Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1083 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 1 november 2014 | 15h18 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Webcolumn: ‘Delft failliet?’

delft aad_meuleman_stadsbelangen_risdelft.jpg

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

De presentatie van de Programmabegroting 2015 en de uitkomst van de stresstest heeft tot grote verbijstering geleid bij Stadsbelangen Delft. Zo langzamerhand wordt pijnlijk duidelijk waarom de voormalige wethouders Vokurka (D66) en Guldemond (STIP) het Delftse zinkende schip vroegtijdig als eersten hebben verlaten.
Zij zorgden er wel voor dat hun eigen positie veilig werd gesteld. Vokurka zorgde voor een top baan bij de Metropoolregio en Guldemond bij YES Delft.

Ook duidelijk wordt dat de vorige OBS directeur, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond de Spoorzone, de donkere wolken heeft zien aankomen. Onder het oud bollige argument ‘nieuwe uitdaging’ vertrok hij. Of werd hij weg gestuurd? En had voormalig wethouder Junius (CDA), die de Spoorzone in haar portefeuille had, de zaak wel in de klauw? Het nieuws dat het huidige college deze week naar buiten bracht, laat zien dat dame Junius niet in staat is gebleken, adequaat sturing te geven aan het Spoorzonedossier.

Vanaf het aantreden van het vorige college heeft Stadsbelangen Delft bij de Algemene Beschouwingen constant gewezen op de financiële situatie van onze stad. Wij vonden toen al dat het Spoorzoneproject door een fulltime portefeuillehouder aangestuurd moest worden.

In 2011 gaven wij aan (citaat): ‘Delft beweegt, inderdaad! Financieel nog steeds in een neerwaartse spiraal. Als achter de verkiezingsleuze: ‘Wij maken Delft’ (STIP) de toevoeging ‘armer’ had gestaan, dan had deze leuze nog geklopt ook. Stadsbelangen constateert dat het financieel nog steeds niet de goede kant op gaat met onze stad.’ en ‘als wij zien wat het college schrijft over het risicoprofiel, dan constateert onze fractie dat alle risico’s midden of hoog zijn, waardoor het dweilen met de kraan open zal blijven in Delft. Tot het geld op is. En dat duurt, is onze inschatting, nog maar heel even.’ (einde citaat)

Stadsbelangen Delft opperde toen al dat Delft richting artikel 12 gemeente zou gaan. Maar alles werd weggewuifd door de coalitiepartijen en het vorige college. Delft nam afdoende maatregelen en lag hierbij ruimschoots voor op andere gemeenten, zo vertelde Vokurka. Een opstelling die vooral werd ingegeven om de collegesamenstelling in stand te houden.

In de discussie over de financiële positie van Delft in de laatste maanden werd duidelijk dat de huidige coalitie niet wil terugkijken, maar door wil gaan zonder te leren van het verleden. De heer Stienstra (D66) liet op zijn persoonlijke pagina weten, dat er in Delft toch ook wel zaken zijn waarvan je kunt genieten. Hij doelde hierbij op de testrit van de trein vandaag door de spoortunnel. Als een dergelijke houding borg staat voor de D66 mentaliteit, dan heeft deze partij niet in de gaten, dat het water in Delft (lees onze inwoners) tot boven de lippen staat. Maar snel weer terug naar 1 zetel in de raad voor deze partij in plaats van 8.

Daarnaast is de positie van wethouder Harpe (VVD) steeds ongeloofwaardiger aan het worden. Als raadslid de grote broek aan trekken ( OZB niet verhogen en een minuut parkeren, mag geen uur kosten), maar in de rol van wethouder het omgekeerde toen. Ons commissielid Werner Bremer gaf in de commissie al aan: ‘de VVD wil dat de automobilist geen melkkoe wordt, maar wethouder Harpe trekt het hardst aan de uiers.’ Kiezersbedrog van de VVD? Het zou de VVD sieren deze coalitie te verlaten om haar eigen geloofwaardigheid te behouden.

Het belooft in ieder geval de komende maanden stevige discussies te worden in de raad.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7265

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 1 november 2014 | 10h44 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Gewoon blijven zonnen in Delftse Hout

delft delftse-hout_nfn.jpg

door nfn.nl

Na 2 roerige zomers begraven NFN en gemeente Delft de strijdbijl. Deze zomer bepaalde de rechter dat iedereen gewoon bloot kan zonnen op het naaktstrand in de Delftse Hout. Hiermee kwam een eind aan de strijd tussen naaktrecreanten en de gemeente over de status van het naaktstrand.

Dit was reden voor burgemeester Verkerk van Delft om strandbezoekers en NFN uit te nodigen om op 30 oktober te praten over de toekomst. En die toekomst ziet er zonnig uit. Voortaan laat de politie naaktrecreanten op het naaktstrand in de Delftse Hout met rust.

Uiteraard blijft de politie controleren op seks in het openbaar. Ook heeft de dreiging van een verdwijnend naaktstrand de saamhorigheid onder de vaste bezoekers vergroot, waardoor de sociale controle is versterkt. De seksuele overlast rond het strand in het gebied is volgens de burgemeester gereduceerd tot nul.

Het gesprek verliep in ontspannen en gemoedelijke sfeer, waarbij de burgemeester nu duidelijk onderscheid maakte tussen naaktrecreanten en zedendelinquenten. In eerdere communicatie wekte hij soms de indruk beide groepen over één kam te scheren. Volgend jaar gaan gemeente en naaktrecreanten de situatie weer evalueren.

bron: http://www.nfn.nl/actueel/nieuws/gewoon-blijven-zonnen-in-delftse-hout/

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 1 november 2014 | 10h23 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_westerpop2014.jpg

GEEN WESTERPOP IN 2015!

door westerpop.nl

Wij danken een ieder die betrokken is bij Westerpop en hopen op je begrip. Wij zien de toekomst hoe dan ook positief en zetten in op 2016! Het volledige persbericht is te downloaden!

bron: http://www.westerpop.nl/nieuws/153/GEEN_WESTERPOP_IN_2015_/

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 1 november 2014 | 00h11 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Jos jij blokkeerde de raadsenquete.
Daarom ben jij een verrader.
Advies: stop met politiek!
hfvh

delft logo_od_20140700.jpg

Jos van Koppen splits zich per e-mail af

delft jos_vankoppen_onafhankelijk_delft.jpg

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: Brief voorzitter raad
Datum: Fri, 31 Oct 2014 18:17:56 +0100
Van: jos van koppen <josvankoppen@hotmail.com>
Aan: Jan Douwe de Graaf, Jan Peter de Wit, Jolanda Gaal, jos van koppen, Martien de Koning , Martin Stoelinga

Beste fractieleden,
Na een “uitbundig optreden” van Peet Smit gisterenavond op de publieke tribune heb ik vanochtend onderstaande brief [zie ook bijlage] aan de burgemeester opgesteld. Deze is vanmiddag aan hem overhandigd.

Ik heb geen zin nog ruim drie jaar het gevaar te lopen dat Peet Smit als we gezellig een biertje drinken “langs komt” of het gedrag van gisterenavond in een of andere vorm herhaalt.
Jan Peter kan over het gedrag wat meer vertellen en ook Martien.
Ergens houdt ook mijn weerstand op.
Met vriendelijke groet en best tot een gesprek bereid ...
Jos

--------------------------------------------------------------------------------
J.F.M.T. van Koppen
Delft, 31 oktober 2014.
Onderwerp: afsplitsing
Geachte heer Verkerk,
geachte voorzitter van de raad,
Vanwege de gebeurtenissen tijdens de commissievergadering van gisterenavond, 30 oktober, heb ik besloten met onmiddellijke ingang de fractie van Onafhankelijk Delft te verlaten.
Ik zal vooralsnog als zelfstandig raadslid verder gaan gedurende de komende tijd, wellicht gedurende de resterende raadsperiode.
Het lijkt me het beste deze afsplitsing ook zichtbaar te maken door me tijdens de vergaderingen een andere plaats in de raadzaal toe te wijzen. Over een aanduiding van de eenmansfractie tijdens de komende periode ben ik me nog aan het beraden.
Met vriendelijke groet
J(os) F.M.T. van Koppen

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/jos-van-koppen-splits-zich-af-per-e-mail/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 31 oktober 2014 | 11h07 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg

Delftse raadszaal kent geen enkel toezicht!
hfvh

delft toezicht_tweede_kamer_20141000.jpg

De Haag. Extra toezicht entree Tweede Kamer. Foto @ingehoogendoorn twitter.

Incident tijdens commissievergadering

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

In de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen was het gisteravond druk met insprekers. Tien mensen kwamen hun zegje doen. Ook kwam er onverwachts een onaangekondigde inspreker. Luid vanaf de publieke tribune riep hij dat de politiek schijt had aan de burger en de voorzitter van de commissie Jos van Koppen (Onafhankelijk Delft) was een verrader.

Wat mij opvalt, de beveiliging van de Delftse raadszaal blijkt nihil. Blijkbaar kan iedereen tijdens een vergadering ongestoord de raadszaal betreden. Het beeld- en geluidsfragment is verwijderd van de webcast (zie update) en op de website gemeenteraad doet de griffie er geen melding van. Typisch Delft, we houden het 'geheim'.

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 30 oktober 2014 | 13h42 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg

Delft? Stad met politiek falende prutsers.
Wie wil er nog de naam van deze failliete stad op zijn visitekaartje?
hfvh

Wethouder Aletta Hekker over de begroting

Woonlasten voorlopig 5,7% omhoog

door harrie fruyt van hertog

Het college stelt voor de bezuinigingen deels op te vangen door tarieven te verhogen naar het ‘redelijk peil’ dat toezichthouders als voorwaarde stellen. De gemiddelde woonlasten – de lasten voor onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalheffing – gaan met 5,7% omhoog. Dat is gemiddeld € 43 per huishouden per jaar. Daarnaast wordt ook het parkeren voor bezoekers duurder.

Deze verhoging is nog steeds te laag om de begroting sluitend te krijgen. Het college heeft straks niets meer te vertellen, de provincie beslist of deze verhoging redelijk is. Gemiddeld € 43 per huishouden per jaar wat? Vraag: hoeveel gaat een tweemaal modaal gezin meer betalen? Zit daar nog ruimte voor meer verhoging? Onderin heeft nergens last van, want die krijgen kwijtschelding.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

bron: http://www.delft.nl/Inwoners/Actueel/Dossiers/Begroting/College_presenteert_begroting_2015

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 30 oktober 2014 | 11h04 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft poppenkast_20141029_storing.jpg

Webcast nog steeds een zooitje

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Gisteravond was er weer uitzending.
Weliswaar krakkemikkig met diverse beeld onderbrekingen.
Geluidsstoringen met krakende microfoons.
Een verkeerd ingestelde beeldverhouding.
Zoekfunctie sprekers werkt niet meer.

