Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft

Volg de Delftse politiek op

delft logo_twitter2.jpg

bron: Tweets van het college van BenW, raadsleden en commissieleden
bron: Tweets van harrie fruytvhertog - @PolitiekDelftnl

delft
zaterdag | 25 oktober 2014 | 12h41 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

Verrader Drs. Koppen handelt tegen de wil van zijn fractie en maakt daarmee ook Onafhankelijk Delft ongeloofwaardig!
hfvh

delft logo_od_20140700.jpg

Aangifte na schending geheimhouding Sebastiaansbrug is totaal ongeloofwaardig

delft presidium_delft_2014_od.jpg

door Martin Stoelinga , Jolanda Gaal en Jan Peter de Wit, raadsleden Onafhankelijk Delft

Aan de gemeenteraad van Delft en het presidium

Betreft: Aangifte PL1500-2014256060-1 schending geheimhouding door J.F.M.T. van Koppen, voorzitter commissie RVW

Ten eerste vinden wij het in strijd met de geldende regels dat Ruimte Verkeer Wonen (RVW) voorzitter Jos van Koppen aangifte (HIER) heeft gedaan bij de Politie over de schending van de geheimhouding. Dat had volgens de verordening op de raadscommissies de voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Bas Verkerk moeten doen.

Familieblad Delft op Zondag publiceerde onlangs drie expliciete artikelen uit twee geheime RVW commissie verslagen van 24 juni en 17 juli 2014, die zij anoniem in hun bezit hadden gekregen.

Lees meer

Hoewel er in de toelichting van de verordening staat dat er altijd automatisch aangifte gedaan zal worden, had dit nooit door een ‘verdachte’ gedaan moeten worden. De Presidium leden Stienstra, Huijpen, Vogel en Van Koppen beschikten allen over deze geheime besluitenlijsten. Uit hoofde van belangenverstrengeling hadden zij zich moeten verschoonen. Ook gezien de partij relaties met de aanwezigen.

Dat een vorig presidium onderling heeft afgesproken dat de betreffende commissie voorzitter, tevens zijnde raadslid, die taak op zich zal nemen, wil niet zeggen dat het huidige presidium die afspraak moet overnemen.

Hoewel een ieder in Nederland bevoegd om aangifte te doen, wil dat niet zeggen dat het ook verplicht is. Volgens artikel 160 van het Wetboek van Strafrecht valt artikel 272 schending geheimhouding niet onder de artikelen waarbij het verplicht is om aangifte te doen. In dit specifieke geval hebben de presidium leden Stienstra, Vogel en Van Koppen twee geheime besluitenlijsten gekregen. Nu hebben drie ‘verdachte’ presidium leden mee besloten (lees hier) om aangifte te doen. Dat vinden wij “je eigen straatje schoonvegen”.

Alleen presidiumlid burgemeester Verkerk was nergens bij betrokken. Als er al aangifte gedaan zou worden, had burgemeester Bas Verkerk dat moeten doen. Deze aangifte is totaal ongeloofwaardig en roept alleen maar ergernis op bij de Politie en Officier van Justitie. Het valt totaal niet serieus te nemen.

In strijd met de wet Dualisering:

Wij keuren de handelwijze van het presidium ook af daar het in strijd is met de geest van de Wet Dualisering Gemeentebestuur. De afspraak dat een raadslid als commissievoorzitter aangifte moet doen is in strijd met deze wet. Er is sinds 2002 een messcherpe scheiding aangebracht in de taken van raadsleden en dagelijks bestuurders van B&W. De raad stelt kaders en controleert deze. Het college voert het door de raad vastgestelde beleid uit.

Dus het is onwettig om een raadslid taken te laten uitvoeren, ook al is dit in opdracht van de commissie. Een raadslid heeft geen baas die hem een standpunt of taak opdringt. Dat is geregeld in de Grondwet. Het is derhalve ongewenst om een raadslid externe handelingen, zoals een aangifte bij de Politie te laten verrichten. Daar het zeer waarschijnlijk een rechtsgevolg heeft, is dat juist een taak van het dagelijks bestuur.

Jan Peter de Wit werd onlangs vrijgesproken van schending van de geheimhouding. Aangifte was gedaan door commissie voorzitter raadslid Lea van der Hoek (VVD) vergezeld door commissiegriffier Fabricotti. Raadslid Hoek en griffier Fabricotti stapten tussentijds ineens op. Het presidium heeft nooit meer iets van zich laten horen. Ergo het presidium kan iedereen beschuldigen van een strafbaar feit zonder dat hier nadien harde politieke consequenties aan verbonden kunnen worden. Raadsleden kunnen immers geen raadsleden uit hun ambt zetten. Deze immuniteit van de aangever is abject en infaam, gezien de reputatieschade die verdachte(n) oploopt.

De huidige aangifte is totaal ongeloofwaardig en schendt daarmee het aanzien van de gemeenteraad als geheel. De oorzaak is ook dat hoe meer mensen een geheim kennen, des te groter de kans op lekken bestaat. Dat geldt voor de vele besloten vergaderingen over de St. Sebastiaansbrug. Over de St. Sebastiaansbrug zijn nu al vier separate aangiften bij de politie zijn gedaan. Dat is een bewijs dat het veelvuldige opleggen van de geheimhoudingsplicht onwerkbaar is.

Elk jaar lekt gedoseerd de begroting van de Tweede Kamer uit. Je kan haast van een traditie spreken. Ik heb nog nooit van een aangifte vernomen. Laten we een voorbeeld nemen aan de Tweede Kamer reglementen. Dat is het voorbeeld van dualisme.

Hoe verder met de geheimhouding?

- De regel is: Geen besloten vergaderingen

- Alleen in uiterste noodzaak, na openbare motivatie van het onderwerp, korte besloten mededelingen.

- Geen besluiten, vragen en uitleg sessies meer in besloten vergaderingen.

- Geen verspreiding van geheime stukken buiten het stadhuis.

- Lekken eerst in hoorzitting met betrokkene in het presidium bespreken.

- Indien aangifte, wordt deze gedaan door de burgemeester of wethouders.

- Geen griffie ondersteuning bij aangifte. Dat schaadt de vertrouwensband met raadsleden.

- Coderen van geheime stukken is zinloos, daar de media hun bron toch niet vrijgeven.

Wij verzoeken het presidium

Om snel een ‘open’ discussie nota op te stellen over het opleggen, de verslaglegging en de schending van de geheimhouding ter bespreking in de commissie.

Met vriendelijke groeten van,

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/aangifte-na-schending-geheimhouding-sebastiaansbrug-is-totaal-ongeloofwaardig/

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 25 oktober 2014 | 00h11 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Het verschil maken

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Het is mooi dat werkzaamheden in het dagelijks leven van mensen niet onopgemerkt blijven. Het blad MANAGEMENT TEAM schreef een artikel over de werkzaamheden van ons fractie raadslid Bram Stoop. Bijzonder om te lezen en herkenbaar. De kenmerken die aan Bram zijn toegeschreven geschreven zijn herkenbaar. Ook in zijn werk voor onze fractie en als raadslid. Onderstaand het interview.
...
bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7258#more-7258

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 24 oktober 2014 | 21h00 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Provincie Zuid Holland onder toezicht?

door Werner Bremer, commissielid Stadsbelangen Delft
...
Dezelfde Provincie die lak heeft aan eigen regels, die straks toezicht houdt op Delft. Wellicht een idee dat Delft toezichthouder wordt van de Provincie? Dan houden de Provincie en Delft elkaar in de gaten. Dan moet het goed komen ... toch?

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7255

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 24 oktober 2014 | 15h24 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_water_weblog_425x65.jpg

Slachting Delftse vissen door gemeente

delft dodeviswippolderfotombos.jpg

Dode vis aan de Emmalaan in Delft (foto M. Bos)

door Guido van der Wedden, Water weblog

Gemeentelijke maaiboten, die het riet aan de oevers kappen, gaan zo diep met hun messen de bodem in dat de vissen in stukken gehakt boven komen drijven. Gemeentelijke onderhoudsvaartuigen woelen de bodem zodanig om, dat vissen massaal sterven aan zuurstofloosheid. Zo zijn afgelopen weken vissen gedood in Tanthof, Voorhof, de Wippolder en Mozartlaan. Veel te veel dierenleed aldus waterschapsbestuurders, die bij het hoogheemraadschap van Delfland - verantwoordelijk voor het leven in het water - aan de bel trekken.
...
bron: http://guidovanderwedden.ning.com/profiles/blog/show?id=4373203%3ABlogPost%3A24972&xgs=1&xg_source=msg_share_post

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 24 oktober 2014 | 11h01 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Zwarte Piet moet Zwarte Piet blijven.
En Nederland Nederland!

delft zwarte_piet_delft_od20141024.jpg

door Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Ik erger me nu al maanden aan de idiote discussie over Zwarte Piet. Onze zo’n beetje enige overgebleven nationale cultheld. Ja, een cultheld is hij in mijn ogen. Geen slaaf. Geen mishandelde neger. Geen slachtoffer van blanke overheersers. Gewoon een held. En toevallig een zwarte held. Zo zwart als roet. En dat moet hij blijven. Zwart. Hij heet niet voor niks Zwarte Piet!
...
bron: http://onafhankelijkdelft.nl/zwarte-piet-moet-zwarte-piet-blijven-en-nederland-nederland/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 24 oktober 2014 | 08h09 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

Stadsborrel

Om gemeenteraadsleden en Delftenaren met elkaar in contact te brengen, wordt voortaan een maandelijkse Stadsborrel in het Rietveld Theater georganiseerd.
...
De eerste Stadsborrel is vrijdag 24 oktober van 17.00 uur tot 19.00 uur in het Rietveld Theater aan het Rietveld 49. Daarna volgen bijeenkomsten op 21 november, 23 januari, 20 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni.
Toegang gratis.

bron: http://www.delftopzondag.nl/vaste-rubrieken/even-bellen-met%E2%80%A6-tom-wagemans

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 23 oktober 2014 | 16h40 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg

VVD verkiezingsprogramma 2010:
tunnel ter vervanging van de
Sint Sebastiaansbrug

delft kapelsbrug_ideeenschets_jan_van_den_bosch_bert_draijer.jpg

Ideeenschets van Jan van den Bosch en Bert Draijer.
Tunnel in verlengde van de Westvest om Kapelsbrug te ontlasten.
Ik kan er geen beschrijvingen meer van vinden.
hfvh

Tweets
Willem vanValkenburg ‏@wfvanvalkenburg
@PolitiekDelftnl in vvd verkiezingsprogramma 2010 wilden wij een tunnel ter vervanging van de brug. http://wfvv.eu/1rjN7fe (p.19)

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl @wfvanvalkenburg er stond een mooi artikel in AD?

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 22 oktober 2014 | 01h31 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft koppd.jpg

Alternatieven voor Sint Sebastiaansbrug!
Nooit en niemand was er ooit voor thuis!
Welstand en stadsbouwmeester zwegen!
Ook met STIP was het TUD-bouwknudde!
Wat gaat Delft doen na het mislukken van de derde aanbesteding?
hfvh

FOTOVERSLAG vanaf 2009 tot heden

Zie dossier Sint Sebastiaansbrug Delft.
Het dossier is nog in bewerking.
In het dossier zijn berichten over de Sint Sebastiaansbrug,
die eerder verschenen op politiekdelft.nl verzameld.
bron: dossier_sint_sebastiaansbrug_delft.html

delft
woensdag | 22 oktober 2014

De gemeenteraad volhardt nog steeds:
Sebastiaansbrug moet hoger en breder!

delft sint_sebastiaansbrug_000_20060413_164955.jpg

delft
donderdag, 26 juni 2014. Foto Stadsbelangen Delft.

delft sint_sebastiaansbrug_sb20140600.jpg

delft vrijdag | 23 mei 2014 | 03h13 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL |

Basisontwerp tafelbrug van Bureau Noordeloos voor de provincie Groningen.

delft tafelbrugbureaunoordeloos2014.jpg

delft
zondag | 8 augustus 2010 | 02:30 |

Jolanda Gaal: LIEVER EEN MOOIE STADSBRUG

delft stadsbrug_regentessebrug_rotterdam.jpg

Rotterdam, Regentessebrug (Vier Leeuwenbrug) is een voorbeeld van een mooie stadsbrug.


delft
zondag | 27 juni 2010 | 19:15 |

Leefbaar Delft: Rotterdamse Poortbrug

delft http://www.leefbaar-delft.nl/rotterdamse_poortbrug_delft.jpg

delft
vrijdag | 25 juni 2010 | 01:00 |

STADSBELANGEN WIL EEN PREFAB BRUG

delft baileybrug.jpg

Baileybrug.

delft
donderdag | 24 juni 2010 | 18:00 |

Leefbaar Delft, SP en D66 al eerder tegen hogere en bredere Sint Sebastiaansbrug

delft sebastiaansbrug_000_2006-04-13%20@16-49-55a.jpg

delft
zaterdag | 19 juni 2010 | 00:45 |

EEN NIEUWE SINT SEBASTIAANSBRUG

Ideeënschets van Ir. Sietse Heidstra, restauratie-architect.

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg

delft
dinsdag 18 augustus 2009

Ontwerp met mislukte aanbesteding

delft sint_sebastiaansbrug_ontwerp_001.jpg

delft
vrijdag 17 april 2009 00h00

Stedebouwkundige misser uit jaren zestig wordt opnieuw gemaakt.

delft zuidwal_000_bastiaansbrug_2006_04_13_16_52_a.jpg

delft
maandag 16 maart 2009

Politiekdelft.nl: echte stadsbrug op maaiveld hoogte
Nooit openbaar debat over gevoerd!

delft vier_leeuwenbrug_rotterdam_a.jpg

Rotterdam, Vier Leeuwenbrug.

bron: dossier_sint_sebastiaansbrug_delft.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 21 oktober 2014 | 09h04 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_binnenlands_bestuur_317x70_20141021.jpg

GEMEENTEN ACTIEVER IN CONTACT VIA TWITTER

door Margot Limburg, Binnenlands Bestuur

Gemeenten reageren steeds vaker op vragen die burgers via social media stellen. Dat blijkt uit een analyse die het bedrijf Coosto uitvoerde onder de 100 grootste gemeenten van Nederland. Het aantal reacties op tweets groeide het afgelopen jaar met 88 procent.
...
De gemeente Rotterdam reageert het snelst op berichtjes die via Twitter aan de gemeente gericht worden. Na gemiddeld 113 minuten krijgen burgers een reactie van het kantcontactcentrum. Roosendaal (132 minuten), Lansingerland (156 minuten), Hilversum (194 minuten) en Maastricht (223 minuten) completeren de top 5. Coosto brengt om commerciële redenen niet naar buiten welke gemeenten het traagst, of helemaal niet, reageren op vragen via Twitter.
...
bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/gemeenten-actiever-in-contact-via-twitter.9449464.lynkx

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 20 oktober 2014 | 21h55 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Peet Smit: “De macht van de ambtenaar moet kleiner worden”

delft peet_smit_kandidaat_nachtburgemeester_delft.jpg

door Peter Smit, lijstduwer Onafhankelijk Delft

P.J. Smit: Het is mijn geboorterecht als Nederlander, om in Nederland te leven, werken, wonen en bezit te vergaren.

Waarom moet ik mezelf dan altijd verdedigen tegen een systeem dat erop gericht is om mij te betuttelen, aan banden te leggen, het werken moeilijker te maken, en mijn bezittingen te belasten?

Wat is het algemeen belang van een systeem of beleid door de zogenaamde overheid opgelegd, waarbij de bewegingsvrijheid en ondernemerslust aan alle kanten wordt beperkt door regelgeving?

Lees meer

De burger betaalt maar de overheid bepaalt. De overheid bestaat uit mensen die heel graag vanuit hun beschermde status van ambtenaar op de stoel van de ondernemer gaan zitten door hem of haar regels op te leggen waarbinnen de ondernemer moet bewegen.

Een ambtenaar is dienaar van de maatschappij of samenleving. In het Nederlandse systeem is de maatschappij of samenleving dienaar van de ambtenaar of overheid.

De macht van de ambtenaar moet kleiner worden in regelgeving naar burgers en ondernemingen.

Ooit kwam ik een man tegen op straat, het was ongeveer tien uur in de avond. Achteraf bleek het Mark Rutte te zijn. De hele dag was hij in het nieuws geweest. Hij had de telefoon van zijn vriendin verloren of vergeten. Er stond volgens de radiomakers die op een of andere manier aan deze telefoon gekomen waren persoonlijke informatie op deze telefoon.

Mark heeft hem teruggekregen en verder hebben we daar niets meer over gehoord. Ik maakte een grapje over deze telefoon tegen Mark want over straat riep ik hem toe “hè Mark niets meer verliezen hè’” Hij kwam naar me toe en zei me dat dit niet meer zou gebeuren. Hij beloofde me ook dat hij het beste zou doen voor alle mensen in Nederland als hij het voor het zeggen zou krijgen. Alle twee de beloften heeft hij gebroken. Zijn principes heeft hij verloren. Net als de telefoon. Hij is Minister President geworden maar heeft niet het beste gedaan voor alle Nederlanders.

Jammer dat mensen snel vergeten wat ze zeggen tegen andere mensen. Samson zei later tegen Mark: ”nu doet u het weer meneer Rutte” Diederik had gelijk maar wist gelukkig voor Mark niet wat Mark mij beloofd had. Mark was al weer iets aan het verliezen zonder dat hij het zelf in de gaten had. Mark zou de verkiezingen verliezen van Diederik en moest wederom zijn belofte aan mij verbreken.

Het is niet goed als mensen met elkaar strijden om de gunst van de kiezer als ze daarbij het belang van diezelfde kiezer uit het oog verliezen. Wat je belooft moet je doen en als je dat niet kunt moet je het niet beloven. Zowel Mark als Diederik kunnen deze beloftes niet waarmaken omdat ze geen gemeenschappelijk doel hebben.

Zodra je partijdig wordt ga je automatisch mensen uitsluiten omdat ze niet tot dezelfde partij horen en dus ook geen gemeenschappelijk doel hebben. Iedere partij in Nederland is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Door partijdigheid discrimineer je direct en doe je mensen tekort.

Zolang politici niet voor alle mensen tegelijk opkomen en politici allen maar voor hun eigen clubje of partij opkomen zal het nooit wat worden met Nederland. De een wil naar links en de ander wil naar rechts zonder dat ze aan elkaar gevraagd hebben waar ze samen naar toe willen.

Het paard dat de kar trekt heet “alle Nederlanders”. Dit paard wacht op het commando om te gaan lopen in een richting. Politici moeten geen commando’s geven als ze het niet eens zijn met elkaar want dan gaat de kar een verkeerde kant op.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/peet-smit-de-macht-van-de-ambtenaar-moet-kleiner-worden/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 20 oktober 2014 | 19h18 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cu_20140700.jpg

Het dossier Sint Sebastiaansbrug

delft sebastiaansbrug_20141020_cu.jpg

door Hugo Vos, commissielid en Jabco Vreugdenhil, raadslid ChristenUnie

Afgelopen donderdag werd tijdens de vergadering van de gemeenteraad uitvoerig gesproken over alle missers en vertragingen in het dossier Sint Sebastiaansbrug. De ChristenUnie heeft stilgestaan bij de lessen die we van het proces tot nu toe kunnen leren. Het project is nog niet klaar en de bouw moet zelfs nog beginnen, maar we kunnen niet doorgaan zonder kritisch te zijn op de ontwikkelingen die achter ons liggen en de keuzes die daarin zijn gemaakt.

Afspraken leiden tot meerkosten voor Delft

Lees meer

In 2013 bleek dat de vervanging van de Sebastiaansbrug veel meer zou gaan kosten dan begroot was. Over de meerkosten zijn afspraken gemaakt tussen de drie samenwerkende partijen: de gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden. Dat gebeurde in een addendum (toevoeging aan eerdere afspraken) waardoor de gemeente Delft de verantwoordelijkheid heeft genomen voor het grootste gedeelte van de meerkosten. Delft loopt hierdoor grote financiële risico’s bij de aanbesteding van de brug.

Het afsluiten van dat addendum is in december 2013 goedgekeurd door de gemeenteraad van Delft. Daarbij hebben drie zaken een zware rol gespeeld.

1. De provincie wilde de extra kosten niet betalen, maar wilde kijken of een bascule brug goedkoper gerealiseerd zou kunnen worden.
2. De wethouders van Verkeer en Financiën verklaarden aan de raad dat de kostenstijging voor een stevig deel werd veroorzaakt door de keuze voor een tafelbrug. Die zou namelijk veel duurder zijn dan een basculebrug en Delft wilde liever een tafelbrug dan een basculebrug.
3. In het addendum werd afgesproken dat de brug halverwege december 2015 helemaal klaar zou zijn zodat dan tram 19 over de brug zou kunnen gaan rijden en verdere vertraging voor de tramlijn dus voorkomen zou kunnen worden.

Addendum op basis van onjuiste veronderstellingen aangenomen

Inmiddels blijkt dat de laatste twee zaken niet (meer) kloppen. Voor de zomer is de gemeenteraad ervan op de hoogte gesteld dat het project opnieuw vertraagd is. Door de nieuwe vertraging zal de tramlijn 19 in december 2015 zeker niet in gebruik genomen kunnen worden. Dankzij herhaaldelijke vragen van onder andere de ChristenUnie is boven tafel gekomen dat de prijs van een basculebrug en een tafelbrug elkaar niet veel ontlopen. Daarmee is achteraf ook gebleken dat de kostenstijging van de brug niet komt door de keuze voor een tafelbrug, maar vooral andere oorzaken heeft. Dit laatste betekent dat de gemeenteraad eind 2013 is geïnformeerd op basis van verkeerde informatie. Op welke informatie het toenmalige college zich destijds baseerde is onduidelijk, maar duidelijk is wel dat de onderbouwing grotendeels ontbrak. Dat betekent dat indertijd beter onderzoek gedaan had moeten worden naar de juiste informatie. Dat had een onderzoek van relatief weinig tijd kunnen zijn, net zoals dat in de zomer van 2014 door wethouder Harpe is uitgevoerd naar het kostenverschil tussen een bascule- en een tafelbrug.
De stellige indruk van de ChristenUnie is dat de politieke druk die op het project ligt, om vooral de snelheid in het proces te houden, hier een grote (ongewenste) rol heeft gespeeld. Hierdoor kon het gebeuren dat de gemeenteraad op basis van niet gefundeerde informatie politieke steun heeft gegeven aan het addendum en Delft de financiële verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de brug. Dit terwijl Delft eerst alleen verantwoordelijk was voor de aanbruggen. De provincie was verantwoordelijk voor het brugdek en Haaglanden financierde de aanleg van de tramrails. De ChristenUnie heeft tijdens de gemeenteraad een motie ingediend waarmee werd uitgesproken dat we betreuren dat de gemeenteraad onjuist is geïnformeerd over de kostenoverschrijding. De motie kreeg helaas niet voldoende steun.

Onderhandelingen met de provincie

Inmiddels zijn de ontwikkelingen na de bekend geworden vertraging niet stil blijven staan. Wethouder Harpe heeft zich ingespannen om te zorgen dat de extra kosten van de nieuwe vertragingen niet opnieuw op de gemeente Delft afgewenteld worden. Daarin is hij geslaagd en dat is een goed resultaat. De ChristenUnie is er echter niet van overtuigd dat hij hiermee het onderste uit de kan heeft weten te halen. Volgens de wethouder was het een optie om over het addendum opnieuw te onderhandelen. Maar hij heeft ervoor gekozen dat niet te doen omdat hij verwacht dat de aanbesteding wel eens gunstig zou kunnen uitpakken. De ChristenUnie is hier niet zonder meer van overtuigd. Om die reden heeft de ChristenUnie de wethouder tijdens de raadsvergadering gevraagd te onderbouwen waar hij zich op baseert. Wij willen als raadsleden kunnen controleren op basis van welke informatie de wethouder zijn besluiten neemt.
De wethouder was echter niet bereid met een nadere onderbouwing te komen. Om die reden heeft de ChristenUnie met andere partijen in de raad een motie ingediend om over het addendum opnieuw te onderhandelen. Hiertoe is voldoende reden omdat het addendum destijds is afgesloten op basis van verkeerde informatie. En de provincie zou ook gevoelig moeten zijn voor het argument dat met de kennis van nu het addendum er nooit zou zijn gekomen. Hoe kun je namelijk uitleggen dat Delft de meerkosten op zich heeft genomen als achteraf blijkt dat de tafelbrug helemaal niet duurder is dan een basculebrug? De voltallige oppositie steunde de motie, maar de coalitie vond het verhaal van de wethouder blijkbaar voldoende en steunde de motie niet. De motie heeft het daardoor helaas niet gehaald. De ChristenUnie concludeert hieruit dat de coalitie nog steeds te eenzijdig focust op snelheid en niet kiest voor het nemen van goed onderbouwde keuzes.

De lessen die wij hieruit trekken

Al met al trekt de ChristenUnie enkele lessen en conclusies over het dossier Sebastiaansbrug.

1. Door de nadruk op snelheid in dit project zijn er teveel slordigheidsfouten gemaakt die de gemeente Delft veel geld kosten.
2. De raad staat altijd 1-0 achter in de onderhandelingen met de provincie omdat de maatschappelijke gevolgen voor Delft (zoals de bereikbaarheid van Delft en het gereedkomen van tramlijn 19) veel groter zijn dan voor de provincie.
3. De raad heeft in het laatste kwartaal van 2013 op basis van verkeerde informatie ingestemd met het addendum. Achteraf blijkt ook dat een goede onderbouwing van de informatie ontbrak.
4. De gemeenteraad zou zonder deugdelijke onderbouwing door het college geen genoegen moeten nemen met de stelling van de wethouder dat opnieuw onderhandelen over het addendum naar verwachting niet gunstig uitpakt voor Delft.

De ChristenUnie betreurt de gang van zaken, maar blijft zich inzetten voor een goede afwikkeling van het project Sint Sebastiaansbrug: constructief en kritisch.

bron: http://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/666835/131785/het-dossier-sint-sebastiaansbrug.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 20 oktober 2014 | 16h38 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Opnieuw dikke onvoldoende voor ondersteuning vrijwilligers

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

Voor de tweede maal op rij scoort de Gemeente Delft fors onder de maat bij het ondersteunen van vrijwilligers die zorgtaken overnemen. Wel wordt de gemeentelijke ondersteuning van mantelzorgers ondertussen flink hoger gewaardeerd.
...
bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/opnieuw-dikke-onvoldoende-voor-ondersteuning-vrijwilligers

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 20 oktober 2014 | 01h35 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Lokaal veiligheidsplan van Delft is in de maak

door Hatte van der Woude, raadslid VVD Delft

In de raad van 16 oktober werden prioriteiten voor het nog op te stellen lokaal veiligheidsplan besproken. De prioriteiten liggen uiteraard bij criminaliteit die veel impact heeft op mensenlevens: high impact crimes zoals overvallen en radicalisering. De VVD kan zich daar goed in vinden. Naar twee typisch Delftse problemen ging gisteren de aandacht uit: jihadisme en fietsendiefstal. Het eerste is heel bedreigend, het tweede iets dat heel veel Delftenaren raakt.

Onafhankelijk Delft diende een motie in met een vraag om specifieke acties tegen jihadisme. De genoemde dekking gaf voor de VVD problemen, zoals subsidie alleen voor moskee-gerelateerde organisaties stoppen. Maar met het signaal dat Onafhankelijk Delft geeft zijn wij het eens en wij zullen er binnenkort verder uitgebreid over in gesprek gaan in de commissie.

Fietsendiefstal is natuurlijk een probleem van een totaal andere orde, maar wel een totaal uit de hand gelopen kwestie in Delft. Ons is duidelijk wat de gemeente doet aan heling, maar minder hoeveel er op handhaving wordt ingezet. Ooit werd na een motie van de VVD de aanpak fietsendiefstal ingezet, waarvan een centraal en succesvol onderdeel de lokfiets was, die elders al voor flinke daling van fietsendiefstal heeft geleid. Nu lezen we er niets meer over.

De SP diende een motie in die vroeg om het opnemen van fietsendiefstal in het prioriteitenlijstje uit te werken, ter beoordeling door de raad, en eventueel capaciteit bij te vragen om andere prioriteiten niet in gevaar te brengen. Het mocht niet baten. Het college wil geen extra capaciteit vragen, omdat Delftenaren "gewoon eens op moeten houden met fietsen stelen". Op de vraag van de VVD of dan in ieder geval duidelijk gemaakt kan worden waar de prioriteit nu ligt, hoe veel en hoe er gehandhaafd wordt op diefstal, werd ook negatief geantwoord.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/10/20/lokaal-veiligheidsplan-van-delft-is-in-de-maak

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 20 oktober 2014 | 00h03 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft koppd.jpg

Gedrag van Huub Halsema D66 in de raad:
het is een vervelende kapsones kwal!
hfvh

delft aad_meuleman_20141016_rv.jpg

Fractievoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft met het enige moment
dat er even gelachen kon worden in de afgelopen raadsvergadering.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

De humor in de raad is de afgelopen jaren ver te zoeken.
De constant gespannen sfeer wordt mede veroorzaakt
door raadsleden die elkaar weinig tot niets gunnen.
Als kijker kan je die sfeer goed proeven!
En maar doorzeiken over fietsendiefstal.
Van de SP kan je het verwachten, de VVD is niet goed wijs.
Fietsendiefstal is geen 'high impact crime'!
Begin allereerst met je eigen verantwoordelijkheid!
Oplossing: zet je fiets op slot met minimaal drie sloten!

bron: bekijk webcast - grapje Aad Meuleman

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 20 oktober 2014 | 00h02 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft koppd.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

MOTIE JIHAD-STRIJDERS VERWORPEN

Citaat uit motie Jihad-strijders van Onafhankelijk Delft:
- Extra inzet te bekostigen door in de begroting de posten klimaatplan en kennisstad te reduceren en geen subsidies aan moskeeën gerelateerde organisaties te verlenen
bron: Motie Jihad-strijders (verworpen).pdf

delft bas_verkerk_20141016_rv.jpg

bron: bekijk webcast - Bas Verkerk, de voorzitter van de raad in actie!

Bas Verkerk na de stemverklaring van Huub Halsema:
Wie is voor deze motie?
Daarvoor heeft gestemd de fractie van Onafhankelijk Delft.
Dat is te weinig voor de meerderheid.
Daarmee is 'tie verworpen.

Onafhankelijk Delft staat alleen met haar discriminerende motie!
Niemand geeft steun ook omdat de motie als discriminerend wordt ervaren!
SP Tom Zonneveld: het is gewoon discriminerend! Moslims worden over één kam geschoren.
D66 Huub Halsema: motie is discriminatie, wij steunen hem niet!

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 20 oktober 2014 | 00h01 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Drieduizend euro en 60 manuren voor aanpak radicalisering

door Jesper Neeleman, Delft op Zondag

Uit de antwoorden op schriftelijke vragen die Onafhankelijk Delft stelde, bleek deze week dat Delft jaarlijks 3000 euro en 60 manuren beschikbaar stelt voor de aanpak van radicalisering. En dat terwijl Delft hiervoor ongeveer 175.000 euro nodig denkt te hebben.

Daarvoor is geen dekking in de begroting, laat het stadsbestuur weten. ‘Delft is afhankelijk van de mate waarin het rijk bijdraagt in de lokale aanpak van gemeenten.’ Of, hoe en wanneer het rijk gemeentes financieel bij zal staan, is echter niet duidelijk.

Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft vindt dat Delft ‘bizar weinig’ geld vrijmaakt voor de aanpak van radicalisering. “Zeker als je bedenkt hoe gevaarlijk die jongens zijn, vooral de terugkeerders. Er zijn volgens mij al vijf Delftenaren omgekomen in de jihad. Ik weet niet hoeveel er nog terug gaan komen, dat kunnen er wel eens tien zijn. En wellicht zijn ondertussen weer nieuwe jihadisten vertrokken. Ik dacht dat dit een hoge prioriteit zou hebben voor Delft, maar dat blijkt niet uit die 3000 euro en 60 manuren.” De Wit vindt niet dat het probleem van terugkerende jihadisten bij het rijk moet worden neergelegd. “Dit is meer een taak voor lokale overheden. Het is urgent genoeg dat de Gemeente Delft actie moet ondernemen, in plaats van op het rijk te wachten. Ik verwacht ook niet dat de rijksoverheid zegt: Hier hebben jullie een zak geld en gaan jullie het maar doen.”

De Wit vreest dat Delftenaren door de beperkt beschikbare gelden gevaar lopen. “Dat blijkt wel uit het feit dat er al twee teruggekeerde Delftse jihadstrijders zijn opgepakt. Eén of verdenking van een overval, waarmee hij geld voor de jihad wilde vergaren. De ander is Jihad-Jordi, vanwege verdenking van het volgen van gevechttrainingen en deelname aan een terroristische organisatie. Bas Verkerk heeft ze allebei laten lopen en gezegd: Ik kan er niks aan doen. Die terugkeerders moet je meteen oppakken, uitschrijven uit het gemeenteregister en hun uitkering stopzetten. Ons linkse college wil echter hun achterban beschermen. Ze denken dat het stemmen kost als ze zich hier druk om gaan maken. Bas Verkerk staat zodoende machteloos.”

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/drieduizend-euro-en-60-manuren-voor-aanpak-radicalisering

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo