en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, onder wiens verantwoordelijkheid zou het nieuwe onderzoek logischerwijs uitgevoerd moeten worden: de gemeente Delft of de provincie Zuid-Holland?

5. Kan het college waarborgen dat omwonenden en andere belanghebbenden bij dit project in de toekomst zorgvuldig worden betrokken, zodat daarmee tegelijk juridische conflicten en nieuwe vertragingen zoveel mogelijk worden uitgesloten?

6. Kan het college met betrekking tot bovenstaande ontwikkeling bevestigen dat de Delftse financiële bijdrage aan de St. Sebastiaansbrug niet wordt overschreden, zoals ook in de motie vastgelegd die op 16 oktober jl. op initiatief van de PvdA samen met vijf anderen partijen is ingediend?

Hoogachtend,
Namens PvdA Delft
Bert Brehm

bron: http://ris.delft.nl/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 18 november 2014 | 00h09 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Leegstandsbarometer ©

delft dntp_leegstandsbarometer_delft_2011_12_13.jpg

Winkelmarkt staat onder druk

Steeds meer winkelpanden staan leeg. Oorzaken zijn structureel overaanbod, verdere groei van aankopen via internet en vergrijzing van ondernemers. Op lokaal niveau kan ook de bevolkingsontwikkeling grote invloed hebben op de leegstand. In sommige gemeenten is sanering van aanbod nodig, elders ontstaan juist kansen voor nieuw winkelaanbod.
...
bron: http://www.dtnp.nl/leegstandsbarometer/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 17 november 2014 | 00h05 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

D66 heeft met List & Bedrog de raadsverkiezingen gemanipuleerd

delft d66_list_bedrog_criminelen_delft_od_20141116.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

D66 heeft de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 ernstig gemanipuleerd door toen al aanwezige schokkende informatie over de Spoorzone achter hun ellebogen te houden. Verantwoordelijk D66 wethouder Lucas Vokurka wist in december 2013 al dat de buffer van €25 miljoen voor tegenvallende vastgoed resultaten met een tekort kampte van €-8,7 miljoen. Dat blijkt uit de stresstest en de second opinion.

Lees meer

Maar uit deze stukken blijkt ook dat in het eerste kwartaal 2014 al duidelijk was dat het tekort nog eens dertig miljoen hoger uitviel. Ik vroeg financieel ambtenaar Talsma wanneer dat ongeveer was. Hij antwoordde in januari 2014. De gemeenteraadsverkiezingen waren 19 maart 2014. Op dat moment was er zogenaamd nog geen vuiltje aan de lucht met de spoorzone. Alleen vertrok in februari verantwoordelijk D66 lijsttrekker en wethouder Vokurka ineens naar de Metropool om daar kwartier te maken voor Verkerk. Boerenslimheid geleerd op de agrarische Hoge School.

De informatie dat de vastgoedopbrengsten en de betalingen aan het Rijk ontspoorden heeft D66 met opzet achter gehouden om de verkiezingen zonder enige tegenwind te kunnen winnen. Hetgeen geschiedde met zes naar acht zetels. Achterhouden van informatie met een grote politieke lading is een doodzonde in de politiek. Vooral voor een partij als D66 die prat gaat op openbaarheid van bestuur. Dat is een overtreding van de Gemeentewet artikel 169 lid 3.

Maar ook burgemeester Bas Verkerk is medeschuldig. Hij heeft niet alleen Vokurka plotsklaps uit het college laten vertrekken, maar ook had hij er op moeten toezien dit slechte “spoor” nieuws voor de verkiezingen naar buiten gebracht moest worden. Gemeentewet artikel 180 lid 2. D66 heeft de gemeentewet uit puur eigenbelang geschonden door brisante informatie over de mega miljoenenverliezen op het vastgoed spoorzone achter te houden. Ik vind dat crimineel gedrag. Hun verkiezingswinst is gestolen. Boeven zijn het.

Gek genoeg ging VVD wethouder Lennart Harpe in de vergadering dat nog zitten verdedigen. Zijn bijnaam Napoleon eer aandoend. Maar D66 wethouder Aletta Hekker liet het allemaal zonder enig weerwoord over zich heen komen. Kijk, pas op 26 maart 2014 liet het college de vierde kwartaalrapportage Spoorzone op de “Lijst ingekomen stukken” van de raad publiceren. Die rapportage was toen allang in het college besproken met het OBS.

Maar in de vierde kwartaal rapportage 2013 Spoorzone is er feitelijk nog weinig aan de hand als je de tekst leest. Dus in april was er voor de gemeenteraad nog geen enkele aanleiding om te vermoeden dat de vastgoedontwikkeling geheel aan het ontsporen was. Door de waarheid achter te houden heeft D66 ook de coalitie onderhandelingen gemanipuleerd. Er werd doodleuk een college gevormd met verliezers PvdA en GroenLinks. Die zaten ook in dat complot uit eigenbelang voor hun wethoudersmacht. Zij zijn medeplichtig aan deze oplichting van de Delftse burgers.

In het coalitie programma “Delft verdient Het!” staat ook geen enkel nieuw beleid. Logisch omdat deze partijen allang wisten dat Delft zou bezwijken aan de spoorzoneontwikkeling. De VVD speelt achteraf die lijken uit de Poppenkast show nu mee. D66 wethouder Aletta Hekker is niet meer te vertrouwen. Ze kwam uit het niets, ze is niets en wat mij betreft verdwijnt ze gelijk weer in het niets. D66 bestuurt onze stad gebaseerd op leugens, list & bedrog.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/d66-heeft-met-list-bedrog-de-raadsverkiezingen-gemanipuleerd/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 17 november 2014 | 00h04 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Financiën Delft: van smiley naar huilie

delft bart_smals_vvd2014.jpg

door Bart Smals, fractievoorzitter VVD

Donderdag 13 november was er een commissievergadering over de spoorzone. Net als veel andere partijen was de VVD geschokt en verbijsterd over de uitkomsten van de stresstest (rapportage over de Spoorzone). De verliezen in de Spoorzone zijn immers mede verantwoordelijk voor nieuwe ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. In de commissievergadering werd uitgebreid stilgestaan bij de stresstest en de financiële gevolgen.

Lees meer

Wat na de bespreking van de Stresstest in de lucht blijft hangen is hoe het toch zo ver heeft kunnen komen. In amper een jaar tijd zijn er grote tegenvallers gemeld, niet alleen ten aanzien van dit project, maar ook bij de Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug. De eerste reactie is om de boodschapper van al dit onheil (het huidige college) de schuld te geven, maar iedereen begrijpt dat dit niet terecht is. De problemen zijn ontstaan over een langere periode. De VVD is er juist blij mee dat er nu eindelijk, na aandringen van de VVD-fractie, realistisch gerapporteerd wordt over de projecten. Hopelijk is het wensdenken nu voorbij.

De VVD heeft daarom, en vele partijen zijn het daarmee eens, aangedrongen om vanuit de raad zelf een onderzoek te doen naar de oorzaken. Het kan niet waar zijn dat op het ene moment wordt gemeld dat de financiën van Delft op orde zijn terwijl enkele weken later de ene na de andere tegenvaller als een duveltje uit een doosje komt. Jarenlang is door de raad extra aandacht gegeven aan de Spoorzone. Jarenlang is er gerapporteerd met smileys, en nu blijken alle smileys "huilies" te zijn. Wat de VVD betreft wordt dit een onderzoek naar de oorzaken van de problemen bij de Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug, waarbij vooral stil gestaan wordt bij de lessons learned. De raad zelf is wat de VVD betreft ook onderwerp van het onderzoek.

Voor het project Spoorzone is het nu zaak de stukken op te rapen en er het beste van te maken. Terecht wordt opgemerkt dat de Spoorzone ook veel kansen biedt voor Delft. Niet alleen zijn we straks het viaduct kwijt, maar er komt ook een groot stuk grond vrij op een van de mooiste plekken van Nederland. Om ervoor te zorgen dat we straks wel met een stuk Delft zitten waar we trots op kunnen zijn heeft de VVD erop aangedrongen om de raad goed te blijven betrekken. Het is logisch dat er nu versoberingen worden doorgevoerd, maar de VVD wil dat de raad wel bij de keuzes betrokken worden. Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte is van essentieel belang voor de uitstraling die het gebied straks krijgt. Juist daarom wil de VVD niet dat de stad straks voor verrassingen komt te staan.

Als klap op de vuurpijl wist het college ook te melden dat een gerechtelijke uitspraak roet in het eten gooit voor de Sebastiaansbrug. In het kort komt het erop neer dat een vergunning die nodig is om te kunnen starten met de bouw wordt vernietigd. De gevolgen van deze uitspraak zijn nog niet precies duidelijk, maar het zal niet helpen voor het realiseren van de brug.

De moed zakt je soms in de schoenen ...

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/11/15/financien-delft-van-smiley-naar-huilie

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 17 november 2014 | 00h03 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

Oorzaak verlies Spoorzone is helder!
Maximaal risico genomen zonder voldoende eigen vermogen als reserve!
Te vroeg onnodig slopen in de Spoorzone zonder juridische zekerheid te hebben dat opbrengstgevend terug-gebouwd zou gaan worden! Ik merk doordouwer Rik Grashoff GroenLinks aan als de hoofdschuldige!
hfvh

delft logo_gl_250x70_20140900.jpg

Commissie RVW wil onderzoek naar financiële ellende.

delftklaas_herrema_20141100.jpg

door Klaas Herrema, commissielid GroenLinks

In de raadsvergadering van 25 september stelden enkele partijen voor om een onderzoek te doen of zelfs een raadsenquête te houden naar de oplopende tekorten op de gemeentebegroting. GroenLinks was toen tegen die voorstellen, met name door de wetenschap dat er nog een stresstest en second opinion op de Business Case van de Spoorzone zou komen, met daarin mogelijk verhelderende antwoorden op de prangende vragen van de raad. Wij denken daar nu anders over, want in de rapportage van de stresstest vind je helaas geen antwoorden op die vragen; vragen naar waar het is mis gegaan; vragen naar de oorzaken; en vragen over het falen van de organisatie. In de Commissie Algemeen van 13 november was brede steun, van oppositie tot coalitie, voor nader onderzoek naar de oorzaken van de wankele financiële positie van Delft. Wat GroenLinks betreft gaat het niet alleen over de Spoorzone, maar ook over andere projecten en kostenposten uit de gemeentebegroting.

Lees meer

De raad is jarenlang via uitgebreide kwartaalrapportages geïnformeerd over de kosten en de voortgang van het Spoorzoneproject. Om precies te zijn vanaf 2007. De raad heeft zelf het initiatief genomen om in werkgroepjes de rapportages te verbeteren! Alle mogelijke instrumenten zijn door OBS ingezet om de Business Case te halen; alle mogelijke optimalisaties moesten de kosten verlagen; alle mogelijke maatregelen werden genomen om de risico's te beperken; een spaarmodel werd geïntroduceerd om tekorten te dekken. Heel lang, zelfs tijdens de crisis, bleef het tekort op de eindwaarde slechts 2 à 3 miljoen. Wij als raadsleden hadden het idee dat we in control waren; dat de gifbeker, die crisis heet, aan ons voorbij zou gaan.

Vorig jaar nog heeft de raad een Integraal Ontwikkel Plan vastgesteld. Wethouder Vokurka verklaarde dat door de hoge ambities in het IOP een potentieel risico van 4 miljoen ontstond, maar dat het binnen de Business Case kon worden opgevangen. Er was volgens Vokurka een mijlpaal bereikt – we konden aan de slag! Er leek geen vuiltje aan de lucht. Daarmee is de raad op het verkeerde been gezet. Want nu blijkt dat juist die andere Ontwikkelstrategie en de Inrichting van de Openbare Ruimte (IOR) grote kostenposten zijn. De stresstest had gewoon toen moeten plaats vinden!

De gemeenteraad wordt door veel burgers mede verantwoordelijk gehouden voor de enorme tekorten. In de Delft op Zondag stond onlangs een uiterst kritisch stuk waarin de raad verweten wordt te weinig kennis van zaken te hebben en ook te weinig kritisch te zijn, en dat we de adviezen van de DRK naast ons neer hebben gelegd. Wij denken dat de raadsleden binnen de mogelijkheden hun best hebben gedaan. Ze hebben zich met de rapportages bemoeid, extra bijeenkomsten georganiseerd met experts zoals Hans de Jonge, om onderzoeken gevraagd, en zich verdiept in de problemen bij de Amsterdamse Noord-Zuid Lijn. GroenLinks worstelt met de vraag wat we meer hadden moeten of kunnen doen. We weten het antwoord niet op die vraag. Dus moeten we onszelf die vraag blijven stellen, tot het antwoord boven tafel komt. GroenLinks vraagt van Gemeente, College en OBS ook een stukje zelfreflectie op dit punt.

Die zelfreflectie blijkt niet uit de rapportage van de stresstest op de Business Case van het Spoorzoneproject. Die is tamelijk oppervlakkig. Eigenlijk is het niet meer dan een halfjaarlijkse actualisatie, die we uit de vorige raadsperiode kennen. Er is aan knoppen gedraaid waar OBS al jaren aan draait, maar die nu ineens hele andere waarden opleveren. Een reeks tabellen met getallen, zonder inhoudelijke argumentatie, en zonder inzicht in de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de bepaling van de kostenposten. Bovendien had de gemeente een aantal van die kosten toch ook eerder kunnen voorzien? Bijvoorbeeld de kosten voor begeleiding, marketing en communicatie ten behoeve van het vraaggestuurd ontwikkelen, en de kosten voor bestemmingsplannen, het faciliteren van tijdelijke initiatieven, enz. De bijdrage aan het ministerie van Infra&Milieu (I&M) voor het niet behaalde treasury resultaat stond nota bene in de Bestuurlijke Uitvoeringsovereenkomst (BUOK).

Gelukkig is er een second opinion op de stresstest uitgevoerd. Daarin worden een flink aantal bedragen uit de stresstest gecorrigeerd, en staan zinvolle aanbevelingen aan het College om de kosten en de risico's te beheersen. Sommige van die aanbevelingen lijken zo voor de hand liggend dat wij ons afvroegen of de gemeente die niet al deed. Nee dus! Zo schuilt in de aanbevelingen een groot deel van de oorzaken van alle financiële ellende.

GroenLinks vindt het belangrijk om te benadrukken dat de Spoorzone ook heel veel kansen biedt. Wij stellen voor dat het College tevens een inventarisatie maakt van alle kansen, en sturingsinstrumenten formuleert om die kansen te benutten. De Raad van Advies wijst er ook op dat de immateriële en maatschappelijke scope van het project niet moet worden onderschat. De impact van het project op de toekomst van de stad is enorm!

Laten we ons naast een strakke beheersing van de risico’s ook focussen op de kansen.

bron: https://delft.groenlinks.nl/nieuws/commissie-rvw-wil-onderzoek-naar-financi%C3%ABle-ellende

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 17 november 2014 | 00h02 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

GroenLinks en PvdA prestigezucht oorzaak Delft’s faillissement

delft delft_ondertekening_spoorzone_2005_grashoff_verkerk_peijs_dekker_od.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Delft is failliet gegaan door de overeenkomsten die in de BUOK 2005 en de BUOK 2008 met het Rijk zijn gesloten over de aanleg van de spoortunnel, stationshal/stadskantoor en Spoorzone. In 2005 zorgde Rik Grashoff (GroenLinks) ervoor dat Delft zelf de spoortunnel van €609 miljoen ging bouwen met alle risico’s voor Delft. Dat was op dat moment al totale waanzin.

Lees meer

Alle overheidsprojecten hebben forse overschrijdingen. Dat was totaal onverantwoordelijk megalomaan borderline gedrag van voormalig GroenLinks wethouder Grashoff. Grashoff is nu wel de hoogste baas van GroenLinks. De basis voor onze ondergang was daarmee gelegd. Puur uit persoonlijk prestigezucht nam Delft alle risico’s voor zijn rekening. In 2008 liep het project volledig vast daar het natuurlijk veels te groot was voor de Delftse ambtenaren om te behappen. Ook bleek er te weinig geld voor het project uitgetrokken te zijn. Het Rijk greep in.

De PvdA wethouder Anne Koning ondertekende de BUOK 2008 waarin Delft toezegt €129 plus indicering bij te dragen aan de spoortunnel. Dat zou Delft terugverdienen uit de vastgoedontwikkeling. Dat was op dat moment al je kop in het zand steken daar in de zomer van 2007 de Kredietcrisis was uitgebroken. De ineenstorting van het vastgoed was op dat moment in volle gang. Ook uit persoonlijke prestigezucht heeft PvdA wethouder Koning die voor Delft onbetaalbare en risicovolle overeenkomst getekend. Anne Koning is nu wel PvdA Eerste Kamerlid en Statenlid.

De gemeenteraad stond vierkant achter deze overeenkomsten. Alleen Leefbaar Delft, Fris en Onafhankelijk Delft hebben jaren weerstand geboden tegen dit tweetal. Lees deze webcolumn uit 2008 maar eens. Aanvankelijk was ook Aad van Tongeren (CDA) kritisch. Maar door de rigide fractiediscipline werd hij uiteindelijk teruggefloten. De gemeenteraad wil nu een onderzoek doen hoe het mogelijk is dat Delft failliet is gegaan door “spoor” besluiten. Dat is een bekend rookgordijn ritueel als er iets faliekant verkeerd gaat. In de politiek mag je namelijk nooit je eigen schuld bekennen. Beter op de lange baan schuiven, net als bij de Vestia enquête. De conclusies van dat rapport waren vooraf al bekend. Uit de second opinion van Rebel blijkt dat het tekort nu voorspeld wordt voor Delft op -€80 miljoen. Met een bandbreedte tussen -€38 en -€101 miljoen.

Dit is gelijk de Nosferatu ondergangsvoorspelling van Delft. De Schuldigen zijn GroenLinks en de PvdA. Deze verliezende partijen zitten doodleuk nog steeds in het college. Deze partijen hebben Delft willens en wetens de afgrond in geduwd. Zij moeten nu boete doen en opstappen en deemoedig plaats nemen in de oppositie. Leren van je elitaire megalomane bouwzucht door de straat op te gaan en met de burgers te praten. De PvdA en GroenLinks hebben Delft bestolen van al hun reserves en gaan nu de hardwerkende burgers kaalplukken door rigoureuze belastingverhogingen en kaalslag van voorzieningen. Het is witte borden boeventuig zonder weerga. Soort Delftse “Erik Staal” potentaten.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/groenlinks-en-pvda-prestigezucht-oorzaak-delfts-faillissement/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 17 november 2014 | 00h01 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Een schone stad met een nieuw afvalbeleid

delft helene_bartelds_2014.jpg

door Hélène Bartelds Bartelds, commissielid VVD

In de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen (RVW) van oktober en bij Avalex is het document Grip op Grondstoffen, met voorstellen voor een nieuw afvalbeleid, besproken. Dit is nodig omdat niets doen ervoor zorgt dat de kosten hoog blijven. Het doel van het nieuwe beleid is het vooruitzicht dat de lasten op termijn omlaag gaan.

Lees meer

Er is een aantal voorkeurscenario’s. Bij alle scenario’s blijft de bronscheiding van plastic, papier, glas, GFT en restafval noodzakelijk. Nascheiding van het overige restafval is een aanvullende methode voor het terugwinnen van achtergebleven stromen plastic, metalen en GFT. Nascheiden is geen methode om bronscheiding volledig te vervangen. Bronscheiding blijft altijd onderdeel van het afvalbeleid.

VVD Delft vindt dat omgekeerd inzamelen nog te positief wordt voorgesteld. Het om de week ophalen van restafval blijkt in de praktijk te weinig te zijn. De invoering van omgekeerd inzamelen moet gepaard gaan met een verhoging van het aantal aanbiedplaatsen voor afval. Tevens is het integreren van de stromen ophalers eveneens wenselijk. De wethouder gaf aan dat de ophaalfrequentie inderdaad slim en innovatief dient te zijn.

De VVD vindt het belangrijk dat Delft schoon, heel en veilig is. Een schone stad met handhaving en reiniging bij verzamelcontainers is voor de VVD een voorwaarde voor omgekeerd inzamelen.

Momenteel is de gemeenschappelijke visie nog in ontwikkeling: alle opties staan nog open. In 2015 staat dit onderwerp opnieuw op de agenda van de commissie waarin een keuze voor een van de scenario’s wordt besproken. Wordt vervolgd.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/11/14/een-schone-stad-met-een-nieuw-afvalbeleid

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo Valide CSS!