Waarom is er tot nu toe geen enkel commissielid dat opstaat en zegt:
Stop, niet verder zo!
Dit is geen reclame voor de Delftse politiek.

Mijn vraag aan BenW: wanneer werkt de webcast weer naar behoren?

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 30 oktober 2014 | 10h10 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

TWEET van:
Huub Halsema ‏@HuubHalsema
Nu in raadscommissie: aanpak jihadisme. Zeer serieus onderwerp, goede imitatie van Opstelten door dhr. Van Koppen geeft enige luchtigheid.

Imitator Drs. Koppen: we zulle ze pakke ...

delft jos_van_koppen_20141029_cie_efb.jpg

Bekijk hier Jos van Koppen op de webcast

VERGADERING COMMISSIE ECONOMIE, FINANCIEN EN BESTUUR 29-10-2014
9 College van B&W: actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (week 42, nr. 1726495)
Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.
Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor de bespreking.

Het doel van het Actieprogramma is drieledig:
1) beschermen van de democratische rechtsstaat;
2) bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland
3) het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering.

Het Actieprogramma beschrijft de integrale aanpak van het jihadisme langs vijf beleidslijnen:
1. Risicoreductie
2. Interventie
3. Aanpak radicalisering en maatschappelijke spanningen
4. Sociale media
5. Informatie-uitwisseling en (internationale) samenwerking.

bron: http://ris.delft.nl/internet/vergaderagenda-detail_3443/agendapunt/college-van-bw-actieprogramma-integrale-aanpak-jihadisme-week-42-nr-1726495_15583.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 29 oktober 2014 | 22h52 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Enorme stroom asielzoekers ontwrichten het huurwoning toewijzingssysteem

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Het grote aantal asielzoekers uit vooral Syrië maar ook nog uit Eritrea zorgt voor een totale ontwrichting van ons huurwoning toewijzingssysteem Woonnet Haaglanden.
...
bron: http://onafhankelijkdelft.nl/enorme-stroom-asielzoekers-ontwrichten-het-huurwoning-toewijzingssysteem/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 29 oktober 2014 | 19h32 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

Drs. Koppen 'stand-up' komediant van OD

delft logo_od_20140700.jpg

DE STIP-CARROUSEL!

delft carrousel_stip_od20141029.jpg

door Jos van Koppen, raadslid Onafhankelijk Delft

Als er een beker voor de hoogste dichtheid raadsleden per college-periode uitgereikt zou worden komt die beker ongetwijfeld terecht bij STIP.

Bij die partij is het regel dat men na een jaar of zo verdwijnt en plaats maakt voor een ander. Ook bij de commissieleden niet-raadsleden put men uit een ruime voorraad. Dat roept bij menigeen wel vraagtekens op.

Stel je voor dat partijen in de Tweede Kamer hetzelfde zouden doen! Ik denk, dat die partijen snel het loodje moesten leggen bij gebrek aan vertrouwen van de kiezer. In Delft kan zoiets blijkbaar wel.

Natuurlijk ... het is allemaal toegestaan volgens de reglementen en men regelt vanuit de partij alles via keurige “mutatie-brieven”. Behalve kosten voor een straatnamenboek en voor een Delfts Blauw bord zal men in de begroting van Delft daar weinig van merken.

Het is geeneens kiezersbedrog omdat algemeen bekend is dat onze Delftse studentenpartij haar vertegenwoordiging zo regelt. Je bent net geboren als raadslid en de eerste tandjes komen door. Het wordt dan even doorbijten. Maar voordat het melkgebit wisselt voor het definitieve gebit ben je alweer raadslid af.

Wisseling van de wacht en wisseling van de macht in de partij. Gelukkig geen ellende met wachtgeld, want de studenten komen gemakkelijk aan een baan in het algemeen. Zeker de studenten techniek. De Delftse politiek is een soort stage-plek voor later. Dat men dat niet allemaal zo maar pikt begrijp ik.

Bij de laatste installatie van STIP-functionarissen heeft de meerderheid van Onafhankelijk Delft dat laten zien door een sit-down-staking in plaats van stand-up.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/de-stip-carrousel/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 29 oktober 2014 | 13h26 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg

Alex Mustert onderzoekt hypothese tsunamis

delft alex_mustert_20141019123210_hypothese_tsunami.jpg

door Alex Mustert:
1v14 Stelling:
Hypothese, PROLOOG, Prof.M, amateur historicus/Egyptoloog DELFT,
Officiéél ontstaan Tsunamis door Zee-bevingen, niets is minder waar:
in de Geschiedenis kwam de Zee-beving NA de Tsunami, (maar wél kort daarop.)
In Nederland kán, de ZonneEclips v. April-2015 ‘n megaTsunami veroorzaken, Maar wetenschappel.instellingen vinden dat ’Sprookjes’ dus niet belangrijk (Zoals in Delft.)

bron: alex_mustert_20141029_hypothese_oorzaak_van_tsunamis.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 29 oktober 2014 | 08h11 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg

Verwachting: belastingen maximaal omhoog!
Provincie bepaalt, niet Hekker!
hfvh

Perstoelichting programmabegroting en bestuursprogramma 2015-2018 en uitkomst second opinion op de stresstest van spoorzone Delft

Morgen wordt de programmabegroting en het bestuursprogramma 2015-2018 van de gemeente Delft toegelicht.
Tijdens deze toelichting wordt ook het resultaat van de second opinion op de stresstest van spoorzone Delft bekend gemaakt.
Wethouder Hekker licht namens het college de begroting toe. Wethouder Harpe licht daarna de financiële stand van zaken van de spoorzone aan u toe. Ook krijgt u een korte presentaties over de uitkomst van de second opinion op de stresstest van spoorzone Delft.

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 28 oktober 2014 | 22h43 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg

Webcast weer eens in storing!
Delft is een failliet zooitje!
hfvh

delft poppenkast_20141029_storing.jpg

door harrie fruyt van hertog

Vanavond geen beeld en geluid van de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein. De webcast heeft weer eens te kampen met een 'technische storing'. Goed en voldoende preventief onderhoud helpt al een boel of is dat wegbezuinigd?
Mooie kans voor het tweede scherm, de twitter berichten!

bron: Lees hier de tweets van raads- en commissieleden

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 28 oktober 2014 | 17h54 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

D66 wethouder Hekker ontkent belastingverhoging van 10%

delft wethouder_aletta_hekker_d66_doz_belastingverhoging_od20141027.jpg

Wethouder financiën Aletta Hekker D66

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Vraag aan Aletta Hekker
In de Delft op Zondag staat dat je de gemeentebelastingen met 10% wil laten stijgen.
Dat heeft de redactie vernomen uit gesprekken met financieel ambtenaren van de gemeente.
Dit is toch een enorme afgang voor jou. Blijkbaar hebben deze ambtenaren geen vertrouwen meer in jou. Ik zie ook een overeenkomst met het lekken van stukken Sebastiaansbrug. Spreken de ambtenaren nu voor het college?
- Is het waar hetgeen in de Delft op Zondag staat?
- Is dit met jouw instemming en medeweten gebeurd?
- Is dit de nieuwe D66 communicatie aanpak?
Kan ik hier snel antwoord op krijgen?
Jan Peter de Wit

Antwoord van Nick Smit de bestuursassistent van wethouder Hekker
Beste Jan Peter,

De berichtgeving in Delft op Zondag is voor rekening van de journalist. De begroting wordt morgen besproken in college en komt vervolgens zo snel mogelijk richting de gemeenteraad voor besluitvorming.

Er is geen contact geweest over de begroting tussen financiële ambtenaren en de pers, wel is er recent een technische bijeenkomst geweest voor de pers waarin de begrotingssystematiek is uitgelegd. Tijdens deze technische bijeenkomst is uitgelegd hoe het zit met verscherpt toezicht en wat eventuele maatregelen zijn die kunnen worden opgelegd vanuit de provincie, maar zijn geen bedragen of percentages gedeeld uit de conceptbegroting.

We vermoeden dat de journalist in kwestie informatie van een aantal openbare bijeenkomsten (o.a. commissievergaderingen en openbare presentaties over de gemeentefinanciën) gecombineerd heeft met de technische toelichting op de begrotingssystematiek en van daaruit conclusies heeft getrokken.

Zoals eerder aangegeven; dat is voor rekening van de journalist. Hij is dan ook de enige die de vraag kan beantwoorden hoe hij tot de percentages is gekomen die hij in de berichtgeving heeft genoemd.

Met vriendelijke groet,
Nick Smit
Bestuursassistent wethouder Hekker

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/d66-wethouder-hekker-ontkent-belastingverhoging-van-10/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 27 oktober 2014 | 17h01 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

De moderne wereld digitaliseert!
BVOW is tegen de digitale bezoekerskaart!
Prima, maar dan wel de marktprijs betalen!
Ouderwetse kaart € 450,00 en niet zeuren!
hfvh

delft logo_bvow.jpg

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier

Beste wijkbewoners en andere geïnteresseerden,

Hierbij het verslag van onze interessante inloopavond zorg voor elkaar.

Aanstaande donderdag bespreekt de raadscommissie de invoering van de digitale bezoekerskaart. Omdat de wijk hier in meerderheid tegen is, hebben wij als BVOW dit geluid ook laten horen richting wethouder in een brief (zie bijlage) met vragen. Wij hebben hier nog geen reactie op gehad en verwachten dat de raad het digitaal bezoekersparkeren invoert zonder zich iets aan te trekken van de mening van de bewoners. Daarom zal onze voorzitter, Janny Gort, donderdag in de raad inspreken om de mening van de wijk te laten horen.

Wilt u de raad ook vertellen wat u vindt van de digitale bezoekerskaart, meld u dan aan via griffie@delft.nl om donderdag in te spreken en kom om 20u15 naar de raadszaal in het stadhuis op de Markt. U kunt natuurlijk ook op de tribune komen zitten om Janny te ondersteunen. Er is koffie en thee.

Met vriendelijke groet,
Guido van der Wedden
---
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Secretariaat p/a G.A. van der Wedden A: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft T: 015-2147102 W: www.bvowd.nl E: secretariaat@bvowd.nl Twitter: @bvowdelft

--------------------------------------------------
Verslag informatie avond 9 oktober, Zorg voor elkaar
Lees meer

Verslag informatie avond 9 oktober, Zorg voor elkaar
Aanwezig: 8 personen G.Nijkamp T.E.van der Stel Sylvia Ruigrok Harry van Adrichem Niki Breeveld Math Boomkens Boedi Diepersloot Gerry Holleman Janny Gort

Donderdagavond 9 oktober was het thema van de inloop/informatieavond van de BVOW zorgen voor elkaar, in de meest brede zin van het woord. Er waren slechts 8 personen aanwezig, maar het was een constructieve avond. Janny heeft een toelichting gegeven op de website www.zorgvoorelkaar.com/delft . Math Boomkes vertelt over de activiteiten in het buurthuis de Wending en Gerry Moerman vertelt over het fenomeen zorgcorporaties.

Zorgvoorelkaar
Met behulp van deze website kunnen mensen die iets voor een ander willen doen hun hulp aanbieden en mensen die iemand zoeken voor hulp, en dat kan zeer uiteenlopend zijn: een klusje, of samen iets ondernemen bijvoorbeeld de stad in, of koffiedrinken, of samen wandelen, fietsen, koken, etc. Op de website kan je zien wat anderen zoal vragen en wat het hulpaanbod is. Je kunt zelf een oproep of aanbod plaatsen, maar je kan ook reageren op een aanbod of vraag. Een account aan maken gaat heel eenvoudig. De website kan een hulpmiddel zijn om mensen in Delft, maar ook op buurtniveau, elkaar te laten vinden.

Er zijn echter nog veel mensen zonder computer, of mensen die wel een computer hebben, maar dit soort dingen toch lastig vinden. Er zijn ook vrijwilligers (ambassadeurs) die mensen hier wel mee willen helpen. Ook tijdens deze avond zijn er 2 en misschien 3 mensen die er wel over door willen praten om er een bijdrage aan te leveren om dit in onze wijk wat meer leven in te blazen. Bij deze ook een oproep voor meer belangstellenden! Boedie Diepersloot weet te vertellen dat de gemeente ook een probeert studenten te enthousiasmeren om mensen te helpen met de computer. Want de gemeente wil ook steeds meer gebruik maken van het digitale aanvragen van diensten.

Bij DIVA Delft. Steunpunt Mantelzorg en Informele ondersteuning kan men ook terecht voor ondersteuning. Janny is coördinator informele ondersteuning en is te bereiken via telefoon 015-2152130. Er is een goede brochure van Zorgvoorelkaar . De aanwezigen gaven de suggestie deze bij de volgende druk te voorzien van een telefoonnummer.

Gerry Holleman vertelt over het fenomeen zorg coöperatie. Zij zit in het Delftse bestuur dat zit in het de mogelijkheden en behoefte in Delft onderzoekt. Zij hebben daartoe gesprekken met diverse aanbieders van zorg en welzijn. Op de website www.wijzelf.nl kan je zien hoe het werkt. Bij de zorg coöperatie is spraken van een gesloten systeem, waar je lid van kan worden, eventueel als gemeenschap, flat of buurt. De aanbieders van de hulp en zorg (betaald en onbetaald) worden gescreend door de stichting en er wordt gewerkt met contracten. In Zoetermeer is het een succes.

Math Boomkes legt uit wat er in het buurthuis gedaan wordt en hoe een en ander geregeld is als je iets wilt organiseren of opzetten in het buurthuis. Telefoon Math: 06-14377320. Hij is in ieder geval di en vrijdag aanwezig van 10.00 tot 17.00 uur.

Math is, samen met nog 4 mensen, lid van de Buurtstuurgroep. Deze stuurgroep heeft als doel het bevorderen en begeleiden van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden in het buurthuis. Tevens is hij samen met een nog iemand assistent beheerder, ten dienste van Stichting SRO. SRO heeft van de gemeente de opdracht gekregen te zorgen voor het facilitaire beheer van het buurthuis sinds 1 januari 2014. Wil je een ruimte gebruiken, dan kan je dat reserveren en huren via SRO (fdekker@sro.nl, telefoon 06-20018176).

Je kunt vrijdag van 10.00-12.00 uur ook terecht bij Tanja Moerkerken, sociaal werker van Participe. Heb je vragen of wil je iets organiseren. Als er sociale belangen zijn bij de activiteiten die je wilt organiseren dan kan je mogelijk voorrang krijgen en een lager tarief via haar (t.moerkerken@participedelft.nu, telefoon 06-48982238).

DOELGGZ is onlangs ook een vaste huurder in de Wending geworden. Zij hebben een was en strijkservice opgericht. Ook hebben zij het voornemen om vanaf 8 november 3 x per week open maaltijdbijeenkomsten te organiseren.

Er zijn verschillende huurtarieven:
1.via Participe of andere gesubsidieerde organisaties: 5 cent per vierkante meter
2. Bewonersverenigingen, bewonersbelangen, sociale activiteiten voor bewoners van de wijk: 10 cent per vierkante meter.
3. Commerciële partijen of activiteiten niet gerelateerd aan de buurt: 20 cent per vierkante met

Math heeft een programmaoverzicht gemaakt van de huidige (!) activiteiten in het buurthuis de Wending. Bijzonderheden en wijzigingen staan in de Delft op zondag en Delftse Post.
Maandag: ochtend dames gym 50+
Dinsdag: inloop koffie thee: 10.00-17.00 uur
Di ochtend Naaiclub; schilderclub
Di Middag Biljart
Di avond Buurtinloop + biljarten
Woendagochtend Crea club
Woendagavond warme maaltijd
Donderdag middag 1 x per 14 dagen: bingo 50 plus
Donderdagavond 1 x per 14 dagen klaverjassen 50+
Vrijdag inloop koffie thee 10.00-17.00 uur
Vrijdagochtend zangkoor
Vrijdagmiddag biljart
Zaterdag 1 x per maand bingo 1 x per 2 maanden rommelmarkt (29 november de eerstvolgende keer)
Zondag 1 x per maand klaverjasmiddag 1 x per 2 maanden muziekmiddag

Math geeft aan open te staan voor mensen met nieuwe activiteiten of andere ideeën. Het liefst voor en door mensen uit de buurt!

Janny attendeert op een symposium van Tympaan, over ontmoeten in de buurt, op 19 november. Op het moment van dit schrijven is die datum al vol, maar er komt een herhaling.

Op 13 november is de dag van de dialoog, dat het thema meedoen. Meedoen? www.delftindialoog.nl

De volgende dag 10 oktober staat er in het AD een artikel in het kader van het grote buurtonderzoek: Buren helpen elkaar. En in de Volkskrant een reportage Hulp en gezelschap tegen betaling Samen leuke dingen doen a 17,50.
--------------------------------------------------
Bezwaar invoering digitale bezoekerskaart
Lees meer

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Correspondentieadres: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft
Bank: 31.94.21.155, website : www.bvowd.nl
e-mail: secretariaat@bvowd.nl

Aan: wethouder Harpe
Kopie aan: de gemeenteraad van Delft
Delft, 25 september 2014
Betreft: Wijziging bloktijden/invoering digitale bezoekerskaart

Geachte wethouder,

In 2013 heeft de oude gemeenteraad ingestemd met het nieuwe parkeerbeleid. Het uitbreiden van de bloktijden – de tijden waarbinnen met vergunning geparkeerd moet worden – en de “mogelijke” invoering van een digitale bezoekerskaart maakten hier onderdeel van uit. Deze wijzigingen waren geheel tegen de wens van de inwoners van Delft en van onder andere de bewoners van schil C, zoals ook destijds regelmatig is aangegeven. Dit bleek uit de resultaten van een wijkbrede enquête die wij in 2012 hebben gehouden en die we met het toenmalige college hebben gedeeld.

Toegezegd was door het toenmalige college van B&W dat het nieuwe systeem in 2014 zou worden geëvalueerd. De Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) is er daarbij vanuit gegaan dat het college opnieuw in gesprek zou gaan met de verschillende belangenverenigingen over de verdere voortgang van het parkeerbeleid naar aanleiding van deze evaluatie.

De BVOW heeft de wijkbewoners in 2014 opnieuw naar hun mening gevraagd. De uitkomsten zijn:
• De wijkbewoners zijn in ruime meerderheid ontevreden over de nieuwe bloktijden;
• De wijkbewoners zijn in meerderheid tegen het invoeren van de digitale bezoekerskaart.

Er is geen draagkracht voor de wijzigingen. Ik wijs u er op dat het uitgangpunt bij de invoering van het bewonersparkeren in 2003 altijd is geweest dat er draagkracht bestaat bij de bewoners.

Gelet hierop willen wij met u in gesprek over het terugveranderen van de bloktijden en het niet invoeren van de digitale bezoekerskaart.

Mocht het college voornemens zijn om de digitale kaart ondanks alle bezwaren vanuit de inwoners van Delft toch in te voeren dan ontvangen wij graag de antwoorden op de volgende vragen:
1. De gemeente Delft staat voor een grote bezuinigingsopgave. Wij verwachten dat het invoeren van het digitale systeem veel duurder gaat worden dan het handhaven van de huidige bezoekerskaart;
2. Hoe kan het dat de digitale bezoekerskaart nu al duurder wordt voor bewoners dan de huidige papieren bezoekerskaart terwijl er minder uren beschikbaar zijn? Digitaal zou toch goedkoper zijn?
3. Hoe wordt de privacy van bewoners en bezoekers gewaarborgd? Wie heeft er binnen de gemeente straks toegang tot informatie m.b.t. de bewoners die bezoek aanmelden, het bezoek en hun kentekens? Wie heeft er buiten de gemeentelijke organisatie toegang toe? Hoelang blijven deze gegevens bewaard en waar?
4. Gaat de gemeente Delft de digitaal verkregen gegevens koppelen met andere systemen zoals bijvoorbeeld de belasting?
5. Hoe wordt de beveiliging t.b.v. de bewoners gewaarborgd? Hoe heeft de bewoner inzicht in de parkeeruren en het verbruik ervan?
6. Is het toegestaan iemand anders gebruik te laten maken van de inlogcodes, bijvoorbeeld een werkster die in huis aan het werk is als de bewoner zelf niet thuis is?
7. Wat gebeurt er als het systeem uitvalt of als er een telefoon- of internetstoring is waardoor aan- of afmelden niet lukt? Nu is het zo dat als bijvoorbeeld parkeermeters kapot zijn bezoekers bekeuringen kunnen krijgen zonder dat er bezwaar mogelijk is;
8. Hoe zijn de bewoners verzekerd van het feit dat aanmelding ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden? Hoe kunnen we er van verzekerd zijn dat het scanvoertuig de aangemelde voertuigen ook inderdaad scant?
9. Hoe gaat de gemeente Delft om met ouderen die geen ervaring hebben met computers of met het aanmelden via de telefoon?
10. Heeft de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het digitaal bekeuren invloed op de (omgang met de) digitale bezoekerskaart?
11. Blijven de papieren bezoekerskaarten voor schil C die vanaf oktober 2014 gebruikt moeten worden een jaar geldig zoals op deze kaarten vermeld staat?
12. Wat gebeurt er als aan het einde van het jaar nog niet alle uren zijn opgemaakt?
13. Hoe en wanneer zullen de gevolgen van een eventueel digitaal parkeren geëvalueerd worden? Welke aspecten en criteria zullen hierbij gebruikt worden? Namens het bestuur van de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier en gesteund door het bestuur van de Buurtvereniging Delftzicht,

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 27 oktober 2014 | 16h05 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

HEMD van het LIJF
Tien vragen aan Kader abdolah

delft hemd_van_het_lijf_kader_abdolah_doz20141026.jpg

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan...
“... zou ik het allemaal wat minder ‘dorps’ aanpakken. Ik ben over de hele wereld geweest en heb veel steden gezien; geen plek is zo mooi als Delft. De stad heeft alles om de internationale allure van Berlijn en NewYork te hebben, maar dan moet het allemaal wel even wat moderner en aantrekkelijker.”

bron: http://www.delftopzondag.nl/vaste-rubrieken/hemd-van-het-lijf-kader-abdolah

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 27 oktober 2014 | 12h37 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Voorstel: Stijging gemeentebelastingen van 10 procent

delft politie_forse_stijging_belasting_doz20141026.jpg

Ook de parkeerbelasting zou in de gemeente Delft volgend jaar wel eens fors omhoog kunnen gaan. Foto DOZ.

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

De Gemeente Delft bereidt een begrotingsvoorstel voor om de gemeentelijke belastingen met zo'n tien procent te laten stijgen. Het zou Delft één van de duurste Nederlandse gemeenten maken om in te wonen.

Dat blijkt uit gesprekken met financieel ambtenaren van de gemeente Delft. De plannen zijn onderdeel van het pakket aan maatregelen om het groeiende geldtekort bij de gemeente terug te dringen tot een tekort van vier miljoen euro.

Lees meer

Begin september, toen D66-wethouder Aletta Hekker aankondigde dat de gemeente zijn begroting voor volgend jaar niet meer rond krijgt, kwam ook belastingstijging door het verhogen van gemeentelijke woonlasten en belastingen al ter sprake. De wethouder vertelde destijds echter niet hoe hoog die belastingstijging specifiek zou uitvallen voor de inwoners van Delft. Hekker zei toen: "Het is niet onze intentie om de burger nog meer te laten betalen voor allerlei diensten. We hebben wel gekeken waar de reguliere verhoging iets kan doen, maar we zijn niet in de allerhoogste boom gaan zitten."

Echter, in een toelichting op de financiële situatie van de gemeente, bevestigen financieel specialisten bij de gemeente dat de plannen wel degelijk inhouden dat de gemeentelijke belastingen fors omhoog worden geschroefd, tot ver boven het huidige inflatiecijfer.

Vergeleken met andere gemeenten is Delft al een dure stad om in te wonen: Delftenaren zijn ruim 9 procent duurder uit dan inwoners in andere gemeenten. Het voorstel in de maak in de Torenhove zou de gemeentebelastingen omhoog stuwen tot zelfs twintig procent boven het landelijk gemiddelde. Het zou betekenen dat de belastingen in Delft, waaronder de rioolbelastingen en onroerendezaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren, volgend jaar met zo'n tien procent gaan stijgen. Hoe deze stijging wordt verdeeld tussen de verschillende belastingen is nog niet bekend. Het zou dus kunnen dat sommige gemeentelijke belastingen nog hoger worden dan tien procent, terwijl andere belastingen iets minder hard stijgen.

Verscherpt toezicht
Het begrotingsvoorstel loopt vooruit op de situatie waarbij de gemeente onder verscherpt toezicht van de Provincie Zuid-Holland valt. Omdat Delft de touwtjes niet meer aan elkaar krijgt geknoopt, gaat de Provincie Zuid-Holland dit jaar de begroting van de gemeente van te voren goedkeuren.

Daarbij kijkt de provincie ook naar de hoeveelheid aan inkomsten die Delft binnenkrijgt via gemeentelijke belastingen, laten de financieel specialisten bij de gemeente weten. Afgelopen jaar ontving Delft ruimt vijftig miljoen euro aan inkomsten door gemeentelijke belastingen en heffingen. De inkomsten uit de OZB vormden van dit bedrag bijna de helft. "De provincie zal om een redelijk peil van eigen inkomsten vragen. Dat peil definiëren zij als een niveau van inkomsten dat twintig procent boven het landelijk gemiddelde ligt. De provincie wil namelijk dat de gemeente zich maximaal inspant om de eigen problematiek op te lossen. Onder meer door het verhogen van de eigen inkomsten. In de bezuinigingsplannen hanteren wij al dat niveau wat de provincie als redelijk beschouwt."

Als Delft deze belastingstijging zelf niet eigenhandig doorvoert, is het goed mogelijk dat de provincie daarna druk op de gemeente zal zetten om deze alsnog door te voeren, waarschuwen de gemeenteambtenaren. "De provincie kan onze begroting niet goedkeuren, dat kan als een drukmiddel worden gebruikt."

Om volgend jaar het financieel huishoudboekje sluitend te krijgen, zou Delft voor zestien miljoen euro extra moeten bezuinigen. Het college van B en W besloot na een interne evaluatie echter om niet meer dan twaalf miljoen euro te gaan bezuinigen. Het voorstel tot sterk stijgende gemeentebelastingen is al onderdeel van deze plannen, bevestigt de gemeente. Dus zelfs als de stijging wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, blijft Delft nog altijd zitten met een structureel tekort van vier miljoen euro.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/voorstel-stijging-gemeentebelastingen-van-10-procent

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 27 oktober 2014 | 01h44 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

College BenW vergeet minder te betalen exploitatiekosten van een kleiner HNK!
kleiner = goedkoper = bezuiniging!
hfvh

delft logo_gemeenteraad_2014.jpg

Consequenties niet-bouwen fase 2 van het nieuwe stadskantoor

door het college van burgemeester en wethouders van Delft
...
Globale inschatting financiële effecten
Uitgaande van de aanname dat het bouwen van fase 2 in het gunstigste geval overeenkomt met 20% van de totale aanneemsom van € 33.000.000 betekent dat de kosten voor fase 2 maximaal € 6.600.000 zouden bedragen. Het is echter een verkeerde veronderstelling om aan te nemen dat dit bedrag bij niet-bouwen van fase 2 bezuinigd kan worden. De aannemer heeft namelijk voor fase 2 de belangrijkste materialen (staal/gevel) al ingekocht en is ook al andere verplichtingen aangegaan voor de bouw van de laatste 20% van het HNK. Deze kosten zullen, conform contractuele bepalingen, door de gemeente vergoed moeten worden. Hierdoor zal er niet of nauwelijks bespaard worden op de gecontracteerde bouwkosten.
...
bron: http://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3169/?year=2014&week_start=39&week_end=43&search=1729461

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | oktober 2014 | 00h51 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

SP Delft staat 100% achter Het Nieuwe StadsKantoor

delft sp_voor_nieuwe_stadskantoor_delft_od20141026.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De SP achterban in Delft komt in opstand tegen hun apparatsjiks in de gemeenteraad. Zij plaatsen op Marktplaats een advertentie dat het Stadskantoor (HNK) Te Koop stond aldus het AD Delft. Logisch want Van Rossum liegt dat ze tegen het HNK zou hebben gestemd.

In werkelijkheid heeft de SP met Lieke van Rossum in de raad van 30 juni 2011 al vóór de aanbesteding van het Stadskantoor gestemd. Ook zweeg de SP in de raad van 18 oktober 2012 toen het HNK gegund werd aan de BAM.

Alleen LD en OD stemden tegen de aanbesteding van het HNK. De stadspartijen Stip en Stadsbelangen stemden altijd voor de bouw van het HNK. Feitelijk stond en staat de SP fractie in de gemeenteraad achter alle besluiten om een HNK van nu €87 miljoen te bouwen.

SP Lieke van Rossum verdedigt zich met: “we zijn eigenlijk niet voor, maar we konden niet anders”. Onzin natuurlijk, dat hebben wij wel bewezen.

Nu 80% klaar is, wil Onafhankelijk Delft de verdere afbouw stoppen. De 20% die pas volgend jaar gebouwd gaat worden als het spoorviaduct gesloopt wordt, is nergens meer voor nodig. Dat erkent ook VVD wethouder Harpe. Het HNK is nu al te groot. Maar Harpe wil die leegstaande ruimte gaan verhuren. De VVD wethouder zorgt voor nog meer leegstand op de kantorenmarkt en voor oneerlijke concurrentie.

Nu heeft Harpe een heel erg oppervlakkige tendentieuze brief aan de raad geschreven dat “Niet Afbouwen” dan maar 20% van het HNK casco van €33 miljoen is €6,6 miljoen zou kunnen opleveren.

Het gaat natuurlijk niet alleen om het casco. Het binnenwerk zoals ventilatie, verwarming, sprinklers licht en water en muren etc. moeten ook aanwezig zijn als je het wil verhuren. De besparing is 20% van €87 miljoen en dat is €17,4 miljoen. Dat is wel even een ander bedrag.

De reden dat wij juridisch wel een grote kans maken om de afbouw te stoppen is het bankroet van de gemeente. Deze totaal onvoorziene omstandigheid maakt dat je nu nog de tijd hebt om te stoppen. We kunnen de aannemer namelijk niet meer betalen. Tenzij je natuurlijk nog meer voorzieningen schrapt en de belastingen jaarlijks met 10% verhoogd.

Ik heb de brief van wethouder Harpe ter bespreking gevraagd in de commissie RVW. Wordt vervolgd.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/sp-delft-staat-100-achter-het-nieuwe-stadskantoor/

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo